מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

מספר בקשה:38
בפני
כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

מבקשת

אדן השרון בניני איכות בע"מ.

נגד

משיבים

החלטה

עניינה של החלטה זו הינה בבקשת אדן השרון בנייני איכות בע"מ (להלן: הקבלן), לדחיית ההודעה צד ג' שהוגשה כנגדה על-ידי מר תומר וייסברג ובני הזוג נלינגר (להלן: ויסברג ונלינגר בהתאמה), מחמת התיישנות וקיומו של מעשה בית דין.

רקע כללי ודיוני:

הקבלן השלים בשנת 2008 את בנייתו של בית משותף ברעננה ובמהלכה של שנה זו נמסרו הדירות לידי הרוכשים, וביניהם לויסברג ונלינגר.

ביום 13/8/13 הגישה גב' לאה ונסובר, אחת מרוכשי הדירות (להלן: התובעת),תביעה בסדר דין מהיר (בתיק 22088-08-13) כנגד הקבלן. במסגרת תביעתה האמורה, עתרה לפיצוי בגין תיקון נזקי רטיבות שנתגלו בדירתה לטענתה בסמוך לפני הגשת התביעה. התביעה נסמכה על חוות דעת של חברת אינפרטק מיום 19/3/13.

במסגרת כתב ההגנה של הקבלן נטען, בין היתר, כי נזקיה של התובעת הינם תוצאה של שריפה שארעה בסוף שנת 2011 בקומת הפנטהאוזים של הבניין בה מתגוררים ויסברג ונלינגר, אשר פגעה, בין היתר, בריצוף ובאיטום. כן, נטען כי מקור נוסף לרטיבות בדירת התובעת הינו רשלנות בביצוע עבודות של התקנת רצפת "דק" בדירתו של נלינגר, ואשר גרמו, בין היתר, לפגיעה באפשרות הניקוז.

על בסיס טענות אלה הגיש הקבלן ביום 22/12/13, הודעת צד ג' כנגד שני בעלי דירות הפנטהאוז, ויסברג ונלינגר.

בד בבד עם הגשת כתב הגנתם, הגישו ויסברג ונלינגר ביום 25/2/14 הודעה צד ד' כנגד הקבלן וכנגד חברת אקספרס שירותים אחזקות ובינוי בע"מ. במסגרת ההודעה צד ד' נטען בין היתר, כי האחריות לרטיבות בדירת התובעת רובצת על צדדי ד' ביחד ולחוד; הרטיבות הינה תוצאה של בנייה לקויה של הדירות מצד הקבלן ו/או תוצאה של ביצוע עבודות התיקון ושיפוץ נזקי השריפה שארעה מטעמה של חברת אקספרס (צד ד' 2).

במועד הגשת תביעת התובעת כנגד הקבלן, הגישה התובעת גם תביעה ללשכת המפקחת על רישום המקרקעין (פ"ת) כנגד ויסברג ונלינגר. הסעד העיקרי שנדרש בתביעה זו היה אכיפת ביצוע תיקונים בדירתם על מנת למנוע את הרטיבות בדירתה. גם בתביעה זו הסתמכה התובעת על חוות הדעת של חברת אינפרטק.

ביום 18/5/14 הורתה כב' המפקחת, טלי להב, על העברת התיק בפניה לבית משפט זה, על רקע זאת ששאלת הגורם האחראי לתיקון הרטיבות בדירת התובעת עתידה להתברר בתביעה שהגישה התובעת בבית המשפט.

ביום 17/7/14 הורה כב' השופט א' שוורץ על בסיס הסכמת הצדדים, על איחוד שני התיקים לשמיעה בפניי.

ביום 11/11/14 התקיימה ישיבת קד"מ במסגרת ההליך המאוחד. במסגרת החלטתי באותו מועד הוריתי על מינויו של המהדס דן אורמן כמומחה מטעם בית המשפט לצורך בחינת מקור הליקויים הנטענים על ידי התובעת, לרבות בשאלה, האם מקור הליקויים קשור לקבלן ו/או האם מקורם בדירות ויסברג ונלינגר, וכן שאלת הקשר בין הליקויים לאירוע השריפה שהתרחש ולתיקונים שבוצעו על ידי צד ג' לאחר השריפה וה"דק" הקיים.

ביום 18.5.15 הוגשה חוות דעתו של מומחה בית המשפט.

בהחלטתי מיום 29/7/15 נעתרתי לבקשת ויסברג ונלינגר לתיקון הודעה לצד ג' שהגישו כנגד הקבלן, בין היתר, לאור קביעות המומחה מטעם בית המשפט. ההודעה המתוקנת הוגשה ביום 4/8/15. במסגרת הטענות שהועלו בהודעה כנגד הקבלן, נטען, ביו היתר, כי מאחר ונקבע על ידי המומחה כי לשריפה אין כל קשר לחדירת המים ו/או לפגיעה במעטפת הבניין, המסקנה הצריכה הינה כי הקבלן הוא "האשם העיקרי והיחיד" לבעיות הרטיבות וחדירת המים לדירת התובעת.

תמצית טענות הצדדים:

לטענת הקבלן, משעה ההודעה כנגדו שהוגשה ביום 4/8/15, הרי שהיא הוגשה בחלוף שבע שנים לאחר שהדירות של ויסברג ונלינגר נמסרו לידיהם, ב-1/2008 וב-4/2008, בהתאמה. זאת ועוד, בהליכים אחרים שהתנהלו בין הקבלן ובין ויסברג ונלינגר, נטען על ידי האחרונים ויסברג שהם גילו את הליקויים כבר עם כניסתם לדירה.

בנוסף, נטען כי דין ההודעה להידחות מחמת קיומו של מעשה בית דין;

במסגרת ההליך שניהל בעבר ויסברג כנגד הקבלן (ת.א 57910-11-10), טען האחרון למגוון ליקויים בדירתו (בהתאם לחוות דעת שצורפה), וביניהם גם לליקויי איטום ורטיבות. ביום 29/4/12 ניתן באותה תביעה פסק דין בהמשך להסכמות הצדדים בנדון.
ההליך שניהלו נלינגר כנגד הקבלן, עסק אף הוא בליקויי בניה, לרבות טענות לרטיבות ואיטומים (ת.א. 20419-09-12). גם במסגרת הליך זה, הגיעו הצדדים להסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין ביום 28/3/14. במהלך המשא ומתן שהתקיים בין הצדדים עובר להסכמה זו, הוסכם כי התשלום שקיבלו נלינגר בפשרה יכסה את כל הנזקים בדירתם, כשהאחרונים יוכלו לעשות בכספי הפשרה כרצונם, אולם לא יוכלו לתבוע אך הקבלן פעם נוספת באם יבחרו שלא לבצע את התיקונים.

המשיבה טוענת מנגד כי יש לדחות את טענות הקבלן לעניין טענת ההתיישנות, שעה שההליכים בין התובעת לבינם נפתחו ביום 13/8/13. משעה שבמועד זה חלפו 5 שנים בלבד, הרי שלא חלה כל שהתיישנות. זאת ועוד, גם ההודעה לצד ג' שהוגש במסגרת כתב ההגנה (כחלק בלתי נפרד ממנו) הוגש ב-11/2013, וגם מועד זה אינו מצוי בחלוף תקופת ההתיישנות.

באשר לטענה לקיומו של מעשה בית דין ביחס לויסברג, נטען כי תביעתו של האחרון כנגד הקבלן עסקה בעילות שונות מאלה שנטענו בכתב התביעה – תיקון ליקויים שבתוך דירתו (החלפת אריחים עקב רשלנות בביצוע הריצוף). הסכם הפשרה שהושג בין הצדדים באותו הליך, התייחס רק לפשרה כספית לנזקים שפורטו בכתב התביעה, ושעניינם לא היה ברטיבות וחדירת מים.

באשר לקיומו של מעשה בית דין ביחס לנלינגר, נטען כי הפניות הקבלן בהסכם הפשרה שהושג בין הצדדים, היו לקטעים לא רלוונטיים, כאשר הודגש ברחל בתך הקטנה כי הסכם הפשרה לא יהווה מעשה בית דין להודעה צד ג' שהוגשה במסגרת תביעת התובעת שהתנהלה, באותו זמן, בפני המפקחת. בנוסף, נטען כי גם בעניינם של נלינגר, הליקויים שנדונו במסגרת אותה התביעה התמקדו רק בליקויים שבתוך דירת האחרונים, ואין פסק הדין יכול להוות מעשה בית דין, שעה שעסקינן במקרה דנן בנושא אחר של חדירת מים.

דיון והכרעה:

לאחר שעיינתי במכלול טענות הצדדים, נחה דעתי כי בשלב זה של הדיון, אין להורות על סילוקה המבוקש של ההודעה צד ג' שהגישו ויסברג ונלינגר כנגד הקבלן.

ההלכה הינה, כי סילוק תביעה על הסף (בין מחיקה ובין דחייה), הינה אמצעי קיצוני הננקט בלית ברירה. הדברים נכונים במיוחד בשעה שהטענה הינה טענה להעדר עילה, כשבעניין זה נקבע כי די באפשרות קלושה שהתובע יזכה בסעד הנתבע, כדי שבית המשפט לא יסגור דלתותיו בפניו:

"בית המשפט, בבואו למחוק כתב-תביעה מחמת חוסר עילה, ינהג אפוא משנה זהירות, די באפשרות קלושה שהתובע יזכה בסעד המבוקש על-ידיו כדי שבית-המשפט יימנע ממחיקת התביעה על הסף" (ר' ע"א 76/86 פיינשטיין נ' ה.ש. מלונות בע"מ מג (3) 124).

רק במקרה בו ברור ונעלה מכל ספק כי גם אם יוכיחו כל עובדות התביעה (ההודעה צד ג' במקרה דנן), לא יוכל התובע לזכות בסעד הנתבע, רק אז ייעתר בית המשפט לבקשה לסילוק תביעה על הסף.

בכל הקשור לטענת ההתיישנות; הנני סבורה כי מקום בו קיימת אי בהירות באשר למועד הופעת הרטיבות בדירת התובעת אשר נתגלתה לה לטענתה "לאחרונה" (ר' סעיף 3 לכתב התביעה), הרי שיש צורך בבירור עובדתי אודות שאלת התגבשות וגילוי הנזק. זאת, במנותק מההכרעה בשאלה האם יש לראות את ההודעה שהגישו ויסברג ונלינגר במסגרת הליך בפני המפקחת כמועד הראשון של הגשת ההודעה. מקום שיש חשיבות ורלוונטיות לשאלה זו של מועד גילוי הנזק, כשההכרעה בה תהא רק בסיום ההליך ועל בסיס התשתית העובדתית שתונח בפניי, אין מקום לקבל את הטענה בשלב זה של הדיון.

זאת ועוד, אין לטעמי כל נפקות למחלוקת שבין הצדדים אודות ההיבטים הפרוצדוראליים של מעמד ההודעה לצד ג' שנכללה במסגרת התביעה בפני המפקחת, משעה שבמסגרת תביעת התובעת בבית המשפט, הגישו ויסברג ונלינגר ביום 25/2/14 כאמור הודעה צד ד' כנגד הקבלן (וכנגד חברת אקספרס), כשמועד זה וודאי שמצוי בתקופת ההתיישנות.

בכל הקשור לטענה לקיומו של מעשה בית דין לאור תוצאות שתי התביעות הקודמות שהתנהלו בין הצדדים; משעה שניטשת מחלוקת עובדתית (שהתחדדה ביתר שאת בתשובת הקבלן לתגובה) – בשאלה האם הליקויים הנכללים במסגרת טענות התובעת חופפים במלואם - אם לאו, לליקויים שהועלו במסגרת שתי התביעות של ויסברג ונלינגר – ברי כי אין כל מקום להיעתר לבקשה בעניין טענה זו. הוא הדין באשר למשמעות המשפטית שיש לייחס לאי אלו מסעיפי הסכמי הפשרה שהושגו במסגרת שתי התביעות.

סוף-דבר:

לאור כל האמור לעיל, דין הבקשה להידחות.

הוצאות בקשה זו יישקלו בתום ההליך.

ניתנה היום, כ"ז חשוון תשע"ו, 09 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

תרגום קרובים אל הר עודד, מצפה רמון, ישראל | גלויות וכרטיסי ברכה קרובים אל 77, טבריה, ישראל | מצברים קרובים אל דרך ג'ו יוסף אלון, באר שבע, ישראל | לימודים קרובים אל דרך חטיבת גולני 26-36, מגדל העמק, ישראל | העתקות אור קרובים אל 7, גדרה, ישראל | מזרקות קרובים אל אל ח'נדק, אום אל-פחם, ישראל | מידענים קרובים אל 213, בית הגדי, ישראל | ספרים קרובים אל עיינות 13, ערד, ישראל | קוסמטיקאיות ומכוני יופי קרובים אל הציפורן 13, ראשון לציון, ישראל | חביות קרובים אל אודם 68, ערד, ישראל | תחנת טוטו-לוטו-ווינר קרובים אל 40, ישראל | חקלאות קרובים אל 3855, בית שמש, ישראל | מסעדות קרובים אל 3835, צרעה, ישראל | כלכלה קרובים אל | בנקים קרובים אל 4, פוריידיס, ישראל | ציוד משרדי קרובים אל אלעזר בן יאיר 34, ערד, ישראל | נעליים קרובים אל Unnamed Road, ישראל | תשמישי קדושה קרובים אל דוד בן גוריון 6-30, רמת השרון, ישראל | דודי שמש חשמל וקיטור קרובים אל הרב פרץ ציוני 22-32, עפולה, ישראל | נגררים קרובים אל שדרות הנשיא 2-4, דימונה, ישראל | עיתונים ידיעות השרון ברעננה | כרטיסים להופעות "השרון" - משרד כרטיסים ברמת השרון | טכנולוגיות ירוקות מי קשת בחיפה | גילוי וכיבוי אש אש ועשן כיבוי בנתניה | מאמן אישי יפעת ריוב מאמנת אישית בתל אביב - יפו | תרגום אמ.אס. תרגומים בבת ים | גדרות יוחנן גידור בנתיבות | חיתולים למבוגרים מדיק פלוס בנורדיה | מורשי טאבו ציפי אדלין בחדרה | ריקוד או.טי. עופר ריתוך בלייזר ביגור | חניון חניון לילה חוף ירדן בקבוצת כנרת | פאב-באר פאב אקסטזה בבת ים | יועץ מס מ.מ החזרי מס בנצרת עילית | אבטחת איכות אומניס בע"מ בראשון לציון | דיג טורפדו ספורט בבת ים | חניון אבן זיו חניונים בע"מ בתל אביב - יפו | חוטי מתכת הפח תעשיות מתכת בתימורים | השקעות קורוניס ב.ד. פרטנרס בע"מ בנס ציונה | מזכירות לוי שושנה בקרית טבעון | מאפיה מגדנית מרציפן בירושליםמחירון עבודות בניה | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון עבודות טיח | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון חומרי שרברבות | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון עבודות צביעה | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון אגרגרט מחצבה | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון עבודות מינהור | מחירון סיכוך בלוחות פי.וי.סי ולוחות פוליקרבונט | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון רצפות פרקט | מחירון חומרי גימור מיוחדים למרצפים | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון דפנות קבועות (ויטרינות) | מחירון גופי תאורה (מנורות) ואביזריהם | מחירון בדיקות בטון מותז | מחירון קידוחים אופקיים | מחירון משאבות סחרור | מחירון קירות תמך מסוג "קיסטון" | מחירון שסתומים לביוב | מחירון איטום גגות ביריעות E.P.D.M | מחירון מפלים | מחירון אביזרים למים קרים וחמים | מחירון טיפול במים | מחירון טיח פנים לממ"ד | מחירון תקרות פריקות מאריחי פיברגלס | מחירון רצפות פוליאוריטן ופרקט | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון זכוכית בטחון עם B.V.P )טריפלקס( | מחירון מושבים ומסך לחלוקת האולם | מחירון בניה בבלוקי פומיס | מחירון חיבור מנועים ואביזרי פיקוד | מחירון תאורת לדים | מחירון איטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מוגנים | מחירון צנרת מובילית | מחירון אביזרים למים קרים וחמים | מחירון לוחות פוליסטרן מוקצף | מחירון מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומע' גילוי אש/עשןלפני כב' הרשם בכיר עדי סומך תובעים 1. קשר רנט א קאר בע"מ נגד נתבעים 1. שירי לוי החלטה ישיבה | בפני כב' הרשמת רחל גרוס תובע CHOP MANAOWNOK מס' דרכון תאילנדי 916255C ע"י ב"כ עוה& | לכבוד: חברת התרגומים "תרגומי איכות" הזמנה / אישור / ביטול / ביצוע תרגום חלק א' חלק א&# | בפני כב' סגן נשיא, השופט אסף זגורי המבקשת מדינת ישראל נגד החשוד רוסלן טומנקו <#2#> נוכחים: מט | בית המשפט המחוזי מרכז בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 40814-07-11 קמיסוקו(עציר) נ' מש | בפני כב' הנשיאה אורלי סלע תובע נחום קורנברג נגד נתבעת ברייט פיוטצ'ר בע"מ הזמנה לדיון 1. | בית משפט השלום לתעבורה באילת תת"ע 8457-07-11 מדינת ישראל נ' ברגס ואיל תיק חיצוני: 302007974 | בפני : כב' השופטת (בדימוס) דרורה בית אור– יו"ר הוועדה מערער עזבון המנוח חיים גויטע ע"י | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים 23 ינואר 2012 עת"מ 20063-06-10 | בית משפט השלום בחדרה ה"ת 6550-06-12 אפק נ' מדינת ישראל תיק חיצוני: בפני כב' השופטת הבכי | החלטה בתיק בג"ץ 6953/10 בבית המשפט העליון בג"ץ 6953/10 - ב' בפני: כבוד השופטת א' חיות העות | בפני כב' השופט אייל דורון התובעת נג'מי אעמאר ע"י עוה"ד ג'ואד שחאדה ואח' נג | בפני כב' הסגנית נשיא לילי יונג-גפר מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. אלכסיי יאנקובסקי 2. אולג | בפני כב' השופטת לובנה שלאעטה חלאילה תובע בנק מזרחי טפחות בע"מ נגד נתבע אולג צ'ורילוב הח | לפני כב' השופט אלי ספיר תובעים 1. מגדל חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. גל בדלר 2. קרדן רכב ב | בית משפט לתביעות קטנות באילת ת"ק 3112-09-10 שבת נ' אלדן תחבורה בע"מ מספר בקשה:3 בפני כ | בבית המשפט העליון רע"א 7414/97 בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין המבקשת: הכנסיה האתיופית ירושלים נ | בית משפט השלום באשדוד ת"א 44743-12-10 לב ואח' נ' חסן ואח' תיק חיצוני: מספר בקשה:8 ב | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו הע"ז 50029-10-10 19 יולי 2011 מדינת ישראל נ' חקים בפני | בית משפט השלום בירושלים ת"א 8373-09 שוקרייה עטה נ' מרעב ואח' תיק חיצוני: בפני כב' ה | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. פלאפון תקשורת בע"מ נגד נתבעים 1. אברהם תדלה הודעה מצ&q | בעניין: 1.א ברוך ו י מזרחי קבלנים בעמ 2.אליהו ברוך 3.עודד ברוך 4.אייל ברוך התובע/ים נ ג ד טלביה נכסי | בפני כב' השופטת אילתה זיסקינד המאשימה מדינת ישראל – פרקליטות מחוז ירושלים נגד הנאשמת נירה מזרחי | בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב - יפו תת"ע 23136-08 מ.י. ענף תנועה ת"א נ' שגיראווי בפנ