מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

ניתנה ביום 08 נובמבר 2015

אסתר נחמני

המבקשת

-

המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקשת – עו"ד רוני דביר
בשם המשיב- עו"ד דוד דיין

החלטה

סגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנה
לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה (סגנית הנשיא איטה קציר; ב"ל 42414-11-14) אשר דחתה את ערעורה של המבקשת על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (להלן: הוועדה) מיום 16.9.14 אשר קבעה למבקשת 5% נכות צמיתה מתאריך 1.7.12.

רקע עובדתי רלבנטי
למבקשת הוכרה כפגיעה בעבודה הגבלה בתפקוד כתף ימין על רקע מיקרוטראומה, והוענקו לה 15% נכות. ביום 6.6.11, אירעה למבקשת תאונה, אשר הוכרה על ידי המשיב כתאונת עבודה, וכתוצאה ממנה נגרם לה שבר אף הוא בכתף י מין.
בהחלטת ועדה רפואית לעררים מיום 11.3.14 נקבעה למבקשת נכות בשיעור כולל של 20% לפי פריט ליקוי 35 (1)(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1958 (להלן: התוספת לתקנות או התקנות בהתאמה ), מהן נוכו 15% נכות בגין מצב קודם לפי פריט ליקוי 41(4)(ב) לתוספת לתקנות.
המבקשת ערערה על החלטת הוועדה בפני בית הדין האזורי לעבודה בחיפה (ב"ל 3546-04-14), אשר הורה בפסק דינו מיום 24.7.14 (להלן: פסק הדין המחזיר) על החזרת עניינה של המערערת לוועדה, וזאת "על מנת שתשקול האם יש מקום לקבוע נכות בשל מצבה הכולל של המערערת בכתף ימין לפי פריט ליקוי הנוגע למגבלות בכתף. תבחר הוועדה לקבוע נכות כוללת בהתאם לסעיף הליקוי 35, תנמק החלטתה בעניין זה."
ועדה רפואית לעררים שהתכנסה בעקבות פסק הדין המחזיר חזרה בהחלטתה מיום 16.9.14 על קביעתה לפיה נקבעו למבקשת 20% לפי פריט ליקוי 35(1)(ב) לתוספת לתקנות, בניכוי 15% נכות לפי פריט ליקוי 41(4)(ב) לתוספת לתקנות. סך הכל נקבעו למבקשת 5% נכות בתחולה מיום 1.7.12.
המבקשת ערערה על קביעת הוועדה בפני בית הדין האזורי בחיפה.

פסק דינו של בית הדין האזורי
בית הדין האזורי דחה את ערעור המבקשת בקובעו כי הוועדה מילאה את הוראות פסק הדין המחזיר באופן הולם.
בית הדין האזורי הוסיף ופירט כי הוועדה שמעה את תלונות המבקשת אשר ביקשה להתאים לעניינה את פריט הליקוי 35(1)(ד) או סעיף 41 או סעיף ספציפי אחר בסעיף 35, היות והוועדה הקודמת קבעה כי המבקשת סובלת מהגברת שינויי השחיקה בעקבות פגיעתה על דרך המיקרוטראומה.
בית הדין האזורי ציטט את החלטת הוועדה, אשר קבעה כי סעיף 35(1)(ג) מתאר באופן מדויק את מצבה הגופני, וקבעה לה 20%, מתוכן ניכתה 15% בגין נכות קודמת, ובכך חזרה על החלטתה.
בית הדין האזורי אף ציטט את ההלכה הקובעת כי על ועדה רפואית, בהיותה גוף מעין שיפוטי, לנמק את החלטותיה במידה מספקת, וקבע כי הוועדה מילאה את חובתה זו וכי החלטתה מנומקת דיה ומאפשרת גם למי שאינו בעל ידע ברפואה להתחקות אחר הלך מחשבתה ולהבין כיצד הגיע למסקנתה.
לבסוף קבע בית הדין האזורי כי קביעת שיעור הנכות ובחירת פריט הליקוי התואם את מגבלותיו של מבוטח הינם בתחום סמכותה של הוועדה והמבקשת לא הצביעה על טעות משפטית המצדיקה התערבות בהחלטתה. בית הדין האזורי דחה את טענת המבקשת כאילו הוועדה "ערבבה בין פריטי ליקוי שונים" וציינה כי לוועדה מסור שיקול דעת להתאים פריט ליקוי למצבו הקליני של המבוטח וזאת לפי תקנה 14 לתקנות.
על פסק דינו של בית הדין האזורי הוגשה בקשת רשות הערעור שלפניי.

בקשת רשות הערעור
בבקשתה טענה המבקשת כי שגה בית הדין האזורי כאשר דחה את ערעורה, וזאת מן הטעם כי היה על הוועדה, לטענת המבקשת, לנהוג על פי ההלכה הקובעת כי כאשר קיימת אפשרות לקבוע למבוטח נכות לפי מספר סעיפים שונים, יש להעדיף את הסעיף המטיב ביותר עם המבוטח.
לטענת המבקשת, סעיף הליקוי ההולם ביותר את מצבה הקליני הינו סעיף 42(1)(ד) "קרע בסופראספינטוס", המקנה לה, בניכוי מצב קודם, 10% נכות. בחירת הוועדה בסעיף הליקוי 35(1), המהווה "סעיף סל", מתאר מצב קל יותר של הגבלה בינונית בלבד, ומנוגד לממצאיה הקליניים בדבר מגבלה קשה בכתף. תוצאה זו מקפחת את המבקשת, לטענתה, משום שלפיה נפסקה לה נכות בשיעור הנמוך מזה שהיה נפסק לה בגין תאונה אחת בלבד.
בהחלטתי מיום 29.6.15 נתבקשה תגובת המשיב להצעה כי עניינה של המבקשת יוחזר לוועדה על מנת שתבחן את האפשרות ליישום תקנה 42 לתוספת לתקנות בעניינה של המבקשת.
בתגובתו הודיע המשיב כי הוא אינו מקבל את ההצעה. המשיב טען כי יש לדחות את הבקשה ולהותיר את פסק דינו של בית הדין האזורי על כנו, וזאת בנימוק כי הוועדה פעלה בהתאם להוראות פסק הדין המחזיר, נימקה את החלטתה, ולא נפל כל פגם בהתנהלותה המצדיק את התערבותה של ערכאת ערעור בהחלטתה.
כן הוסיף המשיב וטען כי הוועדה ציינה בהחלטתה מפורשות כי "אין ספק כי מצב כתף ימין כיום הינו מעבר ל15% אך אינו מגיע לכדי 25% המהווים הגבלה קשה בתנועות הכתף ". על כן, לטענת המשיב, בחרה הוועדה שלא להתאים למבקשת נכות בשיעור 25% ועל כן לא בחרה בסעיפי הליקוי 41 (4)(ג) ואף לא 42 כהצעתנו כמפורט לעיל, אלא בחרה בסעיף 35 אשר מתאים, לפי קביעתה, לנכותה של המערערת שהוערכה ב-20%.
כן הוסיף המבקש כי אם תעשה הועדה שימוש בסעיף 42 מותאם, קרי לפי 20% נכות, לא יהיה בכך כדי להועיל למבקשת. משכך, טען המשיב, יש לדחות את הבקשה.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור על נספחיה, בפסק הדין מושא הבקשה ובתגובת המשיב, דעתי היא כי דין הבקשה להידחות.
הוועדה התכנסה ביום 16.9.14 מכוחו של פסק הדין המחזיר מיום 24.7.14, לפיו התבקשה " לשקול האם יש מקום לקבוע נכות בשל מצבה הכולל של המערערת בכתף ימין לפי פריט ליקויי הנוגע למגבלות בכתף. תבחר הוועדה לקבוע נכות כוללת בהתאם לסעיף הליקוי 35, תנמק את החלטתה."
בהחלטתה המפורטת, קבעה הוועדה בפרק "סיכום ומסקנות" כי "אין ספק כי מצב כתף ימין כיום הינו מעבר ל 15% אך אינו מגיע לכדי 25% המהווים הגבלה קשה בתנועת הכתף. הוועדה מחליטה לקבוע 20 % נכות, לפי סעיף 35 המראה על שינויים ניווניים ומתאר במדויק את מצב כתף ימין, מתוך נכות זו הוועדה מורידה את הנכות הקודמת וחוזרת על החלטתה".
אכן, כפי שקבע בית הדין האזורי בפסק דינו, הוועדה פעלה בהתאם להוראות פסק הדין המחזיר, נימקה את החלטתה באופן מפורט, תוך סקירת ממצאיה הרפואיים והסבר מפורט כיצד הגיעה למסקנתה, ולבסוף, נימקה באופן מפורט מדוע בחרה להחיל על מצבה של המבקשת את סעיף הליקוי 35 כנדרש על ידי פסק הדין המחזיר.
בנסיבות אלו, לא מצאתי כי נפל פגם בהחלטת הוועדה ודעתי היא כי יש לאשר את פסק דינו של בית הדין האזורי.
משכך, הבקשה נדחית. כמקובל בענייני בטחון סוציאלי, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ו חשוון תשע"ו (08 נובמבר 2015) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

אבטחה קרובים אל | אימון אישי קרובים אל שדרות ז'בוטינסקי/התורן, יבנה, ישראל | הידראוליקה קרובים אל | איתור נזילות קרובים אל שדרות ירושלים 15, קרית מלאכי, ישראל | שיווק ופרסום קרובים אל Unnamed Road, Nablus | מערכות ארגוניות קרובים אל | מנופים קרובים אל | ייעוץ מקצועי קרובים אל | הכוונה מקצועית קרובים אל משעול הדקלים 663, מגדל העמק, ישראל | הפקות קרובים אל | תשמישי קדושה קרובים אל מעלה אורט 82, כרמיאל, ישראל | גיל הזהב קרובים אל | אבטחת איכות קרובים אל נרקיס 22, גדרה, ישראל | צבעים קרובים אל | סורגים קרובים אל | ספרי קודש קרובים אל | יועצי מס קרובים אל | בעלי חיים קרובים אל | בתי עלמין קרובים אל | מתווכים קרובים אל מחירון מתקני הסקה | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון גידור | מחירון עבודות איטום | מחירון סלילת כבישים ורחבות | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון מיכלי מים | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון מיכלי הפרדה )שיקוע(, בורות רקב ומפרידי שומן - מפוליאתילן | מחירון עבודות עפר | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון גידור | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון רצפות בטון | מחירון מערכות מיזוג אוויר עצמאיות | מחירון נקודות אינסטלציה | מחירון בדיקות בטון מותז | מחירון מערכת למניעת פתיחה אקראית של ספרינקלרים (דחוסה באוויר) | מחירון מערכות אל פסק | מחירון ויטרינות כניסה | מחירון ברגי סלע | מחירון צבעי פנים וחוץ לקירות | מחירון לוחות מודולריים מפוליקרבונט (דן | מחירון לוחות חשמל | מחירון עמודי תאורה וזרועות | מחירון בניה בבלוקי פומיס | מחירון צנרת גבריט | מחירון כבלי טלפון | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון אביזרים לצנרת P.V.C לביוב ותיעול לפי ת"י 884 | מחירון בורות סופגים | מחירון חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים | מחירון מערכת חלונות שחרור עשן | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חציבת פתחים ושקעים | מחירון מיכלי הפרדה (שיקוע) ובורות רקב | מחירון חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש | מחירון איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה | מחירון יריעות ביטומניות עם וללא השבחת פולימרים | מחירון תקרות וקירות מלוחות בטרום | מחירון אספקת מים קרים וחמים | מחירון בדיקת D.C.P, קידוחי ניסיון וחדירות הקרקע | מחירון ברזים וסוללותפסק-דין בתיק בג"ץ 5923/09 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 5923/09 בפני: כ | בקשה מס' 1 בפני כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני מבקש נג'יב ג'רוס נגד משיבה רשות השידור/ המ | בית המשפט המחוזי בחיפה ת"פ 33990-09-11 מדינת ישראל נ' ריאן(עציר) תיק חיצוני: 4348/11 בפני כ | החלטה בתיק רע"ב 88/12 בבית המשפט העליון בירושלים רע"ב 88/12 - א' לפני: כבוד הרשם גיא שני ה | החלטה בתיק רע"פ 7904/01 בבית המשפט העליון בירושלים רע"פ 7904/01 בפני: כבוד השופטת ט' שטרסב | בפני כב' השופטת עדי חן-ברק בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 להלן: "הפקו | בית משפט השלום בחיפה תא"מ 22336-05-11 מנור ואח' נ' גבאי ואח' תיק חיצוני: בקשה מס | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשם שמעון רומי מבקשים/חייבים נגד משיבה/זוכה זאפ גרופ בע"מ ח.פ. 510503 | בפני כב' השופטת מרים קסלסי המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם רביע חוסין <#2#> נוכחים: ב"כ המ | לפני: הרשמת דניה דרורי המבקשת/ התובעת: נינה רויט ע"י ב"כ: עו"ד דוד דוד - המשיב/ הנתבע | בפני כב' הרשם בכיר יניב בוקר תובעים 1. מנהל מקרקעי ישראל - ירושלים שערי העיר נגד נתבעים 1. יעל ג | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 1299-09 מ.י. מדור תביעות פלילי ת"א נ' ונגרוב תיק חיצ | החלטה בתיק ע"א 2866/12 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 2866/12 - ב' לפני:כבוד הרשמת ליאת בנ | החלטה בתיק בש"פ 208/16 בבית המשפט העליון בש"פ 208/16 לפני:כבוד השופט נ' סולברג המבקשת:מדינ | לפני כב' השופטת ארנה לוי תובעים חנה זגורי נגד נתבעים מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ מרדכי אס | החלטה בתיק בר"מ 8096/14 בבית המשפט העליון בר"מ 8096/14 לפני:כבוד השופט ע' פוגלמן המבקשת:עי | בית משפט השלום בהרצליה ת"ט 18454-01-10 בנק לאומי לישראל בעמ נ' בן יוסף תיק חיצוני: 26058100 | פסק-דין בתיק בג"ץ 3061/10 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3061/10 בפני: כ | החלטה בתיק ע"א 1650/04 בבית המשפט העליון ע"א 1650/04 בפני: כבוד המשנה לנשיא א' מצא המערערי | בית משפט השלום בנתניה ת"א 33097-05-11 יבנה הכט נ' כוכבי דגני ואח' 28 נובמבר 2011 לפני כ | בפני כב' השופט יואב פרידמן תובעים 1. מוחמד מוקטרן נגד נתבעים 1. עירית נהריה הודעה א.נ בהתאם להחל | בית משפט לעניינים מקומיים בקריית ביאליק ח"נ 29931-09-10 עירית קרית מוצקין נ' מנדלח"נ 1 | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 40590-07-11 המוסד לביטוח לאומי ואח' נ' חילן טק בע&quo