מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כבוד ה שופטת בטינה טאובר

מבקשת
מנורה מבטחים פנסיה בע"מ

נגד

משיבה
לילה שאהין

החלטה

1. בפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בחיפה, כב' השופט אורי גולדקורן, מיום 12/06/15 בת"א 39329-04-15, לפיה נדחתה בקשת המבקשת לסילוק התובענה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית, וכמו כן, נדחתה בקשתה החילופית להעברת התובענה לבית הדין לעבודה.

התשתית העובדתית הרלבנטית לענייננו

2. מהחלטת בית משפט קמא עולה, כי המשיבה, מזכירה בבית הספר התיכון האורתודוקסי בחיפה, החלה לעבוד בבית הספר בשנת 1979. במהלך שנות ה-80, לאחר שחלתה בסרטן בבלוטת התריס, הפסיקה את עבודתה בבית הספר, וביום 01/09/94, לאחר שנראה היה כי החלימה ממחלתה, שבה המשיבה לעבודתה.

3. החל משנת 2010 שבה המחלה והתפשטה בחלקי גופה, בריאות, בכבד, בצוואר ובראש, וכתוצאה מכך, צומצם היקף עבודתה של המשיבה ל-4 שעות עבודה בבית הספר, והחל מיום 01/11/11 חלה ירידה בשכרה.

4. עקב מצבה של המשיבה, נקבעה למשיבה נכות זמנית וצמיתה ודרגת אי כושר על ידי המוסד לביטוח לאומי, וכן אושרה זכאותה לקצבת נכות כללית.

5. בספטמבר 2014 הגישה המשיבה תביעה לתשלום פנסיית נכות מקרן הפנסיה "מבטחים החדשה", המנוהלת על ידי המבקשת ואשר כל עובדי בית הספר, והמשיבה בכללם, הינם עמיתיה.

6. קרן הפנסיה דרשה מהמשיבה להמציא מסמכים נוספים, ומשאלה לא הומצאו, הודיעה כי הטיפול בתביעתה של המשיבה הופסק.

7. המבקשת לא נענתה לדרישות ב"כ המשיבה לבדוק את המשיבה ולדון בתביעתה באופן ענייני, ולפיכך, הגישה המבקשת ביום 24/04/15 תביעה למתן סעד כספי -תשלום גמלת נכות בגין התקופה שמיום 01/11/11 ועד למועד הגשת כתב התביעה, וכן לסעד הצהרתי, לפיו היא זכאית לתשלום גמלת הנכות עד גיל 64 ולאחר מכן פנסיית זקנה לכל ימי חייה, וכן כי היא זכאית לצבור לזכותה את דמי הגמולים החל מיום 01/11/11 ועד הגיעה לגיל 64.

8. עם הגשת התובענה הגישה המבקשת בקשה לדחייה על הסף של התביעה, עקב היעדר סמכות עניינית, ולחילופין , עתרה היא להעביר את הדיון לבית הדין האזורי לעבודה.

9. בבקשה טענה המבקשת, כי תביעת המשיבה עוסקת בזכות לקבלת תגמולים מקופת גמל, וכי לאור הוראת סעיף 24(א)(3) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק בית הדין לעבודה"), הסמכות העניינית הייחודית לדון בתביעה זו נתונה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה.

10. המבקשת הדגישה, כי בית הדין לעבודה מופקד, בין היתר, גם על תחום הביטחון הסוציאלי, אשר אין לו זיקה ליחסי עבודה וסמכותו לעניין זה אינה פועל יוצא של יחסי עובד מעביד, אלא נובעת מן העובדה, שעסקינן בתביעה נגד קופת גמל, ומכאן , שהסמכות בתובענה זו מסורה לבית הדין לעבודה.

11. המשיבה טענה מנגד, כי סעיף 24(א)(3) לחוק בית הדין לעבודה אינו חל, כאשר מדובר בזכאותו של נפגע לגמלת נכות מכוח פוליסה, ומאחר ועילת תביעתה אינה קשורה ליחסי עבודה וביטחון סוציאלי , גם אם המסמך המחייב הוא תקנון הקרן, אלא למישור הביטוחי המסחרי, הסמכות לדון בתביעה מסורה לבית המשפט הרגיל.

החלטת בית משפט קמא

12. בית משפט קמא, בהחלטה מלומדת ומפורטת, סקר את הפסיקה הרל בנטית, ובהסתמכו על הקווים המנחים שנקבעו בפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 625/08 מירב תותי אשבל נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (17/09/2009) (להלן: "פסק דין אשבל"), דחה את בקשת המבקשת.

13. בית משפט קמא הבהיר, כי יש לבחון תחילה את גדר המחלוקת, כפי שמופיעה בכתב התביעה על נספחיו, ולאחר שסקר את גדר המחלוקת, כפי שמופיעה בכתב התביעה ובנספחיו, קבע בית משפט קמא, כי המחלוקת נעוצה בטעמי דחיית התביעה שהגישה המשיבה לקבלת תגמולי ביטוח, זאת כאשר התביעה לא נבחנה לגופה אלא הטיפול בה הופסק, והיא נסגרה מטעמים פרוצדוראליים, ולמעשה , ציין בית משפט קמא, כי המחלוקת נעוצה בסיבת הפסקת הטיפול, שהביאה למעשה לדחיית התביעה.

בית משפט קמא קבע, כי לאור המחלוקת הניטשת בין הצדדים, עולה, כי אין לה זיקה למשפט העבודה ולביטחון הסוציאלי. המחלוקת קשורה לנושא פרוצדוראלי מובהק ולא לפגיעה בזכות סוציאלית.

בית משפט קמא הטעים, כי בבירור מחלוקת ממין זה, בה כרוכה שאלת סבירותה ומידתיותה של החלטת הדחייה של המבקשת, אין יתרון שבמומחיות לבית הדין לעבודה.

14. עוד ציין בית משפט קמא, כי העובדה , כי הפוליסה עצמה היא תולדה של הסכם, הקשור בעבודה של המשיבה בבית הספר, אינה כשלעצמה יוצרת זיקה למשפט העבודה. הוסיף בית משפט קמא, כי אף אם נניח , כי עמדת המבקשת, שדחתה את התביעה , מבוססת על הוראות תקנון קרן הפנסיה, הרי מדובר בהנמקה חוזית מסחרית, שאינה מהווה פגיעה במהות הביטוח הפנסיוני ותכליתו הסוציאלית.

תמצית טענות הצדדים

15. המבקשת מיאנה להשלים עם החלטת בית משפט קמא. לטענתה, החלטתו של בית משפט קמא בעניין הסמכות הינה שגויה. לטענתה, החמיץ בית משפט קמא הבחנה מהותית, כאשר התייחס לחברת ביטוח ולחברה המנהלת קרן פנסיה כדוגמת המבקשת כאל מקשה אחת. משכך, התעלם בית משפט קמא מהוראת סעיף 24(א)(3) לחוק בית הדין לעבודה, הקובע סמכות ייחודית ובלתי מותנית , המסורה לבית הדין לעבודה באופן בלתי מסויג, בכל הנוגע לקופות גמל, שהמבקשת נמנית עליהן.

16. המבקשת הוסיפה וטענה, כי החלטת בית משפט קמא מנוגדת לחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, שניתנה במסגרת בג"צ 10015/09 הראל חברה לביטוח בע"מ נ' מירב תותי אשבל (13/03/ 2011) (להלן: "בג"צ אשבל"), אשר העותרת חזרה בה מעתירתה, שם הביע היועץ המשפטי דעתו, כי קופות גמל חוסות תחת סמכותו העניינית הייחודית של בית הדין לעבודה, ובכל מקרה , סבר היועץ המשפטי לממשלה , כי כאשר הביטוח בוצע על ידי קופות גמל כמשמעותן בחוק הגנת השכר , יש לתת פרשנות מרחיבה לסעיף 24(א)3) לחוק בית העבודה, באופן שעניינים אלה יידונו על ידי בית הדין לעבודה, שכן לצורך בירורם נדרשת פרשנות של תקנוני קרן הפנסיה ושמירה על אחידות הפסיקה, באופן שכל התובענות שעילתן ביחסים שבין המבוטחים בביטוח פנסיוני לבין הגוף המבטח , ללא קשר לשאלה אם מקורן של הפוליסות ביחסי עבודה , תתברר על ידי בית הדין לעבודה.

17. המבקשת הוסיפה וטענה, כי בית משפט קמא אף שגה , בכך שהסיק , כי המחלוקת נוגעת לעניין פרוצדוראלי בלבד, שעה שבפועל עומדת זכאותה של המשיבה , על פי הנטען על ידי המשיבה , למבחן בשל מחסום התיישנות של 3 שנים, שקבוע בתקנון קרן הפנסיה. המבקשת הפנתה לפסקי דין, שניתנו על ידי בתי משפט השלום ואשר מהם עולה, כי בעקבות חוות דעתו של היועץ המשפטי, חל שינוי בעמדת בתי המשפט, בהם נקבע, כי הסמכות העניינית הייחודית היא לבית הדין לעבודה.

18. המשיבה טוענת, כי דין בקשת רשות הערעור להידחות, וכי החלטת בית משפט קמא בדין יסודה. לטענת המשיבה, מנסה המבקשת בכל דרך להתיש את המשיבה בהליכים ובבקשות סרק , על מנת למנוע את בירור תביע תה לגופה, כאשר המשיבה הינה כיום בת 59, חולת סרטן בשלבים מתקדמים ונעדרת כל תמיכה.

19. לטענת המשיבה, נקבע בפסיקה עקבית של בתי המשפט, כי כאשר מדובר בתביעה לפנסיית נכות לפי תקנון קרן הפנסיה, שעילת התביעה הינה חוזית מסחרית, הסמכות הינה של בתי המשפט הרגילים ולא של בית הדין לעבודה.

20. המשיבה הוסיפה וציינה, כי הפסיקה אליה הפנתה המבקשת בסיכומיה אינה כלל רלבנטית. בהקשר זה מוסיפה המשיבה וטוענת, כי המבחן הרלבנטי, כפי שעולה מן הפסיקה, הוא אופי הסכסוך או מבחן העילה ומהותה ולא זהותה של הנתבעת בתיק. עוד הוסיפה המשיבה וציינה, כי המבקשת מקדישה חלק ניכר מטיעוניה בהתבסס על עמדת היועץ המשפטי, שניתנה בבג"צ אשבל, שעה שעמדת היועץ המשפטי לממשלה אינה מהווה פסק דין או חוק ואין לה כל תוקף מחייב, מה גם שלעמדת המשיבה, אין העמדה רל בנטית למחלוקת זו, ואף בתי המשפט השונים לא קיבלו את עמדת היועץ המשפטי לממשלה בשורה של פסקי דין שניתנו.

דיון

21. לאחר ששבתי ועיינתי בבקשה שהוגשה ובתשובה שניתנה, ניתנת רשות ערעור והבקשה תידון כערעור.

לגוף הערעור, בדעתי לדחות את ערעורה של המבקשת ולאשר את החלטת בית משפט קמא.

22. על פי תכליתו של חוק ביב הדין לעבודה, לבית הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון ולהכריע בתובענות שעניינן יחסי עובד-מעביד. סמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה הורחבה והוחלה אף על תביעות בין קופת גמל לבין חבריהן או מעבידים או חליפיהם של אלה.

מקור סמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה לדון בתובענות אלה נקבע בסעיף 24(א)(3) לחוק בית הדין לעבודה, המורה כדלקמן:

"תובענות של חברים או חליפיהם או של מעסיקים או חליפיהם נגד קופות גמל, כמשמעותן בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, או תובענות של קופות הגמל נגד חבריהן או חליפיהם או נגד מעסיקים או חליפיהם הכל אם התובענות נובעות מהחברות בקופות או מחבותם של מעסיקים לקופות, לפי הענין וכן כל תובענה לקצבה הנובעת מיחסי עבודה".

23. המבקשת טוענת, כי הינה קרן פנסיה , אשר מעמדה כקופת גמל אושר והיא חוסה תחת הגדרת "קופת גמל" בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, שלשונה כדלקמן:

"'קופת גמל' – קופת חולים, קופת תגמולים, קרן פנסיה או ביטוח או קרן או קופה כיוצא באלה שהעובד חבר בה, או קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה שהמעסיק והעובד או המעסיק בלבד חייבים לשלם לה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה, או מכוח חוזה עבודה או הסכם אחר בין העובד והמעסיק שניתנה להם הסכמת קופת הגמל וכן קופת גמל כאמור שמטרתה ביטוח העובד ושאיריו שהעובד בלבד חייב לשלם לה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה או תאגיד ששר העבודה אישר תשלום לו לענין סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 ".

24. מן האמור עולה, אפוא , כי משהמבקשת הינה קופת גמל ומשהמשיבה הינה עמיתה בקופת הגמל, הרי בהתקיים עילת תביעה בעלת זיקה למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי, תבוא התובענה בגדר סמכותו העניינית של בית הדין לעבודה. כך הורחבה מכ וח סעיף 24(א)(3) לחוק בית הדין לעבודה ס מכותו הייחודית של בית הדין לעבודה לדון גם בעניינים שאינם קשורים ביחסי עובד-מעביד, אולם הינם קשורים ליחסים אלה רעיונית . ראה: ע"ע (ארצי) 513/06 קריסלדה קסידסיד נ' מבטחים מוסד סוציאלי של העובדים בע"מ (03/05/2007).

25. על מנת לפשט את ההכרעה לעניין המקרים שייכנסו בשערי סעיף 24(א)(3) לחוק, נקבעו בפסיקה מספר קריטריונים מנחים, אשר יכריעו , האם לבית המשפט או לחילופין לבית הדין הסמכות העניינית לדון בתובענה. מבחנים אלה נקבעו ב פסק דין אשבל:

"ודוק. 'הקביעה אם סכסוך הוא בסמכותו העניינית של בית הדין לעבודה אינה נקבעת על פי פירוש מילולי ודווקני של הוראות החוק או על פי זהות הצדדים להליך, אלא על פי מבחנים מהותיים: מהות העניין הנדון או מהות העילה, והאם על פי תכלית חוק בית הדין לעבודה מן הראוי שבית הדין לעבודה ידון באותו עניין. ככל שעל פי מהות העניין מקומו של הדיון בסכסוך הוא בית הדין לעבודה, משתרעת סמכותו על כל בעלי הדין הנוגעים לעניין'.
הנה כי כן, מבחן מהות העניין הוא מבחן העילה במובנה הרחב, על בסיס מדיניות שיפוטית לפיה סדרי הדין אינם כללים פורמאליים בלבד, כי אם כְּלֵי שָרֵת הבאים לסייע למערכת המשפט לדון בדין המהותי".

ובהמשך:

"לאור כלל האמור לעיל, נמנה להלן את השיקולים המנחים להם ייתן בית הדין לעבודה דעתו בבחינת הסמכות העניינית והזיקה בין עילת התביעה לבין משפט העבודה והביטחון הסוציאלי. ואלה אמות המידה:
הקשר בין היותו של העובד עמית בקופת גמל לעילת תביעתו. מבחן ה'אלמלא'. 'האם אלמלא חברותו של אדם בקופת הגמל, לא היה נוצר מצב שעל-פיו נפגעת זכות שלו ועקב זאת קמה לו עילת תביעה'.
האם התביעה על פי מהותה נוגעת בטבורם של יחסי העבודה והביטחון הסוציאלי. ככל שהתביעה מבוססת על זכות העובד להיות מבוטח, וככל שהזכות להיות מבוטח היא חלק מהסכם העבודה ומתנאי העבודה, מדובר בתובענה הנובעת מיחסי העבודה. בתוך כך, יבואו בחשבון שיקולים אלה, כולם או מקצתם: האם התביעה נגד קופת הגמל היא בעלת זיקה ממשית לתנאי העבודה; האם התביעה סבה בעיקרה על תנאי העבודה; האם התביעה 'כוללת טענות המופנות גם כנגד המעביד'.
תובענות בהן המחלוקת גופה נובעת באופן ישיר מנושא ביטוחי מובהק, שאין לו קשר ליחסי העבודה, למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי, לא יבואו בגדר סמכותו העניינית של בית הדין לעבודה.
מהות ההסדר הביטוחי ומהות הזכות הנפגעת במסגרתו. בתוך כך נבחן: האם החוזה הביטוחי הינו במהותו ביטוח פנסיוני ותכליתו סוציאלית; מהותה של הזכות הנפגעת מושא התביעה. לאמור, האם מקור הפגיעה הנטען הוא בהיבט הביטוחי – סוציאלי, שאז יבוא בגדר הסמכות העניינית של בית הדין לעבודה.
ככל שמהות הפגיעה הנטענת הינה בהיבט הביטוחי המסחרי, במסגרת יחסי המבוטח והקופה, לא תבוא התובענה בגדר הסמכות העניינית של בית הדין לעבודה".

26. בנסיבות ענייננו, יש לבחון את מהותה של עילת התביעה. אם עילת התביעה נוגעת לטבורם של יחסי העבודה והביטחון הסוציאלי, וככל שהתביעה מבוססת על זכות העובד להיות מבוטח, וככל שהזכות להיות מבוטח היא חלק מהסכם העבודה ומתנאי העבודה, מדובר בתובענה הנובעת מיחסי העבודה, ואזי תהא הסמכות לבית הדין לעבודה. לא כך המצב כאשר אין לעילת התביעה קשר ליחסי העבודה או למשפט העבודה ו/או קשר ישיר לביטחון הסוציאלי.

27. במצב דברים זה, כאשר מדובר בטענה בדבר פגיעה, שהינה במהותה עילה במסגרת יחסי המבוטח והקופה בפן הביטוחי המסחרי, לא ירכוש בית הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון בתובענה, גם אם המדובר במחלוקת הניטשת בין עמית לקופת הגמל. עצם זהותה של המבקשת כקופת גמל , אין בה כדי ליצור הבחנה מהותית המשנה מן המבחנים העקרוניים שפורטו ב פסק דין אשבל ו/או לגרוע מסמכותו של בית המשפט הרגיל מלדון בתביעה. ראה: רע"א (חי פה) 30345-01-12 "מיטבית עתודות", חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ (כלל פנסיה וגמל בע"מ) נ' ארז חיים (09/05/ 2012); רע"א (ת ל אביב) 34014-12-11 כלל פנסיה וגמל בע"מ נ' סימה שמואל (04/02/2013).

28. עיינתי בחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, שהוגשה ביום 07/10/10 במסגרת בג"צ אשבל, וערה אני לגישתו הפרשנית המרחיבה של היועץ המשפטי לממשלה בחוות דעתו דאז, לפיה מוטב כי בית הדין לעבודה יוסמך לדון בכל התובענות שעילתן ביחסים שבין המבוטחים בביטוח פנסיוני לבין הגוף המבטח , בלא קשר למהות התביעה או העילה.

עם זאת, סבורני, כי אין מקום לסטות מהלכת בית הדין הארצי לעבודה , אשר הותוותה היטב ב פסק דין אשבל, באופן שבמחלוקת הנובעת מנושא ביטוחי מובהק, שאין לו קשר מהותי ישיר למשפט העבודה או לביטחון הסוציאלי, לא תישלל סמכותו של בית המשפט הרגיל לדון בו, זאת בפרט שעה שמחלוקת מסוג זה ודאי אינה מצויה בתחום מומחיותו הייחודית של בית הדין לעבודה.

29. בענייננו, מהות המחלוקת נוגעת להיבט ביטוחי ומסחרי ואין לה כל זיקה ליחסי העבודה ולביטחון הסוציאלי. העובדה , שביטוח הנכות בוצע למשיבה במסגרת המבקשת, המנהלת גם קרנות פנסיה של המשיבה ועמיתים נוספים, אין בה כדי לשנות את התוצאה, גם אם המחלוקת , כנטען על ידי המבקשת , מהותית יותר ממחלוקת פרוצדוראלית ונוגעת , כאמור בבקשת המבקשת, לזכאותה של המשיבה לתגמולים, לנוכח טענת התיישנות, אותה מעלה המבקשת בבקשתה.

30. אכן, צדק בית משפט קמא בציינו , שגם אם נניח כי עמדת המבקשת , שדחתה את תביעתה של המשיבה , מבוססת על הוראות תקנון קרן הפנסיה, הרי מדובר בהנמקה חוזית מסחרית, שאינה מהווה פגיעה במהות הביטוח הפנסיוני ותכליתו הסוציאלית , וככזו כשירה להתברר בבית משפט רגיל.

סוף דבר

31. לאור כל האמור, הנני מורה על דחיית הבקשה.

32. המבקשת תשלם למשיבה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בגין הליך זה, וללא כל קשר לתוצאות ההליך העיקרי , בסך של 10,000 ₪, בתוך 30 יום, שאם לא כן , י ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

33. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ג תשרי תשע"ו, 06 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

גילוי וכיבוי אש קרובים אל | טניס קרובים אל | לימודי שפות קרובים אל דוכיפת 2, עכו, ישראל | גדרות קרובים אל וייצמן/אלה, בית שאן, ישראל | עניבות קרובים אל | חנויות קרובים אל | מוסכים קרובים אל דרך הנדיב 1, פרדס חנה כרכור, ישראל | מעליות קרובים אל | בריכות שחיה קרובים אל מסעף יסעור, נהריה, ישראל | מצברים קרובים אל הירדן/קרן היסוד, קרית שמונה, ישראל | חבלים קרובים אל | שיזוף קרובים אל | פטנטים קרובים אל | מכבסות קרובים אל מלכת שבא/צור, אילת, ישראל | מאגרי מידע קרובים אל הרצל 143, קרית מלאכי, ישראל | זואותרפיה קרובים אל צה"ל, חדרה, ישראל | טקסטיל קרובים אל | נגרים קרובים אל אל ירמוכ, אום אל-פחם, ישראל | יהלומים קרובים אל | סוכנויות רכב קרובים אל מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון עבודות איטום | מחירון עוגני קרקע | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון חומרי חשמל | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון גידור | מחירון עבודות איטום | מחירון אגרגרט מחצבה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון פנלים מבודדים | מחירון טיח צמנט | מחירון צנרת ואביזריה | מחירון מבנה ללוחות חשמל ותיבו | מחירון טיח פנים, טיח תרמי וטיח לממ"ד | מחירון מיכלי מים | מחירון צביעה, שילוט ותימרור לנכים | מחירון תעלות פלסטיק | מחירון פינות לטיח | מחירון נטיעה | מחירון פריקסט טרקוטה | מחירון ה ע ר ה: ראה פירוט הסעיפים בפרק 51 | מחירון סרגלים ליישור טיח | מחירון חומרי זגגות | מחירון חפירה ו/או חציבה | מחירון תקרות צלעות בטון | מחירון פיגומים ובמות הרמה | מחירון דלתות גלילה וסורגי גלילה חשמליים | מחירון ברזים וסוללות | מחירון נגרות חרש | מחירון פיטינגים | מחירון תקרות וקירות מלוחות בטרום | מחירון מקלחונים | מחירון מיון הסתכלותי | מחירון צינורות נחושת | מחירון מקררי מים צנטריפוגליים | מחירון מערכות VRF | מחירון תוספת מחיר לבטון מעל ב | מחירון דלתות גלילה וסורגי גלילה חשמליים | מחירון שונות | מחירון פנלים מבודדיםבית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 2659-04-11 אליהו חברה לבטוחי חיים בעמ ואח' נ' עירית | לפני כב' השופט משה סובל תובעת פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ נגד נתבעים 1. תמרה כהן 2. גבריאל כהן | בפני כב' השופטת זהבה אגי – סגנית נשיאה תובעים 1. גאבר אבו עלי נגד נתבעים 1. כלל חברה לביטוח בע&q | בית משפט השלום ברחובות ת"פ 5669-12-10 מדינת ישראל נ' אבו סיאם תיק חיצוני: מספר בקשה:5 בפני | בפני כב' השופטת ד"ר פנינה נויבירט תובעת ש. שלמה רכב בע"מ נגד נתבעים 1.מאיר בטאט 2.אליה | בפני כב' העו"ד - מנהל מנ"ת מירב ברייר מבקשות 1. שירביט חברה לביטוח בע"מ 2. מנפאוא | בפני כב' השופט א. סלאמה, סגן נשיא תובעים 1. בנק לאומי נהריה סניף שדרות הגעתון 10962 נגד נתבעים 1 | בפני כב' השופטת ישראלה קראי-גירון מבקשים 1. כרים מוסטפא נגד משיבים 1. כונס נכסים רשמי מחוז חיפה | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 2356-05 גורלאשוילי מני ואח' תיק חיצוני: מספר בקשה:14 בפ | בית המשפט המחוזי בבאר שבע 26 ספטמבר 2011 פש"ר 5610-09 טפירו ואח' נ' כונס נכסים רשמי באר | החלטה בתיק בג"ץ 6173/07 בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 6173/07 - ו' בפני: כבוד הרשם יגאל | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ע 16951-09-10 דעאס נ' יאיר תיק חיצוני: 29 יולי 2012 ב | מספר בקשה:7 בפני כב' השופט אור אדם תובעים: ע"י ב"כ עוה"ד אפרים פרומוביץ, טל: 08-X | בפני כב' השופטת חנה שניצר-זאגא תובעים 1. אלעזר שלג נגד נתבעים 1. אורית כלפון 2. הכשרת הישוב בישר | בפני כב' השופט דאוד מאזן תובעת הכשרה חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעת מגדל חברה לביטוח בע"מ | לפני: הרשמת אירית הרמל התובע: coulbaly emmznuel ע"י ב"כ עו"ד דוד בר חוה - הנתבעות: ה | בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 3921-03-12 גמליאל נ' דש ניהול קופות גמל בע"מ | בפני כב' הסגן נשיאה אברהם הימן מאשימה 1. מ.י. תביעות ת"א שלוחת איילון נגד נאשמים 1. טיימורז | החלטה בתיק בג"ץ 522/03 בבית המשפט העליון בג"ץ 522/03 בפני: כבוד השופט מ' חשין העותרים: 1. | בפני כב' השופטת בדימוס רלי גליקליס המאשימה מדינת ישראל ע"י עו"ד מלול נגד הנאשמים דניאל | מספר בקשה:9 בפני כב' השופטת רמה לאופר חסון, שופטת בכירה מבקשים יפתח אדם חזן (עציר) נגד משיבים מד | החלטה בתיק דנ"א 595/16 בבית המשפט העליון דנ"א 595/16 לפני:כבוד הרשמת ליאת בנמלך המבקשים:1. | בפני כב' השופטת - עמיתה, טהר שחף התובע פאיז אבו מערוף ע"י ב"כ עו"ד אבו חמאד ג' | בפני כב' השופטת חנה שניצר-זאגא תובעת סבטלנה לוין נגד נתבעים 1.קופת חולים לאומית 2.רמב"ם רמב | בית משפט השלום בירושלים מ"ת 407-08-12 מדינת ישראל נ' טוויל(עציר) תיק חיצוני: 0-6170-29425-9