מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

ניתנה ביום 06 ספטמבר 2015

ז'קלין בנדלק
המבקשת

-

המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקשת – עו"ד ערן בקר

החלטה

סגנית הנשיא ורדה וירט- ליבנה
לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה (ב"ל 21798-07-14; סגנית הנשיא איטה קציר), בו נדחה ערעורה של המבקשת על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 11.5.14 (להלן גם - הוועדה).
לפי העולה מהבקשה, ביום 31.1.10 נפגעה המבקשת בתאונה שהוכרה על ידי המשיב (להלן – המוסד) כתאונת עבודה.
ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה למבקשת דרגת נכות צמיתה בשיעור 0%, והוועדה לעררים קבעה אף היא דרגת נכות צמיתה בשיעור 0% החל מיום 1.4.11. על החלטה זו ערערה המבקשת לבית הדין האזורי (ב"ל 9508-04-12; סגנית הנשיא איטה קציר; פסק דין מיום 3.12.12), ועניינה הוחזר על ידי בית הדין האזורי לוועדה בהרכב חדש.
ועדה זו קבעה אף היא דרגת נכות צמיתה בשיעור 0% החל מיום 1.1.13. על החלטת הוועדה הגישה המבקשת ערעור מהטעם שהוועדה עיינה בערעור ובפסק הדין, ובפסק הדין שניתן על ידי השופטת איילת שומרוני-ברנשטיין בתיק ב"ל 18691-04-13 מיום 20.1.14, נקבע בהסכמת הצדדים כי עניינה של המבקשת יוחזר לוועדה רפואית לעררים בהרכב חדש שידון בערר מראשיתו וכי לא יעמדו בפני הוועדה פרוטוקולים כמו גם פסקי דין .
מכוחו של פסק דין זה, התכנסה הוועדה מושא הבקשה שלפניי, אשר קבעה למבקשת דרגת נכות צמיתה בשיעור של 5% החל מתאריך 1.4.11.
על החלטת הוועדה הגישה המבקשת ערעור לבית הדין האזורי, וטענה בתמצית: כי טעתה הוועדה עת לא קבעה למבקשת נכות זמנית בגין תקופת הביניים שמיום סיום התעודות הרפואיות (תקופת דמי פגיעה 91 יום) ועד למועד קביעת תחולת הנכות 1.4.11 דהיינו תקופת ביניים בת 11 חודשים ; טעתה הוועדה עת לא קבעה למבקשת נכות אורטופדית חרף ממצאי בדיקות ההדמיה מהן עולה כי למ בקשת נזק משמעותי בע"ש צווארי; הוועדה לא התייחסה למנגנון הפגיעה ממנו עולה פגיעה בע"ש צווארי עת המערערת החליקה במקום עבודתה ונחבלה בראשה עת נגרם לה די מום תת עכבישי; הוועדה מדגישה הימצאותם של שינויים ניוונ יים, אך אינה מתמודדת עם העובדה כי הימצאות אלה אינה מאיינת את הע ובדה שטרם התאונה לא סבלה המבקשת מסימפטומים ואילו לאחר התאונה ה חלו סימפטומים להופיע.
ב"כ המוסד טען מנגד, כי לעניין הקביעה האורטופדית – הוועדה התייחסה ונימקה מדוע לא נקבע נכות , ובכלל זאת היעדר סימנים טראומתיים וחשד בלבד למילופאתיה והיעדר הגבלות בתנועה. ב"כ המוסד הוסיף ונימק מדוע קביעת הוועדה ש אין מקום להפעלת תקנה 15 בנסיבות המקרה - בדין יסודה, כיוון שמבחינת תוצאות הבדיקה המבקשת מסוגלת לחזור לעבודתה, ומכיוון שכאשר מדובר ב- 5% נכות אין חובת התייעצות עם ועדת הרשות. כמו כן, פריט הליקוי שיושם הוא פריט מותאם ל- 34 (ב) בין 1 ל- 2 המדבר על ללא הפרעה בתפקוד של כושר עבודה לבין הפרעה קלה בתפקוד לכן אין מקום מעבר לכך לשקול ולנמק לעני ין תקנה 15. לעניין מועד תחולת הנכות נטען כי למבקשת נקבעה דרגת נכות זמנית על ידי הוועדה מדרג ראשון עד ליום 31.3.11, ולפיכך הוועדה דנן קבעה את מועד תחולת הנכות היציבה החל מיום 1.4.11.
בפסק דינו דחה בית הדין האזורי את הערעור, וקבע כי אין כל נימוק משפטי שיצדיק התערבותו של בית הדין בקביעות הוועדה הרפואית לעררים, קביעות אשר הינן קביעות רפואיות מקצועיות שהסתמכו על חומר רפואי שהיה בפני הוועדה, ולאחר שעיינה במסמכים שהוצגו מטעם המ בקשת ולאחר שהוועדה שמעה ורשמה תלונות המבקשת וערכה לה בדיקה מקיפה. לעניין הקביעה האורתופדית, קבע בית הדין האזורי, כי החלטת הוועדה היא סבירה ומנומקת דיה, וכי ניתן להבין מהפרוטוקול כיצד הגיעה למסקנותיה לפיה לא נותרה נכות בתחום האורתופדי . בכלל זאת הוועדה ביצעה למ בקשת בדיקה קלינית אשר נמצאה תקינה וללא הגבלה. הוועדה הוסיפה, כי הממצאים שנמצאו הם ממצאים ניוונים ואין נזק חבלתי כתוצאה מהתאונה, וזאת לאחר שעיינה ב- C.T עמוד שדרה צווארי אשר את ממצאיו מציינת היא בסעיף 6 לפרוטוקול. קביעתה זו של הוועדה הינה קביעה רפואית ועל כן בית הדין לא יתערב בה.
אשר לטענת המבקשת כי היה מקום לקבוע לה נכות זמנית , הטעים בית הדין האזורי, כי הוועדה התכנסה מכח פסק דין שניתן על ידי השופטת שומרוני ברנשטיין בתאריך ה- 20.1.14, וכי הערעור בתיק זה הוגש כנגד החלטת ועדה רפואית לעררים מתאריך 27.1.13 שקבע למבקשת דרגת נכות זמנית בשיעור 10% לתקופה שבין ה- 1.4.11 ועד 31.12.12 ונכות צמיתה בשיעור 10% מתאריך 1.1.13. באותו ערעור לא הועלתה טענה כנגד הנכות זמנית שהוענקה למבקשת ואף לא כנגד המועדים שנקבעו בהתייחס לנכות זו. על כן יש להסיק כי הוועדה מדרג ראשון מתאריך 7.11.10 שקבעה נכות זמנית בשיעור 20% לתקופה שבין ה- 3.5.10 ועד 31.3.11, היא החלטה חלוטה עליה לא השיגה המ בקשת, וכי הוועדות שעל החלטותיהן הוגשו ערעורים בהמשך, התכנסו בתום תקופת ה נכויות הזמניות שנקבעה במסגרת החלטת הוועדה מדרג ראשון מיום 7.11.10. על כן הוועדה, מושא הבקשה שלפניי, לא ה ייתה מחויבת לנמק קביעתה בדבר מועד תחולת הנכות הזמנית החל מיום 1.4.11 שכן ועדה זו התכנסה בתום תקופת הנכויות הזמניות, ולא נפל כל פגם בקביעתה של הוועדה בדבר מועד התחולה שקבעה , ואין כל בסיס לטענת המ בקשת לפיה לא נקבעה לה נכות מתום דמי הפגיעה ששולמו לה ועד יום ה- 1.4.11.

מכאן בקשת רשות הערעור שלפניי.
בבקשת רשות הערעור טוענת המבקשת בתמצית , כי פסק הדין הקודם הונח בפני הוועדה בהרכבה החדש למרות שנכללה בו הוראה מפורשת שלא לעשות כן; כי הוועדה לא התייחסה לכל התלונות שהועלו בפניה, ובכלל זאת תלונות על פגיעה בחוש הראייה, חוש הריח, וירידה בתחושה בצד ימין של הפנים; כי הוועדה לא נימקה החלטתה לתת נכות מותאמת; כי הוועדה ניכתה מצב קודם מבלי שערכה חשבון עובר ושב; כי לא הוענקו נכויות בגין ממצאים שונים שמפרטת הוועדה; כי שגה בית הדין האזורי בקביעתו כי החלטת הוועדה לעניין הנכויות הזמניות היא החלטה חלוטה; כי הוועדה לא נימקה את קביעתה בנוגע למועד התחולה של הנכות; כי הוועדה כמעט ולא ערכה למבקשת בדיקות קליניות, וכי לא ערכה היוועצות עם מומחה בתחום האונקולוגיה לעניין מחלת הסרטן.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בפסק הדין מושא הבקשה, בפרוטוקול הוועדה, בנימוקי הבקשה ובכלל חומר התיק, הגעתי לכלל מסקנה כי לא נפלה טעות בפסק דינו של בית הדין האזורי המצדיקה מתן רשות ערעור. לא שוכנעתי מטענות המבקשת כי קיים טעם להתערבות ערכאת הערעור בפסק דינו של בית הדין האזורי ובנימוקים שהובילו אותו לדחיית הערעור.
הלכה פסוקה היא כי משהוחזר על ידי בית הדין עניינו של מבוטח לוועדה לעררים עם הוראות, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין, ואל לה לוועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה (דב"ע נא/29-01 מנחם פרנקל – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כד 160, 162).
במקרה הנוכחי, למעשה הוחזר עניינה של המבקשת לוועדה, על מנת שהוועדה תדון בערעור שהוגש על ידי המבקשת במסגרת תיק ב"ל 9508-04-12 אשר נדון בפני סגנית הנשיא איטה קציר, ועסק בשני נושאים אשר פורטו בהודעת הערעור מטעם המבקשת – התחום האורתופדי והתחום הנוירולוגי.
הוועדה, מושא הבקשה שלפניי, פרטה את ממצאי בדיקתה בסעיף 7 לפרוטוקול, בזו הלשון:

"בבדיקה הנוירולוגית – הנפגעת נראית כאובה, כאבים מוסקולוסקלטליים מפושטים. דיבור והבנה תקינים מוסרת פרטים באופן מדויק ועניני. לציין מחלה סרטנית בחודשיים שלושה אחרונים, קיבלה טיפולי כימותרפיה לא זוכרת מה התרופות. עצבים קרניאלים תקינים אין נ.ד. כוח שמור, אצבע אף תקין. בדיקת תחושה לכאב קיימת תחושת יתר, היפרפתיה דיסטאלית ב- 4 הגפיים. החזרים גידיים הופקו ערים בכל התחנות. בבדיקת טונוס קשה להתרשם ממצב אמיתי עקב התנגדות אקטיבית על רקע של כאבים. לציין כי כתוצאה מהתאונה הנדונה אושפזה יום אחד במחלקה הנוירוכירוגית בית חולים רמב"ם. בבדיקת C.T דווח על שתי נקודות החשודות כדימום סובארכנואיס.
בבדיקת ביקורת לפני השחרור דווח על נסיגה של הדימום.
בבדיקת M.R.I ע"ש צווארי – אין סימנים טראומתיים. הועלה חשד למיולופתיה צווארית שהיא על רקע חולני ולא טראומתי.
מבחינה אורטופדית – צוואר ללא סטיה מבצעת תנועות יישור כיפוף סיבוב מימין וסיבוב משמאל ללא הגבלה. כאבים בכתף ימין עקב ניתוח שד. "

במסגרת סיכום מסקנותיה בסעיף 10 לפרוטוקול , קבעה הוועדה כי :

"במהלך הבדיקה הוועדה לא התרשמה מליקוי קוגניטיבי משמעותי. הודגמה הפרעת תחושה דיסטלית שקרוב לוודאי קשורה לטיפולים הכימותרפיים, ללא קשר לתאונה הנדונה. ממצאים בבדיקת M.R.I ע"ש צווארי לא הדגימו מקור טראומתי בגין מצב לאחר חבלת ראש. הוועדה קובעת נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף 29 (11) מותאם לסעיף 34(ב)1-2 מיום 1.4.11.
מבחינה אורטופדית הממצאים שתוארו הם ממצאים ניוונים ואין עדות לנזק חבלתי כתוצאה מהתאונה.
מבחינה אוטונירולוגית לא נותרה נכות בעקבות התאונה הנדונה מוסרת על טנטון לילי אך במסמכיה מקופ"ח כבר בשנת 1996 התלוננה על אותה תלונה בדיקת מערכת שיווי משקל מ- 2.6.10 הבדיקה תקינה.
כאמור הוועדה קובעת נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף 29 (11) מותאם לסעיף 34(ב)1-2 מיום 1.4.11. אין מקום להפעלת תקנה 15 מבחינת תוצאות הבדיקה מסוגלת לחזור לעבודתה."
הנה כי כן, הוועדה אכן התייחסה באופן ברור ומנומק הן לתחום האורתופדי והן לתחום הנוירולוגי.
אשר לשלל הטענות שמעלה המבקשת במסגרת בקשת רשות הערעור נציין, כי רובן של הטענות כלל לא הועלו במסגרת הערעור בפני בית הדין האזורי, וכי למעשה בטענות אלה המבקשת כלל אינה מערערת על קביעותיו של בית הדין האזורי, אלא מעלה טענות חדשות, שאותן לא טענה כלל בבית הדין האזורי. בכלל זאת טענותיה: כי פסק הדין הקודם הונח בפני הוועדה בהרכבה החדש למרות שנכללה בו הוראה מפורשת שלא לעשות כן; כי הוועדה לא התייחסה לכל התלונות שהועלו בפניה, ובכלל זאת תלונות על פגיעה בחוש הראייה וחוש הריח ; כי הוועדה לא נימקה החלטתה לתת נכות מותאמת; כי הוועדה ניכתה מצב קודם (לעניין טנטון) מבלי שערכה חשבון עובר ושב; כי לא הוענקו נכויות בגין ממצאים שונים שמפרטת הוועדה; כי הוועדה כמעט ולא ערכה למבקשת בדיקות קליניות, וכי לא ערכה היוועצות עם מומחה בתחום האונקולוגיה לעניין מחלת הסרטן.
טענות אלו, חורגות ממסגרת הדיון אשר התנהל בבית הדין האזורי. הדיון שהתנהל בבית הדין האזורי, היה אודות הנושאים שהועלו על ידי המבקשת במסגרת הערעור, דהיינו קביעת הנכות הזמנית והפגיעה בע"ש צווארי. הטענות השונות אותן מעלה המבקשת בבקשה זו, הן חדשות, והיה עליה להעלותן בפני בית הדין האזורי, שידון בהן לגופן. משלא הועלו טענות אלה בפני בית הדין האזורי, אין מקום כי בית דין זה ידרש להן.
אשר לטענה כי הוועדה לא העניקה נכויות בגין ממצאים שונים, ולטענה כי הוועדה לא ערכה כמעט בדיקות קליניות נציין, כי קביעת דרגת הנכות כמו גם הבדיקות שיש לערוך למבוטח אלו קביעות רפואיות אשר נתונות לסמכותה של הוועדה הרפואית ולא לבית הדין, ועל כן לא מצאתי מקום להתערב בקביעות אלו.
עוד נציין, כי קביעת מועד תחולת נכות זו שאלה רפואית מובהקת אשר נתונה לסמכותה של הוועדה הרפואית ולא לבית הדין, ומשקבעה הוועדה את תקופת הזכאות לגמלה, לא מצאתי מקום להתערב בקביעה זו. לעניין זה מקובלת עלי קביעת בית הדין האזורי, כי לא נטען בערעור המקורי כנגד החלטת הוועדה מדרג ראשון לעניין תקופת הנכות הזמנית, ומשכך אכן הפכה החלטה זו לחלוטה. כמו כן, משלא נטען בערעור המקורי לעניין מועד התחולה, ממילא לא צריכה הייתה הוועדה לנמק את קביעתה.
מעבר לאמור עד כה, לא מצאתי בטענות המבקשת דבר המצדיק התערבות ערכאת הערעור בפסק דינו של בית הדין האזורי. כך גם לא מצאתי כי יש טעות משפטית בהחלטה הוועדה, אשר על כן, דין הבקשה להידחות.
סיכומו של דבר – בקשת רשות הערעור נדחית, ללא צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ב אלול תשע"ה (06 ספטמבר 2015) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

בידור קרובים אל | קבלנים קרובים אל | מחצבים קרובים אל צאלון 16, ראש העין, ישראל | חניונים קרובים אל | ניהול פרויקטים קרובים אל | הידראוליקה קרובים אל | מתקני וציוד הרמה קרובים אל | ליקויי למידה קרובים אל בטוח לאומי, בית שאן, ישראל | גרפולוגים קרובים אל | סוכנויות ידיעות קרובים אל | מכירת רכב קרובים אל | כרטיסי זיהוי קרובים אל | ישיבות קרובים אל נחל סירה 18, מצפה רמון, ישראל | גריל קרובים אל שדרות אבני חושן, קרית גת, ישראל | חומרי יצירה קרובים אל נחל הצבי/הערבה, מגדל העמק, ישראל | מכשירי מדידה קרובים אל הברוש 11, בית שמש, ישראל | נגררים קרובים אל אלי בן אבי טאלב/אל אשערי, אום אל-פחם, ישראל | השקעות קרובים אל | יועצי מס קרובים אל שדרות הרצל 19, טבריה, ישראל | מכונות משחק קרובים אל מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון הריסות ופירוקים | מחירון עבודות מינהור | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון עבודות איטום | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון אגרגרט מחצבה | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון מוצרי נגרות | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון צינורות ופרופילים מ | מחירון עבודות אבן | מחירון מתקני הסקה | מחירון גידור | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון צינורות פלסטיים מפוליאתילן | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון מכסה משולב בטון יצקת | מחירון מתקני TRX לכושר אימוני כח ויציבה | מחירון עבודות הכנה | מחירון חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות | מחירון מגוף טריז רחב למים | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשים | מחירון בידוד אם שרוולי "וידופלקס" | מחירון עבודות אספלט | מחירון הריסת מרצפים ורצפות בטון | מחירון צינורות | מחירון איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון עבודות הכנה ופירוק | מחירון יחידות עיבוי מקוררות אוויר | מחירון צבע פנים | מחירון אבנים מעובדות לחי | מחירון סיכוך בלוחות פי.וי.סי | מחירון מוליכי נחושת | מחירון מוספים לבטון | מחירון כבלי נחושת משוריינים | מחירון מערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור) | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון קידוח כלונסאות עם תמיסת בנטונייט | מחירון ספחי תבריג - פקסגול | מחירון דלתות פנים מעץ | מחירון משטחי שיש | מחירון קירות מסד | מחירון מגופים לביובבפני כב' השופט אילן דפדי תובעים 1. מ.ד.א מטענים וסחר בע"מ נגד נתבעים 1. חנה אהרני 2. איילון | בית משפט השלום בנצרת ת"א 5065-05-09 תושיה נ' עיריית יקנעם עילית ואח' מספר בקשה:11 בפני | בפני כב' השופט שמואל יציב מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. זיד כילאני הודעה יפוי כח | בית משפט השלום בבאר שבע ו"ע 24513-03-10 אמנו 19 ינואר 2012 בפני כב' השופט בדימוס יהושע פלפל | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 17476-05-10 וידנפלד נ' או.אס.קיי אינפיניטי יזמות והשקעות | בית משפט השלום לתעבורה בחדרה תת"ע 8346-01-12 מדינת ישראל נ' בנחמו 01 אפריל 2012 בפני כב' | בפני כב' השופט בדימוס יואל צור מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. ולדימיר כגן הודעה נפתח בטעות. | בית משפט השלום בחיפה תא"ק 47462-07-11 בנק פועלים נ' דיין תיק חיצוני: בקשה מס' 1 בפני כב | בית משפט השלום בירושלים ת"א 60108-03-11 רסטו פאן בע"מ ואח' נ' ברזילי ושות'-משר | בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 38836-07-10 גרופי נ' מייסטר הבשר בע"מ ואח' 23 פברו | בפני כב' השופטת אביגיל זכריה התובעת: רשות השידור/ המשרד הראשי נגד הנתבע: עימראן עאסלה החלטה התיק | בפני כב' הרשם יוסף בן-חמו בעניין: פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980   הפקודה ובעניין: מ | בית משפט לתביעות קטנות בנתניה ת"ק 3619-07-12 יוגב ואח' נ' בע"מ ואח' תיק חיצוני | בפני כב' השופט יוסי טורס תובעים 1. מירי עמית ת.ז. XXXXXX207 2. דרור עמית ת.ז. XXXXXX408 נגד נתבע | בית המשפט המחוזי בחיפה מ"ת 28931-02-12 מדינת ישראל נ' אלקבץ(עציר) תיק חיצוני: 705/12 בפני כ | לפני כב' השופטת רחל ערקובי תובע דני ארד נגד נתבעת סם און מעבדה פרמצבטית כימית וקוסמטית בעמ הזמנה | בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 4785/00 בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן העותר: דוד מועלם ו25- | בפני כב' השופטת אסתר הלמן המערער עבד אלסלאם כעביה אברהים נגד המשיבה הועדה המקומית לתכנון ובניה י | בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון ת"ק 46757-12-10 כהן ואח' 21 דצמבר 2011 בפני כב' השו | לפני כב' השופט יובל גזית תובעים 1. המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף ויצמן נגד נתבעים 1. מגדליה חב | לפני: כב' השופט צבי פרנקל המערער: יצחק קורן ע"י ב"כ: עו"ד אדוארדו ווסר -נגד- המשי | בפני כב' הרשם בכיר משה הולצמן המבקש: הנתבע משה זוביב ת.ז. XXXXXX869 נגד המשיב: התובע נג'אח א | בפני כב' סגן הנשיא, ד"ר אברהם אברהם מבקשים 1.חיים שבח 2.איילת שבח נגד משיבים 1.רפי אנונו 2. | בקשה מס' 18 לפני כבוד השופטת עפרה אטיאס התובעת עמליה רפאלי נגד הנתבעים החלטה בקשה להארכת מועד לה