מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

מספר בקשה:28
לפני כבוד השופטת עירית וינברג-נוטוביץ

בעניין: פקודת פשיטת הרגל
ובעניין: דב דבורצקי, ת.ז XXXXXX550 (להלן "ה חייב")

המבקש:

דב דבורצקי

נגד

המשיבים:

1. עו"ד יניב אינסל (מנהל מיוחד)
2.עו"ד מרים זפט (נאמנת)
3. כונס הנכסים הרשמי תל-אביב

פסק דין

בפני ערעור שהגיש המערער - החייב ( להלן: "החייב") על הכרעת המנהל המיוחד בתביעת החוב שהוגשה על ידי בנק מזרחי טפחות בע"מ ( להלן: "הבנק").
העובדות
ביום 30.11.11 ניתן, לבקשת הבנק, צו כינוס כנגד החייב.
ביום 4.7.12 הוכרז החייב פושט רגל.
במסגרת הליך הפש"ר, הגיש הבנק תביעת חוב כנגד החייב על סך של 20,445,300 ₪, אשר התבססה על פסק דין חלוט שניתן כנגד החייב בהסכמתו ביום 23.1.2000 על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב ( ת.א 1696/99) ( להלן: "פסק הדין").
ביום 6.8.14 ניתנה על ידי המנהל המיוחד שמונה לבדיקת תביעת החוב, הכרעה לפיה תביעת החוב של הבנק אושרה בחלקה בסך של 4,967,795 ₪ בלבד, לאחר הפחתת הריבית לשיעורים הקבועים על פי דין.
ביום 26.3.15 הגיש החייב ערעור על ההכרעה בתביעת החוב של הבנק.
לאחר שהוגשו תגובות כל הצדדים, התקיים דיון בערעור ביום 5.7.15.
החייב העלה שתי טענות עיקריות:
האחת, כי על המנהל המיוחד להציץ " מעבר לפרגוד" מאחר ולטענתו פסק הדין שניתן לטובת הבנק הינו, בין היתר, פרי קנוניה
והשניה, כי הבנק מימש משכון שלא כדין.
בסיומו של הדיון, ניתנה לחייב אפשרות להגיש מסמכים נוספים התומכים בטענתו ביחס למימוש היהלומים שהופקדו בידי הבנק. החייב בתשובתו מיום 8.7.15, הודיע כי כתב הערעור נותן תשובה מלאה וממוסמכת ובחר שלא להגיש מסמכים נוספים.
עם זאת, ביום 12.7.15 הוגשה על ידי החייב בקשה לצו גילוי מסמכים.

לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים בכתב ובע"פ, אני סבורה כי יש לדחות את הערעור ואת הבקשה לגילוי מסמכים, מהטעמים הבאים:
"הצצה מעבר לפרגוד"
המנהל המיוחד קבע בהחלטתו כי בנסיבות העניין אין מקום " להציץ מעבר לפרגוד" ולשנות מפסק הדין. אף הנאמנת בתגובתה, הביעה עמדה דומה.
הנאמן, כזרועו הארוכה של בית המשפט מוסמך לבחון ולהכריע בתביעות החוב של הנושים, מתוך ראייה רחבה של שמירת האינטרסים של כלל הנושים שלא להגדיל את מצבת החובות על ידי קבלת תביעת חוב שאינה אמיתית ו/או אינה מבוססת. לפיכך, אף הוקנתה לנאמן סמכות "להציץ מעבר לפרגוד" ולבחון פסקי דין, ואף פסקי דין חלוטים בנסיבות המתאימות. אולם, הכוח הניתן לבעל התפקיד להתעלם מפסק דין הינו חריג ומצומצם, שכן יש בו סטיה מעקרונות מקובלים ביחס ל"מעשה בית דין" (ע"א 1057/91 הרצל נ. מכטיגר , פ"ד מו(4) 35; ע"א 6103/09 עדיקא נ' סיני (27.6.10) רע"א 9852/07 צבי דוד נ' עו"ד רן מסיקה (21.12.08), פש"ר (מחוזי חיפה) 27737-03-12, טובול חיים אמיל נ' כנ"ר (8.8.12), פש"ר (מרכז) 5442-07-10 פסי גולדנברג נ' עו"ד ארז חבר, נאמן (24.7.13)).
הפסיקה לא מנתה רשימה סגורה של מקרים בהם על הנאמן להפעיל סמכותו זו. יחד עם זאת, בפסיקה נקבעו שני מצבים עיקריים בהם בעל תפקיד יהיה מוסמך "להציץ מעבר לפרגוד": האחד, מקרים בהם עולה חשד כי אין בסיס אמיתי לחיובו של החייב, למשל כאשר פסק הדין ניתן על רקע קנוניה בין החייב ומקורביו אשר נועדה להטות את פסק הדין לטובת מקורביו כדי להבריח נכסים מנושיו. והשני, מקרים בהם לחייב טענות הגנה טובות נגד החוב אשר לא נפרשו בפני בית המשפט שנתן את הפסק, לא נדונו ולא הוכרעו. המקרה המובהק הוא פסק דין שניתן בהיעדר הגנה.
בענייננו, פסק הדין ניתן בהסכמת החייב, כאשר היה מיוצג, לאחר שטענותיו הובאו בפני בית המשפט במסגרת בקשת רשות להתגונן שהגיש. בדיון שנערך סיכם ב"כ החייב בע"פ, לאחר שב"כ הבנק ויתרה על חקירות. משכך, החייב בהסכמתו אישר למעשה את החוב הפסוק, ולא ניתן לקבוע כי מדובר בפסק דין שניתן בהעדר הגנה.
טענת החייב כי פסק הדין הושג, כביכול, בשל קנונייה בין ב"כ הבנק לבין המותב שנתן את פסק הדין, מוטב היה לו לא הייתה נטענת כלל, וממילא זו גם לא הוכחה.
אין להתעלם מכך שבמשך 15 שנה מאז ניתן פסק הדין, החייב לא מצא לנכון לערער עליו או לבקש לבטלו ולא העלה כל טענות ביחס לחוב הפסוק.
לפיכך, לא מתקיימות בענייננו אותן נסיבות חריגות המאפשרות " להציץ" מעבר לפסק הדין, ודין טענה זו להידחות.
מימוש משכון שלא כדין
המנהל המיוחד בהחלטתו קבע כי טענות החייב כנגד אופן מימוש המשכון על ידי הבנק והערכות שווי המשכון אינן יכולות להתברר כדבעי בעת הזו, שנים רבות לאחר שהתבצע המימוש. כמו כן, בהתאם להצהרות הבנק ( וכפי שגם טענה הנאמנת בתגובתה), מימוש המשכון נעשה על פי ההסכם שקיבל תוקף של פסק דין ולאחר שהצעות הרכש הוצגו בפני החייב.
החייב, לעומת זאת, טוען כי כנגד החוב לבנק היו מופקדים יהלומים כמשכון מופקד בשווי של כמיליון דולר וכי הבנק מימש את המשכון בניגוד להוראות חוק המשכון, תשכ"ז-1967 (להלן: "חוק המשכון"), בתמורה לסכום זעום שהתקבל תמורתם בסך של 28,000 דולר בלבד, דבר שהסב לו לנזק רב.
החייב מוסיף וטוען כי לא נתן הסכמתו למכר היהלומים, והוא מבקש במסגרת הבקשה לגילוי מסמכים לקבל לידיו את המסמכים הקשורים למשכון המופקד ומימושו.
הנאמנת בתגובה טענה כי המסמכים המבוקשים בוערו נוכח השנים הרבות שחלפו, בהן לא העלה החייב טענות כנגד מימוש המשכון. גם המנהל המיוחד סבר כי יש לדחות את הבקשה לגילוי מסמכים, נוכח העובדה כי מועדם של המסמכים המבוקשים הינו מתקופה שלפני 20 שנים, והלכה למעשה מהווה הבקשה ניסיון לפתיחה מחדש של הליך משפטי שניתן בו פסק דין ביום 23.1.2000.
מהמסמכים שהוצגו בפני עולה כי המשכון המופקד מומש על ידי הבנק לאחר מתן פסק הדין. בפסק הדין נקבע בהסכמה כי אם הבנק ירצה למכור את היהלומים הוא יידע את החייב מראש ויאפשר לו להביא קונה טוב יותר.
החייב צירף לכתב הערעור תכתובת שהוחלפה בין בא כוחו לבין ב"כ הבנק ביחס למימוש המשכון המופקד ( נספחים ז', ח', טו' ו-טז' לכתב הערעור). ב"כ הנאמנת הפנה למכתב נוסף מיום 19.4.01 שצורף כנספח ח' לבקשה 15.
מהתכתובת המצורפת עולה כי:
במכתב מיום 19.4.01 עידכנה ב"כ הבנק את ב"כ החייב בדבר קבלת הערכת שמאי ביחס ליהלומים ועולה ( עד כמה שניתן לראות, שכן חלק מן המסמך מחוק) כי ניתנה לחייב אפשרות לרכוש את היהלומים במחיר הערכת השמאי עד ליום 10.5.01. ב"כ החייב הודיע במכתב תשובה מיום 30.4.01 ( נספח ז') כי החייב מתנגד למכור את היהלומים במחיר הערכת השמאי וכאשר מצב השוק ישתפר, ינסה הוא למכור את היהלומים בעצמו ע"י מתווכים.
במכתב מיום 2.7.01 ( נספח טו') עידכנה ב"כ הבנק את ב"כ החייב בדבר ההצעות שהתקבלו לרכישת היהלומים וביקשה כי יודיע את עמדת החייב בנדון והאם יש בדעתו לתת הצעה מטעמו לרכישת היהלומים ופרטיה. ב"כ החייב, במכתב תשובה מיום 16.7.01 ( נספח ח') הודיע כי הצעת המכר אינה מקובלת על החייב וכי בשלב זה, אין למכור את היהלומים. כמו כן, ציין כי הואיל והחייב מחוסר מזומנים לא יוכל הוא לרכוש אותם וטובת העניין דורשת הפסקת הליכי המכירה.
מהתכתובת עולה, כי הבנק פעל על פי ההסכמה שהושגה במסגרת פסק הדין, קרי, עידכן את החייב מראש אודות המכירה ואיפשר לו להגיש הצעה אחרת. החייב לא המציא כל הצעה אחרת מטעמו ו/או מטעם צד ג', ואף לא ניסה לעצור את המכירה בדרך של פנייה לבית המשפט. טענותיו ביחס למחדלי ו/או מעשי הבנק בכל הקשור למימוש המשכון, מועלות אך כעת, לאחר שחלפו כ-15 שנים מאז מומש המשכון, מבלי שהחייב מציג כל ראיה ממשית לכך שהבנק פעל שלא כדין במימוש המשכון.
בקשתו של החייב לגילוי מסמכים נדונה לכשלון, הן מהטעם שלאור השנים שחלפו, מסמכים כאמור אינם עוד בנמצא ויש להניח שהחייב קיבל בזמנו את כל המסמכים שבא כוחו היה צד להם והן מהטעם, שלא ניתן להורות על גילוי מסמכים במסגרת ערעור על הכרעה בתביעת החוב ( ראה לעניין זה פש"ר ( ת"א) 1381/09 רחל סופר נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ, סניף בת-ים (1.11.11)).

סוף דבר

לאור המקובץ לעיל, אני מורה על דחיית הערעור והבקשה לגילוי מסמכים.
בנסיבות העניין, איני רואה ליתן צו להוצאות.

ניתן היום, ד' אלול תשע"ה, 19 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

טיפול זוגי קרובים אל הארז 63, בית שמש, ישראל | גינון קרובים אל גוש חלב 38, פרדס חנה כרכור, ישראל | קוסמטיקאיות ומכוני יופי קרובים אל יסמין 77, בית שאן, ישראל | עבודות עפר קרובים אל | מודדים קרובים אל יורם חתוכה 29, ראש העין, ישראל | חילוץ והצלה קרובים אל תחייה 12-16, פרדס חנה כרכור, ישראל | צעצועים ואמנות ילדים קרובים אל פריז 4, שדרות, ישראל | עופות קרובים אל אבו נופל, אום אל-פחם, ישראל | נרות קרובים אל כורש 12, עפולה, ישראל | שיזוף קרובים אל | בתי מלון קרובים אל דליה 531, קדרון, ישראל | מגנטים קרובים אל סחלב 304, בית שאן, ישראל | לימודי שפות קרובים אל הלבנון 244, קרית שמונה, ישראל | קרמיקה קרובים אל יוחנן בן זכאי 12, טבריה, ישראל | מאגרי מים קרובים אל | מחסני קירור קרובים אל דרך חטיבת גולני 55, מגדל העמק, ישראל | חקלאות קרובים אל | זיקוקים קרובים אל שדרות הארבעה 18, בית שאן, ישראל | כימיקלים קרובים אל 25, ישראל | הכוונה מקצועית קרובים אל שמשון 53, חיפה, ישראלמחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון ריהוט חוץ | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון מתקני הסקה | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון פריקסט | מחירון גידור | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון מסגרות חרש | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון קירות אקוסטיים | מחירון אריחי ריצוף בעובי 2 ס"מ | מחירון ה ע ר ה: ראה פירוט הסעיפים בפרק 01 | מחירון גופי תאורה (מנורות) ואביזריהם | מחירון קירות סלארי עם תמיסת בנטונייט | מחירון גדרות מתכת | מחירון מגופים, "גמל" מים | מחירון בטון מובא | מחירון קירות תומכים ואקוסטיים | מחירון בידוד תרמי ואקוסטי לגגות, רצפות וקירות | מחירון נתיכים ומנתקי מבטיחים | מחירון בידוד למחיצות ותקרות | מחירון הריסת מרצפים, קירות, מחיצות ותקרות | מחירון מעבי אוויר | מחירון לוחות פוליסטרן מוקצף | מחירון תוספות לשוחות בקרה | מחירון ברזי כיבוי אש | מחירון עבודות טיח | מחירון נספחים ואביזרים פולירול | מחירון צינורות נחושת | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון לוחות פוליסטירן מוקצף | מחירון צבע פנים | מחירון גופי תאורה שונים | מחירון עוגנים ואביזרי רשת | מחירון יחסי צפיפות/רטיבות (לא כולל נטילה) | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון אדני חלונות, נדבך ראשי )קופינג( ותוספות לריצוף | מחירון התקנת כבלים13 ינואר 2015 לפני: כב' הרשמת מירי שי-גרינברג התובע: אמל עלי ע"י ב"כ: עו"ד אמיר ש | לפני כב' השופטת ריבה שרון תובעים 1. אודיה מויאל נגד נתבעים 1. שופרסל בע"מ 2. כלל חברה לביטו | בית משפט השלום בעכו תא"מ 7318-05-08 ח'יר נ' ביבאר בפני כב' השופט אברהים בולוס תובעי | החלטה בתיק בג"ץ 5150/12 בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 5150/12 לפני:כבוד הרשם גיא שני העו | בית משפט השלום בדימונה ת"פ 2321-01-11 מדינת ישראל נ' אדרי 11 יולי 2011 בפני כב' השופט א | מספר בקשה:1 בפני כב' השופטת סיגל רסלר-זכאי מבקשים יצחק גרתי נגד משיבים החלטה לתגובה בהתאם לתקנות | 03 יולי 2013 לפני: כב' הנשיאה – אפרת לקסר התובעים - הנתבע רפאל אלקובי פסק דין פסק הדין ניתן על י | בית משפט לתביעות קטנות בנצרת ת"ק 12057-01-11 חוג'יראת ת.ז XXXXXX158 נ' סאלח עבאללה ת.ז | בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב - יפו תת"ע 31210-09 מ.י. ענף תנועה ת"א נ' מאיר בפני כב | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"פ 6572-02-12 מדינת ישראל נ' מס' אסיר 1407691(עציר) וא | בית משפט השלום באשדוד ה"פ 53987-05-12 יוסף נ' קדוש יוסף תיק חיצוני: בפני כב' השופט עידו | בית משפט השלום בירושלים ת"א 3059-10 רבינוביץ נ' מסעדת קיו ואח' 07 אוגוסט 2011 בפני כב&# | בבית המשפט העליון ע"א 1801/02 ע"א 1696/02 בפני: כבוד הרשם בעז אוקון המערערת: אברהם יצחק בע | בית משפט השלום בתל אביב - יפו מ"ת 10807-01-11 מדינת ישראל נ' קרצר(עציר) ואח' 04 יולי 20 | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט מרדכי פלד, סגן נשיא מבקשים מ.י. פרקליטות מחוז ת"א - פלילי נגד נא | 38134-11-12 בפני כב' השופט דניאל בן טולילה המבקשת מדינת ישראל ע"י ב"כ עו"ד דרעי ו | לפני כבוד השופט ג'ורג' אזולאי - נשיא תובעים 1. דוד גרויסמן נגד נתבעים 1. הפניקס חברה לביטוח | מספר בקשה:8 בפני כב' השופטת אושרי פרוסט-פרנקל מבקשים אברהם יהונתן מומחה נגד משיבים החלטה כמבוקש | בית משפט השלום בכפר סבא ת"פ 22936-03-10 מ"י נ' קויטני 21 מרץ 2012 בפני כב' השופט ה | בית משפט השלום בחדרה תא"ק 30584-03-12 פנינת האלומניום והשקעות בע"מ 513923326 נ' אלום ה | בפני כב' השופטת הבכירה רובין לביא מאשימה יחידת תביעות להב 433 נגד נאשמים כותל יוחאי שרהשר הודעה | 23 פברואר 2015 לפני: כב' השופטת הדס יהלום, סגנית נשיא ה נציג ציבור (עובדים) מר: דב גרינברג נציג | החלטה בתיק בג"ץ 2966/07 בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 2966/07 - ג' בפני: כבוד הרשם יגאל | בית משפט השלום לתעבורה בחיפה תת"ע 4458-12-11 מדינת ישראל נ' אבו אלעולא תיק חיצוני: 11103523