מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

11 אוגוסט 2015

לפני: כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובע:
אריה שגב
ע"י ב"כ: עו"ד יונגר

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד צחי רטר

החלטה
לפנינו בקשה להפניית שאלות הבהרה בתיק הנדון, בו הגיש התובע תביעה לתשלום דמי פגיעה בגין מחלת הפרקינסון והכרת המחלה בידיו כ"פגיעה בעבודה" כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה 1995 (להלן- "חוק").

ההליכים בתיק עד כה
בהחלטה מיום 1.1.15 קבענו את התשתית העובדתית בתיק ומינינו את ד"ר קרין ציקל שלום לשמש מומחית יועצת רפואית מטעם בית הדין על מנת שתחווה את דעתה אודות המחלה ממנה סובל התובע ואודות הקשר הסיבתי בינה ובין עבודתו של התובע.
בתאריך 5.2.15 התקבלה חוות דעתה של המומחית בה נקבע כי אין קשר סיבתי בין מחלת התובע ובין עבודתו (להלן- "חוות הדעת").
בתאריך 17.2.15, ובטרם הוגשה בקשה לשאלות הבהרה, הגיש התובע בקשה למינוי מומחה נוסף. הבקשה נדחתה בהחלטת בית הדין מיום 1.4.15.
ביום 19.4.15 התקבלה בקשה מטעם התובע להעביר למומח ית שאל ות הבהרה. עיון בבקשה העלה כי ב"כ התובע ביקש להפנות מספר רב של שאלות החורג ממספר שאלות הבהרה שבדרך כלל מפנה בית הדין אל המומח ית, ולפיכך בהחלטת בית הדין מיום 30.4.15 התבקש ב"כ התובע להגיש בקשה מתוקנת כך שמספר השאלות לא יעלה על 25.
בהמשך לכך הגיש ב"כ התובע בקשה מתוקנת, ואף על פי שלא נעלם מעיני בית הדין כי ב"כ התובע לא פעל בדיוק בהתאם להחלטתו , הבקשה הועברה לתוגבת הנתבע.
בתגובתו התנגד הנתבע להפניית השאלות מהטעם שהמומחה השיב לשאלות שנשאל וכי השאל ות אינן רלוונטיות, לא נועדו להבהיר או להשלים דבר מה בחוות הדעת.
בפסיקה נקבע כי בית הדין ייתן רשות להציג שאלות הבהרה כל אימת שהשאלה היא רלוונטית ומכוונת להבהיר את חוות הדעת או להשלימה. נקבע כי דרך המלך היא להתיר העברת שאלות הבהרה למומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין וכי מקום בו קיים ספק בדבר הרלוונטיות של השאלה, על בית הדין האזורי להתירה כדי שלא למנוע מבעל דין את האפשרות להבהיר חוות דעת שיש בה משמעות רבה בקביעת גורל תביעתו.
כן יש ליתן את הדעת לכך ששאלות ההבהרה הן תחליף לחקירה נגדית של המומחה, אשר בדרך כלל אינה מתאפשרת בתיקים מסוג זה. נקבע כי " בהתחשב במשקל הרב אשר ניתן בפסיקתו של בית דין זה לחוות הדעת הרפואית של המומחה הרפואי האובייקטיבי, וכן בהתחשב בכך ששאלות ההבהרה מהוות תחליף לחקירתו הנגדית של המומחה- דרך המלך אשר נקבעה בפסיקה הינה הפניית שאלות הבהרה בהתאם לבקשת הצד".
עם זאת נקבע כי בית הדין לא יתיר הצגת שאלות החורגות מהתשתית העובדתית אשר נקבעה ע"י ביה"ד, שאלות היפותטיות, שאלות ה"מתווכחות" עם מסקנות המומחה וכאלה הבוחנות את ידיעותיו של המומחה ללא קשר לקביעותיו.
לאחר עיון בבקשה ובתגובת הצד שכנגד הגענו למסקנה כי יש להפנות למומחה את שאלות ההבהרה מס' 5, 6, 7, 11, 13, 15, 20, 23, 26, באשר הן עומדות באמות המידה שהותוו בהנחיות ובפסיקת בית הדין הארצי לעבודה.
יוער כי שינינו נוסחן של שאלות 5, 6, 13 ו-20 והן אוחדו לשאלה אחת, וגם שינינו נוסח של שאלה 26.
כמו כן, שאלה 7 תועבר בשינוי נוסחה , שכן ד"ר תיבון פישר לא קבעה כי יש אסכולה רפואית המקשרת בין החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית ו-PCB למחלת הפרקינסון.
מצאנו כי אין מקום להפנות את השאלות הבאות למומחה :
שאלה מספר 1 – מדובר בשאלה היפותטית. בתשתית העובדתית לא נקבע כי התובע נחשף באופן יומיומי לרמות גבוהות של קרינה. ובנוסף גם בחוות הדעת כתבה המומחית כי המדידות שבוצעו מעידות על כך שהעובדים חשופים לרמה נמוכה באופן משמעותי מהרמות המומלצת על ידי ה- ACGIH (עמ' 4 לחוות הדעת).
שאלה 2 – החלק הראשון של השאלה אינו מתאים לשאלת הבהרה או לשאלה שיש להפנות למומחה רפואי. באשר לחלק השני של השאלה - המומחית השיבה לשאלה זו בחוות הדעת באריכות (עמ' 5, 6, 7 ו-8 לחוות הדעת).
שאלה 3 - מדובר בשאלה תיאורטית והיפותטית .
שאלה 4 – מדובר בשאלה שאין מקום לפי הפסיקה להפנותה למומחה. על המומחית לבדוק האם קיים קשר סיבתי בין מחלת התובע לבין תנאי עבודתו ואין מקום לבחון את ידיעותי ה.
שאלות 8, 10 ו- 14 – השאלות אינן רלוונטית. על מנת להכיר בפגיעה כתאונת עבודה נדרש קשר סיבתי מעל 50%. ככל שהשאלות מתייחסות לאסכולות נוספות, הרי שנותרה שאלה בעניין זה.
שאלות 9, 19, 21, 22 ו-24 – מדובר ב שאלות שאינן מתחום הרפואה, ובכל מקרה – לא בשאלות שיש להפנותן למומחה על פי הנחיות.
שאלה 12 – השאלה אינה ברורה.
שאלה 16 – מדובר בשאלה תאורטית ולא בהתאם לתשתית העובדתית שנקבעה.
שאלה 17 – מתפקידה של המומחית להשיב על שאלות רפואית ובחוות דעתה פירטה את המחקרים עליהם התבססה. כמו כן, לא ברור הביטוי "סביבה נגועה" ומה משמעותו.
שאלה 18- ראשית מר פיטר מגנוס על פי המכתב מיום 4.4.2004 שימש כמפקח ראשי במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה, מה גם שהמסמך צורף לבקשתו של התובע בבקשתו מיום 16.2.14.
שאלה 19 – השאלה אינה שאלה שברפואה.
שאלה 25, שכן איננה רלוונטית ותיאורטית . בתשתית העובדתית לא נקבע כי התובע נחשף בדרך קבע לערכים הגבוהים בהרבה מ-2000 מג. להפך נקבע כי בקשר לבדיקות מעבדה הרי באחוז נמוך מאוד התובע היה חשוף עד מאות מילוגאסים ובאחוז מזערי עד ל-5,000 מילוגאסים . ובכלל זה במדידות שדות חשמליים בתוך ומחוץ לאתרי חברת החשמל כל אחד שמתוקף תפקידו צריך לבצע בדיקה חשמלית, הוא מותר לו להיחשף כל הגוף ל-12,000 mg' ו התובע הקפיד על המרחקים שנקבעו בכללי הבטיחות.
על כן, השאל ות עליהן תתבקש המומחית להשיב הן כדלקמן :-
"האם יש אסכולה רפואית המקשרת בין חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית ו- PCB למחלת הפרקינסון ואלצהיימר ?"
"האם את מסכימה עם מסקנתה הבסיסית של ד"ר תיבון פישר כי יש קשר בין החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית ו- PCB למחלת הפרקינסון?"
"האם נכון לומר כי על פי IARC ו- EPA חשיפה של ממיסים אורגניים כולל PCB מגבירה את הסיכון לפגיעות נוירולוגיות בכלל ופרקינסון בפרט?"
"בעמ' 6 לחוות דעתך הזכרת את ספרו היסודי של רוזנשטוק, שם נאמר "שתוצאות החשיפה לקרינה עשויות להיות שינויים נירולוגים השפעות על פרקינסון". אם כך, מדוע הוספת את הערה שאינה מופיעה שם, לפיה "כל ההשפעות הוגדרו בגדר חשדות בלבד".
הערכים המותרים שנקבעו לכלל האוכלוסייה הם 1,000, 2,000 מקסימום 4,000 מיליגרם. מדוע אם כן לדעתך לעובדים הסף של ה-12,000 ואולי יש גם ביניהם אנשים רגישים לקרינה כזו או אחרת.
האם היית מעורבת במתן חוות דעת בחברת חשמל לעניין קרינה אלקטרומגנטית?

במקביל להחלטה זו תינתן החלטה נפרדת המופנית למומחה, ובה השאלות עליהן הוא מתבקש להשיב, ועותק ממנה יישלח לצדדים.
הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום מקבלת החלטה זו.

ניתנה היום, כ"ו אב תשע"ה, (11 אוגוסט 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

דלתות קרובים אל דרך בית וגן 152, אופקים, ישראל | מיכלים קרובים אל 35, קרית גת, ישראל | אנטנות קרובים אל שער הגיא 1, רחובות, ישראל | מחשבים קרובים אל אנפה 48, ערד, ישראל | קאנטרי קלאב קרובים אל משעול מלחית 2-4, אילת, ישראל | טפטים קרובים אל שביל ישראל, ישראל | מדע קרובים אל רמב"ם 2-16, קרית שמונה, ישראל | גיל הזהב קרובים אל אחדות העבודה 1, גבעתיים, ישראל | מתווכים קרובים אל שדרות מנחם בגין 5, בית שאן, ישראל | דואר קרובים אל דרך פעמי השלום, אילת, ישראל | אלקטרוניקה קרובים אל ניצנה 10, קרית גת, ישראל | בתי אבות קרובים אל יוסף כובשי 6, רחובות, ישראל | תינוקות קרובים אל הכדים, אשקלון, ישראל | זיווד אלקטרוני קרובים אל Unnamed Road, Tamra, ישראל | טיהור שפכים קרובים אל אשכולית, אשדוד, ישראל | מנועים קרובים אל 4, שמרת, ישראל | מכשירי מדידה קרובים אל החובלים 3, אשדוד, ישראל | מהנדסי בידוד ואקוסטיקה קרובים אל חבצלת 12, עפולה, ישראל | אנטנות קרובים אל תוצרת הארץ 3, באר שבע, ישראל | הפקות קרובים אל מקווה ישראל 14-20, שדרות, ישראל | עיבוד שבבי חרטות הדרום | חגורות צרפתי יצחק ובנו בע"מ בחולון | טיפול זוגי אביבה לאון בראשון לציון | שירותים לנכים צועדים קדימה - חביב אלונה ברמת השרון | אביזרים אורטופדיים אורטופדיק פארם בירושלים | פיצריה דון פפיטו באשדוד | פיתוח וייעוץ ארגוני אורה שר שלום בירושלים | מנוף אלקטרו מנוף 1984 בע"מ בנתניה | הכנה לגיוס מג"ל - מכינה קדם צבאית במדרשת בן גוריון | חריטה אומנותית נאדר ג'וזין - מרכז חריטה במעיליא | גריל אסאדו - גריל ארגנטינאי בבית חנן | מועדון זמר קיסריה הקטנה - ים-תיכוני באילת | עורך דין פעמוני -גינת מורן בנתניה | מוזיקה גבריאלה די ג'י בצרופה | מיקרופילם צבי רייטר שירותי מיקרופילם בירושלים | חבלים ענק הבטיחות ביבנה | גמילה גמילה מסמים ואלכוהול בחדרה | ריסוס והדברה איכות בהדברה בתל אביב - יפו | כלכלה י. רובין החזקות (2006) בע"מ בכפר סבא | מוזיאון לובטון אומנות יהודית בע"מ בירושליםמחירון מעליות | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון פיתוח נופי | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון עבודות טיח | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות מינהור | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון מתקני חשמל | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון בלוקי אינטרבלוק | מחירון קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה ע"י מכונת ספירלה | מחירון הכנות לחיבורי מגרש | מחירון טיח "רביץ" | מחירון משאבות סחרור | מחירון מיניפיילים | מחירון מתקנים להרכבת אביזרים על מחיצות גבס | מחירון יציקות ביניים, עמודי פלדה, ברגי עיגון ושונות | מחירון כבלי טלפון | מחירון זכוכית בידודית | מחירון ארונות לשירותי אורחים ולאמבטיה עם כיורי משטח | מחירון מוצרים לייצוב קרקע | מחירון יחסי צפיפות/רטיבות (לא כולל נטילה) | מחירון פיטינגים | מחירון צינורות לתיעול (ניקוז) | מחירון זכוכית חלבית | מחירון ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) וקווי ניקוז | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון משטחים ומשולשי מדרגות | מחירון מערכת הסקה מוסקת בגז | מחירון צבעי פנים וחוץ לקירות | מחירון פיטינגים מגולוונים לפי ת"י 255 | מחירון קונסטרוקציה לתקרה אקוסטית | מחירון תריסי איוורור (רפפות) מפלדה | מחירון פרופילי פלדה RSH | מחירון תכונות אגרגטים | מחירון מתקנים משולבים | מחירון בלוקי פוליביד לקירות | מחירון לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך | מחירון תיקוני בטוניםבפני כב' השופטת אורנה סנדלר-איתן תובעים שמעון איבגי נגד נתבעים יוסף יוסף ישראל החלטה בקשה למתן ה | 02 יוני 2014 לפני: כב' הסגנית נשיא איטה קציר המערערת שושנה כהן זכאי ת.ז. XXXXXX541 ע"י ב&qu | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט הבכיר שכיב סרחאן התובעת מועצה מקומיות בועיינה-נוג'יידאת נגד הנתבע | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 62065-10-10 צבאח נ' דור אל הנדסה והשקעות בעמ ואח' תיק | לפני: כב' השופטת אורלי סלע - נשיאה התובע: ניסים בן אבו, ( ת.ז.-XXXXXX450) - הנתבע: המוסד לביטו | לפני כב' השופטת יפה שטיין מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 04 יו | מבקשים 1. יצחק נזרי נגד משיבים 1. שלמון העתיד שלנו בע"מ הודעת מזכירות מצ"ב בקשה לערעור +בק | מספר בקשה:1 בפני כב' השופטת הבכירה רובין לביא מבקשים גיל בן צדוק נגד משיבים מדינת ישראל החלטה לב | בפני כב' השופטת טל אוסטפלד נאוי המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמת גרר שי כהן בע"מ <#1#> נוכ | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ע 8970-06-11 עבד אלרחמאן נ' רהיטי מתן א.מ. בע"מ | בפני כב' השופטת שולמית ברסלב תובע מיכאל צ'רקינסקי ת.ז. XXXXXX997 ע"י ב"כ עוה" | בפני כב' השופטת טל אוסטפלד נאוי המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם כמאל וחידי <#1#> נוכחים: ב" | בפני כב' השופט דניאל בן טולילה המבקשת מדינת ישראל – פמ"ד ע"י המתמחה מעיין גבע נגד המשי | לכבוד לשכת הוצל"פ נתניה הרצל 57, נתניה, 42390 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר | פסק-דין בתיק בג"ץ 4696/12 בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 4696/12 לפני:כבוד הרשם גיא שני ה | לפני כב' השופטת מיכל ברנט המבקשת מדינת ישראל נגד המשיב נעירת ואיל <#1#> נוכחים: ב"כ המבק | בפני כב' הרשמת הבכירה גילה ספרא - ברנע מערער גד שיוביץ נגד משיב בנק דיסקונט לישראל בע"מ החל | החלטה בתיק בש"א 3547/08 בבית המשפט העליון בש"א 3547/08 בפני: כבוד הנשיאה ד' ביניש המבקשת: | בית משפט השלום ברחובות מ"ת 56157-05-11 מדינת ישראל נ' לאון(אחר/נוסף) 26 ספטמבר 2011 בפני כב | לפני כב' הרשמת בכירה רבקה ארד לידי עו"ד: אברהם גוטליב תובעים 1. אי. אל. ג'י. אס. מימון | החלטה בתיק דנ"א 10803/03 בבית המשפט העליון בירושלים דנ"א 10803/03 בפני: כבוד הרשם עודד שחם