מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' הרשם הבכיר אלעד טל

מבקשת

כל הקסם שירותים ואחזקות לישראל בע"מ

נגד

משיב

אבראהים נעראני

החלטה

לפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 28.5.15 כנגד המבקשת בהעדר התייצבות, לפיו חויב ה המבקש ת לשלם למשיב את הוצאותיו בסך של 1,750 ₪ (להלן: "פסק הדין"). המדובר בתביעה כספית שהגיש ה המב קשת כנגד המש יב לתשלום חוב שצבר בגין רכישת מוצרים של חברת "סנקום" שהמחתה זכותה למבקשת.

המבקשת עותר ת, אם כן, לביטול פסק הדין. המבקשת טוע נת, כי לא קיבלה זימון לישיבה במהלכה ניתן פסק הדין ולכן לא התייצבה. לטענתה, זומנה לישיבה בפקס בלבד ללא שקיים אישור מסירה בתיק. כמו כן, לטענתה ממילא הזימון נשלח למספר פקס שגוי ועל כן אין כל מחלוקת כי לא ידעה על מועד הדיון. המבקשת מצרפת אף פלט ממערכת נט המשפט במשרדה כראיה לכך. לפיכך, לטענתה יש להורות על ביטול פסק הדין מחובת הצדק. מוסיפה המבקש ת וטוע נת, כי גם ביחס לשאלת סיכויי ההגנה הרי שיש להורות כאמור מחמת שלטענתה התביעה נסמכת על מסמכים המעידים על רכישת המוצרים על ידי המשיב , עבורם הוא לא שילם.

המשיב מתנגד לביטול פסק הדין. לטענתו, מספר הפקס אליו נשלחה החלטתי הוא מספר הפקס המופיע בכתבי בית הדין מטעמה של המבקשת . כמו כן הוא טוען כי המבקשת לא הצביעה על סיכויי תביעה כלשהם ועל כן דין הבקשה לה ידחות. לחלופין, הוא עותר לחיוב המבקשת בהוצאות ככל שבקשתה תתקבל.

לאחר שעיינתי בבקשה לביטול פסק הדין ובתגובה לה, הגעתי למסקנה לפיה דין הבקשה להתקבל.

בבואו של בית המשפט לדון בבקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, עליו להבחין בין פסק דין שנפל בו פגם, ובמקרה כזה יש לבטל את פסק הדין מחובת הצדק, לבין פסק דין שניתן כהלכה, וביטולו נתון לשיקול דעת בית המשפט (ראה- א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה עשירית, סיגא- הוצאה לאור בע"מ, ע' 372- 371; וכן- משה קשת, הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי- הלכה ומעשה, כרך ב' (מהורה 15, 2007) 1213).

ביטול מכוח חובת הצדק – כאשר פסק דין שניתן במעמד צד אחד הינו פגום, למשל בשל העדר המצאה כדין של ההזמנה לדין, אזי הפגם מהווה עילה לביטול פסק הדין, זאת מאחר ולא ניתנה למבקש הזדמנות ראויה להשמיע טענותיו ( רע"א 8864/99 אנקווה נ' מעוז חברה לביטוח בע"מ (פורסם ביום 29.10.2000).

בענייננו, לא מצאתי כי קיימת עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק שכן, אינני מקבל את טענת המבקשת כי לא קיבלה זימון לישיבה מיום 28.5.15. המבקשת בבקשתה לביטול פסק הדין לא ציינה מהו מספר הפקס הנכון במשרדה אלא רק ציינה כי מספר הפקס אליו נשלחה החלטתי הינו "שגוי".

על פי כותרת בקשתה מספר הפקס הינו 077-XXXXX059 ואילו מספר הפקס אליו נשלחה ההחלטה על פי מערכת בית המשפט הינו 077-XXXX059. אולם, למרבה ההפתעה מספר הפקס המופיע בכותרת בקשתה אינו זהה למספר המופיע בכותרתם של שאר כתבי בית הדין שהגישה המבקשת עובר לבקשה, בהם מספר הפקס הינו זהה למספר הפקס אליו נשלחה ההחלטה על ידי המערכת. משמעות המושג "נשלח" במערכת היא כי הפקס התקבל כאשר במידה ואינו מתקבל מופיע כיתוב אחר. על כן, מספר הפקס אליו נשלחה החלטתי בדבר מועד הדיון אינו "שגוי" ולאור הכיתוב במערכת המשמעות היא כי התקבל כדין.
עוד אציין, כי פלט מערכת נט המשפט שצירפה המבקשת מתייחס להחלטה מיום 16.4.15 בה הופנו הצדדים לישיבת בית המשפט ללא שעת דיון, לאחר שלא השיבו לפניות בית המשפט בדבר הסכם פשרה אותו אמורים היו להציג. ההחלטה הרשמית בדבר המועד המדוייק של הדיון ניתנה עוד ביום 24.2.15, החלטה שנשלחה אל המבקשת בפקס ביום 25.2.15 והתקבלה בשעה 09:11, כאמור לאותו פקס המוגדר במערכת והמצוי בכל כתבי בית הדין מטעם המבקשת למעט זה המופיע בבקשה לביטול פסק דין.

על כן, מעבר לעובדה שמספר הפקס אינו שגוי, הוא אף התקבל והמבקשת יכולה היתה לדעת על מועד הדיון לא פעם אחת אלא פעמיים.

ביטול על פי שיקול דעת - כאשר עסקינן בפסק דין שניתן כהלכה, על בית המשפט לבחון את סיבת המחדל שהציג המבקש לאי התייצבותו וכן את סיכויי ההצלחה אשר בפיו ( ע"א 2201/07 חונינסקי נ' אטלנטיס מולטימדיה בע"מ (פורסם ביום 2.02.2009). בבדיקת סיבת המחדל יש לבחון האם נבע מזלזול, רשלנות, או שקיים נימוק ראוי לכך. בנוסף, על בית המשפט לשים לנגד עיניו כי מבחן בדבר סיכויי ההצלחה הוא המבחן העיקרי (בר"ע (חיפה) 1835/07יהודה לוי ואח' נ' מזיג דוד (פורסם ביום 5.11.2007).

המגמה הרווחת בפסיקה היא, להיעתר לבקשה לביטול פס"ד שניתן בהיעדר הגנה, לאור מעמדה של זכות הגישה לערכאות, זכות בעלת מעמד חוקתי, על מנת ליתן לבעל דין את יומו בביהמ"ש, זאת תוך ריפוי הנזק שנגרם לבעל הדין שכנגד ע"י פסיקת הוצאות. הרציונל העומד בבסיס הגישה נובע מכך שדחיית בקשה לביטול פסק דין עלולה להוביל להשלכות משמעותיות על בעל הדין שנגדו ניתן פסק הדין, היות וזה ניתן מבלי שהתובענה התבררה לגופה ומבלי שלבעל הדין ניתנה הזדמנות להוכיח את טענותיו.

בענייננו, לאחר ששקלתי מחד, את מחדלה של המבקש ת ומאידך, את סיכויי ה תביעה, נוכח המגמה הרווחת כיום בפסיקה, שוכנעתי כי, מן הראוי להעניק למבקשת את יומ ה בביהמ"ש. ביחס למחדל בגינו ניתן פסק הדין בהעדר התייצבות לא שוכנעתי אמנם כי המבקשת הגישה טעם מספק מדוע לא התייצבה לדיון , אולם לא מצאתי כי המדובר בזלזול כלפי ההליך השיפוטי ולכל היותר מדובר ברשלנות.

יתר על כן, בחינת טענות התביעה מעידים על סיכויי הצלחה כלשהם.

מכלול הנסיבות הנ"ל הביאוני למסקנה כי יש להורות על ביטול פסק הדין שניתן כנגד המבקשת ביום 28.5.15 מכוח שיקול דעת, זאת בכפוף לתשלום הוצאות המשיב בסך של 1,500 ₪, ללא כל קשר לתוצאות הדיון, אשר י ופקדו בקופת בית המשפט תוך 30 יום ופרעונן יהווה תנאי להמשך ההליכים. ככל שלא ישולמו ההוצאות תידחה הבקשה לביטול פסק הדין מיום 28.5.15 והוא יעמוד בעינו.
המשיב יהא זכאי לקבלת סכום ההוצאות על ידי הגשת בקשה מתאימה.

16. על כן אני קובע ישיבה מקדמית בתביעה ליום 21.1.16 שעה 9:00.

המזכירות תמציא העתק החלטה זו לצדדים.
ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ה, 16 יולי 2015, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

רבנים קרובים אל הגנים 18, רמת השרון, ישראל | זיווד אלקטרוני קרובים אל חטיבה תשע, עפולה, ישראל | גלריות וחנויות צילום קרובים אל חיל החימוש 7, ראשון לציון, ישראל | ניהול פרויקטים קרובים אל קרויס 3, תל אביב יפו, ישראל | רהיטים קרובים אל | אינסטלטורים קרובים אל החרושת 149, טבריה, ישראל | פירות וירקות קרובים אל הר מצדה, נצרת עילית, ישראל | לימוזינות קרובים אל יוסף וינר 2-22, חיפה, ישראל | לימודי שפות קרובים אל אסכנדר, אום אל-פחם, ישראל | יציקה קרובים אל זאב אורלוב 23-27, פתח תקווה, ישראל | מחשבים קרובים אל כביש החוף 1-11, תל אביב יפו, ישראל | הפקות קרובים אל 70, פוריידיס, ישראל | עיבוד שבבי קרובים אל כינרת 5, בני ברק, ישראל | דלתות קרובים אל Unnamed Road, Safed, ישראל | פסיכולוגים קרובים אל חזון איש 30, רחובות, ישראל | איפור קרובים אל דרך הרב שלום איפרגן, שדרות, ישראל | שיזוף קרובים אל דרך שמשון צור 3, רחובות, ישראל | הדמיה ממוחשבת קרובים אל מבצע עובדה 1, יבנה, ישראל | וילונות קרובים אל Unnamed Road, Afek, ישראל | ציוד ואספקה לחדרי שירותים קרובים אל ציפורי 31, נצרת עילית, ישראל | בית עלמין בית עלמין פרטי כפר מסריק בכפר מסריק | כלי נגינה מרום כלי נגינה בע"מ בקרית ביאליק | הוצאה לפועל יו. אן. סקיוריטי בע"מ בתל אביב - יפו | איפור רחלי מאפרת בראשון לציון | אוניות/ספנות אס.טי. אנד טי. הובלה וסחר ימי בע"מ בחיפה | חומרי בניין סטודיו לקרמיקה - מגדלנה חפץ בירושלים | לוחות הנצחה וזיכרון "שי-אור"-שילוט אלקטרוני ממוחשב בקרית ים | בית אבות בית יעל בדגניה א' | מעליות אלפא מעליות בהרצליה | המרת מטבע צ'יינג' 51 ברמת השרון | לובינג גלעד יחסי ממשל ולובינג ברמת גן | אביזרים אורטופדיים רגליים - בריאות הגב והרגל בקרית מוצקין | מהנדסים ב.ד.ן הנדסה בע"מ בחולון | סוכנות רכב אינטרנשיונל - משאיות אמרקאיות בחולון | כלי בית שוקחה בכפר יאסיף | טוען רבני מושקוביץ צביה בשוהם | מוסך מוסך מרכז המפרץ בחיפה | פרחים סטאר יבוא צמחיה דקורטיבית בחדרה | לימודים רונן סיון הוראת נהיגה בגיאה | הריון ולידה בייבי לולי בצפתמחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון פריקסט | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון פנלים מבודדים | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון מתקני הסקה | מחירון מוצרי בטון טרום ודרוך | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון ריהוט חוץ | מחירון עבודות בניה | מחירון עבודות מינהור | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון סולמות פלדה | מחירון כבלי נחושת | מחירון מקררי מים צנטריפוגליים | מחירון משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר", ומשטחים אקריליים "קוריאן" | מחירון בלוקים ולבנים לבנית גדרות | מחירון בלוקי איטונג לקי | מחירון איטום קירות ביריעות ביטומניות משוכללות ויריעות H.D.P.E | מחירון בלוקי פומיס | מחירון חומרי איטום צמנטיים | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון מחסומים ושערים חשמליים | מחירון מבנה לוח מפוליאסטר | מחירון זכוכית חלבית | מחירון מגדל פיגום נייד על גלגלים | מחירון קירות מסך של אלומיניום מאולגן/צבוע | מחירון מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים | מחירון תבניות לתקרה מפלסטיק | מחירון קונסטרוקציה לתקרה אקוסטית | מחירון תכונות פלסטיות ותכונות מכאניות | מחירון צינור בטון מזויין לניקוז סוג 1 דגם "מגנוקריט | מחירון נגרות חרש | מחירון צבע לסימון דרכים | מחירון סגירות אנכיות ואופקיות מגבס | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון שסתומים למים | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון צינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדה | מחירון מגופים, "גמל" מים | מחירון רשתות, זכוכית, ציפויי חלונות ושונות | מחירון ניקוי וחיטוי קווי מים קיימיםבפני כב' השופטת רקפת סגל מוהר מאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם נזאר עמאש החלטה 1. תיק זה הועבר לשמיע | בפני כב' השופט ירון מינטקביץ המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמים <#2#> נוכחים: בא כוח מאשימה עו&q | בבית המשפט העליון רע"א 6829/00 בפני: כבוד השופט י' טירקל המבקשות: 1. ארגון אלמנות ויתומי צה&quo | בקשה מס' 1 בפני כב' השופטת עפרה אטיאס מבקשת רנין צואלחה נגד משיבים החלטה שעה שהחייבת לא פעלה | בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 45267-05-10 זמיר נ' ימין ניסים חברה לבנין ופיתוח בע"מ תיק | מספר בקשה:4 בפני כב' השופטת מעין צור המבקש מג'די חיאדרה נגד המשיבה מרגלית אלבז רביבו החלטה ב | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת בכירה ענת דבי מבקשים בנק לאומי לישראל בע"מ סניף אשדוד נגד משיבים | 30 דצמבר 2013 לפני: כב' השופטת אורנית אגסי התובע: ניר פרישוווסר ע"י ב"כ: עו"ד שי | בפני כב' השופטת ליאורה פרנקל (שיפמן מבקשים 1. מ.י. לשכת תביעות מרחב שפלה - רחובות נגד משיבים 1. | בפני כב' השופטת יעל בלכר תובעים 1. אירינה צ'רקסקי 2. ארטיום צ'רקסקי נגד נתבעים 1. ועד הב | לפני כב' הרשמת דורית בונדה תובעים 1. רפאל שרביט נגד נתבעים 1. בשמת חיט הודעה 1. ההתנגדות לביצוע | לפני כב' הסגן נשיא אברהם הימן מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 2 | מספר בקשה:3 בפני כב' השופט דב פולוק מבקשים עאדל חדור (עציר) נגד משיבים מדינת ישראל החלטה נדחה לה | בית משפט השלום בקריית גת ת"א 812-09 אחמד אבזרגה נ' הראל חברה לביטוח בע"מ תיק חיצוני: 1 | בית משפט השלום באילת 13 מרץ 2012 תא"ח 28601-11-11 נס לחיים (אילת) בע"מ נ' א.ב. של גליד | בפני כב' השופט נסר אבו טהה המבקשת מדינת ישראל ע"י ב"כ עו"ד מסעד אליאס מסעד נגד המ | החלטה בתיק בש"פ 6453/10 בבית המשפט העליון בש"פ 6453/10 בפני: כבוד השופט ע' פוגלמן העוררים: | בפני כב' השופט א. סלאמה, נשיא תובעים איריס ווגסטף ת.ז. XXXXXX794 ע"י משרד עוה"ד א. ווג | בפני כב' השופט אבישי רובס תובעים 1. אריה לוסקי נגד נתבעים 1. אינסה טרסוב הודעה ההחזר בוטל, יש לת | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו דמ"ש 37950-01-12 בלאוסוב נ' סער בטחון בע"מ תיק חיצ | בפני כב' השופט זכריה ימיני מערערים 1. ציון סעדון נגד משיבים 1. בנק יהב סניף נתב"ג בקשה לעדכ