מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

1.הסתדרות העובדים הכללית החדשה – איגוד עובדי התחבורה
2.ועד הפעולה בחברת אלבר ציי רכב בע"מ
המבקשים בבית הדין האזורי
-
אלבר ציי רכב בע"מ
המשיבה בבית הדין האזורי

בשם המבקשת 1 - עו" ד קרן קלפר ועו"ד יערה צישינסקי
בשם המבקש 2 - עו"ד כפיר זאב
בשם המשיבה - עו"ד סיגל פעיל ועו"ד זוהר גיפס

החלטה

הנשיא יגאל פליטמן
ביום 15.6.15 הגישו הסתדרות העובדים הכללית החדשה, איגוד עובדי התחבורה וועד הפעולה בחברת אלבר ציי רכב בע"מ (להלן - המבקשים), לבית הדין האזורי בתל אביב יפו, בקשת צד בסכסוך קיבוצי (להלן - בקשת הצד) נגד אלבר ציי רכב בע"מ (להלן - המשיבה) (ס"ק 32654-06-15).
בבקשת הצד הלינו המבקשים על פגיעה בזכות ההתארגנות של עובדי המשיבה, ובכלל זה פגיעה אישית בחברי ועד הפעולה במשיבה, שנועדה לסכל מהלכי התארגנות. על יסוד האמור בבקשת הצד התבקש בית הדין האזורי בתל אביב - יפו ליתן צווים כמפורט בבקשה.
ביום 18.6.15 הוגשה על ידי המבקשים הודעה על קשר להליך של נציג ציבור בבית הדין האזורי תל אביב יפו. המבקשים הבהירו כי מר צביקה גלייטמן, המכהן כנציג ציבור בבית הדין האזורי בתל אביב יפו (להלן - מר גלייטמן), משמש כסמנכ"ל משאבי אנוש במשיבה. המבקשים טענו כי מר גלייטמן ייצג את המשיבה במשא ומתן, וקיים קשר רציף עם נציגת המבקשת 1, הסתדרות העובדים הכללית החדשה - ארגון עובדי התחבורה, בכל הקשור להתארגנות העובדים ולמשא ומתן המתנהל. לפיכך ובהתאם להנחיה העוסקת ב"קשר להליך" של נציג ציבור, התבקש בית הדין האזורי ליתן הוראותיו בנושא.
בו ביום הגישה המשיבה הודעה מטעמה. המשיבה טענה כי ממועד קבלת העתק מבקשת הצד, נבחנה האפשרות להימנע מהגשת תצהיר מטעם מר גלייטמן, נוכח תפקידו במשיבה. אולם לאחר למידת הנושא הוברר כי אין הדבר אפשרי. ובכל מקרה, לאור מעורבות מר גלייטמן בעובדות הסכסוך המשפטי, לא ניתן לברר ההליך בבית הדין האזורי בתל אביב יפו.
אשר על כן, ניתנה, ביום 19.6.15, החלטת השופטת מיכל לויט לפיה העניין יובא כמקובל בפני נשיא בית הדין הארצי לעבודה , להכרעתו. ביום 21.6.15 הורתה נשיאת בית הדין האזורי בתל אביב יפו כדלקמן:
" 1. המבקשים הגישו ביום 15.6.15 בקשת צד דחופה בסכסוך קיבוצי, על רקע פגיעה הנטענת על ידם בזכות ההתארגנות של עובדי המשיבה ובכלל זה פגיעה אישית ומכוונת בחברי וועד הפעולה (להלן: 'בקשת צד בסכסוך קיבוצי').
2.ביום 18.6.15 , בטרם התקיים דיון, הגישו המבקשים הודעה על קשר להליך של נציג ציבור המכהן בבית הדין האזורי לעבודה תל אביב וכן בקשה למתן הוראה בנסיבות העניין (להלן: 'הבקשה').
בבקשה נטען כי מר צביקה גלייטמן המכהן בבית הדין בתל אביב, כנציג ציבור, (מעסיקים), משמש כסמנכ"ל משאבי אנוש במשיבה וכי הוא ייצג את המשיבה במו"מ בין הצדדים וקיים קשר רצוף עם נציגת ההסתדרות, בכל הקשור להתארגנות העובדים ולמו"מ המתנהל.
לפיכך, טוענים המבקשים כי בנסיבות אלה מר גלייטמן הוא בעל 'קשר להליך' בהתאם לאמור בהנחיה 1-11/12 שניתנה ע"י כב' הנשיאה (בדימוס) נילי ארד.
לאור האמור, מבוקש ליתן הוראות בנסיבות העניין.
3. עוד באותו יום, 18.6.15, הוגשה תגובת המשיבה לבקשה.
בתגובה נטען כי המשיבה בחנה את האפשרות להימנע מהגשת תצהיר של מר גלייטמן אולם לאחר למידת הנושא מתברר כי אין הדבר אפשרי. עוד נטען, כי בכל מקרה לאור מעורבותו של מר גלייטמן בסכסוך, לא ניתן לברר את ההליך בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ואין מנוס מהעברתו לבית דין אחר.
4. מר גלייטמן אכן מכהן כנציג ציבור בבית הדין בתל אביב וכהונתו צפויה להסתיים רק בחודש פברואר 2018.
5. בנסיבות אלה, משאין מחלוקת כי מדובר בנציג ציבור שמעורב בסכסוך והוא עשוי ליתן עדות בהליך, הרי שלשם הסרת חשש ממשי לניגוד עניינים ופגיעה במראית פני הצדק, ראוי להעביר את בקשת הצד לדיון בבית דין אזורי אחר.
6. אשר על כן, המזכירות תדאג להעביר את הבקשה בצירוף עמדות הצדדים והעתק החלטה זו לנשיא בית הדין הארצי לעבודה, כב' השופט פליטמן, לצורך קביעת מקום השיפוט בבקשת הצד בסכסוך הקיבוצי"
על רקע האמור לעיל, ומשהצדדים לא הבהירו, במסגרת ההליך בית הדין האזורי, מהו בית הדין המועדף על ידם, הורתי לצדדים, בהחלטתי מיום 21.6.15, להודיע תשובתם לשאלה באיזה בית דין אזורי הם מבקשים לקיים את הדיון בבקשת הצד.
ביום 22.6.15 הודיעו הצדדים כי עמדתם המוסכמת הינה שבירור ההליך יועבר לבית דין האזורי בבאר שבע.
דיון והכרעה
מר צביקה גלייטמן, המכהן בבית הדין האזורי בתל אביב יפו כנציג ציבור, משמש כסמנכ"ל משאבי אנוש במשיבה. מר גלייטמן ייצג את המשיבה במשא ומתן בין הצדדים וכן קיים קשר רצוף עם נציגת ההסתדרות, בכל הקשור להתארגנות העובדים ולמשא ומתן המתנהל. מר גלייטמן צפוי לשמש כעד בהליך. משאלו הם פני הדברים, מתקיים במר גלייטמן "קשר להליך" כמשמעותו של מונח זה בכלל ג'1 לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי הציבור בבתי הדין לעבודה (נוסח מעודכן - מאי 2011; וראו הנחיות נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בנוגע לכלל ג'(1) בפרק ג' לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי ציבור: "קשר" של נציג ציבור להליך המתנהל בבית דין לעבודה (נוסח מעודכן - נובמבר 2012); ועוד ראו: המ"ד 3366-05-13 אליהו וידל - עיריית רמלה, ניתן ביום 8.5.13; המ"ד 32491-01-13 רוזאן מזארייב - פסגות איתן בע"מ, ניתן ביום 17.1.2013; המ"ד 46129-10-12 זהבה כרובי - שירותי בריאות כללית בע"מ, ניתן ביום 30.10.12).
על האמור לעיל מתווספים שיקולים של חשש ממשי לניגוד עניינים ולוּ נחזה, והימנעות מפגיעה במראית פני הצדק "הנובעים מעצם ישיבתו בדין של אותו נציג הציבור, בבית הדין בו מתבררת התובענה לה הוא קשור מחמת תפקידו הבכיר בנתבעת". (המ"ד 24561-10-12 סאלח דהאמשה - מועצה מקומית כפר כנא, ניתן ביום 24.10.12).בנסיבות אלה, יש להורות על העברת הדיון בתובענה מבית הדין האזורי בתל אביב יפו. זאת, לשם הסרת חשש לניגוד עניינים ולוּ נחזה הנובע מעצם ישיבתו בדין של גורם, המשמש כנציג ציבור בבית הדין בו מתבררת תובענה לה קשור מחמת תפקידו הבכיר בנתבע. לאור עקרונות קיומו של הליך הוגן ועיקרון ההקפדה שלא ייפגע אמון הציבור במערכת בתי המשפט.
השלב בו מצוי ההליך מהווה אף הוא שיקול רלבנטי שעה שמתעורר הצורך בהעברת מקום דיון (המ"ד 46129-10-12 זהבה כרובי - שירותי בריאות כללית בע"מ, ניתן ביום 30.10.12; וכן עניין מזארייב). בענייננו, טרם התקיים דיון בתיק. לפיכך, משבירור התביעה נמצא בשלב מקדמי, לא יהיה בהעברת ההליך משום פגיעה ממשית בבעלי הדין או הכבדה יתירה עליהם. זאת, במיוחד נוכח הסכמת הצדדים שהדיון בתביעה יועבר לבית הדין האזורי בבאר שבע.
סוף דבר - לאור כלל האמור לעיל, ומתוקף סמכותי הקבועה בסעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט - 1969, הריני מורה בזאת כי הדיון בתיק ס"ק 32654-06-15 יועבר מבית הדין האזורי בתל אביב יפו, לבית הדין האזורי בבאר שבע, לשם המשך הדיון בהליך, באופן שתקבע הנשיאה אורלי סלע.

ניתנה היום, ז' תמוז תשע"ה (24 יוני 2015) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

תקשורת קרובים אל שביל ישראל, זכרון יעקב, ישראל | מוצרי חשמל קרובים אל אחד העם 33-53, קרית שמונה, ישראל | טיולים קרובים אל יעקב מכלוף 247, בית שאן, ישראל | אל פסק קרובים אל 25, נחם, ישראל | איזון דינמי קרובים אל 40, נחלים, ישראל | טפטים קרובים אל | פיתוח מערכות מידע קרובים אל שביל ישראל, חדרה, ישראל | מעונות יום ומשפחתונים קרובים אל הרב עובדיה יוסף 12-26, מגדל העמק, ישראל | לחצנות מתכת קרובים אל הרב יוסף משאש 6, אשדוד, ישראל | מראות קרובים אל אל עומאל אל ערב 15, נצרת, ישראל | תריסים קרובים אל הפלד 46, חולון, ישראל | מנעולים קרובים אל 40, ישראל | פיקוד ובקרה קרובים אל טיילת העמק ע"ש צדוק יוסף, עפולה, ישראל | תמלול קרובים אל | קולבים קרובים אל 4, פוריידיס, ישראל | ציוד לימי הולדת קרובים אל משה הס 1-11, קרית אתא, ישראל | מכונות משחק קרובים אל 40, באר שבע, ישראל | מוסדות דת קרובים אל 7045 2-24, נצרת, ישראל | מכונות מזון קרובים אל בן צבי 10, בית שאן, ישראל | אלומיניום קרובים אל הר ארדון 2-4, מצפה רמון, ישראל | טבח ברטה כהן בחולון | עיתונים שוס הדרך בבית שמש | כלכלה שרון כרמל בנס ציונה | תחנת רדיו רדיו סמאש באלפי מנשה | רפד לב הכריות - לפי הזמנה בתל אביב - יפו | מראות קליר תעשיות זכוכית בע"מ באור יהודה | חילוץ והצלה עודד המחלץ - גרירת אופנועים בתל אביב - יפו | רנטגן פנולייט - צילומי שיניים בתל אביב - יפו | חלונות עולם האלומיניום בפתח תקוה | העצמה אישית לחיות חיי מודעות יעל מור באורנית | טרקטורים בן ג'ט ברמת ישי | כוח אדם קווסט משאבי אנוש בע"מ ברעננה | גמילה מלכישוע - שיקום מסמים לנוער ובוגרים במלכישוע | אופנועים אילן מוסך המהיר בתל אביב - יפו | מהנדס בניין מאושר דרור - מהנדס בניין במבשרת ציון | ציוד ואספקה לחדרי שירותים לו-לי מסחר ושירותי ניקיון בע"מ בראשון לציון | חבלים "שגב" ליבוא בע"מ בתל אביב - יפו | תריסים תריסי שירן בפתח תקוה | רשתות שידור תייקום תקשורת בע"מ בנווה ימין | אינטרנט בנעלי הזולת בנתניהמחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון פיתוח נופי | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון | מחירון גידור | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון פריקסט | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון עבודות טיח | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון מצעים והידוק | מחירון בלוקי פומיס | מחירון ריהוט משרדי | מחירון שולחנות | מחירון חידוש צנרת | מחירון צנרת תיעול (ניקוז) | מחירון חלון נגרר )הזזה( של 2 אגפים - סגנון קלאסי | מחירון צינורות, ספחים ואביזרים פולירול, PP | מחירון בניה בבלוקי בטון | מחירון תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון הריסת מבנים | מחירון קירות שיגומים מלוחות פלדה | מחירון חומרי צביעה | מחירון חידוש צנרת | מחירון בלוקי פוליביד לקירות | מחירון איטום גגות במערכת ביטומנית במריחות חמות | מחירון כבלים | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון תוספות למחירי קירות אבן מורכבים | מחירון חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים | מחירון חיפוי קירות חוץ באבן | מחירון מחממי מים מהירים | מחירון ציפוי וסימון מגרשים | מחירון קערות רחצה | מחירון גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה | מחירון זכוכית חלבית | מחירון קידוחים | מחירון יחידות טיפול באוויר | מחירון עבודות הכנה ופירוק | מחירון ברזיות28 ינואר 2015 לפני: כב' הרשמת מרב חבקין התובע אמרה אברה ת.ז XXXXXX676 - הנתבעת מרגלית חזן שרותי | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו דמ"ש 26115-10-11 ליינר נ' משמרות החופים אבטחה אצמון איו | לפני כב' השופטת תמר נאות פרי מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 12 | בפני כב' השופט שמואל מלמד מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. שגיא כהן שגיא כהן הודעה בוטלה המחא | בית משפט לעניינים מקומיים בראשון לציון בב"נ 18367-09-11 מדינת ישראל נ' וייסמן ואח' מספר | בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 46150-11-10 שרצקי נ' עמנואל 18 יולי 2011 בפני כב& | בית משפט השלום בירושלים ת"א 10864-01-11 בראנץ ואח' נ' מכון שלום הרטמן-ישראל ואח' תי | מספר בקשה:1 בפני כב' סגן הנשיא, השופט נווה ערן מבקשת אביטל ברעם, ת.ז. XXXXXX969 נגד משיבה עיריית | בית משפט השלום בקריות עש"א 5871-09-08 ב.א.ע. בנייה ופיתוח בע"מ נ' בנק מרכנתיל דיסקונט | בקשה מס' 33 בפני כב' השופט אורן שוורץ – סגן הנשיא ה המבקשים נגד המשיבה הקרן למפעלי שיקום למו | בית משפט השלום בפתח תקווה 28 פברואר 2012 ת"ט 7035-12-11 פורת נ' למסון מספר בקשה:4 בפני כב&# | 14 אפריל 2015 לפני: כב' השופטת עמיתה יהודית הופמן התובע: עופר גולדשמידט, ת.ז. XXXXXX992 ע" | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ק"פ 25770-09-10 ויזנגרין נ' ויזנגרין 18 ספטמבר 2011 בפני כב&# | בית משפט השלום בפתח תקווה ה"פ 10457-07-11 אלי רואש חברה לבנין והשקעות בע"מ ואח' נ' | לכבוד לשכת הוצל"פ רמלה ויצמן 3, רמלה, 72415 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר תי | החלטה בתיק בש"פ 3732/13 בבית המשפט העליון בש"פ 3732/13 לפני:כבוד השופט א' רובינשטיין העורר | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"ט 14972-08-12 אחדות נ' פדילה תיק חיצוני: 0114734952 08 אוגו | בפני כב' השופטת מירב קלמפנר נבון תובעת זמירה וקנין נגד נתבעות החלטה רשמתי בפני הגשת תחשיב נזק מט | בית משפט השלום בעכו ת"ת 50692-02-12 רשות השידור/ המשרד הראשי נ' חג'אזי תיק חיצוני: 0828 | לפני כב' השופטת יעל הניג תובעים 1. יגאל רוזמן נגד נתבעים 1. שיש ארבל בע"מ 2. מגדל חברה לביט | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 6907/96 - א' ע"א 7084/96 בפני: כבוד | בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה ת"ק 43599-10-11 גפני נ' קרוטי ואח' תיק חיצוני: מספר ב | לפני כב' הרשמת בכירה צבייה גרדשטיין פפקין תובעים 1. ביה"ח אסף הרופא נגד נתבעים 1. טל פישר ה | החלטה בתיק רע"א 8450/07 בבית המשפט העליון רע"א 8450/07 - ג' בפני: כבוד השופט ח' מלצר המבקש