מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כבוד השופט דר' עדי זרנקין

המבקש

1. ישעיהו איבי
ע"י ב"כ עוה"ד נתי חלפין

נגד

המשיבות

ע"י המפרק עוה"ד שחר בן מאיר

החלטה

לפני בקשה לתיקון טעות בהחלטתי מיום 5.3.14, במסגרת בקשה 87 בתיק פש"ר 718/07, לפי סעיף 81 בחוק בתי משפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984 (להלן- חוק בתי משפט).

1. כאמור, ביום 5.3.14 ניתנה על ידי החלטה בבקשה 87 בתיק פר"ק 718/07. המדובר בשלוש בקשות שאוחדו לבקשה אחת, ב הן העלה המפרק, עו"ד שחר בן מאיר, טענות כנגד המבקש (להלן- איבי) וכנגד שניים אחרים, לגביהם נטען כי הם כיהנו כנושאי משרה בחברות שבשליטת המבקש.
בבקשתו, המפרק ביקש לחייב את איבי ו האחרים בחובות החברות שבפירוק, הן המשיבות 1- 2, מכוח סעיפים 373- 374 בפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג- 1983 (להלן- הפקודה).

2. בהחלטתי קבעתי, בין היתר, בעניין שכונה על ידי בבקשה "פרשת ע.ב תבור", כי איבי השתמש 'שלא כהוגן' בכסף ובנכס של המשיבה 2 (להלן- צאמא), ומכוח סעיף 374 בפקודה, חייבתי את איבי להשיב לקופת הפירוק של צאמא סך של 900,000 ₪, בתוספת ריבית והצמדה החל מיום 6.4.08 ועד ליום התשלום בפועל. וכך קבעתי בהחלטתי:

"מן התשתית העובדתית שנתבררה בפניי במסגרת הדיון בפש"ר 1048/08, ולאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, ביניהם הגב' עליזה דהן, מנהלת החשבונות בצאמא, אשר עבדה בחברה בין השנים 1993- 2007, הוכח לפני כי בגין התמורה עבור העסקה, צאמא הוציאה קבלה, סך של 1,125,000 ₪ למאג תבור (ת/3). כן הוכח, כי 4 שיקים בסכום כולל של 600,000 ₪ הופקדו בחשבונות בשליטתו של איבי, ושיק נוסף על סך של 300,000 ₪ נעשה לפקודת חברה אחרת, חברת אגם צפון, לכאורה, לשם החזר פיקדון ששילמה החברה הנ"ל, על חשבון רכישת המקרקעין בגין עסקה אשר לא נתממשה [...] סופו ש יום, הוכח כי כספי התמורה לא הגיעו אל חשבון צאמא " (פסקה 47 בהחלטה)

3. בבקשה שלפני ט ען איבי, כי ב התבסס על קביעתי המצוטטת לעיל, היה עלי לקבוע, כי הוא חייב בהשבת סך של 600,000 ₪ בלבד, וכדבריו:

"נראה לנו, כי בקבעו את סכום ההשבה הכולל בסך של 900,000 ₪, נשמטה מעיניו של בית המשפט הנכבד קביעתו הקודמת, כי 300,000 ₪ שימשו 'לשם החזר פיקדון ששילמה החברה הנ"ל, על חשבון רכישת המקרקעין בגין עסקה אשר לא התממשה' ומימלא לא הופקדו לחשבונו של מר ישעיהו איבי. נראה לנו, כי בית המשפט הנכבד לא התכוון לקבוע, שהחזר פיקדון שעשה צד ג' במסגרת עסקה שלא התממשה, נופל בגדר שימוש 'שלא כהוגן כנוסח סעיף 374 בכסף של החברה'. ממילא נראה לנו, שכוונת בית המשפט הנכבד הייתה לקבוע חובת השבה לקופת הפירוק רק לגבי סכומים שהפקיד מר ישעיהו איבי לחשבונותיו (600,000 ₪), וקביעת סכום ההשבה על סך של 900,000 ₪ (קרי כולל גם את הסכום ששימש כהחזר פיקדון לצד ג') הינה בגדר טעות קולמוס או השמטה מקרית" (ההדגשה לא במקור).

מדברים אלו עולה, כי לאיבי שתי טענות במסגרת הבקשה דנן:
האחת- היא ש התשלום שהועבר לחברה בשם אגם צפון, לכאורה לשם החזר פיקדון, אינו בבחינת "שימוש שלא כהוגן" כהגדרת סעיף 374 בפקודה.
השנייה- היא שהיה עלי להורות, כי איבי חייב רק בהשבת הכספים, שלגביהם הוכח שהופקדו בחשבונותיו.

4. המפרק מתנגד לבקשה. לטענת המפרק, בקשתו של המבקש אינה חוסה בגדרי סעיף 81 בחוק בתי משפט , שכן הקביעה כי איבי חייב בהשבת הסך של 900,000 ₪ נעשתה באופן מודע ואין מקורה ב"טעות" כהגדרתה בחוק בתי משפט. לטענת המפרק, ככל שמבקש איבי לשנות מהותית קביעות מפסק הדין, עליו להעלות טענותיו במסגרת ערעור, ואין מקום לטענות אלו במסגרת בקשה לתיקון טעות סופר.

5. דין הבקשה להידחות. סעיף 81 בחוק בתי משפט מסמיך את בתי המשפט, במקרים מסוימים מאד, לתקן "טעות" שנפלה בהחלטתם. "טעות" כזו מוגדרת בסעיף הנ"ל כך:

"לעניין זה, "טעות" – טעות לשון, טעות חישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, הוספת דבר באקראי וכיוצא באלה "

על מהותה של הטעות הניתנת לתיקון מכוח סעיף 81(א) הנ"ל עמד השופט (כתוארו אז) מ' שמגר בע"א 769/77 יוסיפוב נ' יוסיפוב, פ"ד לב(1) 667, 670:

"מדובר בעיקרו של דבר על השמטה טכנית הנובעת מהיסח-הדעת ומתייחסת לדברים אשר בית-המשפט רצה לכלול בהחלטתו, כאשר נתן אותה אך הדבר נשמט מתשומת-לבו ללא דעת; וכאשר חוזרים ומפנים תשומת-לבו לשאלה מתברר בעליל, כי הוא היה ער לקיומו של הצורך לציין פרט זה או אחר בהחלטה, בעת שהיא ניתנה, אך לא עשה זאת בשל אחת מן הסיבות שנמנו לעיל".

אמנם דברים אלה נאמרו לגבי תקנה 486 לתקנות סדר הדין האזרחי בנוסחן הקודם, אולם הם יפים כמובן גם לסעיף 81 הנ"ל שעיגן את ההסדר בחוק בתי המשפט.

6. מן האמור לעיל עולה, אם כן, כי הסמכות שניתנה לבתי המשפט מכוח סעיף 81 בחוק בתי משפט, היא לתקן טעויות סופר או טעויות טכניות בלבד. תיקון טעויות מהותיות בהחלטה, יכול להיעשות, בהתאם לעקרון סופיות פסק הדין , רק על דרך של ערעור (ראו: אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי מהדורה תשיעית (2007) בעמ' 365; רע"א 4984/13 כוכבי נ' כוכבי (23.7.2013))
בענייננו, קבעתי כי איבי ישיב לקופת הפירוק סך של 900,000 ₪, לאחר ששקלתי ובחנתי היטב את טענות הצדדים ולאחר שנשמעו עדויות בעניין זה, ומצאתי כי איבי קיבל לידיו סך של 900,000 ₪, אשר היה מגיע לחברת צאמא. אין המדובר בקביעה שמקורה בטעות טכנית או בטעות סופר, אלא בקביעה מהותית שנעשתה לאחר שקילה ובחינה של הדברים.
טענותיו לעיל של איבי, הן טענות משפטיות גרידא, אשר מבקשות, בפועל, לשנות באופן מהותי את תוצאת החלטתי ומשכך אין מקומן במסגרת בקשה לתיקון טעות .

הבקשה, אם כן, נדחית.
המבקש יישא בשכר טרחת המפרק, בסך של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ.

ניתנה היום, ז' ניסן תשע"ד, 07 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

אוכל קרובים אל | מתנות קרובים אל הברושים/הצפצפות, כרמיאל, ישראל | פיצוציות קרובים אל | שפים קרובים אל | חונכות לבני נוער קרובים אל העצמאות 393, מגדל העמק, ישראל | מכירת רכב קרובים אל בר כוכבא 8, עפולה, ישראל | תקשורת קרובים אל חוף-הארגמן, עכו, ישראל | חגורות קרובים אל 4303 26, נס ציונה, ישראל | עשה זאת בעצמך קרובים אל | קאנטרי קלאב קרובים אל דרך יצחק רבין/לשם, גדרה, ישראל | עיניים קרובים אל השרון 222, מגדל העמק, ישראל | מוזאיקה קרובים אל אולפנת אמית, צפת, ישראל | כלי בית קרובים אל | כלי בית קרובים אל Unnamed Road, Fureidis, ישראל | קולנוע קרובים אל Unnamed Road, Gat, ישראל | טניס שולחן קרובים אל | חומרי יצירה קרובים אל | פטנטים קרובים אל העבודה 6-32, ראש העין, ישראל | מהנדסי קרקע וביסוס קרובים אל | גיל הזהב קרובים אל אזור תעשייה, אום אל-פחם, ישראלמחירון עבודות איטום | מחירון עבודות אבן | מחירון מוצרי בטון טרום ודרוך | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון מתקני חשמל | מחירון תבניות לתקרות | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון קירות תמך מקרקע משוריינת | מחירון אגרגרט מחצבה | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון צינורות | מחירון הריסת מבנה קל | מחירון מוצרי נגרות | מחירון נורות (אוזרם או פיליפס) | מחירון עיבוד פתחים בקירות מחופים בהרכבה יבשה | מחירון חומרי גימור מיוחדים למרצפים | מחירון מסלעות גנניות | מחירון הכשרת השטח | מחירון ציפוי וסימון מגרשים | מחירון חפירה, חציבה, מילוי והידוק | מחירון קירות תמך מסוג "צוקית" | מחירון דיפון בגביונים | מחירון איטום במחיצות גבס | מחירון דלתות גלילה וסורגי גלילה חשמליים | מחירון תקרות וקירות מלוחות בטרום | מחירון צבעי חוץ לקירות | מחירון ניקוז מי גשם | מחירון קירות אבן מורכבים | מחירון גדרות | מחירון בניה בבלוקי איטונג | מחירון טיח פנים, טיח תרמי וטיח לממ"ד | מחירון חומרי איטום צמנטיים | מחירון מעבי אוויר | מחירון שוחות בקרה יצוקות באתר | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון כבלי טלפון | מחירון בורות סופגים | מחירון טיח גרנוליט | מחירון חומרי עזר לטפסנות | מחירון מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיותלפני כב' השופט שלמה פרידלנדר מספר תהליך: 3 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 24 | בבית המשפט העליון רע"א 5823/00 - א' בפני: כב' הרשם בעז אוקון המערער: פואד כיוף נגד המשיבים: 1. | בפני כב' השופטת חנה לפין הראל התובעת זיו אלוש בע"מ נגד הנתבע ארז קלנטיריה החלטה 1. הסכסוך ב | פסק-דין בתיק בג"ץ 8512/08 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 8512/08 בפני: כ | בפני כב' השופט אפרים צ'יזיק תובע אמיר כבהא נגד נתבעות החלטה עניין זה הועבר לטיפולי. כעת הוגש | בפני כב' השופטת גלית ציגלר מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. יוסף כחלון הודעה עקב קביעת תיק הו | לפני כב' השופט הישאם אבו שחאדה מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. ניסן נורילוב הודעה רצ"ב | בעניין: מדינת ישראל המאשימה נ ג ד סאאד אבו עבדו (עציר) ת.ז. XXXXXX222 הנאשם נוכחים: ב"כ המאשימה | בית משפט השלום ברמלה ת"פ 36841-11-11 מדינת ישראל נ' גבילבה 22 ינואר 2012 לפני כב' הסגני | בפני כב' השופטת איריס סורוקר תובעים 1. פונטביט בע"מ ב"כ: עו"ד אחז אגם כתובת: עמק | בית משפט השלום בחיפה ת"פ 7108-01-11 מדינת ישראל נ' קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בעמ ואח' | החלטה בתיק ע"א 561/14 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 561/14 - א' לפני:כבוד הרשם גיא שני המ | לפני כב' השופט איל באומגרט תובעים 1. משה תבור נגד נתבעים 1. איילון חברה לביטוח בע"מ הודעה ע | בית משפט השלום בקריית גת תא"ח 6825-06-11 טל נ' נגרני ואח' 06 יולי 2011 בפני כב' הסג | בית משפט לעניינים מנהליים בבאר שבע עת"א 27516-06-11 קנאפו(אסיר) נ' שירות בתי הסוהר בפני כב& | בפני כב' הרשמת בכירה רבקה ארד מבקשים 1. אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נגד משיבים 1. ב. ירב | בית משפט השלום בחדרה ת"פ 16019-12-10 מדינת ישראל נ' מינץ תיק חיצוני: 0-1180-03729-2010 בפני | בפני כב' השופטת סבין כהן מבקשים 1. קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים נגד משיבים 1. אלקסנדרה וק | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 7340-03-12 מנשה ואח' נ' אורמן תיק חיצוני: 13 יוני 201 | בבית המשפט העליון רע"א 694/98 בפני: כבוד השופט י' טירקל המבקשת: ציפי עלי נגד המשיב: גד עלי בקשת | בפני כב' השופטת ברכה לכמן מבקש פייסל פואז נגד משיבה מדינת ישראל החלטה אני קובעת את הבקשה להחזרת | 27722-11-13 בפני כב' השופט דניאל בן טולילה המאשימה מדינת ישראל ע"י ב"כ עו"ד גיל א