מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני כב' השופט יונתן אברהם
התובעים

נ ג ד

הנתבעים
1. עז' המנוחה בולין חביב בולוס אלכורי ז"ל, באמצעות:
בנה, נביל בולוס אלכורי וראשד אבו חנא
2. רשיד אבו חנא
3. עו"ד עלי מחמיד שהוואן
4. עו"דמאזן נסאר
5. מחמוד סאלח דראושה

החלטה

רקע
בפניי בקשת התובעים (להלן :"המבקשים") לזמן את הנתבע 2 , רשיד אבו חנא, לעדות שהוגשה, לאחר שהכריז ב"כ התובעים "אלו עדיי" ולאחר שהחלה פרשת ההגנה (אשר אף היא נסתיימה בינתיים).
עסקינן בתביעה לאכיפת הסכם מכר מקרקעין ולחלופין לפיצויים.
לטענת המבקשים בכתב תביעתם, זכותם, הראשונה בזמן עדיפה על זכותו של הנתבע 5 שרכש את המקרקעין נשוא התביעה לאחר שבוצעה עיסקה מולם עם הנתבע 2 כנציג המוכר, וזאת לאחר שבוטלה עסקת המכר עימם באופן חד צדדי על ידי המוכר.
על אף שהתביעה הוגשה גם נגד הנתבע 2 כנציג המוכר, ביום 27.4.15 ניתן בהסכמת התובעים פסק דין חלקי בתביעה שמחק את נתבעים 1-2 מהתביעה.

טענות המבקשים
לטענתו, במסגרת החלטת בית המשפט הורה בית המשפט לנתבע 2 להתייצב לישיבה שנקבעה ליום 27.4.15 על מנת להיחקר על תצהירו אולם הוא לא התייצב מנסיבות אישיות לישיבה זו והביע הסכמתו בכתב להתייצב לישיבת 30.4.15.
עסקינן לגישתו בעדות חיונית שאמורה לשפוך אור ולהביא לגילוי האמת ועשויה להיות מכרעת ומאידך לא יגרם כל נזק למשיבים שכן אין מדובר בעדות מפתיעה שהרי תצהירו של הנתבע 2 הוגש זה מכבר לבית המשפט כחלק ממארג הראיות בתיק טרם נדחתה בהסכמה התביעה נגדו. כמו כן, למועד העלאת הבקשה, יתרת העדים הרלוונטיים מטעם הנתבעים בתיק זה טרם העידו.
לגבי עיתוי הבקשה נטען כי עד זה אינו בשליטת המבקשים והוא ממילא היה אמור להעיד בתיק זה אלמלא היו מגיעים המבקשים אתו להסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין. כמו כן אין בעדותו משום הרחבת חזית.
טענות משיב מס' 3
משיב מספר 3 הינו עו"ד שטיפל בעסקת המכר שבין המבקשים ובין הנתבע 1 באמצעות נציגו הנתבע מס' 2 (שנמחקו).
לטענתו, דין הבקשה להידחות שכן העד שזימונו מתבקש היה בעל דין טרם מחיקתו בפסק הדין החלקי שניתן ביום 27.4.15 ועל כן היה מקום להגיש את הבקשה להזמנת העד, בטרם ימחק מהתביעה ולא לאחר שב"כ המבקשים הכריז והצהיר "אלו עדיי" ולאחר תחילת פרשת ההגנה. לטענתו, עדותו של מר אבו חנא הונחה לפתחו של בית המשפט זה מכבר (הוגש תצהיר מטעמו), הראיות היו ידועות לתובעים והיה עליהם לפעול להביאם כחלק מפרשת התביעה.
לטענתו, המבקשים לא הביאו ראיותיהם כחבילה אחת ולא הצביעו על נימוקים וטעמים המצדיקים סטייה מהכלל הנ"ל. היענות לבקשתם תפר את האיזון הראוי בין זכויותיהם הדיוניות של הצדדים ותפגע ביעילות הדיון שכן הדבר יגרור פתיחה מחודשת של ההליך וזאת לאחר תום שמיעת ראיותיהם ותחילת פרשת ההגנה.
כמו כן נטען כי אין להתעלם מהתנהלות המבקשים ומהסחבת שנגרמה בתיק זה, במיוחד שהמבקשים פעלו במהלך כל ההליך באופן לקוי תוך התעלמות מסדרי הדין ומתקנות סדר הדין האזרחי שיש להקפיד ככל האפשר לקיימם.
בדיון מיום 30.4.15 הוסיף וטען ב"כ המשיב 3 כי עדות העד שמתבקש זימונו אינה רלוונטית למחלוקת שנותרה בתיק לאחר מתן פסק הדין החלקי.
טענות משיב מס' 5
משיב מס' 5 , מחמוד סאלח דראושה , הנו הקונה השני בזמן של המקרקעין נשוא התביעה.
לטענתו יש לדחות את הבקשה על הסף שכן בקשת התובעים היא ניסיון לשפר את התשתית הראייתית מטעמם ואינה מתיישבת עם סדרי הדין המקובלים. לטענתו, תמוה שלאחר שהחלה פרשת ההגנה מבקשים התובעים לזמן את העד הנ"ל על אף שהייתה להם ההזדמנות לעשות כן וזאת בטרם מחיקתו על ידי הסדר שהגיעו אליו הצדדים אשר קיבל תוקף של פסק דין חלקי ובטרם הכרזת ב"כ התובעים " אלו עדיי" ומשלא עשו כן אין להם להלין אלא על עצמם.
כן נטען כי היעתרות לבקשה תביא לפתיחה מחודשת של ההליך ותגרום לסרבול הליכי משפט תקינים לאור העובדה שמשיב מס' 3 כבר מסר את גרסתו.
תשובת המבקשים לתגובת המשיבים
לטענת המבקשים, בתי משפט נוקטים גישה ליבראלית וגמישה בלאפשר לבעל דין להביא ראיותיו גם לאחר סיום פרשת התביעה גם לפני שלב הגשת הסיכומים ואף במסגרת ערעור. בנסיבות חריגות שחלות בענייננו, חקר האמת גובר על שמירה דווקנית על סדרי הדין ועל כן על בית המשפט לשאול עצמו האם הראיות הנוספות שהבאתן מתבקשת דרושות לבירור האמת ויש לאפשר זאת גם מקום שאי הבאת הראיה נובע מתקלה או משגיאה של בעל דין.
דיון
האם להתיר הבאת ראיות באיחור, בשלב זה של תום שמיעת העדים מטעם התביעה ולאחר שהחלה פרשת ההגנה.
עו"ד משה קשת בספרו הזכויות הדיוניות וסדר הדין האזרחי, כרך ב' עמ' 1160 מסכם את הדין בסוגיה זו כדלקמן:
"יש להבחין בין "ראיות מפריכות" לבין "ראיות נוספות". הבאת ראיות נוספות, לאחר שנסתיים תור הבאת הראיות, תונחה על פי העקרונות החלים על הבאת ראיות נוספות בערעור. בית משפט יתחשב בשלב, שבו מבקשים להביא את הראיות הנוספות, ויירתע מלהתיר הבאתן אם לא הובאו במועדן מפני רשלנות או חוסר מיומנות" (ע"א 579/90 רוזין נ' בן נון, פ"ד מו(3) 738).

ברע"א 1297/01 - גיל מיכאלוביץ' נ' כלל חברה לביטוח בע"מ . פ"ד נה(4), 577 ,עמ' 579 נקבע:
 
" ככלל, ניהולו התקין של ההליך הדיוני אכן מחייב כי בית-המשפט ישמור על הכללים הקובעים את סדר הבאת הראיות, ובכללם העקרון לפיו אין להגיש ראיות חדשות לאחר שנסתיים שלב ההוכחות. על הצדדים, ככלל, מוטלת החובה הדיונית להגיש את ראיותיהם "כחבילה אחת", כך שבסיומו של שלב ההוכחות יוכל בית -המשפט לפסוק בתובענה ולהביא את ההתדיינות לסיומה. ראו ע"א 507/64 בטאן נ' זאבי פ"ד יט(4), 337; ע"א 579/90 רוזין נ' בן-נון פ"ד מו(738 (3; א' הרנון דיני ראיות (חלק ראשון, תשמ"ה), 132.
 
עם זאת, עקרון זה מפנה את מקומו כאשר בית-המשפט רואה כי הגשתה של ראיה נוספת דרושה לשם ברור האמת, וכי יש בה כדי לסייע לו לעמוד באופן מלא ושלם על זכויותיהם המהותיות של בעלי-הדין. אכן, בית-המשפט עשוי להיעתר לבקשה להגשת ראיה נוספת אף כאשר אי-הגשתה במועד נובעת ממחדלו של בעל -דין, ובנסיבות מסוימות, אף כאשר הגשתה מתבקשת בשלב הערעור (ראו תקנה 457 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984).

 עמד על כך השופט ברנזון:
"הפרוצידורה היא מסגרת רחבה וגמישה למדי המכוונת לתת לבעל-דין את מלוא האפשרות להציג ולפתח את ענינו בצורה מלאה ושלמה. היא חייבת להישאר כך גם כאשר קורית תקלה או כשבעל-דין עושה שגיאה במהלך המשפט הניתנת לתיקון בלי לגרום עוול לבעל-הדין האחר, ועל בית-המשפט להרשות תיקון כזה בנדיבות וברחבות... איש לא יחלוק על הצורך בייעול העבודה בבתי-המשפט. בדרך כלל, יש לשבח את הרצון לנהל משפט בכל המהירות האפשרית וביעילות רבה ככל האפשר. אבל דחף היעילות אינו צריך ליהפך לבהילות. לעולם אין לשכוח שסדר הדין אינו אלא אמצעי להשגת המטרה הנעלה של עשיית משפט צדק ואין להפוך את האמצעי למטרה בפני עצמה" (ע"א 189/66 ששון נ' "קדמה" בע"מ, בית חרושת למכונות וציוד [3], בעמ' 479-480)".

סבורני כי במקרה דנן יש להתיר את זימון העד על אף שנסתיים שלב שמיעת ראיות התביעה והחלה שמיעת ראיות ההגנה (שכאמור בינתיים נסתיימה גם היא) וזאת מחמת העובדה שמדובר בעדות חשובה ורלוונטית לעניין, הדרושה לשם בירור האמת ואשר יש בה כדי לקדם את השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים ולקבוע את זכויותיהם המהותיות.
על פי הנטען בס' 5 לכתב התביעה, נתבע מס' 2 שמתבקש זימונו, הינו נציג העיזבון המנוחה בולין חביב בולוס (הנתבע מס' 1 שהנם המוכרים של הקרקע נשוא התביעה). העד הנ"ל מחזיק בייפוי כוח מטעם העיזבון למכירת המקרקעין נשוא התביעה ועל כן ברי כי עדותו יכולה לשפוך אור על המחלוקות בתיק שכן המחלוקת היא באשר לעסקאות נוגדות במקרקעין נשוא התביעה בין המוכרים למבקשים (העסקה הראשונה) שבוטלה על פי הנטען באופן חד צדדי ובין המוכרים למשיב מס' 5.
יחד עם זאת, התובעים, שכרתו את הסכם הפשרה עם הנתבע 2 טרם סיום עדויותיהם, ידעו על נחיצותו וראוי היה שהבקשה הייתה מוגשת טרם ההכרזה "אלו עדיי" על ידי ב"כ המבקשים ולא לאחר שמיעת חלק מעדי הנתבעים. התנהלות זו גרמה לסרבול ההליך ולצורך בקיום ישיבת הוכחות נוספת וזאת במקום שעד זה יישמע במהלך ישיבת שמיעת עדי התובעים. עקב התנהלות זו, ראוי לחייב את המבקשים בהוצאות בגין סרבול ההליך.
סוף דבר
הבקשה מתקבלת.
נוכח הארכת ההליך וסרבולו אני מורה כי המבקשים ישלמו הוצאות בקשה זו למשיבים 3 ו- 5 בנפרד, הוצאות משפט בסך של 1500 ₪ לכל אחד מהנ"ל.
אני קובע ישיבת המשך לשמיעת עדות העד הנ"ל ליום 18.6.15 שעה 12.00.
ב"כ המבקשים ימציא לתיק תוך יומיים התחייבות לשאת בכר העד , הנתבע 2 הנ"ל, ולאחר מכן תוציא לו המזכירות זימון שיימסר לו לפחות 7 ימים לפני מועד הדיון במסירה אישית ע"י המבקשים.
המזכירות תמציא לצדדים העתק החלטה זו.
ניתנה היום, י"ז אייר תשע"ה, 06 מאי 2015, בהעדר הצדדים.

ניתנה היום, י"ז אייר תשע"ה, 06 מאי 2015, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

ציוד קמפינג קרובים אל דרך שיבא, רמת גן, ישראל | מוזיקה קרובים אל שדרות גולדה מאיר 1098, דימונה, ישראל | ציוד משרדי קרובים אל 4, ישראל | גלידות קרובים אל שביל ישראל, זכרון יעקב, ישראל | מכירת רכב קרובים אל התאנה 569, קדרון, ישראל | פלסטיק קרובים אל העצמאות 6, ראש העין, ישראל | טיפול באמנויות קרובים אל דרך האילנות 32, גדרה, ישראל | תקשורת קרובים אל 431 פינת הרצל פינת 412 פינת 423, ראשון לציון, ישראל | תפירה קרובים אל שביל ישראל, טבריה, ישראל | אינסטלטורים קרובים אל | כרטיסי זיהוי קרובים אל משעול ארז 3, כרמיאל, ישראל | שיזוף קרובים אל עין עופרים 6, מצפה רמון, ישראל | פלסטיק קרובים אל Unnamed Road, Eilat, ישראל | כלי בית קרובים אל שלמה דרור, נתניה, ישראל | ספרים קרובים אל משמר הים 2-12, חדרה, ישראל | צלמים קרובים אל 89, צפת, ישראל | פיצריות קרובים אל שדרות דוד רוז 21, חיפה, ישראל | ניקיון קרובים אל בן צבי 24, בית שאן, ישראל | מתכות קרובים אל עבדת 1636, דימונה, ישראל | מהנדסים אזרחיים קרובים אל יצחק שדה 38, נהריה, ישראל | מכשירי שמיעה בון טון מכוני שמיעה ודיבור בע"מ בנתיבות | חתמים כלל פיננסים חיתום בתל אביב - יפו | בית מלון אכסנית נוער ובית הארחה פקיעין בפקיעין | מיחזור מתכות א.ק שיווק ברזל בשפרעם | ריקוד אלקה סטודיו לריקוד בירושלים | אביזרים אורטופדיים אילייה אורתופדיק בתל אביב - יפו | אופנועים שרון גרר אופנועים בתל אביב - יפו | תחנת רדיו רדיו אסאל בראשון לציון | פסיכיאטר ד"ר רקפת ברזלאי בתל אביב - יפו | משקפיים אופטיקה קובי בבית שאן | עץ עץ או עץ בהוד השרון | גגות שלומי רוח ובניו א.ס.ר בע"מ בחיפה | אינסטלטור אינסטלטור מוסמך יוסי בכפר סבא | כבלים גטר קום ביבנה | מכולות וקונטיינרים אמקו ים בע"מ בחיפה | סוכנות ידיעות בלומברג חדשות ברמת גן | אלקטרוניקה מ.ט.י. סקיוריטי בראש העין | מתקני וציוד הרמה רונן מנופים בע"מ בפתח תקוה | חיתוך בלייזר מיקרו תעשיות פח בע"מ במגדל העמק | בלונים אל טורו בקרית מלאכימחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון סלילת כבישים ורחבות | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון הריסות ופירוקים | מחירון גידור | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון עבודות טיח | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון חומרי חשמל | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון גידור | מחירון רעפי חרס | מחירון תעלות כבלים | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון אמבטיות | מחירון מנהל עבודה ומנהל פרויקט | מחירון מעליות | מחירון חומרים לבידוד תרמי ואקוסטי | מחירון הריסת מבנה קל | מחירון חיבור קווי מים | מחירון חומרי עץ לתבניות ופיגומים | מחירון מערכות קיר אינטרפוץ | מחירון עגלות | מחירון שונות | מחירון קירות מסך | מחירון בדיקות כימיות | מחירון שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות | מחירון טיח חוץ | מחירון כבלי אלומיניום | מחירון ארונות לשירותי אורחים ולאמבטיה עם כיורי משטח | מחירון סורגי פלדה, תושבות למזגן ורשתות להרחקת יונים | מחירון סולמות פלדה | מחירון מוספים לטיח ולטיט | מחירון גופי תאורה (מנורות) ואביזריהם | מחירון ריצוף באבנים משתלבות או באבן | מחירון צינורות פלדה מגולוונים | מחירון מתקני משחק ומתקני כושר חיצוניים | מחירון משקופי דלתות | מחירון איטום תפרי התפשטות נגד אש | מחירון שוחות בקרה יצוקות באתר | מחירון מעקות בטיחות מפלדהבפני כב' השופטת מי-טל אל-עד קרביס מערערים 1. עמוס חורב נגד משיבים 1. הממונה על הגמלאות שירות הקב | בקשה מס' 4 בפני כב' השופט משה אלטר, סגן נשיא מבקשים 1. רכב אבו מאג'ד בע"מ נגד משיבי | 23 נובמבר 2014 לפני: כב' השופטת הדס יהלום, סגנית נשיא ה התובעים 1. שלום כהן - הנתבעים 1. המוסד ל | לפני כב' השופט איל באומגרט תובעים 1. סמי זיתון נגד נתבעים 1. עבד חלים זיתון (אסיר) 2. הפניקס חבר | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו גז"ז 47325-01-12 סעד נ' מדינת ישראל תיק חיצוני: בפני כב | 21 ספטמבר 2015 לפני: כב' הסגנית נשיא איטה קציר התובעת: יהודית דודזון, ת.ז. XXXXXX432 ע"י ב | בפני כב' הרשמת בכירה רבקה ארד תובעים 1. רדי אריאל נגד נתבעים 1. נועה רוזנר 2. הפניקס חברה לביטוח | בית משפט השלום באילת 12 יולי 2012 תא"ק 19916-11-11 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' גליקו בפני | בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים ע"פ 21 אוגוסט 2011 לפני כב' הסגן נש | החלטה בתיק ע"א 3114/12בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 3114/12 - ו' לפני:כבוד הרשם גיא שני מ | המבקשים 1.ג'ולי ביטן 2.אשר ספטימוס 3.שמואל ספונוב 4.גמליאל גיל דאנה 5.אליהו אילן אוזן 6.אברהם דו | פסק-דין בתיק ע"א 1137/15 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 1137/15 לפ | בעניין: שרות מבחן המבקשת נ ג ד המשיבים נוכחים ב"כ המבקשת ק. מבחן איתמר כהן ב"כ המשיבה 1 עו | לפני כב' השופטת רבקה גלט מאשימה 1. מועצה אזורית עמק לוד נגד נאשמים 1. מחמוד שעבאן 2. בני סובחי א | בפני כב' השופט ירון גת מבקשים 1. מרים טייב 2. יהודה טייב נגד משיבים 1. אלדן רפי טייב 2. בנק הפוע | מספר בקשה:3 ו-2 בפני כב' השופט רמזי חדיד המבקשות - נתבעות נגד המשיב - התובע אדוארד חרס פסק דין 1 | לכבוד לשכת הוצל"פ קריות דרך עכו 194, קריית ביאליק, 27232 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו | בפני כב' השופטת לימור רייך תובעים 1. עירית תל-אביב-יפו נגד נתבעים 1. ג'קי אורן הודעה (ביחס ל | בפני כב' השופטת סבין כהן מבקשים 1. ד.ס.ו.ר.- חברה לבנין ולהשקעות בע"מ 2. ד.ס.ו.ר.- חברה לבנ | בפני כב' השופטת טל לוי תובעים 1. משחטות שפע הצפון בע"מ נגד נתבעים 1. אופטימלי ספורט (שיווק | בפני כב' הנשיאה בלהה גילאור בקשה 3 – הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת בעל תפקיד מבקשים 1. משה ביר | בפני כב' השופט מרדכי ארגמן מאשימה 1. עיריית קרית מוצקין נגד נאשמים 1. יהודה גולדמינץ הודעה שלום | לפני כב' השופטת שבח יהודית מבקשת אירינה מדטוב על ידי עו"ד משה מגן נגד משיבים 1.איזראלוב מרק | לכבוד לשכת הוצל"פ פ"ת בזל 1 א' (פינת שמשון), פתח תקווה, 49510 הנדון: עיקול על כלל נכסי