מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופט עמית יריב

תובע

ישראל מרדכי קופלוביץ

נגד

נתבע

בנימין רבה

פסק דין

לפניי תביעה בסדר דין מהיר, לפירעון הלוואה שנתן התובע לנתבע במסגרת קשרים אישיים ביניהם, על סך של 20,281 ₪, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית עד למועד הגשת התביעה – סך 21,654 ₪.
בכתב הגנתו, הודה הנתבע שקיבל לידיו את ההלוואה במלואה (סעיף 2 לכתב ההגנה), אולם טען כי הכספים ניתנו מכספים השייכים לחברת עקיבא – לכיש טורס בע"מ (להלן: "עקיבא לכיש"), חברה שבה עובד התובע דכאן, וכן כי פרע את ההלוואה במלואה. לא למותר לציין, כי עקיבא לכיש הגישה תביעה נגד הנתבע דכאן, נושא תא"מ 47128-05-14, הקבוע לדיון לפני מותב אחר של בית משפט זה (כב' השופט עדי הדר, להלן: "ההליך המקביל"). בקשה לאיחוד ההליך שלפניי עם ההליך המקביל נדחתה בהחלטת כב' סגן הנשיא, השופט א' דפדי מיום 1.12.2014, שבה קבע כי:
"לאחר שעיינתי בכתבי הטענות לא מצאתי כי [קיים] קשר ענייני בין הנטען בכתבי הטענות ולפיכך לא מצאתי להיעתר למבוקש".
הנתבע טען, בסעיפים 4 ו-5 לכתב הגנתו שנתמך בתצהיר, כי:
"הנתבע החזיר את החוב במלואו בתיק האחר ואף מעבר לכך, והוסכם כי היתרה שתעמוד לזכותו תועבר לכיסוי החוב בתיק זה, ולהלן פירוט התשלומים:
א. 6,222 דולר
ב. 34,522 ₪ באמצעות כרטיס אשראי (רצ"ב דפי כרטיס האשראי וקבלות).
שני הסכומים שולמו לתובעת בתיק האחר ע"ח החוב שם."
ענייננו אנו, בהליך שלפניי – בסכום של 6,222 דולר שטוען הנתבע ששילם.
אין מחלוקת בין הצדדים, כי הסכום ניתן מהתובע אל הנתבע כהלוואה. התובע אף הוכיח בראיות טובות, כי הוא עצמו היה הגורם שנתן את הכסף – ולא עקיבא לכיש (וראו לעניין זה נספחים א' ב'1 ו-ג'1 לכתב התביעה). אלא שהנתבע טוען כי החזיר את ההלוואה במלואה – קרי, לפנינו טענת "פרעתי" בסיסית. על כן, הנטל להוכיח את פירעון ההלוואה מוטל, במלואו, על כתפי הנתבע.
לאחר ששמעתי את העדויות – אין מנוס מלקבוע שהנתבע לא זו בלבד שלא עמד בנטל להוכיח טענת "פרעתי", אלא שאף לא התקרב כלל לעמוד בנטל האמור.
די בעובדה שהנתבע טוען כי שילם את מלוא הסכומים לעקיבא לכיש כדי לקבוע, כי לא עמד בנטל להוכיח שפרע את ההלוואה לתובע. התובע אמנם עובד בעקיבא לכיש, אך אין כל טענה כי הוא בעל מניות בעקיבא לכיש או נושא משרה בה, כך שאפילו אין צורך להידרש לעקרון האישיות המשפטית הנפרדת על מנת לקבוע, כי התשלום לעקיבא לכיש – אשר היא הג ורם שלטענת הנתבע קיבל את מלוא התשלום – אינו יכול להיחשב, בשום פנים, לתשלום לתובע עצמו.
במסגרת דיון ההוכחות, במסגרת "חקירה ראשית משלימה" אשר הותרה, תוך שמשקלן של התשובות שתינתנה במסגרתה נותר להכרעה במסגרת פסק הדין, הציג הנתבע גרסה חדשה ומשופרת. לטענתו, מסר סך של 6,222 דולר ארה"ב במזומן לידי התובע, ובכך סילק את ההלוואה.
טענה זו – לא בא זכרה בכתב ההגנה בהליך שלפניי, והנתבע אף לא הגיש תצהיר עדות ראשית להשלמת כתב הטענות. גם הטענה כאילו שולמו 6,222 דולר ארה"ב, שמצאה ביטוי בסעיף 4.א לכתב ההגנה, היא טענה סתמית, שאיננה מפורטת כל צרכה: לא ברור ממנה כיצד שולם סכום זה (ולהשוואה ראו סעיף 4.ב לכתב ההגנה, שבו מפורט אופן התשלום של התשלום האחר – באמצעות כרטיס אשראי). על כן, הגרסה שנמסרה במסגרת ישיבת בית המשפט (ואשר בהיות הפרוטוקול מוקלט, ומאחר שטרם תומלל – אין בידי ציטוט מלא שלה) היא בבחינת גרסה כבושה, אשר כידוע – משקלה מועט.
גם הטענה כאילו תצהיר עדות ראשית לא הוגש משום שבית המשפט התנה את הגשתו בתשלום הוצאות אין בה כדי להועיל לנתבע – הבקשה להגיש תצהיר עדות ראשית משלים עלתה, לראשונה, בישיבה המקדמית – ביום 29.12.2014, כחמישה חודשים לאחר הגשת כתב ההגנה, קרי – כשלושה חודשים וחצי לאחר המועד האחרון להגשת חומר ראיות, בהתאם להוראות פרק ט"ז1 לתקנות סדר הדין האזרחי. התניית הגשתו של תצהיר משלים, במועד זה, לאחר שמלוא ראיותיו של התובע פרושות לפני הנתבע, ויש ביכולתו "לתפור" גרסת הגנה שתתאים לראיות התביעה (בשונה מן הכלל המחייב הגשה הדדית של חומר ראיות בהליכים בסדר דין מהיר, ובוודאי בשונה מן הכלל המחייב את הטוען טענת "פרעתי" להקדים ולהביא את ראיותיו) היה איזון סביר ומידתי בין זכויותיהם הדיוניות והמהותיות של הצדדים. העובדה שהנתבע ביכר שלא לשאת בתשלום ההוצאות ולוותר על הגשת תצהיר – אין בה כדי לפגום בקביעה כי לגרסתו המתפתחת יש ליתן משקל נמוך ביותר.
התוצאה היא, כי הנתבע לא הצליח להוכיח כי מסר לתובע סכום כסף כלשהו. הטענה כאילו מדובר היה בהלוואה בין ידידים, וכי להלוואות כאלה – על פי רוב – אין תיעוד, אינה יכולה לעמוד: צדדים (ויהיו היחסים ביניהם כאשר יהיו) אשר אינם מתעדים את התנהלותם הכספים – נוטלים על עצמם סיכון, שאם יידרשו להוכיח את התנהלותם – לא יהיו בידיהם הכלים לעשות כן. כך קרה בענייננו, ובמקרה זה – התממש הסיכון.
אשר לטענה שלפיה שילם הנתבע סכומים ביתר לעקיבא לכיש – טענה זו תתברר במקום ובזמן המתאים – במסגרת ההליך המקביל. ככל שיוכיח הנתבע כי אכן שילם כספים, וכי אלה הועברו לעקיבא לכיש – יקבע המותב היושב בהליך המקביל את המשמעויות הנובעות מעניין זה, .
מכל מקום, על פי הראיות שלפניי, אני קובע כי הנתבע לא עמד בנטל המוטל עליו כי מסר לידי התובע סך של 6,222 דולר – או כל סכום אחר; לא במפגשים במסעדה במרינה של הרצליה ולא בכל מקום אחר. עצם העלאת הטענה בדבר מפגשים במרינה ומסירת הכסף שם – מעלה תהיות, שכן מי שזיכרונו חד ונוקב כל כך, מדוע לא כלל טענה ברורה זו במסגרת כתב ההגנה, או בתצהיר במועד?
אשר על כן, אני דוחה את הטענה כי הנתבע שילם לתובע סכום כלשהו על חשבון ההלוואה.
אכן, ב"כ התובע ויתר על חקירתו של הנתבע. אלא שוויתור זה אין בו כדי להפוך את ה"אין" שבחומר הראיות ל"יש". במסגרת ההליך שלפניי, גם אם נניח, לצורך הדיון, שכל האמור בכתב ההגנה הוא בבחינת אמת צרופה (ואני מתקשה להניח זאת, לנוכח השינויים והסתירות שבין עדותו הקצרה של הנתבע ובין האמור בכתב ההגנה), גם אז – לכל היותר ניתן לקבוע כי החוב לתובע שולם לעקיבא לכיש – ואף בכך לא יהיה כדי לסייע לנתבע בהליך לפניי. כאמור, ככל שיוכיח הנתבע כי אכן שילם את הסך של 6,222 דולר לעקיבא לכיש – אפשר שיהיה זכאי לקיזוז או להשבה שם, ואפשר שתעמוד לו עילת תביעה עצמאית נגד עקיבא לכיש. לענייננו אנו – אין בכך ולא כלום.
הפועל היוצא מכל האמור הוא, שאני מקבל את התביעה במלואה, ומחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 21,654 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (26.5.2014) ועד לתשלום המלא בפועל.
עוד יישא הנתבע בהוצאות ההליך, לרבות ההוצאות שנפסקו בגין הגשת מסמכים שלא גולו כדין במסגרת הליכי גילוי המסמכים, בסך כולל של 3,000 ₪ וכן בשכ"ט עו"ד בסך 7,500 ₪. סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.
ניתן היום, כ"ח ניסן תשע"ה, 17 אפריל 2015, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

חיתוך בלייזר קרובים אל | מכונות חישוב קרובים אל | עורכי דין קרובים אל | מהנדסים קרובים אל יגאל ידין 18, בית שאן, ישראל | מגנטים קרובים אל | מגנטים קרובים אל אחד העם 35, בית שאן, ישראל | טפטים קרובים אל החלוץ 52, קרית גת, ישראל | פיתוח מערכות מידע קרובים אל | יחסי ציבור קרובים אל | אנימציה קרובים אל | עיבוד שבבי קרובים אל השחם 41, בית שאן, ישראל | דואר קרובים אל | תשמישי קדושה קרובים אל | עיבוד שבבי קרובים אל | מדרגות קרובים אל | מכבסות קרובים אל | מכונות מזון קרובים אל | טניס שולחן קרובים אל | מנעולנים קרובים אל | דפוס קרובים אל הר שניר, דימונה, ישראלמחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון עבודות מינהור | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון עבודות איטום | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון עבודות צביעה | מחירון גידור | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון עבודות טיח | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות מינהור | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון פריקסט | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון בלוקי פומיס | מחירון בידוד עם קליפות סיבי זכוכית | מחירון צינורות עגולים מפלדה | מחירון צבע פנים | מחירון משטחי עבודה | מחירון פיטינגים | מחירון צינור פלדה עם עטיפה חיצונית | מחירון עבודות אספלט | מחירון משאבות סחרור | מחירון חיפוי קירות בלוחות אבן / שיש / גרניט בהרכבה יבשה | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון תיקוני בטונים | מחירון שוחות בקרה לביוב | מחירון שונות | מחירון קירות אקוסטיים | מחירון צנרת מובילית | מחירון ספחים מפליז | מחירון יריעות ניקוז, הפרדה ו | מחירון מדי מים ומקטיני לחץ | מחירון מתקני משחק | מחירון רצפות סיפון )דק - (Deck | מחירון פלדת זיון | מחירון מערכות הסקה | מחירון שונות | מחירון תשתית אופטית | מחירון אריחים לבריכות | מחירון תיל אווירי מבודד (תא"מ) | מחירון צינורות | מחירון איטום גגות המיועדים לתנועת כלי רכב | מחירון קירות תומכים מבטוןבית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 10723-10-11 אקוה נ' אליהו חברה לביטוח בעמ 25 אוקטובר 2011 לפנ | לפני כב' השופטת נבילה דלה מוסא מספר תהליך: 4 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום | בפני כב' השופטת עדנה יוסף-קוזין תובעים 1. דניאל יושובייב נגד נתבעים 1. עיריית קריית גת 2. איילון | פסק-דין בתיק עע"ם 4753/12 בבית המשפט העליון בירושלים עע"ם 4753/12 לפני:כבוד הרשמת ליאת בנמ | לפני: כב' השופטת הדס יהלום, סגנית נשיא ה המבקשים 1. רובא סולטני - המשיבים 1. המוסד לביטוח לאומי | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נגד נתבעים 1. | בית משפט השלום בנתניה תא"מ 24027-11-10 שירביט חברה לביטוח בע"מ נ' אורפז 25 יולי 2011 ב | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים עפ"ת 9879-02-12 חמאד תיק חיצונ | לפני כב' השופט דוד שוהם תובעים 1. אסתי וולק נגד נתבעים 1. קורין וולד 2. כלל חברה לביטוח בע" | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 20371-02-12 פלס נ' שורץ דוקלר בפני כב' השופטת לימור | החלטה בתיק בג"ץ 1108/03 בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 1108/03 - ג' בפני: כבוד הרשם יגאל | בית דין אזורי לעבודה בירושלים ס"ע 34970-10-10 סלאימה נ' סיאלו אירועים בע"מ בפני כב' | החלטה בתיק בש"א 7811/15 בבית המשפט העליון בירושלים בש"א 7811/15 - ג' לפני:כבוד הרשמת ליאת | בפני כב' השופטת חנה מרים לומפ מאשימה מדינת ישראל נגד נאשם אבירם כהן החלטה לא אישר – תמציא המאשי | החלטה בתיק ע"א 7353/13 בבית המשפט העליון ע"א 7353/13 לפני:כבוד השופט נ' סולברג המבקשת:א.ר. | בית משפט השלום לתעבורה בקריית גת 19 דצמבר 2011 תת"ע 3113-11-11 מדינת ישראל נ' גלפנבויים מספ | בפני כב' השופט אברהים בולוס תובעים 1.רונן עבאס 2.נזיר עבאס 3.פאידה עבאס נגד נתבעת מועצה מקומית ר | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו תפ"ח 2660-10-11 מדינת ישראל נ' גבאי(עציר) תיק חיצוני: 04 או | החלטה בתיק בש"פ 10126/07 בבית המשפט העליון בש"פ 10126/07 בפני: כבוד הנשיאה ד' ביניש המבקשת | בפני כב' הרשם בכיר צוריאל לרנר תובעים 1. יזרסקי, יצחק - חברת עורכי דין נגד נתבעים 1. מ. ד. קרית | בית משפט השלום בפתח תקווה תא"מ 2353-12-11 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' נציגות הבית המשות | החלטה בתיק ע"א 7351/02 - ב' בבית המשפט העליון ע"א 7351/02 - ב' בפני: כבוד הרשם עודד שחם המ | החלטה בתיק רע"א 2924/04 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 2924/04 - א' בפני: כבוד הרשם עודד | בפני כב' השופטת רבקה איזנברג תובע משה מאמו נגד נתבעים 1.פואד דלאשה 2.הפניקס הישראלי חברה לביטוח | בפני כב' הסגן נשיאה אברהם הימן מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. אמיר בוהדנה (עציר) הודעה מדוע