מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופטת עידית ברקוביץ

המבקש

תובעת

עו"ד דוד לוי

רחל קרסיק

נגד

נתבע
יגאל ארדנבום

החלטה

1. המבקש (להלן: "המבקש" או "עו"ד לוי") הוא עו"ד אשר ייצג את הנתבע, בתביעת פינוי שהוגשה נגדו על ידי התובעת.

עו"ד לוי הגיש לבית המשפט המחוזי בקשת רשות ערעור (רע"א 8464-02-15) כנגד התובע והנתבע, אשר היו המשיבים שם. בהחלטת כב' השופטת ע. צ'רניאק מיום 9.2.15 נאמר:

"אני ממליצה למשיבים כהמלצה לכאורית להסכים לביטול ההחלטה שהנימוק בה לדחיית עתירת המבקש אינו משכנע ולהחזירה לדיון אמיתי במעמד כל הצדדים ומתן החלטה מנומקת כדבעי".

ביום 24.2.15 ניתן להמלצה האמורה תוקף של פסק דין (להלן: "פסק הדין המחוזי") ובעקבותיו התקיים בפני הדיון ביום 13.4.15 (להלן: "הדיון").

מההחלטה שניתנה ביום 9.2.15 כמו גם מפסק הדין המחוזי עולה, כי ההחלטה שבוטלה והוחזרה לדיון , היא החלטת יום 4.1.15. החלטה זו ניתנה בהתייחס לתגובה שהגיש עו"ד לוי בבקשה מס 46 (להלן: "התגובה").

נוכח האמור, התמקד הדיון בעתירתו של עו"ד לוי, כפי שהועלתה בסעיף 8 לתגובה, שם נאמר:

"אשר על כן עותר המבקש בבקשתו לצו המונע מחד העברת כספי פסה"ד המגיעים לח"מ בהתאם למוסכם בין הצדדים, לידי הנתבע, שאם לא כן יאבד הח"מ את האפשרות לקבלת שכרו בגין עבודה שהסתיימה ואשר היתה מובטחת בתמורת פסה"ד בלבד והיא ששימשה והניע את הח"מ לבצע את עבודתו במסירות ובנאמנות".

תמצית העובדות
2. ואלה עיקרי העובדות הדרושות לעניין:

התובעת הגישה כנגד הנתבע תביעה לפינוי נגרייה, ברח' הראשונים 14 רמת גן, אשר הוחזקה על ידי הנתבע כדייר מוגן (להלן: "המושכר").

באותה עת, ובמהלך ניהול ההליכים, יוצג הנתבע על ידי עו"ד לוי .

במהלך ישיבת ההוכחות מיום 3.2.14, הגיעו הצדדים להסכמה, אשר עיקריה כדלקמן:
"א. הנתבע יחזיר לתובעת את החזקה במושכר נשוא התביעה כשהוא נקי מכל אדם וחפץ, וזאת כנגד קבלת דמי פינוי, אשר ייקבעו על ידי בית המשפט, בדרך של פשרה ללא הנמקה, בטווח שבין 315,000 ₪ לבין 1,575,000 ₪...
ב. מוסכם כי דמי הפינוי ישולמו במעמד וכנגד החזרת החזקה במושכר, בשיק בנקאי לפקודת ב"כ הנתבע..."
הסכמת הצדדים קיבלה תוקף של פסק דין חלקי (להלן: "פסק הדין").

בפסק דין משלים מיום 4.2.14, נקבע כי דמי הפינוי יועמדו על סך 1,200,000 ₪. עוד נקבע כי על חשבון דמי הפינוי ישולם בתוך 30 יום סך של 200,000 ₪ (להלן: "פסק הדין המשלים").

בהמשך הוגשו על ידי הצדדים בקשות שונות, אשר בבסיסן הודעת הנתבע כי שחרר את עו"ד ל וי מ לייצגו ומינה תחתיו את עו"ד טרון ( להלן: "עו"ד טרון" או " ב"כ הנתבע").

3. ביום 12.6.14, עתרה התובעת בבקשה למתן הוראות (בקשה מס' 38). בבקשה צוין כי ביום 5.3.14 שילמה התובעת לנתבע באמצעות בא כוחו, עו"ד לוי, את מקדמת הפינוי בסך 200,000 ₪. התובעת ציינה כי, ימים מספר קודם להגשת הבקשה, ביקש הנתבע כי יתרת דמי הפינוי יועברו לעו"ד טרון ולא לעו"ד לוי. על כן ביקשה התובעת הוראות למי לשלם את הכספים.
בהתאם להחלטה מיום 17.6.14 הועברה בקשה מס' 38 לעו"ד לוי, אשר הגיש תגובתו ביום 29.6.14.

במסגרת תגובתו ביקש עו"ד לוי כי פסק הדין יבוצע כלשונו, ולחילופין ביקש, כי בית המשפט יצווה על התובעת "לפצל את תשלום דמי הפינוי באופן שהסך של 778,000 ₪ מתוך התשלום שיבוצע ע"י התובעת ישולמו בהמחאה בנקאית לפקודת עוה"ד דוד לוי ואילו יתרת הכספים ישולמו בהמחאה בנקאית לפקודת הנתבע ו/או ב"כ עוה"ד אריאל טרון".

לטענת עו"ד לוי:
"בהתאם להסכם שכר הטרחה – נספח א', זכאי הח"מ לשכ"ט בשיעור של 400,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין וכן 30% מתוך הכספים ו/או הזכויות להם יהיה זכאי הלקוח... סה"כ שכר הטרחה המגיע בגין הסכם שכר הטרחה הינו בסך של 896,000 ₪ ובניכוי סך 100,000 ₪ בצירוף מע"מ אשר שולמו ע"י הנתבע לח"מ מתוך המקדמה של דמי הפינוי ששולמה, נותר הנתבע חייב לב"כ סך של 778,000 ₪..." (סעיף 6 לתגובה).

לאחר שהתקבלו עמדות הצדדים, לרבות עמדתו של עו"ד לוי, ניתנה ביום 9.7.14 החלטה במסגרתה נקבע:
"מחלוקות המתייחסות לשאלת היחסים בין הנתבע ובין עו"ד לוי, אין מקומן להתברר במסגרת תיק זה... הטוען לזכות לקבלת דמי הפינוי לידיו, יפנה לבית המשפט בתובענה עצמאית מתאימה". (להלן: "החלטת 9.7.14").

4. בהמשך הוגשה בקשה משותפת מטעם התובעת והנתבע "למתן תוקף להסדר לביצוע פסק הדין" (להלן: "הבקשה המוסכמת").

במסגרת הבקשה המוסכמת , ציין הנתבע, כי הרקע להחלפת עו"ד לוי הוא "בשל התנהלות פסולה מצידו, לרבות חשדות חמורים אשר הופנו והועלו כנגדו ובהם מעילה בכספי לקוחותיו, לרבות כספו של הנתבע עצמו." (סעיף 2 לבקשה). לבקשה צורף העתק מכתב אישום אשר הוגש כנגד עו"ד לוי.

בבקשה המוסכמת, הודיעו הצדדים על הסכמתם כי יתרת דמי הפינוי בסך 1,000,000 ₪, המופקדת בחשבון נאמנות שנפתח ע"י ב"כ התובעת, בתוספת הפירות שנצברו בחשבון, תועבר לנתבע באמצעות בא כוחו, עו"ד טרון, במועדים ובתנאים שפורטו בבקשה.
ביום 18.11.14 ניתנה החלטה המקבלת את הבקשה המוסכמת מהטעמים שפורטו בה באריכות ( להלן: "החלטת יום 18.11.14").

עם זאת בסיפא להחלטת יום 18.11.14 נקבע כי:
"עו"ד טרון יחזיק בידיו בנאמנות את דמי הפינוי אשר ישולמו ע"י התובעת וזאת למשך 20 יום מיום מסירת החלטה זו לעו"ד לוי".

5. ביום 23.12.14 הגיש עו"ד לוי תגובה. בהחלטה מיום 24.12.14 התבקש עו"ד לוי להבהיר האם הינ ו מודע להחלטת יום 18.11.14 וכן להבהיר אם הגיש תביעה.

בתגובה שהגיש בבקשה מס 46 , אישר עו"ד לוי כ י אכן קיבל את החלטת יום 18.11.14 (לעיל: "התגובה").

בהתייחס לשאלה אם הגיש תביעה, האריך עו"ד לוי בהעלאת טענות מטענות שונות אשר עיקרן הן כי:
"... התנכלות רשות המיסים כלפיו נמשכת במלוא העוצמה תוך מניעת שימוש על ידו במאגרי מידע משפטיים, מניעת הקלדה חופשית על ידו במחשבי משרדו (מדובר בהפרעות חוזרות ונשנות ואף הבג"צ הוגש על ידי הח"מ בכתב יד) חסימת הטלפון הקווי... ואף הטלפון הנייד".

יוער כי התגובה הוגשה מודפסת ואולם החל מסעיף 5 נרשמו הדברים בכתב יד תוך ש עו"ד לוי מציין כי: "הח"מ מתנצל ואולם השתלטות מרחוק על מחשב משרדו לא מאפשרת לו המשך הקלדת הבקשה ולפיכך ימשיכה הח"מ בכתב יד".

בסעיף 7 לתגובה הצהיר עו"ד לוי:
"הח"מ מצהיר כי ברגע שיוסרו החסימות וההפרעות להתנהלותו ולעיסוקו הן כעו"ד, והן כאזרח בעל זכויות תוגש על ידו מיידית תביעה ".

בסעיף 8 לתגובה עתר עו"ד לוי בבקשה למתן צו מניעה להעברת הכספים לנתבע , היא הבקשה העומדת לדיון.

באשר לשיעור הסכומים אשר טרם הועברו לנתבע, הבהיר ב"כ הנתבע בדיון כי סך של כ- 400,000 ₪ עדיין לא הועבר מב"כ התובעת, וסך נוסף של כ- 150,000 ₪ עדיין מוחזק בידיו בנאמנות. (להלן: "יתרת דמי הפינוי").

על כן, יש להכריע בשאלה, האם יש להיעתר לבקשת עו"ד לוי, ליתן צו המונע את העברת יתרת דמי הפינוי לנתבע.

יצויין, כי ההחלטה הנוכחית מהווה הכרעה גם בבקשה נוספת שהגיש עו"ד לוי ביום 18.3.15 להורות על קיום פסק הדין המקורי מיום 3.2.14 ו/או לחילופין לתשלום שכרו (בקשה מס' 47).

דיון ומסקנות
6. בפתח פרק זה, אציין כי החלטת יום 18.11.14, על נימוקיה, ישימה גם לגבי הבקשה הנוכחית.

ויודגש, החלטת יום 18.11.14 לא בוטלה והיא שרירה וקיימת. מעבר לכך. לאחר הדיון שהתקיים במעמד הצדדים , הריני סבורה כי החלטת יום 18.11.14 נכונה ביתר שאת.

בשל חשיבות הדברים, יצוטטו להלן נימוקי החלטת יום 18.11.14, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו:
"התיק שבפני עניינו תביעת הפינוי שהגישה התובעת כנגד הנתבע. תביעה זו הסתיימה בהסכמה אשר קיבלה תוקף של פסק דין, ואשר על פיה, כנגד פינוי המושכר ישולמו לנתבע דמי פינוי. במסגרת ההסכמה, קבעו הצדדים מנגנון לתשלום דמי פינוי.

אינני רואה מניעה לכך שהצדדים ישנו בהסכמה ביניהם את מנגנון התשלום, כפי שאכן עשו.

הריני ערה לכך, שבעוד שעל פי המנגנון שנקבע בהסכמה אשר קיבלה תוקף של פסק דין, היו דמי הפינוי אמורים להשתלם בשיק בנקאי לפקודת "ב"כ הנתבע", אשר באותה עת היה עו"ד לוי וכיום מבוקש שלא להעביר את דמי הפינוי לידיו, אלא לבא כוחו הנוכחי של הנתבע- עו"ד טרון.

חרף כך, הריני סבורה, כי בנסיבות הענין, ועל מנת לקדם את ביצוע ההסכמה העיקרית אשר קיבלה תוקף של פסק דין - פינוי כנגד תשלום דמי פינוי, יש לאפשר לצדדים לשנות בהסכמה את מנגנון התשלום.

יש ליתן את הדעת לכך שמנגנון התשלום הינו בגדר הסדר "טכני", אשר תכליתו להוציא לפועל את ההסכמה אשר קיבלה תוקף של פסק דין, בדבר פינוי כנגד קבלת דמי פינוי. על כן, ככל שהצדדים גיבשו הסכמה בדבר שינוי המנגנון, לצורך קידום ביצוע פסק הדין, אין פסול בכך.

זאת ועוד. בהסכמה נאמר כי "דמי הפינוי ישולמו ... בשיק בנקאי לפקודת ב"כ הנתבע...", בלא לנקוב בשמו של עו"ד לוי דווקא. מאחר שהנתבע החליף ייצוג, אין מניעה כי דמי הפינוי ישולמו לנתבע באמצעות בא כוחו הנוכחי - עו"ד טרון.

בהקשר זה הריני רואה לנכון לציין, כי אין לשלול את הסבר הנתבע בעניין הטעם בגינו החליף את עו"ד לוי בעו"ד טרון, כך שלכאורה אין מדובר בניסיון התחמקות מתשלום שכר טרחתו של עו"ד לוי, אלא בהחלפה לגיטימית של ב"כ הנתבע.

כפי שנאמר בהחלטה מיום 9.7.14, המחלוקות המתייחסות לשאלת היחסים בין הנתבע לבין בא כוחו- עו"ד לוי, אין מקומן להתברר במסגרת התיק הנוכחי. כאמור, באותה החלטה נקבע כי "הטוען לזכות לקבלת דמי הפינוי לידיו, יפנה לבית המשפט בתובענה עצמאית מתאימה".

חרף כך, לא הוצגה בפני תובענה שהגיש עו"ד לוי לעניין שכר טרחתו הנטען (בבקשה נאמר כי עו"ד לוי לא הגיש תובענה כאמור).

יתר על כן. כפי שצויין לעיל, ביום 10.3.14 עתר עו"ד לוי, כמייצג הנתבע, בבקשה "להחלפת השיק הבנקאי שניתן לנתבע" (בקשה מס' 37, המכונה לעיל: "הבקשה להחלפת השיק"). בבקשה זו עתר עו"ד לוי כי בית המשפט יורה לתובעת "להמיר את השיק הבנקאי שהוצע על ידה לפקודת ב"כ הנתבע באופן שלא תוגבל סחירותו (לא יהיה למוטב בלבד) ולא יהיה משורטט".

בגוף בבקשה להחלפת השיק, חזר וציין עו"ד לוי כי הבקשה מוגשת בשים לב לכך שהנתבע מוגבל בחשבונו וכדי לאפשר פדיונו של השיק בבנק הנמשך "ולמנוע פירעונו באמצעות הפקדה לחשבון הבנק אשר תחשוף את הסכום לסכנת עיקול צד ג' ועלולה לטרפד את ביצוע פסק הדין."

מבלי לנקוט עמדה באשר לתוכן הבקשה להחלפת שיק, הרי יש בה כדי ללמד, כי אף לשיטת עו"ד לוי, זכאי הנתבע לקבל את דמי הפינוי לידיו. ויודגש, בבקשה להחלפת שיק, אין ולו מילה לעניין חוב שכר הטרחה הנטען על ידי עו"ד לוי, ואין בה כל טענה בדבר זכותו הנטענת של עו"ד לוי לקבל לידיו את דמי הפינוי. גם בכך יש כדי להצדיק את קבלת הבקשה".

על יסוד הנימוקים האמורים כפי שפורטו לעיל, הריני קובעת , כי הנתבע זכאי לקבל לאלתר (ובכפוף לכל דין) את יתרת דמי הפינוי שנקבעו בפסק הדין ובפסק הדין המשלים.

7. הריני ערה לטענות עו"ד לוי בדבר זכאותו לקבל את הכספים המגיעים לנתבע , כשכר טרחה שחייב לו הנתבע עבור ייצוגו ואולם, כפי שקבעתי בהחלטות חוזרות ונשנות, המחלוקת הכספית בין הנתבע לבין עו"ד לוי אין מקומה להתברר בהליך זה, אשר היה תובענה לפינוי בין התובעת לנתבע ואשר הדיון בו הסתיים זה מכבר.

לעו"ד לוי ניתנו מספר הזדמנויות לפנות בתביעה מתאימה למימוש זכויותיו הנטענות, אלא שהוא ישב בחוסר מעש ונמנע מהגשת תביעה כספית מטעמו.

עוד בהחלטה מיום 9.7.14 נקבע כי: "הטוען לזכות לקבלת דמי הפינוי לידיו, יפנה לבית המשפט בתובענה עצמאית מתאימה".

גם בהחלטה מיום 18.11.14 נקבע כי: "עו"ד טרון יחזיק בידיו בנאמנות את דמי הפינוי אשר ישולמו ע"י התובעת וזאת למשך 20 יום מיום מסירת החלטה זו לעו"ד לוי".

כאמור, עו"ד לוי אישר כי היה מו דע להחלטה מיום 18.11.14 וחרף כך והגם שלטענתו הנתבע חב לו כספים עבור שכר טרחתו, שקט על שמריו חודשים רבים ולא הגיש כל תביעה כספית כנגד הנתבע.

8. הסבריו של עו"ד לוי לעניין אי הגשת תביעה מטעמו, כפי שהועלו בתגובה, כמו גם בדיון, הינם הסברים תמוהים.

בדיון, שב עו"ד לוי וטען כי הוא " נמצא במאבק עם גורמים שלטוניים, שכאשר אני צריך לבצע פעולות מסוימות הם מונעים אותם" (עמ 24 לפרוטוקול שורות 15-16).

אמירות אלה, מלבד היותן בלתי מובנות, אינן מבהירות באיזה אופן מנעו אותם "גורמים שלטוניים" את הגשת התביעה על ידי עו"ד לוי.

לא מצאתי כי יש בטיעוניו של עו"ד לוי כדי להצדיק את הימנעותו מהגשת תביעה במשך כעשרה חודשים(!). מחדלו של עו"ד לוי מלהגיש את התביעה, מקבל משנה תוקף בשים לב לכך שבמהלך אותם חודשים בהם לטענתו "הופרע באופן יומיומי על ידי גורמים שלטוניים" (עמ' 24 שורות 17-18 לפרוטוקול), הוא "הצליח" להגיש כתבי בי- דין לתיק הנוכחי, ואף "הצליח" להגיש בקשת רשות ערעור.

9. עו"ד לוי עתר בבקשה להימנע מהעברת הכספים לנתבע בתואנה כי הוא זכאי לקבל ממנו תשלום עבור שכר טרחה, ואולם, לא נתן הסבר מניח את הדעת מדוע במשך חודשים רבים נמנע מהגשת תביעה למימוש זכויותיו הכספיות הנטענות כלפי הנתבע.

עו"ד לוי אמנם ציין בתגובתו כי "ברגע שיוסרו החסימות וההפרעות להתנהלותו ועיסוקו הן כעו"ד והן כאזרח בעל זכויות תוגש על ידו מיידית תביעה" (סעיף 7 לתגובה), אך לא טרח לציין מתי יש בדעתו להגיש את התביעה. ויוזכר כי התגובה האמורה הוגשה בחודש דצמבר 2014!

10. במהלך הדיון, ב יקש עו"ד לוי להורות על עיכוב העברת הכספים למשך 30 יום. הנתבע התנגד בתוקף לכל עיכוב.

בהתחשב בהימנעותו הממושכת של עו"ד לוי מלהגיש תביעה כספית מטעמו חרף החלטות מפורשות בעניין זה ובהיעדר טעם של ממש , אין מקום למתן הארכה המבוקשת על ידו, אשר יש בה כדי לפגוע בנתבע יתר על המידה.

הנתבע, אשר פינה מושכר מוגן, זכאי לקבל את דמי הפינוי שנפסקו לו ואשר נמנעים ממנו מזה תקופה ארוכה.

יחד עם זאת, ואף בהתחשב בנזקים הנגרמים לנתבע כתוצאה מעיכוב קבלת יתרת דמי הפינוי, הרי בהתחשב בכך שהכספים כבר מעוכבים מזה זמן, הריני סבורה כי עיכוב קצר של מספר ימים נוספים לא יגרום לנתבע נזק ממשי , בעוד שהעברת הכספים ללא מתן אפשרות נוספת לעו"ד לוי לפעול למימוש זכויותיו הנטענות, עשויה לגרום לו נזק בשל קושי או אף היעדר אפשרות לגביית הכספים בעתיד .

11. לעניין משך הזמן במהלכו תעוכב העברת הכספים לנתבע , ניתן להקיש מהאפשרות שהוכרה על ידי מחוקק המשנה ליתן סעד זמני לפני הגשת תובענה, בהתאם לתקנה 363 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד- 1984 ( להלן: "התקנה").

אכן, באופן פורמאלי, עו"ד לוי אינו עומד בתנאים הק בועים בתקנות למתן סעד זמני ולו מחמת אי הגשת בקשה סדורה ואי צירוף כתב התחייבות עצמית, ואולם ניתן להקיש מהמתווה הקבוע בתקנה המאפשר מתן צו לסעד זמני קודם הגשת תובענה " ובלבד שתוקפו של הצו יהיה מותנה בהגשת תובענה בתוך שבעה ימים ממועד מתן הצו או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט".

תקנה זו מהווה אינדיקציה לעניין משך הזמן הסביר במהלכו ניתן לקבל סעד זמני, קודם הגשת תובענה, כאשר זמן זה הינו עד שבעה ימים.

12. בהתייחס לעמדת ב"כ התובעת-
ב"כ התובעת ביקש לאשר לו להעביר את יתרת דמי הפינוי שבידיו (בסך כ- 400,000 ₪) לב"כ הנתבע ולשחררו ממעורבות בסכסוך שבין הנתבע לעו"ד לוי. ב"כ התובעת ציין כי עד כה עוכבה העברת הכספים, נוכח צו עיקול שהוטל על ידי נושה הנוקט הליכי הוצאה לפועל כנגד עו"ד לוי.

בהתאם ל החלטה מיום 18.11.14, ולבקשת ב"כ התובעת, הריני מאשרת לתובעת, בכפוף לכל דין, לשלם לנתבע את יתרת דמי הפינוי ואולם התשלום יועבר לב"כ הנתבע , עו"ד טרון.

13. לאור הודעות ב"כ הצדדים בדבר עיקול שהוטל על כספים המוחזקים בידיהם, על ידי נושה של עו"ד לוי, יובהר כי אין בהחלטה זו משום נקיטת עמדה לעניין עיקולים שהוטלו או יוטלו על ידי צדדים שלישיים על הכספים שבידי ב"כ התובעת ו/או ב"כ הנתבע, ועליהם לפעול על פי כל דין.

14. ביום 13.4.15 בשעות הערב, לאחר כתיבת ההחלטה (אך בטרם חתימתה) הוגשה בקשה דחופה מאת ב"כ הנתבע (בקשה מס 48).
בבקשה נטען כי עו"ד לוי הטוען כי הינו זכאי לקבל מהנתבע 778,000 ₪, מחזיק בידיו 657,000 ₪ כ"נאמן" על כספי הנתבע, כך שבכל מקרה, אין לעכב סכום העולה 121,000 ₪.

אין מקום לדון בבקשה זו, אשר הוגשה לאחר תום הדיון במעמד הצדדים, בלא לקבל את עמדתו של עו"ד לוי. מאחר שממילא, העברת הבקשה לתגובת עו"ד לוי, משמעותה היא עיכוב העברת הכספים למספר ימים נוספים (עד קבלת תגובה ומתן החלטה), אזי לאור תוצאת ההחלטה, אין לכך מקום בהליך הנוכחי. שמורות לנתבע כל טענותיו, ופתוחה בפניו הדרך להעלותן בכל דרך שימצא לנכון, לרבות בהליך שיינקט, ככל שיינקט , על ידי עו"ד לוי.

סוף דבר
15. אשר על כן, הריני קובעת כדלקמן:

בכפוף לכל דין, הריני מאשרת לב"כ התובעת להעביר לב"כ הנתבע, עו"ד טרון את יתרת דמי הפינוי.

עו"ד טרון יחזיק בידיו בנאמנות את הכספים שישולמו על ידי התובעת וכן את הכספים שכבר שולמו על ידי התובעת וטרם הועברו לנתבע, וזאת עד ליום 23.4.15 שעה 17:00.

בתום מועד זה וככל שלא תוצג בפני עו"ד טרון החלטה המונעת את העברת הכספים לנתבע, הוא יהא רשאי להעבירם לנתבע, בכפוף לכל דין.

בכך מסתיים הדיון. כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תדוור החלטה זו לצדדים באופן מיידי באמצעות פקיד מסירה.

ניתנה היום, כ"ה ניסן תשע"ה, 14 אפריל 2015, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

דיאטות קרובים אל בי''ח הרצפלד/דרך ארץ, גדרה, ישראל | אולמות אירועים קרובים אל הרכש 38, תל אביב יפו, ישראל | שירות - חלפים לרכב קרובים אל | אופנועים קרובים אל שדרות ארלוזורוב 32, עפולה, ישראל | טיפול זוגי קרובים אל בית ספר עתידים, אור עקיבא, ישראל | דלתות קרובים אל | עיצוב פנים קרובים אל הורד 362, שדרות, ישראל | קרוואנים קרובים אל | עניבות קרובים אל המלאכה 4, עפולה, ישראל | מהנדסי קרקע וביסוס קרובים אל | ניהול נכסים קרובים אל שוק עירוני, צפת, ישראל | מתנות קרובים אל Unnamed Road, Umm al-Fahm, ישראל | מוסכים קרובים אל הגולן 491, צפת, ישראל | טלפונים קרובים אל | טפטים קרובים אל | טוענים רבניים קרובים אל ברוש 5, בית שאן, ישראל | ניקיון קרובים אל | מדרגות קרובים אל יפה נוף 54, צפת, ישראל | אוניות/ספנות קרובים אל שדרות בר יהודה/כנען, קרית מלאכי, ישראל | טיהור שפכים קרובים אל מחירון מעליות | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | מחירון מתקני הסקה | מחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון ספחים וברזים U | מחירון תמרור ושילוט | מחירון מתקני הרמה לנכים | מחירון כבלי נחושת משוריינים | מחירון ה ע ר ה: ראה פירוט הסעיפים בפרק 51 | מחירון מכסים ומסגרות מפיברגלס משוריין | מחירון יחידות מפוח נחשון מוזנות מים קרים | מחירון קורות פלדה לעוגנים זמניים | מחירון תכונות אגרגטים | מחירון ייצוב, חיפוי, דיפון וריצוף בתעלות ובמדרונות | מחירון פרופילי פלדה מרובעים - שחור | מחירון קידוח כלונסאות המבוצעים בשיטת C.F.A | מחירון רשתות עיליות למתח גבוה 22 קילו וולט (KV) | מחירון צביעת עץ, גבס ופוליאוריטן | מחירון ביטומנים מנושבים ואלסטומרים ביישום חם | מחירון קירות תמך מסוג "צוקית" | מחירון מיון הסתכלותי | מחירון איטום אש במחיצות גבס | מחירון משאבה, אביזרי פיזור אוויר | מחירון צינורות פוליפרופילן לשפכים (קרים וחמים) ולמרזבים | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון תאורת לדים | מחירון עבודות אספלט | מחירון סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים | מחירון מדי מים ומקטיני לחץ | מחירון נקודות שונות | מחירון ציוד לכיבוי אש | מחירון תיחום גומה לעץ | מחירון בטון לשיפועים על גגות | מחירון קירות אבן מורכביםבפני כב' השופטת רות שפילברג כהן המאשימה תביעות צפת נגד הנאשם טוביה קליר החלטה בפניי בקשה להורות | בפני כב' הרשם מרדכי בורשטין תובעת רינה גרשקוב ע"י ב"כ עו"ד ע. אגרון ואח' נגד | בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה תת"ע 4520-12-11 מדינת ישראל נ' גרברסקי אנדריי תיק חיצוני: | בפני כב' השופטת רבקה פוקס בקשה 11- הודעה ובקשה... מבקשים 1. מיכל ארנזון נגד משיבים 1. כונס נכסים | בית משפט השלום בקריית גת ת"א 2239-03-11 אלצנע נ' סלמאן ואח' 13 מאי 2012 בפני כב' הש | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 93 / 811 בפני: כבוד הרשמת השופטת אורית א | בפני כב' השופטת תמי לוי יטח תובעת עיריית חיפה נגד נתבעים החלטה 1.         זוהי תביעה לפינוי מושכ | מספר בקשה:5 בפני כב' השופטת איריס רש התובע גריגורי לשצ'נסקי ת.ז. XXXXXX596 נגד הנתבעת אמתן כ | החלטה בתיק בג"ץ 8292/13 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 8292/13 לפני:כבוד | בית משפט לתביעות קטנות בנתניה ת"ק 1477-06-12 מלול נ' סניף כפר סבא ואח' תיק חיצוני: 24 י | בפני כב' השופטת ליאת שמיר הירש המבקשת מדינת ישראל נגד המשיב אברהם לגריסי <#1#> ב"כ המבקש | בית משפט השלום בנתניה תא"מ 38852-08-10 שירביט חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' בן שיטרית ו | לפני כב' הרשמת בכירה צבייה גרדשטיין פפקין תובעים 1. רשות השידור/ המשרד הראשי נגד נתבעים 1. רפאיל | בפני כב' השופט אורי גולדקורן מאשימה ועדה מקומית לתכנון מרום הגליל נגד נאשמים החלטה לאור הודעת המ | ניתנה ביום 31 יולי 2013 אהובה יפת המבקשת - המוסד לביטוח לאומי המשיב הרשמת השופטת אביטל רימון-קפלן הח | לכבוד לשכת הוצל"פ עכו רח' יהושפט 15, עכו, 24513 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: | פסק-דין בתיק ע"פ 10438/08 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ 10438/08 | בית דין אזורי לעבודה בחיפה 29 ספטמבר 2013 ב"ל 14229-03-13 חלפון נ' המוסד לביטוח לאומי לפני | בית דין אזורי לעבודה בירושלים ב"ל 38930-10-10 חרבאוי נ' המוסד לביטוח לאומי סניף ירושלים 12 | החלטה בתיק בג"ץ 3263/01 בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 3263/01 בפני: כבוד הרשם יגאל מרזל | בפני כב' השופטת עידית וינברגר תובעת עדי גוסלבסקי נגד נתבעת איילון חברה לביטוח בע"מ החלטה בה | בפני כב' הרשם אריה ביטון תובעים 1. דב אסיף נגד נתבעים 1. אליזבט למהדרין בע"מ הודעה ההתנגדות | בפני כב' השופטת שירלי דקל נוה המבקשת מדינת ישראל נגד החשוד נתנאל חדד <#1#> נוכחים: נציג המבקש | בפני כב' השופטת מיכל עמית - אניסמן התובעת גנט דעבול נגד הנתבעות 1.סיגל יצחק 2.מגדל חברה לביטוח ב