מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

18 פברואר 2015
בפני:
כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין
נציג עובדים: מר עדי גולד
נציג מעסיקים: מר רפאל גליק

המבקש:
שופנייה כמאל
ע"י ב"כ: עו"ד ח'יר

-
המשיבה:
מדינת ישראל
ע"י ב"כ: עו"ד שושני

החלטה
מר שופנייה כאמל (להלן- "המבקש") משמש כמנהל של חטיבת הביניים ושל בית הספר השש שנתי הצמוד לו בשפרעם .
לגרסת מדינת ישראל (להלן- "המשיבה") – עקב רפורמת "אופק חדש" המבקש אינו רשאי ל נהל את שני בתי ספר ועליו לבחור איזה מבתי הספר הוא מבקש לנהל, שכן ניתן לנהל בית ספר אחד בלבד.
משהמבקש לא ענה למשיבה ולא הודיע איזה משני בתי הספר הוא בוחר לנהל – נשלח ל ו מכתב מטעם ד"ר אורנה שמחון, מנהלת מחוז הצפון של משרד החינוך (להלן- " ד"ר שמחון") כי עבודתו כמנהל חטיבת הביניים מסתיימת.
במסגרת הבקשה לסעד זמני שהוגשה לבית הדין – טען המבקש , בין היתר, כי לד"ר שמחון אין סמכות לסיים עבודתו, שכן סמכות זו מסורה לשר החינוך אשר האצילה למנכ"לית המשרד ולא למנהל המחוז .
לאור טענה זו – נשלח מכתב נוסף מטעם ד"ר שמחון למבקש בו נטען כי לא מדובר בפיטורים או בסיום העבודה, ואולם כפי שיפורט בהרחבה להלן – הינו מכתב סיום עבודה לכל דבר ועניין.
למעשה, בשלב זה קיימת מחלוקת אחת עיקרית בתיק זה והיא – מהו התוקף של המכתבים שנשלחו על ידי ד"ר שמחון למבקש והאם קיימת לה סמכות ל סיים עבודתו כמנהל חטיבת הביניים . במידה וקיימת לה סמכות, אין מקום לה יעתר לבקשה ובמידה ולא קיימת לה סמכות, יש מקום לבטל מכתבים אלו.
נציין בהערת אגב – כי על אף שהמשיבה מ נסה להסיט את הדיון בתיק זה להתנהלות המבקש והאם הוא רשאי לפעול כפי שפעל לאור רפורמת אופק חדש – א נו סבורים שבשלב זה אין צורך לדון בשאלה זו, שכן במסגרת צו המניעה שהוגש על ידי המבקש עלינו להכריע קודם כל לעניין תוקף המכתבים.

ואלה העובדות הלכאוריות הצריכות לעניין:
המבקש יליד 29.9.1957.
המבקש עובד במשרד החינוך כעובד קבוע מאז ספטמבר 1977.
המבקש הוא המנהל של בית הספר "שפרעם א'" מאז תאריך 1.9.1991. לגרסת המבקש מדובר בבית ספר שהוא יזם את הקמתו, כאשר עד שנת 1996 בית הספר מנה כיתות ז' עד ט' בלבד ולאחר מכן הוספו לבית הספר בהדרגה כיתות י' עד יב'.
כיום בבית הספר יש כיתות ז' עד יב' – כאשר מבחינת ה משיבה מדובר בשני בתי ספר – בית ספר שש שנתי וחטיבת ביניים.
לגרסת המשיבה– בהתאם לרפורמת אופק חדש מנהל אחד אינו יכול לנהל את שני בתי הספר, ועל כן, כל המנהלים ברחבי הארץ אשר ניהלו שני בתי ספר נדרשו לבחור בית ספר אחד מבין השניים שאותו ינהלו .
לגרסת המשיבה על אף הזדמנויות רבות שניתנו למבקש ועל אף ה הנחיות של רפורמת אופק חדש, המבקש לא הודיע איזה בית ספר הוא מבקש לנהל ועל כן ביום 11.1.2015 נשלח אליו מכתב אשר תוכנו כדלקמן:

ביום 19.1.2015 הגיש המבקש את הבקשה נשוא החלטה זו, במסגרתה עתר שבית הדין יבטל מכתב זה מיום 11.1.2015.
נציין, כי מרבית הטענות שנטענו באותה בקשה כבר אינן רלוונטיות היום, ועל כן לא נאריך ל גביהן.
בקצירת האומר נציין, כי על פי הבקשה לסעד זמני, מאז שנת 2002 קיימים הליכים משפטיים בין הצדדים לאור העובדה שהמבקש מנהל את שני בתי הספר, לרבות תיק שהתנהל עד לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת 5804 6-10-13 (להלן- "התיק בנצרת"). בתיק בנצרת מעורב גם צד ג' (שמבקש לנהל את בית הספר השש שנתי במקום המבקש) ובאותו תיק הגיעו הצדדים להסכמה אשר קיבלה תוקף של פסק דין, כי המבקש ינהל את בית הספר השש שנתי עד ספטמבר 2017 ומאותו מועד ינוהל בית הספר על ידי צד ג'.
כן נטען בבקשה, כי רפורמת אופק חדש פוגעת במבקש ועל כן הוא מבקש להיות מוחרג ממנה.
ביום 26.1.2015 הוגשה תגובת המשיבה לבקשה. בתגובה נרשם כי רפורמת אופק חדש (או לחילופין תכנית עוז לתמורה אשר הוזכרה על ידי המבקש בבקשתו) חלה על המבקש וכי בהתאם ל כך המבקש יכול לנהל רק בית ספר אחד ועליו להודיע איזה בית ספר הוא בוחר לנהל.
על אף שהמבקש ידע זמן רב כי עליו להודיע איזה בית ספר הוא מבקש לנהל, הוא לא פעל כאמור ועל כן, נשלח לו המכתב מיום 11.1.2015 שבו נמסר לו כי מאחר ואינו יכול לשאת בשני תפקידי הניהול , עבודתו כמנהל החטיבה תופסק לאלתר. לטענת המשיבה – ההחלטה התקבלה כדין ולאחר שימוע.
ביום 27.1.2015, זמן קצר לפני הדיון שנקבע לאותו יום, הגיש המבקש בקשה לתיקון הסעדים הזמניים . במסגרת בקשה זו נטענו שתי טענות חדשות – האחת, כי ל מנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך, ד"ר שמחון, אין סמכות לסיים את עב ודתו ומסיבה זו יש לבטל את המכתב מיום 11.1.2015 והשני יה – כי יש לפנות לוועדה פריטטית בטרם מסיימים את עבודתו.
במסגרת הדיון שהתקיים באותו יום נעתר בית הדין לבקשת המבקש לתקן את בקשתו ואפשר למשיבה ל הגיב למפורט בבקשה.
בית הדין שאל את ב"כ המשיבה מיהו הגורם המוסמך במשרד החינוך לפטר מורים והתשובה הייתה כי לעניין פיטורים מטעמים פדגוגים ומטעמים של צמצום הגורם המוסמך היא מנכ"לית משרד החינוך.
לעניין סיום עבודה מטעמים שאינם צמצום או פדגוגים הוסיפה ב"כ המשיבה:
"במסגרת הסיכומים בתיק אני אפנה להוראה הרלוונטית המקנה לגברת שמחון את הסמכות להוציא מכתב פיטורים לתובע.
במידת הצורך וככל שיידרש ובמידה ויתברר שאין סמכות אזי נפנה למנכ"לית שתוציא מכתב פיטורים".

ב"כ המשיבה חזרה ושבה על טענותיה כי למבקש ניתנה הזדמנות לבחור איזה בית ספר הוא מבקש לנהל ומשסרב לבחור – יצא מכתב 11.1.2015 וזאת לאחר ש התקיים בעניינו שימוע ולאחר שוועדת החריגים, בראשותה של ד"ר שמחון, לא אישרה ל ו לחרוג מהסכם אופק חדש וזאת מאחר שלא ניתן להחריג מנהל מהסכם זה .
בדיון שהתקיים באותו יום נחקרו המבקש ומר ג'מאל כבישי, מנהל גף כוח אדם והוראה במשרד החינוך- מחוז צפון מטעם המשיבה (להלן- " מר כבישי").
בעת חקירתו נשאל מר כבישי לגבי הגורם שיש לו סמכויות לפטר מורים/מנהלים במשרד החינוך ותשובתו הייתה:
"כשבית הדין שואל אותי מהו המקור הנורמטיבי לפיו ניתן לפטר מנהל שלא עקב צמצומים ו/או סיבות פדגוגיות אני עונה – שאני לא יודע על נוהל, אך אני יודע שהלשכה המשפטית אישרה את המסמך".

מר כבישי הוסיף כי יבדקו את טענת המבקש שלד"ר שמחון לא הייתה סמכות לפטרו.
נציין, כי מאחר ובמסגרת אותו דיון התברר שהשאלה הראשונה שיש לבררה בתיק זה הינה האם סיום עבודתו של המבקש נעשה כדין ועל ידי הגורם המוסמך ומאחר ותמונה שהצטיירה הייתה שהגורם שלו סמכות לפטר מנהל הוא מנכ"לית משרד החינוך ולא מנהל ת המחוז – הציע בית הדין הצעה , כי המכתב מיום 11.1.2015 יבוטל וכי מנכ"לית משרד החינוך היא אשר תחליט בעניינו של המבקש.
ביום 1.2.2015 התקבלה תשובת המשיבה, לפיה המכתב מיום 11.1.2015 אינו מכתב פיטורים אלא מה שנאמר בו זה ש"אין אפשרות לשבץ את המבקש". להודעה צורף מכתב נוסף של ד"ר שמחון שתוכנו כדלקמן:

בתגובת המבקש מיום 2.2.2015 למכתב נרשם, כי מדובר בשינוי נסיבות והרחבת חזית של המשיבה וכי הפיטורים הפעם נעשו בדרך חדשה ויצירתית על ידי "ויתור מרצון בדרך של התנהגות". בתגובה נרשם עוד, כי יש במכתב המשיבה ובהודעה הודאה בכך שאין לד"ר שמחון זכות לפטר את ה מבקש.
המבקש צירף לתגובתו מכתב אשר הוא מסר לד"ר שמחון לפיו הוא בוחר לנהל את בית הספר השש שנתי (ולא את חטיבת הביניים) וזאת בכפוף לכך שפסק הדין בתיק בנצרת (לפיו ה מבקש יחדל לנהל את בית הספר השש שנתי בספטמבר 2017) יבוטל.
בהערת אגב יצוין, כי אין בהודעה זו אמירה פוזיטיבית אלא הצהרת כוונות בלבד, שכן, מן הסתם, ביטול פסק דין שניתן בפשרה ואשר חל גם על צד ג' אינו עניין של מה בכך.
בעקבות הודעות אלו נקבע דיון נוסף בבית הדין וטרם שהתקיים הדיון הגיש המבקש ביום 4.2.2015 בקשה לצו ארעי זמני דחוף.
ביום 5.2.2015 התקיים הדיון הנוסף בבית הדין. במסגרת הדיון ניסה בית הדין להבין את המשמעויות המשפטיות של מכתבה של ד"ר שמחון ומה ההבדל בין "לא לשבץ" לבין "לסיים עבודה" ואיזה תוקף יש למכתב שבו נאמר לאדם ש"נראה אותך כמוותר מרצון" כאשר אותו אדם מצהיר באופן פוזיטיבי כי אינו מוותר על דבר. שאלות בעניינים אלו הופנו לב"כ המשיבה אשר ביקשה לענות עליהם במסגרת סיכומים בכתב.
ב"כ המבקש סיכם בעל פה ובסיום סיכומיו ניתן סעד ארעי לפיו המכתב מיום 11.1.2015 והמכתב מיום 29.1.2015 לא יכנסו לפועל עד אשר ת ינתן החלטה לעניין הסעד הזמני.

טענות הצדדים:
עיקר טענות המבקש
בית הדין מתבקש להקפיא או לבטל זמנית את המכתב מיום 11.1.2015 וכן להוציא צו זמני האוסר על המשיבה להוציא מכתב שמשתמע ממנו הפסקת העבודה בדרך כלשהי.
המשיבה אומרת שהיא לא רוצה לפטר את המבקש ואולם מדובר בהצהרה בעלמא שכן היא נוקטת בהליכים של פיטורים.
בתאריך 21.1.2015 זכויותיו של המבקש חושבו על ידי כ"א באגף הצפון ועבודתו הופסקה בפועל .
המדינה עושה מניפולציות בעניינו של המבקש ועל בית הדין להכריע בשאלה של סמכות – מי מוסמך לפטר את המבקש, האם הגב' ד"ר שמחון אשר כתבה את מכתבי הפיטורים מוסמכת לפטר את המבקש. לגרסת ב"כ המבקש – הגורם היחיד שמוסמך לפטר מנהל הוא שר החינוך שהאציל את סמכותו זו למנכ"לית משרד החינוך.
המבקש אינו רוצה לאחוז בשני התפקידים. הוא רוצה לכהן בתפקיד אחד בלבד ואולם הוא רוצה בתפקיד שהוא יכול להמשיך ולשרת בו כל עוד הוא חפץ בכך.
המבקש היה מעדיף את תפקיד מנהל השש שנתי ואולם, מאחר ופסק הדין בתיק שבנצרת הגביל אותו לשמש כמנהל של בית ספר זה רק עד ספטמבר 2017, הוא רוצה לנסות לבטל פסק דין זה בטרם יבחר בין התפקידים.

עיקר טענות המשיבה
המבקש פועל בניגוד לחוזה העבודה שלו ובניגוד להסכמים הקיבוציים החלים עליו.
בהתאם להסכם הקיבוצי של אופק חדש ממנו המבקש לא הוחרג – עליו לבחור איזה בית ספר הוא ינהל ועל איזה משרה ניהולית הוא מוותר.
למנהלת המחוז לא הייתה כוונ ה לפטר את המבקש אלא הוא לא יכול למלא את תפקידו ולקבל שכר וזכויות נלוות.
החלטה לפטר את המבקש תחייב את המשיבה לשלם לו פנסיה תקציבית ולא ראוי כי יצמחו לו זכויות אלה.
יש לפעול בהתאם לדוקטרינה של "מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה".
המשיבה חוזרת בסיכומיה על אשר נאמר בתגובה לצו המניעה ל עניין הוראות הסכם אופק חדש ותחולתו על מנהלים, לרבות העדר אפשרות לנהל יותר מבית ספר אחד וכן לעניין הסכם "עוז לתמורה".
אין בפסק הדין בתיק בנצרת כדי להשפיע על טענות המשיבה לעניין כך שעל המבקש לבחור את בית הספר שהוא מבקש לנהל בהתאם להסכם אופק חדש.
מנהלת המחוז לא חייבה את המבקש לפעול בהתאם לתנאי אופק חדש בשנת הלימודים תשע"ד וזאת מאחר ובאותו עת התנהל התיק בנצרת ו היא לא רצתה לפגוע בהליך המשפטי בעניינו.
אין למבקש זכות קנויה שלא להיכלל ברפורמת אופק חדש.
החלטת המשיבה התקבלה כדין ולאחר הליך שימוע שבוצע למבקש ולאחר שהתנהל באופן חסר תום לב.
אין במכתבים להביא לניתוק יחסי עבודה.
אין בכוונת המשיבה לפטר את המבקש. אילו הייתה המשיבה מפטרת את המבקש המ שמעות של כך הייתה שצריך לשלם לו פנסיה תקציבית . המשיבה אינה מעוניינת לשלם לו פנסיה תקציבית (ומכאן שאינה מעוניינת לפטרו) שכן יש בכך כדי לשפר את מצבו לעומת מנהלים אחרים שפעלו על פי דין , בניגוד למבקש.
המשיבה אינה רוצה לסיים את עבודת המבקש אלא לאכוף עליו לבחור את אחת מהאפשרויות שהונחו לפניו.
בהתאם למאזן הנוחות יש לדחות את בקשת המבקש.

דיון והכרעה:
סעד זמני
תקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, אשר חלה בבית הדין לעבודה מכח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה, התשכ"ט - 1969 קובעת כדלקמן: -
"(א) הוגשה בקשה למתן סעד זמני במסגרת תובענה, רשאי  בית המשפט ליתן את הסעד המבוקש, אם שוכנע, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה ובקיום התנאים המפורטים בהוראות המיוחדות בפרק זה, הנוגעים לסעד הזמני המבוקש.
  (ב) בהחלטתו בדבר מתן הסעד הזמני, סוג הסעד, היקפו ותנאיו, לרבות לעניין הערובה שעל המבקש להמציא, יביא בית המשפט בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:
(1)  הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני, וכן נזק שעלול להיגרם למחזיק או לאדם אחר;
(2) האם הבקשה הוגשה בתום לב ומתן הסעד צודק וראוי בנסיבות העניין, ואינו פוגע במידה העולה על הנדרש".

בפסיקה[1] נקבעו התנאים המצטברים למתן סעד זמני כדלקמן: -
            "שלושה הם התנאים העיקריים הנדרשים לשם מתן הסעד הזמני :
א. על מבקש הסעד להוכיח עילת תביעה המתבססת על זכות שלכאורה קנויה לו. למותר לציין כי לצורך מתן סעד זמני די בראיות לכאורה לצורך הוכחות העובדות השנויות במחלוקת ולא נדרש שכנוע במידה הדרושה להכרעה בהליך.
ב. על בית הדין לבחון האם קיימים שיקולים שלא להיעתר לבקשה, היינו: האם בא המבקש ביושר, בניקיון כפיים או שמא העלים עובדות חשובות מידיעת בית הדין והבקשה לוקה בשיהוי.
ג. על בית הדין לשקול את מידת הנזק העשוי להיגרם לכל אחד מבעלי הדין אם יינתן הצו אם לאו והשוואתם זה לזה".

נפתח פרק זה בכך שעולה לכאורה מהנתונים שהוצגו לנו, כי התנהלותו של המבקש אינה בהתאם למפורט בהסכמים הקיבוציים החלים עליו. בהתאם להסכמים אלו ובמיוחד בהתאם להסכם אופק חדש, היה על המבקש לבחור איזה בית ספר הוא ינהל ולהודיע על כך למשיבה.
המנהל לא פעל כאמור, וגם כאשר הודיע באיזה בית ספר הוא בוחר, הוא הודיע על כך באופן מותנה ולא מחייב.
עם זאת – ה גם אם המבקש מתנהל, לכאורה, שלא בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים עליו , אין עניין זה פוטר את המשיבה מל פעול כדין.
יוזכר, כי בפסיקה נקבע[3] כי למעסיק נתונה פררוגטיבה לנהל את עסקו לפי מיטב הבנתו ובמסגרת פררוגטיבה זו נתונה לו הזכות לערוך שינויים אשר למ יטב הבנתו ישפרו את תפקוד המפעל ואולם על המעסיק לפעול בהתאם לדין.
בפסק הדין בעניין פרנקשטיין[5], נקבע כי:-

"החלטתו של מעסיק - לא כל שכן מעסיק שהוא רשות שלטונית - עומדת לבקורת שיפוטית של בתי הדין לעבודה. במסגרת זו מוסמך בית הדין - ואף חייב - להעביר תחת שבט ביקורתו החלטות שמקבל המעסיק. עילות ההתערבות מגוונות וידועות והן חוסר סמכות, שיקולים זרים, הפליה, משוא פנים, אי שמירה על כללי הצדק הטבעי, חוסר סבירות, התנהגות שאינה בתום לב, וכיוצאות באלה עילות המצדיקות התערבותו של בית הדין. אם מתקיימת תשתית עובדתית המצדיקה התערבות בית הדין בהחלטת מעסיק, עליו לעשות מעשה ולאמר את דברו (פסקה 13 לפסק הדין).

כאשר המשיבה סברה שהמבקש אינו פועל בהתאם להוראות הסכם אופק חדש, עמדו בפניה מספר אופציות לפעולה, לרבות אופציה של סיום עבודתו כמנהל החטיבה. ואולם – היה על המשיבה להפעיל אופציה זו בהתאם לדין – דהיינו – כי הגורם המוסמך הוא זה אשר יסיים עבודתו של המבקש, לאחר שיבצע שימוע ובהתאם להוראות הדין.
אנו מבינים מסיכומי המשיבה, כי המשיבה אינו כופרת בכך שלד"ר שמחון אין ולא הייתה סמכות לסיים עבודתו של המבקש וכי הסמכות ל סיים עבודתו של המבקש היא של מנכ"לית משרד החינוך.
טענת המשיבה היא, כי המכתבים שנשלחו למבקש בימים 11.1.2015 וב-29.1.2015 אינם מכתבי סיום עבודה , אולם אין אנו מקבלים טענה זו.
עיון במכתבים הללו מלמד, לפחות ברמה הלכאורית, כי מדובר במכתבי סיום עבודה.
במכתב מיום 11.1.2015 נרשם באופן מפורש כי "עבודתך תופסק לאלתר".
במכתב מיום 29.1.2015 מדובר על "הפסקת שיבוץ" ועל "ויתור בדרך התנהגות" אך המשמעות העולה מהמכתב הינה סיום עבודת המבקש כמנהל החטיבה.
כאשר לא משבצים אדם במקום העבודה לתקופה צמיתה, לא משלמים את שכרו ולא שומרים את זכויותיו – מדובר, באופן לכאורי לפחות, בסיום עבודה לכל דבר ו עניין, ואין בעובדה שמשתמשים במילים "לא לשבץ" במקום במילים "מפסיקים את עבודתך" כדי לשנות את המשמעות הנובעת מהמכתב.
יתרה מכך, לא ניתן לומר לאדם כי "רואים בו כמוותר על עבודתו" כשאותו אדם מצהיר באופן חד משמעי כי אינו מוותר על עבודתו, ואפילו מגיש בקשה למתן צו מניעה זמני כדי לתמוך בכך.
אם לא די באמור - הרי שאין בעובדה שאין בכוונת המשיבה לשלם למבקש זכויות פנסיוניות כדי ללמדנו שאין מדובר בסיום עבודה.
בהערת אגב נציין, כי כלל לא ברור לנו מדוע נושא הפנסיה עלה בסיכומי המשיבה, ועוד נוסח באופן כזה כאילו המבקש הוא אשר מבקש תשלום פנסיה, כאשר נושא הפנסיה כלל לא עלה עובר להגשת סיכומי המשיבה ובקשת המבקש הייתה שלא לפטרו ולא הייתה קשורה לזכויותיו הפנסיוניות כלל .
המשיבה טוענת כי אין היא רוצה לסיים את עבודתו של המבקש אלא לאכוף עליו לבחור באחת האפשרויות העומדות לפניו, ואולם אנו סבורים, בשלב לכאורי זה, שהאופן שבו המשיבה מנסה "לשכנע" את המבקש לבחור באחת מהאפשרויות היא על ידי הפעלת לחץ של פיטורים. בין אם היא רוצה ובין אם היא אינה רוצה – בפועל המשיבה אומרת למבקש כי אם הוא לא יבחר באחד מהתפקידים – עבודתו כמנהל החטיבה תסתיים והוא יחדל לעבוד במשיבה .
יש לקרוא את מכתבי המשיבה בהתאם למהות שלהם והעובדה שהמשיבה מנסה להשתמש במילים שאינ ן חד משמעיות - אינה משנה את מהות המכתבים , שלכאורה עולה מהם כי מדובר במכתבי פיטורים, כאשר כותב המכתב אינו מוסמך לפטר את המבקש.
אנו סבורים כי גם מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש, שכן הנזק שיגרם לו אם עבודתו בחטיבה תסתיים שלא בהתאם להוראות הדין גדול מהנזק שיגרם למשיבה אם ימשיך עבודתו שם – כפי שהוא עושה מזה שנים רבות.
לאור האמור – אנו נעתרים לבקשתו הראשונה של המבקש ומבטלים את המכתבים מימים 11.1.2015 ו-29.1.2015 וזאת עד אשר י ינתן פסק דין בתיק העיקרי.
לעניין בקשתו השני יה של המבקש כי נאסור על המשיבה להוציא מכתב המשתמע ממנו סיום עבודתו של המבקש – הרי שאין אנו סבורים שיש להיעתר לבקשה זו. לא השתכנענו בשלב זה כי המשיבה אינה זכאית לסיי ם עבודתו של המבקש לאור התנהלותו, ואולם במידה והיא עוש ה זאת עליה לעשות זאת בהתאם לדין, כאשר על הגורם הרלוונטי ובעל הסמכות להחליט בעניין זה ולא מנהלת המחוז .
למען הסר ספק – אין בהחלטתנו זו הבעת עמדה ל עניין רפורמת אופק חדש או מתן אישור למבקש לפעול שלא בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים עליו.
החלטתנו זו מתמקדת בשאלה אחת ויחידה והיא – האם רשאית מנהלת המחוז לסיים עבודתו של המבקש בפועל.

סיכום
לאור האמור לעיל, שוכנענו, לכאורה, כי למבקש קיימת עילת תביעה וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו ועל כן אנו מקבלים את בקשתו בשלב זה לבטל את המכתבים מתאריכים 11.1.2015 ו-29.1.2015. איננו מקבלים את בקשתו של המבקש להורות כי המשיבה אינה רשאית לעשות צעדים נוספים לסיום עבודתו, כל עוד צעדים אלו יעשו כדין.
המשיבה תישא בהוצאות המבקש בגין הבקשה בסך של 3,000 ש"ח אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום.
הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום ממועד קבלת החלטה זו.

ניתנה היום, כ"ט שבט תשע"ה, (18 פברואר 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

נציג עובדים
מר עדי גולד

אילת שומרוני-ברנשטיין, שופטת

נציג מעסיקים
מר רפאל גליק

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מועדוני לקוחות קרובים אל 9779, ישראל | מגנטים קרובים אל עין זיק, מצפה רמון, ישראל | גרפולוגים קרובים אל שדרות נשיאי ישראל 13, כרמיאל, ישראל | אנימציה קרובים אל 102975, ריינה, ישראל | שיווק ופרסום קרובים אל לאה גולדברג, ראש העין, ישראל | דיג קרובים אל ביל"ו 7, עפולה, ישראל | מועדוני לקוחות קרובים אל | מיכון חקלאי קרובים אל בית אל 14, פרדס חנה כרכור, ישראל | ליטוש והברקה קרובים אל שביל ישראל, זכרון יעקב, ישראל | אטרקציות קרובים אל קהילת מילנו, שדרות, ישראל | לימודי שפות קרובים אל השחם, בית שאן, ישראל | גדרות קרובים אל הרכבת 25, ראש העין, ישראל | מבנים קרובים אל המהנדס, מגדל העמק, ישראל | מטבחים קרובים אל דרך הטייסים, אופקים, ישראל | עמילי מכס קרובים אל שפיים 2, הרצליה, ישראל | פסיכיאטרים קרובים אל Unnamed Road, Hadera, ישראל | נוטריונים קרובים אל אבן אל את'יר, אום אל-פחם, ישראל | אבטחת איכות קרובים אל שדרות הרצל 14, ירושלים, ישראל | אבטחת איכות קרובים אל 4, גן יבנה, ישראל | מסננים קרובים אל שאול המלך 2, בית שאן, ישראל | הידראוליקה א.ר. אשדוד הידראוליס בע"מ באשדוד | קולבים גלובל תעשיות פלסטיק בע"מ בברקן | ביוטכנולוגיה ביודליה טכנולוגיות מיקרוביולוגיות בע"מ ביקנעם עילית | מתווך אדלר נכסים ברמת גן | טרקטורים ח.מ.ט סחר חלפים בע"מ בחולון | מכירת רכב כ.פ. עומר קאר בע"מ בירושלים | מיטות עיסוי מיטת מרפלא - SYOGRA בראשון לציון | דלתות המפתח המסתובב בע"מ בחיפה | סופרמרקט סאבו בבאר שבע | כלי בית משיח כלים נאים- ככר השבת בירושלים | וסתי לחץ אמפרוקו באשקלון | מכניקה עדינה מע"ד בע"מ בנצרת עילית | דודים דודי שמש בן פורת יוסף בנתניה | טיפול זוגי מרב רייף ממן -msw בבאר יעקב | אופניים אופני א.א אלדאו בנהריה | אנטנות אבי בן - גל -א.קום בחולון | שיפוצניק יוסי תיקונים בחולון | אבטחת איכות עומר-ייעוץ וניהול איכות בגן יבנה | טיפול זוגי שרה גנוט העשרה זוגית ומינית בירושלים | גרפיקה אם דיזיין בנתניהמחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון גינון והשקיה | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון מתקני הסקה | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון כבלים ומוליכים | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניו | מחירון יריעות איטום C.V.P | מחירון אביזרי פיזור אוויר | מחירון קבועות תברואיות ואביזריהן | מחירון פינות, רשתות וסרגלים  | מחירון ש"ע פועלי בנין | מחירון חומרים פולימריים אלסטומרים ועצרים מכניים וכימיים | מחירון עבודות צביעה | מחירון חיפוי קירות בתוחות אבן בחיפוי "יבש" | מחירון בניה בבלוקי פומיס | מחירון קבועות תברואיות ואביזריהן | מחירון חומרי צביעה | מחירון תבניות לעמודים עגול | מחירון כבלי נחושת משוריינים N2XBY | מחירון תערובות  לטיח | מחירון לוחות פוליסטירן מוקצף | מחירון שלוחות טפטוף | מחירון בריכות מים | מחירון קורות מעקות וחגורות | מחירון צנרת השקיה | מחירון מדפים | מחירון בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעלית | מחירון צינורות | מחירון מתקני כושר חיצוניים | מחירון מערכות כריזה | מחירון טיפול בגז ראדון | מחירון בלוקי איטונג לקירות | מחירון קידוח כלונסאות בקדיחה יבשה | מחירון צנרת פוליאתילן להשקיה | מחירון תמרור ושילוטמספר בקשה:5 בפני כב' השופטת שאדן נאשף-אבו אחמד מבקשים ספא אבו ח'מיס נגד משיבים החלטה החלטה 1 | לפני כב' השופט צבי פרנקל מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 23 דצמ | בפני כב' הרשמת בכירה רבקה ארד מבקשים 1. טל מקס פסס נגד משיבים 1. איל אשכנזי (אחר/נוסף) 2. חן פסס | בית משפט השלום בנצרת ת"א 41190-01-12 שנירמכר נ' קיבוץ שמיר. ואח' תיק חיצוני: 03 יולי 20 | לפני כב' השופט בכיר גדעון גינת מערערים 1. מיכאל ינוקא בע"מ נגד משיבים 1. בנק דיסקונט לישראל | לפני:כב' הרשמת רחל גרוס התובעת: מריה מיכאלוב, ת.ז.-XXXXXX372 ע"י ב"כ: עו"ד אבי רס | בפני כב' השופטת שולמית ברסלב תובעים/נתבעים שכנגד ע"י ב"כ עוה"ד ר. צביקל ואח' | בפני כב' השופט גד גדעון תובעים 1. נקאש שלמה נגד נתבעים 1. שחף ציון הודעה לחייב בהוצל"פ לידי | לפני כב' הרשם בכיר אבי כהן תובעים 1. קשר רנט א קאר בע"מ נגד נתבעים 1. יהודה גלנטי 2. מנורה | החלטה בתיק רע"א 4156/10 בבית המשפט העליון רע"א 4156/10 בפני: כבוד השופטת מ' נאור המבקשת: פ | בית משפט השלום בנצרת תא"מ 34463-04-11 רשיד נ' זועבי ח'אלדי ואח' תיק חיצוני: בפני כב | בית משפט השלום בנצרת ת"א 48288-10-10 בליטי נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב "הפול" בפנ | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו 16 נובמבר 2011 פר"ק 2901-09 בנק מזרחי-טפחות נ' נ.י.ל.י. נדל | 02 אפריל 2015 לפני: כב' הרשמת מרב חבקין התובע אופיר ניסן ת.ז. XXXXXX558 - הנתבעת קואדרו פרויקטים | בפני כב' השופט אביב שרון המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם נמרוד אברהם דמרי <#1#> נוכחים: ב" | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 3261-12-11 אל-אף יישום אלומניום בע"מ ואח' נ' מלי | 01 דצמבר 2013 לפני: כב' השופט יגאל גלם התובעת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ע" | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 21548-06-10 מדינת ישראל נ' וגנר ואח' תיק חיצוני: בפני | לכבוד לשכת הוצל"פ עכו רח' יהושפט 15, עכו, 24513 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: | בפני כב' השופט רפי ארניה מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. מיכאל אילון 2. מרים אזולאי בקשה לעד | החלטה בתיק רע"א 6325/04 בבית המשפט העליון רע"א 6325/04 בפני: כבוד השופט א' רובינשטיין המבק | בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 1350-08 ג'י.אל.אי-מרכז רוטשילד בע"מ נ' וויאקובסקי גד | בית משפט השלום בחיפה ת"פ 8929-10-11 מדינת ישראל נ' אגבאריה תיק חיצוני: ח.פ.200458/1 23 ינוא | בפני כב' הרשם מרדכי בורשטין תובעים אדריאנה לוי נגד נתבעים הודעת העוזרת המשפטית הצדדים יגישו תחשי