מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' הרשם הבכיר אופיר יחזקאל

התובע

אלעד אורי

נגד

הנתבעת

מדריך המקצוענים בע"מ

פסק דין

התובע הגיש תביעה נגד הנתבעת לפיצוי בסך של 16,500 ₪.

לטענת התובע, אשר הנו בעל מקצוע בתחום ההדברה, הנתבעת, באמצעות אנשי מכירות ומשווקים שונים מטעמה, הטרידה אותו בשיחות טלפון רבות, שבהן הוצעה לו רכישת שירותי פרסום המסופקים על ידה. לדברי התובע, הוא ציין מפורשות, בכל אחת משיחות אלה, כי הוא אינו מעוניין בשירותי הנתבעת, וכי הוא מבקש שתחדל להטרידו. התובע, לדבריו, אף ציין, כי אם לא יחדלו השיחות, הוא יגיש תביעה בנידון. עוד ציין התובע, כי ברשותו 14 שיחות מוקלטות, שתוכנן הוא כמפורט לעיל, וכי מלבד שיחות אלה, התקיימו שיחות נוספות בעלות תוכן דומה, שלא הוקלטו על ידו. התובע העמיד כאמור את תביעתו על סך של 16,500 ₪. מתוך סכום זה תובע התובע פיצוי בסך של 14,000 ש"ח בגין השיחות האמורות (1,000 ₪ בגין כל שיחה), ואילו יתרת הסכום הנתבע, מתייחס לעוגמת הנפש, שלדברי התובע נגרמה לו כתוצאה מהתנהלות הנתבעת.

מנגד טענה הנתבעת, בכתב ההגנה מטעמה, כי מדבור בתביעה שאינה מגלה עילה. לדברי הנתבעת, התובע לא ציין בכתב התביעה מהו החיקוק שמכוחו הוא תובע את הנתבעת, אך ביקש פיצוי בהתאם להוראות סעיף 30 א(י)(1) לחוק התקשורת ( בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – חוק התקשורת או החוק). ואולם, לדברי הנתבעת, הוראות סעיף זה אינן חלות על המקרה הנידון, שכו הוראות החוק אוסרות על שיגור דברי פרסומת הכוללים מסרים קוליים מוקלטים, ואינן אוסרות על ניהול שיחות טלמרקטינג בין אנשים, כפי שארע במקרה הזה ( הנתבעת ציינה כי סוכניה מאתרים בעלי מקצוע ברשת האינטרנט ואז פונים אליהם באמצעות הטלפון כדי להציע להם את שירותי הפרסום שלה). לתמיכה בטענה זו הפנתה הנתבעת לפסק הדין בת"צ 1862-11-12 טויסטר נ' Google Inc..

במעמד הדיון בתביעה ביקש התובע להציג את השיחות המוקלטות הנ"ל, אך נציגת הנתבעת ציינה שאין בכך צורך, והודתה בתוכנן. כמו כן הודתה, כי השיחות הנ"ל בוצעו על ידי סוכנים ומשווקים מטעמה. עם זאת, לדבריה, לתובע לא נגרם כל נזק, והוא גם יכול היה לפנות למשרדי הנתבעת, בשונה מסוכניה, ולבקש כי לא יצרו עמו קשר. מנגד העיד התובע על הטרדה הרבה שנגרמה לו כתוצאה מהשיחות והדגיש את העובדה כי ביקש, פעם אחר פעם, כי הדבר יפסק.

לאחר שעיינתי בחומר הרלבנטי ושקלתי את טענות הצדדים הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל בחלקה .

התובע אכן לא נקב בכתב תביעתו במקור החוקי שעליו מבוססת עילת התביעה הנטענת. יחד עם זאת, ככל שאכן קיים ביסוס חוקי לעילת התביעה, אין באי אזכורו על ידי התובע ( שאינו מיוצג) כדי להביא לדחיית תביעתו.

במקרה הנוכחי, אכן קיים מקור חוקי מעין זה.

ראשית, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן – חוק הגנת הפרטיות) אוסר על פגיעה בפרטיותו של אדם; סעיף 2(1) לחוק הגנת הפרטיות קובע כי פגיעה בפרטיות היא, בין היתר, "בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת"; וסעיף 29( א) לחוק הגנת הפרטיות מסמיך את בית המשפט לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק בגין הפרת החוק, בסך של עד 50,000 ₪.

בנוסף, סעיף 30 לחוק התקשורת, שכותרתו " הטרדה" קובע כי " המשתמש במיתקן בזק באופן שיש בו כדי לפגוע, להפחיד, להטריד, ליצור חרדה או להרגיז שלא כדין, דינו - מאסר שלוש שנים".

לטעמי, בנסיבות המקרה הנוכחי, התובע אכן הוטרד על ידי הנתבעת וקיימת לו עילה נגדה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ולסעיף 30 לחוק התקשורת ( באמצעות העוולה של הפרת חובה חקוקה הקבוע בפקודת הנזיקין).

ודוק, אך מובן הוא, כי לא כל פניית " טלמרקטינג", מחברה המספקת שירות זה או אחר, לנמען שלו היא מבקשת לספק את השירות, עולה כדי פגיעה בפרטיות או הטרדה האסורות בחוק. ואולם, פניות טלפוניות, חוזרות ונשנות, מטעם הספק, לנמען שלו מוצע השירות, כאשר אותו נמען מציין, פעם אחר פעם, בפני הפונים אליו, כי הדבר גורם לו לטרדה, ומבקש להפסיק זאת, כפי שארע במקרה הנוכחי, עולות כדי פגיעה בפרטיות והטרדה כאמור.

לא זו אף זו, הוראות סעיף 30 א לחוק התקשורת ( הידועות כ"חוק הספאם"), שעליהן ביקש ככל הנראה התובע להתבסס בתביעתו, אוסרות, בין היתר, על שיגור דברי פרסומת, לנמענים שלא נתנו את הסכמתם לכך בהתאם להוראות הסעיף ( כאשר במקרה הנוכחי אין למעשה מחלוקת כי שיחות הטלפון לנתבע אכן כללו דברי פרסומת כהגדרתם בחוק – מסרים שמטרתם לעודד את התובע לרכוש את שירותי הנתבעת – וכי לא נתקבלה הסכמת התובע לקבלת דברי פרסומת מהנתבעת). הוראות סעיף 30 א(ב) לחוק מונות את הדרכים שבהן נאסר על המפרסם לשלוח דברי פרסומת כאמור. מדובר, כפי שעולה מפסק הדין האמור בת"צ 1862-11-12, ברשימה סגורה. יחד עם זאת, באותו עניין דובר במסרים שעברו בשיטה טכנולוגית מסוימת ( המכונה " רימרקטינג"), אשר לגביה נקבע כי אינה באה בגדר אותן דרכים למשלוח דברי פרסומות האסורות לפי ההוראות הסעיף האמור. לעומת זאת, אשר למקרה הנוכחי, הרי שהוראות חוק התקשורת אוסרות על שליחת דברי פרסומות, בין היתר, באמצעות " הודעת מסר קצר" – הודעה המוגדרת בחוק, בין היתר, כ"מסר בזק", הכולל גם " שמע", ומועבר באמצעות רשת בזק ציבורית, אל ציוד קצה של נמען. הגדרה זו חלה לכאורה גם על " מסר בזק" הכולל " שמע" המועבר לנמען באמצעות שיחת טלפון המתקיימות מול גורם אנושי ( ולא רק לגבי מסר מוקלט).

הנה כי כן, לתובע עומדת עילה נגד הנתבעת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות וסעיף 30 לחוק התקשורת ולכאורה גם בהתאם להוראות סעיף 30 א לחוק התקשורת (ובטענה שלפיה היה על התובע לפנות בעניין זה למשרדי הנתבעת ולא לסוכנים שהתקשרו אליו אין כדי לשנות מסקנה זו – ר' בעניין זה הוראות סעיף 30א(ד) לחוק המסדירות את נושא "הודעת הסירוב" מאת הנמען – הוראות שלא קוימו על ידי הנתבעת במקרה הנוכחי) .

אשר לסכום הפיצוי הראוי, על פי הוראות סעיף 30 א(י)(1) לחוק התקשורת, מוסמך בית המשפט לפסוק פיצויים לדוגמא בגין הפרת הוראות החוק בסל של עד 1,000 ₪ בגין כל דבר פרסומות שנשלח בניגוד להוראות סעיף 30 א לחוק, כאשר על פי פסיקת בית המשפט העליון ( רע"א 2904/14 גלסברג נ' קלאב רמון בע"מ; רע"א 1954/14 חזני נ' הנגבי), פיצוי זה מהווה נקודת מוצא, אשר יש לסטות ממנה ולפסוק פיצוי בשיעור נמוך יותר, רק כאשר קיימים טעמים טובים לכך.

במקרה הנוכחי, וגם אם שליחת דבר פרסום זה או אחר על ידי גורם אנושי עלולה להיות מטרידה לא פחות, ולעיתים אף יותר, מאשר שליחת מסר באמצעי דוגמת דוא"ל או מסרון (" SMS"), לא ניתן לטעמי להתעלם מכך שמטרתו העיקרית של " חוק הספאם" הייתה התמודדות עם תופעה של שליחת " ספאם" באמצעים דוגמת האמצעים האחרונים האמורים, המאפשרים שליחה המונית של הודעות ספאם לנמענים רבים, ולא עם " טלמרקטינג". בנסיבות אלה, לא ראיתי מקום לפסוק לתובע פיצוי של 1,000 ₪ בגין כל אחת מהשיחות שבגינן הוגשה התביעה, אלא פיצוי בסכום כולל של 5,000 ₪, המשקף פיצוי נמוך יותר בגין כל אחת מהשיחות, או לחילופין, פיצוי על דרך האומדנה בגין הפרת הוראות סעיף 30 לחוק התקשורת, או פיצוי ללא הוכחת נזק בגין הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות. כמו כן, לא ראיתי מקום לפסוק פיצוי נוסף בגין עוגמת נפש, הנבלע לטעמי בתוך הפיצוי האמור.

נוכח האמור לעיל, תשלם הנתבעת לתובע פיצוי בסך של 5,000 ₪, וכן הוצאות משפט בסך של 500 ₪, בתוך 30 ימים מהיום.

ניתן להגיש בקשת רשות לערער על פסק הדין לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים.
ניתן היום, כ"ח שבט תשע"ה, 17 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מטהרי אוויר קרובים אל הפלדה 12, בת ים, ישראל | נרות קרובים אל 59, ישעי, ישראל | כבלי וחוטי חשמל קרובים אל המכתש 24, דימונה, ישראל | כספות קרובים אל הפסגות 11, נצרת עילית, ישראל | מילוי גז קרובים אל דב גרונר 5, תל אביב יפו, ישראל | מוסכים קרובים אל 7072 19, נצרת, ישראל | נרות קרובים אל שדרות צורן, קרית גת, ישראל | קולבים קרובים אל הערבה, אור עקיבא, ישראל | חומרי יצירה קרובים אל דרך הדרום, קרית גת, ישראל | בשמים קרובים אל שדרות ירושלים 228, נתיבות, ישראל | ייעוץ קרובים אל זלמן שז"ר 191, בית שאן, ישראל | מגיהים קרובים אל תוצרת הארץ 2, אופקים, ישראל | פיצריות קרובים אל סאפוריה, נצרת, ישראל | מסגריות קרובים אל Unnamed Road, Dimona, ישראל | שיווק ופרסום קרובים אל לוטם 3, שדרות, ישראל | חונכות לבני נוער קרובים אל הדולב 32-33, כפר הנגיד, ישראל | מטבחים קרובים אל ענבלים 46, ערד, ישראל | טקסטיל קרובים אל דולצ'ין, קרית מוצקין, ישראל | גרפולוגים קרובים אל הצדיק מירושלים 61-75, באר שבע, ישראל | מכולות וקונטיינרים קרובים אל שדרות וייצמן 400, קרית מלאכי, ישראל | טבח ליאור טוביאנה בראשון לציון | מועדון זמר מועדון דובדבן בתל אביב - יפו | רפואה אלטרנטיבית בריכת שחיה טיפולית בע"מ בנווה מבטח | תרגום דוד פכלר באלון שבות | מודד בכרייה רמי-מודד מוסמך בבאר שבע | אלקטרומכניקה נתנאל משה - אלקטרומכניקה בקרית גת | תאורה מחסני תאורה ברמת גן | מיסבים פאור טרנסמישן בע"מ בפתח תקוה | מאמן אישי מודעות אפקטיבית אימון להצלחה בתל אביב - יפו | מעונות יום ומשפחתונים אלטר יהודית בנתניה | פיצוחים פיצוחי הקריה בקרית ים | אריזות הי-פק טכנולוגיות אריזה מתקדמות בע"מ בהרצליה | חיתולים למבוגרים קליינמיץ עקיבא באבן יהודה | חונכות לבני נוער צהלה תל אביב ברמת גן | קפה רויאל אספרסו באום אל-פחם | שלטים אור-גיל מוקד בבני ברק | מחשבים גאמא מחשבים בקרית ביאליק | מונית מוניות הישוב - TAXI בזכרון יעקב | טכנולוגיות ירוקות מי קשת בחיפה | אימוץ ילדים ברוך רותי שרותי ייעוץ בע"מ בגן נרמחירון מוצרי נגרות | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון מסגרות חרש | מחירון עבודות איטום | מחירון מסגרות חרש | מחירון חומרי שרברבות | מחירון עבודות טיח | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון מיכלי מים | מחירון ביוב, תיעול ומתקני סילוק | מחירון מגופים לביוב | מחירון מתלים | מחירון מערכות כיבוי אש | מחירון זכוכית חלבית | מחירון אביזרים, סיפונים ומחסומי רצפה | מחירון אגניות | מחירון בניה בבלוקי אשקלית 268 | מחירון מוצרי טוף, חלוקי נחל, שבבי עץ צבעוניים, קומפוסט ותערובות | מחירון ביטומנים מנושבים ואלסטומרים ביישום חם | מחירון בניה בבלוקי בטון | מחירון מצנני אוויר | מחירון תוספות לשוחות בקרה | מחירון פלדת זיון | מחירון יחידות עיבוי מקוררות אוויר | מחירון מניעת חדירת דלקים לקרקע ממעצרות בטון | מחירון לוחות מודולריים מפוליקרבונט )דן-פל( בדרגות ש | מחירון קורות פלדה לעוגני קרקע קבועים | מחירון מכסים עם מסגרות לשוחות בקרה | מחירון חפירה, חציבה, מילוי והידוק | מחירון משטחים שבילים מדרגות ושוקת מבטון | מחירון שוחות בקרה מפוליאתילן | מחירון לוחות פחי פלדה | מחירון לבנים לציפוי קירות | מחירון יחידות דיזל גנרטור אוטומטי | מחירון בדיקות צפיפות שדה | מחירון משאבות ביוב וניקוז | מחירון בנית כיסי גרירה | מחירון תושבת למזגן ושונות | מחירון ספסלים, שולחנות פיקניק וביבפני כב' השופטת סמדר קולנדר-אברמוביץ תובע מנשה בינסי יצחק- ע"י עו"ד דניאל בן עמי נגד נ | בפני כב' השופטת נאוה בכור מאשימה 1. מ.י. מדור איכות הסביבה נגד נאשמים 1. מוחמד קאסם בן סלים 2. ג | בפני כב' השופטת הלית סילש תובעים 1. יוסף ענו נגד נתבעים 1. בתיה זיתוני הודעה בהתאם להחלטת כבוד ה | בפני כב' השופט רונן אילן תובע בנק מזרחי טפחות בע"מ נגד נתבעת ספייס פתרונות מחשוב בע"מ | בפני כב' השופט דב פולוק המבקש חיים ביטון נגד המשיבה מדינת ישראל <#2#> נוכחים: המבקש ובא כחו ע | מספר בקשה:14 בפני כב' השופט רונן פלג התובעת משואות יצחק מושב שיתופי להתיישבות של הפועל המזרחי בע | בית משפט השלום לתעבורה בירושלים בפ"מ 7702-08-11 חרבאווי נ' מדינת ישראל 23 אוגוסט 2011 בפני | בעניין: 1.האני סייאד 2.מחמד טאלב מחמוד סיאד 3.מחמוד רגא חאלד אבו אבו סביטן 4.מוחמד סייד 5.מוחי אלדין | בפני כב' השופט יחיאל ליפשיץ מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. ויאולטה יעקובוב אבדוב הודעה שלום | בית משפט השלום בחדרה ת"ט 41409-08-11 ל.מ.ל אור אנרגיה (2005) שותפות מוגבלת נ' בני אבראהים נ | בפני כב' סגן הנשיאה, השופט ד"ר קובי ורדי המבקש איסיאס גברהיווט ע"י ב"כ עו"ד | בפני כב' השופטת מרים ליפשיץ-פריבס התובעים 1.הייסם כרוף ת.ז. XXXXXX773 2.הייסם כרוף בנייה (2005)ב | בפני כב' השופט שלמה לבנוני, סגן נשיא התובעת מדינת ישראל - רשות הפיתוח ע"י ב"כ עוה" | בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ב"ל 17961-02-11 עטון נ' המוסד לביטוח לאומי 22 פברואר 2012 בפנ | בית משפט השלום בחיפה תא"מ 14004-07-10 מרפאת לב השן אמצעות אליהו לוי נ' ארמה 05 ספטמבר 2011 | לפני כב' הרשמת בכירה צבייה גרדשטיין פפקין תובעים 1. קרדן רכב בע"מ נגד נתבעים 1. סאג'י ח | בית משפט השלום בעפולה תא"מ 11847-06-12 רגב נ' מוסך רם עפולה בע"מ מספר בקשה:2 בפני כב&# | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים רע"פ 4301/01 - ו' בפני: כבוד השופטת ד' ביניש | בית משפט לעניינים מקומיים בקריית ביאליק רע"ס 21123-12-10 עירית קרית ביאליק נ' מיכאלוב תיק ח | מספר בקשה:30 בפני כב' השופטת שרון צנציפר הלפמן התובע וולף גיל נגד הנתבעות 1.איי.די.איי- חברה לבי | בית דין אזורי לעבודה בירושלים ס"ע 17538-04-11 בן טוב נ' נוף ים בע"מ 23 פברואר 2012 תוב | בית משפט השלום בראשון לציון תא"מ 11714-10-09 דתחייב נ' מועצה מקומית באר יעקב תיק חיצוני: מס | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים החלטה 7.9.11 עת"ם 16109-08-11 | בפני כב' השופט הרווי גרובס תובע ענבי עידו נגד נתבעים פסק דין 1. זו תביעה כספית לפיצוי כספי עקב ת