מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופט אפרים צ'יזיק

תובע

ישראל גוטמן

נגד

נתבע

אביהו בן שמחון

פסק דין

העניין שבפני, תובענה כספית ע"ס 32,000 ₪ בגין הפרה נטענת של זיכרון דברים אשר נחתם בין הצדדים.

על פי המתואר בכתב התביעה, בתאריך 5.4.13 חתמו הצדדים על זיכרון דברים לפיו הנתבע מסכים לרכוש מהתובע את דירתו ברח' חנה סנש 20 בחיפה תמורת 1,4750,000 ₪ אולם הנתבע התחמק מלעמוד בהתחייבויותיו ונמנע מלחתום על הסכם מכר והשאיר את התובע מחויב לו עפ"י הסכם זיכרון הדברים ובתוך כך איבד רוכשים פוטנציאליים אחרים אשר ביקשו לרכוש את הדירה, וגרם לו להפסדים ניכרים, ומכאן התובענה.

במסגרת ההליכים שבפני, נקבע דיון ליום 6.4.14 אולם הנתבע לא התייצב ולאחר שהוכח לביהמ"ש כי בתאריך 17.2.14 נמסרה התובענה לנתבע במסירה אישית ניתן פסק דין, וביום 22.4.14 הוגשה בקשה בהולה לביטול פסק הדין.

במסגרת הבקשה לנתבע היו טענות למכביר לגופו של עניין אולם לא נטען דבר לעניין המצאת התובענה לידיו בתאריך 17.2.14.

לגופו של עניין טען הנתבע כי אמנם הדירה מפאת חוסר התאמה לא נמכרה לו לבסוף אולם התובע חתם על הסכם זיכרון דברים עם גיסו 6 ימים לאחר החתימה על ההסכם עמו ושם נכתב מפורשות כי ההסכם בין התובע לנתבע יבוטל לאחר חתימה על ההסכם בינו לבין גיסו ועל כן לא ברורה טרוני יתו של התובע בהקשר הזה. צורפו לבקשה, זיכרון הדברים בין התובע לגיס הנתבע, נסח מלשכת רישום המקרקעין המעיד על הרישום.

עוד מוסיף הנתבע בהקשר הזה, כי התובע מבקש לעשות עושר שלא כדין שכן ביום 11.4.13 חתם על זיכרון הדברים השני ובו ביטל את ההסכם הראשון וב - 12.4.13 שלח מכתב לנתבע ובו הוא משחרר את עצמו (לאחר שכבר חתם יום לפני על ההסכם) מההתחייבות על פי ההסכם הראשון, יוצא אפוא כי ההסכם בוטל ע"י התובע ובהסכמתו מאחר ומצא כבר קונה אחר ומחפש במקביל להתעשר ולהוציא כספים שלא כדין מהנתבע.

הואיל וכלל יסוד בהליך השיפוטי התקין, קובע כי יש ליתן לנתבע את יומו בביהמ"ש, ככל שניתן היה פסק דין אשר נפל בנתינתו פגם, לא היו נבחנות טענות ההגנה. ראה לענין זה, מ. קשת, "הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי", מה' 15, עמ' 1213, וכן ע"א 64/53 כהן נ' יצחקי, פ"ד ח' 395.

להבדיל, בימ"ש מאבחן בין פסק דין אשר ניתן על פי צד אחד שלא כהלכה, לבין פסק דין אשר ניתן כהלכה (ראה ע"א 5000/92 בן ציון נ' גורני ואח', פ"ד מח (1) 830), ובמסגרת זאת, רשאי לבטל ביהמ"ש את פסק הדין, לפי שיקול דעתו. משהגעתי לכלל מסקנה, בדבר כך כי פסק דין ניתן כדין, נותר לבחון האם ישנה הצדקה לבטל את פסק הדין, בשיקול דעת ביהמ"ש.

במסגרת זאת, נשאלות שתי שאלות: מהי סיבת המחדל, ומהם סיכויי ההגנה. אוסיף ואציין, כי על פי פסיקת בתי המשפט, קיימים יחסי גומלין בין שני שיקולים אלו – וככל שהתשובה לאחד מהם משכנעת יותר, כך קטן המשקל שיש לייחס לאחר (ראה לענין זה, ע"א 3645/92 קלנר נ' לופוביץ, פ"ד מז (4) 133).

במסגרת הפעלת אותו שיקול דעת, על הנתבע לפרט טעמי הגנתו, שכן השיקול המהותי בעת שמבוקש ביטולו של פסק דין, הינו סיכויי ההגנה, שכן אין טעם, תועלת או הצדקה, לביטול פסק דין, כשאין תוחלת לטענות ההגנה (וכל עוד לא נפל פגם בהליכי במסגרתם ניתן פסק הדין). ראה לענין זה, ע"א 422/63 חצרוני נ' מחמוד עבד אל חי, פ"ד יח (1) 67.

לגופו של עניין אני מוצא כי הנתבע הראה הגנה הראויה להישמע ובשל כך, יש מקום ליתן לנתבע את יומו בבית המשפט ומוצדק בנסיבות העניין לבטל את פסק הדין אשר ניתן בהיעדר הגנה ובמעמד צד אחד, ובהתאם אדון בתובענה לגופה.

לאחר שמיעת טענות הצדדים ולאחר עיון בנספחים הגעתי למסקנה כי יש לדחות את התובענה , ואנמק טעמי;

אין מחלוקת כי ביום 5.4.13 נחתם בין הצדדים הסכם זיכרון דברים לפיו הצהירו הצדדים על נכונותם לבצע עסקת מכר של דירת התובע בתמורה של 1,475,000 ₪. בזיכרון הדברים, צוינו פרטי הצדדים, פרטי הדירה, סך התמורה של העסקה, תשלומי המיסים, מועד מסירת החזקה וניתנה מקדמה בסך של 10,000 ₪. בזיכרון הדברים האמור נרשם בין היתר: "...מוסכם כי עד 30.6.13 תועבר הדירה לקונה אחרי שישולמו הסך הנ"ל".

בדיון שנערך בפניי ביום 26.6.14 התובע העיד: "גיסו שיושב לידו נכנס לנעליו של הנתבע והסכים לקנות את הדירה. הוא אילץ אותי למכור את הדירה ב- 25,000 ₪ פחות. באותו זמן בעצם שזיכרון הדברים שאני חתום כלפי הנתבע , אם אני הולך ומוכר למישהו אחר אני בעצם יכול להיות אני המפר. גם בזכרון הדברים שעשיתי עם הקונה ציינתי שהחוזה יבוטל כי אני לא יכול למכור לשני אנשים שונים. לכן אחרי שחתמתי את זכרון הדברים עם מר שגב שלחתי לו מכתב שצורף לכתב התביעה שבו אני מזהיר אותו שנגרמים לי נזקים". (עמ' 3 שורות 25-26, עמ' 4 שורות 1-5 לפרוטוקול).

אף הנתבע העיד: "אמרתי לתובע שמאד התלהבתי מהדירה ומאד רציתי את הדירה ואמרתי שאני לא יכול לעשות את העסקה לבד בלי אשתי. זה לקנות בית ולא מחסן, אני עובר לגור עם אשתי ולא לבד. אמרתי לו את זה גם בזכרון דברים. הוא אמר לי שגם אם אני לא ארצה זה יבוטל. אשתי לא השתכנעה ולא בה אפילו לראות את הדירה". (עמ' 4 שורות 8-12 לפרוטוקול).

אין מחלוקת כי התמורה לא הועברה והדירה לא נמכרה לנתבע אלא לגיס של הנתבע כשבוע לאחר מכן אשר בעטיו של הסכם זה, שלח התובע מכתב לנתבע המשחרר אותו מהתחייבויות קודמות כלפיו, כלומר בין התובע לנתבע התנאים לא הבשילו לכדי הסכם מכר ומאחר ובהסכם לא ניתנה כל מגבלה של זמן לחתימה על הסכם מכר אלא רק למסירת החזקה בדירה, סבורני כי לא היה מפגש רצונות בין הצדדים ולא היתה גמירות דעת מוחלטת, נשאלת אם כן השאלה האם התנהל הנתבע בחוסר תום לב במו"מ ויצר כלפי התובע מצג שווא המזכה את התובע בפיצוי בגין נזקיו?

הוראות סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, קובע "תום לב במשא ומתן
12. (א) במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.
(ב) צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום-לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק
שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה, והוראות סעיפים 10, 13 ו-14
לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, יחולו בשינויים
המחוייבים".

יפים לעניין זה דברי השופט ברק בע"א 6370/00 קל בנין בע"מ נגד ע.ר.מ. רעננה לבניה והשכרה בע"מ :" הוראה זו – ועמה אחותה הבכירה בדבר קיום בתום-לב של חיוב הנובע מחוזה (ראו סעיף 39 לחוק והרחבת החובה בסעיף 61(ב) לחוק) – מהווה הוראת יסוד במשפט הישראלי, בכלל, ובמשפט הפרטי, בפרט. היא משקפת דוקטרינה "מלכותית" (ראו בג"ץ 1683/93 יבין פלסט בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים [3], בעמ' 708). היא מהווה את ה"נשמה" של מערכת המשפט (ע"א 391/80 לסרסון נ' שכון עובדים בע"מ [4], בעמ' 264). היא מציבה בפני הפרט את החובה לנהוג ביושר ובהגינות (בג"ץ 59/80 שירותי תחבורה ציבוריים באר-שבע נ' בית הדין הארצי לעבודה [5], בעמ' 834). היא אינה מעמידה דרישת "חסידות" גבוהה; היא אינה דורשת כי הצדדים יהיו מלאכים זה לזה. היא באה למנוע מצב שבו אדם לאדם זאב. היא מבקשת להנהיג מסגרת נורמטיבית שבה אדם לאדם – אדם (ראו א' ברק שיקול דעת שיפוטי [28], בעמ' 473).

במקרה דנן , אציין כי באשר להתנהלות בעל פה כפי שתוארה ע"י הצדדים בפני, לא מצאתי להעדיף גרסה אחת על פני האחרת עם זאת , נוכח הסכם זיכרון הדברים המאוחר שנחתם ברי כי נגרעו מהתובע 25,000 ₪ אולם התובע לא הוכיח כי בשבוע בו לא נחתם הסכם המכר פעל כדי לקיימו , כנדרש על פי הוראת סעיף 41 לחוק החוזים, לא ע"י מכתב שנשלח לנתבע בו הוא מתריע כי באם לא י יחתם הסכם מכר אז הדבר יחשב כהפרה של ההסכם או למצער כל הודעה אחרת , והעובדה כי התובע בחר לשלוח מכתב המודיע לנתבע כי ההסכם עמו בטל רק לאחר שנחתם הסכם זיכרון הדברים השני אינה מעלה או מורידה בהיקשר הזה.

אמנם אין ספק כי לתובע נגרמה אי נוחות כלשהיא בשל הצפייה למכירת הדירה והאכזבה בכך שנאלץ לוותר על רוכשים פוטנציאליים ההולמים יותר מבחינת המחיר המבוקש, עם זאת, סבורני, כי אין להפריז בכימות הנזק שכן , ימים ספורים לאחר מכן חתם התובע עם גיסו של הנתבע הבא בנעליו, ולנוכח העובדה כי בפני התובע הייתה הבחירה לדרוש מהנתבע לקיים את ההסכם ומשלא יקיימו לתבוע ממנו את סכום ההפרה כפי שנקבע בהסכם (10% מסכום העסקה) בחר התובע למכור את הדירה לאחר במחיר מופחת עוד כשהינו מחויב על פי ההסכם הראשוני, ואין לו אלא להלין על עצמו בהקשר הזה.

ואולם, לא ראיתי באי הנוחות כמקימה חבות בפיצוי בגין הפרת זיכרון הדברים. זיכרון הדברים אשר נכרת, ניתן לראותו ככזה אשר בוטל על ידי שני הצדדים, בהתנהגותם, שכן ימים ספורים לאחר כריתתו נכרת הסכם אחר, והן התובע חתם על הסכם הסותר את הסכמת הצדדים, והנתבע לא הביע כלל רצון לאכוף את אותו זיכרון דברים, ובנסיבות אלה, איני רואה בנתבע דווקא כמפר ההסכם, אלא רואה את ההסכם כמבוטל בהסכמה, באופן שאינו מקים את החבות הנטענת.

התובענה נדחית לפיכך. בנסיבות העניין ולאור הדיון בבקשה לביטול פסק דין, איני עושה צו להוצאות.

ניתן לערער על פסק הדין ברשות בית המשפט המחוזי בחיפה בתוך 15 ימים.

ניתן היום, כ"ט טבת תשע"ה, 20 ינואר 2015, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מחסני קירור קרובים אל יוחנן בן זכאי 13, טבריה, ישראל | משתלות קרובים אל ברוש 1-9, קיסריה, ישראל | כלי נגינה קרובים אל הרב יחיא קפאח 54, באר שבע, ישראל | קיבוצים ומושבים קרובים אל | יועצי מס קרובים אל יוסף שפרינצק 289, קרית שמונה, ישראל | הזמנות לאירועים קרובים אל | ניהול פרויקטים קרובים אל ההגנה 44, נהריה, ישראל | טיסות כיף קרובים אל משה הדדי, אור יהודה, ישראל | כרטיסים חכמים קרובים אל שושן 10-22, פרדס חנה כרכור, ישראל | דוגמנות קרובים אל 3, קרית מלאכי, ישראל | תקשורת קרובים אל דרך הרים, אילת, ישראל | לוחות הוראה ותכנון קרובים אל מבצע משה 4, אופקים, ישראל | מודדים קרובים אל | כרטיסים קרובים אל יחיא אביץ, ראש העין, ישראל | יזמות עסקית קרובים אל Unnamed Road, Givat Brenner, ישראל | כלי עבודה קרובים אל 7, גדרה, ישראל | מדרגות קרובים אל לוי אשכול 7, חדרה, ישראל | מזרקות קרובים אל בצלאל, אופקים, ישראל | אנטנות קרובים אל שדרות טום לנטוס 27, נתניה, ישראל | נייר וקרטון קרובים אל ירושלים 24, אופקים, ישראל | חומרי יצירה בטה סחר ותעשייה בע''מ ביבנה | וילונות וילונות דוד ויונתן בבת ים | אלקטרומכניקה נתנאל משה - אלקטרומכניקה בקרית גת | ניהול הבנייה השוקדים הנדסה בע"מ בגבעת ניל"י | מטאורולוגיה בקלצ'וק שמעון בקרית אונו | חלונות אלירן ברמת גן | מדבקות ברקוד פור יו בבני ברק | אבלות גל-עד י. זעפרני 2000 בע"מ בפארק תעשיות קדמת גליל | הובלות הובלות של איגור בכרמיאל | עיבוד שבבי סמיר עבודות חריטה וכרסום בירכא | מכונות משחק בבילון גיימס באילת | ניהול פרויקטים סטיבן דרוקר ניהול בניה בירושלים | לימוזינה וגאס לימוזין בראשון לציון | ועידות וכנסים נובל הפקות בע"מ בנתניה | סקרים פורי - מחקרי שוק ודעת קהל לישראל 2000 בע"מ בתל אביב - יפו | כלכלה שרון כרמל בנס ציונה | קולנוע פוטג' אי.אל. בתל אביב - יפו | הובלות זבידאת מוחמד בקרית טבעון | כלי נגינה הררי - בית של נבל וכינור ברמת רזיאל | מסגריה ש.פ. עבודות מסגרות ובנין בבאר שבעמחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון | מחירון סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון גינון והשקיה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות איטום | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מתקני הסקה | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון ארונות לשירותי אורחים ולאמבטיה עם כיורי משטח | מחירון שסתום אל חוזר לביוב | מחירון הריסת מבנים קיימים | מחירון מעבירי מים ועבודות ניקוז | מחירון לוחות פחי פלדה | מחירון חציבה | מחירון אביזרים בחדרי אמבטיה ומקלחת ממתכת מצופה כרום | מחירון ארונות | מחירון צבעי חוץ לקירות | מחירון מקלחות | מחירון התפשטות, משאבת סחרור והנחת מצע בידוד פוליאוריטן, פריסת הצנרת )כדוגמת פקסגול,( כ14- | מחירון מסתורי כביסה | מחירון מדפים | מחירון תעלות רשת ברזל | מחירון נורות (אוזרם או פיליפס) | מחירון סככות ורשתות צל | מחירון סרגלים ליישור טיח | מחירון לוחות פחי פלדה | מחירון חומרי שרברבות | מחירון סיכוך בלוחות פי.וי.סי | מחירון מעקות פלדה | מחירון נקודות אינסטלציה | מחירון קידוח כלונסאות בקדיחה יבשה | מחירון זכוכית מרושתת | מחירון צינורות חשמל ממתכת | מחירון מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות | מחירון פרופילי פלדה RSH | מחירון ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילן PP | מחירון חומרי צביעהלפני: כב' הרשם כאמל אבו קאעוד התובע: ד"ר וליד אסדי - הנתבע: 1. חברת אלחיאת להשקעות בע" | בפני כב' השופט רמזי חדיד תובע רון חן נגד נתבע ויקטור רבאייב החלטה 1. לאור הודעת המגשר מיום 29.9. | בפני כב' השופטת שרה ברוינר ישרזדה תובעים 1. שרה אמסלם נגד נתבעים 1. א. פמיני יזום והשקעות בע&quo | בית משפט השלום לתעבורה בחיפה תת"ע 4726-05-10 מדינת ישראל נ' בייקדאי טמסגין 11 ספטמבר 2011 ב | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט נאסר ג'השאן מבקש רפאל לוי נגד משיבה המאגר הישראלי לביטוחי רכב (&q | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט אלי אנושי מבקשים ח'אלד אגבאריה נגד משיבים מדינת ישראל החלטה הבקשה | לכבוד לשכת הוצל"פ עפולה מנחם 42 ,פינת שרת, עפולה, 18400 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו ב | בית משפט השלום בירושלים מ"י 39574-06-10 מדינת ישראל נ' איבגי 05 אוקטובר 2011 בפני כב' ה | בית משפט השלום בנתניה תא"מ 3800-04-10 אלקטרה בע"מ נ' תפוז כתום שיווק אופנה בע"מ ב | בפני כב' השופטת עמיתה אביבה טלמור תובע עזבון המנוח צוייק עקיבא ז"ל נגד נתבעת חשמלית ריידר ב | בבית המשפט העליון בש"פ 4422/00 בפני: כבוד השופט ת' אור המבקש: דורון אברג'יל נגד המשיבה: מדינת י | בית משפט השלום בעכו תו"ב 48120-10-10 ועדה מקומית לתכנון שפלת הגליל נ' מג'דוב ואח' 0 | בית משפט השלום בפתח תקווה מ"י 46269-02-11 מדינת ישראל נ' זוננשיין תיק חיצוני: 4-1647-29115- | בית משפט השלום בנצרת ת"א 53068-11-10 קדש נפתלי מושב עובדים להתיישבות חקךאית שיתופית בע"מ נ | לפני כב' השופט מרדכי בן-חיים תובעים 1. צבי כהן ואחיו חברה קבלנית לעבודות עפר ופינוי אשפה בע" | לכבוד לשכת הוצל"פ עכו רח' יהושפט 15, עכו, 24513 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: | לפני כב' הרשמת בכירה איילת הרץ תובעים 1. דורון צפלביץ נגד נתבעים 1. שריה אשכול 2. מירב אשכול הזמ | המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם לימור רוסו <#2#> נוכחים: ב"כ המאשימה עו"ד נעמה ישראל ב&q | בפני כב' השופטת תמר שרון נתנאל תובעים נגד נתבעים 1. אליאס שקור ואח' החלטה בטרם אדון בבקשה למ | בפני כב' השופטת רחל חוזה, סגנית נשיא (בדימ') התובע סעיד אבו סעדא נגד הנתבעים פסק דין בתאריך | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק עותרים 1. גי ללוש נגד משיבים 1. משרד הבינוי והשיכון/המשרד הראשי 2. עמ | בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה תת"ע 7272-04-11 מדינת ישראל נ' בורוחובסקי 26 אוקטובר 2011 | בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 7544-03-12 פולדמיר בנין(1986) ב | מספר בקשה:2 בפני כב' הרשמת בכירה ענת דבי מבקשים אסתר לוי נגד משיבים החלטה ארכה כמבוקש. ניתנה היו