מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

מספר בקשה:1
בפני
כב' השופט יעקב שינמן

מבקשים

נגד

משיבים

החלטה
בבקשה לעיקול זמני במעמד צד אחד

בפני בקשה לעיקול זמני במעמד צד אחד שהגישו המבקשים.

עיינתי בבקשה ובנספחיה ולא מצאתי בשלב זה, כי היא עומדת בדרישות הדין למתן צו עיקול זמני.

מתן סעד זמני בכלל ובפרט במעמד צד אחד, הינו צעד קיצוני שב ית המשפט אינו נותן אותו כדרך השגרה, אלא במקרים נדירים שנקבעו בדין, ככאלו המצדיקים מתן סעד בטרם שמיעת הצד שכנגד.

בנסיבות המקרה כאן, לא מצאתי הצדקה להיענות לבקשה, אך כבר עתה ייאמר שאילו הייתי נענה היה מקום להיענות לה רק כנגד הפקדה במזומן של ס כום נכבד בקופת בית המשפט ומתן ערבויות צד ג' אחרות, גם הן בסכומים גבוהים ביחס לסכום אותו מבקשים לעקל, בייחוד כאשר המבקשים מבקשים לעשות "עיקול עצמי" אצל עצמם.

לא ברור מתוך הבקשה, אילו כספים מבקשים המבקשים לעקל אצל עצמם.
למעט אמירה כללית ובלתי מפורטת, כי המבקש נטל הלוואה בקשר לפרויקט אחר מהמשיב 2, בסך של 1,000,000 ₪, וכי בקשר להלוואה זו "מתנהלים בין המבקשים לבין מר בורקו הליכים משפטיים..", לא ברור אילו כספים נוספים מחזיקים המבקשים, אותם הם מבקשים לעקל בעיקול עצמי, או שמא עיקול עצמי זה , ייתן בידם את הלגי טימציה שלא לשלם את סכומי ההלוואה שנטלו ובגינם הם מנהלים הליכים משפטיים.

על פי תקנות 362 ו-374 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, סעד של עיקול זמני י ינתן כאשר:
בית המשפט שוכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת תביעה;
מאזן הנוחות נוטה לטובת מבקש צו העיקול, דהיינו: הנזק אשר ייגרם למבקש צו העיקול אם לא יינתן צו העיקול גדול יותר מהנזק אשר ייגרם למשיב אם יינתן צו העיקול;
הבקשה למתן צו עיקול הוגשה בתום לב והינה מידתית;
בית המשפט שוכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה כי קיים חשש סביר שאי מתן צו העיקול יכביד על ביצוע פסק הדין.

ראו לעני ין זה רע"א 6614/06 כפרית תעשיות (1993) בע"מ נ' ICC INDUSTRIES INC (מיום 4.1.07, פורסם בנבו ).

שני המרכיבים – סיכויי הצלחת התביעה ומאזן הנוחות – זכו בפסיקה לכינוי "מקבילית הכוחות", וההכרעה בשאלת מתן הסעד הזמני תיפול לאחר איזון ושקלול שני המרכיבים הללו (ראו רע"א 9308/08 אלול נ' רביב (מיום 21.4.09, פורסם בנבו )).

כב' הנשיא א' גרוניס ברע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות 1993 בע"מ ( מיום 6.6.06, פורסם בנבו) מסכם את ההלכה והתנאים להיענות לצו וכך קבע :

"תובע המבקש לקבל סעד זמני במסגרת תביעה עיקרית נדרש לעמוד בראש וראשונה בשני תנאים מצטברים. תנאי ראשון הוא קיומה של זכות לכאורה, היינו סיכוי של ממש לזכות בתביעה. תנאי שני הוא כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו. היינו, שנזקו, אם לא יינתן הסעד הזמני והוא יזכה בבוא היום בתביעה, יהיה גדול יותר מהנזק שייגרם לבעל הדין שכנגד אם יינתן הסעד הזמני והתביעה תדחה בסופו של דבר. שני התנאים אינם נבחנים במנותק, אלא נשקלים תוך שימת לב לזיקת הגומלין ביניהם, על בסיס מה שמכונה לעיתים – מקבילית כוחות. ככל שבית המשפט יתרשם כי סיכויי מבקש הסעד לזכות בתביעותו גבוהים, כך יקל עמו בדרישת מאזן הנוחות, וכן גם להיפך, ככל שיעלה בידי מבקש הסעד להצביע על כך שמאזן הנוחות נוטה לטובתו באופן חד, כך יקפיד פחות בית המשפט על עצמת הזכות לכאורה עליה הוא נדרש להצביע" (הדגשה שלי – י.ש.).

מטבע הדברים איני רוצה בשלב זה של הדיון להביע דעה סופית, על קיומן של ראיות מהימנות בקשר לקיומה של עילת תביעה, אך עיון בכתב התביעה והנספחים מעלה כי כל פעם כשהמשיבים התי יחסו לבקשת המבקשים במסמכים נגדיים, הם התי יחסו למבקש כמי שיש לו את "הידע המומחיות והניסיון בניהול ובהוצאת היתר בניה כדין לפרויקט" (הואיל לטיוט ה של המשיבים מיום 4.3.13) הם עמדו על קיומה של " הודעה מפסיקה" המאפשרת למשיבים להביא ההסכם בכל עת לסיום מכל טעם והמבקשים לא יהיו זכאים לתשלום או פיצוי (ס' 3.2-3.1 לטיוטת ההסכם).
ממסמכים אלו עולה בשלב זה הסברה, כי המבקשים לא הסכימו לתנאי שכזה אך ברור מכך כי היה ביניהם פער עצום המצביע על קושי אפשרי בשאלת "גמירות הדעת" וההסכמה בקשר לתנאים שסוכמו .

גם כשהמבקש מנסה בהקלטה סמויה מעינו של המשיב 2 להוציא ממנו הודאה לגבי התנאים בהם נסגרה הע סקה עם המשיב 1, עונה המשיב 2 בצורה נחרצת לכאורה כי:
"הוא לא סגר איתך דבר כזה" (תמליל השיחה מיום 13.6.13 עמ' 3 ש'27).

כאמור, איני מביע דעה בשלב זה לעצם המחלוקת או לאיכותן של הראיות, אך ברור כי מחד, במסמכים ששלח המבקש מופיעה גרסה אחת, בעוד שבמסמכי המשיבים מופיעה לכאורה גרסה שונה.
ברור שלמסרונים שנשלחו בהם נאמר "...עשינו עיסקה בלחיצת יד..." או ".. סגרנו בלחיצת יד ותו לא, שיישאר ככה...", יש משקל ראית,י אך לאלו יצטרכו להינתן פרשנויות והשלמות כדי ליצור את התמונה השלמה והנכונה, של הע סקה שנכרתה, ככל שנכרתה כטענת המבקשים.

הוכחת שאלת הסיכוי ותמיכתה בראיות מהימנות הינה מכרעת בקביעת ההחלטה, אם להיענות לבקשה ואם לאו.

תנאי נוסף שעל בית המשפט לבחון בעת החלטה אם להיענות לבקשה הינו האם חל שיהוי בהגשת הבקשה.
בעניין זה יש לזכור כי המבקש יודע על המחלוקת כבר מחודש מרץ 2013 (ס' 31 לבקשה) או לכל המאוחר מינואר 2014 (ס' 48 לבקשה) אך למרות זאת, התובענה מוגשת רק עתה, והתמוה יותר , כיצד זה שלא נשלח מאז מכתב התראה ע"י ב"כ המבקשים ובלאו הכי לא התקבל מענה של ב"כ המשיבים.

ברע"א 5240/92 חלמיש חברה ממשלתית עירונית נ' אשרז עיבוד נתונים בע"מ ( מיום 17.12.92 , פורסם בנבו) נקבע כי:

"צו כזה, ככל סעד ביניים כדוגמתו, איננו ניתן כדבר שבזכות, אלא תלוי הוא בהתקיימותן של נסיבות מיוחדות, שיצדיקו לתיתו למבקש עוד בטרם נתבררה תובענתו ובטרם הוכחה צדקתה. מטרתו השכיחה של צו זמני היא לשמור על מצב קיים ולמנוע את שינויו בעוד ההליך תלוי ועומד, אך יש גם שהצידוק לתיתו נעוץ בצורך להפסיק מטרד קשה או פגיעה חמורה. ברם השאלה המנחה, הניצבת בפתחו של כל הליך שעניינו במתן צו ביניים, היא, אם מתן הצו הוא הכרחי במידה המצדיקה את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם ולפני בירור התביעה (ראה:ב י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מה דורה שישית, 1991, בעריכת ש' לוין, סימן 492). נמצא, שעל המבקש צו ביניים מוטלת חובה לשכנע את בית המשפט בדוחק הנסיבות, שיש בו כדי להצדיק את ההתערבות המוקדמת. מבקש שהישהה את בקשתו איננו יוצא ידי חובה זו, שהלוא בעצם השיהוי יש משום ראיה לסתור את טענתו, שהצו חיוני ונתינתו אינה סובלת דיחוי. ודוק:ו אינני אומר, ששיהוי כשלעצמו יביא, בכל הנסיבות, להשבת פני המבקש ריקם; אך למצער ניתן לומר, שבהעדר נימוקים כבדי משקל, להיפוכו של דבר, כך בדרך-כלל יש לנהוג. קל וחומר, שאין להיענות לבקשה מושהית, אם מצטרפים לכך שיקולים נוספים, הכרוכים בשיהוי ומשולבים בו".

באשר למאזן הנוחות הבקשה איננה כוללת נתונים לעניין מצבם הכלכלי הגרוע של המשיבים.
מהבקשה עולה לכאורה, כי המשיבים הינם אנשים בעלי הון רב, המעורבים בפרויקטים בארץ ובעולם.
ייתר על כן לא ברור לי מדוע המבקשים לא הציגו מסמכים בקשר לנכס נשוא התביעה (כמו נסח טאבו), האם הוא משועבד, האם רובצת עליו משכנתא שכל רוכש יצטרך לפרעה קודם לרכישת הנכס וקודם לעיקולים שמוטלים על המוכרים, כפי שמתבקש כאן.

בעניין זה של אי הצגת הנתונים ותמונה שלמה לא ברור לי מדוע "הומחו" לפני כיומיים (17.7.14) זכויות המבקש 2 למבקשת 1 (ס' 7 לבקשה), מה משמעות "סיחור האופציה" בגינה אמורה המחזיקה 3 להעביר למשיבים כספים, ולא ברור מה דינם ומה משמעותם של ההליכים המשפטיים המתנהלים בין המבקש לבין המשיב 2 בקשר לפרויקטים אחרים וכד'.

ברור שבנסיבות המתוארות לעיל ולעת הזו, אין בחומר המצורף לבקשה כדי לענות על לדרישות הדין למתן צו עיקול זמני במעמד צד אחד והבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"ד תמוז תשע"ד, 22 יולי 2014, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

כימיקלים קרובים אל | אביזרי אופנה קרובים אל דרך הבשמים 48, אילת, ישראל | מהנדסי קרקע וביסוס קרובים אל | אביזרי אופנה קרובים אל בן-גוריון/בית עלמין, גדרה, ישראל | דיו ומדפסות קרובים אל | אבטחת איכות קרובים אל דרך העמק 41, נוף הגליל, ישראל | ייעוץ מקצועי קרובים אל גוש חלב 38, פרדס חנה כרכור, ישראל | קרוואנים קרובים אל | קוסמטיקאיות ומכוני יופי קרובים אל לכיש 15, חדרה, ישראל | לוחות הוראה ותכנון קרובים אל | קולבים קרובים אל | קאנטרי קלאב קרובים אל החשמונאים 33, טבריה, ישראל | אדריכלים קרובים אל הנשיא הראשון 46, רחובות, ישראל | מוזיאונים קרובים אל | אימון אישי קרובים אל האלה 56, כפר הנגיד, ישראל | שמאים קרובים אל ז'בוטינסקי 11, אור עקיבא, ישראל | פטנטים קרובים אל | גדרות קרובים אל | מכבסות קרובים אל | קפה קרובים אל מחירון מעליות | מחירון מתקני חשמל | מחירון פנלים מבודדים | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון הריסות ופירוקים | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון חומרי שרברבות | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון פירוק ריצוף | מחירון רעפי חרס | מחירון גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה | מחירון שיגומים (דיפון) מכלונסאות עם תמיסת בנטונייט | מחירון ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה | מחירון קערות שולחניות | מחירון צינור פלדה ללא עטיפה חיצונית | מחירון שעות עבודה לעובדי מעבדות קרקע, דרכים ובטון | מחירון מאחזי יד | מחירון לוחות מודולריים מפוליקרבונט )פוליגל( בדרגות שקיפות שונות | מחירון צינורות פלסטיים | מחירון מערכת הסקה תת ריצפתית | מחירון אינטרקום ומנעולים חשמליים | מחירון פינות, רשתות וסרגלים לטיח | מחירון יריעות איטום P.V.C | מחירון דלתות נגררות אגף על אגף (הזזה) של 3 אגפים ו | מחירון אגניות | מחירון צלונים ווילונות | מחירון שולחנות | מחירון מילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות | מחירון קירות בטון | מחירון ארונות | מחירון מנהל עבודה ומנהל פרויקט | מחירון בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות | מחירון קבועות תברואה | מחירון כבלים ומגשרים | מחירון כבלי פיקוד | מחירון מעקות לבניה פרטית ורוויה | מחירון תעלות רשת ברזל | מחירון מוליכי נחושתהחלטה בתיק ע"א 952/14 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 952/14 - ד' לפני:כבוד הרשם גיא שני המ | בית משפט השלום ברמלה תא"מ 53082-06-11 תורגמן נ' שלום ואח' 01 אפריל 2012 לפני כב' הר | בית המשפט המחוזי בנצרת מ"ת 44334-01-12 מדינת ישראל נ' טבאש(עציר) ואח' 23 ינואר 2012 בפנ | בית המשפט המחוזי בחיפה מ"ת 15511-02-12 מדינת ישראל נ' פחמאווי(עציר) תיק חיצוני: בפני כב' | בפני כב' השופטת ורדה פלאוט מבקש יניב גבריאל עו"ד ע"י ב"כ עו"ד אוריה ירקוני נ | בפני כב' השופט שמואל מלמד תובעים 1. עובדיה פתחוב נגד נתבעים 1. יעקב קניג הודעה יתרת החוב בתיק  נ | החלטה בתיק בג"ץ 9722/03 בבית המשפט העליון בג"ץ 9722/03 - ב' בפני: כבוד המשנה לנשיא א' מצא | פסק-דין בתיק בש"פ 2957/13בבית המשפט העליון בש"פ 2957/13 לפני:כבוד השופט ס' ג'ובראן המערערי | בפני כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין תובעים 1. כרמי אינטרלב בע"מ נגד נתבעים 1. קלייר בן דר | בית משפט השלום בחדרה ת"ט 22348-03-12 א.ח. הדיל בע"מ נ' מורסיאנו התנגדות לביצוע שטר בתי | בית משפט השלום בנתניה תא"מ 22471-07-11 חברת פרטנר תקשורת בע"מ נ' כחלון תיק חיצוני: 015 | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 33230-01-12 עמרן נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ 01 מאי 20 | בפני כב' השופטת כרמית פאר גינת מאשימה נגד נאשמים החלטה בפני בקשה לביטול הוצאות בהן חויבה המאשימה | בבית המשפט העליון בה"נ 5238/98 בפני: כבוד הנשיא א' ברק המבקשת: טריקואה טזזו נגד המשיבים: 1. דוד | בית משפט השלום בקריית גת ת"פ 1441-09 מ.י. תביעות לכיש-שלוחת אשדוד נ' רואס תיק חיצוני: 456/0 | החלטה בתיק בג"ץ 1156/03 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 1156/03 - א' בפני | בית משפט השלום בהרצליה ת"א 37670-09-10 הירשהורן נ' לביטוחי רכב הפול בפני כב' השופט אבי | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 12675-09-11 אוזנה נ' לוגסי תיק חיצוני: 0190579119 08 נוב | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 15576-08-09 מדינת ישראל נ' חואג'ה ואח' תיק חיצוני | בפני כב' השופטת מירב בן-ארי התובעת: מרגלית יעקב נגד הנתבעים: החלטה לאחר עיון בבקשה למינוי מומחים | בפני כב' השופטת סמדר קולנדר-אברמוביץ תובעים נתיב אקספרס - תחבורה ציבורית בע"מ נגד נתבעים 1. | החלטה בתיק ע"א 1938/11 בבית המשפט העליון ע"א 1938/11 - י"ג בפני: כבוד המשנה לנשיאה א' | לפני כב' השופטת גלית אוסי שרעבי תובעים 1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. אולג גרינבר | בית דין אזורי לעבודה בירושלים 11 אוקטובר 2011 ת"צ 3401-04-11 צבאן נ' בע"מ בפני השופטת | בפני כב' השופטת רחלי טיקטין עדולם תובע יהודה כהן ע"י ב"כ עוה"ד יאיר הולנדר נגד נת