מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופטת רנה הירש

תובעת

כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד תום נור

נגד

נתבעים

1.מוחמד ביאדסי
2.קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח
ע"י ב"כ עו"ד אלון רוזלס

פסק דין
הרקע ותמצית טענות הצדדים

דיון והכרעה
5. בהליך זה חל על התובע נטל השכנוע, החובה להוכיח את תביעתו, על פי הדרישה לפיה "המוציא מחברו עליו הראיה".
הפסיקה קבעה לא פעם, כי תובע שאינו עומד בנטל השכנוע, הנטל העיקרי המוטל על בעל דין הנדרש להוכיח את העובדות העומדות ביסוד טענותיו, לא יוכל לזכות בתביעתו, והיא תידחה. על מנת לזכות בתביעתו, על התובע לשכנע את בית המשפט כי הסבירות שגרסתו היא הנכונה בשיעור של 51% לפחות. לפיכך, במקרה שבו ראיות הצדדים ורמת הוודאות של שתי גרסאות סותרות שמעלים הצדדים הן שקולות, הרי שהתובע לא עמד בנטל המוטל עליו ולפיכך תידחה תביעתו.
6. במקרה דנן, יש קושי בשתי הגרסאות שהועלו בפני בית המשפט: לאחר ששמעתי את העדויות הגעתי למסקנה כי לא אוכל לקבל באופן מלא אף אחת מהגרסאות שהושמעו בפני ובשל כך לא ניתן לבסס הכרעה שיפוטית על גרסה זו או אחרת, ואבאר.
7. אין בידי לקבל את גרסת זועבי כעדיפה על זו שהעלה ביאדסי, וזאת בשל אלה:
ראשית, בטופס ההודעה שהגיש זועבי לתובעת, נרשם כי המשאית נכנסה לדרך הראשית. לא נרשם דבר לגבי עצירת המשאית בצד ימין או היותה בכביש עוד קודם לתאונה, אלא עולה מטופס ההודעה כי המשאית הגיעה לכביש ונכנסה לדרך הראשית ללא מתן זכות קדימה. במהלך עדותו בבימ"ש (עמ' 3 לפרוטוקול, שורות 1-3), הבהיר זועבי כי האמור בטופס ההודעה, אינו נכון. יש בכך לטעמי שינוי גרסה מהותי הפוגע באופן ממשי באמינות הגרסה שהובאה על ידי זועבי. בדומה, התברר בהמשך העדות של זועבי כי גם בהודעה שמסר במשטרה לא ציין באופן מפורש שעקף את המשאית שעמדה בצד הדרך.
שנית, הובהר בעדותו של זועבי (עמ' 3 לפרוטוקול, שורה 23 עד עמ' 4, שורה 3), כי כלל לא ראה את המשאית היוצאת לתוך הדרך אלא ראה רק את המשאית העומדת בצד ימין, כאשר לא הבחין באורות כלל, ומכאן כי הסיק את עמדת פנייתה וסטייתה של המשאית לתוך הדרך מעצם הפגיעה ולא מידיעה פוזיטיבית כלשהי.
שלישית, תמונות הנזק שנגרם ברכב התובעת מעידות על פגיעה קשה מאוד בכל חלקו הימני קדמי של הרכב, שהביא להתפרקות הכנף הקדמית ימנית כולה, להרס משמעותי ביותר באזור הגלגל והדלת הקדמית ימנית. בהתאם לחוות דעת השמאי שצורפה לכתב התביעה, עלות תיקון הנזקים ברכב הינה 71,677 ₪ (ללא מע"מ) ובשל כך הוכרז הרכב כ"אבדן כללי". בחוות דעת השמאי מפורטות עבודות התיקון הנדרשות בשל הפגיעה והמעידות על הפגיעה הקשה והמקיפה שנגרמה לרכב. נזק בהיקף כזה אינו מתיישב עם טענתו של זועבי כי נסע במהירות של 55-60 קמ"ש (עמ' 3 לפרוטוקול, שורות 14-15). נראה כי זועבי נסע במהירות גבוהה בהרבה, ורק פגיעה תוך כדי נסיעה מהירה יכולה להסביר את הנזק הנרחב שנגרם.
רביעית, וזה העיקר, זועבי תיאר כי לאחר שהחלה בנסיעה המשאית משמאלו, ופגעה בחלקו הקדמי ימני של הרכב, נדחף הרכב תוך שהוא מאבד שליטה על ההגה ונעצר בוואדי שמימין לשולי הכביש, לאחר שחלף על פני חזית המשאית.
אני מקבלת לעניין זה את טענת ב"כ הנתבעת כי פגיעה מצד ימין בחלקו הקדמי של הרכב צריך היה להביא להדיפת הרכב שמאלה ולא ניתן להבין את העובדה שהמשיך לנסוע תוך פניה חדה ימינה, כאשר זו אינה מתיישבת עם טענתו של זועבי שנסע ישר וקדימה בזמן שנפגע.
ב"כ התובעת ניסה להסביר את מנגנון ההדיפה האמור, שהביא להסטת הרכב ימינה בעובדה שכל הסרן הימני נתלש וזועבי איבד שליטה בתנועת הרכב, כאשר הפגיעה בגלגל גרמה לפנ יית הרכב. הסבר כזה הינו למעשה טענה שבמומחיות, שאין לקבלה מפי ב"כ התובעת, והיא אינה בידיעתו השיפוטית של בימ"ש , ועל כן אינני מקבלת אותו.
להשלמת עניין זה, אפנה לדבריו של זועבי בסיום חקירתו הנגדית, לפיהם, לאחר העקיפה היה במהלך נסיעה ימינה, קרי, חזרה לצדו הימני של הדרך, הבהרה שיכול ויש בה כדי להסביר את ההתנגשות בין כלי הרכב ואת הסטייה של הרכב ימינה בשניות שלאחר מכן.
8. חרף הקשיים בקבלת גרסת זועבי, גם גרסת בחאדסי בעייתית ולא ניתן לקבלה כעולה במשקלה על הגרסה האחרת, בשל אלה:
ראשית, ביאדסי תיאר את התרחשות התאונה הן באופן מילולי והן בשרטוטים. בהתאם להודעה עמד ב"רחבה" כשהוא ממתין לסידור עבודה, ובתיאור זה השתמש ביאדסי גם שמסר הודעה למשטרה (נ/1). בעדותו התברר כי לא היה ברחבה כלל, כי אין רחבה במקום, ואף אין מפרץ עצירה מסודר בצד הדרך, אלא מדובר בעצירה שלו בשולי הכביש, על החצץ (עמ' 6 לפרוטוקול שורה 16 וכן עמ' 7 לפרוטוקול שורות 9-10).
גם בשרטוט שהכין צייר התרחבות של הדרך, המדמה מפרץ עצירה. ביאדסי הבהיר בעדותו כי לא מדובר במפרץ ממש אלא הכוונה היתה לשולי הדרך (עמ' 10 לפרוטוקול, שורות 7-6), וכי נעצר כאשר כל ארבעה הגלגלים מחוץ לכביש, לרבות הנגרר (עמ' 8 לפרוטוקול, שורות 27-29).
קשה לקבל את הסברו של ביאדסי לפיו התיאור שמסר במהלך העדות מתיישב עם התיאור המילולי והשרטוט שצורפו לכתב ההגנה.
שנית, הגנתו של ביאדסה מבוססת כל כולה על הטענה שהיה בעמידה מוחלטת בעת שנפגע מהרכב שסטה לעברו. לצורך הוכחת טענה זו, ניתן היה להציג את תרשומת הטכוגרף המותקן במשאית, והמתעד את מהירות נסיעתה של המשאית בכל רגע נתון. ביאדסה נשאל בעניין זה ואישר כי במשאית מותקן טכוגרף וכי הרישום שנעשה הוצא לאחר האירוע ונמסר לקצין הבטיחות כפי שהוא מחויב לעשות.
טען ב"כ הנתבעת כי תרשומת הטכוגרף נשמרת חצי שנה, ואילו התביעה כאן הוגשה שנה לאחר האירוע, ועל כן המידע לא נשמר ולא מדובר בראיה שהוסתרה. אינני מקבלת עמדה זו.
מאחר שאין חולק כי גם במשאית נגרמו נזקים משמעותיים ביותר, היה על הנתבעים לצפות כי תוגש תביעה – אם על ידם ואם כנגדם – בגין הנזקים הללו והנזקים ברכב הנוסף שהיה מעורב באירוע, ולשמור את הטכוגרף כראיה משמעותית ומכרעת להוכחת גרסתם.
על כן אני רואה בהימנעות הנתבעים מהבאת הרישום שנעשה על ידי הטכוגרף משום אי הבאת ראיה שהיתה בשליטתם, ועניין זה נזקף לחובת הנתבע ופוגע באופן ממשי במהימנות גרסתו.
שלישית, לטענת ביאדסי בעת שארעה התאונה, היה במהלך שיחת טלפון עם המעביד. בטופס ההודעה תחת "תיאור התאונה", וכן בעדותו הראשית, נטען כי שוחח עם בעל הבית בקשר לעבודה ולסידור העבודה.
חרף העובדה שאדם נוסף, שלכאורה אין לו עניין בתוצאות ההליך, יכול היה לשפוך אור על הדברים שנאמרו לו תוך כדי התרחשות התאונה, לא זומן אותו אדם למסור עדות בבימ"ש. לעניין זה אציין כי עדות של אדם לגבי דברים שאמר או שמסר לו עד או בעל דין שעדותו נשמעת בבית משפט, אינה בגדר החריג האוסר עדות מפי השמועה.
לטעמי, התרשמותו של מי ששוחח עם ביאדסי בעת התאונה, יכולה היתה להבהיר את תגובתו לאירוע, לתמוך או לשלול את הטענה שהיה בעמידה ובכך לסייע בהבהרת העובדות שהתרחשו ברגע הפגיעה בין שני כלי הרכב.
בנסיבות אלו, הימנעות הנתבעים מזימון מי ששוחח עם ביאדסי בטלפון בזמן התאונה, נזקפת לחובתם.
רביעית, בתיאור התאונה של ביאדסי בטופס ההודעה שרשם ובדומה גם בהודעתו למשטרה, ציין ביאדסי כי בשל מהירות הנסיעה ועוצמת המכה, דחף הרכב את המשאית קדימה.
תיאור כזה של הדיפת המשאית קדימה לא נשמעה ולו ברמז במהלך העדות הראשית או החקירה הנגדית ואף אינה מתיישבת עם פגיעה של המשאית בפינה קדמית שמאלית או בחלק הקדמי של החזית.
9. מסקנתי ממכלול האמור הינה, כי מדובר בשתי גרסאות שקולות – אמינות (או בלתי אמינות) באותה מידה . מקום שקיימות בפני בית המשפט שתי גרסאות כאלה – אין בידי לקבל את התביעה .
יש לקבוע שהתובע לא עמד בנטל השכנוע המוטל עליו במשפט האזרחי, להוכיח את תביעתו ברמת שכנוע של 51% לפחות.
בנסיבות אלה – מאחר שהתובע הוא שיזם את התביעה, דין התביעה להידחות, וזאת גם כאשר גרסת הנתבע אינה נקייה מספקות.
סוף דבר
10. התביעה נדחית.
11. מאחר שההכרעה התקבלה רק בהתאם לזהות יוזם ההליך, ולא בשל העדפת גרסה אחת על פני האחרת, מצאתי כי במקרה זה אין מקום לחייב את התובעת בהוצאות משפט לטובת הנתבעים, חרף דחיית התביעה.
12. הואיל והצדדים הודיעו בפתח ההליך כי ההכרעה בתיק זה תחייב אותם גם בתביעה נוספת המתנהלת בין הצדדים בתביעה שהוגשה בגין הנזקים למשאית, מאחר שקבעתי כי גם לא ניתן להעדיף את גרסת ביאדסי על פני גרסת זועבי, יש להביא גם לדחיית התביעה המקבילה המתנהלת בין הצדדים.
זכות ערעור תוך 45 יום לבית משפט המחוזי מרכז – לוד.
המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, ו' טבת תשע"ה, 28 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

נעליים קרובים אל | חוגים וסדנאות קרובים אל בית ספר מאיר/שדרות בגין, בית שאן, ישראל | חממות קרובים אל שאול המלך 192, בית שאן, ישראל | בעלי חיים קרובים אל | אינסטלטורים קרובים אל | מספרות ועיצוב שיער קרובים אל | דיג קרובים אל החרושת 41, קרית מלאכי, ישראל | קרמיקה קרובים אל הברוש 31, קרית גת, ישראל | צעצועים ומשחקים קרובים אל דרך רמון, מצפה רמון, ישראל | כלי נשק קרובים אל Unnamed Road, Nablus | מולטימדיה קרובים אל | תחנות דלק קרובים אל | הנדסאים קרובים אל | מוניות קרובים אל שדרות עמק יזרעאל/שדרות יצחק רבין, אשקלון, ישראל | ספרי קודש קרובים אל שיזף/ארבל, דימונה, ישראל | פסיכולוגים קרובים אל Unnamed Road, ישראל | תמלול קרובים אל | יבוא ויצוא קרובים אל | שלטים קרובים אל אבן סינא 11, אום אל-פחם, ישראל | מתווכים קרובים אל שדרות קרן קימת לישראל 134, תל אביב יפו, ישראלמחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון חומרי חשמל | מחירון עבודות טיח | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון תבניות לתקרות | מחירון עבודות טיח | מחירון פריקסט | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון שנאים | מחירון שאיבת מי תהום | מחירון חיפוי קירות | מחירון בדיקת D.C.P, קידוחי ניסיון וחדירות הקרקע | מחירון פסיפס | מחירון רצפות סיפון )דק - (Deck | מחירון תשתית אופטית | מחירון סיכוך בלוחות פוליקרבונט | מחירון צינורות נחושת | מחירון נקודות שונות | מחירון מתקני משחק ומתקני כושר חיצוניים | מחירון אביזרים לרכזת ממוענת | מחירון התפשטות, משאבת סחרור והנחת מצע בידוד פוליאוריטן, פריסת הצנרת )כדוגמת פקסגול,( כ14- | מחירון מעבירי מים ועבודות ניקוז | מחירון פנלים מבודדים | מחירון קירות תמך מסוג "מקרס" | מחירון תוספות למחירי החיפויים בהרכבה יבשה | מחירון מנעולים | מחירון עמודי יסוד | מחירון אמבטיות | מחירון בדיקות | מחירון שערים מאלומיניום | מחירון תערובות מלט לריצוף ו | מחירון איטום קירות מבנים וקירות מרתפים במריחות חמות | מחירון מערכות קריאת אחות | מחירון מעליות | מחירון חומרים פולימריים נוזליים לאיטום והלבנה | מחירון תילי אלומיניום | מחירון משטחי שיש | מחירון דלתות נגררות )הזזה( 2 אגפים - סגנון קלאסיתובעים 1. אשרף גסאר ת.ז. XXXXXX823 נגד נתבעים 1. עביר ח'טיב ת.ז. XXXXXX450 החלטה בתביעה הנ" | בית משפט לתביעות קטנות בירושלים ת"ק 24959-03-12 ממן סופר נ' דניאל תיק חיצוני: 23 מאי 2012 ב | בפני כב' השופטת שרון צנציפר הלפמן תובעים 1. פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ נגד נתבעים 1. אירית צור | בית משפט השלום בראשון לציון תא"מ 5042-06-11 חזני נ' האפרתי 03 אוקטובר 2011 לפני כב' השו | לפני כב' הרשמת שגית דרוקר תובעים 1. דורית פאר נגד נתבעים 1. אלה גווטגרף פיור לייף נטורלס ינק אי | בפני כב' השופטת עדנה יוסף-קוזין מבקשים 1. יצחק מרדכי 2. יצחק מרדכי נגד משיבים 1. עמינח תעשיות רה | בקשה מס' 3 בפני כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני מבקש דאוד עבהרי נגד משיבה נג'אח חלאילי החלטה ב | בפני כב' השופט זאיד פלאח מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. חמאדה טוקאן הודעה לתביעות חיפה בתיק | לפני כב' השופט צבי דותן העוררת מדינת ישראל נגד המשיבים <#2#> נוכחים: ב"כ העוררת - ליאור | בית המשפט המחוזי בבאר שבע תפ"ח 1126-09 מ.י. פרקליטות מחוז דרום-פלילי נ' הוזייל אל בוזיל מונ | בית המשפט המחוזי בנצרת ת"פ 35758-03-12 מדינת ישראל נ' דסטה(עציר) 13 יוני 2012 בפני כבוד סגן | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים ע"ו 48527-02-11 SCHERING-PLOUG | החלטה בתיק בשג"ץ 504/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשג"ץ 504/10 - א' בפני: כבוד הרשם יגאל | בית משפט השלום לתעבורה בנצרת תת"ע 10939-11-10 מדינת ישראל נ' סעדי תיק חיצוני: 10201042156 0 | בית משפט השלום בירושלים תא"ק 9918-03-11 בנק דיסקונט לישראל בעמ נ' כריכיית חזון שמי"ם ב | בתי המשפט בית משפט השלום קריית גת מ"ת 11102-09-11 06 ספטמבר 2011 בפני: כב' סגן הנשיא השופט | בפני כב' השופטת שרון הינדה תובעת כלל חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1.דב שחר 2.מגדל חברה לביטו | בפני כב' השופטת רבקה בן יששכר שורץ מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. מיכאל מיכאלי בקשה לחוות ד | בפני כב' השופטת עפרה צ'רניאק מבקשים 1. פנינה בן-ארי נגד משיבים 1. בנק מזרחי טפחות בעמ בקשה ל | החלטה בתיק בג"ץ 4837/12 בבית המשפט העליון בג"ץ 4837/12 - ו' לפני:כבוד השופט ח' מלצר העותרי | בפני כב' הרשמת הבכירה רבקה ארד תובעת ונתבעת שכנגד אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ נגד | בית משפט לתביעות קטנות בנתניה ת"ק 49318-02-12 עמרני נ' מקספליי בע"מ 17 מאי 2012 בפני כ | בית משפט השלום באשקלון ת"א 5220-08 קבוצת הזהב פרי בע"מ נ' בוזגלו גבי תיק חיצוני: מספר