מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בעניין:
גלית הושיאר
ע"י ב"כ עו"ד ליטל פרלמוטר

המערערת

- נ ג ד -

ע"י ב"כ עו"ד תמיר גליק

המשיבים

פסק דין

ערעור על החלטותיה של כב' הרשמת עירית כהן בבית משפט זה מיום 28.10.14 אשר דחו את בקשות המערערת לפטור מאגרה ולפטור מהפקדת עירבון.

המערערת הגישה ערעור על פסק דין שניתן בבית המשפט בירושלים ביום 7.9.14, על ידי כב' השופטת תמר צבן בר אשר, ובה נדחתה על הסף תביעתה נגד משיב 2, עיתון ידיעות אחרונות בע"מ ( להלן: "העיתון"), ומשיב 1, מר גד ליאור, כתב בעיתון, בשל ידיעה שפורסמה בעיתון אשר סיקרה אירוע בו השתתפה גם המערערת, אשר לטענתה היה בה משום הוצאת לשון הרע כנגדה. המערערת עתרה לפיצוי בסך 200,000 ₪.

לתביעה זו קדמה תביעה נוספת שהגישה המערערת, בה עתרה לפיצוי בסך 1,000,000 ₪ בגין אותה עילה. המערערת ביקשה באותו הליך פטור מאגרה. גלגוליו של אותו הליך רבים הם, אך בקליפת האגוז יצוין כי בקשתה של המערערת לפטור מאגרה נדחתה, וכך גם ערעור שהגישה על ההחלטה. בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית משפט זה - נדחתה אף היא, משלא הפקידה המערערת עירבון שנדרשה להפקיד בסך של 2,000 ₪. לבסוף, ביום 5.7.12, נמחקה התביעה לבקשת המערערת עצמה. ברם, ביום 26.2.14, עוד טרם הוגשה הבקשה למחיקת התביעה, הגישה המערערת תביעה שניה. בתביעה זו, הגישה המערערת לבית משפט השלום שוב בקשה לפטור מאגרה, תוך שהיא מציינת את ההליכים בהם ניתן לה פטור בעבר, אך היא לא מזכירה את התביעה הראשונה שהוגשה זה מכבר על ידה. רשם בית משפט השלום נתן לה פטור מאגרה. בהמשך, המערערת הגישה בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה, בה עתרה, בין היתר, לתשלום סכום של 300,000 ₪ פיצוי כפי שלטענתה נתבע על ידה ( בעוד שתביעתה המקורית עמדה על סכום של 200,00 ₪). בקשתה זו של המערערת התקבלה, וניתן לטובתה פסק דין בהיעדר הגנה. ואולם פסק הדין בוטל בסופו של יום, ובקשת המשיבים לסילוק התביעה כנגדם על הסף - התקבלה. פסק הדין שסילק את תביעתה של המערערת על הסף, הוא זה אשר המערערת מערערת עליו כעת לפני בית משפט זה.

במסגרת פסק דינו, בית המשפט השלום קבע כי תביעת המערערת נעדרת כל סיכוי. זאת, בהתבסס על פסק דין אחר אשר ניתן בעניינה של המערערת ( אשר הגישה תביעת נזיקין במקביל כנגד משטרת ישראל בשל התנהלותה של זו באותו אירוע נשוא הידיעה), בו נקבעו ממצאים עובדתיים באשר לנסיבות האירוע שעליו דווח בעיתון, באופן המבסס את טענת ההגנה של המשיבים בדבר " אמת בפרסום". ערעור על אותו פסק דין נדחה, כמו גם בקשת רשות ערעור שהוגשה על ידי המערערת לבית המשפט העליון. בנוסף, בפסק הדין ניתן משקל להתנהלות המערערת בהליך ולהליכים הרבים אליהם נדרשו המשיבים בשתי התביעות, ונפסקו כנגדה הוצאות משפט בסך של 10,000 ₪. בד בבד עם הגשת הערעור על פסק הדין האמור, הגישה המערערת בקשה לפטור מאגרה ומהפקדת עירבון. בהחלטותיה מיום 28.10.14, דחתה כב' הרשמת את הבקשה לפטור מאגרה, אך קבעה, כי היא מתירה למערערת לשלם את האגרה בארבעה תשלומים שווים. כמו כן, הופחת העירבון והועמד על סך של 6,000 ₪ בלבד.

מכאן לערעור שבפניי.

לשם קבלת פטור מאגרה, בהתאם להוראות סעיף 14( ג) לתקנות בתי המשפט ( אגרות), התשס"ז-2007 (להלן: "התקנות"), נדרשת התקיימותם של שני תנאים מצטברים: היעדר יכולת כלכלית לעמוד בתשלום האגרה והתרשמות בית המשפט כי ההליך מגלה עילה. על המבקש פטור מאגרה לתמוך את בקשתו לפטור מאגרה בתיעוד בדבר חוסר יכולתו הכלכלית לשלם את האגרה ( בשג"צ 6088/09 שריאר נ' מדינת ישראל ( פורסם בנבו, 14.12.09)). בהתאם לתקנות, על המבקש לפרוש תמונה מלאה על מצבו הכלכלי וליתן פרטים על רכושו ועל הכנסתו בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה. בקשה אשר מוגשת ללא פרטים מלאים ומהימנים אינה מעמידה את התשתית הראייתית הנדרשת כדי לדון בבקשה, ודינה להידחות אך מטעם זה בלבד ( ראו למשל: בש"א 128/89 ( ע"א 229/89) מצא נ' מצא ( פורסם בנבו, 29.5.89)).

בענייננו, לבקשה לפטור מאגרה, כמו גם לבקשה לפטור מהפקדת עירבון, לא צורפו מסמכים עדכניים המאמתים את הטענה בדבר מצבה הכלכלי הקשה הנטען של המערערת, למעט דף חשבון בנק בודד המפרט תנועות בחשבון הבנק למשך שלושה ימים בלבד, מיום 19.9.14 ועד יום 21.9.14, ומצביע על יתרת חובה של כ-15,000 ₪. גם טענתה של המערערת בדבר ההלוואה שנזקקה לקחת לאחרונה, לא נתמכה במסמכים. דפי חשבון בנק נוספים שצורפו כנספחים לבקשות שהוגשו על ידה בעבר, אינם קריאים - למעט דף חשבון נוסף המפרט תנועות חשבון מיום 20.1.14 ועד 30.1.14 בלבד - וממילא אינם עדכניים, ומפרטים לכאורה תנועות בחשבון הבנק בשנים עברו, ובעיקר בשנים 2010 ו-2011. המערערת ציינה כי היא נושאת בתשלומי משכנתא, אך לא צורפו מסמכים כלשהם המפרטים מהם הנכסים שברשותה, כמו גם מסמכים עדכניים אחרים המעידים על שיעור הוצאותיה, למעט התצהיר שהגישה. בנסיבות אלה אפוא, לא ניתן לקבוע כי המערערת עמדה בדרישה להוכיח אי יכולת כלכלית לשלם את האגרה, לפי המבחנים שפורטו לעיל.

באשר לתנאי השני הנוגע לסיכויי הערעור. בשלב זה, אין המבקש לפטור מאגרה נדרש להוכיח את תביעתו, ודי כי יצביע על סיכוי כלשהו לזכות בתביעה ( רע"א 321/07 רבינוב-גושן נ' עו"ד יורם אבי-גיא ( פורסם בנבו, 21.8.07); בש"א 329/09 אברך נ' גרוגר, פ"ד מד(2) 383 (1990)), אם כי עליו לשכנע את בית המשפט בצדקת תביעתו ( בש"א ( חי') 7938/03 עופר שירותי שאיבת בטון בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ ( פורסם בנבו, 18.1.04)). בענייננו, בנסיבות בהן קבע בית משפט קמא כי התביעה נעדרת כל סיכוי, וזאת בהתבסס על פסק דין חלוט שניתן באותו עניין נשוא התביעה, הנטל המוטל על כתפי המערערת להוכיח כי סיכויי הערעור כה גבוהים, עד כי מצדיקים הם את התערבות ערכאת ערעור בממצאי פסק הדין, כבד עד מאוד. המערערת לא עמדה בנטל זה. כפי שקבע בית משפט השלום בפסק דינו המנומק, טענות המערערת כי הידיעה בעיתון כללה פרטים שאינם מדויקים, אינה מצדיקה על פניה דחיית טענת " אמת בפרסום".

ובאשר למתן פטור מהפקדת העירבון. אף בעניין זה נדרשים התקיימותם של שני תנאים מצטברים: שידו של המבקש אינה משגת לגייס את סכום העירבון, ושסיכוייו של ההליך אותו יזם להתקבל. על המבקש לפרוש תשתית עובדתית ועדכנית שתבסס את הערכתו כי הוא נעדר יכולת כלכלית להפקיד את העירבון ( ע"א 8405/09 מסארוה נ' כהן ( פורסם בנבו, 24.11.09)). כמפורט לעיל, בעניין פירוט התשתית העובדתית עליה נשענה המערערת בבקשתה לפטור מאגרה, הרי שגם בעניין בקשתה לפטור מהפקדת עירבון, לא עמדה המערערת בנטל הנדרש. כך גם על המבקש פטור מהפקדת עירבון ליתן פירוט ותיעוד של המצב הכלכלי של קרובי משפחתו ולגבי נכונותם לסייע לו (ראו: ע"א 7079/09 שיבלי נ' בית החולים האנגלי ( פורסם בנבו, 26.11.09)). בהיבט זה, המערערת גם לא הצביעה על פעולות שנקטה לגיוס כספים מקרוביה.

בנוסף, יש אף ליתן את הדעת לכך שמטרת העירבון היא לתת למשיב מענה להוצאותיו אם יידחה הערעור. מכאן, העובדה שהמערערת מצהירה כי מצבה הכלכלי אך החמיר בשל ההוצאות שנפסקו כנגדה בהליך בבית משפט השלום, אינה מטה את הכף לטובתה. אדרבה, יש ליתן משקל משמעותי לשיקול בעניין האפשרות שיינתן מענה לפיצוי המשיבים בהליך על הוצאותיהם, לוּ יידחה הערעור, על אחת כמה וכמה שעה שמצהירה המערערת על קשייה לעמוד אף בתשלום ההוצאות שהושתו עליה זה מכבר, על ידי בית משפט השלום. משצומצם גובה העירבון שנדרשה המערערת להפקיד בגין הערעור נשוא הליך זה, אין לה למערערת כל עילה לדרוש סעד נוסף בעניין זה.

ועוד, באשר לטענת המערערת, החוזרת ונשנית, לפיה ניתן לה בעבר פטור מתשלום אגרה כמו גם מהפקדת עירבון. בטענה זו אין ממש. ברי כי אין בכך שהמערערת קיבלה פטור מתשלום אגרה, בהליכים אחרים, כמו גם בהליך זה, בגדר פטור גורף מתשלום אגרה בכל התביעות אשר יוגשו על ידה מאותו שלב והלאה. כך גם בעניין פטור מהפקדת עירבון שניתן לה בעבר.

כב' הרשמת באה אפוא, לקראת המערערת ואין מקום להתערב בהחלטותיה. לאור האמור לעיל, הערעור נדחה. המערערת תישא בהוצאות המשיבים בסך של 2,000 ₪. התשלום הראשון בגין האגרה ישולם אפוא, תוך 7 ימים מהיום, והעירבון יופקד תוך 14 ימים לאחר מכן.

ניתן היום, כ"ה חשוון תשע"ה, 18 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מודדים קרובים אל בן גוריון 446, בית שאן, ישראל | אופנועים קרובים אל אחת עשרה הנקודות 5, נתיבות, ישראל | הכוונה מקצועית קרובים אל Unnamed Road | מברשות קרובים אל כביש 8510/המכללה האקדמאית גליל מערבי, עכו, ישראל | סוכנויות ידיעות קרובים אל 40, ישראל | מיחזור מתכות קרובים אל תאשור 22, זכרון יעקב, ישראל | גני חיות קרובים אל שדרות ירושלים 29, קרית מלאכי, ישראל | מכולות וקונטיינרים קרובים אל שביל ישראל, הרצליה, ישראל | חדרים נקיים קרובים אל 7063/7061, נצרת, ישראל | חלונות קרובים אל | נגרים קרובים אל Unnamed Road, Beit HaGadi, ישראל | עיתונים קרובים אל Unnamed Road, Ramat Hasharon, ישראל | פרגולות קרובים אל שדרות וייצמן, נתיבות, ישראל | שיפוצים קרובים אל | שמורות טבע קרובים אל | מוצרים חסיני אש קרובים אל ברוש 5, בית שאן, ישראל | סיעוד קרובים אל טרומפלדור 29, זכרון יעקב, ישראל | רשתות שידור קרובים אל | מאגרי מידע קרובים אל עין שביב 43, מצפה רמון, 8060000, ישראל | שטיחים קרובים אל הארז 26, כפר הנגיד, ישראלמחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון חומרי שרברבות | מחירון אגרגרט מחצבה | מחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון צינורות ופרופילים מ | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון עבודות בניה | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון חומרי שרברבות | מחירון חומרי שרברבות | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון צינורות ופרופילים מ | מחירון מוצרי נגרות | מחירון מחסומים ושערים חשמליים | מחירון ארגזי פרחים, אדניות ועציצים | מחירון ברזיות | מחירון חיפוי קירות ותקרות באלומיניום | מחירון רשת סיבי זכוכית | מחירון ספחי גבריט | מחירון מגוף טריז רחב לביוב | מחירון הערה: מיכלי הפרדה ובורות רקב, בורות ספיגה ומפרידי שומן | מחירון מערכות אל פסק | מחירון מוספים לטיח ולטיט | מחירון מתקני הרמה לנכים | מחירון לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך | מחירון זכוכית שטוחה מחוס | מחירון כנפי דלתות | מחירון גופי מילוי בתקרות צלעות וגגות משופעים | מחירון משאבות ניקוז | מחירון צמנט | מחירון חציבת פתחים בקירות ובתקרות | מחירון אגניות | מחירון גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה | מחירון תקרות וגגות בטון מלא | מחירון דלתות פנים מעץ | מחירון אביזרים לראש בקרה | מחירון דפנות קבועות (ויטרינות) | מחירון מקררי מים צנטריפוגליים | מחירון מחסומים לרכב ומתקני חנייה לאופניים | מחירון איטום גגות במערכת ביטומנית במריחות חמות | מחירון חומרי צביעה | מחירון חומרים לאיטום מישקים | מחירון מיכלי הפרדה )שיקוע( ובורות רקב - מפוליאתילןלפני: כב' ה שופטת יפה שטיין התובע גאזי חטב - הנתבע קיבוץ קלי"ה <#2#> נוכחים: בא כוח התוב | בפני כב' הרשמת הבכירה איריס ארבל - אסל תובע, קמיאלי שטרום נגד נתבעים 1.עופר קשאני 2.כלל חב' | בית משפט השלום לתעבורה באשדוד תת"ע 1654-12-11 מדינת ישראל נ' שושן תיק חיצוני: 38200836633 מ | לפני כב' השופטת ארנה לוי מספר תהליך: 22 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 26 ינ | בית המשפט המחוזי מרכז פש"ר 3875-12-10 הכהן נ' כונס נכסים רשמי תל אביב ואח' 14 מרץ 2012 | בית משפט השלום בירושלים ת"א 46018-10-10 שירני נ' שומרה חב' לביטוח בע"מ תיק חיצוני: | בקשה מס' 7 בפני כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני מבקש ישראל אמסלם נגד משיב מורן מוסקוביץ החלטה בעני | מספר בקשה:1 בפני כב' השופטת לימור רייך מבקשים נגד משיבים החלטה למבקשות זכות תשובה , עניינית, תוך | בית משפט לתביעות קטנות באשקלון ת"ק 39431-12-11 פרץ ואח' נ' בע"מ 29 ינואר 2012 בפני | בפני כב' הרשמת חופית גרשון-יזרעאלי תובעים 1. מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ נגד נתבע | בית משפט השלום בתל אביב - יפו 07 מרץ 2012 ת"א 50899-07-11 המוסד לביטוח לאומי - מדינת ישראל נ | החלטה בתיק בג"ץ 278/13 בבית המשפט העליון בג"ץ 278/13 - א' לפני:כבוד השופטת ע' ארבל העותר:מ | בפני כבוד ה שופטת מירית פורר תובע פבל צ'ורני נגד נתבעת הכשרת היישוב חברה לביטוח בע''מ הח | בפני כב' השופטת זהבה (קאודרס) בנר המבקש לאוניד ברנשטיין נגד המשיבה מלכה אליה <#2#> נוכחים: המ | החלטה בתיק בש"פ 7255/06 בבית המשפט העליון בש"פ 7255/06 - א' בפני: כבוד השופטת ד' ברלינר המ | התובע: אקלו ג'טצ'או נ גד הנתבעים: החלטה 1. החלטה זו ניתנת בעקבות מה שהוגש מאז ההחלטה מ-12.11 | בפני כב' השופטת בדימוס רחל חוזה תובעים 1. שרה סובה נגד נתבעים 1. טופולסקי ושות' בע"מ הו | בפני כב' השופטת גלית אוסי שרעבי תובעת/ נתבעת שכנגד כלל חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים / תובע ש | בפני כב' השופטת ד"ר איריס סורוקר התובעים נגד הנתבעים החלטה בהמשך להחלטה קודמת, ו נוכח הפערי | בפני כב' הרשמת דפנה חסון זכריה תובעים 1. teciegirgs yemane נגד נתבעים 1. מסעדת צ'צ'ו בע& | בית משפט השלום בקריות ת"פ 21912-08-11 מדינת ישראל נ' סאמר 25 אוגוסט 2011 בפני כב' השופט | בית משפט השלום באשדוד ת"פ 27633-08-10 מדינת ישראל נ' ממן מספר בקשה:2 בפני כב' השופט הבכ | החלטה בתיק בג"ץ 8311/06 בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 8311/06 - ח' בפני: כבוד הרשם יגאל