מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופטת אסתר נחליאלי חיאט

מערער

יורם ניצן

נגד

משיבה

עירית ירושלים

פסק דין

1. ערעור על פסק הדין שניתן בבית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים (כבוד השופט פאול שטרק) שקבע כי המערער החנה את רכבו במקום השמור לחניית נכה עבירה לפי סעיף 5(ו) 18 לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו) התשכ"א- 1960.
הערעור מופנה נגד הכרעת הדין בה הרשיע ביום 2.7.14 את המערער בביצוע העבירה שיוחסה לו ונגד גזר הדין שניתן ביום 10.7.14 ובו הטיל בית המשפט קמא קנס בסך 2,500 ₪ על המערער.

2. בהכרעת הדין קבע בית המשפט כי המשיבה "הרימה את הנטל להתקיימות העבירה" ועל יסוד הראיות שהוצגו בפניו השתכנע כי הוכח לפניו שהמערער ביצע את העבירה.

3. בפני בית המשפט קמא העלה המערער טענות רבות לעצם חוקיות הצבת התמרור המורה כי החנייה שמורה לנכים (במקרה זה לנכה ספציפי) וכן טען ארוכות לעניין תוקף הנחיות המפקח על התעבורה, לעניין חובת ההתייעצות של הרשות עם המשטרה והעדר תרשומת על כך, הביא פסיקה רבה ביותר, ציטט ואיבחן את הפסיקה עד כי בית משפט קמא ציין בהחלטה במהלך הסיכומים כי "בי"מ מורה לנאשם לקצר בסיכומיו אשר כבר התארכו 40 דקות כאשר הנאשם מרבה בציטוטים..." (עמ' 19 לפרוטוקול בי"מ קמא), וגם לאחר הערה זו המשיך המערער להרחיב בטענותיו ולא רק זאת אלא שביקש להוסיף ו"לצרף את הפסיקה ולהוסיף הערות שלי" (שם, עמ' 20), ולאחר שבית משפט קמא איפשר לו לצרף את הפסיקה - אכן צרף פסיקה נוספת.

4. בכל טענותיו, בהן הפך כל אבן, אף לא פסח על טענה שביקש להוסיף כי לא הוכח שהוא בעל הרכב, טענה שזנח לאור הערת בית המשפט כי בעצמו הודה שהוא זה שהחנה את הרכב ועל כן אין חשיבות לבעלות ברכב, ובכל הפסיקה העניפה והרבה שמצא להביא – אין כדי לאי ין את דבריו בבית המשפט וממילא אין בכך כל התמודדות עם העובדות שהציגה המשיבה ועם דבריו שלו בעצמו , כי הוא היה זה שהחנה את הרכב בחניית הנכה (השמורה) , כי הרכב שהמערער החנה חנה במקום "בערך 3 שעות" (שם, עמ' 14), כי אין במקום "עץ, ענף משאית שמסתיר את התמרור" (שם, עמ' 13), וכי הוא פשוט מיהר לבית המשפט וכלשונו:
"ש.ת. כשירדתי מהרכב מיהרתי לבית המשפט.
ש.ת. לא הסתובבתי כדי לראות את התמרור.
ש.ת. אני טעיתי וחניתי בטעות. לא בדקתי באופן אקטיבי מהם הסדרי החנייה"
(שם, עמ' 13 ש' 24- 26).

5. בנסיונותיו 'להתמודד' עם העבירה שיוחסה לו ובהמשך אף הורשע בביצועה – עבירה של חנייה במקום חנייה השמור לנכה מסויים, (עבירה שניתן להבין את הקושי המוסרי שנושאת הרשעה בעבירה כזאת לאדם נורמטיבי) ראה לנסות ו'לתקוף' בדיעבד את עצם חוקיות הצבת התמרור, התייחס לסימון שעל הכביש ואף הגדיל לעשות וביקש להוסיף ראיות בשלב הערעור ( בקשה שנדחתה בהחלטה מיום 18.9.14), זאת לאחר שלא חסך בחומר הרב שהגיש לבית משפט של ערעור, שצורף לכתב ערעור ארוך וצפוף ולתיק מוצגים עב כרס.

6. החלטת בית המשפט קמא מבוססת על הראיות שהובאו לפניו, בין אלה שמצאו מקומן בפרוטוקול הדיון מפי העדים ובין אלה שהציגה המשיבה בראיות ובתמונות ועניינן המקום בו החנה המערער את רכבו במועד ביצוע העבירה המיוחסת לו ומראה התמרור הברור והבולט (ת/2) האוסר על חנייה במקום, למעט לנכה לו שמורה החנייה; המסקנות אליהן הגיע בית המשפט, מבוססות על אותו חומר ראייתי שהוצג בפניו.

7. אדגיש כי נסיבות המקרה לא מצדיקות התערבות בהכרעת הדין המפורטת והמנומקת של בית משפט קמא.
נאמר לא פעם כי לערכאה הדיונית יתרון רב על ערכאת הערעור בשמיעת העדויות, הערכת המהימנות וההתרשמות מהעדים ( ראו לדוגמא: ע"פ 312/67 מרדכי נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד כב(2) 063 (1968); ע"פ 111/99 שוורץ נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(3) 769 (2000); ע"פ 1434/10 פלוני נ' מדינת ישראל (26.10.10)) ; ע"פ 5905/04 סולומון נ' מדינת ישראל (9.10.07); ע"פ 4906/09 אלנברי נ' מדינת ישראל (24.1.10)).
מקרה זה אינו עולה כדי אותם מקרים חריגים בהם אין ממצאיו ומסקנותיו של בית המשפט קמא יכולים לעמוד בשל טעות ברורה וגלויה שנפלה בהם ( ע"פ 9184/06 מדינת ישראל נ' כהן ( 1.12.12)), ולא מצאתי כל "סתירה" בין קביעות בית המשפט בהכרעת הדין לבין הראיות שהוצגו לפניו על ידי המאשימה באמצעות התמונות ותעודת עובד ציבור, שבעתיים כשהדברים מתיישבים עם עדות המערער, משכך גם לא מצאתי כי טענות המערער מעלות תהיות לגבי ראיות המשיבה וכאמור אין בדבריו כדי להצדיק התערבות ערכאת הערעור.

8. אומר עוד כי במסגרת נסיונותיו לשוות מהות וסיבות לערעור, תחת השלמה עם ההרשעה בעבירת החנייה נשוא כתב האישום, עבירה בה הורשע בהכרעת דין מפורטת כדבעי לאחר שכאמור אף מדבריו עלה שחנה במקום חנייה השמור לנכים, העביר המערער למעשה את הדיון לשאלות עקרוניות של חוקיות התמרור, אופן קבלת ההחלטה להצבת התמרור, הכרח לקיומם של סימונים על הכביש, ועוד סוגיות שונות, ועקרוניות לטעמו, של חובות שונות של הרשות וביקש "להרים את הכפפה" , ואולם, כאמור לא התמודד עם עצם ביצוע העבירה של העמדת הרכב במקום חנייה של נכה בניגוד לתמרור שהוצב במקום והיה גלוי, גם אליבא דבריו, ולמעשה הודה בביצוע העבירה.

9. אציין כי גם בטענות העקרוניות שהעלה המערער בבית המשפט קמא ראה בית המשפט לדון בטענות באופן מפורט ולהדרש אליהן, הגם שלטעמי עשה זאת מעבר לנדרש, כך גם התייחס לטענותיו הפרטניות בדבר הצבת התמרור וחוקיותו ודחה את הטענות בנימוקים המקובלים עלי, ולא ראיתי כל סיבה להתערב בקביעותיו אלה.
כך קבע בית המשפט כי השתכנע שהרשות פעלה כדין עת הציבה את התמרור כנדרש, וכי "הנאשם לא הצליח לסתור את החזקה וטענתו לא עומדת בקנה אחד עם הקבוע בתקנה 18 ובהנחיות" (עמ' 5 להכרעת הדין) וכן המשיך בית המשפט קמא כי "תקנה 18 אינה מחייבת את הרשות להעלות על הכתב כל התייעצות והסכמה להצבת תמרור וכן גם בהנחיות אין דרישה כזו" (שם), וכי אף לשיטת המערער אין צורך במסמך כתוב לפי תקנה 18, ורק מעבר לדרוש ציין בית הדין כי ממילא בעניין התמרור הרלוונטי "התקיים דיון ונרשם פרוטוקול אודות התייעצות הדרושה על פי תקנה 18 לתקנות התעבורה" (עמ' 6 להכרעת הדין).
יוצא אפוא, כי לא רק שהמערער חנה בחניית נכה כפי שהודה במסגרת עדותו וכפי שקבע בית המשפט קמא עת הרשיע אותו, הרי שבית המשפט קמא גם התמודד כדבעי עם הטענות במישור העקרוני, ואין כל מקום להתערב בקביעותיו של בית המשפט קמא.
מעבר לצורך אומר כי לא ברור מדוע מצא המערער לציין בפני כי "יש לי קרוב ל-60 מקרים של דוחות עם העיריה כאשר ברובם ככולם זוכיתי בין אם בעקבות משפט ובין אם בעקבות ערעור" (עמ' 3 לפרוטוקול), ואולם ככל שסבר שיש בדברים אלה להועיל- לא מצאתי כך, להפך סברתי כי דבריו הכנים שחנה בחניית נכים, דברים שאמר בבית משפט קמא ואף חזר עליהם בבית משפט זה, יביאו אותו לקבל את הכרעת הדין המפורטת, המבוססת והמנומקת כדבעי, ולטעמי לא היה טעם ממשי לערעור וממילא לא היה מקום להצגת החומר הרב בשתי הערכאות.

10. הגם שברישא להודעת הערעור מציין המערער כי הוא מבקש לבטל את גזר הדין הרי שלא פרט בענין זה ולא התייחס בדיון שנערך לטענות אשר לגזר הדין, משכך ממילא ככל שהיו טענות כאלה, הן נזנחו.
למעלה מהנדרש אומר כי לא מצאתי כל עילה להתערב גם בגזר הדין, שאינו חורג מהסביר וממילא אין ערכאת הערעור נוהגת להתערב במידת העונש.

11. לאור האמור, ומשקבעתי כי בית משפט קמא נתן דעתו לכל אחת מהטענות שהועלו בפניו, ולא ראיתי כל טעות בפסיקתו ומשכך גם לא ראיתי להתערב בקביעותיו, ראיתי לדחות את הערעור.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ב חשוון תשע"ה, 15 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

כרטיסים קרובים אל | מסגריות קרובים אל הגליל 66, נצרת, ישראל | אימוץ ילדים קרובים אל | פיתוח מערכות מידע קרובים אל קהילת קליבלנד 18, תל אביב יפו, ישראל | איטום קרובים אל | מעונות יום ומשפחתונים קרובים אל אברהם הרצפלד 1, קרית אונו, ישראל | בריכות שחיה קרובים אל | חימום קרובים אל | מגיהים קרובים אל | מנועים קרובים אל שדרות העצמאות 15, יבנה, ישראל | נרות קרובים אל | מנופים קרובים אל א שוהדא' 26, נצרת, ישראל | קוסמטיקאיות ומכוני יופי קרובים אל יוסף שפרינצק 313, קרית שמונה, ישראל | לובינג קרובים אל | מיחזור מתכות קרובים אל | גיל הזהב קרובים אל אלחדיף 4, טבריה, ישראל | הדמיה ממוחשבת קרובים אל בטוח לאומי, בית שאן, ישראל | אופנה ובגדים קרובים אל | מיקרופילם קרובים אל | מכולות וקונטיינרים קרובים אל קציר, ישראלמחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון עוגני קרקע | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון מתקני מיזוג אוויר | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון אריחי טרצו לריצוף וחיפוי | מחירון רשת סיבי זכוכית | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון צינורות פולירול למים חמים וקרים 6 20/SDR-PN | מחירון ספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן, PVC ויצקת ברזל | מחירון גופי חימום | מחירון אביזרים לראש בקרה | מחירון ריהוט משרדי | מחירון דיפון בבטון מזוין | מחירון קונסטרוקציה למחיצות ותקרות מתועשות | מחירון פיטינגים מגולוונים לפי ת"י 255 | מחירון כבלי נחושת XLPE) N2XY) | מחירון נקודות בתי תקע | מחירון מגופים, "גמל" מים | מחירון תעלות גמישות מאלומיניום | מחירון טיח גבס וטיח לממ"ד | מחירון נקודות מאור | מחירון הכשרת קרקע | מחירון *********************************************************************** | מחירון אביזרים למים קרים וחמים | מחירון יריעות אקוסטיות  | מחירון שערים מפרופילי פלדה | מחירון מילוי מובא, מצעים והידוק | מחירון בורות סופגים | מחירון מוספים לבטון | מחירון קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה ע"י מכונת HDD | מחירון נורות )אוזרם או פילי | מחירון לוחות פוליסטירן מוקצף בתפרים | מחירון בנית כיסי גרירה | מחירון מעליות ל-6 נוסעים לבנין מגורים (ללא חדר מכונהבבית המשפט העליון רע"א 1732/01 - ד' בפני: כבוד הרשם עודד שחם המבקשת: מירי חן נגד המשיבים: 1. יע | החלטה בתיק בג"ץ 3004/08 בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 3004/08 - ב' בפני: כבוד הרשמת גאול | לפני כב' הרשמת בכירה צבייה גרדשטיין פפקין תובעים 1. דלאל אלעוברה נגד נתבעים 1. סונול ישראל בע&qu | מספר בקשה:50 מבקשים גל ברוכים נ ג ד משיבים: 1.מועצה מקומית גדרה 2.A.I.G חברה לביטוח בע"מ החלטה | לפני כב' הרשמת בכירה צבייה גרדשטיין פפקין תובעים 1. אמדוקס (ישראל) בע"מ נגד נתבעים 1. יוחאי | בבית המשפט העליון בג"ץ 1512/98 - א' בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון העותרים: 1. אמירה עבד אלטיף חרבוש | בית המשפט לימאות בחיפה ת"ח 423-07-11 Perla Navigation Ltd נ' האוניה "Rio" ואח' | בית משפט השלום בכפר סבא ת"ט 16143-05-11 איבגי נ' ג'. עדס בניה ופיתוח בע"מ ואח' | מספר בקשה:2 לפני כב' השופטת רויטל באום תובעת גבי עדי שמאים בע"מ נגד נתבע שמואל לוין החלטה ב | בפני כב' השופטת רבקה פוקס מבקשים 1. מאיר הראל נגד משיבים 1. כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון הוד | בפני כב' השופט שלמה לבנוני תובעים 1. מוסך אחים מזרחי בע"מ נגד נתבעים 1. זאב חמד 2. חמד זאב | ניתנה ביום 29 נובמבר 2015 שלמה חיים וקנין המערער - המוסד לביטוח לאומי המשיב לפני: השופטת לאה גליקסמן | בפני כב' השופטת רות וקסמן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם דודי בר <#1#> נוכחים: ב"כ המאשימ | בפני: כב' השופט דני צרפתי המבקשת מדינת ישראל נגד המשיבים 1. נור הייב (עציר) 2. אדם הייב (עציר) 3 | בית משפט השלום בעכו מ"ת 21189-02-12 מדינת ישראל נ' פקהא 13 פברואר 2012 21148-02-12 בפני כב& | בפני כב' הרשמת קרן מרגולין-פלדמן תובעים 1. דיבאני אנד דיזיין רמת גן נגד נתבעים 1. יוסי נקאש דריש | החלטה בתיק בג"ץ 7585/04 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 7585/04 - ה' בפני | בפני כב' הסגן נשיאה גד ארנברג תובעים 1. יצחק וולאך נגד נתבעים 1. יהודה ויכסלבאום הודעה 1. בהתאם | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 8348-06-11 מדינת ישראל נ' כנעאן(עציר) ואח' תיק חיצוני | בית משפט השלום בבאר שבע תא"מ 37775-09-11 רוזנצויג נ' חליפה תא"מ 42636-09-11 רוזנצויג נ | בבית המשפט העליון דנ"פ 4874/99 בפני: כבוד הנשיא א' ברק העותרים: 1. יוסף מ. חכמי 2. חכמי נדל&quo | בפני כב' סגן הנשיא, השופט אביהו גופמן 12618-04-13 המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם עמיחי חיים סאסי | [  ] דחוף  (במקרה של הזמנה למועד הקצר מ- 6 שעות , סמן X)     הזמנה ל ביצוע תרגום – שינוי שעת דיון מס | בפני כב' העו"ד - מנהל מנ"ת מירב ברייר מבקש 1. POKU daniel נגד משיבים 1. י.ש. ירוק בעינ