מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

לפני: כב' השופטת קרן כהן
המבקשים:
הנתבעים

ע"י ב"כ עו"ד רם ז'אן ו עו"ד יעל וייס
-
המשיב:
התובע
אורי כץ
ע"י ב"כ עו"ד דרור גל ועו"ד גיל ריבלין

החלטה
לפניי בקשת המבקשים (הנתבעים) לעיכוב ההליכים בתובענה זו עד למתן פ סק דין בתביעה שהגישו המבקשים נגד המשיב המתנהלת בבית משפט השלום בראשון לציון (להלן: הבקשה).

הרקע העובדתי
ביום 12.11.2013 הגישו המבקשות 1 ו-2 תביעה נגד המשיב. בכתב התביעה נטען כי המשיב הפר את חובת האמונים שחב למבקשות בעודו מכהן בתפקיד מנכ"ל המבקשת 1 ודירקטור מנהל של המבקשת 2, בכך שהתחרה בהן תוך שהוא מציב את עצמו בניגוד עניינים מובהק מול המבקשות ותוך ניצול של הזדמנויות עסקיות שנקרו בדרכן של המבקשות על מנת להפיק לעצמו טובות הנאה. המבקשות טענו כי יש לחייב את המשיב בתשלום סכום של 1,000,000 ₪ בגין הנזק שנגרם להן מאבדן ההזדמנות העסקית ברכישת חברה שהתחרתה במבקשות 1 ו-2 בעקבות פעולות המשיב (להלן: ההליך בבית משפט השלום).

ביום 18.12.2013 הגיש המשיב תביעה נגד המבקשים. בתביעה נטען כי המשיב עבד אצל המבקשים 1 ו-2 החל מיום 1.9.2011 ועד ליום 11.11.2013, שבו הסתיימו יחסי העבודה בעקבות פיטוריו. המשיב טען כי הוא זכאי לתשלום זכויות שונות בגין תקופת עבודתו ובסיומה – תשלום שכר עבודה לחודשים 10/2013 ו-11 ימי עבודה בחודש 11/2013, תשלום חלף הודעה מוקדמת בהתאם לחוזה העבודה, שווי רכב בתקופת ההודעה המוקדמת, הפרשי עמלות, הפרשי הפרשות לביטוח מנהלים ומכתב לשחרור הפוליסה, פדיון חופשה, הקצאת מניות ולחלופין פיצוי בגין אי הקצאתם, פיצוי בגין אי מתן מכתב פיטורים בסכום דמי האבטלה שנמנעו מהמשיב ופיצוי בגין עגמת נפש.

ביום 29.12.2013 הגישו המבקשים בקש ה לעיכוב הליכים בתיק זה בגין ההליך התלוי ועומד בבית משפט השלום וכן לסילוק התביעה על הסף כנגד המבקשת 2 מן הטעם שהמשיב לא היה עובד של המבקשת 2.

טענות הצדדים
המבקשים טענו כי יש לעכב את הליך מכיוון שלהכרעה בתביעה שהוגשה לבית משפט השלום השפעה ישירה על התביעה דנן, מכיוון שאם ייקבע כי המשיב הפר את חובות האמון והתחרה במבקשות אזי הן תהיינה זכאיות לסעדים שונים מהמשיב שייתכן ויאיינו חלק ניכר מתביעתו.
המבקשים הוסיפו וטענו כי יש לעכב את ההליך דנן מכיוון שהוא מאוחר כרונולוגית להליך בבית משפט השלום. נטען כי אין כל חובה שתהיה חפיפה מוחלטת בין העילות הנדונות והצדדים במעורבים בשני ההליכים על מנת שתתקבל הבקשה לעיכוב. לטענת המבקשים יש לעכב את ההליכים בתביעה זו למען יעילות הדיון וחיסכון במשאבי הצדדים והמערכת השיפוטית, כיבוד הערכאות ומניעת הכרעות סותרות.

באשר למבקשת 2 נטען כי המשיב כיהן בתפקיד דירקטור של המבקשת 2 בלבד וכי לא התקיימ ו בינ יהם יחסי עובד ומעביד ולכן ולכן לבית הדין אין סמכות עניינית לדון בתביעה נגד המבקשת 2.

הבקשה נתמכה בתצהיר מר יוסי אלמליח – מנהל הכספים של המבקשות 1 ו-2.

המשיב טען כי יש לדחות את הבקשה מכיוון שהעילות של שתי התביעה שונות ומכיוון שאין זהות בין הצדדים לתובענות. ההליך בבית משפט השלום מושתת על עילות מכוח חוק החברות, התנש"ט-1999 (להלן: חוק החברות) בעוד שהתביעה הנוכחית מושתתת עילות וסעדים הנובעים מיחסי העבודה שהתקיימו בין הצדדים, עילות המצויות בסמכותו הבלעדית של בית הדין. לטענת המשיב בשל סמכותו היחודית של בית הדין יש לברר את המחלוקות דווקא בבית דין זה ולא בבית משפט השלום. המשיב הוסיף כי הגיש בקשה לסילוק על הסף של ההליך בבית משפט השלום ולחלופין בקשה להעברת ההליך לבית הדין עקב היעדר סמכות עניינית של בית משפט השלום.

באשר למבקשת 2 טען המשיב כי הוא שימש בתפקיד מנכ"ל המבקשת 2 וכי פרט להיותו דירקטור שימש גם כעובד של המבקשת 2. בנסיבות אלה נטען כי אין מקום לסלק את התביעה כנגדה על הסף.

התגובה נתמכה בתצהיר המשיב.

הצדדים הגישו תשובות נוספות ותצהירים נוספים לתמיכה בטענותיהם.

הכרעה
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי כי דין הבקשות להידחות, כפי שיפורט להלן.

הבקשה לעיכוב הליכים
התביעה שהוגשה לבית דין זה עוסקת בזכויות המשיב בגין תקופת עבודתו אצל המבקשות וסיומה בעוד שההליך בבית משפט השלום עוסק בהתנהלותו ופעילותו של המשיב בתפקיד דירקטור של המבקשות.

אציין כי אף אם בית משפט השלום ידחה את הבקשה לסילוק התביעה נגד המבקשים על הסף ולא יעבירה לבית הדין אלא יחליט לברר את ההליך לגופו, הרי שאין לכרוך את התביעות זו בזו . שכן לא ברור כיצד פסק דין באחת מהתובענות ייתר את בירור ההליך בפני הערכאה המקבילה, וזאת משום שהמסכת העובדתית הנדרשת להוכחת קיומם של יחסי עובד ומעביד ולהוכחת פגמים בהתנהלותו של עובד שונה מהמסכת העובדתית הנדרשת להוכחת הפרה של חובת האמון של דירקטור בחברה.

אי לכך, דין הבקשה לעיכוב הליכים להידחות.

הבקשה לסילוק התביעה על הסף כנגד המשיבה 2
תחילה אציין כי ההלכה היא שסעד הסילוק על הסף יינתן במשורה. ובלשונו של בית הדין הארצי:
"סעד המחיקה על הסף הוא סעד קיצוני ובית הדין אינו נוהג בו אלא במקרים חריגים. בתי הדין לעבודה נוהגים בזהירות יתרה בבואם להכריע בבקשה למחוק תביעה על הסף ומעדיפים להורות על בירור העניין לגופו, על פני סילוק התביעה על הסף... וכבר נפסק כי 'בית-דין זה אימץ את ההלכות במשפט הכללי שיצאו מבית-המשפט העליון לעניין מחיקה על הסף, על-פיהן יש לנהוג בזהירות ולבחון בקפדנות את העובדות והטענות המופיעות בתביעה, וכל אימת שניתן לתקן פגם בתביעה אין למחקה על הסף'... בהתאם, 'נטיית בתי הדין לעבודה הינה לנהוג בזהירות יתירה וביד קמוצה בבואם להכריע בבקשה לסילוק התביעה על הסף'... זאת, מן הטעם ש'מחיקה על הסף אינה הדרך המועילה; אין היא מועילה מבחינה דיונית... ואין היא טובה ליחסי עבודה'; ו'על מנת שלא לשלול מבעל דין לממש את זכותו המשפטית' ".

סעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 (להלן: החוק) מקנה לבית הדין סמכות יחודית לדון "בתובענות בין עובד או חליפו למעביד או חליפו שעילתן ביחסי עובד ומעביד, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עובד ומעביד ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין [נוסח חדש]".

מעיון בכתב התביעה עולה כי המשיב הגיש תביעה לתשלום זכויות שונות בגין יחסי עובד ומעביד שהתקיימו בינו לבין המבקשות 1 ו-2. כאשר מנגד טענה המבקשת 2 בבקשה כי לא התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ומעביד. בנסיבות אלה, מחלוקת הצדדים שעניינה קיומם או היעדרם של יחסי עובד ומעביד בין הצדדים דינה להתברר בבית הדין לעבודה, בהתאם לסעיף 24(א)(1) לחוק.

בהקשר זה אציין כי במסגרת דיון בבקשה לסילוק תביעה על הסף אין בית הדין בוחן אם התביעה נגד המבקשת 2 תוכח אלא רק אם פורטו בכתב התביעה עובדות וטענות שאם יוכחו תתקבל התביעה. אין חולק כי המשיב עומד בכך ועל פי הטענות המפורטות בכתב התביעה יש מקום לקיים דיון לגופן של טענות ולא לסלק את התביעה על הסף.

אוסיף כי אין חולק, שאם בסופו של יום לא יוכחו הטענות נגד המבקשת 2 והתביעה כנגדה תידחה, עשוי בית הדין לפסוק לזכות המבקשת 2 הוצאות בגין הצורך בניהול ההליך.

בנסיבות אלה, דין הבקשה לסילוק על הסף של התביעה כנגד המבקשת 2 – להידחות.

סוף דבר
הבקשה נדחית.
המבקשים ישאו בהוצאות שכ"ט ב"כ המשיב בסכום של 2,500 ₪ (כולל מע"מ). הסכום ישולם בתוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

המבקשים יגישו כתב הגנה עד ליום 13.4.2014.

החלטה על מועד לדיון קד"מ תישלח בנפרד.

ניתנה היום, ט' אדר ב תשע"ד, (11 מרץ 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

טיסנים ועפיפונים קרובים אל 412, ראשון לציון, ישראל | מנועים קרובים אל גולן, דימונה, ישראל | קרוואנים קרובים אל דרך המלונות, אילת, ישראל | היפנוזה קרובים אל הגן 23-31, עפולה, ישראל | טיסות כיף קרובים אל 5093 3, נצרת, ישראל | אופנה ובגדים קרובים אל Unnamed Road, Ashdod, ישראל | טיולים קרובים אל 38, בית שמש, ישראל | סקרים קרובים אל נחל הצבי 14, מגדל העמק, ישראל | סוכנויות ידיעות קרובים אל | השכרת רכב קרובים אל התאנה 17, אור עקיבא, ישראל | זואותרפיה קרובים אל מעלה אורט 8, כרמיאל, ישראל | סוכנויות רכב קרובים אל מדריד, שדרות, ישראל | נגררים קרובים אל העצמאות 4-6, מגדל העמק, ישראל | מוהלים קרובים אל אפרים קציר 11, הוד השרון, ישראל | משכנתאות קרובים אל Unnamed Road, ישראל | מהנדסים קרובים אל העבודה 3, בית שאן, ישראל | אלקטרומכניקה קרובים אל דרך הרב שלום איפרגן, שדרות, ישראל | עץ קרובים אל תורה ועבודה 33, ראשון לציון, ישראל | אימון אישי קרובים אל 5024 1-7, נצרת, ישראל | פרזול קרובים אל המהנדס 4, מגדל העמק, ישראל | מכולות וקונטיינרים מכולה בע"מ בפתח תקוה | כרטיסי אשראי גמא ניהול וסליקה בע"מ בבני ברק | מהנדס תעשייה וניהול מור אורי ברמת השרון | גינון רון אביזרים לאופנועים בקרית טבעון | מדחסים מדחסי הבירה במבשרת ציון | מוזיקה רועי אברהם במסילת-ציון | בלונים יאיר אמן הבלונים ברחובות | חבלים מערכות בטיחות ג.י. בעינת | מברשות קריסטל-מברשות בתל אביב - יפו | איפור מירי אביב רביבו איפור ושיער לכלה ברעננה | שערים צבי בר סורגים שערים ועבודות מתכת בחיפה | קולנוע רב מור בחיפה | לימודי שפות "קיימברידג' אנגלית" ברעננה | מכירת רכב עבד טרקטורונים בכסיפה | אבטחת איכות י.ר. איכות ובטיחות מזון בירושלים | חותמות אות וחותם-שלטים וחותמות באלעד | מכונות חישוב מטרה למשרד בתל אביב - יפו | זיווד אלקטרוני י.פ.ע.ת ייעוץ ופיתוח עבודות תכנון בע"מ בראשון לציון | נגר אקטיב- כסאות ושולחנות לאירועים בתל אביב - יפו | מהנדסים אפרתי-מדפיס ברעננהמחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון עבודות בניה | מחירון חומרי שרברבות | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון צינורות ופרופילים מ | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון עבודות טיח | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון עבודות איטום | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון מוצרי נגרות | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון צינורות ופרופילים מ | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות בניה | מחירון דייס (גראוט) | מחירון ברזי כיבוי אש | מחירון תיבות הסתעפות לטלפונים | מחירון נורות )אוזרם או פילי | מחירון תושבת למזגן ושונות | מחירון כיורי משטח לארונות אמבטיה  | מחירון רעפי בטון | מחירון אריחים | מחירון סיד | מחירון כיורי משטח לארונות אמבטיה  | מחירון מוספים לבטון | מחירון מגוף טריז רחב למים | מחירון מכסים ומסגרות מפיברגלס משוריין | מחירון מיקרופיילים (כלונסאות בקדיחת הקשה) | מחירון הריסת משטחי מדרגות ובטון שיפועים | מחירון חלון קיפ וחלון קבוע | מחירון חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום | מחירון שנאים | מחירון קירות סלארי עם תמיסת בנטונייט | מחירון בתי תקע | מחירון ריצופים ואביזרי עזר לנכים | מחירון מערכות קריאת אחות | מחירון צבעי פנים לקירות | מחירון מערכת דיפון תעלות | מחירון מערכות מניית אנרגיה | מחירון תאי בקרה | מחירון משקופי דלתות | מחירון תקרות וגגות בטון מלא | מחירון רעפי בטון | מחירון דלתות פלדה אקוסטיות וחסינות אשפסק-דין בתיק בג"ץ 10134/02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 10134/02 בג&qu | בית משפט השלום באשדוד ת"א 313-08 קוקולייב נ' או אר אס שירותי כח אדם בע"מ ואח' בפני | בית משפט השלום לתעבורה בירושלים ת"ד 11637-11-10 מדינת ישראל נ' מחמוד תיק חיצוני: 1244/09 06 | בבית המשפט העליון בה"נ 2451/00 בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת | בפני כב' השופט שלמה בנג'ו מבקש דיין מחלב נגד משיבה מדינת ישראל החלטה בפניי בקשה לחישוב פסילה | בפני כב' השופט הבכיר זיאד הווארי – אב"ד כב' השופטת אסתר הלמן כב' השופט שאהר אטרש המ | בפני כב' השופטת אורית יעקבס המבקש/הנתבע גרמי אילן ע.מ 031593916 (ידוע בשם כפר השעשועים בית שאן) | בית משפט השלום בירושלים ת"א 12904-08-10 ליבוביץ נ' מדינת ישראל תיק חיצוני: בפני כב' השו | 24 ספטמבר 2013 לפני: כב' השופטת עידית איצקוביץ המבקש- התובע: אליהו רובין - המשיבה-הנתבעת: עירי | בית משפט השלום בקריית גת ת"פ 26533-10-11 מדינת ישראל נ' קלסו 10 נובמבר 2011 בפני כב' הש | מספר בקשה:1 בפני כבוד ה שופט מוחמד עלי המבקש סלאח עלי נגד המשיבים החלטה לאחר שעיינתי בבקשה, בתצהיר ו | בית משפט השלום לתעבורה בירושלים תת"ע 15591-07 מ.י. לשכת תביעות ירושלים (תעבורה) נ' אזולאי ת | לפני כב' השופט ערן נווה מספר תהליך: 3 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 03 נובמ | בית משפט השלום בחדרה 24 נובמבר 2011 ת"פ 40947-10-11 מדינת ישראל נ' פרש בפני סגן הנשיא, כבוד | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 33138-05-10 ביטוח ישיר איי.די.איי חברה לביטוח בע''מ | בית משפט השלום בכפר סבא ת"א 27560-10-10 קורהלי נ' נבון 11 יולי 2011 בפני כב' השופט דורו | בפני כב' השופט יעקב שקד המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם משה גולדפינגר <#2#> נוכחים: ב'' | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. רונן פורמן נגד נתבעים 1. חיים כהן הודעה מצ"ב תצהיר המב | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת דורית בונדה מבקשים הדר אלפסי רסטואקה נגד משיבים מרטין סיאורנו החלטה ל | בפני כב' השופט שמעון לייבו מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. כהן ינון כהן ינון הודעה מצ"ב | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט גיל קרזבום מבקשים מדינת ישראל נגד משיבים מרקו לבנסון החלטה לטיפול המז | החלטה בתיק רע"א 3435/12 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 3435/12 - א' לפני:כבוד הרשם גיא שנ | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת דנה עופר מבקשים ואהיב דראושה נגד משיבים מנורה מבטחים ביטוח בע"מ | החלטה בתיק בג"ץ 4811/07 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 4811/07 בפני: כבו | בית משפט השלום באילת ת"פ 24293-04-10 מדינת ישראל נ' אלנבארי(עציר) ת"פ 24354-04-10 מדינ