מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

24 יוני 2014

לפני:

כב' השופטת חופית גרשון-יזרעאלי

התובעים

ע"י ב"כ עו"ד דוד גולן

-

הנתבע

אבי מארילוס
ע"י ב"כ עו"ד אשר דל

פסק דין

בתביעה זו נדרש בית הדין לשאלת אחריותו האישית של הנתבע, מארילוס, לשאת בחובות המעסיקה, חברת אופטילייט בע"מ ( להלן: "אופטילייט") כלפי התובעים.

התובעים עבדו בחברת אופטילייט. התובע 1, סגל, עבד כמהנדס אלקטרוניקה ומנהל פרויקטים מיום 3.6.07 ועד ליום 31.7.08; התובע 2, שנהב, עבד כסמנכ"ל שיווק מיום 29.6.06 ועד למועד השנוי במחלוקת במחצית השנייה של שנת 2008.

אופטילייט הינה חברה שעסקה בתחום ההיי טק והוקמה בעיקר לצורך שיווק מוצרים של חברת לדי לייט בע"מ.

אופטילייט חבה כספים לתובעים, בגין עבודתם עבורה וכתוצאה מנסיבות סיום העבודה. אופטילייט אינה פעילה עוד ולא ניתן לגבות חובות מקופתה. לפיכך, בחרו התובעים להפנות התביעה נגד הנתבע מארילוס, ששימש כדירקטור באופטילייט.

התביעה הוגשה במקור נגד שלושה נתבעים, אופטילייט; הנתבע; וחברת לדי לייט. אופטילייט לא התגוננה בהליך, וניתנו נגדה פסקי דין בהעדר הגנה. ביום 14.3.10 נמחקה בהסכמה התביעה נגד חברת לדי לייט.

טענותיהם העיקריות של התובעים הינן כדלהלן:
הנתבע אחראי באופן אישי כלפי התובעים. אמנם הנתבע לא היה המעסיק, אולם היה המוציא לפועל מטעם המעסיק.
הנתבע היה דירקטור ובעל שליטה באופטילייט, באמצעות חברות זרות, והיה אחראי לכל ענייניה הכספיים.
הבקשה לרישום חברת אופטילייט, אשר נרשמה תחילה בשם לד סיין סיסטמס בע"מ, הוגש על ידי שתי חברות זרות. הנתבע חתום על אחת הבקשות, בשם החברה הזרה אורופוליס סטיפטונג והוצהר כי יהיה אחד משני הדירקטורים הראשונים בחברה, יחד עם מר משה גיברלטר.
הנתבע הטעה את התובעים לחשוב כי יקוימו כלפיהם כל ההתחייבויות והם יקבלו את מלוא שכרם וזכויותיהם.
הנתבע גרם להפרת הסכם העבודה עם התובעים.
הנתבע, יחד עם אופטילייט, נהג בחוסר תום לב ושלח ידו לכיסם של התובעים בכך שהופחת שכרם וניכויים לא הועברו ליעדם.
בין אופטילייט ללדי לייט היה עירוב נכסים, לו גרם הנתבע. חובות של לדי לייט שולמו על ידי אופטילייט, אופטילייט שילמה את עלות אחזקת הפטנטים שהיו רשומים על שם לדי לייט.
כספי המשקיע באופטילייט הועברו דרך הנתבע והרכב שנקנה עבורו שולם, בחלקו לפחות, על ידי אופטילייט.
לאחר הפסקת הפעילות של אופטילייט, עברה הפעילות לחברה בשם סולאר לד, שהיא הגלגול העכשווי של אופטילייט.

ואלה הן טענותיו העיקריות של הנתבע:
חברת אופטילייט הוקמה לצורך שיווק מוצרי לדי לייט, כדרישה של המשקיע בחברה. לאופטילייט מונה מנכ"ל מקצועי.
הנתבע לא היה בעל שליטה בחברה, לא בעל מניות ולא מנכ"ל. הנתבע אף לא היה אחראי על הנושא הכספי בחברה. עד לחודש אפריל 2007 עסק הנתבע בנושא המשקיעים בחברה וממועד זה החל לכהן כמנכ"ל בחברה אחרת והקשר עם אופטילייט נעשה רופף.
הנתבע לא נתן הוראות שלא להעביר כספים לתובעים, לקרנות הפנסיה או לקרנות ההשתלמות. אף עדי התובעים לא יכלו להצביע אפילו על מקרה אחד בו ניתנה הוראה כאמור. לא הוכח אף כי במחצית השנייה של שנת 2008 ידע הנתבע כי קיים פיגור בהפרשות לקרנות ולקופות.
התובעים ידעו, כפי שידע הנתבע, מה סיכויי הצלחת שיווק המוצרים של החברה ולפיכך לא הוטעו על ידי הנתבע.
לא הוכח כל עירוב נכסים אישי בין הנתבע לחברה. פעילות הנתבע לא גרמה לריקון בחרה מנכסיה אלא הנתבע הוא שדאג להזרמת כספים נוספים של המשקיע לחברה.
הנתבע לא היה אחראי על ענייניה הכספיים של החברה ואף התובעים כלל לא פנו אליו בטענות ביחס לתשלום זכויותיהם.
הנתבע חפץ בהצלחת החברה ופגמים שהתגלו במוצרים ששווקו הם שהוביל לכישלון החברה.
התובעים ניהלו הליך ארוך וממושך, וניסו להגיש ראיות בשיטה הראויה לכל גנאי, מבלי לגלותם מראש ומבלי לצרפם לתצהירים.

לתמיכה בתביעה העידו התובעים וכן מר משה גרשוני, שעבד אף הוא באופטילייט. הנתבע העיד לתמיכה בטענותיו.

לקראת סיום חקירתו הנגדית של הנתבע, ביקש ב"כ התובעים להגיש הקלטת פגישה שנערכה, לטענתו, בין הנתבע, התובע שנהב וגורמים נוספים, המלווה בתמליל אליו צורף מסמך שכונה " חוות דעת מומחה". הנתבע התנגד להגשת הראיה, בטענה כי ההגשה מנוגדת לסדרי הדין ופוגעת בזכויותיו.

דיון והכרעה

בטרם נפנה לסוגיות נשוא התיק, נתייחס להקלטה ולתמליל שביקשו התובעים להגיש לקראת סיום חקירתו הנגדית של הנתבע. מדובר בהקלטה ובתמליל שאורכו 61 עמודים. המועד בו בוצעה ההקלטה ואופן ביצוע ההקלטה אינו מצוין על גבי התקליטור או התמליל.

ההקלטה לא הוגשה באמצעות מי מעדי התובעים, או יחד עם תצהירי העדות של התובעים. עורך התמליל לא התייצב לחקירה, כמתחייב.
על חשיבות ההתייצבות לחקירה נגדית ומשמעות אי ההתייצבות, ראו את שנפסק כבר בע"א 52/87 הראל נ' הראל, פ"ד מג (4) 201.
בעפ 6411/98 נחום מנבר נ' מדינת ישראל (5.12.2000), התייחס בית המשפט העליון לתנאים להגשת הקלטות, בהאי לישנא:
"על פי דיני הראיות, המבקש להגיש כראיה סליל הקלטה או אמצעי אחר להוכחת תוכנה של שיחה שהתקיימה, מוטל עליו הנטל להוכיח את תנאי הקבילות של אותו מוצג קודם שיוכל להציגו כראיה. תנאי הקבילות במקרה כזה נקבעו בפסיקה ( ראו ע"פ 869/81 שניר נ' מדינת ישראל, פ"ד לח(4)169).
עם זאת, לעיתים ניתן יהיה להוכיח את תוכנה של השיחה ולקבל כראיה תמליל שלה, על אף שתנאי הקבילות כאמור לא הוכחו. כך הוא במקרה שיש הודאה מצד הנאשם, שתמליל של שיחה משקף את תוכנה הנכון של השיחה אשר הוקלטה"

הנתבע עצמו, בחקירתו, לא נשאל על ההקלטה, וזו לא הושמעה לו, כולה או חלקה. לכן, ודאי שלא ניתן לומר כי הנתבע אישר את תוכן ההקלטה.

בנסיבות אלה, ועל אף הגמישות הדיונית הנקוטה בבית הדין לעבודה, אין ליתן יד להגשת ראיה מפתיעה, שהוגשה בניגוד מוחלט לכל סדרי הדין, שלא במועד ושלא באמצעות עד שיכול להעיד על מהימנות ההקלטה והתמליל שנערך. יתרה מזאת, לא ניתן כלל לדעת מתוך האזנה להקלטה מי הדוברים, שאינם מציגים עצמם בשם, ומתי נערכה ההקלטה. לפיכך, אין ערך לראייה גם לגופה.

התרת הגשת הראייה בשלב האמור, יש בה כדי לפגוע פגיעה קשה בזכויותיו של הנתבע, הן בזכותו לעיין מראש בחומר הראיות, והן בזכותו הבסיסית לחקירה נגדית של התובעים, גם ביחס לראייה זו. לפיכך, ההקלטה והתמליל לא ייחשבו כחלק מחומר הראיות בתיק.

הרמת מסך ההתאגדות - המצב המשפטי

נקודת המוצא בדין ובפסיקה הינה, כי חברה היא אישיות משפטית, הנבדלת מנושאי המשרה ומבעלי המניות בה ( דב"ע (ארצי) נג/3-205 וגיה - גלידות הבירה בע"מ, פד"ע כז 345 (1994)). בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, הודגש כלל זה בשורת פסקי דין.
ראו, בין היתר: ע"ע ( ארצי) 387/05 פוטרמן - ניסני, ( 9.12.07); ע"ע ( ארצי) 304/09 העמותה לקידום הספורט הנשי, הנוער והמגזר הערבי בהפועל תל-אביב - שיינפלד, (16.2.12); ע"ע ( ארצי) 15288-12-10 בוימל - פלזן, ( 8.5.12).

רק בנסיבות יוצאות דופן קיימת הצדקה להרמת מסך ההתאגדות וייחוס חובות של החברה כלפי עובדיה לבעלי מניות, בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999 ( להלן: "חוק החברות"). ככל, ניתן לומר כי בית הדין יטה יותר להרים את מסך ההתאגדות שעה שמדובר בחברה משפחתית, בבעל מניות יחיד או במספר בעלי מניות, בני משפחה אחת.
בפסק הדין שניתן בע"ע (ארצי) 129/10 זוננשיין - G.S.S ג'ניוס סאונד סיסטם בע"מ, (31.10.11), נקבע בנושא זה כדלהלן:
"בהקשר של דיני עבודה, ניתן בפסיקתנו מעמד מיוחד לעובדי החברה כנושים לצורך בחינת ההצדקה להרמת המסך, ונקבע כי מדובר בנושה מסוג מיוחד אשר החברה נושאת כלפיו באחריות מוגברת וחובת אמון מיוחדת, מכוח חובת תום הלב המוגברת הקיימת ביחסי העבודה [ ראו עע 1201/01 יהודית זילברשטיין נ' ערב חדש ( עתונות)- אילת בע"מ ואח'(לא פורסם, [פורסם בנבו], 17.12.2002)]. בכך הורחבה גדר הנסיבות בהן תבוצע הרמת מסך, תוך שקילת עקרון תום הלב במקרים המתאימים.
...
כן נקבע בפסיקה כי בעת שנבחנת שאלה בדבר ' ערוב נכסים' בין החברה לבין בעלי מניותיה, יש לבדוק מהי המטרה העומדת בבסיסו של אותו ' ערוב נכסים', ולבחון האם אותה מטרה עולה בקנה אחד עם טובת החברה ונושיה, כאשר במקרה כזה אין מרימים את מסך ההתאגדות, כמו גם במקרה בו מנהל ובעל מניות בחברה נחלץ לסייע לחברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי עובדיה [ ראו ע"ע 131/05 מעתוק מארק נ' דוד אוסטרובסקי (לא פורסם, [פורסם בנבו], 25.4.2006)]
...
כך גם אי העברת ניכויים משכר העובד ליעדם, מהווה עילה מספקת להרמת מסך [ ראו עע 1137/02 יוליוס אדיב נ' החברה לפיתוח ולמלונאות רחביה בע"מ ( לא פורסם, [פורסם בנבו], 19.1.03)]."

לאור הכלל האמור וחריגיו, נפנה לבחון את נסיבות ענייננו:
ממכלול הראיות שהוצגו בפני לא שוכנעתי, כי התובעים הוכיחו קיומה של עילת תביעה אישית נגד הנתבע, או כי מתקיימות הנסיבות החריגות המצדיקות הרמת מסך ההתאגדות, ואפרט נימוקי.

הבסיס לאחריות האישית אשר מבוקש לייחס לנתבע, שלא העסיק את הנתבעים באופן אישי, לא הובהרה. סמכותו של בית הדין לעבודה מוגבלת, ככלל, למסגרת יחסי עבודה ואינה משתרעת על פני מרבית העילות הנזיקיות. התובעים טענו, אמנם, לעילה של גרם הפרת חוזה, הנתונה לסמכות בית הדין. עם זאת, טענה זו לא בוססה, לא ברור כלל איזה חוזה גרם הנתבע, לפי הטענה, להפר, ומי הפר את החוזה.

ככל שבהקשר זה טענת התובעים נוגעת להפרשות שלא הועברו לקרנות ולקופות, הרי שלא הוכח כלל כי לנתבע היה בכך יד באופן ישיר, או כי אופטילייט פעלה בהתאם להוראותיו בהקשר זה. כך, העיד בפני גרשוני, כי אינו יודע מידיעה אישית כי הנתבע הנחה שלא להעביר כספים לקרנות ( עמוד 22 שורות 4 – 10). התובע סגל העיד, כי:
" ש. אתה יכול להגיד לי על מעשה מסוים של הנתבע שגרם להפרת ההסכם איתך?
ת. לא קיבלתי כספים שמגיעים לי.
ש. אני שואל אם אתה יכול להגיד לי על מעשה מסוים שעשה הנתבע שגרם לכך שלא תקבל את הכסף?
ת. אני לא יודע". (עמוד 19 שורות 8 – 12)

אף התובע שנהב העיד, כי לא ראה מעולם הוראה בכתב של הנתבע שלא להעביר כספים לקרן השתלמות או לביטוח מנהלים ( עמוד 9 שורות 20- 23).

התובעים אף לא הוכיחו את הטענה, כי הנתבע הטעה אותם לחשוב שיקוימו מלוא ההתחייבויות כלפיהם. התובע שנהב עצמו העיד, כי בשיחותיו עם הנתבע היה ברור כי העתיד הכלכלי אינו מובטח, כדלהלן:
" ש. כשאתה מדבר על הטעייה, אתה מתכוון שהנתבע אמר לך שהוא יצליח למצוא משקיעים נוספים?
ת. ההטעיה הייתה בכך שהוא אמר שהוא חושב שהוא יצליח לגייס כסף לחברה, שתאפשר פעילות שוטפת של החברה.
ש. אני מסתכל בנספח ד' ואני רואה שגם אחרי שהוא אומר לך את זה, אתה מבין שהעתיד הכלכלי לא מובטח, ושאני אומר זאת, זה ציטוט שלך, כלומר אתה מבין שלא בטוח שהוא יצליח להשיג כספים ?
ת. ברור לי שכסף שלא נמצא בחשבון הבנק, הוא לא בטוח. עדיין הצורה בה הדברים הוצגו, הייתה בצורה אופטימית ושהסיכויים לה סבירים מאוד". (עמוד 12 שורות 16 – 24)

מן הראיות שוכנעתי כי התובעים, ובפרט התובע שנהב שהיה מופקד על שיווק המוצרים, היו מודעים למצבה הכלכלי הקשה של הנתבעת, לאור חוסר ההצלחה בשיווק, ולתלות החודשית בהזרמת כספים. כך למשל, העיד העד גרשוני כי התובע שנהב ידע לא פחות טוב מהנתבע מה סיכויי שיווק המוצרים ( עדות גרשוני, עמוד 23 שורות 1 – 3). אף שנהב העיד, כי ידע מהם סיכויי הצלחת שיווק מוצרי החברה ( עמוד 14 שורות 21- 23).
במסמך מיום 19.12.07 של שנהב לנתבע ( נספח ד' לתצהיר שנהב), כותב שנהב, כי הוא מודע למצוקה הכספית של אופטילייט ולכך שעתידה הכלכלי אינו מובטח.

בסיכומיו, הפנה ב"כ התובעים לשתי אסמכתאות בנוגע להטלת אחריות אישית על נושאי משרה בחברה, שתיהן מבית המשפט העליון, וברי כי אינן כוללות התייחסות לסמכותו העניינית של בית הדין לעבודה.
האחת, ע"א 407/89 צוק אור בע"מ נ' קאר סקיוריטי בע"מ פ"ד מח(5) 661, עניינה אחריות אישית של נושא משרה בנזיקין, כאשר הוכח כי החברה, כמו גם נושא המשרה, ביצעו עוולה נזיקית. השני, ע"א 9916/02 בן מעש נ' שולדר חברה לבנייה (5.2.2004), אף הוא עוסק בהטלת אחריות אישית כאשר גרם נושא המשרה לנזק, באופן אישי .
נסיבות פסקי דין אלה שונות לחלוטין מנסיבות ענייננו, ולא ניתן להסיק מהם את המבוקש.

אשר לטענה בדבר הרמת מסך ההתאגדות:
בראשית הדברים יודגש, כי הנתבע אינו, ולא היה מעולם, בעל מניות באופטילייט. כמו כן, לא הוכח כי הנתבע שימש כמנכ"ל.
הנתבע שימש כדירקטור באופטילייט , ובמקביל אליו כיהן דירקטור נוסף בחברה. התובעים לא הצביעו על מקור נורמטיבי להרמת מסך בין המשמש כדירקטור לבין החברה ואף סעיף 6 לחוק החברות עניינו בעל מניות.

טענת התובעים, לפיה הנתבע היה בעל שליטה באופטילייט, לא הוכחה. הנתבע אינו רשום כבעל מניות באופטילייט. הנתבע אינו רשום כבעל מניות אף בתדפיס המתייחס לחברת לדי לייט ( נספח טז' לתצהיר שנהב).
הנתבע העיד בפנינו, ועדותו לא נסתרה, כי לא השקיע באופן אישי כספים בלדי לייט אלא סייע בהעברת כספים מהמשקיע חיים שלמה ( עמוד 24 שורות 19 – 20; עמוד 30 שורות 9 - 12).

מפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון של אופטילייט מיום 6.1.2008 ( נספח כ' לתצהיר שנהב), עולה כי זכויות החתימה הוענקו לשניים מבין השלושה הבאים: הנתבע, המנכ"ל באותה עת מר מקובר, ודירקטור נוסף, מר גיברלטר. לתשלום שאינו עולה על 15,000 ₪, נקבע כי די בחתימות אחד הנקובים מעלה. משמע, החברה יכלה להתחייב גם ללא חתימתו של הנתבע.

לא הוכח בפני, כי הנתבע היה מעורב באופן יומיומי בפעילות השוטפת של החברה, ובתשלום זכויות העובדים, מעבר לענייני גיוס הכספים. התובעים עצמם העידו, כי לא פנו לנתבע כאשר אופטילייט לא מילאה אחר ההתחייבויות כלפיהם.
ראו, בין היתר: עדות גרשוני, עמוד 22 שורות 13 – 15; עדות סגל, עמוד 18 שורות 9 –10 ; נספח ו' לתצהיר שנהב- התכתבויות בין שנהב למנכ"ל מקובר מחודש מאי 2008, בעניין תשלום זכויות. הנתבע אינו מכותב.

טענות התובעים בדבר עירוב נכסים עוסקות, רובן ככולן, בעירוב נטען בין פעילות החברות אופטילייט ולדי לייט ולא בעירוב נכסיו האישיים של הנתבע עם נכסי אופטילייט. בהקשר זה יש להדגיש, כי לא נפרשה בפני במלואה ההתקשרות החוזית שבין שתי החברות. לפיכך, לא ניתן לדעת מה היו ההתחייבויות של אופטילייט כלפי לדי לייט, ובאילו תשלומים התחייבה לשאת כדין.

התובע שנהב הפנה לנספחים כא'- כבי לתצהירו, כראיות לעירוב הנכסים. מעיון במסמכים, עולה כי אופטילייט מימנה תשלומים שונים, חלקם נוגעים לרכבו של הנתבע, המסתכמים באלפי ₪. עם זאת, לא הוכח כי הנתבע לא נדרש לרכב לצרכי פעילותו עבור אופטילייט. בהקשר זה יצוין, כי לא נטען ולא הוכח כי הנתבע קיבל שכר בגין פעילותו באופטילייט, ואף בנספח כא' האמור, שכותרתו " תזרים דצמבר 2007", לא צוין שמו של הנתבע ברשימת מקבלי השכר.

התובעים טענו עוד, בהתבסס על הנספחים האמורים ועל נספח כד' לתצהיר שנהב, כי אופטילייט שילמה עבור פטנטים השייכים ללדי לייט. בהקשר זה יודגש שוב, כי לא הובהרו הנסיבות בהן שולמו הסכומים ולא הוצג בפני ההסכם בין החברות. לא בלתי סביר להניח, לאור שיתוף הפעולה בין החברות והעובדה כי אופטילייט הוקמה למעשה לצורך שיווק פיתוחי לדי לייט, כי אופטילייט התחייבה לתשלומים מסויימים.
אף התובע שנהב העיד, כי אינו מכיר את ההסכם שבין החברות לגבי הפטנטים ( עמוד 11 שורות 19- 20).

מכל מקום אין המדובר בפטנטים הרשומים אישית על שמו של הנתבע, אף אם שועבדו לזכותו, ולא הוכח כי הנתבע הוא שהורה על התשלום באופן אישי.
סיכום

לאור כל האמור, לא הוכחה עילת התביעה נגד הנתבע. התובעים לא הוכיחו כי לנתבע אחריות אישית כלפיהם, או כי יש להרים את מסך ההתאגדות בנסיבות העניין.

לפיכך, נדחית התביעה.

בית הדין מצר על העובדה כי התובעים מצאו עצמם בפני שוקת שבורה, לאור הפסקת פעילותה של אופטילייט.
עם זאת, משהתובעים בחרו לנהל הליך ארוך נגד הנתבע, שכלל ישיבות קדם משפט, הגשת תצהירים ארוכים ומסמכים רבים ושתי ישיבות הוכחות, ישא כל אחד מן התובעים בשכ"ט עו"ד הנתבע בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין.

ניתן היום, כ"ו סיוון תשע"ד, (24 יוני 2014), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

פסיכולוגים קרובים אל מחנה בר לב, קרית מלאכי, ישראל | מברשות קרובים אל יצחק נפחא 25, באר שבע, ישראל | הפקות קרובים אל סביון 1, קרית ים, ישראל | חיתוך בלייזר קרובים אל צה"ל 103, כרמיאל, ישראל | פוליגרף קרובים אל 34, ישראל | אוניות/ספנות קרובים אל | שירותים לנכים קרובים אל Building E, Qiryat Shemona, ישראל | קונסטרוקציות מתכת קרובים אל החרצית 8, בית שמש, ישראל | אולמות אירועים קרובים אל ירושלים הבירה 594, בית שאן, ישראל | עמותות וארגונים קרובים אל | אבלות קרובים אל | הובלות קרובים אל 67, פוריידיס, ישראל | בתי משפט קרובים אל | מטאורולוגיה קרובים אל המחקר 2, מגדל העמק, ישראל | הדמיה ממוחשבת קרובים אל 53, סוקולוב, הרצליה, ישראל | שידוכים קרובים אל Unnamed Road, Netanya, ישראל | חפצי נוי קרובים אל א רבאט, אום אל-פחם, ישראל | עורכי דין קרובים אל Unnamed Road, Reineh, ישראל | מיזוג אוויר קרובים אל | תפירה קרובים אל יהושע בן נון/כנפי נשרים, ראש העין, ישראלמחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות | מחירון עבודות צביעה | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות אבן | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון פנלים מבודדים | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון קירות שיגורמים (דיפון) מכלונסאות | מחירון בניה בבלוקי סיליקט | מחירון בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעלית | מחירון צביעת נגרות אומן | מחירון נטיעה | מחירון מפרידי שומן מפוליאתילן | מחירון ספסלים, שולחנות פיקניק ובי | מחירון צינורות לחץ לאספקת מים וביוב | מחירון תערובות לסלילה | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון ספחים לצנרת לחץ מ | מחירון לוחות מודולריים מפוליקרבונט )פוליגל( בדרגות שקיפות שונות | מחירון צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים - פקסליין | מחירון תמרור ושילוט | מחירון צנרת בטון עם אטם תקני על ה"זכר" | מחירון מיכלי דלק | מחירון שונות | מחירון איטום גגות ביריעות E.P.D.M | מחירון מערכות כיבוי אש | מחירון גדרות מתכת | מחירון מגופים למים | מחירון צינור פלדה ללא עטיפה חיצונית | מחירון תערובות מלט לריצוף ו | מחירון קירות שיגומים | מחירון ספחי גבריט | מחירון איטום רצפות | מחירון תקרות אלומיניום ופח מגולוון | מחירון מערכת נידוף מטבחים | מחירון קירות בטון | מחירון טיפול בעץ ומתכתבית משפט השלום בראשון לציון ת"פ 25116-07-10 מדינת ישראל נ' שמעון 11 יולי 2011 בפני כב' | בפני הנשיאה כב' השופטת דפנה בלטמן קדראי התובעים נגד הנתבעים החלטה 1. תיק זה הועבר, ביום 13/2/13, | בית משפט השלום לתעבורה בירושלים תת"ע 2226-03-11 מדינת ישראל נ' אושרי 20 דצמבר 2011 בפני כב& | בית משפט השלום בנצרת תא"מ 27996-10-11 ג.פ. חשמל ותשתיות בע"מ נ' דוד ואח' תיק חיצונ | בפני כב' השופט אריאל חזק מבקשים שלומי יפרח ת"ז: XXXXXX786 ענבל יפרח ת"ז: XXXXXX106 נגד | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. עיריית נצרת נגד נתבעים 1. ענאן ח'רטביל הודעה לבקשת גילה | בפני כב' סגן הנשיא, השופט נווה ערן מבקש עדיאל עזריאל, ת.ז. XXXXXX820 נגד משיב אמיל דנילוב החלטה | 21 יולי 2014 לפני: כב' הרשמת אירית הרמל התובע: שאול שהינו - הנתבע: חיים מצליח החלטה 1. התובעת | בפני כב' השופט יעקב שינמן המערערת: הועדה המקומית לתכנון ובניה נס ציונה ע"י ב"כ עו" | בית משפט השלום לתעבורה בחיפה פ"ל 7750-01-12 מדינת ישראל נ' לוי מלאך(עציר) 29 ינואר 2012 בפנ | לפני:כב' הרשם איתי אדרת התובע: THAWATCHAI SIRA, (דרכון- 980081 - X ) ע"י ב"כ: עו" | לכבוד לשכת הוצל"פ חיפה פל-ים 12, חיפה, 33095 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר ת | החלטה בתיק רע"א 8025/11 בבית המשפט העליון רע"א 8025/11 לפני: כבוד השופט י' דנציגר המבקש: א | בבית המשפט העליון בה"נ 2008/98 בפני: כבוד הרשם בעז אוקון המבקשת: אינגה גיטר נגד המשיבים: 1. גיט | בפני כב' סגן הנשיא, השופט נווה ערן תובע מיכאל רומנוב נגד נתבעים 1.תומר דהן 2.מאור שושן 3."ש | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 7789-05-11 בורדו ואח' נ' זק ואח' 08 נובמבר 2011 | בית משפט השלום בבאר שבע ת"פ 29660-05-11 מדינת ישראל נ' טלאלקה(עציר) 20 יולי 2011 בפני: כב&# | לכבוד משרד המשפטים/לשכת הוצל"פ נצרת היכל המשפט נצרת, נצרת עילית, 17105 הנדון: עיקול על כלל נכסי | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. בנק הפועלים בני ברק סניף פרדס כץ 12664 נגד נתבעים 1. איגור | בית משפט השלום בראשון לציון ת"ט 4965-12-10 ראובני נ' גל 27 דצמבר 2011 לפני כב' הרשמת אי | החלטה בתיק בג"ץ 2200/13 בבית המשפט העליון בג"ץ 2200/13 לפני:כבוד השופט א' רובינשטיין העותר | בפני כב' הרשם בכיר צוריאל לרנר תובעים 1. רשות השידור נגד נתבעים 1. אדהאם פדילה הודעה על פי הנחיו | בפני כבוד ה שופטת שרון לארי-בבלי תובע אברהם אלזי אקלה נגד נתבעים החלטה 1. משהוגשו חוות הדעת בתחום א. | בפני כב' הרשם יוחנן גבאי תובעת גלי דוד נגד נתבעת הראל חברה לבטוח בע"מ החלטה בפני בקשה למינו