מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופטת רבקה גלט

המאשימה

מועצה מקומית באר יעקב
ע"י עו"ד ליפסקי
נגד

הנאשמת

סיוון אבוקאי
ע"י עו"ד ניתאי

החלטה

לפניי בקשת הנאשמת לפסיקת פיצויים על פי סעיף 80(א) לחוק העונשין (להלן: הבקשה) .

לאחר שעיינתי בנימוקי הבקשה והתגובה, לא ראיתי צורך לקיים דיון, שכן טענות הצדדים נפרשו בהרחבה בכתבי הטענות (ע"פ י-ם 4131/09 דענא נ' מד"י (נבו מיום: 28.4.09).

לאחר ששקלתי את הטענות, אני סבורה כי דין הבקשה להידחות, ואלה נימוקיי:

רקע
ביום 24.11.13, הודתה הנאשמת, במסגרת של הסדר טיעון עם התביעה, בעובדות כתב האישום שייחס לה עבירה של חניית רכב באופן המפריע לתנועה, על פי הוראות סעיף 9(2) לחוק העזר לבאר יעקב, (העמדת רכב וחנייתו) התשס"ז-2006. על פי הסדר הטיעון שגובש, הוסכם כי הנאשמת תודה ותורשע, ויוטל עליה קנס הנמוך משווי כפל הקנס המקורי שהיה בסך 250 ₪.
באותו יום, החלטתי לאמץ את הסדר הטיעון וגזרתי על הנאשמת קנס כספי בסך 300 ₪ או 3 ימי מאסר תמורתם.
יצוין כי הודאת הנאשמת וגיבוש ההסדר באו בעיצומו של שלב השמעת הסיכומים, לאחר שמיעת ההוכחות. הנאשמת לא העידה להגנתה ולא הביאה כל עד אחר מטעמה.
כעולה מן הבקשה, מסתבר שהנאשמת הגישה ערעור על הכרעת הדין וגזר הדין, בעפ"א 11459-01-14 (להלן: הערעור), ושם זוכתה מן האישום. לא צורפו לבקשה כל מסמכים או פרוטוקולים מן הדיון בערעור, אך עיינתי בפרוטוקול הדיון שנערך שם, בפני כב' השופטת אהד, ביום 24.3.14 .

טענות הנאשמת
הנאשמת טוענת כי לאור זיכויה בערעור, יש להיעתר לבקשה.
הנאשמת מסכימה לכך שעצם הזיכוי אינו מבסס כשלעצמו את זכותו של נאשם לפיצוי, אלא על הנאשם להראות שלא היה יסוד להאשמה או שנתקיימו נסיבות אחרות המצדיקות פיצוי.
הנאשמת טוענת בסעיפים 23- 29 לבקשה כי היעדר היסוד להאשמה בעניינה הוכח מתוך החלטת בית המשפט לערעורים, אשר מצא לזכותה "על יסוד העובדה ששגיאתו של בית משפט נכבד זה, מעצם כך שהותיר בידי התביעה את האפשרות לעשות לבירור האישום גופו, והכל שלא כדין...דומה כי לאור מסקנתו של בית המשפט לערעורים הרי שהיא תומכת בעמדת המבקשת כי לא היה כל יסוד להגשת כתב האישום..."
בהמשך לכך מגוללת הנאשמת טענות רבות כנגד האישום לגופו , וטוענת כי הפגיעה בה בשל ההליך שנוהל נגדה, חרגה מן המידתיות, ולא היתה חיונית, ובכך יש כדי לבסס עילה נוספת לפיצוי, בגדר "נסיבות אחרות המצדיקות" זאת.
בסעיף 47 לבקשה, נכתב כי "ניתנת לכבוד בית המשפט הזדמנות לתקן ולו במעט את העוול שנגרם למבקשת, זאת באשר הוכח בפסיקתו של בית המשפט לערעורים כי כתב האישום הוגש בחוסר סבירות הנעלה מכל ספק".

תשובת התביעה
התביעה טוענת כי יש לדחות את הבקשה על הסף כיוון שאינה עומדת בתנאי סעיף 80 לחוק העונשין, שעניינם בנסיבות קיצוניות וחריגות של שרירות מצד התביעה, או בנזקים מיוחדים שספג הנאשם כתוצאה מניהול ההליך. התביעה מפנה לאזכורי פסיקה רבים בעניינים הללו, מהם יש ללמוד כי המקרים שבהם נפסק פיצוי הם חמורים ביותר לעומת עניינה של הנאשמת, שבו פעלה התביעה במסגרת חובתה לאכיפה, ובאופן סביר.
נטען כי "אף אם משמעות פסק הדין שניתן הינה כי בית המשפט המחוזי העדיף פרשנות אחרת מפשרנות התביעה לגבי החוק וראוי יותר היה לנהוג אחרת, הרי שמנסיבות התיק ומעובדותיו ברור כי אין המדובר בטעות העולה כדי זדון, או חוסר סבירות קיצוני..."
עוד נטען כי הנאשמת ממחזרת טענות שהעלתה בפניי ונדחו.

דיון

ביום 24.3.14 התקיים הדיון בערעור. כיוון שפרוטוקול הדיון היה קצר ביותר, ולאור חשיבותו הרבה לצורך ההכרעה, אביא אותו בשלמותו, להלן:

ב"כ המשיבה:
מקבלת את המלצת ביהמ"ש. מבקשת לציין כי הפנייה למערערת לא נעשתה ממקום של הטעיה. אני מבקשת לקבל את הערעור ולזכות את המערערת.

פסק דין

לפניי ערעור על פסק דין שניתן בתיק חע"מ 40235-03-13 מיום 24.11.13 במסגרתו הורשעה המערערת בעבירות של העמדת רכב וחנייתו על פי הוראת סעיף 9 (2) בחוק העזר בבאר יעקב התשס"ז-2006.
לאור עמדת ב"כ המשיבה כפי שהוצגה לפרוטוקול, הערעור מתקבל, המערערת זכאית.
חתימה

בניגוד לטענות הנאשמת, אינני מוצאת בפרוטוקול כל קביעה של כב' בית המשפט לערעורים, לפיה לא היה יסוד להאשמת הנאשמת מלכתחילה, ואינני מוצאת כל קביעה בדבר התקיימותן של נסיבות אחרות המצדיקות פיצוי , לדעת כב' בית המשפט לערעורים.

יתרה מזו, בניגוד לטענות הנאשמת, כב' בית המשפט לערעורים לא מצא כל שגיאה או טעות שנפלו בהליך שהתקיים בפניי, כפי שמנסה הנאשמת לטעון.

אמנם, בתגובת התביעה לבקשה, נכתב כי לטענת התביעה, בית המשפט נקט פרשנות כלשהי ביחס להליך המנהלי שהתקיים לגבי ה דו"ח שבבסיס האישום, בשונה מפרשנות אחרת שבה נקטה התביעה. ואולם, טענה שכזו, לא בא זכרה בפרוטוקול, ואף הנאשמת עצמה לא טענה כזאת בבקשה. למותר לציין כי מהותה ותוכנה של אותה פרשנות (אם היתה כזו) לא פורטו בפרוטוקול ואינם ידועים לבית משפט זה .

בכל מקרה, אינני יכולה להתייחס לרמזי רמזים שהועלו בכתבי הטענות ולא זכו להתייחסות מצד כב' בית המשפט לערעורים, כמה שיבסס או ישמיט את הקרקע מתחת לבקשה לפיצוי, לפי סעיף 80 לחוק העונשין.

מקריאת פרוטוקול הדיון בערעור, אני למדה כי מנימוק כלשהו, ביקשה התביעה לזכות את הנאשמת, ובעקבות זאת סבר בית המשפט שהתוצאה הנכונה בנסיבות העניין היא להורות על זיכויה וזאת לאור העמדה שמסרה התביעה בשעת הדיון. ואולם, לא עולה בשום אופן כי הגורם שהביא את בית המשפט לתוצאה האמורה, מקיים את דרישות סעיף 80 לחוק העונשין. להפך, עולה כי הגורם לזיכוי נעוץ בעמדת התביעה ולא בהיעדר יסוד לאשמה, או בנסיבות אחרות המצדיקות זיכוי, אשר יש להניח כי היו מפורטות אילו נתקיימו.

אינני יכולה לקבל את טענות הנאשמת בדבר היעדר יסוד להאשמתה, אף לגופו של עניין. משפטה של הנאשמת התקיים בפניי וטענותיה נשמעו ולובנו לעומקן, הרבה מעבר לנהוג ולמקובל בתיקי דו"חות בבית המשפט לעניינים מקומיים, שהוא עמוס ביותר בדיונים. הנאשמת טענה בפניי טענת התיישנות, אשר בה הכרעתי ביום 31.7.13, בהחלטה מנומקת , תוך דחיית הטענות. לאחר מכן, נשמעה כל פרשת ההוכחות שבה בחרה הנאשמת שלא להעיד, ובסופו של הדיון נשמעו סיכומי התביעה. רק בשלב זה , בחרה הנאשמת מרצונה החופשי, להודות בעבירה, במסגרת של הסדר טיעון. הודאתה זו באה לאחר שכבר היו ידועות לה כל ראיות התביעה וטענותיה, ויש להניח כי הודתה לאחר הפעלת שקול דעת ובעצת סנגורה.

אינני יכולה להתעלם מן העובדה שבסופו של יום בחרה הנאשמת להודות באישום במסגרת של הסדר טיעון, ובמסגרת זו אף נגזר דינה. במצב זה, לא ברור לי כיצד יכולה היא לטעון כעת, שלא היה יסוד ל האשמה.

גם הטענה כי נתקיימו בעניינה של הנאשמת "נסיבות אחרות המצדיקות" פסיקת פיצוי, לא הוכחה. לא זו בלבד שהנאשמת לא טענה בפניי, ולא הוכיחה כי בעניינה הוגש כתב האישום מתוך רשלנות שרירות או זדון, או שנרקמה נגדה עלילה, או שניהול ההליך גרם לה לנזק חריג, אלא שבמהלך ניהול התיק בפניי, אף מצאתי לנכון לדחות את טענותיה ובסופו של דבר קיבלתי את הודאתה שניתנה במסגרת הסדר טיעון, והרשעתי אותה בעבירה שבכתב האישום.

העובדה שמטעם כלשהו שעלה בדיון בערכאת הערעור הסכימה התביעה כי הנאשמת תזוכה, וכב' בית המשפט לערעורים ראה לסיים כך את ההליך, אין בה כדי לשנות ממסקנותיי המשפטיות, וודאי לא באופן המכניס את המקרה לגדר סעיף 80 לחוק העונשין.

בנוסף, מקובלת עלי טענת התביעה לפיה הפגיעה המתלווה לניהול הליך פלילי בגין עבירות ממין זו שבה הואשמה והורשעה הנאשמת, בדרך כלל אינה כזו שיש בה כדי להצדיק פיצוי, זאת לאור מינוריות יחסית של העבירה, והיעדרן של פגיעה בזכויות היסוד, או בשמו הטוב של הנאשם, בשל ניהול ההליך. מצד שני, עבירות אלה, הן עבירות מן הסוג שקיים אינטרס ציבורי רחב באכיפת החוק בגינן, שכן הן בעלות השפעה רחבה ויומיומית על איכות חיי הרבים.

התוצאה היא שהנאשמת לא הראתה כי בעניינה מתקיימת אחת העילות לפסיקת פיצוי מכוח סעיף 80 לחוק העונשין.

הבקשה נדחית.

המזכירות תעביר את ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום , י"ט בסיון תשע"ד ,17 יוני 2014, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

בריכות שחיה קרובים אל | אבטחת איכות קרובים אל | כוח אדם קרובים אל יוסף טרומפלדור 125, בית שאן, ישראל | חשמל קרובים אל רוטמן 11, חדרה, ישראל | מתכות קרובים אל הזית 17, קיסריה, ישראל | טניס שולחן קרובים אל יצחק שמיר, נתיבות, ישראל | מחצבות קרובים אל אלמוהאג'רון 29, כפר קאסם, ישראל | צעצועים ומשחקים קרובים אל | מיסבים קרובים אל 4 2545, קיסריה, ישראל | חילוץ והצלה קרובים אל ניצנים 7, מגדל העמק, ישראל | משתלות קרובים אל | מעליות קרובים אל מחנה בר לב, קרית מלאכי, ישראל | מוזאיקה קרובים אל | דפוס קרובים אל חוף-הארגמן, עכו, ישראל | שלטים קרובים אל הנמל 10, חיפה, ישראל | פלסטיק קרובים אל הר ארדון 2, מצפה רמון, ישראל | מנעולנים קרובים אל | מוזאיקה קרובים אל יוסף צבי מלר 2, גדרה, ישראל | מדריכי טיולים קרובים אל | מיחזור מתכות קרובים אל מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון עבודות בניה | מחירון עבודות צביעה | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון ריהוט חוץ | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון מתקני הסקה | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון תבניות לתקרות | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון תילי נחושת וכבלים עיליים | מחירון צנרת חשמל פלסטית | מחירון מקלחות | מחירון אביזרי קצה לטלפוניה אנלוגית | מחירון טרצו יצוק באתר | מחירון סולמות כבלים | מחירון שנאים | מחירון קירות ועמודים | מחירון צינורות, ספחים ואביזרים פולירול, R-PP )פוליפרופילן( דוגמת "חוליו | מחירון קערות רחצה | מחירון משטחי שיש )אבן( | מחירון מיכלי מים מפוליאתילן | מחירון דלתות פנים מעץ | מחירון שונות | מחירון צנרת פוליאתילן להשקיה | מחירון ארונות | מחירון תבניות לתקרה מפלסטיק | מחירון סורגי פלדה, תושבות למזגן ורשתות להרחקת יונים | מחירון צינורות עגולים מפלדה | מחירון תבניות לתקרות מפח מגולוון | מחירון איטום גגות בחומרים פולימריים נוזליים | מחירון מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק | מחירון עמודים | מחירון מעטפת חדר קירור (4°C+) | מחירון נטיעה | מחירון קורות מעקות וחגורות | מחירון משאבות סחרור | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון צינורות מבטון מזוין | מחירון לוחות מתח גבוההחלטה בתיק עע"ם 8738/04 בבית המשפט העליון בירושלים עע"ם 8738/04 בפני: כבוד הרשם עודד שחם ה | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט עזריה אלקלעי מבקשים( הנתבעים) נגד משיבה (תובעת) חברה ישראלית למנועים | החלטה בתיק ע"א 8754/08 בבית המשפט העליון ע"א 8754/08 - י"ב וערעור שכנגד לפני: כבוד המ | בית דין אזורי לעבודה בנצרת ס"ע 6184-11-09 יעקובי נ' הבונים ברזים ומפעלים לתעשייה בע"מ | לכבוד לשכת הוצל"פ טבריה דרך הציונות 1, טבריה, 14101 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: | בפני כב' השופט יואב פרידמן תובע ז'ק דנטס נגד נתבעות נגד צד ג' <#2#> נוכחים: ב"כ | בית משפט לתביעות קטנות ברחובות ת"ק 37480-02-12 זילברשטיין נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ תי | בית משפט השלום בכפר סבא ת"א 4956-08 קבודי יעקוב נ' הראל בע"מ - חברה לבטוח תיק חיצוני: | בפני כב' הסגן נשיאה ירון לוי מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. אברהם בן אבו הודעה על דחיית מוע | בפני כב' הרשם בכיר אדי לכנר תובעים 1.זהבה רובינפיין 2.עליזה הלוי נגד נתבעים 1.חזי אברהם 2.מוריה | בבית המשפט העליון בג"ץ 4136/96 - א' בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון העותרים: 1. עירית בית שמש 2. ראש | בפני כב' השופט משה בר-עם תובעת שולמית עין דור נגד נתבע רמי רז החלטה 1. התיק הועבר לטיפולי. 2. אנ | בפני כב' הרשם בכיר אבי כהן תובעים 1. אלדן תחבורה בע"מ נגד נתבעים 1. אופיר בלולו 2. יועז מנש | החלטה בתיק בג"ץ 1360/10 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 1360/10 - ג' בפני | בית משפט השלום בחיפה ת"א 22401-03-12 סבח נ' עיריית בית שאן ואח' בפני כב' השופט אחסא | החלטה בתיק בג"ץ 3485/12 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3485/12 לפני:כבוד | בעניין: מדינת ישראל המאשימה נ ג ד עאצם בטש (עציר) ת.ז. XXXXXX273 הנאשם נוכחים: ב"כ המאשימה עו&q | בפני כב' השופט שמואל מלמד המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמים נתנאל לוי (עציר) נוכחים: ב"כ המאש | בפני כב' השופטת שושנה ליבוביץ מבקשים 1.עליזה בן עזרא 2.אילנית בן עזרא נגד משיבים 1.מיכאל בן הרוש | לפני כב' הרשמת בכירה איריס ארבל-אסל תובעים 1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. קאנטרי | בית משפט השלום בפתח תקווה ת"פ 8367-02-09 מדינת ישראל נ' מלול 12 יולי 2011 בפני כבוד השופטת