מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופטת יפעת שיטרית

העורר

סברי אבו גוהר

נגד

המשיבים

החלטה

בפניי ערר על החלטת בית המשפט לתעבורה בנצרת ( בפ"מ 261-04-14, כב' השופט אכטר) בגדרה נדחתה בקשתו של העורר לבטל צו איסור שימוש מיום 1.4.14, אשר הוטל על רכבו של העורר למשך 30 ימים.

על פי החשד ביום 1.04.2014, המשיב מס' 2, שהינו אחיו של העורר נהג ברכב השייך לעורר בהיותו בזמן פסילה, בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה, התשכ"א–1961 (להלן: "הפקודה"), ומבלי שהיתה לו פוליסת ביטוח בת תוקף על השימוש ברכב, בניגוד לסעיף 2( א) לפקודת הביטוח.

קצין משטרה הוציא, כאמור, צו המורה על איסור שימוש ברכב למשך 30 יום. ביום 2.4.14 הגיש העורר בקשה לבית משפט השלום לתעבורה בנצרת לבטל את צו האיסור בצירוף תצהיר, בו הצהיר, כי עשה את כל המוטל עליו עפ"י חוק בכדי למנוע ממשיב 2 לבצע עבירה כלשהי באמצעות רכבו. ביום 6.4.14 , התקיים דיון בבקשה בבית המשפט קמא.

בית המשפט קמא בהחלטתו מיום 7.4.14 , דחה את בקשת העורר והותיר את צו איסור השימוש על כנו וזאת מהטעם, כי לא השתכנע בקיום אחד מהטעמים המנויים בסעיף 57 ב(ב) לפקודה או בקיום נסיבה אחרת המצדיקה היעתרות לבקשה.
טענות העורר
לטענת העורר שגה בית המשפט קמא, שעה שלא קיבל את טענת העורר שהיה די בהצגת רישיון נהיגה ע"י משיב 2, כדי להוות מענה לסעיף 57 לפקודה. בהקשר זה ציין, כי אחיו הראה לו רישיון נהיגה בתוקף, ולכן אין העורר נושא בכל אחריות, שכן עמד בתנאי המוטל על האדם הסביר.

כן טען העורר, כי שגה בית המשפט קמא, שעה שדרש מהעורר לדעת גורל תיק התעבורה הקשור למשיב 2 משנת 2011. עוד בהקשר זה טען העורר, כי גם לו העורר ידע מה הן תוצאות ההליך משנת 2011, על פי היגיון השכל הישר, בחודש אפריל 2014, כשהעורר ביקש מהמשיב 2 להציג בפניו רישיון נהיגה בתוקף, הפסילה הייתה אמורה להסתיים.

כך ציין העורר, כי בהליך בשנת 2011 לעורר נעשה הליך שימוע, אך הפעם נמנעה ממנו זכות זו. כן הפנה העורר לחקירתו בבית המשפט קמא ולכך, כי גרסתו אשר הובאה בתצהירו לא הופרכה לגבי האזהרות והדרישות שדרש מהמשיב 2.

כן טען העורר, כי אין ביכולתו לבדוק את הגיליון התעבורתי של משיב 2 ללא ייפוי כוח. בנסיבות העניין טען העורר, כי המקרה אירע בשעות הבוקר, שעה שהמשיב 2 פנה לאחיו, הוא העורר, וביקש ממנו את רכבו מאחר והוא מאחר לעבודה.

לשאלת בית המשפט מדוע לא צירף לבקשה דנן תצהיר מאת המשיב 2, אשר יכול היה להיחקר אודות תצהירו על מנת לבסס את גרסתו, השיב העורר, כי לכאורה, המשיב 2 ביצע עבירה ובגין מעשיו נאסר הרכב של העורר לשימוש ל 30 יום. בנסיבות העניין, המשיב 2 מעוניין להימנע מהפללה עצמית, כי לו לא היה מבצע את העבירה המיוחסת לו, לא היינו נמצאים במעמד זה.

כך הוסיף וטען העורר, כי אין חולק כי הקצין לא שאל את המשיב 2 שאלות, אשר היה ביכולתן לשפוך אור על מידת אשמתו של העורר, לכאורה , בביצוע העבירה.

טענות המשיבה
לטענת המשיבה דין הערר להידחות. לטענתה, העורר אינו עומד בתנאים הקבועים בסעיף 57 לפקודה ולפיהם, העורר עשה כל שביכולתו על מנת למנוע את ביצוע העבירה. כך ציינה, כי מושכלות יסוד הן, כי שעה שבית המשפט שוקל בקשה להחזרת רכב, עליו לבחון אם קיימות ראיות לכאורה ובמקרה דנן, אכן קיימות ראיות לכאורה לביסוס החשדות הלכאוריים המיוחסים למשיב 2. בהקשר זה, הפנתה המשיבה אל חומר החקירה, ותיעוד רלוונטי.

כן טענה המשיבה, כי על בית המשפט לבחון את הנסיבות ספציפיות והאם עסקינן במקרה ובאירוע חריג. במקרה דנן, לדידה של המשיבה, עסקינן באירוע חמור, שעה שהמשיב 2 בעל עבר תעבורתי מכביד וכן בעל עבר פלילי אשר שוחרר לא מזמן מריצוי עונש מאסר. כך הוסיפה, כי בד בבד על בית המשפט לבחון את נסיבותיו האישיות של הנהג וכי במקרה דנן, עסקינן בנהג בעל הרשעות קודמות, צעיר והינו אחיו של העורר.

באשר לטענת העורר, כי העורר ביקש מהמשיב 2 להציג בפניו את רישיון הנהיגה שלו עובר לנתינת רשותו לעשות שימוש ברכבו, הפנתה המשיבה אל פרוטוקול הדיון מיום 6.4.14, עמ' 2 שורה 21, שם אמר העורר: "במה אני אשם, הוא בעצמו ידע שאין לו רישיון". לטענת המשיבה, אמירה זו סותרת את טענתו של העורר לעיל.

כך הפנתה המשיבה, אל חקירתו הראשית של העורר בבית המשפט, שם נשאל כמה כלי רכב יש בבעלותו וזה השיב, רכב זה בלבד. לטענת המשיבה, לעורר 5 כלי רכב בבעלותו, לרבות אותו כלי רכב אשר נתפס והושבת. לדידה של המשיבה, על בסיס דברים אלה, ניתן להתרשם, כי הגרסה אשר העלה העורר בתצהירו ובחקירתו הינה גרסה מוכתבת מראש ומגמתית.

כך הוסיפה המשיבה, כי בפסיקה נקבע, כי בעל רכב ישקול היטב בטרם ימסור את רכבו לשימושו של מאן דהוא, ובטח כאשר עסקינן בנהג עם עבר כגון דא. בנסיבות העניין, לדידה של המשיבה, חל נטל מוגבר על העורר. בהקשר זה, הציגה המשיבה פסיקה רלוונטית והגישה את תיק החקירה ואת רשימת כלי הרכב שבבעלות העורר.

באשר לטענת העורר ולפיה, קיימת לעורר זכות שימוע אשר נמנעה ממנו, הפנתה המשיבה להוראת סעיף 57 א(א)(2) לפקודה שם נקבע, כי השימוע יכול שיעשה לנהג עצמו ואין חובה שייערך שימוע לבעל כלי הרכב.

המשיב 2 ציין בפניי, כי הוא מבין שהבקשה דנן עוסקת בהחזרת הרכב לעורר מאחר והוא לא ידע שהוא בפסילה. כן טען, כי הוא עצמו לא ידע שהוא נמצא בפסילה וכי העורר ביקש ממנו לראות את הרישיון. כך טען, כי העורך דין שלו הביא לו רישיון זמני ולכן האמין שיש לו רישיון תקף וביום ביצוע העבירה התעורר מאוחר לעבודה.

דיון והכרעה
לאחר ששמעתי את טיעוניי הצדדים, עיינתי בחומר החקירה שהונח בפניי ושקלתי כל אלה, בזיקה להחלטת בית המשפט קמא, באתי לכלל מסקנה, כי דין הערר להידחות.

בית המשפט קמא, בהחלטה מפורטת ומנומקת, ראה ובדין להתייחס להוראות סעיף 57 ב ( ב) לפקודה. בית המשפט קמא ראה לקבוע, כי העורר לא עשה כל שביכולתו, כדי למנוע את ביצוע העבירה ע"י אחיו. בהקשר זה, הפנה בית המשפט קמא לפסיקה רלוונטית בעניין זה, כמו גם, לעדות העורר כפי שזו באה בפניו והעולה ממנה ובנסיבות העניין, בא בית המשפט למסקנה, כי העורר היה צריך לנקוט בזהירות יתרה ולהימנע מלמסור לאחיו את הרכב, אלא רק לאחר שבדק ובירר, כי ברשותו רישיון נהיגה תקף.

עוד ציין, בית המשפט קמא, כי העורר אף לא זימן את אחיו לדיון, לא הוגש מטעם האח תצהיר התומך בעובדות הנטענות ע"י העורר בתצהירו, עובדה אשר מקשה על קביעת אמיתותה של גרסת העורר.

בנסיבות אלו, בא בית המשפט קמא לכלל מסקנה, כי לא התגבשו ובאו מי מן הטעמים המנויים בסעיף 57 ב ( ב) לפקודת התעבורה, או בקיום נסיבה אחרת, שיש בה כדי להצדיק היעתרות לבקשה ולפי כך, דחה את בקשת העורר והותיר את צו איסור השימוש על כנו.

אכן, סעיף 57 ב ( ב) לפקודה, קובע מספר תנאים, אשר בהתקיים מי מהם, יש מקום לבטל את הודעת איסור השימוש ברכב. אכן, התנאי הראשון שעניינו, כי הרכב נלקח מבעליו בלא ידיעתו או הסכמתו אינו מתגבש במקרה דנן, שעה שאין חולק, כי העורר אישר לאחיו, הוא המשיב 2, להשתמש ברכב ולכן לא הוכח, כי הרכב נלקח מן העורר ללא ידיעתו וללא הסכמתו. לפיכך, התנאי הרלבנטי לענייננו, הוא כי מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראות בעל הרכב ובעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה, כאמור בסעיף 57 א(א) לפקודה.

במקרה דנן, העיד העורר בפני בית המשפט קמא כדלקמן: "כי מהעבירה הראשונה אמרתי לו שאני לא נותן לו את הרכב ביום הזה, הוא איחר ללכת לעבודה וביקש ממני את הרכב". העורר ידע כי אחיו נתפס נוהג בשכרות, וכעולה מעדותו לא נהג לתת לו את רכבו, אלא שביום הנדון המשיב 2 איחר לעבודה וביקש מהעורר את הרכב, ולטענת העורר, המשיב 2 הראה לו רישיון נהיגה. עוד יצוין, כי העורר העיד בפני בית המשפט קמא, כי הוא יודע כי המשיב 2 ישב בכלא משך 15 חודשים וכי אף ציין, כי אין הוא נושא באשמה שעה שאחיו יודע בעצמו שאין לו רישיון.

בנסיבות אלו, לאור ידיעתו הפוזיטיבית של העורר, כפי שהוא אישר אף בפני בית המשפט קמא, כי אחיו ישב בכלא משך 15 חודשים, וכי הוא ידע כי אחיו נתפס נוהג בשכרות ולא נהג לתת לו את רכבו, הרי שהיה על העורר לנקוט בזהירות יתירה ולהימנע מלמסור למשיב 2 את הרכב, אלא רק לאחר שבדק ובירר כי ברשותו רישיון נהיגה תקף.

נוכח נתוני העושה, עברו הרלבנטי של המשיב 2, אשר העורר היה מודע לו, הרי שהיה על העורר לנקוט בזהירות מוגברת ויתירה לברר האם אכן המשיב 2 אוחז ברישיון נהיגה בתוקף.

לא זו אף זו, כאמור, העורר לא זימן את המשיב 2, הוא אחיו, לדיון. בהליך במסגרת בית המשפט קמא, לא הוגש תצהירו של המשיב 2 ולפיכך זה גם לא יכול היה להיחקר בפני בית המשפט קמא אודות תוכן תצהירו, בזיקה לגרסת העורר בהקשר זה. בנסיבות הללו, בעובדה כי העורר לא הביא את אחיו להעיד, יש בה כדי להקשות בדבר קביעת אמיתות גרסת העורר, לפיה ביקש מאחיו לראות רישיון נהיגה תקף, בטרם מסר לו את מפתחות הרכב.

אכן בדיון בפני, טען המשיב 2 את שטען וכפי שהדבר קיבל את ביטויו בפרוטוקול הדיון. אולם, אין באמירותיו אלו אשר הופסקו כדי למנוע ממנו מהפללה עצמית, כדי לרפא את הפגם כפי שבא בדרך המלך בפני בית המשפט קמא, שעה ששם במסגרת הבקשה לא ראה העורר לצרף את תצהיר המשיב 2 לבקשתו, לא הביא את המשיב 2 להיחקר על תצהירו, כך שהלכה למעשה, לא ניתן היה לחקור את המשיב 2 אודות כך, ולעמוד על גרסתו של זה בזיקה לגרסת העורר בהקשר זה.

אכן בדיון בפני טען ב"כ העורר, מדוע בחר שלא לעשות כן שעה שהמשיב 2 הינו חשוד וינסה לחלץ את עצמו מן החשדות המיוחסים לו, זאת בזיקה לגרסה שימסור בהקשרה של בקשה זו. עם כל הכבוד, אין בכך כדי לרפא את הפגם עליו הצבעתי לעיל, והחסר המהותי בהבאת המשיב 2 להיחקר במסגרת הדיון שהתקיים בבית המשפט קמא, זאת לאחר שיוגש תצהיר מטעמו והוא יוכל להיחקר אודותיו כדבעי.

לא זו אף זו, בדיון אשר התקיים בפני, טען ב"כ העורר כי חיזוק לגרסת העורר, נמצא בעובדה, כי הלכה למעשה, נתפס מהמשיב 2 רישיון הנהיגה בו אחז. כאמור, ראיתי לקבוע ולא בכדי, נוכח נתוני המשיב 2, העובדה כי העורר היה מודע לכך שהוא ריצה עונש מאסר למשך 15 חודשים, ולפיכך, עסקינן במשיב 2 בעל עבר רלבנטי, כי מוטלת על העורר חובת זהירות מוגברת והיה עליו לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו ולעשות "כל שביכולתו" כדי למנוע את העבירה. במקרה דנן, בנסיבות הספציפיות הבאות בפנינו, בזיקה לנתוני המשיב 2 הרלבנטיים ואשר מצויים בידיעתו של העורר, הרי שבהצגה סתמית של רישיון נהיגה [ מבלי לקבוע מסמרות באשר לאמיתות הגרסה], אין די בנסיבות העניין, כדי לגבש את התנאי, כי העורר עשה כל שביכולתו בנסיבות דנן, כדי למנוע את ביצוע העבירה.

אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, לא מצאתי כי נפל פגם בהחלטת בית המשפט קמא ולפיכך, דין הערר להידחות וכך אני מורה.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים, בהקדם.
תיק החקירה יוחזר לב"כ המשיבה.

ניתנה היום, י"ג ניסן תשע"ד, 13 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

טכנאים קרובים אל שפק 7, חדרה, ישראל | מוקדים טלפוניים קרובים אל השרון 10, מגדל העמק, ישראל | וסתי לחץ קרובים אל דוד אלעזר 37-53, טבריה, ישראל | אינטרקום קרובים אל צמרות 8, הרצליה, ישראל | הייטק קרובים אל מעלה קק"ל, טבריה, ישראל | פרגולות קרובים אל יצחק קריב, ירושלים, ישראל | משאבות קרובים אל אברהם אבן שושן, בית שאן, ישראל | חיתוך בלייזר קרובים אל שדרות מנחם בגין 18-46, עפולה, ישראל | תמלול קרובים אל 38, בית שמש, ישראל | עשה זאת בעצמך קרובים אל התפוצות 82, דימונה, ישראל | זיווד אלקטרוני קרובים אל אנדרה ללוש 3-23, בית שאן, ישראל | רנטגן קרובים אל טולידאנו 85, טבריה, ישראל | עיבוד נתונים קרובים אל מפל 18, ערד, ישראל | הפקת אירועים קרובים אל סוברין, אום אל-פחם, ישראל | צורפים קרובים אל המלך שלמה 43, חיפה, ישראל | חנויות קרובים אל שלו 1-27, קרית מלאכי, ישראל | מסננים קרובים אל Unnamed Road, Talmei Elazar, ישראל | תחנות רדיו קרובים אל קרן היסוד 10-12, קרית שמונה, ישראל | בלונים קרובים אל הרב משה חלפון הכהן 500, נתיבות, ישראל | פרזול קרובים אל שדרות בר יהודה 46, קרית מלאכי, ישראל | אולפני הקלטה אקסיס חדר חזרות בהרצליה | ריסוס והדברה ירון שלום ברמלה | טיסנים ועפיפונים ספיד קונטרול בהוד השרון | אומנויות לחימה אקידו - ירון ערמון בחולון | שידוכים ספיד דייט בקרית אונו | גילוי וכיבוי אש א.ש. כח אש בע"מ במגשימים | משקפיים ניהול רשתות י.ש.ל בע"מ ברמת השרון | פיתוח מערכות מידע פרונטסק Frontask-תוכנה לניהול לקוחות בכפר סבא | מספרות ועיצוב שיער נאיו אורגניק בע"מ באריאל | בריכות שחיה ספלאש בריכות שחיה בע"מ בראשון לציון | מכונות משחק בבילון גיימס במודיעין | הפקות ג.ג. אולפני ישראל ירושלים בע"מ בנווה אילן | דודים כלבו לדוודים - אלבז מומי בגדרה | ביוטכנולוגיה טמור בוריס-תפ"מ בקרית אתא | אוכל הרצ מטעמי איכות בזכרון יעקב | איטום אטמי ישראל-סימריט בתל אביב - יפו | נייר וקרטון טראוב פתרונות בקרטון בע"מ בבית שמש | השקעות נאות רבקה חברה למסחר והשקעות בע"מ בתל אביב - יפו | כלי נגינה המוסיקה אבו סאלח במג'דל שמס | מודד הראל מדידות בבת יםמחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון מתקני תברואה | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון חומרי חשמל | מחירון עבודות איטום | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון חומרי חשמל | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון ספסלים, שולחנות פיקניק וביתנים | מחירון צנרת פוליאתילן להשקיה | מחירון זכוכית שטוחה מחוס | מחירון רעפי פלדה | מחירון דלתות פלדה ומשקופי פח | מחירון מערכות VRF | מחירון זכוכית אורנמנטלית צבעונ | מחירון זכוכית מרושתת | מחירון מעליות ל-13 נוסעים לבנין מגורים (ללא חדר מכונה | מחירון חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב | מחירון תחתיות מגנופלסט ותחתיות מעובדות "אקרבייס" | מחירון בידוד אם שרוולי "וידופלקס" | מחירון ספחי תבריג - פקסגול | מחירון מכסים ומסגרות מפיברגלס משוריין | מחירון גילוי פריצה | מחירון מבנה לוח דירתי | מחירון מאחזי יד | מחירון מקררי מים קירור בלבד | מחירון הכשרת השטח | מחירון אלמנטי קמץ כפול דרוכים | מחירון נקודות מאור | מחירון מחיצות גבס וציפוי גבס לקירות | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון מיכלים לכימיקלים ולדשן מפולי | מחירון יחידת מאייד ויחידות עיבוי לחדר קירור (4°C+) | מחירון חומרי איטום צמנטיים | מחירון עטיפת בטון לצינורות | מחירון צנרת בטון עם אטם תקני על ה"זכר" | מחירון אביזרים בחדרי אמבטיה ומקלחת ממתכת מצופה כרום | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשיםבפני כב' השופט גד גדעון תובעים 1. לילו וטורי בע"מ נגד נתבעים 1. ציון גלעד בובליל הודעה לחיי | 29 אפריל 2015 לפני: כב' השופטת מיכל פריימן המבקש: 2. חויאר קרספילו ע"י ב"כ: עו"ד | בפני כב' השופטת דלית גילה תובעים 1. ריצ'י התקוה נהריה בע"מ נגד נתבעים 1. מחמוד דרייס דר | בית משפט השלום בקריות ת"א 2260-10-10 חגאזי נ' חג'אזי ואח' תיק חיצוני: בקשה מס' | בית משפט השלום בנתניה מ"ת 58120-01-12 מדינת ישראל נ' אילייזרוב(עציר) 30 ינואר 2012 58016-01 | בפני כב' השופטת ג'ני טנוס המבקשת ליליה קרוב גפני נגד המשיב יעקב מרק <#2#> נוכחים: המבקשת | החלטה בתיק רע"א 7737/09 בבית המשפט העליון רע"א 7737/09 - ג' בפני: כבוד השופטת ע' ארבל המבק | בפני כב' השופטת אוסילה אבו-אסעד תובעים 1. ספיר להב נגד נתבעים 1. עיריית טבריה הודעה לתובע באפשרו | בפני כב' השופטת ניצה מימון שעשוע תובעים 1. יהודית רוזנבאום ב"כ: עו"ד לירן שגבכתובת: מו | בית משפט השלום באשקלון ת"פ 1431-09 מ.י. תביעות לכיש-שלוחת אשקלון נ' סטרלצוב 17 יולי 2011 בפ | בפני כב' השופטת חנה לפין הראל תובעות 1.חברת מבני תעשיה בע"מ, ח.צ 520024126 2. קניון וואן נצ | החלטה בתיק בשג"ץ 6088/09 בבית המשפט העליון בירושלים בשג"ץ 6088/09 בפני: כבוד הרשם יגאל מרז | בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 41943-05-12 מדינת ישראל נ' בן זכאי תיק חיצוני: 02 יולי 2012 בפנ | פסק-דין בתיק בג"ץ 8867/02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 8867/02 - א' בפ | בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 4903-06-10 רקל נ' כלל חברה לביטוח בע"מ תיק חיצוני: תיק | בפני כב' השופטת גלית ציגלר תובעים נגד נתבעים שלמה חברה לביטוח בע"מ החלטה בעניין בקשה למינוי | בית משפט השלום בעכו תא"מ 9982-07-11 ביטוח חקלאי אג"ש מרכזית נ' מימרן ואח' תיק חיצו | לפני כב' השופטת ליאורה פרנקל (שיפמן מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. שרון אסייג 2. יוסף זריהן | בפני כב' הרשם יוחנן גבאי תובעים 1. יפה סויסה נגד נתבעים 1. הראל חברה לביטוח בע"מ החלטה נוכח | לפני כב' השופטת ישראלה קראי-גירון מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מי | בית משפט לתביעות קטנות בנתניה ת"ק 27271-03-11 אברמוב ואח' נ' לייבה ואח' 28 נובמבר 2 | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשם הבכיר ריאד קודסי מבקשים נגד משיבים נגיה אבו ראס החלטה דוחה ליום 8.7.13 | מספר בקשה:9 בפני כב' השופטת יעל הניג מבקשים רפאל אסרף נגד משיבים כלל בריאות חברה לביטוח בע" | מספר בקשה:12 לפני כבוד השופט צבי ויצמן בעניין: פקודת פשיטת הרגל ובעניין: (להלן "ה חייב") ה