מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

01 אפריל 2014
מדינת ישראל
המערערת
-

המשיבים
בפני הנשיא יגאל פליטמן, סגנית הנשיא ורדה וירט ליבנה, השופטת לאה גליקסמן נציג ציבור (עובדים) מר יצחק שילון, נציג ציבור (מעבידים) מר משה מרבך

בשם המערערת: עו"ד איתמר הר אבן
בשם המשיב 1: ד"ר אמיר קמינצקי, עו"ד
בשם המשיבה 2: עו"ד רותם סלמי – ממשרד עו"ד חן אביטן

פסק דין

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בבאר-שבע (השופט יוחנן כהן ונציגי הציבור מר משה זיכרמן ומר ראובן בצרתי; ס"ע (ב"ש) 16490-11-10) בו נפסק כי מתקבלת תביעת המשיב 1 (להלן:"המשיב") והוצהר, כי הוא מונה כדין למשרה של קניין – תקציבן (להלן:"המשרה"), אצל המשיבה 2 (להלן:"המועצה המקומית").

2. על פי המסכת העובדתית בתמציתה, אזי משנת 1997 עד לשנת 2000, הועסק המשיב בחברה חיצונית אשר סיפקה שירותי הנהלת חשבונות למועצה.
בתחילת חודש אפריל 2000 הוא התקבל לעבוד במועצה בתפקיד תקציבן ובחודש אוקטובר 2005 הוא מונה בנוסף, לתפקיד מנהל מחלקת הרכש.
בחודש פברואר 2009, הוחלט במועצה על איחוד משרתו למשרת – תקציבן – קניין.
כאן המקום לציין, שעל פי מכתב שהפיץ מנהל אגף כח אדם בשכר ברשויות המקומיות, מר שפיצר, אין להעסיק עובד שלא התקבל לתפקידו במכרז פומבי וללא אישור לנחיצות משרה והעסקתו במשרה ללא מכרז, לא תוארך מעבר לחודש דצמבר 2007.
לאור האמור, התקיים מכרז בחודש מאי 2010 למשרת המשיב והמשיב היה בה מועמד יחיד וועדת הבחינה החליטה כי מבחינתה הוא נמצא כשיר למילוי המשרה, אך יש צורך באישור ועדת מנהל השירות במשרד הפנים (להלן:"ועדת המינהל"). זאת נוכח העובדה שאחיו של המשיב מכהן כמזכיר המועצה במועצה שאין בה מנכ"ל. ועדת המינהל בישיבתה ביום 21/09/10, לא אישרה את מינויו למשרה של המשיב וביום 04/10/10, נכתב מכתב על ידי מרכז הוועדה לראש המועצה לפיו, סיבת אי האישור נעוצה בכך "שלדעת חברי הועדה, לא ניתן לנתק את הקשר שבין מזכירות המועצה למחלקת הגזברות ויתכן כי המינוי יפגע בעבודתה התקינה של המועצה."

3. על פי סעיף 107(א) ו – (ב) לצו קבלת נוהל עובדים, התשל"ז – 1977, ועל פי סעיף 106 לאותו צו, נוכח הקרבה המשפחתית בין המשיב למזכיר המועצה, על פני הדברים, עולה חשש לניגוד עניינים.
באופן טבעי, כאשר קיימים קשרי עבודה בין שני אחים באותו מקום עבודה, קיים חשש כי לבד מאינטרס מקום העבודה, יילקחו בחשבון האינטרסים הלא רלבנטיים של הקרבה המשפחתית.
על פי סעיף 3 לצו שירות עובדים, התשכ"ב – 19 62, ועדה סטטוטורית רשאית לחרוג מכללי צו נוהל קבלת עובדים כאמור ולאשר מינוי עובד מסוים חרף הקרבה המשפחתית לעובד אחר באותה מועצה.
סקירת הדין לא תהא שלמה אם לא נאזכר לענייננו, את הנפסק בע"ע 4477-05-12 (מדינת ישראל נ' מטר והמועצה המקומית עין מאהל), בו קבע בית דין זה כי נוכח קרבת המשפחה בין גזבר נבחר ומהנדס מועצה מכהן, יש לפסול את הבחירה של גזבר המועצה.
בית הדין הארצי באותו פסק דין, פירש באופן מרחיב את עניין הכפיפות כאשר מדובר ביחס בין קרובי משפחה וקבע לעניין זה, כי "הפרשנות של סעיף 107 לצו, צריכה להיות פרשנות תכליתית. דהיינו, המושג "כפיפות" במובן הרחב, צריך להתפרש גם ככולל זיקה או תלות ביחסי עבודה בין שני התפקידים הנדונים."

4. בית הדין קמא בפסק דינו, מצא פגמים באופן התנהלות ועדת המינהל, בעיקר בכך שלא היה פרוטוקול, שלא ניתן היה לעמוד על טיב השיקולים של חברי הועדה ובהעדר שקיפות לגבי אופן קבלת החלטתה. לאור זאת, החליט בית הדין קמא, במקום הועדה, לאשר את המינוי.

5. עיקר טיעונו של ב"כ המדינה היה, כי מדובר בקרבה משפחתית וביחסי כפיפות הפוסלים אישור מינויו של המשיב ועיקר טיעונו של ב"כ המשיב היה, כי אין מדובר בענייננו בניגוד עניינים, נוכח עמדת המועצה ובהתחשב בתקופה הארוכה בה משמש המשיב בתפקידו. ב"כ המועצה סמכה ידה על פסק דינו של בית הדין קמא, אך הודיעה כי תקבל כל החלטה שתינתן.

6. לאחר עיון בכלל חומר התיק ובחינת טענות הצדדים, הגענו לכלל מסקנה, כי פסק דינו של בית הדין קמא ראוי להיבטל.
א. בדין הופנה עניין מינוי המשיב לועדת המינהל, נוכח הקרבה המשפחתית בין המשיב למזכיר המועצה והאפשרות העולה על פניה, של כפיפות וקשרי עבודה ביניהם.
ב. ועדת המינהל הינה ועדה סטטוטורית המונה תשעה אנשים ולא היה מקום כי בית הדין קמא יחליף את שיקול דעתה בשיקול דעתו, גם אם מצא פגמים כאלה או אחרים באופן התנהלות הועדה. בנסיבות אלה, היה מקום כי יחזיר את התיק לועדה לבחינה מחודשת עם הנחיות כיצד לפעול. עצם הפגמים שמצא בית הדין קמא באופן התנהלות הועדה, אין בהם כדי להכשיר את מינוי המשיב למשרתו, שעה שאחיו מכהן בתפקיד הסטטוטורי של מזכיר המועצה.
ג. העובדה כי המשיב מועסק שלא כדין במשך 11 שנים, אינה סיבה כי ימשיך לעשות כך גם להבא, אלא מן הראוי היה, שהמועצה תנהג על פי מכתב שפיצר מ – 2007 ותבצע לאלתר את החלטתו לעניין קיום מכרז פומבי למשרה מבלי ל עכב עניין זה שלוש שנים.
ד. העובדה כי המשיב עבד בין השנים 1997 – 2000 במסגרת חברה חיצונית שסיפקה שירותי הנהלת חשבונות למועצה, אין משמעה כי צריכים לצאת כיום מתוך הנחה, שאכן הוא הפך להיות עובד המועצה כבר משנת 1997 ויש בעצם הטיעון כי כך הם הדברים, משום רתימת עגלת הפיכת המועצה למעביד טרם רתימת הסוסים של הכרעה משפטית חלוטה בעניין זה.
ה. בסיכומו של דבר, על פי המבחן שקבענו בהלכת מטר כפי שנפסקה, ברי כי קיימת אפשרות לניגוד עניינים בין שני התפקידים של אח הממלא תפקיד סטטוטורי של מזכיר המועצה במועצה בה אין מנכ"ל, לבין המשיב, הנושא תפקיד בכיר, של קניין – תקציבן.
אין להתעלם מהאפשרות הזאת, בייחוד נוכח הראיה המנהלתית לפחות, גם אם המשיב לא היה צד באותו הליך, כפי שהיא עולה מהנפסק בפסק דין של הגב' אורית סבג בע"ב 2698/05, שם נאמר לגבי תביעה בגין פיטורים של עובדת שהתלוננה על הטרדה מינית ותביעה של עובד אחר שפוטר , כי "בועדת השימוע ישב גם מזכיר המועצה המכהן גם כמנהל כח אדם. מזכיר המועצה פעל מתוך מניעים אישיים ואחיו מרוואן הופיע בדו"ח הביקורת כמי שיש לפטרו מאחר והעסקתו אינה חוקית והנה, לא רק שאחיו של המזכיר לא פוטר, אלא שהוא אף קיבל תפקיד חדש שהוא תפקידו של התובע אשר פוטר על אף שהתקבל לעבודה כדין. המזכיר ניסה להסתיר מפנינו את האמור לעיל והעיד כי הגזבר הוא זה שמחליף את התובע, דא עקא שמעדות הגזבר בפנינו, עולה כי מרוואן, אחיו של המזכיר, ממלא את התפקיד יחד עם הגזבר תחת השגחתו. לכך יש להוסיף את העובדה, שהתובעת פוטרה על אף שדו"ח הביקורת לא דרש זאת ומרוואן, אחיו של המזכיר, שהטריד אותה מינית, לא פוטר, אף שדו"ח הביקורת חייב זאת."

7. בנסיבות המקרה, שקלנו בדעתנו האם יש מקום כי אנו נחליט לגבי עניין ניגוד העניינים כפי שנעשה בהלכת מטר, אולם בסיכומו של דבר, הגענו לכלל מסקנה, כי עניין זה יוחזר לוועדת המינהל לדיון חוזר, נוכח הפגמים שנפלו באופן התנהלותה.
הוועדה תתכנס לא יאוחר מ – 60 יום מהיום.

8. סיכומו של דבר, פסק דינו של בית הדין קמא – בטל בזאת.
שאלת ניגוד העניינים, נוכח הקרבה המשפחתית בין המזכיר לבין המשיב, תוחזר לוועדת המינהל לדיון מחדש.
המועצה תהא רשאית להביא דברה בפני ועדת המינהל וכמו כן, יתאפשר גם למשיב לומר את דברו בפניה, בכתב או בעל פה, כ פי שתחליט הוועדה.
בפני הוועדה יהא גם פסק הדין בתיק של אורית סבג, משום שהוא רלבנטי לענייננו.
משאלה הם הדברים, אזי המשיב יחדל ממחר, ה – 02/04/14, לכהן במשרה.
חיוב המדינה בהוצאות משפט למשיב, בטל בזאת.
תוך 30 יום מהיום, ישלם המשיב למדינה שכר טרחת עו"ד בסך של 5,000 ₪.

ניתן היום, א' ניסן תשע"ד (01 אפריל 2014), במעמד הצדדים.

יגאל פליטמן,
נשיא, אב"ד

ורדה וירט-ליבנה,
סגנית נשיא

לאה גליקסמן,
שופטת

מר יצחק שילון,
נציג ציבור (עובדים)

מר משה מרבך,
נציג ציבור (מעבידים)

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

חגורות קרובים אל | ייעוץ מקצועי קרובים אל | סורגים קרובים אל | איפור קרובים אל | קולנוע קרובים אל | מוצרים חסיני אש קרובים אל | כלי נגינה קרובים אל | חלונות קרובים אל | כלי עבודה קרובים אל | אופנה ובגדים קרובים אל | ספא קרובים אל | לוחות הוראה ותכנון קרובים אל | כרטיסים להופעות קרובים אל | אבטחת איכות קרובים אל | גילוי וכיבוי אש קרובים אל | עיבוד נתונים קרובים אל | מיכלים קרובים אל | וסתי לחץ קרובים אל | כלי עבודה קרובים אל | מהנדסים אזרחיים קרובים אל מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון עבודות צביעה | מחירון מוצרי נגרות | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון פנלים מבודדים | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון עבודות איטום | מחירון עבודות טיח | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון אגרגרט מחצבה | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון תבניות לתקרות | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון הובלה והתקנת יחידות דיזל גנרטור | מחירון שערים מאלומיניום | מחירון אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות | מחירון צביעת תעלות ומיגון תעלות בפני אש | מחירון תאי בקרה | מחירון שסתומים לביוב | מחירון זכוכית שטוחה מחוס | מחירון ברגי סלע | מחירון מנעולים | מחירון קידוח כלונסאות | מחירון יחידות מפוח נחשון מוזנות מים קרים | מחירון תערובות לסלילה | מחירון איטום קירות בציפוי צמנטי הידראולי | מחירון מחסומי רצפה ותעלות ניקוז | מחירון אגרגט מחצבה | מחירון ציפויים, צביעה וליטוש משטחי בטון | מחירון טיפול במים | מחירון איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקירות תת | מחירון צבעים אטומים לעץ ולמתכת | מחירון אביזרים לביוב | מחירון טיח חוץ | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון מתקני משחק | מחירון עיבוד הקרקע ואדמת גינון | מחירון רצפות פרקט | מחירון מערכת הסקה תת ריצפתית | מחירון ציפוי קירות פנים בלוחות P.V.C | מחירון ניקוז מי גשם | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשים | מחירון תחתיות מבטון טרוםבפני כב' השופטת רים נדאף התובעת גלינה ציבה נגד הנתבעים 1. עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע&q | בית משפט השלום בפתח תקווה מ"י 53455-06-11 מדינת ישראל נ' אביטן ואח' 05 יולי 2011 בפני כ | בפני כב' השופטת עדי אייזדורפר המבקשת מדינת ישראל נגד החשוד זאב זנה (עציר) <#2#> נוכחים: ב&quo | בפני כב' הרשם בכיר אבי כהן התובעת (והנתבעת שכנגד) הדסים חברה לפתוח חקלאי בע"מ ע"י ב&qu | בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 43319-02-11 שירותי בריאות כללית בע"מ ואח' נ' המועצה האי | בבית המשפט העליון בש"פ 1147/01 בפני: כבוד השופט י' טירקל המבקשת: מדינת ישראל נגד המשיב: מונדיר | החלטה בתיק ע"א 5684/08 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 5684/08 - ג' בפני: כבוד הרשמת גאולה | בפני כב' סגן הנשיאה, השופט אברהם הימן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמת ליזה פרנצס <#1#> נוכחים: | בית משפט השלום בקריות ת"א 3997-03-12 סטרימלינג ואח' נ' ליברסקו דוד יזמות בניין 2004 בע& | בפני כב' הרשם בכיר נדים מורני תובעים 1.תמסגן יאלאו 2.שמרית ילאו נגד נתבעים בזק בינלאומי בע" | בקשה מס' 8 בפני כב' סגן הנשיא, השופט נווה ערן מבקשים מדחאת דאוד נגד משיבים ע.פ. האחים נכסים | בית משפט השלום באשקלון מ"ת 20843-06-12 מדינת ישראל נ' אלבז(עציר) תיק חיצוני: 245829/2012 מס | בית משפט השלום ברמלה ת"א 1912-05-09 נוי ואח' נ' עירית נס ציונה ואח' תיק חיצוני: 10 | החלטה בתיק רע"א 8120/08 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 8120/08 - א' בפני: כבוד הרשם יגאל | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 19984-04-11 בחני נ' המוסד לביטוח לאומי 11 ספטמבר 20 | בפני כב' הרשם תומר סילורה תובעים 1. מיאד חאסקיה נגד נתבעים 1. דלק מנטה קמעונאות דריכם בע"מ | בפני כב' השופט רמזי חדיד תובעת רשות השידור/ המשרד הראשי נגד נתבע פאול איצקוביץ החלטה 1. תביעה זו | בית הדין הארצי לעבודה עב"ל 9435-02-11 לויצקי נ' המוסד לביטוח לאומי 14 מאי 2012 בפני כב' | פסק-דין בתיק ע"פ 6542/11 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ 6542/11 לפ | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 26881-09-11 איילון נ' גולדמן ואח' 24 אוקטובר 2011 לפ | בית משפט השלום בנצרת ת"פ 39535-08-11 מדינת ישראל נ' פאדל(עציר) תיק חיצוני: בפני כב' השו | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 165465-09 וייל נ' הלה הנדסה בניה ויזום (1998 ) בע"מ