מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר

תובעת (משיבה)

אורי נוטע יזמות בע"מ

נגד

נתבע (מבקש)

יגאל כהן

החלטה

רקע
1. בפני בקשה לביטול פסק-דין, שניתן ביום 11.7.2013 בהעדר התייצבות המבקש לדיון שנקבע לשמיעת ההתנגדות שהגיש המבקש נגד התביעה שהגישה המשיבה לביצוע בהוצאה לפועל. יוער, כי לאור מתן פסק-הדין, הושלם ביצוע התביעה בהוצאה לפועל, ומלוא החוב נגבה.

2. מתחילה, מדובר היה בתביעה בסך 12,064 ₪, שעניינה דמי תיווך שהתחייב המבקש לשלם למשיבה עבור שירותי תיווך בינו לבין בעל עסק, לשם רכישת העסק, כולו או חלקו. על פי ההסכם שצורף לתביעה, נקבעו דמי התיווך באחוזים, אולם בכל מקרה הוסכם שהסכום לא יפחת מ-10,000 ₪ ומע"מ. עסקה כזו, לרכישת עסק, יצאה אל הפועל, אלא שדמי התיווך לא שולמו.

3. ההתנגדות שהגיש המבקש בשעתו היתה לאקונית ביותר, וכל שנכתב בתצהיר התומך בה הוא: "המסמכים המוצגים ע"י ה'זוכה' הינם מסמכים מזויפים לכל דבר. אין לי שום קשר עם חברת 'אורי נוטע יזמות בע"מ' הרשום בגוף התביעה. אבקש ביטול הליכים בגין העובדות הנ"ל. מצורף העתק של המסמכים המזויפים". הא – ותו לא. להתנגדות צורף עותק של ההסכם שצורף גם לכתב התביעה. יוער, כי ההסכם בכותרתו נושא שם "TRADE נדל"ן מסחרי", וגם בשורה הראשונה שבו היה כתוב כי צד אחד להסכם הוא " TRADE נדל"ן מסחרי", אלא שמלים אלה נמחקו ובמקומם הוטבעה חותמת הנושאת את שם המשיבה.

4. ההתנגדות הוגשה ביום 23.2.2012. דיון נקבע לשמיעת ההתנגדות ליום 21.5.2013, והמבקש לא התייצב. התברר, כי כתובתו נקלטה במחשב בית המשפט באופן שגוי, והזמנה נשלחה לכתובת שגויה. דיון נוסף נקבע ליום 11.7.2013, ואף אליו, כאמור, לא התייצב המבקש. הפעם היה בתיק בית המשפט אישור מסירה, לפיו נמסרה ההזמנה לדיון בכתובת אותה מסר המבקש, לבת-משפחתו בשם "ליטל", שחתמה על אישור המסירה. לפיכך, נדחתה ההתנגדות בפסק-דין שהוא נשוא הבקשה שבפני.

5. לא למותר להעיר, כי לאור המתואר לעיל באשר לטיב התצהיר התומך בהתנגדות, היה באותו שלב דין ההתנגדות לדחיה אפילו היה המבקש מתייצב, לאור ההלכה הפסוקה, לפיה חובה על המבקש רשות להתגונן להיכנס בתצהיר לפרטי הגנתו.

הבקשה וטענות הצדדים
6. מכל מקום, גם הבקשה לביטול פסק-הדין היתה לאקונית למדי, וכל שנכתב בה הוא, שההזמנה נמסרה לאחותו של המבקש, אלא שהוא לא ידע אודותיה, שכן מדובר בבית אמו החולה, שם הוא נמצא רק לעתים.

7. ברי, כי אם בכך היה מסתיים העניין, היה גם דין הבקשה להידחות, באשר הגם שיש בדברים משום הסבר לאי-ההתייצבות, הרי שסיכויי ההגנה לגופה היו ונותרו נמוכים, לאור הגרסה הקצרה עד למאד שבהתנגדות.

8. עם זאת, לא בכך הסתיים העניין. המשיבה הגיבה על הבקשה, ותגובתה הועברה לתגובת המבקש, אשר הפעם (כשהוא מיוצג) הגיש כתב טענות ארוך ומפורט, בו גולל פרשייה שלמה, שבינה לבין גרסתו המקורית בקושי נמצא למצוא חוט מקשר. על פי סיפורו עתה, סבר שהוא מתקשר מלכתחילה עם חברה בשם "TRADE נדל"ן מסחרי", שבשירותה עבד כשכיר מר אורי נוטע (להלן – " מר נוטע"), מי שהופיע מטעם המשיבה לכל הדיונים בתיק זה, וכי ההסכם שונה לאחר חתימתו עליו, ושמה של המשיבה הוסף עליו. לפיכך, אין הוא חייב לה דבר. לגוף העניין נטען, כי העסק שנמכר לו הודות לתיווכו של מר נוטע, היה עסק כושל, ללא רישיון עסק, ושהוצא לגביו גזר דין בהליך פלילי (של רישוי עסקים) לפיו אסור לבעליו להעבירו לאחר. לפיכך, כך טען, ממילא פטור הוא מלשלם את דמי התיווך.

9. המשיבה חולקת על טענות אלה. לשיטתה, מלכתחילה אמנם עבד מר נוטע בשיתוף פעולה עם משרד תיווך עסקים בשם "TRADE נדל"ן מסחרי", אולם זאת באופן עצמאי, וכל השיג והשיח בינו לבין המבקש היה כעוסק עצמאי (הפועל במסגרת חברה). לפיכך ההתקשרות היתה עם המשיבה, ולא עם אותו משרד תיווך. זאת ועוד, לגוף העניין, כל פועלו הסתכם בתיווך בין המבקש לבין בעל העסק, ואין לייחס לו כל אחריות למצבו המשפטי או הכלכלי של העסק, אותו היה על המבקש לבדוק (ואותו אף בדק). ובאשר להתייצבות המבקש טענה, כי היה על המבקש לברר את מועד הדיון, גם אם לא הוזמן, וכי בכל מקרה מדובר בהזמנה כדין, באשר כתובת האם היא הכתובת אותה מסר המבקש ככתובתו.

10. בדיון שנקבע לשמיעת הבקשה נחקר המבקש על תצהירו. הוא אישר, כי נכח בעסק ואף עבד בו למשך מספר ימים קודם שרכש אותו (אם כי טען כי לא יכול היה לבצע בדיקה מקיפה באופן זה), וכי מר נוטע אכן תיווך בעיסקה. הוא לא נחקר בכל הנוגע לקבלת ההזמנה לדיון. יצוין, כי האחות, ליטל, לא הגישה תצהיר בתמיכה בטענה כי לא העבירה את ההזמנה למבקש.

דיון והכרעה
11. לא בלי היסוס, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל, אם כי רק בדוחק ועל כן רק בתנאים, כפי שיפורט.

12. מאחר שאין חולק שמסירת ההזמנה למבקש היתה כדין, נתון ביטול פסק-הדין לשיקול דעתו של בית המשפט, ובמקרים אלה, עליו לשקול שני שיקולים: ראשית, מה היתה הסיבה לאי התייצבות המבקש לדיון, ושנית (ושיקול זה חשוב יותר), מהם טענות ההגנה שלו, והאם יש טעם בביטול פסק-דין.

13. באשר לסיבת אי-ההתייצבות, טענת המבקש כשלעצמה היא סבירה – אי ידיעתו בפועל אודות הדיון; אמנם, שני מכשולים ניצבים בפניו: אי העדת אחותו ואי בירור עצמאי מצדו אודות מועד הדיון, שהתקיים שנה וחצי (!) לאחר שהגיש את ההתנגדות; ברם, משלא נחקר בעניין זה, עומדת גרסתו על מכונה, ובשתי התהיות דלעיל אין לבדן כדי להפריכה.

14. באשר לטענות ההגנה, כאן התמונה מורכבת אף יותר: מחד, בתגובה על תגובת המשיבה פרש המבקש סיפור מעשה, אשר אם יוכח כולו עשוי להדוף את התביעה (בעיקר: מצגי מר נוטע אודות הישות עמה התקשר המבקש בהסכם התיווך ו מצגי מר נוטע אודות טיב העסק ומצבו המשפטי – שני אלה עשויים להביא לתוצאה של שלילת זכותה של המשיבה לדמי התיווך), גם אם הסיכויים לכך אינם גבוהים, אולם מאידך, גרסה זו היא בבחינת "עדות כבושה", באשר כאמור לעיל לא בא לה זכר בשני תצהיריו הראשונים של המבקש (אותם הגיש כשלא היה מיוצג), ועלו לראשונה בתגובה על תגובת המשיבה, שלב דיוני בו לא אמורה להישמע גרסה חדשה לחלוטין.

15. דומה שלא ניתן להתעלם מכך שלמבקש יש, בסופו של יום, סיכוי מסוים להביא לדחיית התביעה, וההלכה הפסוקה נוטה מאד להעדיף בירור סכסוכים לגופם על פני הכרעתם בשל מחדלים שבסדרי דין. מאידך, לא ניתן גם להתעלם מכך שמחדליו של המבקש היו רבים ונשנים, וכי בהסתכלות מפוכחת, לא נראה כי סיכויי ההגנה שלו הם משובחים.

16. לטעמי, איזון נכון של הדברים מוביל למסקנה, שיש לבטל את פסק-הדין, אגב חיוב המבקש בהוצאות המשיבה, אולם להתנות זאת בהפקדת סכום התביעה בקופת בית המשפט; מאחר שכאמור לעיל, מלוא סכום התביעה (וההוצאות) כבר נגבה בהליכי הוצאה לפועל, ומאחר שבאופן עקרוני, עם ביטול פסק-הדין היה מקום להורות למשיבה להחזיר למבקש את שגבתה ממנו, הרי שהתוצאה צריכה להיות, שאת הכספים שגבתה המשיבה היא תפקיד בקופת בית המשפט, ולא תחזירם למבקש.

17. לאור כל האמור לעיל, אני מבטל, אפוא, את פסק-הדין, ומחייב את המבקש בהוצאות המשיבה בקשר עם הבקשה לביטול פסק-הדין, בסך של 1,800 ₪. לפיכך, ועל פי האמור לעיל, אני מורה למשיבה להפקיד בקופת בית המשפט, תוך 30 יום, את מלוא הכספים שגבתה מהמבקש, בניכוי הסך של 1,800 ₪ שנפסקו כהוצאות לטובתה. כספים אלה ייוותרו בקופת בית המשפט והם נועדו להבטיח את סכום התביעה, למקרה שיינתן בשנית פסק-דין המקבל אותה. במקביל להפקדה, תגיש המשיבה גם אסמכתא לסכום הכספים שנגבו בהוצאה לפועל.

ההתנגדות והוראות להמשך דיון
18. משבוטל פסק-הדין, יש לכאורה לדון עתה בהתנגדות, ולבחון אם יש לתת למבקש רשות להתגונן מפני התביעה; אלא, שכאמור, גרסת המבקש עלתה במפורט רק בתגובה על התגובה לבקשה לביטול פסק-הדין, ומשגרסה זו היא ששימשה יסוד לביטול פסק-הדין, הרי שיש להתייחס אליה כאל גרסת ההגנה של המבקש. מאחר שכבר קבעתי למעלה, שגרסה זו מגלה סיכויי הגנה, ומאחר שההלכה היא, שיש לתת רשות להתגונן בכל מקרה בו מגלה הנתבע סיכויי הגנה, ואפילו הם דחוקים, ומאחר שהמבקש כבר נחקר על תצהירו בדיון היום, הרי שזהו גם מהמקרים בו יש לעשות שימוש בסמכות הנתונה לי בתקנה 205(ג) ובתקנה 214(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ולתת רשות להתגונן כבר עתה.

19. לפיכך, ניתנות בזה גם ההוראות הבאות:

19.1 ניתנת בזה למבקש רשות להתגונן, באופן שהתצהיר התומך בתגובה על התגובה לבקשה לביטול פסק-הדין ישמש כתב הגנה.

19.2 לאור סכום התביעה יידון התיק בסדר דין מהיר.

19.3 המשיבה תשלם את הפרשי האגרה, ותגיש תצהיר והשלמת מסמכים מטעמה, בהתאם להוראות תקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, תוך 30 יום, עם העתק ישירות למבקש.

19.4 מבלי שיהא בכך משום הארכת מועד מראש, אבהיר כי אי השלמת האמור תוך 60 יום תביא למחיקת התביעה מחמת חוסר מעש (או מחמת אי-תשלום אגרה מספקת), בלא צורך בהחלטה נוספת (אלא אם יוארך לכך המועד בהחלטה אחרת).

19.5 המבקש יגיש השלמת מסמכים מטעמו, בהתאם להוראות תקנה 214ב1 האמורה, תוך 30 יום מקבלת מסמכי המשיבה, עם העתק ישירות למשיבה.

19.6 תצהירי עדות ראשית, חוות דעת מומחים (ככל שיש), וכן כל בקשה להזמנת עד, שאינו מסכים לתת תצהיר, יוגשו על ידי הצדדים במקביל, תוך 30 יום מהגשת מסמכי המבקש. בקשה כאמור תפרט את זהות העד, מעמדו בקשר לסכסוך, תוכנה הצפוי של עדותו, וכן את הנסיונות שנעשו לקבלת תצהיר. בעל דין שאינו מגיש תצהיר, חוות דעת או בקשה כאמור ייחשב כמסתמך על התצהיר התומך בכתבי הטענות, בלבד.

20. ולמזכירות אני מורה כדלקמן:

20.1 המזכירות תפתח את התיק מחדש.

20.2 תזכורת פנימית למזכירות ליום 10.4.2014 לוודא כי המשיבה הפקידה בקופת בית המשפט את הסכום שגבתה מהמבקש – ואם לא עשתה כן, להבאת התיק בפני למתן החלטה נוספת.

20.3 תזכורת פנימית נוספת למזכירות ליום 20.5.2014 לשם קביעת התיק לישיבה מקדמית בהתאם לאמור לעיל , לאחר הגשת מסמכי המשיבה ותשלום הפרשי האגרה, ובכפוף להגשה ולתשלום כאמור, או – לפי המקרה – לשם מחיקת התביעה על פי ההתראה דלעיל, ככל שלא יוגשו המסמכים או לא תשולם האגרה.

ניתנה היום, ד' אדר ב תשע"ד, 06 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

העצמה אישית קרובים אל המלך שאול 40, נהריה, ישראל | תקשורת קרובים אל הירדן 36, קרית שמונה, ישראל | זכוכית קרובים אל נתיבי איילון, תל אביב יפו, ישראל | מצברים קרובים אל 2369 14-20, תל אביב יפו, ישראל | חיילים משוחררים קרובים אל דב הוז 3-9, רחובות, ישראל | חומרי בניין קרובים אל 3835, צרעה, ישראל | מיקרופילם קרובים אל | מאגרי מים קרובים אל נמל תל אביב 4, תל אביב יפו, ישראל | מתכות קרובים אל בצלאל 1-5, אופקים, ישראל | מיסבים קרובים אל תל אפק 2-40, דימונה, ישראל | אביזרי אופנה קרובים אל שמריהו לוין 7, נהריה, ישראל | חונכות לבני נוער קרובים אל מנחם בגין 4, רמת השרון, ישראל | מראות קרובים אל שיבת ציון 7-35, קרית אתא, ישראל | תחנת טוטו-לוטו-ווינר קרובים אל עדן, נס ציונה, ישראל | טיולים קרובים אל דרך אלי הורוביץ 20, כפר סבא, ישראל | וסתי לחץ קרובים אל בן אהרון 4, קרית מלאכי, ישראל | אל פסק קרובים אל נתיבי איילון, תל אביב יפו, ישראל | זיווד אלקטרוני קרובים אל שרת 51-59, נתניה, ישראל | ניהול פרויקטים קרובים אל שדרות ז'בוטינסקי, יבנה, ישראל | טיסות כיף קרובים אל קיבוץ גלויות, ראש העין, ישראל | מועדון לקוחות טו-לינק שיווק בע"מ בשפיים | יבוא ויצוא חרוזים ברחובות | מאפיה קונדיטורית יהלום בחולון | יבוא ויצוא רכב קלמן פייביש בחיפה | וילונות ארט-דקו בגבעתיים | היפנוזה ד"ר רוני מזרחי-היפנוזה רפואית בקרית טבעון | המרת מטבע ויאנקום בע"מ בראשון לציון | שיווק טלפוני דיילקום בע"מ בתל אביב - יפו | קרוואנים ס.א. מבנים ניידים בלוד | עיתונים ארד רועי בבאר שבע | איטום דלאל מוטי בירושלים | מהנדס בידוד ואקוסטיקה אברהם מלצר ושות' בהרצליה | מוצרים חסיני אש א. ברפמן בתל אביב - יפו | חדרים נקיים א.ד. הנדסת חדרים נקיים (2005) בע"מ בחיפה | מאמן אישי נירה ירון - ייעוץ ארגוני בהוד השרון | מועדון לקוחות חברים יעוץ ניהול והקמה באשקלון | לובינג צחי סמייה-קשרי ממשל בתל אביב - יפו | גנרטורים פאוור און גנרטורים בע"מ באבן יהודה | ארגון העמותה למען הקשיש - מרכז יום בחולון | השכרת רכב קל אוטו תחבורה בבאר שבעמחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון צינורות ופרופילים מ | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון עבודות בניה | מחירון מיכלי מים | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון חומרי חשמל | מחירון עבודות בניה | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חומרי חשמל | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון קערות רחצה | מחירון צינור פלדה מגולוון סקדיול 40 | מחירון רצפות פוליאוריטן ופרקט | מחירון שתילת דשא והנחת דשא סינטטי | מחירון גופי תאורת חרום | מחירון סולמות פלדה | מחירון אריחי "קלינקר" | מחירון איטום קירות מבנים וקירות מרתפים | מחירון אביזרים לרכזת ממוענת | מחירון קולטני מי גשם | מחירון טיפול במים | מחירון בניה בבלוקי פומיס | מחירון מיכלי הפרדה )שיקוע( ובורות רקב - מפוליאתילן | מחירון אריחי טרצו לריצוף וחיפוי | מחירון חגורות | מחירון מנהל עבודה ומנהל פרויקט | מחירון דלתות כניסה מפלדה רב זרועיות | מחירון אגרגט מחצבה | מחירון ארגזי חול | מחירון תשתיות בחדרי מתח גבוה | מחירון עגלות | מחירון הערות: 1. כל הסעיפים בתת פרק זה אינם כוללים את הזיון ועיגונו לכלונסאות. הזיון נמדד בנפרד בפרק 02 | מחירון מראות | מחירון חומרי שרברבות | מחירון חומרים לאיטום מישקים | מחירון מצמדים (דרסרים) ומחברים | מחירון מיון הסתכלותי | מחירון מסגרות פלדה | מחירון מתקנים משולבים | מחירון מיקרופיילים (כלונסאות בקדיחת הקשה)בקשה מס' 18 בפני כב' השופט ארז יקואל – סגן הנשיא ה מבקשים 1. מוטי נאוסטדט נגד משיבים קבוצת ש | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת הבכירה , ודאד יונס מבקשים סאקר אבו ארביעה נגד משיבים סמי עיאדה החלטה | בית דין אזורי לעבודה בנצרת דמ"ש 22120-11-10 איהאב נ' אלום שאוקי 2008 בע"מ 04 יולי 2011 | בית משפט השלום בחיפה ת"א 4935-10-08 אבו חמידי נ' בן עזריה ואח' בפני כב' השופטת אריק | בית משפט השלום בעכו תא"מ 1799-06-11 בטחיש נ' אבו אל היג'א 26 יולי 2011 בפני כב' השו | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת הבכירה ליאת דהן חיון תובע מחמד מרזוק ת.ז XXXXXX550 נגד נתבע עדנאן מלח | בפני כב' הרשמת בכירה עדי אייזדורפר תובעים 1. עיריית פתח תקווה נגד נתבעים 1. דרור קולטון 2. אניטה | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 40843-07-10 גולדברג ואח' נ' שמואל יונתן ת"א 27 | בפני כב' הסגן נשיאה אברהם הימן מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. אברהם מגור (אסיר) 2. סייפן מג | החלטה בתיק בש"א 1151/14 בבית המשפט העליון בש"א 1151/14 לפני:כבוד הנשיא א' גרוניס המבקש:עיר | בקשה מס' 2 בפני כב' השופט ישי קורן מבקשים 1. אריאל הרפז נגד משיבים 1. דיאנה כהן החלטה רשמתי | בתי המשפט בית משפט השלום בירושלים לפני כבוד השופטת עינת אבמן-מולר תא"מ 55606-03-11 תאריך: 11 ספ | בקשה מס' 17 בפני כב' השופטת שולמית ברסלב מבקש מיכאל לנדירב נגד משיבה עיריית חיפה ח.פ 5002400 | בקשה מס' 1 בפני כב' השופט בסאם קנדלפת מבקש אהרן יהודה שטמפר נגד משיבה משטרת ישראל/ לשכת תביע | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק מערערים 1. אליהו דבי 2. א.ד. טישו פיפר בע"מ נגד משיבים 1. עירית | בית משפט השלום בחיפה ת"פ 12921-07-11 מדינת ישראל נ' בוצקוב(עציר)ת"פ 26645-07-11 מדינת | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת דנה עופר התובעת מחסני הט ח.פ. 557809019 נגד הנתבע מאליק דיב ת.ז. XXXX | בפני כב' השופט בדימוס גדעון ברק התובעת מיטל בן ניריה מעודה נגד הנתבעות 1.קארן טפל 2.ליליאנה סקין | בית משפט השלום בפתח תקווה ת"פ 44002-12-11 מדינת ישראל נ' אבו גוש ת"פ 22932-01-12 מדינת | בפני כב' הרשמת הבכירה קרן מרגולין - פלדמן התובעת מי חדרה בע"מ ח.פ. 514156421 נגד הנתבע אסף | בית משפט השלום בנצרת ת"א 4662-10-09 מחאמיד נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ מספר בקשה:6 בפני | פסק-דין בתיק בג"ץ 1922/10 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 1922/10 בפני: כ | בפני כב' השופטת דנה מרשק מרום מבקשים 1. מדינת ישראל נגד חשודים 1. מאיר בן שמעון 2. אפרים נפתלי 3 | בבית המשפט העליון דנג"ץ 4252/00 בפני: כבוד הנשיא א' ברק העותר: שר הפנים נגד המשיבים: 1. ניקול ב