מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

31 דצמבר 2013

לפני:

כב' הסגנית נשיא איטה קציר

המערער
מוחמד חאמד, ת"ז XXXXXX370
ע"י ב"כ: עו"ד עיאדה קתרינה
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד רינת מישאל

פסק דין

1. זהו ערעור לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 28.8.13 (להלן - הוועדה).

2. הועדה התכנסה על מנת לקבוע מה שיעור נכותו של המערער בעקבות פגיעה ביום 13.11.11, במהלכה נגרמו לו הפגיעות הבאות: שברים בצלעות ובעצמות הירך והשוק ברגל שמאל . הוועדה קבעה כי בעקבות הפגיעה נותרו למערער 10% נכות בשל הנזק לפרק ירך שמאל, לפי פריט ליקוי 31(1)(ב) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז – 1956 (להלן – תקנות נכות מעבודה), וכן 10% נכות בשל צלקות לפי פריט ליקוי 75(1)(ב) לתוספת לתקנות נכות מעבודה. סך כל נכותו המשוקללת של המערער עומדת, לפי החלטת הוועדה, על 19% נכות, וזאת החל מיום 1.1.13.

3. טענות המערער:

א. הוועדה לא התייחסה באופן מנומק לחוות-הדעת של ד"ר קליגמן ולא פרטה אלו מבין ממצאיה שונים מאלה של ד"ר קליגמן;
ב. הוועדה לא נתנה התייחסות ראויה לנזק האסתטי הנרחב, המצדיק קביעת דרגת נכות לפי פריט ליקוי 75(1)(ג);
ג. הוועדה התעלמה מקיומה של נכות בשל שבר בעצם הטיביה בגפה השמאלית , המצדיק קביעת דרגת נכות לפי פריט ליקוי 35(1)(ב).
ד. הוועדה לא התייחסה כנדרש לקיומם של שברים בצלעות, המצדיקים אף הם קביעת דרגת נכות.
ה. קביעתה של הוועדה בהתייחס לאפשרות הפעלת תקנה 15 לתקנות נכות מעבודה אינה מנומקת.

4. טענות המשיב:
א. הוועדה התייחסה כראוי לחוות-הדעת של ד"ר קליגמן, ודי בכך שציינה כי ממצאיה שונים משלו, בין השאר בהתייחס לקרסול שמאל וירך שמאל.
ב. לעניין הצלקות – הוועדה קבעה כי מצבו של המערער מתאים לנכות כפי שנקבעה בוועדה המחוזית, וממילא אין המצב מתאים לפריט הליקוי המבוקש והמחייב קיומן של צלקות נרחבות באזורים נרחבים.
ג. קביעות הוועדה ופריט הליקוי שבחרה ליישם מבוססות על הממצאים שבפניה.
ד. הוועדה מתייחסת כנדרש לשאלת הנכות בעקבות השברים בצלעות, בין השאר בהתחשב בממצאי הדמייה ובממצאי בדיקתה.
ה. אין פגם משפטי בקביעת הוועדה כי אין מקום להפעיל את תקנה 15, בהתחשב בשיעור הנכות שנקבע ובהוראות תקנה 15(א).

לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן:

5. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, מצאתי כי יש לדחות את הערעור, וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן.

6. מפרוטוקול הוועדה עולה כי בשאלתה שיעור הנכות שנותרה בגפה השמאלית התחתונה בעקבות השברים בעצם הירך ובעצם הטיביה מצאה הוועדה כך:

"הוועדה עיינה בצילום מ- 31.3.13 – עצם הירך מצב לאחר שבר אשר התחבר בצורה טובה ללא עיוות ציר במישור קידמי אחורי ומידאל לטרלי. צילום ש וק שמאל מאותו תאריך מצב לאחר שבר בטיביה פיבולה (מצב לאחר הוצאת מקבע תוך לישדי) ציר שמור קידמי אחורי ומידאל לטרלי.... בבדיקה: הטיה דורסלית כף רגל שמאל °18 פלנטרית °40 תנועות סובטלריות תקינות, ברך שמאל יישור מלא, כיפוף °125. ברך יציבה קידמית אחורית ומידאל ליטרלי. לא נצפתה רוטוציה בשוק שמאל. תנועות פרק ירך שמאל אבדוקציה °30 חיצוני °60 סיבוב פנימי °40 כיפוף °115. היקף ירכיים אשר נמדדו 10 ס"מ מעל הגבול העליון של הפיקות 50 ס"מ דו צדדי והיקף אשר נמדד 15 ס"מ מעל הגבול העליון של הפיקות 55.5 ס"מ משמאל, 56.2 מימין"

בפרק הסיכום והמסקנות (סעיף 23 לפרוטוקול) קבעה הוועדה בנוגע לפגיעה בגפה השמאלית התחתונה כך:

"מבחינה אורטופדית הוועדה דוחה הערעור. אין מקום לקבוע נכות אורטופדית ספציפית לאחר הפגיעות הגרמיות. ממצאי הבדיקה מצדיקים לכל היותר קביעת נכות כוללת בסך 10% לפי סעיף 35 1 ב כפי שנקבע בוועדה מחוזית".

7. מכאן, שמסקנת הוועדה באשר לשיעור הנכות שנותר בעקבות השברים בגפה השמאלית התחתונה מעוגנת בממצאים שעמדו בפניה, הן ממצאי ההדמייה והן ממצאי הבדיקה הקלינית המפורטת. אין לקבל את הטענה כי היה על הוועדה לקבוע נכות נפרדת בשל קיצור הגפה, שעה שהוועדה לא מצאה ממצא זה, והממצא באשר לקיצור הגפה בהתאם לחוות-דעת ד"ר קליגמן הוא בשיעור 1 ס"מ (שאינה מזכה בנכות לפי התקנות) , וכאשר אף ד"ר קליגמן לא מצא להעניק נכות נפרדת בשל ממצא זה. כן אין לקבל את הטענה כי היה על הוועדה לקבוע נכות נפרדת לכל אחת מהפגימות הבאות: השבר בעצם הירך והשבר בעצם הטיביה, וזאת מכיוון שהוועדה סוברנית לקבוע ולהתאים פריט ליקוי בהתאם לממצאיה, ושעה שהיא קובעת כי הנזק הנגלה לפניה הוא נזק כולל לגפה השמאלית התחתונה.

8. ד"ר קליגמן בחוות-דעתו מיום 8.1.13 המליץ כי יקבע ו למערער 10% נכות בהתאם לפריט ליקוי 35(1)(ב) בגין הנזק לפרק ירך שמאל, ו- 10% נוספים לפי אותו פריט ליקוי בשל הנזק לעצם הטיביה. בנוסף, המליץ ד"ר קליגמן כי יקבעו 15% נוספים בגין הנזק האסתטי, וזאת לפי פריט ליקוי 75(1)ב-ג.
בהתייחס לחוות-הדעת של ד"ר קליגמן קבעה הוועדה (סעיף 23 לפרוטוקול): "הועדה עיינה בחוות- דעת ד"ר קליגמן מ- 8.1.13 ואינה מקבלת אותה. ממצאי בדיקת הועדה, בעיקר בנוגע לקרסול שמאל ופרק ירך שמאל שונים מאלה הנקובים בחוות-הדעת".
הלכה היא כי ציון קיומו של שוני בין ממצאי הוועדה לאלה של המומחה בחוות-דעת, די בו כדי להוות הנמקה ראויה לאמור בחוות-דעת ( דב"ע נא/ 122-99 חיים רייזלר - המוסד לביטוח לאומי , פד"ע כג 169). במקרה כאן ציינה הוועדה כי מצאה ממצאים שונים מאלה של ד"ר קליגמן באשר לנזק לקרסול ולפרק הירך. עיון בחוות-הדעת מעלה כי אכן קיים שוני מהותי בטווח תנועת הכיפוף הדורסלי של קרסול שמאל וכן במדדים נוספים. כן מקובלת עלי טענת המשיב כי מדובר בחוות-דעת לאקונית שאין בה כל התייחסות לממצאי הדמייה, וכי יש לבחון את התייחסות הוועדה אליה בהקשר זה.
לאור האמור, יש לקבוע כי לא נפל פגם משפטי בהתייחסות הוועדה לאמור בחוות-דעתו של ד"ר קליגמן.

9. באשר לשברים בצלעות ציינה הוועדה בין ממצאיה כי: " בצילומי חזה וצלעות שמאל – מתאריך 31.1.13 – שדות הריאות מאוור רים היטב ובמידה שווה. השברים בצלעות ב 5-6-7 משמאל נרפאו מבלי להותיר סימן. אין תפליט פלוריאלי". בפרק הסיכום ציינה הוועדה: "מבחינת הפגיעות הכירורגיות דוחה הוועדה הערעור. השברים בצלעות שמאליות נרפאו מבלי להותיר נכות כלשהיא".
מכאן, שהוועדה ערכה בדיקה קלינית, עיינה בממצאי הדמייה והגיעה למסקנה רפואית המבוססת על הממצאים שבפניה. לפיכך, אין לומר כי נפלה טעות משפטית בהתייחסות הוועדה לשברים בצלעות.

10. באשר לצלקות, הוועדה קבעה כאמור כי מצבו של המערער מתאים למצב המתואר בפריט ליקוי 75(1)(ב) שעניינו "צלקות בגוף – מכאיבות או מכערות". לטענת המערער, היה על הוועדה לקבוע, כהמלצת ד"ר קליגמן, 15% נכות לפי פריט ליקוי 75(1)ב-ג, או 20% נכות לפי פריט ליקוי 75(1)(ג) שעניינו "צלקות בגוף - נרחבות באזורים מרובים".
קביעת פריט הליקוי המתאים למצבו של המערער הוא בגדר סמכותה המקצועית-רפואית של הוועדה, ומשכך אינה נושא לערעור. לא מצאתי כי קיימת אי התאמה בולטת בין ממצאי הוועדה לבין פריט הליקוי שחברה ליישם, במיוחד שעה שעל-פי האמור בחוות-הדעת וכטענת המערער, הצלקות מצויות בירך שמאל ובקרקפת, ולפיכך ספק אם אכן מדובר בצלקות "באזורים מרובים"

11. בהתחשב בשיעור הנכות הכולל אותו מצאה הוועדה, 19%, ובהתחשב בהוראת תקנה 15(א) לתקנות נכות מעבודה, הקובעת בסיפא לה כי שאלת הפעלת התקנה מוגבלת "בלבד שדרגת הנכות היציבה כתוצאה משינוי זה לא תעלה על 19% אם דרגת הנכות פחותה מ- 20%...", אין לומר כי נפל פגם בקביעת הוועדה לפיה "לא ניתן להפעיל תקנה 15 מקסימום 19% לפי תקנה 19א".

12. לאור האמור לעיל, הערעור נדחה בזאת.

13. אין צו להוצאות.

14. הצדדים יכולים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.

ניתן היום, כ"ח טבת תשע"ד, (31 דצמבר 2013), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מאגרי מידע קרובים אל 77, טבריה, ישראל | מזכירות קרובים אל 6511, קיסריה, ישראל | קראטה קרובים אל הפרחים 15, כרמיאל, ישראל | ריקוד קרובים אל צה"ל 13, צפת, ישראל | סורגים קרובים אל הגפן 136, קדרון, ישראל | טיפול משפחתי קרובים אל ספרא 14, קרית מלאכי, ישראל | אדריכלים קרובים אל אורט 21, אשקלון, ישראל | צלמים קרובים אל העלייה 3-15, מגדל העמק, ישראל | וסתי לחץ קרובים אל חנית קיקוס 1-5, אופקים, ישראל | קרמיקה קרובים אל הר צין, מצפה רמון, ישראל | צעצועים ואמנות ילדים קרובים אל יחיעם 10, רמת השרון, ישראל | מועדוני זמר קרובים אל ז' חשוון 57, רמת השרון, ישראל | מיסבים קרובים אל יהודה הלוי 11-21, בית שאן, ישראל | מגנטים קרובים אל דרך מנחם בגין, זכרון יעקב, ישראל | חבלים קרובים אל 40, עומר, ישראל | כלי בית קרובים אל | מדחסים קרובים אל תירוש, כרמיאל, ישראל | מכירות פומביות קרובים אל רפאל איתן, נתניה, ישראל | שמאים קרובים אל ז'בוטינסקי 52, רמת השרון, ישראל | דיו ומדפסות קרובים אל האשל 11, גנות, ישראל | הידראוליקה טופ הידראוליקה ופנאומטיקה בע"מ בכרמיאל | אבטחת איכות שקד הנדסה איכות ובטיחות בע"מ במעלות-תרשיחא | אינסטלטור "הבית"- טויק אלי בפתח תקוה | כרטיסים אור-אל - כרטיסי זיהוי ובקרת כניסה בנשר | איטום מיקו פתרונות מקצועיים לבנייה בע"מ בבית שמש | מהנדס תעשייה וניהול צנציפר מנחם בתל אביב - יפו | טוען רבני רבקה מרגוליס בבית אל | טיפול באמנויות יורם ליבובסקי תרפיה במוזיקה בתל אביב - יפו | ליטוש והברקה פוליש אור ניקיון בתל אביב - יפו | יועץ מארי ביתן -תזונה אינטגרטיבית בעין עירון | פיברגלס גל עיצובים בפיברגלס באבן יהודה | מאפיה ג'נרל מילס ישראל בע"מ ברמלה | פטנטים איי.פי.טוגו - ניהול ופיתוח קניין רוחני במשגב | חגורות "אבנט חגורות" בירושלים | טיפול באמנויות אורלי בוקריס - מטפלת באומנויות ברעננה | לחצנות מתכת בן-הרוש שלמה במצליח | גילוי וכיבוי אש עמוד האש בחולון | גילוי וכיבוי אש להבות שרותים בע"מ באילת | אנטנות די.בי.אס שירותי לווין (1998) בע"מ בכפר סבא | מחצבה שפיר מחצבות 1991 בע"מ בפתח תקוהמחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון מוצרי נגרות | מחירון עבודות איטום | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון מיכלי מים | מחירון עבודות צביעה | מחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון עבודות טיח | מחירון מתקני הסקה | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון מיכלי מים | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עוגני קרקע | מחירון חומרי חשמל | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מערכת נידוף מטבחים | מחירון מעליות ללא חדרי מכונות MRL | מחירון מתלים | מחירון ארגזים ובלוקי פוליביד ואגרגט מפוליסטירן  | מחירון אלמנטים למחיצות בבניה יבשה | מחירון שסתומים לביוב | מחירון מא"זים אופיין C | מחירון בלוקי אשקלית 268 | מחירון נתיכים ומנתקי מבטיחים | מחירון מיכלי הפרדה (שיקוע), בורות רקב ומפרידי שומן | מחירון יחידות טיפול באוויר מיני מרכזיות מסוג מפוח נחשון מוזנות מים קרים | מחירון צינורות מבטון מזוין | מחירון עוגני קרקע זמניים | מחירון פינות לטיח | מחירון יחידות טיפול באוויר | מחירון שסתומים ומסננים | מחירון ריצוף | מחירון צינור פלדה מגולוון דרג ב' | מחירון בניה בבלוקי אשקלית 268 | מחירון עוגני קרקע קבועים | מחירון יציקות ביניים, עמודי פלדה, ברגי עיגון ושונות | מחירון מכפילי חניה | מחירון מא"זים עם הגנה מגנטית בלבד | מחירון מחשב השקיה | מחירון פינות, רשתות וסרגלים  | מחירון מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים | מחירון מחיצות גבס וציפוי גבס לקירות | מחירון עבודות הכנה | מחירון מייבשי אוויר | מחירון אלמנטים לניקוז )תיעול(בית משפט השלום בפתח תקווה מ"ת 51859-07-11 מדינת ישראל נ' בן ארי(עציר) 31 יולי 2011 51839-07 | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. בועז פלטו נגד נתבעים 1. שלמה בנצי טייאר הודעה התביעה הוגשה | בבית המשפט העליון בשג"ץ 3661/02 - א' בפני: כבוד הרשם עודד שחם המבקש: משה מזור נגד המשיבים: 1. מ | בפני כב' השופט יואב פרידמן מבקשים רונית דהן נגד משיבים 1.בנק לאומי לישראל בע"מ 2.מרכז רפואי | בפני כב' השופטת ענת זינגר תובעים מוחמד עבד אלוהא חטיב נגד נתבעים בי"ח של אגודת אלחיריה האסל | בפני כב' השופט אביטל חן מבקשים 1. מדינת ישראל נגד משיבים 2. קאסם עליאן (אחר/נוסף) הודעה נקבע לדי | בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה ת"ק 4946-01-12 ליטוין ואח' נ' חברת החשמל -חטיבת לקוחו | בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 11172-09-11 דרי נ' סי.די. - לוג בע"מ 05 דצמבר 2011 לפני | בפני כב' השופט שלמה לבנוני תובעים 1. אריה כץ נגד נתבעים 1. נפטון פונדק את אילון בע''מ 2. | לפני כב' הסגנית נשיא לילי יונג-גפר מספר תיק חיצוני: 0-1240-00646-2013 צו בדיקה/אשפוז أمر فحص| إب | בית משפט השלום לתעבורה בעכו תת"ע 4611-02-11 מדינת ישראל נ' סאפי 12 יוני 2012 בפני כב' ה | בית משפט השלום בירושלים ת"א 24740-05-11 ת"א 24880-05-11 בפני כב' השופטת מרים ליפשיץ-פר | בפני כב' השופט עמי קובו מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. ליאור דה פז בקשה לעדכון פרטי חשבון ב | בפני כב' השופטת אורלי מור-אל תובעים 1.אילנה קציר 2.בצלאל קציר נגד נתבעת מערכות נוחות (2007) בע&q | בפני כבוד ה שופטת שירלי רנר מבקשת מדינת ישראל נגד משיב אהרון גרוס (עציר) החלטה בהמשך להחלטה מיום 4.6 | בפני כב' השופטת מיכל עמית - אניסמן תובעים 1. תמר שרוני נגד נתבעים 1. החברה להגנת הטבע הודעה בהור | בית משפט השלום בקריות ת"א 52371-12-11 ויניצר ואח' נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ תיק ח | החלטה בתיק ע"א 6931/13 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 6931/13 לפני:כבוד הרשמת ליאת בנמלך ה | בפני כב' השופט יחזקאל הראל – סגן הנשיאה תובעים עירד ברקן נגד נתבעים התאגיד המנהל של המאגר לביטוח | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"ק 812-09-09 נמדר נ' פייקר אינטרנשיונל בע"מ ואח' ת | בפני כב' הרשם מוסטפא קאסם תובעים 1. דוד אלהרר נגד נתבעים 1. הפועל עירוני יקנעם הודעה ב"כ הת | בית משפט השלום בבאר שבע מ"י 52871-01-12 מדינת ישראל נ' בסט(עציר) 07 פברואר 2012 בפני כב' | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו תא"ק 35394-06-11 שפירא נ' פגירסקי תיק חיצוני: 08 ינואר 2012