מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופט ירון גת

תובע

גד ורקשטל

נגד

נתבעת

עירית תל-אביב-יפו

פסק דין משלים

זהו פסק דין משלים, הניתן בעקבות פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים (רת"ק 47990-10-12, מפי כבוד השופטת עפרה צ'רניאק), ובהמשך לישיבת הוכחות נוספת, שנשמעה לפני ביום 30.12.13.
בפסק דינו קבע בית המשפט המחוזי כי יש להידרש מחדש לסוגיית קבלת המסמך שהוגש וסומן נ/1 בישיבה מיום 19.9.12 על ידי הנתבעת. בהמשך לכך, קבע בית המשפט המחוזי כי הדיון יוחז ר לערכאה זו אשר תחליט מחדש בסוגיה.
בעקבות קביעות אלו, קבעתי מועד לישיבת הוכחות נוספות בתיק, אשר יוחדה לטענות הנוגעות למסמך נ/1.
ביום 30.12.13 התקיימה ישיבת ההוכחות הנוספת, במסגרתה טענו הצדדים את מלוא טענותיהם ביחס לסוגיית קבלת המסמך נ/1 על ידי התובע וכעת הגיעה העת ליתן פסק דין משלים .
טענות התובע ביחס למסמך נ/1 בדיון מיום 30.12.13 הנן:
התובע טען, כי לא קיבל את המסמך נ/1 מעולם, ולא ראה אותו עד הדיון הקודם בו הוגש.
התובע טען, כי המסמך לא הוצג בכתב ההגנה או בכתב טענות כלשהו מטעם הנתבעת.
התובע טען, כי לנציגת התובעת שהופיעה בדיון, הגברת גלית סדי, אין קשר למסמך נ/1, ונראה כי כלל לא הייתה בעירייה במועד בו הוצא המסמך. הגברת אדי צרקוס, החתומה על המכתב , היא שהייתה אמורה להתייצב לדיון ולהגישו.
התובע טען, כי המסמך אינו חתום.
התובע טען, כי לא הוצג כל אישור שהמסמך נשלח או התקבל על ידי התובע או על ידי עורכי דינו.
התובע טען, כי אינו מאמין שעורכי דינו קיבל ו את המסמך נ/1 ולא טיפל ו בו.
התובע אישר כי עו ה"ד חגי קאשי, אליו מוען המסמך, עבד אצל עוה"ד יוסי כהן, אשר ייצג אותו בעניין הנדון מול הנתבעת.
התובע טען, כי פנה לעורכי הדין חגי קאשי ויוסי כהן והם מסרו לו במפורש כי לא קיבלו את המסמך.
התובע טען, כי בהתאם לתאריך המופיע על המסמך נ/1, הוא נשלח כביכול כעשרה חודשים לאחר פניית עורך דינו לנתבעת, ומכך ניתן ללמוד שלמעשה הוא כלל לא נשלח.
התובע טען, כי המסמך נשלח כביכול אחרי שהנתבעת כבר החלה בהליכי העיקול ולכן לא היה טעם בשליחתו.
התובע אישר כי התגורר בכתובת רוטשילד 94 תל-אביב משנת 2001 ועד לשנת 2004.
התובע טען, כי היה אצל הגברת אדי צרקוס פעמים רבות ולא קיבל ממנה כל עדכון.
טענות הנתבעת ביחס למסמך נ/1 בדיון מיום 30.12.13 הנן:
הנתבעת טענה, כי המסמך נ/1 נשלח לעורך דינו של התובע, עוה"ד חגי קאשי, באוגוסט 2004, כפי שרשום עליו.
הנתבעת טענה, כי אין היגיון בטענות התובע, שכן אילו עורך דינו של התובע לא היה מקבל תשובה לפנייתו הוא היה פונה לנתבעת, אך הוא לא עשה כן.
הנתבעת טענה, כי רישום העיקול בוצע לפני שליחת המסמך נ/1, אך ביצוע העיקול נעשה רק לאחר משלוח המסמך, ולאחר שחלף המועד הנקוב במסמך להמצאת המסמכים מצד התובע. המכירה של המעוקלים בוצעה רק שלוש שנים לאחר מכן, בשנת 2007.
לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים בדיון מיום 30.12.13 לא מצאתי כי יש בהן כדי לשנות ממסקנותי בפסק הדין שניתן ביום 22.9.12.
התרשמותי הבלתי אמצעית מעדות התובע בדיון מיום 30.12.13 ביחס למסמך נ/1, ומאותות האמת העולים ממנה, הנה כי לא ניתן לקבל את טענתו לפיה לא קיבל את המסמך נ/1 מעולם, ולא ראה אותו עד הדיון הקודם בו הוגש.
גרסתו של התובע ביחס למסמך נ/1, כפי שהוצגה בבקשותיו ובדיון מיום 30.12.13, הנה גרסה מאוחרת, אשר לא נמסרה בהזדמנות הראשונה.
בפסק הדין שניתן ביום 22.9.12 קבעתי כי "התובע לא הכחיש שקיבל את המכתב האמור, אך טען שהוא לא ייחס לו משקל והמשיך לדבר על המכונות עם גורמים שונים בעירייה".
קביעה זו התבססה על דבריו של התובע בעדותו בישיבה ה ראשונה, מיום 19.9.12, מהם עלה שהוא מאשר, למעשה, שקיבל את המסמך נ/1:
בעמוד 1 לפרוטוקול, שורות 13-14, לאחר שהתובע התבקש להתייחס למכתב נ/1, אמר התובע ש"מדובר במכתב אחד", ולא שלל שקיבל את המכתב.
בעמוד 1 לפרוטוקול, שורות 21-22, לאחר שהתובע נשאל מה עשה לאחר שקיבל את המכתב נ/1 הוא אמר "מה ההיגיון בזה", ולא שלל שקיבל את המכתב.
בעמוד 2 לפרוטוקול, שורה 10 אמר התובע "לאחר שהודיעו לי שדוחים את הטענות שלי המשכתי לדבר איתם", כך שניתן ללמוד שהתובע אישר שקיבל הודעה על דחיית טענותיו.
בהמשך לכך, בתום הדיון מיום 19.9.12 התובע לא מסר כי ברצונו להוסיף ולטעון דבר כלשהו ביחס למסמך נ/1, התובע לא ביקש רשות להוסיף טיעונים ביחס למסמך זה לאחר שיבצע בדיקות, והתובע לא ביקש לעכב את מתן פסק הדין עד לאחר שיבצע בדיקות כלשהן.
טענותיו של התובע ביחס למסמך נ/1 עלו לראשונה בבקשותיו, לאחר שניתן פסק הדין.
משכך, כאמור, גרסתו של התובע ביחס למסמך נ/1, כפי שהוצגה בבקשותיו ובדיון מיום 30.12.13, הנה גרסה מאוחרת, אשר לא נמסרה בהזדמנות הראשונה.
כמו כן, חרף העובדה שניתנה לתובע שהות ניכרת על מנת להיערך לדיון שנקבע ליום 30.12.13, התובע לא דאג לכך שלדיון זה יתייצבו עוה"ד חגי קאשי, אליו מוען המסמך נ/1, ו/או עוה"ד יוסי כהן, אצלו עבד עוה"ד קאשי באותה העת ואשר ייצג את התובע מול הנתבעת במועדים הרלוונטיים .
התובע מסר כי לאחר הדיון הקודם הוא פנה אל עוה"ד קאשי וכהן ושאל אותם לגבי המסמך נ/1 והם מסרו לו במפורש כי מסמך זה לא התקבל אצלם.
בנסיבות אלו - מכיוון שמדובר בעדות מפי השמועה, לאור חשיבות העניין העולה מדברי התובע עצמו (לטענתו, עוה"ד זוכרים את העניין ויכולים למסור גרסה פוזיטיבית) , ובהתחשב בשהות הניכרת שניתנה לתובע עד למועד הדיון – מצופה היה מהתובע להזמין את עוה"ד קאשי וכהן לדיון על מנת שיוכלו למסור את גרסתם ביחס לקבלת המסמך נ/1.
ואולם, כאמור, התובע לא עשה כן ולא פעל לזימונם של עוה"ד קאשי וכהן לעדות.
בהתאם להלכה, הימנעותו זו של התובע פועלת ראייתית לחובתו, באופן בו על בית המשפט להניח כי אילו היו מגיעים עוה"ד קאשי וכהן להעיד, היו הם שוללים את גרסת התובע.
זאת ועוד, התובע לא הציג פניות נוספות מטעם עורכי דינו לנתבעת לאחר חודש אוגוסט 2004, ומכיוון שסביר והגיוני כי אילו עורכי דינו לא היו מקבלים מהנתבעת כל תשובה לפנייתם הם היו פונים אליה שוב בתזכורת, אך סביר ומתבקש הוא כי המסמך נ/1 אכן התקבל אצל התובע ועורכי דינו, ועקב כך לא באה פניית תזכורת כאמור לנתבעת.
בנוסף, השתלשלות העניינים בפועל, שאינה שנויה במחלוקת, תואמת את תוכן המסמך נ/1 ומחזקת את המסקנה כי המסמך אכן נשלח לתובע ולעורכי דינו.
אין חולק כי טרם משלוח המסמך נ/1 בוצעו רק הליכי עיקול ברישום. עוד אין חולק כי הליכי מימוש העיקול החלו רק לאחר חלוף המועד הנקוב במסמך נ/1.
בכך יש כדי לתמוך במסקנה כי המסמך נ/1 הנו אותנטי וכי הוא אכן נשלח בפועל לתובע ולעורכי דינו.
על זאת יש להוסיף, כי התובע אישר שהתגורר בכתובת רוטשילד 94 תל-אביב משנת 2001 ועד לשנת 2004, ואף כתובת זו מופיעה במסמך נ/1 ככתובת אליה נשלח העתק מהמסמך.
בנסיבות אלו אני מסיק וקובע, כי הנתבעת הצליחה להוכיח במידת ההוכחה הדרושה, כי המסמך נ/1 אכן נשלח והתקבל על ידי התובע ו/או עורכי דינו.
למסקנה זו הגעתי על סמך כל האמור לעיל, חרף העובדה שלא הוצג אישור מהדואר בדבר שליחת המסמך נ /1 או קבלתו, וחרף העובדה שהמסמך נ/1 אינו חתום ולא הוגש באמצעות עורכתו, הגברת אדי צרקוס.
זאת, בהתחשב בסוג ההליך דנן , ובהנחה שבחלוף שנים כה רבות ספק רב אם הגברת צרקוס יכולה הייתה לזכור פרטים בנוגע למשלוח המסמך או להמציא את אישור הדואר הרלוונטי .
בנוסף, לא מצאתי ממש בטענת התובע, לפיה ניתן ללמוד שהמסמך נ/1 לא נשלח מכך שבהתאם לתאריך המופיע עליו הוא נשלח כביכול כעשרה חודשים לאחר פניית עורך דינו לנתבעת.
בהתחשב בכך שפניית עורכי דינו של התובע חייבה בדיקה מקיפה של הטענות, ובהתחשב בכך, כפי העולה מהמסמך נ/1 עצמו, שרק בתאריך 11.8.04, כשבוע קודם למועד הוצאת המסמך נ/1, התקבלו בידי הנתבעת מסמכים רלוונטיים שאיפשרו את התגובה – הוצאת המסמך כעשרה חודשים לאחר הפנייה הנה סבירה.
כמו כן, לא מצאתי ממש בטענת התובע, לפיה המסמך נ/1 נשלח כביכול אחרי שהנתבעת כבר החלה בהליכי העיקול ולכן לא היה טעם בשליחתו.
אין חולק, כי טרם הוצאת המסמך נ/1 הוטל עיקול ברישום בלבד וכי רק לאחר המועד הנקוב במכתב נ/1 החלו הליכי מימוש העיקול. לכן, השתלשלות דברים זו מחזקת דווקא את גרסת הנתבעת בדבר משלוח המסמך במועד הרשום על גביו, שכן הנתבעת אכן המתינה ולא החלה בהליכי מימוש העיקול עד אשר חלף המועד הנקוב במסמך נ/1.
עוד אוסיף, כי מבחינה דיונית, אכן נכון וראוי היה שהנתבעת תצר ף את המסמך נ/1 כנספח לכתב הגנתה.
אולם, שעה שניתנה לתובע הזדמנות הוגנת להתייחס למסמך זה, הן בישיבה מיום 19.9.12 והן בישיבה נוספת מיום 30.12.13, שנקבעה לאחר שלתובע הייתה שהות ניכרת להיערך ולהכין טענותיו, ובהתחשב בסוג ההליך בו עסקינן – הפגם הדיוני בהתנהלות הנתבעת רופא.
סוף דבר – אני שב וחוזר על קביעותי בפסק הדין מיום 22.9.13, לרבות לעניין גובה הפיצוי .
בהמשך לכך, ולאור קביעת בית המשפט המחוזי לפיה "אם בסופו של דבר יימצא שהערכת בימ"ש קמא מלכתחילה בדב דחיית טענות המבקש הנ"ל נמצאה נכונה ניתן יהיה לפצות את המשיבה בהוצאות הולמות" – אני קובע כי על התובע לשלם למשיבה הוצאות משפט בסך של 3,500 ₪, כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח את פסק הדין המשלים לצדדים בדואר.

ניתן היום, כ"ז טבת תשע"ד, 30 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מחצבות קרובים אל מגינים 21, גדרה, ישראל | עמותות וארגונים קרובים אל | תכשיטים קרובים אל | בתי מלון קרובים אל דישונים 548, אילת, ישראל | ריקוד קרובים אל כנרת 109, בית שאן, ישראל | משקפיים קרובים אל רביבים 80, ראש העין | ציוד לימי הולדת קרובים אל מלחמת ששת הימים 73, קרית שמונה, ישראל | קרמיקה קרובים אל | אחסון קרובים אל בית עלמין אילת, אילת, ישראל | בידור קרובים אל | שיפוצים קרובים אל רכבת אופקים, אופקים, ישראל | פלסטיק קרובים אל עזרא 53, רמת השרון, ישראל | הוצאה לפועל קרובים אל נווה מדבר 182, דימונה, ישראל | חזנים ומורים לבר מצווה קרובים אל א.ד. גורדון 49, רמת השרון, ישראל | מאגרי מידע קרובים אל דרבן 4, אילת, ישראל | מכונות חישוב קרובים אל שדרות מנחם בגין 129, בית שאן, ישראל | ייעוץ מערכות מידע קרובים אל | כרטיסים חכמים קרובים אל ארלוזורוב 20, רמת השרון, ישראל | מועדוני לקוחות קרובים אל עמנואל נוח 12, ירושלים, ישראל | מודדים קרובים אל אחי אילת/כצנלסון, קרית שמונה, ישראלמחירון פריקסט | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון עבודות עפר | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון פריקסט | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים | מחירון עבודות איטום | מחירון פיתוח נופי | מחירון פיתוח נופי | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון צינורות עגולים מפלדה | מחירון חציבות ושונות | מחירון ספחי גבריט | מחירון חופה מושתקת לדיזל גנרטור | מחירון מכסה משולב בטון יצקת | מחירון שילוט וסימון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון שיפולים )פנלי | מחירון כיורים | מחירון אבזרים | מחירון תבניות קרטון לראשי כלונס ולבסיסים לעמודי חשמ | מחירון מרחבים מוגנים יבילים | מחירון מחסומי רצפה | מחירון כבלי טלפון | מחירון איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה | מחירון עטיפת בטון לצינורות | מחירון בורות סופגים | מחירון בידוד עם קליפות סיבי זכוכית | מחירון מערכות איוורור וסינון אב"כ | מחירון פינות, רשתות וסרגלים לטיח | מחירון קירות תומכים וקירות גדר | מחירון מערכת חלונות שחרור עשן | מחירון בניה בבלוקי איטונג | מחירון תעלות כבלים | מחירון קידוח קירות שיגומים (דיפון) מכלונסאות | מחירון בידוד עם טיט ורמיקוליט | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון מעקות ומאחזי יד ממתכת | מחירון איטום קירות מבנים וקירות מרתפים במריחות חמות | מחירון איטום קירות בטיח אוטם | מחירון מופותלכבוד לשכת הוצל"פ צפת מעלה כנען 11, צפת, 13230 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר | עוררים 1. אירינה קרימוב 2. יעקוב סמיאטיצקי נגד משיבים 1. מדינת ישראל 2. גאורגי פומייה (עציר) הודעת מ | בפני כב' השופטת אוסילה אבו-אסעד תובע מופלח טואפרה נגד נתבעת מועצה מקומית מג'אר החלטה לפני בק | לפני כב' השופט עוז ניר נאוי תובעים 1. לול אלונים אגש"ח בע"מ נגד נתבעים 1. אנלייט אנרגי | לכבוד משרד המשפטים/לשכת הוצל"פ באר שבע התקוה 5, באר שבע, 84102 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב ל | לפני כב' הסגנית נשיא זהבה אגי מספר תהליך: 3 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 1 | בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ב"ל 29480-02-12 פריאדקו נ' המוסד לביטוח לאומי בפני כב' הש | בית משפט לעניינים מקומיים בקריית ביאליק חע"ק 33008-12-11 עירית נשר נ' יניב תיק חיצוני: 08 פ | בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ת"ד 6034-10-11 מדינת ישראל נ' אלון 27 יוני 2012 לפני כב' ה | לכבוד לשכת הוצל"פ חדרה הלל יפה 13, חדרה, 38203 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר | בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב - יפו 19 ספטמבר 2011 ת"ד 10299-10 מ.י. ענף תנועה ת"א נ' | בפני כב' השופטת אסתר נחליאלי חיאט תובעים 1. אברהם כהן נגד נתבעים 1. מאור זינגר 2. חגית זינגר יאי | לפני כב' ה מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 29 ינואר 2012 הינך נ | בפני כב' השופטת מלכה ספינזי-שניאור תובעים 1. שוימר שרון נגד נתבעים 1. נדם כושר סוויט 2. איילון ב | 13 מאי 2015 לפני: כב' השופטת אורנית אגסי התובע 1. דולב בן שטריט - הנתבעים פסק דין לאור הודעת הצד | בית משפט לתעבורה ת"א רח' שוקן 25 ת"א נ"ב 4903-12-10 02 אוקטובר 2011 לכבוד: מילים | בבית המשפט העליון רע"א 596/00 - ה' בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין המבקש: מחמוד זיאד נגד המשיבים | מבקשים 1. עובדי החברה נגד משיבים 1. אזימוט מ.ס פתרונות הרכבה בע"מ 4. ישראל קרגו לוגיסטיקס (אי ס | בבית המשפט העליון רע"פ 8046/99 בפני: כבוד הרשם בעז אוקון המערערת: הרפסודיה הלבנה - אילת בע" | בבית המשפט העליון בג"צ 954/97 בג"צ 1917/97 בג"צ 3000/97 בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון העו | בית משפט השלום בירושלים ה"פ 45037-06-12 בן דוד נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ואח' תי | בפני כבוד ה שופטת, סגנית נשיא סיגל רסלר-זכאי תובעת קירה שולקוב נגד נתבעת סופר פארם ישראל בע"מ ה | בית המשפט המחוזי בחיפה ה"פ 5425-05-08 מור לי כהן נ' משה מנדל 6.5.2012 לפני השופט יצחק כהן מ