מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' הרשם הבכיר אפרים צ'יזיק

תובע

יחיאל ריבה

נגד

נתבעת

נגד

עיריית חיפה

צד ג'

יוסף חורי ובניו (2003) בע"מ
פסק דין

העניין שבפני, תובענת התובע בגין נזקים אשר אירעו למכוניתו, אשר לטענתו נוסעים ממחדל של הנתבעת, והודעת הנתבעת לצד שלישי.

לטענת התובע, בעליה של מכונית מ.ר. 10-623-61, הוא נסע ביום 29.4.2012 בואכה רח' טשרניחובסקי לכיוון "סטלה מאריס", בחיפה, ובעת שנסע לאיטו בכביש, נפגעו גלגלי המכונית מאלמנט ברזל יצוק המהווה חלק ממערכת ניקוז אשר הותקנה על ידי הנתבעת ותחזוקתה מוטלת עליה, כאשר יציקת הברזל בלטה מהמדרכה אל תוך הנתיב התעבורתי בכביש.

התובע טוען כי הנתבעת אחראית למפגעים מסוג זה, המצויים בתחום שיפוטה, ובהתאם טוען הוא כי על הנתבעת לפצותו בגין מלוא הנזקים אשר נגרמה לו בשל המפגע.

לטענת התובע, נזקיו מגיעים כדי 3,213 ₪, שהם עלות החלפת הצמיגים, עלות החלפת נאבה לגלגל קדמי, כיוון פרונט לאחר התקנת הצמיגים וכן 150 ש"ח פיצוי בשל הוצאותיו ונזקיו הכלליים.

הנתבעת הגישה כתב הגנה, וטענה כי נזקי הנתבע נגרמו עקב רשלנותו, בשל כך כי לא התאים את נהיגתו, מהירות נסיעתו לתנאי הדרך ולמזג האוויר, גם בשים לב כי נהג בצמוד מדי לשפת המדרכה, מקום בו יכול היה להיפגע רכבו אף ללא קיום המפגע. הנתבעת הוסיפה כי אין לה אחריות מוחלטת על כל מפגע המתרחש ברחבי העיר, ועל מנת לחייבה יש להצביע על רשלנות מצידה, ודבר זה לא הוכח. הנתבעת הוסיפה כי לגישתה הנזק נגרם עקב תנאי מזג אוויר חריגים.

הנתבעת הוסיפה כי התאונה, אם נגרמה ברשלנותו של גורם כלשהו, הרי שמדובר ברשלנות מטעם צד ג' (אציין כי בתחילת ההליכים הוצאה אף הודעת צד ג' כנגד מבטחת צד ג' 1, אולם המבטחת נמחקה מההליך על פי החלטתי), שכן אבן השפה העשויה יציקת ברזל הותקנה על ידי צד ג' ימים ספורים לפני קרות הנזק.

צד ג' הכחיש חבותו וטען כי לא היה כל פגם בשירות אשר העניק, וטען כי לא התרשל.

במסגרת הדיון אשר נתקיים בפני, העיד התובע, הציג תמונות אשר צולמו על ידו במקום המפגע, והעיד אף נציג צד ג', אותו גורם אשר היה אחראי להתקנת אבן השפה העשויה ברזל יצוק. מהתמונות אשר הוצגו בפני, כמו גם העדויות אשר נשמעו, עולה מציאות שונה בתכלית מזאת המפורטת בכתבי הטענות מטעם הנתבעת. כתב ההגנה עסק בעיקר בהדיפת הטענות, מבלי להתייחס לעובדות הרלוונטיות כהווייתן.

מהעדויות אשר נשמעו בפני, עולה כי צד ג' הוזמן על ידי הנתבעת להתקין שתי "אבני צד" (אבן שפה עשויה ברזל יצוק), לאחר שאבני הצד שהיו מותקנות במקום נגנבו. בהתאם, הסביר נציג צד ג', כי ארבעה ימים לפני קרות הנזק הנטען, הותקנו שתי אבני הצד (ואף הוצגו תמונות המעידות על סיום ההתקנה ביום 25.12.2012) לשביעות רצון הנתבעת.

לאחר שהוצגו בפני נציג צד ג' תמונות אבני הצד ביום קרות התאונה, השיב מר חורי כי מדובר בנזק הנובע מניסיון גניבה, ולא כתוצאה מבלאי. אני מקבל את תשובתו זאת של מר חורי, ומאמץ אותה כהסבר הנכון והסביר בנסיבות העניין.

סברתה של הנתבעת כי מדובר בהתקנה רשלנית ובמפגע כתוצאה מפגעי מזג האוויר, התבררה כטענה ריקה מתוכן, שכן ניתן להבין בנקל שהברזל היצוק המחופה בבטון לא נפרץ, אלא בתמונות נראים בהחלט ניסיונות לגניבה אבני הצד.

הואיל והממצא העובדתי הינו כי אבני הצד חרגו משפת המדרכה אל תוך הנתיב התעבורתי (באופן שבו התרחשה לתאונה בסופו של דבר), כתוצאה מניסיון גניבה, הרי שלהודעה לצד שלישי אין כל תוחלת, שכן לא רק שלא הוכח שצד ג' התרשל בעבודתו, אלא ההיפך הינו הנכון – הוכח כי גורם מתערב זר שינה את פני הדברים וגרם למפגע ממנו נפגעה מכונית התובע.

השאלות אשר נותרו לאור המסקנה העובדתית כי אבני הצד חרגו לתוך הכביש כתוצאה מניסיון גניבה, הינה, האם יש להטיל על הנתבעת את האחריות לנזקי התובע – והשאלה השניה, האם ישנו אשם תורם מצד התובע, בכל הנוגע לאופן ולדרך נהיגתו.

לאחר בחינת טענות ועדויות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי הנתבעת הפרה את החובה המוטלת עליה, באופן המצדיק לחייבה לפצות התובע בשל נזקיו, ואבהיר טעמי.

אין חולק כי תחזוקת המדרכה הינה בתחום סמכותה ואחריותה של הנתבעת. מתוקף היותה הרשות המקומית, הנתבעת אחראית לתיקונם של מפגעים, אשר יכולים לסכן או להשפיע על אופן השימוש בכביש הסמוך למדרכה שבאחריותה.

בע"א 862/80 עירית חדרה נ' אהרון זוהר ואח' , פ"ד לז (3) 757 נפסק :" בטיחות הציבור בכלל ובטיחותם של מבנים מסוכנים בפרט לבין ניזוקים שנפגעו (בגופם וברכושם) בשל אי-שימוש רשלני בסמכות הסטטוטורית או בשל שימוש רשלני בה? האם גוף שלטוני כזה "צריך" לקחת בחשבון שהתרשלותו תפגע בניזוק? אין כל קושי להשיב בחיוב על שאלה זו, מקום שהמבנה המסוכן מצוי בבעלותו ובחזקתו של הגוף השלטוני. הבעלות והחזקה במטלטלין או במקרקעין, אשר יש בהם סיכון, יוצרות חובת זהירות מושגית כלפי מבקר. מכאן חובתה של רשות דרכים למנוע נזק מפגמים בדרך (ע"א 144 /60[6]). מכאן חובתו של בעל מקרקעין כלפי מבקרים למנוע סיכונים בלתי סבירים במקרקעין (ע"א 8/79, 19[7]). אך המוטלת על גוף שלטוני חובת זהירות מושגית למנוע נזק בשל בטיחות לקויה של מבנה, שעה שהמבנה אינו בבעלותו או בחזקתו של הגוף השלטוני? רבים הם השיקולים שיש לקחתם בחשבון. בראש ובראשונה עומדת הסמכות הסטטוטורית. על-פי פקודת העיריות [נוסח חדש] מוסמכת עירייה לעשות כל הדרוש לשמירה על ביטחון הציבור בתחומי העירייה (סעיף 249(29))."

בע"א 2906/01 עירית חיפה נ' מנורה חב' לביטוח (שעניינו נזקי הצפה) נפסק, משהוטלה על העירייה, בין יתר חובותיה, החובה החוקית לדאוג לניקוז רחובות העיר, עליה לצפות כי תושביה עלולים להינזק באם לא תקיים את חובתה זו ולא תדאג להקמת תשתית ניקוז התואמת את הצרכים במקום. המידע, השליטה והפיקוח באשר לאיכותה ולמצבה של תשתית הניקוז העירונית מצויים בידי העירייה מתוקף סמכויותיה על פי דין. היא, אפוא, הגורם שבידיו האמצעים הטובים ביותר להכרת צורכי הניקוז בשטח המצוי בתחום שיפוטה והיא מונעת הנזק היעילה ביותר. בשל כל אלה, יכולה וצריכה עירייה סבירה לצפות כי התרשלות מצידה בביצוע הפעולות הנדרשות להקמה, לתחזוקה ולהתאמה של תשתית הניקוז העירונית, לרבות על דרך של מחדל, עלולה לגרום נזקים למבנים ולתושבים כתוצאה מהצפה.

ובהשלכה לעניינו, כשם שבית המשפט העליון הטיל באותו על הרשות המקומית, המהווה גם מונע הנזק הטוב ביותר, אחריות לכשל במערכות ניקוז, בשל "צפיות הנזק", הרי שהדברים יפים גם כאשר אלמנט המצוי בשליטת ובאחריות עירית חיפה, והוא אותן "אבני צד", מהווה מפגע תעבורתי המסכם את המשתמשים בדרך.

אין מדובר במפגע "מפתיע" במיוחד, שכן אבני הצד, כפי שהעיד מר חורי, הותקנו במקום קרות הנזק לאחר גניבה קודמת אל אותן "אבני צד", וככל שבעקבות ניסיון גניבה נוסף, נוצר מפגע המסכן את הנוסעים בכבישי העיר, אני קובע כי הנתבעת הפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה, וכי אותה הפרה גרמה לנזקים הנטענים על ידי התובע.

אין מדובר בנזק שהזמן גרמו, או הבלאי הסביר גרמו, אלא מדובר בנזק הנובע מפעולה של צד ג', אשר יצרה מפגע מסוכן, כאשר הנתבעת אמורה הייתה לגישתי, גם אם לא לתקן את הנזק בצורה מידית, לדאוג לשילוט מתאים או אזהרה מתאימה (קונוס, דגל, סרטי תיחום מתריעים) אשר יסבו תשומת לב המשתמשים בדרך למפגע בגובה 12 ס"מ (כפי שהובהר בעדויות אשר נשמעו בפני, זהו גובה המפגע); זאת הינה דרישה סבירה בנסיבות העניין, ואי קיום הנדרש והמצופה בהקשר זה, מהווה הפרת החובה המוטלת על הנתבעת.

לאור האמור אני מקבל את התובענה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע מלוא הוצאותיו בשיעור 2,974 ₪, כערכם ביום הוצאתם. ערכם כיום 3,072 ₪.

לא מצאתי לנכון להפחית מהפיצוי בשל אשמו התורם הנטען של התובע; הנתבעת טענה כי על התובע לא היה לנסוע כה קרוב לשפת המדרכה, וכי הנזק היה מתרחש גם אילולא המפגע הנטען; דינה של טענה זאת להידחות, שכן אין להקביל בין פגיעה אפשרית במדרכה, להתנגשות הצמיג עם ברזל יצוק החורג מהמדרכה לתוככי הכביש. מדובר בהבדל מהותי, והציפייה הלגיטימית של כל העושה שימוש בדרך, הינה כי יוכל לעשות שימוש בכל המרחב התעבורתי בכביש; יכול והיה התובע פוגע במדרכה, לא ניתן לשער את תוצאות הפגיעה, אולם ניתן לומר בוודאות שתוצאות פגיעה שכזאת לא הייתה מביאה לנזקים אשר התרחשו בסופו של דבר.

סוף דבר,

אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך 3,072 ₪. כמו כן תישא הנתבעת בהוצאות ההליך (לרבות אגרות) בסכום כולל של 600 ₪ נוספים. סה"כ תשלם הנתבעת לתובע 3,672 ₪. הסכום כאמור ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ההודעה כנגד צד שלישי נדחית, מהטעמים כמפורט לעיל. בשל מערכת היחסים המתמשכת בין הנתבעת לצד השלישי, איני עושה צו להוצאות במסגרת זאת.

המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ב כסלו תשע"ד, 25 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

לוחות הוראה ותכנון קרובים אל שדרות אריק שרון/שדרות קרן הידידות, קרית מלאכי, ישראל | אולמות אירועים קרובים אל ישיבה תיכונית מצפה רמון, מצפה רמון, ישראל | מועדוני לקוחות קרובים אל | תרגום קרובים אל צוק מנרה - תחתון, קרית שמונה, ישראל | מכבסות קרובים אל | ציוד לאירועים קרובים אל | וטרינרים קרובים אל | עופות קרובים אל | שלטים קרובים אל הדבש 162, כפר ביל"ו, ישראל | שיפוצים קרובים אל | טקסטיל קרובים אל שדרות מנחם בגין 12, חדרה, ישראל | פיתוח וייעוץ ארגוני קרובים אל | חנויות קרובים אל הגלבוע 3, בית שאן, ישראל | מוצרים חסיני אש קרובים אל 3835, צרעה, ישראל | תאורה קרובים אל | להקות מחול קרובים אל שדרות מנחם בגין 70, עפולה, ישראל | וטרינרים קרובים אל גבעת הבריכה 1, בית חנן, ישראל | חפצי נוי קרובים אל הקשת 11, צופית, ישראל | היפנוזה קרובים אל 5026 44, נצרת, ישראל | מסעדות קרובים אל מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון פריקסט | מחירון חומרי שרברבות | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון תבניות לתקרות | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות | מחירון אגרגרט מחצבה | מחירון חומרי חשמל | מחירון מתקני ספורט | מחירון שונות | מחירון עוגנים ואביזרי רשת | מחירון דלתות פלדה, דלתות פלדה רב זרועיות ודלתות פלדה חסינות אש | מחירון עיבוד פתחים בקירות מחופים בהרכבה יבשה | מחירון אשפתונים | מחירון עטיפת תחבושות טבולות בסילפס לצינורות מבודדים | מחירון מפרידי שומן | מחירון צינורות ופרופילים מפלדה | מחירון רגלי תמיכה | מחירון מא"זים אופיין C | מחירון צינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדה | מחירון כבלי תקשורת | מחירון אביזרים במקלחת ממתכת מצופה כרום | מחירון כיורי משטח לארונות אמבטיה  | מחירון איטום גגות במערכת ביטומנית במריחות חמות | מחירון אביזרים בחדרי אמבטיה ומקלחת ממתכת מצופ | מחירון פלדת זיון | מחירון גופי תאורה | מחירון מנעולים | מחירון חיפוי קירות בתוחות אבן בחיפוי "יבש" | מחירון פירוק דלתות וחלונות | מחירון יריעות אקוסטיות  | מחירון סיכוך בלוחות פוליקרבונט | מחירון לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך | מחירון הריסת משטחי מדרגות ובטון שיפועים | מחירון מניעת חדירת גז ראדון למבנה, מחומרי בניה | מחירון לוח תוצאות אלקטרוני | מחירון מילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות | מחירון מערכות גילוי אש ועשןבפני כב' השופט דניאל גולדברג תובעים 1.ילנה פרדקין 2.מרינה פרדקין (קטינה) 3.מרגריטה פרדקין 4.עזבו | מספר בקשה:1 לפני כב' הרשם מסבאח קבאני מבקשים 1. אלכסנדר חצקליביץ317636686 נגד משיבים 1. טאהא סול | החלטה בתיק ע"פ 2423/10 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ 2423/10 בפני | לפני כב' הרשם הבכיר נועם רף נתבע/מבקש ראובן פולק נגד תובעת/משיבה ר. בר-און שרותי משרד ושווק בע&q | בפני כב' השופט דן סעדון תובעים 1. ישראל פלדמן יצור ושיווק מוצרי בשר בע"מ נגד נתבעים 1. אלי | בבית המשפט העליון ע"א 5991/99 - ט' בפני: כבוד הרשם אמיר זולטי המערער: בנק לאומי לישראל בע" | לפני כב' הרשמת בכירה איילת הרץ תובעים 1. שמעון סיטבון נגד נתבעים 1. בילי האוס בע"מ הודעה א. | בית משפט השלום בירושלים ‏27 פברואר 2012 עש"א 2781-10-11 ברוך נ' פלאפון תקשורת בע"מ מספ | לפני כב' השופט מנחם קליין תובעים 1. מיכל קין נגד נתבעים 1. ד"ר מרק לוין 2. הראל חברה לביטוח | בפני כב' השופט יצחק כהן , נשיא מאשימה מדינת ישראל נגד נאשמים 1.מוחמד (אשרף) סלימאני (עציר) 2.אד | בפני כב' השופט שמואל מלמד המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם אברהים חאג יחיא <#1#> נוכחים: ב" | בית משפט השלום בהרצליה ת"א 37612-04-12 בן משה נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב "הפול" | בפני כב' השופט יוסף בן-חמו בעניין: פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980   הפקודה ובעניין: | לפני כב' השופטת ניצה מימון שעשוע תובעים 1. רונן אירני 2. איי די איי חברה לביטוח בע"מ נגד נת | בפני כב' השופט אלעזר נחלון תובע שמעון מגן נגד נתבעים החלטה ופסק דין בעניינו של נתבע 8 א. כללי בפ | בפני כב' השופט בכיר יצחק שמעוני מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. אלון סנקר הודעה על פיצוי למת | בפני כב' השופט יהושע רטנר תובע אוסאמה מחאג'נה נגד נתבעים החלטה 1. אני קובע ישיבת קדם משפט לי | בית משפט השלום בחיפה ‏ז' טבת תשע"ב, 02 ינואר 2012 ת"א 12190-05-11 המוסד לביטוח לאומי / | בפני כב' השופט אריאל חזק מבקשים מיכאל קרייב ת"ז: XXXXXX763 נגד משיבים 1.כונס נכסים רשמי באר | בפני כב' השופט יהושע רטנר התובעים 1.גאזי איוב 2.איוב ג. ובנו מהנדסים יועצים בע"מ נגד הנתבעת | 27500-08-13 בפני כב' השופטת אשרית רוטקופף המשיבה מדינת ישראל נגד המבקש צבי נהרי נוכחים: ב"כ | התובעים: על-ידי ב"כ עו"ד קרן בר יהודה נ ג ד הנתבעת: ממשלת ישראל באמצעות פרקליטות מחוז י-ם | בית משפט השלום בראשון לציון ת"פ 7160-02-11 מדינת ישראל נ' אלמו ואח' 12 יולי 2011 בפני כ | בפני הרכב כב' השופטים: עודד גרשון [אב"ד] אלכס קיסרי תמר שרון נתנאל המערער באה דארדהר (עציר) | בפני כב' השופטת נטע רות מבקש עוזי שייניוק נגד משיב המוסד לביטוח לאומי הודעה בתיק זה ניתן פסק דין