מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופט ארז יקואל - סגן הנשיאה

בעניין:
מדינת ישראל

על-ידי ב"כ עו"ד שביט

המאשימה

נגד

יצחק מישון

על-ידי ב"כ עו"ד בן שעיה

הנאשם

גזר-דין

רקע עובדתי

1. הנאשם הורשע כהודייתו, בעבירות של סיוע לגניבת רכב, לפי סעיפים 413 ב' (א) ו- (ב) ו -31 לחוק העונשין התשל"ז-1977 (להלן: "החוק"); קשירת קשר לפשע, לפי סעיף 499 לחוק; נהיגה ללא רישיון, לפי סעיף 10(א) ו – סעיף 62(1) לפקודת התעבורה (נוסח חדש) התשכ"א 1961; חוסר פוליסה, לפי סעיף 2(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל – 1970 והסעת שוהים בלתי חוקיים, לפי סעיף 12 א לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב – 1952.

2. מכתב האישום המתוקן עולה כי, מחודש ינואר 2012 ועד לחודש מרץ 2012, פעלו אחרים תושבי האזור, לשם גניבת רכבים משטחי מדינת ישראל. בכל המועדים הרלוונטיים לכתב האישום, התגוררו אותם אחרים בתחומי האזור ולא היה בידם היתר כניסה לישראל.

בכל המועדים הרלוונטיים לכתב האישום, עבד הנ אשם כנהג מונית שכיר על מונית, מבלי שיהיה בידו רישיון נהיגה בר תוקף.

במהלך חודש ינואר 2012, נוצר קשר בין הנאשם לבין אחד מאותם אחרים והנאשם החל לבצע בעבורו נסיעות במונית.

במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, אסף הנאשם את אותו אחר והסיעו למחסום מכבים ביודעו כי נכנס לישראל לביצוע עבירות רכוש. עבור נסיעה זו, קיבל הנאשם סכום של 500 ₪.

במספר מועדים, החל מחודש ינואר 2012 ועד לחודש מרץ 2012, הוביל הנאשם שניים מאותם אחרים במונית ביודעו כי נכנסו לישראל לבצע עבירות רכוש. עבור כל נסיעה קיבל הנאשם סכום של 500 ₪ .

במועד שאינו ידוע למאשימה במדויק, מתאריך 29.2.12 בשעה 21:00 ועד לתאריך 1.3.12 בשעה 06:30 גנבו האחרים את רכביהם של מר רון בלהה; גב' עינת ידוב ומר ואיילון צולה.

האחרים נהגו ברכבים שנגנבו לכיוון צומת שילת מודיעין והנאשם התבקש על ידם לנסוע לפניהם במונית ולבדוק האם הכביש פנוי מניידות משטרה וכך עשה , מבלי שיהיו בידו רישיון נהיגה ופוליסת ביטוח.

בהמשך, נעצרו האחרים שנהגו בכלי הרכב הגנובים על ידי שוטרים.

עתירות הצדדים ותמצית טענותיהם

3. הצדדים הציגו הסדר טיעון בדמות עתירת המאשימה למאסר בפועל ברף עליון של תשעה חודשים והותרת הסנגור חופשי בטיעוניו.

4. בתימוכין באסמכתאות, עתר ב"כ המאשימה להשית על הנאשם את תקרת העונש נשוא ההסדר בתוספת למאסר מותנה וקנס.

הודגשו חומרת מעשי הנאשם, מפח הנפש שגרם למתלוננים, הפגיעה בערך החברתי המוגן, כזכות הקניין וזכותה הריבונית של המדינה לבקר את הנכנסים והיוצאים בין שעריה וכן ההשלכות הכלכליות של גניבת רכבים.

עוד הדגיש ב"כ המאשימה את מדיניות הענישה המחמירה הנוהגת בעבירות דומות.

5. ב"כ הנאשם עתר להשית על הנאשם עונש מאסר לריצוי על דרך עבודות שירות, בד בבד עם צו מבחן וכפי המלצת שירות המבחן.

הודגשו התרשמויות שירות המבחן מהנאשם, עברו הנקי, היותו מפרנס יחיד למשפחתו וחלקו הפעוט במעשי הגניבה ביחס לאחרים.

6. הנאשם ניצל את זכות המילה האחרונה, תיאר את קשייו בעת האחרונה, את השתלבותו בתעסוקה ואת השלכות ההליך עליו ועל משפחתו. עוד הדגיש הנאשם חד-פעמיות בהסתבכותו.

מתחם העונש ההולם

7. כמצוות המחוקק בסעיף 40 ג (א) לחוק, בקביעת מתחם העונש ההולם את מעשי העבירות שביצע הנאשם, בהתאם לעיקרון המנחה הקבוע בסעיף 40 ב' לחוק, יש להתחשב בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירות, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירות.

גניבת כלי רכב של תושבי ישראל על ידי תושבי השטחים, במטרה להעבירם לשטחי הרשות הפלסטינית, הפכה לתעשיית פשע מסועפת. מעשיו של הנאשם פגעו בזכותם היסודית של המתלוננים בקניינם. מידת הפגיעה בזכות זו גבוהה, בהתחשב בהשפעתם הרעה של מעשי הנאשם, הן בהיבט הפרטני – לאחר ש סייע בגרימת מפח הנפש, הטרחה, אבדן הזמן והמשאבים, למתלוננים והן בהיבט הציבורי בהינתן הפגיעה הכלכלית הנגזרת מהעלאת תעריפי ביטוח שהינה תוצאה ישירה של גניבות רכב.

כבר נקבע כי:

"אין צורך להכביר מלים על מפח הנפש של אדם היוצא מביתו ומגלה כי רכבו, רכוש יקר ובעל חשיבות רבה מכל בחינה, אינו עוד. לכך מצטרף הנזק הכלכלי במעגל רחב יותר, במונחי המשק. הרוצה ליהנות בזדון מעמל הזולת ולשלוח יד ברכוש שלא הוא צבר, ראוי לענישה מחמירה..." רע"פ 7890/10, לאיק מליטאת נ' מ"י, (1.11.10).

ללא עבריינים כנאשם, לא היה ניתן להשלים את מהלך גניבת רכבי המתלוננים וכנאמר:

"כדי לשוות חומרה למעשים אין צורך שהנאשמים ייקחו בהכרח חלק פעיל בכל אחת מחוליות שרשרת העבירות הקשורות לרכב" (ר' ת"פ 2-94, מ"י נ' גסאן, (4.1.96)).

וכן:
"את המלחמה...יש לנהל כנגד כל אחת מהחוליות היוצרות יחד אותו
מנגנון משומן" (ר' ע"פ 6294-05, חובב נ' מ"י, (13.7.06)).

בנוסף סיכן הנאשם במעשיו את הציבור בכללותו בכך שהסיע שוהים בלתי חוקיים במוניתו בידיעה כי כניסתם לארץ קשורה בפלילים ו כן את ציבור משתמשי הדרך, בכך שנ הג ללא רישיון נהיגה ותעודת ביטוח.

עבירה של הסעת שוהה זר מלווה בחומרה יתרה ודברים בלשון אמרם:

"חומרה יתירה נודעת לעבירות הנעברות על רקע כספי או עיסקי. ברי כי אנשים העוסקים דרך-קבע בהסעתם של שוהים בלתי חוקיים - בעיקר במקום שהמדובר הוא בהסעה משיטחי האזור אל תוך ישראל - גורמים לסיכון רב יותר של הציבור, וכמותם הם מי שנוהגים להעסיק שלא כדין שוהים בלתי חוקיים ולהלינם בתחומי ישראל, בעיקר במקום שההעסקה היא לזמן קצר. אמת, במקרים אלה יש לעתים היכרות ארוכת-טווח בין מעביד לעובדו, ונסיבה שכזו אפשר תשמש לקולה,  אך אם ברצוננו לשרש את התופעה ולמנוע כניסתם של תושבי האזור לישראל שלא כדין, עלינו להרתיע בראש-ובראשונה את המעסיקים והמסיעים המפיקים תועלת כלכלית מהפרת החוק. גם במקרים אלה, כמובן, ניתן דעתנו לנסיבות המקרה, ונחמיר ביתר עם אותם מעסיקים ומסיעים המעסיקים והמסיעים דרך קבע שוהים בלתי חוקיים שאינם מוכרים להם. בהקשר זה ברור, כמובן, כי אין דינו של מי שביצע עבירה אחת כדינו של מי שמפר את החוק פעמים רבות. (ר ע"פ 3674/04 מוחמד אבו סאלם נ מ"י (12.2.06).

וכן:
"על דרך העיקרון תישמר מדיניות הענישה המחמירה בכל הנוגע לעבירות הקשורות בכניסתם של שוהים בלתי חוקיים משיטחי האזור לישראל. נבהיר עם זאת, כי המדיניות אינה מכתיבה עונש מאסר - כפי שהילכת ח'טיב פורשה בידי מיקצת בתי-משפט - וכי בתי-המשפט יגזרו עונש על עבריינים בנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה. כל מקרה יוכרע בהתאם לנסיבותיו ובהתאם לטעמים ולתכליות של מדיניות הענישה שנקבעה. התביעה הכללית, מצידה, תעשה כמיטבה להציג לפני בתי-המשפט מדיניות אכיפה אחידה, ובתי המשפט יעשו, כמובן, כחוכמתם (ר' ע"פ 3607/04 לעיל)
 
הנאשם יכל להבין את שעשה ובכל עת עמדה בפניו האפשרות להימנע מהמשך מעשיו, עליהם שלט באופן מוחלט. הנאשם אינו קרוב לסייג אחריות פלילית.

8. מדיניות הענישה בעבירות בהן הורשע הנאשם, מתחשבת בצורך במאבק בתופעת גניבת הרכבים ובתפקיד בית המשפט בהעברת מסר צלול של הכבדת יד הענישה בעניינם של מסייעים לגנבי רכבים.

כך נקבע בע"פ 69/93, וליד פאכורי נ' מ"י (22.3.93), כנאמר:

"אחת מן העבירות הנפוצות בישראל, לצערנו, היא גניבת רכב... הפרזה לקולה בגזירת העונש מונעת נקיטת אמצעי ענישה מרתיעים מול המגיפה של גניבת אלפי כלי רכב בשנה. ראוי על כן שבתי המשפט המחוזיים ובתי משפט השלום... יפסקו עונשים הולמים, היינו עונשים מרתיעים ".

מעשי הנאשם לבדם נושאים בצ דם עונש לריצוי מאחורי סורג ובריח, משהתנהלותו מבטאת זלזול בהוראות החוק ובזכותו של הציבור ברכושו ובשלום גופו. בענישת מבצע עבירות כנגד רכבים, ראוי לייחס משקל מכריע לאינטרס הציבורי, באופן שישקף את הסלידה שחשה החברה לנוכח מעשיו של הנאשם.

כך נקבע בע"פ 4067-09 , עלי נ' מ"י ( 12.4.10), שם הפנה בית המשפט גם לע"פ 11194-05 אבו סבית נ' מ"י (15.5.06) ויפים הדברים לענייננו בזו הלשון:

"למרבה הצער, תופעת גניבות הרכב טרם נעקרה משורש, ומכת המדינה שאליה נדרש בית משפט זה לפני בדיוק עשור (פסק הדין בע"פ 5724/95 ניתן ביום 12.5.96), כמעט שהפכה לעשר מכות; היא ממשיכה לנגוס ברכושם של רבים, ופגיעתה רעה כלכלית ואנושית. המעט בידי בית משפט זה לעשות הוא לחזק את ידיהם של בתי המשפט הדיוניים בראייה מחמירה של העבירות הכרוכות בכך..." (ר' אף רע"פ 2366-10 – ג'באלי נ' מ"י, תק-על (2010 901, (2) 2010).
פסקי דין נוספים מהם ניתן לאמוד את מדיניות הענישה הראויה בנסיבות מעשים דומות, הינם – עפ"ג 9097-03-11 – סאלימה נ' מ"י (17.4.11); רע"פ 10899-08 – אבו עישה ואח' נ' מ"י (29.12.08); רע"פ 11194-05 הנ"ל; ע"פ 10070-07 – באבי נ' מ"י (19.12.07 ); עפ"ג 19084-02-12 – עדואן נ' מ"י (25.7.12); פ' 50919-05-11- מ"י נ' יאסין (23.11.11); 29186-10-11 – מ"י נ' עבסי (18.3.12 ); עפ"ג 44800-05-10 - דאוד נ' מ"י, (13.10.10); ע"פ 41708-07-12 – מ"י נ' עטאללה (24.7.12). רע"פ 3865/09 עיאדה נ'' מ"י (10.5.09); רע"פ 1941/09 עלאדין נ מ"י (26.3.09).

מכל המפורט ואף בהתחשב במחצית העונש הקבוע בחוק לעבירת הסיוע, אני קובע את מתחם העונש ההולם לאירוע נשוא האישום , כדלקמן –

מאסר בפועל הנע בין 6 חודשים ל- 10 חודשים, מאסר מותנה, קנס בהיקף של אלפי שקלים ופסילה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה למשך מספר חודשים.

נסיבות שאינן קשורות בעבירה

9. בגזירת העונש המתאים לנאשם שמלפניי וכמצוות המחוקק בסעיף 40 יא' לחוק, יש להתחשב בנסיבותיו האישיות, אשר אינן קשורות בביצוע העבירות. נסיבות אלה נלמדות מן האמור בתסקיר שירות המבחן ומטיעוני הסנגור.

הנאשם יליד 1964 ואין בעברו רישום פלילי.

שירות המבחן סקר את רקע חייו של הנאשם, שלא ארחיב בנושא מחמת צנעת הפרט.

מהתסקיר עולה כי הנאשם נשוי ואב לשלוש ה, מתגורר עם משפחתו בעיר אור-יהודה ועובד במוסך.

לאחר שחרורו משירות צבאי, עבד הנאשם כנהג מונית ובתחום השיפוצים.

מחמת קשי בריאות של רעייתו, שהחלה לעבוד באופן חלקי רק לאחרונה, שימש הנאשם כמפרנס יחיד של משפחתו וציין קשיים כלכליים, חובות והידרשות לסיוע מאת השירותים החברתיים בעיר מגוריו.

שירות המבחן התרשם כי התנהלות הנאשם במגוון מישורי חייו ובכלל זה, בעבירות נשוא כתב האישום, לוקה ב"חוסר בשלות, אינה שקולה ואינה תואמת את י כולותיו".

הנאשם תיאר קושי לעמוד בפיתוי שיצרו בפניו אותם אחרים, כאפשרות לרווחים קלים וביצע את המיוחס לו מפאת מצבו הכלכלי הקשה. הנאשם הדגיש כי התנהגותו עומדת בסתירה לנו רמות ולערכים עליהם התחנך ועליהם הוא מחנך את ילדיו , הביע תחושות של בושה והפנמת פסול מעשיו וכן ביקש להשתלב בקבוצה טיפולית.

שירות המבחן התרשם כי הנאשם סובל מחסכים רגשיים הנובעים מנסיבות חייו המורכבות וכי להליך הפלילי קיימת השפעה מרתיעה ומרסנת, שיש בה תרומה לגיוסו לעריכת שינוי חיובי במצבו.

שירות המבחן ה מליץ לשלב את הנאשם בטיפול קבוצתי במסגרתו, בגדר צו מבחן למשך שנה וכן להשית עליו עונש מאסר לריצוי על דרך עבודות שירות. לגישת שירות המבחן בכך ניתן יהיה לסייע לנאשם לחדד את חומרת מעשיו ואת גבולות המותר.

הממונה על עבודות השירות מצא את הנאשם כמתאים לריצוי עונש על דרך זו.

נסיבות הזכות לנאשם אינן מבוטלות ובכללן, הודייתו בכתב אישום מתוקן בהרחבה , המשקפת הבעת חרטה ומניעת שחזור הטראומה בעבור המתלוננים. בנוסף, הנאשם נעדר עבר פלילי, הוא מפנים את חומרת מעשיו, חש בושה אותנטית בגינם ומבקש לשנות את אורחותיו. על פני חלוף הזמן, נמנע הנאשם מהסתבכויות נוספות ומצבו המשפחתי והכלכלי אינו שפיר.

במבוקשי לייצר יחס הולם נדרש בין חומרת מעשי העבירות בנסיבותי הם ומידת אשמו של הנאשם וב ין סוג ומידת העונש שיוטל עליו - ביכרתי לאמץ את המלצות יו המאוזנות של שירות המבחן.

סעיף 40 ד' (א) לחוק, מאפשר לבית המשפט לחרוג ממתחם העונש ההולם ולקבוע עונש לפי שיקולי שיקומו של הנאשם, אם מצא כי השתקם או כי קיים סיכוי של ממש שישתקם.

התרשמתי כי בעניינו של הנאשם מלפניי, קיים סיכוי ממשי שישתקם, כהתרשמות שירות המבחן . הנאשם פועל מתוך מוטיבציה כנה ואמיתית להותיר את הסתבכותו החד פעמית בפלילים ככזו. הוא מודע היטב לפסול שבמעשיו ולנסיבות שהובילו אותו לביצוען, הוא מכיר בחשיבותה של דרך הישר וחש בושה על שסטה ממנה. לנאשם משפחה תומכת ובסיוע שירות המבחן בגדר צו מבחן - סברתי כי ניתן להעדיף את אינטרס השיקום בענישתו . לנוכח העדפה זו, תצא אף החברה נשכרת.
לעיתים, ניתן לייחס משקל דומיננטי לנסיבות זכות לנאשם, שעה שלא צפויה ממנו סכנה שיחזור לסורו או על מנת שלא להפריע בדרכי שיקומו. הנאשם נמצא בתוואי שיקומי מובהק , הוא לא הוסיף להסתבך בפלילים והוא אינו מהווה סיכון לציבור, כדי כך שי הא הצדק להעדיף ניתוק מגע בינו בין החברה והשמתו מאחורי סורג ובריח.

שוכנעתי, כי גמול ראוי לנאשם ימצא ביטויו על דרך השמתו במאסר לריצוי בעבודות שירות. סוג עונש זה, ישיג את מטרות הענישה בענייננו של הנאשם שמלפניי ויאפשר איזון בין האינטרסים השונים בענישה. במכלול הנסיבות, מצאתי בסוג ענישה זה כדי להוות תרומה לחברה, שנפגעה ממעשי הנאשם .

10. אשר לאסמכתאות שהוצגו, כל מקרה נבחן כפי נסיבותיו הייחודיות ואין לנאשם זכות קנויה כי דינו ייגזר כפי עניינם של נאשמים אחרים, בנסיבות שונות של מעשים ועושים.

סוף דבר

11. לאור המקובץ, אני משית על הנאשם את העונשים, כדלקמן –

מאסר בפועל – לתקופה של 6 חודשים. לריצוי על דרך עבודות שירות, כפי חוות דעתו של הממונה על עבודות השירות.

בחלוף המועד שנקבע בחוות הדעת, יתאם הסנגור מועד השמה חדש ויעדכן את המאשימה ובית המשפט בהתאם בתוך 7 ימים.

הנאשם מוזהר כי כל הפרה בתנאי עבודות השירות תביא להפקעתן המנהלית ולריצוי העונש במתקן כליאה.

צו מבחן - ניתן בזאת צו מבחן כלפי הנאשם לתקופה של 12 חודשים. אני מחייב את הנאשם לשתף פעולה עם שירות המבחן על פי הנחיותיו. מובהר לנאשם כי הפרת צו המבחן יכול ותביא להפקעתו, לחידוש המשפט ולגזירת דינו מחדש.

מאסר על תנאי – לתקופה של 6 חודשים. הנאשם יישא בעונש זה אם בתקופה של שלוש שנים מהיום, יעבור על כל העבירות בהן הורשע על פי החוק.

מאסר על תנאי – לתקופה של 3 חודשים. הנאשם יישא בעונש זה אם בתקופה של שלוש שנים מהיום, יעבור על יתרת העבירות בה הורשע.

קנס – בסכום של 8,000 ₪ או מאסר הנאשם למשך 56 תחתיו; הקנס ישולם ב- 10 תשלומים חודשיים שוים ורצופים החל מעוד 180 ימים ובהתחשב בריצוי הנאשם עונש על דרך עבודות שירות. פיגור בתשלום אחד מן השיעורים שנקבעו לעיל, יעמיד לפירעון מידי את יתרת הקנס שטרם שולמה ויחייב את הנאשם בתשלום תוספת פיגורים כחוק.

ככל שהופקד סכום כסף בפקדון, הוא יקוזז על חשבון הקנס והיתרה תשולם בשיעור התשלומים לעיל.

לא הושת עונש של פסילה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה, מאחר ולא התבקש.

מוצגים - תוגש בקשה נפרדת לאחר שתועבר לתגובת הסנגור.

זכות ערעור בתוך 45 ימים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

רנטגן קרובים אל לוחמי הגטאות 40, נהריה, ישראל | אבטחה קרובים אל הירקון 37, יבנה, ישראל | מנעולנים קרובים אל | מתנות קרובים אל נוף 55, ערד, ישראל | רואי חשבון קרובים אל | מאגרי מים קרובים אל 257, בית שאן, ישראל | עיבוד שבבי קרובים אל דוד רמז 40, נהריה, ישראל | חריטה אומנותית קרובים אל | ספא קרובים אל שיבולים, ישראל | אימון אישי קרובים אל רחוב 03, ג'סר א זרקא, ישראל | מהנדסים קרובים אל | הכנה לגיוס קרובים אל הגדוד העברי 99, חיפה, ישראל | דואר קרובים אל | מוניות קרובים אל דרך סיירת שקד, אופקים, ישראל | הובלות קרובים אל | פרזול קרובים אל 3, ישראל | אל פסק קרובים אל שד. יצחק רבין/דרך בן גוריון, עפולה, ישראל | פטנטים קרובים אל | חבלים קרובים אל | מכונות חישוב קרובים אל מחירון מיכלי מים | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון חומרי שרברבות | מחירון פריקסט | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון מתקני הסקה | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון פנלים מבודדים | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון כיורים | מחירון תוספות למחירי קירות אבן מורכבים | מחירון עבודות עפר ותשתיות לניקוז | מחירון בניה בבלוקי פוליביד | מחירון בניה בבלוקי פומיס | מחירון חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון ספחים לצנרת נחושת | מחירון שוחות מפוליאתילן | מחירון נורות (אוזרם או פיליפס) | מחירון בדיקת D.C.P, קידוחי ניסיון וחדירות הקרקע | מחירון מתקני טיהור מעפר ובריכות שיקוע וחמצון | מחירון בניה בבלוקי בטון | מחירון מסננים | מחירון צינורות עגולים מפלדה | מחירון סורגים, מעקות, מכסים וסבכות מפלדה | מחירון תעלות רשת ברזל | מחירון עבודות מיוחדות בקירות אבן | מחירון בנית כיסי גרירה | מחירון רצפות מאריחי אלומיניום | מחירון איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקירות תת | מחירון פיטינגים | מחירון בטון לשיפועים על גגות | מחירון בניה בבלוקי אשקלית 268 | מחירון צינורות עגולים מפלדה | מחירון מיון הסתכלותי | מחירון מיכלי מים מפוליאתילן | מחירון בלוקי  סיליקט | מחירון שוחות בקרה לתיעול (ניקוז) | מחירון צבעים אטומים לעץ ולמתכתבפני כב' השופט אריאל חזק מבקש יהודה אסרף ת"ז: XXXXXX875 נגד משיבים 1.כונס נכסים רשמי באר שב | 07 דצמבר 2014 לפני: כב' הסגנית נשיא איטה קציר התובע: ג'אלב אבו חמדה, ת.ז. XXXXXX567 ע" | בפני כב' השופטת ניצה מימון שעשוע מבקשים 1. מדינת ישראל נגד חשודים 1. מיכאל משה בנישו לכבוד : רשו | בית משפט השלום בקריות מ"י 51564-01-12 תחנת זבולון - מדינת ישראל נ' פוקלונסקי 26 ינואר 2012 | 02 מרץ 2015 לפני: כב' הרשמת מירי שי-גרינברג התובע: איגור שסטקוב ע"י ב"כ: עו"ד יעק | בקשה מס' 1 בפני כב' הרשמת הבכירה גילה ספרא - ברנע מבקש מואיד ג'מאל נגד משיבה רשות השידור | בפני כב' השופט אלכסנדר רון מבקשים 1. מדינת ישראל נגד חשודים 1. ע אלכרי מוגרבי 2. שאדי אבו זינה 3 | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ע 20783-10-11 הרוש נ' עיזבון המנוח אברהם ביטון ז" | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 2814/97 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט י' | לפני כבוד השופט ג'ורג' אזולאי - נשיא תובעת 1. מוסך דיזל סאלח שהואן בע"מ נגד נתבעים החלט | בפני כב' השופט ד"ר עמי קובו מדינת ישראל המאשימה נגד 1.רפי מכאלי (עציר) 2.זאב טננבאום (עציר) | בפני כב' סגן הנשיא, השופט גיל דניאל תובעת עיריית אשדוד נגד נתבע יצחק ביטון נוכחים: ב"כ התוב | 22 אוקטובר 2013 לפני: כב' השופטת קרן כהן התובע arnon yodnkonjong, דרכון תאילנדי מספר 736426V - ה | בפני כב' הרשמת בכירה יפעת ביטון אונגר מבקשים 1. תמר אדרי נגד משיבים 1. מרכז רפואי ספיר בית חולים | החלטה בתיק בג"ץ 8174/01 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 8174/01 בפני: כבו | בית משפט השלום בתל אביב - יפו מ"ת 53253-12-11 מדינת ישראל נ' מספי(עציר) 10 יוני 2012 בפני כ | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט שלמה (אטינגר) נחשון מבקשים יעקב חודורוב נגד משיבים החלטה להקראה ליום | החלטה בתיק בש"פ 6269/10 בבית המשפט העליון בש"פ 6269/10 בפני: כבוד הנשיאה ד' ביניש המבקש: י | בפני כב' השופט שלמה בנג'ו מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 2. מאייד חמדון הודעה לא קוזז הקנס | לפני כב' השופטת גלית אוסי שרעבי תובעים 1. הראל חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. רפאל בוטיק 2. | בפני כב' השופט בני שגיא, סגן נשיאה מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. סאהר מראיטה (עציר) 2. שאד | החלטה בתיק בג"ץ 4623/14 בבית המשפט העליון בג"ץ 4623/14 לפני:כבוד השופט נ' סולברג העותרים:1 | בית משפט השלום באשקלון ה"פ 47714-07-11 מולי נ' ממן ואח' תיק חיצוני: 23 אוקטובר 2011 בפנ