מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

מירה לובינסקי
המבקשת
(המערערת)
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

המבקשת בעצמה
בשם המשיב - עו"ד רועי שביט

החלטה

השופטת יעל אנגלברג שהם

1. לפניי בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בתל -אביב-יפו, שבו נדחתה תביעת המבקשת להורות למשיב (להלן - "המוסד") לבטל שומות דמי ביטוח לשנים 1999-2006, שנקבעו לה לאחר שסווגה כ "עובדת עצמית" בשנים אלה (השופטת רוית צדיק ונציגי הציבור אלכסנדר לוין ויוסף פרלמן; ב"ל 5571-09; ניתן ביום 28.8.12; להלן - " פסק הדין").

הרקע לבקשה

2. העובדות הרלוונטיות נקבעו על ידי בית הדין האזורי כדלקמן - המבקשת עסקה בגביית דמי שכירות מנכסים החל משנת 1979 ועד לשנת 1999 ונרשמה כ "עוסק מורשה"; בשנת 1999 הקימה המבקשת את חברת " דיוק (מ.י) מינהל וחשבונאות בע"מ" (להלן - "החברה") כחברה משפחתית , והיא שימשה כבעלת מניות וכבעלת שליטה בה; משנת 1999 הצהירה המבקשת כי היא "עקרת בית" וכי לא חולקו דיבידנדים על ידי החברה וכך נרשם מעמדה ; משך כל השנים המשיכה המבקשת לבצע את אותה עבודה.

3. בחודש 2/09 חייב המוסד את המבקשת ב תשלום דמי ביטוח כ"שכירה" על פי שיעור המינימום בחברה משפחתית , וזאת רטרואקטיבית משנת 1999 ועד לשנת 2007. המבקשת ערערה על קביע ת מעמדה כ"שכירה" (ב "ל 3083/09), המוסד חזר בו מקביעה זו, וביום 5.8.09 שינה את מעמדה של המבקשת ל "עובדת עצמאית", וזאת רטרואקטיבית משנת 1999 ועד לשנת 2007, ובהתאם לכך חויבו ההכנסות בדמי ביטוח לשנים 2007-1999. כנגד החלטה זו הגישה המבקשת תביעה לבית הדין האזורי, שבמסגרתה העלתה, בין היתר, טענת התיישנות.

4. בית הדין האזורי דחה את התביעה וקבע כי לכתחילה סווגה המבקשת כעקרת בית היות שלא עמדה בתנאים הנדרשים להגדרתה כ"עובדת עצמאית", וזאת על פי ההגדרה שהייתה עד לשנת 1998. ואולם , החל מ שנת 1998, משתוקן חוק המוסד לביטוח לאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן - " החוק") ו נקבעו בו תנאים חלופיים להגדרת מבוטח כ "עובד עצמאי", חויבה התובעת בדמי ביטוח בהתאם להכנסה שהתקבלה. עוד קבע בית הדין האזורי כי אין לראות את המבקשת כ"עקרת בית", כי בדין סווגה כ"עובדת עצמאית" החל משנת 1998, ו אף בהמשך, בשנת 1999, עת פעלה במסגרת החברה , משכה את רווחיה שלא בדרך של חלוקת דיבידנד ואף השתמשה ברכב של החברה לצרכיה הפרטיים.

בכל הנוגע לטענת ההתיישנות שהעלתה המבקשת, קבע בית הדין האזורי בהסתמך על הלכת כרמלי (דב"ע (ארצי) לה/0-22 המוסד לביטוח לאומי - כרמלי, פד"ע ו 371), כי חבות בדמי ביטוח אינה נתונה להתיישנות, בהיותה חלק ממארג הזכויות והחובות על פי החוק. עוד נפסק כי כל עוד תלוי ועומד בפני בית דין זה ערעור (עב"ל 1844-09-10) כנגד קביעת בית הדין האזורי בעניין לבנה חג'ג' (ב"ל 3142/09) - ש ם נקבע כי את עקרונות ההתיישנות שנקבעו על ידי בית המשפט העליון בהלכת נסייר (ר ע"א 187/05 נסייר נ' עיריית נצרת עילית , ניתנה ביום 20.6.10), יש להחיל גם ביחס לדרישות חוב המוגשות על ידי המוסד לתקופה העולה על שבע שנים - לא ניתן לסטות מהלכת כרמלי.

5. המבקשת הגישה ערעור על פסק הדין. ביום 29.5.13 התקיים דיון קדם בערעור ובתומו נדרשה המבקשת למסור עמדתה באשר להסדר שהוצע במהלך הדיון. ביום 27.6.13 הודיעה המבקשת כי היא עומדת על ערעורה , וביום 11.7.13 הגישה בקשה דחופה ל"ביטול חיוב בקנסות שנעשה במקביל להליך המשפטי", היא-היא הבקשה שלפניי (להלן - "הבקשה").

הבקשה וטענות הצדדים

6. לטענת המבקשת, נאלצה לחתום, תחת מחאה, על הסדר תשלומים עם המוסד ובמעמד החתימה בוטלו, כמקובל במוסד בהסדרי חוב, כל הקנסות והעיקולים שהוטלו בגין אי תשלום דמי הביטוח משך כל השנים . ואולם, משהגישה תביעתה לבית הדין קמא שב המוסד וחייב אותה בתשלום הקנסות האמורים. לדברי המבקשת, בעשותו כן פגע המוסד בזכות הגישה שלה לערכאות משום שהקנסות עלולים להכריע אותה ; הליכי הגבייה שנקט נעשים מתוך נקמנות אישית ; הסכום הכולל של הקנסות עומד על שיעור של שליש עד מחצית החוב ומגיע עד כדי מאות אלפי שקלים, שבגינם משלמת המבקשת כ- 15,000 ₪ מידי חודש בחודשו.

7. המוסד נדרש להגיש תגובתו לבקשה עד ליום 21.7.13. לבקשתו ניתנה אורכה להגשת התגובה עד ליום 31.7.13. עד עתה לא הגיש המוסד עמדתו, אשר על כן ניתנת החלטה זו ללא תגובת המוסד.

הכרעה

8. לאחר שבחנתי את טענות המבקשת, לרבות את פסק דינו של בית הדין האזורי, הגעתי לכלל מסקנה כי בשלב זה יש להיעתר לבקשה ולעכב את גביית הקנסות עד להכרעה בערעור. להלן טעמיי.

9. נקודת המוצא היא כי הגשת ערעור לא תעכב את ביצועו של פסק דין שעליו מערערים. נטל השכנוע כי קיימת הצדקה לחרוג מכלל זה מוטל על המבקש ונסמך על שניים: סיכויי הערעור להתקבל הם גבוהים ומאזן הנוחות נוטה לטובתו, בין היתר במובן זה כי ביצועו המיידי של פסק הדין יקשה מאד על השבת המצב לקדמותו, ועלול לגרום למבקש העיכוב נזק בלתי הפיך אם הערעור יתקבל (רע"א 6480/00 עיריית תל-אביב-יפו נ' בצלאל , (2000); י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995) עמ' 859 ואילך).

10. ולענייננו. באשר לסיכויי הערעור - נוכח העובדה שהערעור מעורר שאלה משפטית עקרונית לעניין תחולת עקרונות ההתיישנות על דרישת חוב בגין דמי ביטוח לתקופה העולה על שבע שנים, ומאחר שסוגיה זו טרם הוכרעה על ידי בית דין זה, אין לקבוע בשלב זה כי סיכויי הערעור משוללי יסוד.

באשר למאזן הנוחות - משמדובר בבקשה לעיכוב גביית קנסות אשר תשלומם בוטל וחודש ; משבחר המוסד שלא ליתן כל תגובה לגופה של בקשה חרף אורכה שניתנה לו, לבקשתו, ובכך לא הביע למעשה כל התנגדות לה ; מש לא מצאתי כי ייגרם למוסד נזק בלתי הפיך כתוצאה מעיכוב גביית הקנסות; ו משמנגד מדובר בסכומים נכבדים שגבייתם תכביד על המבקשת - ובנסיבות מסויימות ניתן לקחת שיקול זה בחשבון לצורך בחינת מאזן הנוחות (ע"א 2976/12 בראל נ' קאופמן, ניתן ביום 26.11.12), נחה דעתי כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשת.

11. סיכומו של דבר - משאין לומר כי הערעור משולל יסוד , ומש הנזק שעלול להיגרם למבקשת עולה על הנזק למוסד, מצאתי כי יש לעכב את גביית הקנסות עד להכרעה בערעור.

12. סוף דבר - הבקשה מתקבלת כאמור בסעיף 11 לעיל .

ניתנה היום, ב' אלול תשע"ג (08 אוגוסט 2013) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

אינטרקום קרובים אל Unnamed Road, Kfar Netter, ישראל | מדריכי טיולים קרובים אל דרך אלטנוילנד, הרצליה, ישראל | כימיקלים קרובים אל גיורא יוספטל 1, נתניה, ישראל | ילדים קרובים אל עמנואל אולסבנגר 115, ירושלים, ישראל | טלפונים קרובים אל הגפן 43, קדרון, ישראל | נעליים קרובים אל נתיבי איילון, תל אביב יפו, ישראל | נעליים קרובים אל שביל ישראל, צפת, ישראל | מכבסות קרובים אל דרך מנחם בגין, טבריה, ישראל | קרוואנים קרובים אל פנחס רוזן 2, חיפה, ישראל | הידראוליקה קרובים אל 4, אשקלון, ישראל | יועצי מס קרובים אל בית עלמין, מצפה רמון, ישראל | ציוד לאירועים קרובים אל שמואל 3, נתניה, ישראל | מחסני קירור קרובים אל הרצל 2-8, בית שאן, ישראל | שידוכים קרובים אל השיבולים 57, דימונה, ישראל | איפור קרובים אל לכיש 18, אשקלון, ישראל | ציוד לימי הולדת קרובים אל תכלת מרדכי 11, בית שמש, ישראל | מיקרופילם קרובים אל סיני 5, קרית שמונה, ישראל | זיווד אלקטרוני קרובים אל הרצל 66, קרית מלאכי, ישראל | חימום קרובים אל 226, בית הגדי, ישראל | אחזקה קרובים אל הדישון 22, ירושלים, ישראל | רפואה אלטרנטיבית הקליניקה לאיבחון וטיפול ברעננה | מועדון זמר פרלה שירה ישראלית בהרצליה | ליטוש והברקה ב.ל.פוליש בתל אביב - יפו | גריל סברס - מרכז שטח ישראלי בירושלים | טיולים ביס"ש הר מירון במ. אזורית מרום הגליל | פירות וירקות יום טוב חיים בירושלים | ניהול הבנייה הורוביץ אלכסנדר פרוייקטים בע"מ בתל אביב - יפו | אלקטרומכניקה סולרום אלקטרוניקה בע"מ בראש פינה | מצבות מצבות יעקב ומאור ביאזי בירושלים | הכנה לגיוס ביג - פק בע"מ בתל אביב - יפו | עניבות אל-רם מוצרי אפנה בע"מ ברמת גן | טיסנים ועפיפונים ספיד קונטרול במודיעין | טכנולוגיות ירוקות סולאר סנטר באור עקיבא | חדרים נקיים יובל תכנון וביצוע מערכות אויר 2004 בע"מ ברמת הכובש | מודד ס.א.ב מדידות בנצרת | מכונות מזון כהן כל ביצוע בנשר | מולטימדיה זניט מדיה ברמת גן | ציוד משרדי בלוי ר.צ. בירושלים | פיצוחים מעוז הגרעין והתבלין המקורי במבשרת ציון | טיהור שפכים שלף הנדסה בקדימהמחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון חומרי שרברבות | מחירון מתקני הסקה | מחירון סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון משטחי בטון | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות | מחירון גינון והשקיה | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון חומרי שרברבות | מחירון מעליות | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון מחיצות מודולריות למשרדים | מחירון צינורות נחושת | מחירון חיתוך קרקע (חפירה) לקירות סלארי עם תמיסת בנטונייט | מחירון יח' טיפול באוויר מסוג מפוח נחשון דקורטיביות מוזנות מים קרים | מחירון צבע חוץ | מחירון ספחים מגולוונים | מחירון שוחות מפוליאתילן | מחירון חוליות מבטון טרום | מחירון מסננים | מחירון תקרות פריקות מאריחים מינרליים | מחירון אביזרים במקלחת ממתכת מצופה כרום | מחירון תקרות מבטון ט | מחירון מתקנים וציוד לבריכות שחיה | מחירון קורות פלדה לעוגנים זמניים | מחירון תילי אלומיניום | מחירון חלון מסתובב אופקי, חלון מסתובב אנכי (מתהפך | מחירון תושבת למזגן ושונות | מחירון צינורות | מחירון סורגים ופרגולות | מחירון צינורות לתיעול )ניקוז( | מחירון צביעה וסימון דרכים | מחירון אגרגטים מיוחדים | מחירון כיורים וקערות | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשים | מחירון שיגומים (דיפון) מכלונסאות עם תמיסת בנטונייט | מחירון סגירות אנכיות ואופקיות מגבס | מחירון חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום | מחירון רשת סיבי זכוכית | מחירון זכוכית מרושתת | מחירון אריחים לבריכותהחלטה בתיק בש"פ 1651/07 בבית המשפט העליון בש"פ 1651/07 בפני: כבוד השופט ס' ג'ובראן העוררת: | החלטה בתיק ע"א 1796/09 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 1796/09 וערעור שכנגד בפני: כבוד הרשמ | פסק-דין בתיק ע"א 9192/04 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 9192/04 וע | בפני כב' העו"ד - מנהל מנ"ת מירב ברייר המבקש/התובע 1. חסן גרב נגד הנתבעת/המשיבה 1. פרי | פסק-דין בתיק בג"ץ 6202/12 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 6202/12 לפני:כב | בפני כב' השופטת כרמלה האפט מבקשים 1. עימאד אבו כשק נגד משיבים 1. האחים טרכטינגוט הודעה התביעה נפ | החלטה בתיק בש"א 313/15 בבית המשפט העליון בש"א 313/15 לפני:כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין | פסק-דין בתיק ע"א 6407/04 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 6407/04 בפ | 15 15 דצמבר 2015 לפני: כב' סגן הנשיאה אילן סופר המערערת: דינה אלקיים, ( ת.ז.-XXXXXX044) ע" | בפני כב' השופט יעקב וגנר, שופט בכיר תובעים ליאורה פימה נגד נתבעים יניב מאירוב החלטה התיק נקבע לת | בפני כב' השופט ד"ר יובל ליבדרו המאשימה: מדינת ישראל ע"י ב"כ עו"ד לבנת רחמים | בקשה מס' 1 בפני כב' השופטת כרמית פאר גינת מבקש מיגירוב בכטיאר נגד משיבה מדינת ישראל החלטה 1. | בפני כב' השופטת רות וקסמן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם ד"ר ארוין נלו הבר נוכחים ב"כ ה | 23779-03-13 בפני כב' השופטת דרורה בית אור – סגן נשיא המבקשת מדינת ישראל – לשכת תביעות נגב ע" | החלטה בתיק בג"ץ 6083/12בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 6083/12 - ג' לפני:כבוד הרשמת ליאת ב | לכבוד, גב' ציפי טוקר בית הדין הארצי לעבודה קרן היסוד 20 ירושלים  הנדון: תשלום למומחה רפואי - בית | בקשה מס' 1 בפני כב' הרשמת הבכירה גילה ספרא - ברנע מבקשים נגד משיבה טטינה פוריקובה (מלחובה) ה | בית משפט השלום בירושלים ת"א 14324-08 ציגנסקי ואח' נ' י.אליה ובניו בע"מ 20 פברואר 2 | בפני כב' השופטת מרים קסלסי מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. אורן טמסוט החזרת מוצגים מקורים מצ | מספר בקשה:6 בפני כב' השופט רונן פלג התובעת טמפו תעשיות בירה בע"מ נגד הנתבע צבי מימון החלטה | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 45180-03 מ.ז. לוי חברה לבניין בע"מ נ' מנהל מקרקעי יש | לפני כב' סגנית הנשיאה השופטת, רחל קרלינסקי המבקשת אלה עקיבא נגד המשיבות החלטה 1. לפני בקשת הסתלק