Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 87

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/cities.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 88

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 87

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/encities.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 88

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 87

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/rucities.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 88

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 87

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/arcities.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 88

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 117

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/fields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 118

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 117

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/enfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 118

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 117

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/rufields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 118

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 117

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/arfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 118

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 147

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/subfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 148

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 147

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/ensubfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 148

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 147

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/rusubfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 148

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 147

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/arsubfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 148

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 179

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/pages.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 180

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 179

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/enpages.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 180

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 179

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/rupages.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 180

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 179

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/arpages.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 180

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 233

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/featured.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 234

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/src/base.php on line 308
בפני כב' הרשם הבכיר יניב בוקר התובעת מרסל אוקנין נגד הנתבעות 1.שופרסל בע"מ 2.ניופאן בע"מ פסק דין בפני תביעתה של התובעת לפיצוי
מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/src/pdsearch.inc.php on line 52

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/judges.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/src/pdsearch.inc.php on line 53
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' הרשם הבכיר יניב בוקר

התובעת

מרסל אוקנין

נגד

הנתבעות

1.שופרסל בע"מ
2.ניופאן בע"מ

פסק דין

בפני תביעתה של התובעת לפיצוי בסך של 20,000 ₪ בגין נזקים ועגמת נפש שנגרמו לה, לטענתה, בשל ליקויים חמורים שנתגלו במכונת כביסה שרכשה מאת הנתבעת מס' 1, בסך של 1,298 ₪.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות של הצדדים, על נספחיהם (הנתבעת מס' 2 נטלה על עצמה את מלוא האחריות גם בשמה של הנתבעת מס' 1), בחקירות התובעת ונציגת הנתבעת מס' 2, הגב' טלי און, ובסיכומי טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להידחות, בכפוף להחלפת מכונת הכביסה במכונה חדשה, כפי הצעתה של נציגת הנתבעת מס' 2 בדיון, לפנים משורת הדין.

ראשית, יש לומר כי על פני הדברים הטענה כי לתובעת נגרמו נזקים בסך של 20,000 ₪ בגין רכישת מכונת כביסה בעלות של 1,298 ₪, היא טענה מופרכת, מופרזת וחסרת הגיון.

טענתה של התובעת, כי סירבה לתיקון המכונה על ידי הנתבעות והעדיפה, במשך מספר חודשים, לכבס את הכבסים באופן ידני או באמצעות הובלתם לדירת ביתה, אינה אלא פעולה בניגוד גמור לנטל הקטנת הנזק.

בנוגע לחובת הקטנת הנזק בנזיקין נפסקו הדברים הבאים: 
""הלכה פסוקה היא, כי על הניזוק מוטל הנטל - נטל ולא חובה (ראה ג' טדסקי, "הנטל ובעיית האונס והסיכול" משפטים טז (תשמ"ו-מ"ז) 335) - להפחית הנזק שעוולת המזיק גרמה לו. נטל זה נקבע במפורש בחקיקה באשר לפיצוי בגין הפרת חוזה (סעיף 14(א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970). חרף היעדרה של הוראה מפורשת בעניין זה בפקודת הנזיקין [נוסח חדש], הלכה פסוקה היא, כי נטל דומה קיים גם בדיני הנזיקין (ראה ע"א 592/66 [3]; ע"א 320/87 [4]). הבסיס האנאליטי לנטל זה אינו נקי מספקות.... 
נטל ההוכחה בעניין הקטנת הנזק מוטל על המזיק-הנתבע. הוא מבקש להפחית מהשיעור הרגיל של הפיצוי המוטל עליו, ועל-כן עליו העול לשכנע, כי הניזוק-התובע לא עשה להפחתת נזקו (ראה ‎DAMAGES (LONDON, 15TH ED., 1988) 172 
H. MCGREGOR, ON). מה תוכנו של נטל זה? הגישה המקובלת הינה כי הקטנת הנזק כוללת בחובה אמת-מידה אובייקטיבית. על הניזוק לנקוט, להקטנת נזקו, כל אותם אמצעים שאדם סביר היה נוקט בנסיבות העניין....". 
(מתוך ערעור אזרחי מס' 252/86 יצחק גולדפרב נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פורסם בפדאו"ר – גוגל – ההדגשות שלי – י.ב.).

ברי, כי בנסיבות העניין, היה על התובעת להקטין את נזקיה ולא להעצימם, וזאת באמצעים שאדם סביר היה נוקט בנסיבות העניין, כגון, רכישת מכונת כביסה חלופית (ולו מיד שנייה); הסכמה לתיקון המכונה ולו כאמצעי זמני לפני הגשת תביעה לביטול העסקה כולה; וכיוצא בזה.

לא היה מקום שהתובעת תעצים את נזקיה לסך של 20,000 ₪, קרי – לסכום העולה 15 מונים על סכום רכישתה של המכונה. והרי לו הייתה התובעת רוכשת, באופן מיידי, מכונת כביסה חדשה מספק אחר, לא היו נזקיה עולים בהרבה על סכום המכונה שנרכשה .

עוד אציין כי קיימות סתירות בגירסאותיה של התובעת, בכל הנוגע לטענתה בעניין מועד פנייתה הראשונה לנתבעות בנוגע לליקוי שנתגלה במכונה.

בכתב התביעה טענה התובעת כי פנתה "בהמשך לאחר שבועיים" – כלומר, כשבועיים לאחר קבלת המכונה, ואילו בדיון טענה כי פנתה לאחר " 3 או 4 ימים" לנתבעת מס' 1, ואילו לנתבעת מס' 2 פנתה לאחר "כשבוע".

לעומתה, בכתב ההגנה טענה הנתבעת מס' 2 כי התובעת פנתה לראשונה רק כחודשיים לאחר מועד אספקת המכונה לביתה.

אומנם, בית המשפט לתביעות קטנות רשאי לקבל ראיה שאינה קבילה, ואינו כבול בסדרי הדין (סע' 62 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984), ואולם, נשמר הכלל לפיו "המוציא מחברו עליו הראייה" ועל תובע המבקש להוציא מחברו, להוכיח ברמת ההוכחה הדרושה במשפט אזרחי את כל יסודות תביעתו.

התובעת לא הרימה את הנטל המוטל עליה, להוכחת המועד הראשון בו פנתה אל הנתבעות בנוגע לתקלה שנתגלתה במכונה.

התובעת יכולה הייתה להמציא פלט שיחות מספק שירותי הטלפון או הטלפון הנייד שלה ; אישור העברה בפקס או כל מסמך אחר אשר יעיד על מועד פנייתה הראשונה לנתבעות, והיא לא עשתה כן.
כידוע, הימנעות מהבאת ראיה פועלת לחובתו של הנמנע מהבאתה:  
"...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה , היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה"
(ע"א 548/78 שרון נ' לוי, פ"ד לה (1) 736 – ההדגשה שלי – י.ב.). 

מועד הפנייה הראשונית הינו משמעותי לאור טענתה של התובעת כי הייתה זכאית לביטול העסקה כולה, ולא לתיקון הליקוי (ראה לעניין זה תקנה 2(1) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 ולפיה המועד הינו 14 יום מיום קבלת הטובין).

לאור כל האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי לא עלה בידי התובעת להוכיח כי, בכלל הנסיבות, כולל מועד פנייתה הראשונה לנתבעות, עמדה לה הזכות לביטול העסקה כולה או לסירוב להצעת הנתבעות לתיקון המכונה במעבדתן.

מכל מקום, לאור הצעת נציגת הנתבעת מס' 2, בדיון, לפנים משורת הדין, אני מורה כי הנתבעת
מס' 2 תחליף את מכונת הכביסה הנמצאת בדירת התובעת במכונת כביסה חדשה מדגם זהה או שווה ערך, וזאת בתוך 7 ימים מיום קבלת פסק הדין , על חשבונה של הנתבעת מס' 2 (כולל הוצאות ההובלה).

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

שאר רכיבי התביעה – נדחים.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר-שבע בתוך 15 ימים מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, ט' אב תשע"ג, 16 יולי 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

יציקה קרובים אל | מהנדסי תעשייה וניהול קרובים אל | אחזקה קרובים אל | שיווק ופרסום קרובים אל | אופנועים קרובים אל | העתקות אור קרובים אל | מזרנים קרובים אל | אנימציה קרובים אל | כבלים קרובים אל | מים קרובים אל | כלים ואביזרים לבית/עסק קרובים אל | גמילה קרובים אל | קוסמטיקאיות ומכוני יופי קרובים אל | מדע קרובים אל | ציוד לימי הולדת קרובים אל | ועידות וכנסים קרובים אל | אינסטלטורים קרובים אל | באולינג קרובים אל | כלי בית קרובים אל | מברשות קרובים אל מחירון תשתיות תקשורת | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון עבודות איטום | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון קירות תמך מקרקע משוריינת | מחירון גידור | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון עבודות עפר | מחירון פנלים מבודדים | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות טיח | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה | מחירון צינורות | מחירון צנרת ומשאבות סחרור | מחירון חומרי עזר לטפסנות | מחירון חוליות מבטון טרום | מחירון יריעות ביטומניות עם וללא השבחת פולימרים | מחירון לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך | מחירון צינורות חשמל ממתכת | מחירון חומרים לאיטום מישקים | מחירון תילי פלדה | מחירון חיפוי קירות פנים | מחירון תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס | מחירון קונסטרוקציה לתקרה אקוסטית | מחירון מגדלי קירור | מחירון רעפי פלדה | מחירון לוחות מיתוג ובקרה למתך נמוך | מחירון צינורות ופרופילים מפלדה | מחירון ש"ע פועלי בנין | מחירון לוחות מודולריים מפוליקרבונט )פוליגל( בדרגות שקיפות שונות | מחירון במות הרמה ומלגזות | מחירון גופי תאורה פלורסנטיים | מחירון במות הרמה ומלגזות | מחירון מיכלי הפרדה (שיקוע) ובורות רקב | מחירון הריסת מרצפים, קירות, מחיצות ותקרות | מחירון דיזל גנרטורים | מחירון מדי מים ומקטיני לחץ | מחירון איטום רצפות | מחירון כבלים ומוליכים | מחירון צנרת ומשאבות סחרור | מחירון חלונות מפרופיל אלומיניום דמוי "בלגי"בפני כב' השופט אליהו בכר התובעת אולמי אחוזת הכרמל בן חמו בע"מ ע"י ב"כ עוה"ד | בפני כב' השופט יונתן אברהם עותרים עומר טנא (אסיר) נגד משיבים החלטה אני קובע מועד לדיון בעתירה לי | בקשה מס' 1 בפני כב' הרשמת הבכירה גילה ספרא - ברנע מבקשים ע"י ב"כ עוה"ד ע. ברג | בפני כב' הרשמת בכירה סיגל אלבו תובעים 1. דוד זכאי נגד נתבעים 1. משה שפירו 2. יעקב וובר הודעה הרי | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ 8602/99 בפני: כבוד השופט י' אנגלרד המבקש | לכבוד לשכת הוצל"פ עכו רח' יהושפט 15, עכו, 24513 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: | בפני כב' השופט הרווי גרובס תובעים 1. נתנאל חנוכה נגד נתבעים 2. וובנש נאוה מלכה הודעה מצ"ב כ | לפני כב' השופט הבכיר שכיב סרחאן התובע דוד יעקובסון נגד הנתבעת עיריית נצרת עילית החלטה מעיון בתיק | מספר בקשה:8 בעניין: פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ ע"י ב"כ עו"ד ד"ר א. ורשה ואח | החלטה בתיק בג"ץ 2606/09 בבית המשפט העליון בג"ץ 2606/09 בפני: כבוד השופט א' רובינשטיין העות | בפני כב' השופט שלמה פרידלנדר המבקשת מדינת ישראל נגד המשיב יצחק מור (עציר) <#1#> נוכחים: המבקש | בפני כב' השופטת מגי כהן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם גאבר שאכר <#1#> נוכחים: ב"כ המאשימ | בבית המשפט העליון דנ"פ 9384/01 דנ"פ 600/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק העותר בדנ"פ 9384/0 | בקשה מס' 1 בפני כב' השופטת עפרה אטיאס מבקשים נגד משיב רנדה יאסין דראשה החלטה ניתנת ארכה כמבו | בפני כב' השופט משה הולצמן תובעים מוסא אלקרינאוי נגד נתבעים החלטה תיק זה הועבר לטיפולו של מותב זה | החלטה בתיק ע"א 3036/11 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 3036/11 - ד' לפני:כבוד הרשמת ליאת בנ | בית משפט השלום בחדרה ת"ט 45272-01-12 קרקובסקי נ' קניאס תיק חיצוני: 1213421114 01 פברואר 201 | בפני כב' השופט אהרן האוזרמן מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. מכלוף חזן בקשה לעדכון פרטי חשבון | החלטה בתיק בג"ץ 6898/13 בבית המשפט העליון בג"ץ 6898/13 לפני:כבוד השופט ע' פוגלמן העותרת:מו | החלטה בתיק רע"א 9385/12 בבית המשפט העליון רע"א 9385/12 לפני:כבוד השופט נ' סולברג המבקשת:הנ | בית משפט השלום ברחובות מ"ת 25811-06-11 מדינת ישראל נ' עטייה(אחר/נוסף) תיק חיצוני: 3638/11 ב | בית הדין הארצי לעבודה עב"ל 4431-06-11 פסק הדין ניתן ביום ...... דוד אוחנה המערער המוסד לביטוח ל | בית משפט השלום בנצרת ת"א 47866-05-11 עראבה נ' הכשרה ביטוח חברה לביטוח בע"מ מספר בקשה:2 | לפני כב' השופטת שוש שטרית מספר תהליך: 2 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 23 פב | החלטה בתיק עע"ם 7182/11 בבית המשפט העליון בירושלים עע"ם 7182/11 בפני: כבוד הרשמת דנה כהן-ל