מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

לפני כב' השופטת אסתר דודקביץ

התובעים

נגד

הנתבעים

נגד

צדדי ג'

<#1#>
נוכחים:
ב"כ התובעים וצדדי ג' עו"ד מריצה דוידוף-יעקובי
התובעת 2 בעצמה
ב"כ נתבעים 1-2 עו"ד ליטוין ועו"ד סילש
ב"כ נתבעת 3 - עו"ד בלגה

פרוטוקול
עו"ד דוידוף יעקבי:
שקלנו בכובד ראש את הסיכונים והסיכויים של התובעים בתיק זה. הבאנו בחשבון טענות הנתבעים 1 ו-2 את המצב המשפטי הקיים ואת ההתפתחויות האחרונות כאשר קרנית הודיעה על משיכת הודעת צד ג' כנגד התובעים. לאחר שיקול דעת ובחינת הדברים לעומק, הגענו למסקנה שלא נוכל להסכים להצעה לסלק את התביעה בסכום של מיליון ₪ נטו. אין סיבה שהכשרת הישוב תשלשל לכיסה 300,000 ₪ על חשבון האלמנה. אין סיבה שנסכים לכך לאחר שמיעת הראיות סיכומים בכתב ושמיעת טיעון בעל פה, כאשר ההצעה המקורית ניתנה על בסיס הלכת עמר, כל היתר הוא מתמטיקה פשוטה.
בפן המשפטי, החזרה מההסכמה נעשתה לאחר שיקול דעת. לפני שב"כ הנתבעים 1 -2 נתן עמדתו. זכותם של התובעים לחזור בהם מהסכמתם שלא הגיע לכלל הסכם מחייב. אני מבקשת לקבל התנצלותי, הכל נעשה בתום לב, אולי בגלל חוסר ניסיון מסוים בניהול שיחות מסדרון מצידי.

עו"ד סילש:
אנחנו רחוקים מלהיות מאושרים מסכום הפשרה שגובש. יחד עם זאת הסכמנו לו כדי לסיים את הפרשה הזאת בצורה הוגנת וראויה. אנחנו חושבים שמה שנעשה כאן לא נובע מתמימות וגם לא מחוסר ניסיון אלא מדובר בתרגיל מאוד מתוחכם שבמסגרתו לאחר שגובשה הבנה כספית שהייתה טעונה אך ורק אישור סופי של המבטחת, קרנית חזרה בה מההודעה לצד ג' שהיוותה שוט משמעותי מבחינת התובעים ואז כששוט זה הוסר בחרו התובעים במודע לחזור בהם מההסכמה שניתנה על ידי באת כוחם לאחר שיצאה לקבל אישור התובעת ולא כחלק משום שיחת מסדרון, ההפך הוא הנכון, אנחנו נשארנו באולם כאשר התהליך הזה קרה. בעקבות ההסכמה ניתנה הסכמת קרנית והדברים ברורים.
הסכום וויתור קרנית על ההודעה לצד ג' היה כרוך אחד בשני לאורך כל הדרך. טענו בסיכומים טענתנו ביחס להלכת עמר במידת הצורך נביא זאת פעם נוספת לעיונו של בית משפט עליון הנכבד. יש לנו גם טענה לפיה העדר כיסוי ביטוחי מהווה סוג של הפרת חובה חקוקה עומדת בנפרד לשאלת החבות בגין אירוע התאונה הנזיקי, בסופו של דבר אנו מדברים על 5% מהתיק מפני שבשילוב הכולל של הסכום ששולם ע"י קרנית פלוס סכום המל"ל פלוס הסכום שהסכמנו לשלם, אנו מגיעים לכ- 3,800,000 ₪ מתוך נזק מירבי של 4 מיליון , גם לגבי הנזק יש לנו טענות שלטעמי צריכות להתקבל ביחס לבסיס השכר היינו שהנטו שווה לברוטו והן ביחס לכאב וסבל שלאור השנים האבודות יש מקום להפחית אותו. גם אם יתקבלו טענות התובעת אנו מקווים לפסק דין שהוא נמוך מההצעה ייתכן באותו גבול שעליו הוסכם. מכל הטעמים ראוי שהתובעת תשקול צעדיה, ככל שתעמוד על מתן פסק דין נבקש שהדברים יבואו לידי ביטוי במסגרת הוצאות ההתדיינות.

עו"ד בלגה:
עמדת קרנית שלא לעמוד על הודעת צד ג' לא הייתה קשורה לסכום. אם חברי רמז שהדברים משולבים אין לכך שחר.

עו"ד סילש:
אנו טוענים שהעדר הכיסוי הביטוחי מכל טעם שהוא יצר תקלה ציבורית, התקלה בבסיס הדיון כאן. להגיד שלתובעים הנכנסים בנעליו של המנוח ז"ל אין שום אחריות להיבט הזה זה היתממות. יכול להיות שמבחינה משפטית הטענה הזו תידחה למרות שאני מאמין בה. אבל היא עומדת בנפרד לשאלה של עצם הזכאות ולא נדונה בהלכת שליסל.

לאחר הפסקה:
עו"ד דוידוף יעקבי:
לאור דברי בית משפט ולאחר שיחה ממושכת עם מרשתי בחוץ, לצרכי פשרה נסכים להצעת בית משפט לפיה ישלמו הנתבעים 1 ו-2 סכום נוסף של מיליון ₪ בתוספת שכ"ט.
הסכום ששילמה קרנית הושקע לטובת הקטינים.
ב"כ הצדדים:
לנוכח המלצת בית המשפט ומבלי להודות בכל טענה שהיא ולצרכי פשרה הגענו להסכמה כדלקמן:

א. התובעים 2-4 מצהירים כי הם היורשים על פי דין והתלויים היחידים במנוח אדוארד קרופיצקי ז"ל (להלן:"המנוח").

ב. לאור הצהרה זו ולנוכח הסכומים ששילמה קרנית בעבר לתובעים ומהם נוכו תגמולי המל"ל ישלמו הנתבעים 1 ו-2 באמצעות הנתבעת 2 סך של 1,000,000 ₪ בצירוף שכ"ט בשיעור 20% ומע"מ כחוק. הסכום האמור ישולם לסילוק סופי מלא ומוחלט של כל טענות התובעים כלפי הנתבעים בגין התאונה מיום 18.8.09 ובגין פטירת המנוח עקב תאונה זו. הסכום לעיל ישולם גם לסילוק כל תביעת מיטיבים באשר היא כאשר הנתבעים מודעים לתגמולי המל"ל אשר נוכו כאמור מהפיצוי ששולם ע"י קרנית. אין באמור לעיל כדי להוות הודאה כלשהי בזכות כלשהי של המל"ל כלפי הנתבעים 1 ו-2 כאשר כל זכות כזו מוכחשת. אין בניכוי תשלומי המל"ל מהסכום ששילמה קרנית כדי להוות הודאה בזכות של המל"ל לחזור אל קרנית, כולו או חלקו.

ג. סכום הפשרה ישולם בהמחאה לפקודת ב"כ התובעים תוך 30 יום מהיום.

ד. בנוסף לסכום האמור לעיל תשיב הנתבעת 2 לקרנית סך של 12,000 ₪ בתוספת 11% ומע"מ וזאת בהמחאה לפקודת קרנית אשר תימסר לב"כ קרנית בתוך 30 יום מהיום.

ה. הצדדים כולם מוותרים בזאת זה כלפי זה על כל טענה נוספת הקשורה ו/או נובעת לתאונה מושא התביעה ו/או לפטירת המנוח בעקבותיה על כל השלכותיהן. האמור לעיל לא יחול על טענות שבין הנתבעים לבין עצמם ביחס לתביעת מל"ל עתידית ככל שתוגש, אם תוגש וטענות הצדדים בעניין זה תישמרנה להם, לרבות טענת ההתיישנות.

בית משפט הנכבד מתבקש לתת תוקף של פסק דין להסכמה זו ולאשר שההסכם הוא לטובת הקטינים וליתן הוראות מתאימות ביחס להשקעת כספי הקטינים.

<#7#>
פסק דין

אני מאשרת את הסכם הפשרה דלעיל, קובעת כי הוא לטובת הקטינים ונותנת לו תוקף של פסק דין.

כספי הקטינים יושקעו בהתאם להחלטתי מיום 24.7.12, בשינויים המחויבים.

כל צד יישא בהוצאותיו.

הנתבעים 1 ו-2 יישאו ביתרת האגרה והתובעים פטורים מתשלום יתרת אגרה לנוכח הסכומים ששילמה הנתבעת 3 ושישלמו הנתבעים 1 ו-2.

<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ה סיון תשע"ג, 03/06/2013 במעמד הנוכחים.

אסתר דודקביץ, שופטת

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

גיל הזהב קרובים אל 40, קרית גת, ישראל | תכשיטים קרובים אל 302, פדויים, ישראל | ריקוד קרובים אל שבזי 4-10, יבנה, ישראל | חיתוך בלייזר קרובים אל אפיקים בנגב, באר שבע, ישראל | פאבים-בארים קרובים אל בן עמי, עכו, ישראל | סוכנויות ידיעות קרובים אל מבוא החרמון 22-26, קרית גת, ישראל | השכרת רכב קרובים אל דרך הנביאים, אופקים, ישראל | מוצרים חסיני אש קרובים אל אברהם מאפו 4, ירושלים, ישראל | קפה קרובים אל גיבורי ישראל 9, אשקלון, ישראל | השקעות קרובים אל דרך העמק 14-22, נצרת עילית, ישראל | גרפיקה קרובים אל Unnamed Road, Kiryat Yam, ישראל | אינסטלטורים קרובים אל | ביוטכנולוגיה קרובים אל הרב יעקב משה טולדאנו 41-47, בית שאן, ישראל | מוזיקה קרובים אל יהלום 39, זכרון יעקב, ישראל | עבודות עפר קרובים אל הדולב 35, כפר הנגיד, ישראל | כבישים קרובים אל שביל ישראל, חדרה, ישראל | טיפול משפחתי קרובים אל הדר 9-13, קיסריה, ישראל | אולפני הקלטה קרובים אל 531, הוד השרון, ישראל | אימוץ ילדים קרובים אל כביש החוף, נתניה, ישראל | חומרי יצירה קרובים אל אבן סינא 29, אום אל-פחם, ישראל | מסגריה סורגי פארס בע"מ בירכא | פלסטיק אר.די סוכנויות בכפר שמריהו | מצברים מצברי בר יהודה בנשר | טכנאי מוביילי בכאבול | ניהול נכסים דירות ניהול נכסים ויזמות בתל אביב - יפו | כספומט בנק אוצר החייל בע"מ בנתניה | מחצבה מחצבי אבן בע"מ באשרת | מתנות עוגנים פתרונות עיגון בע"מ ברמת גן | חימום אורן ידי זהב בירושלים | ייעוץ מערכות מידע צפרוני תמר פתרונות הדפסה בשוהם | מנעולן זקי שרותי מנעולנות לרכב באשדוד | וטרינר פוטריאן יעקב באשדוד | רואה חשבון מחאג'נה עומר באום אל-פחם | באולינג בולה באולינג בחולון | חיילים משוחררים מנטור לחיים בגדרה | גלריות וחנויות צילום סילבר מרכז לימודים והכשרה בע"מ במגדל תפן | טיפול אישי אוריאל-דדון חנן באשקלון | נגר דארלן - ארליקטקס בע"מ בבאר שבע | עיבוד נתונים חשבים בתל אביב - יפו | טלפונים בזק סטור בחיפהמחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון תבניות לתקרות | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון סלילת כבישים ורחבות | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון עבודות מינהור | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון גידור | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון חומרי חשמל | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון פיתוח נופי | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון שעות עבודה לעובדי מעבדות קרקע, דרכים ובטון | מחירון ארונות לשירותי אורחים ולאמבטיה עם כיורי משטח | מחירון ארגזי פרחים, אדניות ועציצים | מחירון תבניות מפח לקירות ועמודים מרובעים | מחירון פירוק ריצוף, פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח | מחירון ציפויים, צביעה וליטוש משטחי בטון | מחירון צינורות פלסטיים מפוליאתילן | מחירון אגרגטים מיוחדים | מחירון ממטירים/מתזים | מחירון שונות | מחירון יסודות וכלונסאות בטון | מחירון ספחים ואביזרים | מחירון צינורות פלדה מגולוונים | מחירון כבלי אלומיניום | מחירון שינוע והעברת ריהוט | מחירון צבעי פנים וחוץ לקירות | מחירון משתנות מחרס | מחירון ראשי מערכת | מחירון ריצוף באריחי שיש | מחירון רצפה צפה מאריחי אבן | מחירון ארונות לשירותי אורחים ולאמבטיה עם כיורי משטח | מחירון חלון נגרר )הזזה( 3 ו- 4 אגפים - סגנון קלאסי | מחירון ארגזים ובלוקי פוליביד ואגרגט מפוליסטירן  | מחירון זכוכית שטוחה אנטיסא | מחירון סיכוך בלוחות פי.וי.סי ולוחות פוליקרבונט | מחירון בלוקי אינטרבלוק | מחירון מעבר צנרת בקירות | מחירון הריסת תקרות וקורות בטון | מחירון צבעים אטומים לעץ ולמתכת | מחירון גופי מילוי בתקרות צלעות וגגות משופעיםהחלטה בתיק רע"א 5011/06 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 5011/06 - א' ע"א 3133/03 בפני | בפני כב' השופט שאול אבינור מבקשים 1. מדינת ישראל נגד חשודים 1. רציק פינחסוב בקשה לעדכון פרטי חשב | בית משפט השלום בנצרת ת"א 10119-07-10 סלפיתי נ' מועצה מקומית שבלי מספר בקשה:6 בפני כב' ה | בפני כב' הרשם יוסף בן-חמו בעניין: פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980   הפקודה ובעניין: ל | בפני כב' השופט דאוד מאזן תובעת אחים חנא חברה קבלנית לבניין וברזל נגד נתבעת שי - מגן מלגזות בע&qu | בית משפט השלום בנצרת תא"מ 4216-10-11 הראל חב' לביטוח בע"מ ואח' נ' רביד אריה הו | החלטה בתיק ע"א 4969/01 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 4969/01 בפני: כבוד הרשם עודד שחם המע | בפני: כב' השופטת – לילי יונג-גפר, סגנית הנשיא המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמים 1. דיאב ג'נדאו | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו פר"ק 1705-09 כפרי יעקב בע"מ ואח' נ' כונס הנכסים הר | בפני כב' הרשמת בכירה רנה הירש תובעים 1. איתמר מרום נגד נתבעים 1. טניה קוזלוב הוראות לתובע שאינו | לפני כב' הרשמת בכירה איריס ארבל-אסל תובעים 1. פלאפון תקשורת בע"מ נגד נתבעים 1. רפי -ו. שיוו | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. מונגד (בן מג'ד) אבו חאטר (עצי | בית משפט השלום בנתניה מק"מ 50552-03-11 מדינת ישראל נ' יחזקאל 08 ספטמבר 2011 בפני כב' הש | בפני כב' השופטת טלי חיימוביץ מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 2. אוראל אוחנה הודעה לקוח נכבד, הר | פסק-דין בתיק ע"א 7612/07 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 5939/07 ע& | לפני כבוד ה שופטת שוש שטרית המבקש עדנאן אלנימר – בעצמו ע"י בא-כוחו עו"ד שפיק אבו האני נגד | מספר בקשה:16 בפני כב' השופטת אפרת אור- אליאס מבקשים כלל חברה לביטוח בע"מ נגד משיבים החלטה ה | החלטה בתיק בע"מ 4767/12 בבית המשפט העליון בע"מ 4767/12 - א' לפני:כבוד השופט י' דנציגר המבק | החלטה בתיק רע"א 544/13 בבית המשפט העליון רע"א 544/13 לפני:כבוד השופט נ' סולברג המבקש:יונה | לפני כב' הרשם בכיר עדי סומך תובעים 1. ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. עמית סולומון 2 | בפני כב' השופטת שושנה פיינסוד-כהן תובעים שאכר בדארנה ואחיו בע"מ נגד נתבעים אס. אנד.אר שיקום | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. שמואל גבריאלי 2. יורם גבריאלי 3. דורון גבריאלי נגד נתבעים 1 | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת דנה עופר המבקש אלכסנדר ליסי נגד המשיב יחיא שעבאן החלטה לפניי התנגדות