מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

מספר בקשה:4
בפני
כב' השופט כרמי מוסק

המבקש-הנושה
בנק לאומי לישראל בע"מ

נגד

המשיבים

החלטה

1. לפניי בקשת הנושה (בנק לאומי לישראל בע"מ) להורות, כי חוב שנוצר כלפיו בחשבון משותף לחייב ולאשתו אינו חוב בר תביעה בהליך הפש"ר, ועל כן יש להורות כי הבנק רשאי להמשיך ולגבות את החוב שנוצר בגין הלוואות שנלקחו בחשבון, וזאת מתוך הכספים המופקדים לחשבון הנ"ל.

2. מהעובדות עולה, כי מדובר בחשבון עו"ש שנפתח בבנק לאומי בשנת 2008, בסניף מעלה אדומים, כאשר את החשבון פתחה הגב' שרה אוחיון, שהיא אשת החייב. לטענת הנושה, אשת החייב ניהלה את החשבון ובשנים 2009-2010 היא לקחה שלוש הלוואת מהנושה. דברים אלה נתמכים בתצהיר שהוגש מטעם מנהלת במרכז הגבייה של הנושה וכן במסמכים בנקאיים שצורפו לתצהיר.

3. צו כינוס נכסים ניתן כנגד החייב ביום 18.10.10.

4. לטענת הנושה, החייב מעולם לא הודיע לנושה כי ניתן צו כינוס נכסים. עוד עולה מהמסמכים הבנקאיים, כי החייב היה מיופה כוח בחשבון הבנק, אולם לפני מתן צו הכינוס מעולם לא היה שותף בחשבון או הבעלים של החשבון בדרך כלשהי.

5. ביום 2.6.11, דהיינו כ-7 חודשים לאחר מתן צו הכינוס, הצטרף החייב כשותף לחשבון הבנק. הנושה טוען, כי החייב הסתיר ממנו את העובדה כי ניתן כנגדו צו כינוס נכסים, אחרת לא היה מאפשר מהלך שכזה. הנושה צירף את המסמכים המלמדים על הצטרפותו של החייב כשותף לחשבון בתאריך הנ"ל, דבר שהחייב אינו מכחיש.

6. ביום 19.12.11 התקיים דיון בבית המשפט בדבר הכרזתו של החייב כפושט רגל, לדיון התייצבו החייב ובא כוחו. בדיון טען בא כוח החייב, כי מדובר בהלוואות שנטל החייב בעצמו. מכך עולה, כי כביכול החייב נטל הלוואות מהנושה עוד טרם מתן צו הכינוס נגדו. מדובר במצג שאינו עולה בקנה אחד עם העובדות כפי שפורטו לעיל, שכן את ההלוואות נטלה אשת החייב.

7. מאחר והמידע האמור לא הוצג לפני בית המשפט בדיון הנ"ל, הורה בית המשפט לחייב לחדול מהחזר ההלוואות. יש להניח, כי אילו היה הנושה מתייצב לדיון ומציג את המסמכים שהוגשו לבית המשפט, היה נערך בירור בעניין זהותו של הלווה מהנושה.

8. לאור כל האמור, טוען הנושה כי לפי הוראות סעיף 71(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 (להלן: " הפקודה"), יש לקבוע כי החוב שנוצר בגין ההלוואות האמורות אינו בר תביעה במסגרת הליכי הפש"ר.

9. בסעיף 71(א) הנ"ל מוגדרים החובות שיהיו בני תביעה בהליך פשיטת הרגל, והם "חוב וחבות קיימים או עתידיים, וודאיים או מותנים, החלים על החיי ביום מתן צו הכינוס או שיחולו עליו לפני הפטרו עקב התחייבות מלפני מתן הצו". עולה, כי יצירת החוב בגין אותן הלוואות הייתה לפני מתן צו הכינוס, אולם מי שיצר את החוב היא אשת החייב ולא החייב עצמו, ועל כן אין הוא חייב בהחזר חוב ההלוואות כלפי הנושה.

10. החייב הגיב וטען, כי מדובר בהלוואות שנטל יחד עם אשתו, וכי בקשת הנושה נובעת מכך שהנושה אינו מרוצה שניתן צו כינוס נכסים ועל כן אין הנושה יכול לפרוע את ההלוואות. לא ראיתי בתגובת החייב הסבר המניח את הדעת באשר לשינוי הפתאומי שחל בבעלות בחשבון הבנק, דהיינו כי שבעה חודשים לאחר מתן צו הכינוס מבקש לפתע החייב להצטרף ולהיות הבעלים בחשבון הבנק יחד עם אשתו. מהלך שכזה לאחר שניתן צו כינוס נכסים דורש אישור של בית המשפט. החייב לא ראה לנכון לעשות כן. כמו כן, לא טרח החייב ליידע את בית המשפט בעת הדיון בהכרזתו כפושט רגל כי כך עשה. עולה, כי החייב הטעה את בית המשפט כאשר טען כי מדובר בהלוואה שהוא נטל בעצמו. ברור כי עובדה זו אינה נכונה בעליל וחבל שכך נטען לפני בית המשפט.

11 הנאמן הגיב גם הוא לטענות הנושה. לטעמו של הנאמן, אין לקבל את עמדת הנושה משום שמדובר בחייב שנטל הלוואות ועל כן אין הוא יכול להעדיף נושים, דהיינו לאחר מתן צו הכינוס עליו להפסיק לפרוע את אותן הלוואות.

12. עוד טענו החייב והנאמן, כי מדובר בחשבון בנק שלתוכו מוכנסים משכורת החייב וקצבת הזקנה של החייב, וכמו כן נכנסים לחשבון מדי חודש הכנסות אשת החייב שהן מפנסיה ומקצבת הזקנה. לפיכך, פרעון ההלוואות מתוך אותו חשב ון למעשה נעשה מתוך הסכומים הנ"ל, דהיינו מכספים שמופקדים על ידי החייב ואשתו.

13. מכל האמור עולה כי במישור העובדתי יש לקבל את עמדת הנושה, היינו: כי את ההלוואות נטלה אשת החייב, שעה שהחייב לא היה בעלים בחשבון הבנק. החייב הפך לבעלים במשותף עם אשתו כאמור כ-7 חודשים לאחר מתן צו הכינוס נגדו. החייב לא ביקש את רשות בית המשפט להפוך לבעלים של חשבון בנק. עובדות אלה לא הובאו לידיעת בית המשפט בדיון שנערך ביום 19.12.11.

14. לפיכך, לא ניתן לקבל את טענות החייב והנאמן, כי מדובר בחוב של החייב כלפי הנושה. מדובר בחוב של אשת החייב כלפי הנושה.

15. יוער, כי הכנ"ר הגיב לבקשת הנושה וטען כי אם יתברר שמדובר בהלוואות שלא נטל החייב, אלא אשתו, רשאי הנושה להמשיך ולפעול ולגבות את ההלוואות מאשת החייב. כאמור, אכן כך עולה מהעובדות שהוצגו לפניי.

16. עוד עולה מדפי החשבון שהגיש הנושה, כי סך כל החזרי ההלוואות הוא סך של כ-1,300 ₪ לחודש. מדובר בסכום נמוך יותר מהסכומים שנכנסים לחשבון הבאים מטעמה של אשת החייב, כפי שפורט לעיל. לפיכך, אין מדובר בניכוי סכומי הלוואות מתוך הכספים שנכנסים לחשבון ומקורם בחייב.

17. הצדדים גם טענו באשר לסמכות בית המשפט לשנות החלטות שניתנו במסגרת ההליך מבלי להיזקק לערעור בעניין זה. סעיף 181 לפקודה קובע, כי בית המשפט רשאי "לחזור ולעיין בכל צו שנתן מכוח סמכותו בפשיטת רגל, לבטלו או לשנותו".

18. ברור, כי לאחר שבית המשפט הורה לחייב להפסיק לפרוע את ההלוואות, התבררו עובדות שלא עמדו לפני בית המשפט בשעה שהחליט כך. בנסיבות העניין, כפי שפורטו לעיל, ראוי לשנות החלטה זו ולראות בחוב ההלוואות כלפי הנושה כחוב שאינו נכלל במסגרת חובות החייב בהליך הפש"ר. מדובר בחוב של אשת החייב ישירות כלפי הנושה ועל כן אני מתיר לנושה להמשיך ולגבות את סכום ההלוואות מתוך חשבון הבנק.

19. בסוף החלטה זו מצאתי לנכון להעיר, כי התנהלות החייב, כפי שפורטה לעיל, אינה מקובלת, הן בכך שלא פנה לבית המשפט לקבל רשות להצטרף כבעלים לחשבון בנק והן בכך שלא פירט את העובדות המלאות והנכונות בדיון שנערך בבית המשפט. בשלב זה לא ראיתי מקום לנקוט עמדה או הליך כלשהו כלפי החייב. ראוי כי הנאמן והכנ"ר ישקלו עניין זה, ובמידת הצורך יבואו בבקשה מתאימה לבית המשפט, אם יראו זאת לנכון.

ניתנה היום, כ' אייר תשע"ג, 30 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.

כרמי מוסק, שופט

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מדליות וגביעים קרובים אל | עמילי מכס קרובים אל ויקטור מנביץ', נהריה, ישראל | צבעים קרובים אל הר נבו 6, יבנה, ישראל | שידוכים קרובים אל בן איש חי 16, בית שמש, ישראל | מצבות קרובים אל עין משק 22-32, מצפה רמון, ישראל | סיעוד קרובים אל דרך קיבוץ גלויות 107, תל אביב יפו, ישראל | אטרקציות קרובים אל שביל ישראל, בית חנניה, ישראל | טיולים קרובים אל תל צבי 128, פרדס חנה כרכור, ישראל | אוניות/ספנות קרובים אל ויקטור מנביץ', נהריה, ישראל | עורכי דין קרובים אל 412, אור יהודה, ישראל | לחצנות מתכת קרובים אל בית השואבה 18, אבן יהודה, ישראל | מטאורולוגיה קרובים אל Unnamed Road, Beit HaGadi, ישראל | חקירות קרובים אל שלמה המלך, ערד, ישראל | נגרים קרובים אל 25, ישראל | מזכירות קרובים אל דרך פיק"א 81, פרדס חנה כרכור, ישראל | חדרי חזרות קרובים אל המעפיל 19-35, דימונה, ישראל | מהנדסים אזרחיים קרובים אל שדרות יגאל אלון, באר שבע, ישראל | מיזוג אוויר קרובים אל הדקל 32-46, כרמיאל, ישראל | אינסטלציה קרובים אל ענבר 15-25, קיסריה, ישראל | מתקני וציוד הרמה קרובים אל שדרות מנחם בגין 1591, בית שאן, ישראל | תמלול תל"י תדמית לעסקים בפרדס חנה-כרכור | כרטיסים כרדיס מחקר ופיתוח בע"מ בכפר סבא | יבוא ויצוא חלון לחו"ל בבאר שבע | מדרגות מדרגות אזולאי ברחובות | משתלה משתלת יעל רם בחרות | קאנטרי קלאב הנא פיטנס בדאלית אל-כרמל | אדריכל גאון עפר במבשרת ציון | כלי עבודה "טל" צבי מי-טל ברחובות | מיטות עיסוי דוקטור כיף ברמת גן | ישיבה "נחלת הלויים" בחיפה | לובינג אימפקט בתל אביב - יפו | מגיה גרייבסקי חיה בפתח תקוה | חיתוך בלייזר לירליר דיזיין Lirlir design בברור חיל | סוכן ביטוח ירון בן עמי באילת | מורשי טאבו טאבו ישיר קו מנחה בע"מ בתל אביב - יפו | מחשבים אש מחשבים ביבנה | מיכלים ב.א.ט. חברה לתעשיה ופיתוח (1995) בע"מ בעכו | קונסטרוקציות מתכת נ.כהן מתכת בע"מ בירושלים | אביזרים אורטופדיים אורוטופדיה כרמיאל בע"מ בכרמיאל | לוחות הוראה ותכנון כדורי אמצעי הדרכה בע"מ בתל אביב - יפומחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון עבודות טיח | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון משטחי בטון | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון מוצרי נגרות | מחירון ריהוט חוץ | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון מיכלי הדחה | מחירון חומרי צביעה | מחירון מערכות אוטומטיות לכיבוי אש במים (ספרינקלרים) | מחירון חומרים פולימריים נוזליים לאיטום והלבנה | מחירון תבניות לתקרות | מחירון ספחים מגולוונים | מחירון איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה | מחירון טיפול בעץ ומתכת | מחירון חומרי זגגות | מחירון מסלעות גנניות | מחירון בדיקות תקינות מרחב מוגן ומערכות הבניין | מחירון אספקת מים קרים וחמים | מחירון מתקני טיהור מעפר ובריכות שיקוע וחמצון | מחירון קירות תמך מסוג "צוקית" | מחירון ריצוף בשטיחים | מחירון ברזים וסוללות | מחירון צנרת פלדה (שחור) | מחירון ממטירים/מתזים | מחירון נקודות שונות | מחירון צינורות נחושת | מחירון מפרידי שומן מפוליאתילן | מחירון תיבות CI | מחירון חומרים צמנטיים הידראוליים | מחירון הריסת תקרות וקורות בטון | מחירון מוצרים לייצוב קרקע | מחירון מערכות הסקה | מחירון צבע חוץ | מחירון תאי בקרה עגולים לביוב | מחירון עגלות | מחירון שסתומים לביובבפני כב' השופטת הדס פלד תובעים 1. שחף חברה לשיפוצים לבניין ולשיקום מבנים נגד נתבעים 1. האגודה לק | החלטה בתיק בג"ץ 3515/14בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3515/14 לפני:כבוד | מספר בקשה:1 בפני כב' השופטת כרמלה האפט המבקשת שירלי גריב (סלמה) נגד המשיבה מדלן ג'יאקפולי הח | בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים ע"פ 28273-07-11 טורגמן נ' מדינת ישר | בפני כב' השופט צבי פרנקל תובעים 1. ערן לוי נגד נתבעים 1. בלדי בע"מ הודעה הדיון הקבוע בפני ה | בפני כב' הרשם הבכיר בן שלו התובע עלי אבו נאב נגד הנתבעת שירביט חברה לביטוח בע"מ הודעת העוזר | בפני כב' השופטת בכירה פנינה ארגמן מאשימה 1. פרקליטות מחוז חיפה - פלילי נגד נאשמים 1. אמן אסצלו ( | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 4734/00 בפני: כבוד השופטת ד' ביניש כבוד השופט | בית משפט השלום בבאר שבע תא"מ 15089-04-11 דן רכב ותחבורה ד.ר.ת. בע"מ, נ' מטיראת ואח' | בפני כב' השופט שי משה מזרחי, ד"ר עמנואל כץ ועוה"ד צפורת בלאושטיין המערער: פלוני נגד המ | לכבוד משרד המשפטים/לשכת הוצל"פ תל אביב ויצמן 1, תל אביב - יפו, 64239 הנדון: עיקול על כלל נכסי ה | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשם שמעון רומי משיבה/זוכה בלוסטון גרופ הפקות בע"מ - ח"פ 51392303 | מספר בקשה:7 בפני כב' השופטת שלהבת קמיר-וייס מבקשים נגד משיבים תנופורט (1990) בע"מ החלטה ארכ | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 4122/02 בפני: כבוד השופט א' גרוניס העותר: בת ח | המבקשת: תלמוד תורה וישיבת קרית ספר ובית התבשיל בעה"ק ירושלים תבב"א (ע"ר) נגד המשיבות: | בית המשפט המחוזי בבאר שבע עפ"א 11999-07-11 אלטורי ואח' נ' מ.י. ו.מח.לתכנון ובניה מחוז ד | בית משפט השלום בעכו ת"א 3752-12-11 חאמד ואח' נ' חמאד ואח' בפני כב' השופט אברהים | בית המשפט המחוזי בירושלים בפני כב' השופט נֹעם סולברג ה"פ 9422-08-11 בעניין: אלדד עמרני ע&qu | מספר בקשה:1 בפני כב' השופטת סבין כהן מבקשים נגד משיבים החלטה דוחה הדיון כמבוקש ליום 2.1.13 שעה 9 | בפני כב' הרשם יוחנן גבאי תובעים 1. יונתן סירי נגד נתבעים 1. ג'רוס עלא 2. אגד אגודה שיתופית ל | בפני כב' השופט ציון קאפח עותרים 1. דיא אלאדין אבו סביח (אסיר) נגד משיבים 1. משטרת ישראל/שרות בתי | לפני כב' השופטת אוסילה אבו-אסעד מספר תהליך: 20 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיו