מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופט ד"ר עמי קובו

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

נגד

מאהר טאהא

הנאשמים
ב"כ המאשימה: עו"ד אמיר ברק
ב"כ הנאשם: עו"ד זובידאת אברהים, ממשרד עו"ד סלימאן סעדיה

גזר דין

רקע

טיעוני הצדדים
3. ב"כ המאשימה, עו"ד אמיר ברק, עמד על חומרת העבירה, ועתר להטיל על הנאשם ענישה במסגרת מתחם קנס הולם שבין 40,000 ₪ ל- 70,000 ₪.
4. לטענת ב"כ הנאשם, עו"ד סולימאן סעדיה, הנאשם הודה באשמה. מצבו הכלכלי בכי רע. ב"כ הנאשם טען כי מתחם העונש ההולם הינו בין 8,000 ₪ ועד 30,000 ₪, וביקש להקל עמו בשל מצבו הכלכלי.
5. הנאשם עצמו הביע צער וחרטה על מעשיו.
דיון וגזירת הדין
6. סעיף 13(ב)(1) לחוק קובע כדלקמן:
"העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור:
משליך פסולת או מלכלך את רשות הרבים בניגוד להוראות סעיף 2, למעט השלכת פסולת כאמור בסעיף קטן (ג)."
7. סעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 קובע כדקלמן:
(א) על אף האמור בכל חוק, מקום שהוסמך בית המשפט בחוק להטיל קנס, רשאי הוא להטיל –
(1) אם קבוע לעבירה עונש מאסר עד ששה חדשים או קנס בלבד, או קנס שלא נקבע לו סכום - קנס עד 14,400 שקלים חדשים;
(2) אם קבוע לעבירה עונש מאסר למעלה מששה חדשים ולא יותר משנה - קנס עד 29,200 שקלים חדשים;
(3) אם קבוע לעבירה עונש מאסר למעלה משנה ולא יותר משלוש שנים - קנס עד 75,300 שקלים חדשים;
(4) אם קבוע לעבירה עונש מאסר למעלה משלוש שנים - קנס עד 226,000 שקלים חדשים.
8. כלומר, על אף שהעבירה של השלכת פסולת ברשות הרבים הינה עבירה שעונש של שנת מאסר בצידה, ועל-פי הדין הכללי עונש הקנס המרבי בגינה היה אמור להיות 29,200 ₪, הרי שהמחוקק שינה מהכלל הרגיל, וקבע בגין העבירה האמורה קנס מירבי בסכום של 226,000 ₪, אשר שמור על-פי רוב לעבירות שעונשן למעלה משלוש שנות מאסר. בכך ביקש המחוקק ליתן ביטוי לצורך בענישה כלכלית לעבירות מסוג זה.
9. בקביעת מתחם העונש ההולם בהתאם לעקרון ההלימה יש להתחשב בערך החברתי שנפגע, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנוהגת ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה. במקרה דנן, הערך החברתי אשר נפגע הינו ההגנה על איכות הסביבה. השלכת פסולת פוגעת בנוף הציבורי, במשאבי הטבע ובאיכות החיים של הציבור.
10. בחינת מידת הפגיעה בערך המוגן מובילה למסקנה כי מדובר בפגיעה משמעותית. מדובר בשני מקרים, בזה אחר זה, של השלכת פסולת ממשאית. מדובר בכמויות משמעותיות של פסולת שהושלכה, ומכאן שמידת הפגיעה בערך המוגן אף היא משמעותית.
11. בחינת מדיניות הענישה הנוהגת מעלה כי במקרים דומים הוטלו על נאשמים עונשים של קנסות בשיעור של עשרות אלפי ₪, כמפורט להלן:
א. בעפ"ג (מח' מרכז-לוד) 35313-07-12 צארצור נ' מדינת ישראל (30.12.12) נדון עניינו של נאשם אשר הורשע לאחר שמיעת ראיות בכך שבהיותו הבעלים והנהג של משאית, שפך פסולת ופסולת בניין בשטח פתוח ברשות הרבים. בית-המשפט המחוזי הקל בעונשו, כך שנגזר עליו קנס כספי בסך של 55,000 ₪, 6 חודשי פסילת רישיון נהיגה על תנאי, וחתימה על התחייבות בסך 100,000 ₪. בית-המשפט המחוזי ציין כי במקרים דומים, אשר הוזכרו אף על-ידי בית-המשפט קמא, הוטלו קנסות בסך של 30,000 ₪.
ב. בת"פ (פ"ת) 3753-1-10 מדינת ישראל נ' שתיווי (26.1.12) נדון ענינו של נאשם אשר הורשע בשלושה אישומים של השלכת פסולת ממשאית, ונדון לקנס בסך של 110,000 ₪.
ג. בת"פ (ראשל"צ) 1311-10-11 מדינת ישראל נ' אליקים בן ארי בע"מ (15.4.12) נדון עניינם של שני נאשמים שהורשעו בעבירות של השלכת פסולת ונדונו, בהתאם להסדר טיעון, לקנסות בסך של 40,000 ₪ ו- 20,000 ₪.
ד. בת"פ (פ"ת) 37759-11-11 מדינת ישראל נ' סרסור (30.1.12) הוטל על נאשמים שהורשעו בהשלכת פסולת ממשאית ברשות הרבים לקנסות של 40,000 ₪ ו- 10,000 ₪.
ה. בת"פ (כ"ס) מדינת ישראל נ' כהן (13.6.05) הוטל על נאשם שהורשע בהשלכת פסולת קנס בסך של 8,000 ₪.
12. במסגרת הנסיבות הקשורות בביצוע העבירה (סעיף 40 ט' לחוק), יש לתת את הדעת לשיקולים הבאים:
א. התכנון שקדם לביצוע העבירה; במקרה דנן ניכר כי היה תכנון מוקדם למעשים. הנאשם הגיע בשתי הזדמנויות שונות, בזו אחר זו, לאתר פסולת ממשאית.
ב. הנזק שנגרם מביצוע העבירה; הנזק שנגרם מביצוע העבירה הינו לכלוך רשות הרבים והפגיעה באיכות הסביבה.
ג. הסיבות שהביאו את הנאשם לבצע את העבירה הן כלכליות גרידא. השלכת הפסולת בוצעה מתוך מטרה של רווח כלכלי, וזאת בשים לב לכך שקיימת עלות להטמנת פסולת באתרים מוסדרים.
13. בהתאם לתיקון 113 לחוק העונשין (סעיף 40 יג'), סבורני כי מתחם עונש הקנס ההולם הינו החל מ- 10,000 ₪ ועד ל- 60,000 ₪.
14. במקרה דנן, לא קיימים שיקולים אשר מצדיקים סטייה מהמתחם, לחומרה או לקולא. שיקול ההגנה על שלום הציבור אינו ממין העניין. השיקול השיקומי אף הוא אינו מצדיק חריגה מהמתחם.
15. בגזירת העונש המתאים לנאשם, בגדרי מתחם העונש ההולם, יש להתחשב בנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה (סעיף 40 יא'). במסגרת הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה מן הראוי ליתן את הדעת לנסיבות הבאות:
א. הפגיעה של העונש בנאשם, לרבות בשל גילו, ובמשפחתו של הנאשם; ניכר כי קנס מכביד יפגע בנאשם עצמו, וכן במשפחתו, וזאת בשים לב למצב הכלכלי הקשה של המשפחה.
ב. נטילת האחריות של הנאשם על מעשיו, וחזרתו למוטב או מאמציו לחזור למוטב; הנאשם הודה באשמה.
ג. נסיבות חיים קשות של הנאשם שהיתה להן השפעה על ביצוע מעשה העבירה; כפי שטען ב"כ הנאשם, הרי שהנאשם בעל משפחה. רעייתו סובלת ממחלה קשה, ועליו לסייע לה, באופן אשר משפיע על מצבו הכלכלי.
ד. חלוף הזמן מעת ביצוע העבירה; מדובר בעבירה מחודש מאי, שנת 2010.
ה. עברו הפלילי של הנאשם או העדרו. אין לחובתו של הנאשם עבר פלילי קודם.
16. עוד יש ליתן את הדעת לשיקול הרתעת היחיד בגדרו של המתחם, וזאת בשים לכך שהנאשם עבד כנהג משאית. כן יש ליתן את הדעת לשיקול הרתעת הרבים בגדרו של המתחם וזאת בשים לב לשכיחות ביצוע העבירה.
הקנס הכספי
17. בעבירות אשר נעברות מתוך מטרה כלכלית, על הענישה לכלול רכיב כלכלי משמעותי. הענישה הכלכלית צריכה להביא לידי ביטוי הן את שיקול ההלימה, אשר מחייב יחס הולם בין מעשה העבירה ומידת אשמו של הנאשם לבין העונש שיוטל עליו, והן את שיקול ההרתעה. לפיכך, מול הרווח הכלכלי אשר צפוי היה לנאשם עקב ביצוע העבירה, יש להציב ענישה כלכלית אשר תגרום לכך שביצוע העבירה לא יהיה משתלם. מכאן, שהקנס הכספי צריך להיות בהלימה לתוחלת התועלת של הנאשם מביצוע העבירה.
18. יחד עם זאת, כפי שנקבע בתיקון 113 לחוק העונשין מתחם עונש הקנס ההולם, צריך לקחת בחשבון אף את מצבו הכלכלי של הנאשם. כיום הנאשם אינו עובד עוד כעצמאי, אלא מתפרנס כשכיר, ושכרו מגיע ל- 5,000 ₪ לחודש. לנאשם חובות לבנק בסכומים בלתי מבוטלים (נע/2). הנאשם אף סועד את אשתו, ואף לכך יש השפעה על מצבו הכלכלי (נע/1).
19. באיזון בין השיקולים השונים סבורני כי יש לגזור על הנאשם על הנאשם קנס כספי משמעותי לצד עונשים נלווים.
סוף דבר
20. אשר על-כן, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:
א. קנס כספי בסך של 30,000 ש"ח או 100 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם בעשרה תשלומים חודשיים שווים ורצופים, שהראשון שבהם ביום 1.5.13. לא ישולם תשלום כלשהו במועדו, תעמוד היתרה לפירעון מיידי.
ב. חודשיים מאסר על תנאי לבל יעבור הנאשם במשך שנה מהיום את העבירה שבה הורשע.
ג. 6 חודשי פסילה על תנאי מלקבל או מלהחזיק ברישיון נהיגה, לבל יעבור הנאשם במשך שנתיים מהיום את העבירה שבה הורשע.
ד. הנאשם יחתום על התחייבות בסך של 60,000 ₪ שיימנע מביצוע העבירה שבה הורשע במשך שנתיים מהיום. ההתחייבות תיחתם היום, וככל שלא תיחתם, ייאסר הנאשם למשך 21 ימים.

זכות ערעור לבית-המשפט המחוזי תוך 45 ימים.

ניתן היום, י"ח אדר תשע"ג, 28 פברואר 2013 , בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

יחסי ציבור קרובים אל שביל ישראל, זכרון יעקב, ישראל | אינסטלציה קרובים אל Unnamed Road, Ashdod, ישראל | השקעות קרובים אל ענבלים 46, ערד, ישראל | אופנועים קרובים אל שדרות מנחם בגין, אשקלון, ישראל | חלונות קרובים אל 85, כרמיאל, ישראל | טיסות כיף קרובים אל אליהו בית צורי 7, תל אביב יפו, ישראל | מוקדים טלפוניים קרובים אל 4, ישראל | לימודי שפות קרובים אל 65, עפולה, ישראל | בנקים קרובים אל מבצע סיני 22, בת ים, ישראל | כימיקלים קרובים אל הגולן 7, אשקלון, ישראל | סאונד קרובים אל דרך הדרום, קרית גת, ישראל | רפואה אלטרנטיבית קרובים אל ז"ס (זאב סמילנסקי), רחובות, ישראל | פסיכולוגים קרובים אל כביש החוף, נתניה, ישראל | חגורות קרובים אל דרך משה דיין, חיפה, ישראל | כבישים קרובים אל אפיקים בנגב 4188, באר שבע, ישראל | גדרות קרובים אל הגפן 9, ישראל | תחנות רדיו קרובים אל אדני פז, חדרה, ישראל | אומנויות לחימה קרובים אל שדרות ניצה 4, נתניה, ישראל | שירותים לנכים קרובים אל עליית הנוער 10, קרית שמונה, ישראל | ניהול פרויקטים קרובים אל נחום גוטמן, ראש העין, ישראל | קראטה קראטה-דו ישראל בחופית | יזמות עסקית אדרת - אומנות ניהול המוצר בחיפה | המרת מטבע צ'יינג' בראש העין | לימודי שפות אפטר סקול בפתח תקוה | שלטים סיגנו שילוט מהיר בירושלים | פיצריה פיצה gold בבית שמש | כרטיסים להופעות מופעים ברעננה | מדריך טיולים סגל מרים בחולון | כלי בית כל בו נוסרתי בבאר שבע | תרגום תרגומוטי-שרותי תרגום מסינית בראשון לציון | טפטים רני דאהן - מתקין טפטים בירושלים | אינסטלציה יוסי-מוצרי אינסטלציה בגינתון | אביזרים אורטופדיים מדיאל בדימונה | חינוך סמינר קהילת יעקב בנתיבות | טניס ג.ס. בית ספר לטניס בתל אביב - יפו | לוחות הנצחה וזיכרון גל-עד בע"מ בבני ברק | עץ שטיחי מלכה בירושלים | אנימציה זולר עמית בקיסריה | דיו ומדפסות דיו סרוויס בבני ברק | טוען רבני עמוסי משה-טוען רבני באשדודמחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון פיתוח נופי | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון מיכלי מים | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון מתקני הסקה | מחירון קירות תמך מקרקע משוריינת | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון עבודות מינהור | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון עבודות מינהור | מחירון אביזרים לביוב | מחירון כלונסאות בטון "קטני קוטר" | מחירון מגופים למים | מחירון צבעי פנים וחוץ לקירות | מחירון משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר", ומשטחים אקריליים "קוריאן" | מחירון אגזוזים | מחירון ריצוף באריחי שיש | מחירון מנעולים | מחירון לוחות מיתוג ובקרה למתך נמוך | מחירון חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 3 אגפים ושל 4 אגפים | מחירון משאבות ניקוז | מחירון בלוקים ולבנים לבנית גדרות | מחירון חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב | מחירון מפסקי זרם חצי אוטומטיים | מחירון בניה בבלוקי איטונג | מחירון הריסת מרצפים, קירות, מחיצות ותקרות | מחירון ספסלים, שולחנות וביתנים | מחירון תערובות מלט לריצוף ו | מחירון יחידות טיפול באוויר מיני מרכזיות מסוג מפוח נחשון מוזנות מים קרים | מחירון אריחי "קלינקר" | מחירון איטום רצפות במערכת ביטומנית במריחות חמות | מחירון בידוד עם קליפות סיבי זכוכית | מחירון חומרי עזר לטפסנות | מחירון קירות כובד וגדרות בטון | מחירון ברזיות | מחירון אביזרים לביוב | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשים | מחירון ניקוי, ליטוש והברקה לריצוף ומדרגות | מחירון תקרות וגגות בטון מלא | מחירון משטחים חסיני שחיקה ו/או עמידים כנגד התקפים כימייםבית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 20527-12-09 כהן נ' עיריית תל-אביב ואח' תיק חיצוני: מס | בפני כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר תובע רודי אייזנר נגד נתבעת מ.ל.תקשורת בע"מ פסק דין רקע 1. ב | לפני כב' השופטת איריס סורוקר תובעת: 1. הופמן דנה נגד נתבעים: 1. אריק זלידמן 2. מורג אהרפי הודעה | בפני כב' השופט ירון גת תובעים 1. שרה מרטה צרקה 2. ישיר איי.די.איי חברה לביטוח נגד נתבעים 1. יוני | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 32240-10-11 בית מדרש עמק הלכה בני ברק ואח' נ' צורף וא | בית משפט השלום בכפר סבא תא"מ 36935-09-11 חן המקום בע"מ נ' חמראווי ואח' 23 אפריל 20 | לפני כב' השופט בכיר זיאד הווארי תובעים 1. אמארה יוסף 2. יאסר אמארה נגד נתבעים 1. האפוטרופוס לנכס | בפני כב' הרשמת רות וקסמן תובעים 1. רשות השידור/ המשרד הראשי נגד נתבעים 1. נורית פורטונה בן חמו ה | ניתנה ביום 16 יוני 2015 שריה הלוי המערער - 1.מודיעין אזרחי בע"מ 2.מדינת ישראל המשיבות החלטה השו | בית משפט השלום בירושלים תא"מ 38964-07-11 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' חגוג 04 אפריל 2012 | בית משפט השלום בעכו ת"א 38578-05-11 ח'שאן נ' הראל חברה לבטוח בעמ ואח' בפני כב' | בית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע ת"ד 7430-12-11 מדינת ישראל נ' חסוני תיק חיצוני: 34245562011 | החלטה בתיק ע"א 9596/04 בבית המשפט העליון ע"א 9596/04 בפני: כבוד השופטת מ' נאור המערערים: 1 | לכבוד לשכת הוצל"פ רמלה ויצמן 3, רמלה, 72415 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר תי | לפני: כב' השופטת אורלי סלע - נשיאה התובע: ולדימיר רזניקוב, ( ת.ז.-XXXXXX534) ע"י ב"כ: | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 7673/02 בפני: כבוד השופט א' גרוניס העותרים: 1. | החלטה בתיק בש"פ 8016/15 בבית המשפט העליון בש"פ 8016/15 לפני:כבוד השופט נ' הנדל המבקשת:עדה | לפני כב' הרשם בכיר נועם רף תובעים 1. יוכבד חגית גוכפלד נגד נתבעים 1. מיזם אחזקות (י.ע.ר.) בע&quo | החלטה בתיק רע"ב 7785/07 בבית המשפט העליון רע"ב 7785/07 בפני: כבוד השופטת מ' נאור המבקש: של | בית משפט השלום לתעבורה באילת פ"ל 3767-09-11 מדינת ישראל נ' אוחיון תיק חיצוני: 1259-2010 בפנ | בפני כב' השופטת יעל בלכר מבקשים 1. הראל חברה לביטוח בע"מ 2. יצחק קנדיטי נגד משיבים 1. מניב | בית משפט השלום בנצרת תא"מ 33004-10-11 מרג'יה נ' קלסקוס ואח' תיק חיצוני: בפני כב' | החלטה בתיק בג"ץ 4133/11 בבית המשפט העליון בג"ץ 4133/11 בפני: כבוד השופט א' א' לוי העותר: ל