מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בעניין:
מרדכי שם טוב
ע"י ב"כ עו"ד סלביק רודנקו

המערער

- נ ג ד -

מדינת ישראל
באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים, עו"ד קני טל

המשיבה

פסק דין

ערעור על הכרעת דין של בית משפט השלום בירושלים ( כב' השופט א' רון) מיום 14.02.12 במסגרתה הורשע המערער על פי הודאתו ומכוח אחריותו כמנהל חברת " מאורות הפסגה- עבודות ומוצרי חשמל" (להלן: "החברה") ב-6 עבירות של אי הגשת דוחות על הכנסות החברה לפי סעיפים 216(4) ו-224א לפקודת מס הכנסה ( נוסח חדש), התשכ"ה-1961 (להלן: "הפקודה") וב-5 עבירות של אי הגשת דוחות על הכנסותיו שלו לפי סעיפים 216(4) ו-222(א) לפקודה. כן ערעור על גזר הדין מיום 09.09.12 במסגרתו הושת על המערער בשל ביצוע העבירות מאסר בפועל לתקופה של 8 חודשים, קנס בסך של 12,000 ₪, התחייבות בסך של 50,000 ₪ ומאסר על תנאי לתקופה של 18 חודשים למשך שנתיים בשל ביצוע עבירה נוספת לפי הפקודה. כן הפעיל בית המשפט מאסר על תנאי של חודשיים שהיה תלוי ועומד כנגד המערער, שמחציתו נקבעה בחופף לתקופת המאסר בפועל ומחציתו במצטבר, היינו בסך הכול נקבע כי על המערער לרצות עונש מאסר בפועל של 9 חודשים.

הרקע וההליכים בבית משפט השלום
1. כנגד המערער אשר שימש לפי הטענה כמנהל פעיל בחברה הוגש יחד עם החברה כתב אישום בשנת 2009. לאחר שנתקבלו דחיות חוזרות ונשנות לצורך הסרת המחדלים אשר לא נוצלו ולא הביאו להסרתם, הורשע המערער על פי הודאתו בכתב האישום אשר תוקן כך שכלל עבירות נוספות הנוגעות לשנות מס מאוחרות יותר מאלו שפורטו בכתב האישום המקורי. חרף הודאתו ביקש המערער לבטל את ההרשעה ובקשתו נדחתה ביום 4.3.12 אך ניתנה לו תקופה קצובה לחזור על בקשתו תוך צרוף אסמכתאות שהיה בהן ראשית ראיה לטענתו כי לא הוא היה מנהלה בפועל של החברה אלא קרוב משפחתו אשר הוא זה שהיה האחראי האמיתי לביצוע העבירות. בחלוף התקופה הקצובה הוגשה בקשה נוספת לביטול ההרשעה. גם בקשה זו נדחתה על ידי בית המשפט מכמה טעמים: היעדר ראיות כאמור; נוכח בקשות הדחייה החוזרות והנשנות מטעם המערער שהעידו לדעת בית המשפט על היעדר כוונה לכפור באישומים; גילוי עברו הפלילי של המערער בעבירות דומות; וכן באין מחלוקת כי המערער היה מנהלה הרשום של החברה אשר ידע באותה עת כי הוא נושא באחריות לפעילותה ולכן אין הצדקה לפוטרו מאחריות רק מאחר והוא לא השכיל לפקח כראוי על פעילות המנהל בפועל.

2. בגזר הדין דחה בית המשפט את טענת המערער כי אף אם היו מוגשים הדוחות כנדרש, דוחות אלו היו דוחות הפסד ולכן מדובר בעבירות שהן טכניות בלבד ואינן מגלמות העלמת מס. לדברי בית המשפט דרך העולם היא שחברה איננה מנהלת את עסקיה משך שנים רבות בהפסד ולכן טענה זו מעלה ספקות. כך נקבע כי לאור עברו הפלילי של המערער בעבירות זהות הוא הכיר את המשמעויות של מעשיו ולכן אין להישמע לטענותיו המאוחרות שהועלו לאחר שראה שאינו מצליח להסיר את מחדליו. גם בקשותיו החוזרות והנשנות לדחיות לצורך הסרת המחדלים, מוטב היה לולי היו מוגשות, שכן הן הכבידו על ההליכים בעוד שהיה על המערער לדעת כי לא יוכל לעמוד בהסרתם. לאור זאת ובשים לב להודיית המערער בכתב האישום נגזר עונשו כאמור.

טענות המערער
3. לטענת ב"כ המערער היה מקום לשעות לבקשת המערער לחזור בו מהודאתו. לטענתו לא היה בידי המערער להגיש את הדוחות מפני שמנהלה הפעיל של החברה לא שיתף עמו פעולה ואף סיבך את המערער בחובות והוציא ממנו כספים במרמה, כמו גם תוך זיוף מסמכי בנק. עובדות אלו לא היו ידועות לב"כ המערער עובר להודאת המערער ומפני כך הן משליכות על אחריותו לביצוע העבירות של החברה. המערער עצמו סבר כי הואיל והמנהל הפעיל של החברה היה קרוב משפחתו וכי בסופו של יום אותו מנהל יגיש את הדוחות, הוא לא העלה טענות בדבר אחריותו של המנהל הפעיל עובר להודאתו. לגופו של עניין טען המערער כי טעה בית משפט קמא בכך שקבע שדי בכך שהמערער היה מנהל רשום כדי להרשיעו בעבירות המס. במקרים כאלו יש למצוא קשר ענייני בין תפקיד המערער בחברה לבין תחום ביצוע העבירה, באופן שיהיה בכוחו של המערער למנוע או לצמצם בפועל את מעורבות החברה בביצוע העבירות. המערער עצמו המציא במסגרת בקשתו לחזרה מההודאה חומר ראיות התומך בטענתו כי ניהולו בחברה התבטא אך בביצוע עבודות חשמל מטעם החברה ולא בניהול הכספי שלה, כולל העברת מסמכים להנהלת החשבונות של החברה וטיפול בהגשת הדוחות. הוא העלה את בקשתו לחזרה מההודאה בדיון הראשון שהתקיים מיד לאחר נתינת ההודאה בטרם נשמעו טיעונים לעונש או מתן גזר הדין. העלאת הבקשה לא הייתה לשם הארכת הדיונים שלא לצורך או לדחות את הקץ ללא תכלית. כל בקשתו הייתה אך להביא בפני בית המשפט את מלוא העובדות הרלוונטיות לקביעת אחריותו הפלילית. על אף שהמערער היה מיוצג בעת מתן הודאתו, בקשתו להוכיח את העדר אחריותו האישית מהווה טעם מיוחד לקבלת בקשתו, במיוחד לאור העובדה שלבא כוחו לא היו ידועות העובדות לאשורן בעת מסירת ההודאה לפני בית המשפט. זאת ועוד, טענת המערער לפיה לא שימש מנהלה הפעיל של החברה אינה בבחינת " המצאה לצורכי ההליך", אלא נתמכה בראיות אובייקטיביות שהיה בכוחן, ולו לכאורה, כדי לקבוע שהמערער לא יכול היה למנוע את ביצוע העבירות של החברה.

4. באשר לעונש, למערער נסיבות כלכליות ומשפחתיות קשות שיש מקום להתחשב בהן ולהקל בעונשו. כמו כן, כאמור, נוכח העובדה שהאחריות לעבירות נופלת על כתפיו של בן משפחתו אשר היה אחראי על כל התנהלותה הכספית של החברה ופעל במרמה זיוף והתחזות, בעוד שלמערער לא היה דבר וחצי דבר עם התחום הכספי של החברה, גם לא היה מקום להפעיל את המאסר על תנאי העומד כנגד המערער. מרבית המחדלים כבר הוסרו וכולם הוסרו לגבי השנים שנכללו בכתב האישום המקורי. לגבי המחדלים שטרם הוסרו, המערער עשה כל שביכולתו לעשות על מנת להסירם, אולם הוא נתקל בקשיים הקשורים בסכסוך עם בן משפחתו והם אינם בשליטתו. לעניין הסרת המחדלים הדגיש המערער כי לאחר מתן גזר הדין הוא הגיש דוחות לא מבוקרים המתייחסים למלוא תקופת כתב האישום והדוחות נמצאים בהליכי בדיקה בהתאם להוראת הביצוע של רשויות מס הכנסה המאפשרת הסרת מחדלים על סמך דוחות לא מבוקרים בנסיבות בהן נמצא המערער. בכל מקרה, מתחם הענישה בעבירות מסוג זה נע בין מאסר על תנאי לבין מאסר של חודשים ספורים. לכן, השתת עונש מאסר של 8 חודשים חורג ממתחם הענישה הסביר ומתעלם מנסיבותיו לקולא של המערער בניהן: הסרת מחדלים; אי העלמת המס לאור דוחות ההפסד שהוגשו על ידי החברה והמערער; הכשלת הגשת הדוחות על ידי המנהל בפועל של החברות; מצבו הכלכלי הקשה; והעובדה שהמערער פעל לסגירת העסק ומניעת הישנות העבירות בעתיד. לעניין מצבו הכלכלי הקשה הדגיש המערער כי בשל החובות שנבעו מהעסק וגניבת כספי העסק על ידי קרובו, המנהל בפועל, נפתחו כנגד המערער תיקי הוצאה לפועל רבים אשר בעקבותיהם נאלץ למכור את דירתו.

טענות המשיבה
5. בעניין חזרת המערער מהודייתו ב"כ המשיבה אף הפנתה להודעותיו של המערער שניגבו בחקירת פקיד השומה בהן הודה בפה מלא שהוא שימש מנהל פעיל בחברה והיה בעל זכות חתימה בה. לטענתה ניתן להעלות על הדעת מצב בו יוכיח מנהל שאינו מעורב בניהולה הפעיל של חברה ומכאן שלא יישא באחריות להגשת דוחותיה. ואולם, לא זהו המקרה כאן שבו מדובר בחברה קטנה שהייתה חובה על המערער להראות ניתוק ניהולי בין עיסוקיו שלו בחברה ובין הניהול הכספי שלה. לטענתה אפוא, לא נפל פגם בשתי החלטותיו של בית משפט קמא שלא התיר למערער לחזור בו מהודאתו זאת בין היתר בשים לב לכך שהטענה אכן הועלתה בדיון הראשון לאחר מתן ההודאה, אך זאת כעבור שנתיים ולאחר שבעה דיונים בהם ביקש המערער דחיות כדי להסיר את מחדליו. רק כשבית המשפט הבהיר למערער שאין בדעתו ליתן לו אורכות נוספות להסרת המחדלים, התעוררה הטענה בדבר החזרה מן ההודאה. ההלכה היא שחזרה מהודאה תתאפשר ברשות בית המשפט בנסיבות חריגות שלא התקיימו במקרה זה וזאת כאשר ישנו פסול בהודאה, הנאשם לא מיוצג ואינו מבין את משמעות ההודאה, או שההודאה הושגה בדרך שלא כדין.

6. באשר לעונש, נטען שאכן אין המדובר בעונש קל, אך הוא נמצא במתחם העונשים המקובלים במקרים מסוג זה. מדובר ב-11 אישומים שהמחדלים אודותיהם טרם הוסרו במלואם למרות הדחיות החוזרות שניתנו לשם כך. למערער גם עבר פלילי באותן עבירות מס שבגינן הושת עליו בעבר, בין היתר, מאסר על תנאי שיש להפעילו עם ביצוען של העבירות נשוא הערעור. נכון להיום הדוחות שהגיש המערער באשר לשנות המס החל משנת 2009 לא הוגשו כהלכה, אלא מדובר בדוחות לא מבוקרים. אדרבה, העובדה שהמערער המשיך לעבור את העבירות שעה שהיה תלוי ועומד כנגדו כתב אישום והיה צורך בתיקון כתב האישום באשר לשנות מס נוספות, מהווה נסיבה לחומרה. מה גם שלא הייתה שום מניעה שהמערער יגיש את דוחותיו האישיים, דבר שלא נעשה על ידו, זאת ללא קשר לאחריותו להגשת הדוחות של החברה.

דיון והכרעה
7. סעיף 153 לחוק סדר הדין הפלילי ( נוסח משולב), התשמ"ב – 1982 קובע שנאשם רשאי בכל שלב של המשפט לחזור בו מן ההודיה, כולה או מקצתה אם הרשה זאת בית המשפט מנימוקים מיוחדים שיירשמו. הכלל הוא כי היתר כאמור יינתן רק בנסיבות חריגות, בהתקיים פסול בהודיה עקב פגם ברצונו החופשי או בהבנתו של הנאשם את משמעות הודייתו, או אם ההודיה הושגה שלא כדין באופן המצדיק את פסילתה ( ע"פ 1932/04 רג'בי נ' מדינת ישראל, 14.4.05; ע"פ 3227/10 פלוני נ' מדינת ישראל, 24.1.11). הכללים בנושא זה אינם כללים נוקשים ורשימת הנימוקים הנדרשים אינה רשימה סגורה. עם זאת, קיימים שני סוגי פגמים שיש בהם כדי להביא למתן רשות לנאשם לחזור בו מהודייתו. האחד, נעוץ בנאשם עצמו, קרי, שמצבו הסובייקטיבי הוא כזה שלא ראוי להותיר את ההרשעה על כנה. האחר, נעוץ בהליך עצמו. למשל, כאשר הדרישות הדיוניות לא נתקיימו או כי הסנגור לא הסביר לנאשם כנדרש את מהות ההודיה וכיוצ"ב ( וראו גם ע"פ 6952/10 בשימוב נ' מדינת ישראל, 13.1.11).

8. על פי פשוטם של דברים, אין מקרה זה נכנס לגדרם של אותם מקרים חריגים בהם ניתן היה לשעות לטענתו של המערער ולאפשר לו לחזור בו מהודייתו. הודאת המערער ניתנה שעה שהבין היטב במה המדובר ושעה שהוא הודה הלכה למעשה גם בחקירתו לפני חוקרי פקיד השומה וגם לפני בית המשפט שהוא נושא באחריות לנעשה בחברה. בחקירתו לפי חוקרי פקיד השומה טען המערער כי הטעם שדוחות החברה לא הוגשו, היה בגלל חובות כספיים ולא בשל כך שהוא לא ידע על אחריותו להגשת הדוחות. דברים אלה חזרו בשתי הודעותיו של המערער. בהודעה מיום 17.12.08 ובהודעה נוספת מיום 14.9.11. יתר על כן, בהודעה השנייה מיום 14.9.11 אף ציין המערער כי הסיבה שלא הגיש גם את דוחותיו האישיים הייתה אותה סיבה של קשיים כספיים ואי יכולת לשלם למנהל החשבונות עבור הגשת הדוחות. גם בבית המשפט ולאחר שנדחתה טענתו של המערער לחזור בו מהודאתו, במסגרת הטיעונים לעונש אמר המערער בפה מלא כי " זה נכון כל התנהגות של החברה לקויה אני גם יש לי אחריות בה, כל החברה הזאת היא סך הכל שלי... סך הכל החברה זה אני".

9. צודקת גם ב"כ המשיבה כי עיון בתיק בית משפט קמא מלמד כי הטענה שהמערער לא נשא באחריות לעניינים הכספיים של החברה, נולדה כטענה אך לאחר מעשה ורק לאחר שהוא מסר את הודייתו לאחר שהבין שבית המשפט אינו מוכן עוד לדחות את עניינו מפאת רצונו להסיר את מחדליו. על פניו אפוא, לא נפלו כל פגמים בהודייתו של המערער, לא מבחינה סובייקטיבית ולא מבחינתו של ההליך. עיון בנימוקי הערעור גם מלמד שב"כ המערער אינו טוען שכל העובדות לא היו ידועות למערער עצמו עובר להודייתו, אלא כי לב"כ המערער לא היו ידועות העובדות ופשיטא כי טענה מעין זו אינה יכולה להישמע.

10. מעבר לנצרך נציין כי חלק מהעבירות שיוחסו למערער בהן הורשע אינן מתייחסות למחדלי החברה, אלא למחדליו האישיים שלו בכך שנמנע מלהגיש את דוחותיו האישיים. בעניין זה לא יכולה להישמע טענה כלשהי באשר לחוסר אחריותו לביצוע העבירות ההן. אך גם באשר לאחריותו של המערער לביצוע עבירות על ידי החברה המצב אינו שונה. העבירות שבסעיף 216 לפקודה שהוא הסעיף המיוחס למערער באי הגשת דוחות החברה קובע שהאדם ישא בעונש אם עבר את העבירה בלי " סיבה מספקת". המבחן לקיומה של הסיבה המספקת הוא מבחן אובייקטיבי, היינו מבחנו של הנישום הסביר כשהשאלה היא האם הנישום הנדון פעל בנסיבות העניין כפי שפועל הנישום הסביר בעיניו של בית המשפט ( ע"א 789/80 פקיד השומה רחובות נ' שקד, פ"ד ל"ז(2), 103; ע"א 92/99 חדד נ' פקיד השומה נתניה, פ"ד מ"ט(1), 441; ע"א 4889/90 אוסטרובסקי נ' מנהל מס ערך מוסף, 15.5.95). לכן נקבע כי רק אם יתרחש אירוע בלתי צפוי וחריג ניתן לראות בו כסיבה מספקת לאי הגשת דוחות במועד. אך גם אז מוטלת חובה לנישום לעשות ככל אשר לאל ידו לעשות כדי להגיש את הדוחות ואין די בהסתמכותו על אותו אירוע חריג לאורך זמן כדי להימלט מחובת הדיווח. מבחן זהה קיים גם לגבי ההגנה הפרושה על בעל התפקיד לחברה לפי סעיף 224 לפקודה ולפיו על הנישום להוכיח כי בנוסף לכך שהעבירה נעברה שלא בידיעתו, שהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירות. היינו, אמצעים שבעל תפקיד סביר בחברה היה נוקט בהם בעיניו של בית המשפט ( רע"פ 26/97 לקס נ' מדינת ישראל, פ"ד נ"ב(2) 673).

11. במקרה זה כאמור, המערער לא טען שלא ידע על מחדלי החברה. הוא גם לא טען, במסגרת בקשותיו לחזור בו מההודאה, כי נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת ביצוע העבירות. עיון בתצהירים אשר צירף המערער לבקשתו מלמד שכל העדים הצהירו על כך שהמערער עבד בביצוע עבודות החשמל ואילו בן דודו הוא זה שעבד בעניינים הכספיים של החברה. ברם, אין באף אחד מהתצהירים או מהמכתבים שצורפו לבקשה דבר וחצי דבר אודות האמצעים הסבירים שהמערער נקט כדי להבטיח את מניעת ביצוע העבירות עובר לעשייתם. לכל היותר יש בהם העלאת טענה שלאחר מעשה המערער ניסה להסדיר את ענייני החברה כפי שעולה מתצהירו ( הלא חתום) של יועץ המס של החברה.

12. בשל כל אלו נראה לנו שלא נפל פגם כלשהו בהחלטת בית המשפט אשר לא ראה לנכון לקבל את בקשתו של המערער לחזור בו מהודאתו. לפיכך הערעור של המערער באשר להכרעת דינו נדחה.

13. ובאשר לעונש. ב"כ המשיבה הודתה בהגינותה שהעונש אשר הושת על המערער איננו עונש קל. עם זאת אין הדבר מצדיק את התערבותו של בית משפט זה בגזר הדין. כאמור לעיל, העבירות אשר בוצעו על ידי המערער הן עבירות גם של החברה וגם שלו עצמו. למרות שהמערער הסיר את המחדלים בכל הנוגע לעבירות שפורטו בכתב האישום המקורי, הוא לא עשה כן בעבירות שהוספו בכתב האישום המתוקן. ההליך שהתנהל לפני בית משפט קמא התנהל במשך שנים רבות. כתב האישום הוגש במקור ביום 21.6.09 וכתב האישום המתוקן הוגש ביום 9.11.11. גזר דינו של בית המשפט ניתן רק ביום 9.9.12 בחלוף למעלה משלוש שנים לאחר הגשת כתב האישום המקורי ושנה ממועד הגשת כתב האישום המתוקן ובאותה תקופת זמן המערער לא השכיל להסיר את כל מחדליו. מדובר בשורה ארוכה של עבירות מס שאין להקל בהן ראש. אדרבה, בשנים האחרונות קיימת מגמה להחמיר עם עברייני מס נוכח שכיחותן, היקפן ופגיעתן הרעה בחיי הכלכלה התקינים ובאזרחים שומרי חוק ( רע"פ 6095/06 לוי נ' מדינת ישראל, 5.11.06). במקרה זה הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח עברו הפלילי של המערער בעבירות דומות והעובדה שעבר עבירות נוספות אף לאחר הגשת כתב האישום המקורי כנגדו. לכן, חרף העובדה שהעונש אשר הושת על המערער היה עונש חמור, אין בו כדי להצדיק התערבות בית משפט זה.

בשים לב לכל האמור, באנו למסקנה כי דין הערעור גם לגבי העונש להידחות.

המערער יתייצב ביום 2.4.13 עד השעה 10:00 בבוקר בבית הסוהר " ניצן" לשם תחילת ריצוי עונשו.

ניתן היום, י"ז אדר תשע"ג, 27 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.

תמר בזק-רפפורט, שופטת [אב"ד]

דוד מינץ, שופט

משה בר-עם, שופט

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

גמילה קרובים אל נרקיס 17, גדרה, ישראל | מיסבים קרובים אל 25, ישראל | חדרים נקיים קרובים אל כצנלסון 7, רמת השרון, ישראל | תכשיטים קרובים אל Unnamed Road, Ofakim, ישראל | כבלים קרובים אל מאיר הרמן 25, נס ציונה, ישראל | אוכל קרובים אל דרך קדומים 2, כפר סבא, ישראל | מהנדסי מכונות קרובים אל טיילת בר כוכבא, אשקלון, ישראל | מכונות מזון קרובים אל דרך לוד 1406, תל אביב יפו, ישראל | ייעוץ מקצועי קרובים אל 118, מצפה, ישראל | מיזוג אוויר קרובים אל אופנהיימר 16, תל אביב יפו, ישראל | אטרקציות קרובים אל מקס נורדאו 812, בית שאן, ישראל | מחצבים קרובים אל 4, יבנה, ישראל | סאונד קרובים אל Unnamed Road, Hadera, ישראל | גילוי וכיבוי אש קרובים אל הגליל 80, נצרת, ישראל | מכירות פומביות קרובים אל עומר, ישראל | ציוד קמפינג קרובים אל 3855, ישראל | לוחות הנצחה וזיכרון קרובים אל 35, קרית גת, ישראל | שטיחים קרובים אל הר הצופים 36-44, רחובות, ישראל | צעצועים ואמנות ילדים קרובים אל מנחם בגין פינת נתיבי איילון פינת 20 פינת המעפילים, הרצליה, ישראל | ספורט קרובים אל המלך שלמה 27, נהריה, ישראל | שטיחים ניקוי שטיחים בתל אביב - יפו | ניקיון כהן שטיחים בתל אביב - יפו | פיצוחים תבליני הר ציון בבאר שבע | שידוכים ביחד-משרד שידוכים לדתיים בבני ברק | תאורה כלבו אור לבית בחיפה | נייר וקרטון מויאל חומרי ניקוי ונייר בבן עמי | מעליות בלישא יוסי-"משוב" מעליות בירושלים | הפקות סטודיו 211 בתל אביב - יפו | כספות אלי - רם מפתח ברעננה | חיתוך בלייזר עובדיה אייל בע"מ בפתח תקוה | חגורות א. פסח ובניו בע"מ בנתניה | קפה בריסטה די אנד איי בע"מ בהרצליה | גינון גינה פורחת באפרת | פסיכולוג אגודה ישראלית לגשטאלט בגבעת שמואל | רשתות שידור הוט סטופ בירושלים | זיקוקים זיקוקי המלאך גבריאל בעפולה | נרות בן נר אבנר בחולון | מהנדס מכונות תכנון ויעוץ קווי יצור בנתניה | אנטנות לווין פיתרונות חכמים בע"מ בכפר סבא | חנות בלו ליין אופנה בנצרתמחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון עבודות אבן | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון מתקני חשמל | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות איטום | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון חומרי חשמל | מחירון קירות תמך מקרקע משוריינת | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון מסגרות חרש | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון בלוקי פוליביד לקירו | מחירון דלתות פלדה, דלתות פלדה רב זרועיות ודלתות פלדה חסינות אש | מחירון פריקסט (משרביה) לגדרות | מחירון חומרים לאיטום מישקים | מחירון גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה | מחירון משאבות ביוב וניקוז | מחירון ספחים- מחברי הברגה מסוג G.M | מחירון צביעת נגרות אומן | מחירון דלתות וחלונות חסינות אש מזכוכית בפרופילי פלדה | מחירון מיכלי הפרדה (שיקוע) ובורות רקב | מחירון חפירה | מחירון חומרי עזר לטפסנות | מחירון קונסטרוקציה לתקרה אקוסטית | מחירון מרחבים מוגנים יבילים | מחירון חומרים פולימריים אלסטומרים ועצרים מכניים וכימיים | מחירון מעקות ומאחזי יד ממתכת | מחירון דפנות קבועות (ויטרינות) | מחירון ארונות לשירותי אורחים ולאמבטיה עם כיורי משטח | מחירון לוחות PVC  ופוליקרבונט )פלרם( | מחירון תיבות CI | מחירון שעות עבודה לעובדי מעבדות קרקע, דרכים ובטון | מחירון רצפות בטון | מחירון צנרת ואביזריה | מחירון אלמנטים לניקוז (תיעול) | מחירון תאורת לדים | מחירון מערכות VRF | מחירון עבודות עפר ותשתיות לניקוז | מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון לוחות פוליסטרן מוקצף | מחירון קירות שיגומיםבפני כב' הרשמת הבכירה מאיה אב-גנים ויינשטיין תובע יואל כהן נגד נתבעים 1.שושנה אברוסקין 2.מגדל חב | תובעת: בר גויטע נ ג ד נתבעים: 1.אלי טוסון 2.איילון חברה לביטוח בע"מ החלטה תחשיב נזק מטעם הנתבעי | בפני כב' השופט מרדכי ארגמן מאשימה 1. ועדה מקומית לתכנון מורדות הכרמל נגד נאשמים 1. קרן הדר הודעה | לפני כב' הרשם תומר סילורה מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 02 ינ | בפני כב' הרשמת בכירה יהלום בלהה תובעת יקבי ארזה ת. ר. ז. בע"מ נגד נתבעת סופר דרינק בעמ החלט | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 20394-07-12 איתן לידור פר | החלטה בתיק בש"פ 1084/12 בבית המשפט העליון בש"פ 1084/12 לפני: כבוד השופט ע' פוגלמן העורר: מ | בפני כב' השופטת כרמית פאר גינת המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמים מכאל קאהן <#2#> נוכחים: ב" | בית משפט השלום בצפת ת"א 37646-05-10 הפניקס חברה לביטטוח בע"מ נ' א.ד.ק. חשמל בע"מ | בפני כב' השופטת שרון אלקיים תובעים 1. מיתר צבר שם בא כח צד א' ראשון טלפון עבודה בא כח צד א&# | בית משפט השלום בקריות ת"א 33446-05-12 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' עבדאללה חליחל | בית משפט לתביעות קטנות בבית שאן ת"ק 21721-07-11 פחימה נ' חברת פאלפון תקשורת בע"מ בפני | החלטה בתיק רע"א 776/09 בבית המשפט העליון רע"א 776/09 - ב' בפני: כבוד השופט י' דנציגר המבקש | לפני כב' השופטת אשרית רוטקופף תובעים 1. עזבון המנוח משה אלטמן ז"ל 2. חנה אלטמן נגד נתבעים 1 | החלטה בתיק בג"ץ 1936/11 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 1936/11 לפני:כבוד | בפני כב' השופטת ג'ני טנוס המבקשת מדינת ישראל נגד החשודים <#2#> נוכחים: ב"כ המבקשת – | בפני כב' השופטת רות רז המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם פרטוק-זהבי מור <#1#> נוכחים: ב"כ המ | עותרים 1. JOSIE RAGUINE נגד משיבים 1. משרד הפנים הודעת מזכירות הצ'ק של האגרה חזר, כי פג תוקפו. י | בבית המשפט העליון בה"נ 1767/98 בפני נשיא בית המשפט העליון בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישו | בפני כב' השופטת גלית אוסי שרעבי תובעים מדינת ישראל נגד נתבעים 1.עוואד ג'ורג' 2.אשל (סקופ | לפני: כב' השופטת אורית יעקבס התובע: אחמד חביב אללה - עו"ד ע"י ב"כ עוה"ד י.רו