מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' הרשמת הבכירה רנה הירש

תובעים

נגד

נתבעות

פסק דין
הרקע והצדדים

לטענתם הם לא קיבלו עדכון על ביטול הטיסה המקורית וזה התברר להם רק לאחר הגעתם לשדה התעו פה, או אז נאלצו לשוב לביתם במפח נפש. התובעים טענו עוד כי משחזרו למחרת לשדה התעופה נדחה שוב ושוב זמן המראת הטיסה השנייה, והיא המריאה בעיכוב של 9 שעות, כאשר מהלך אותן שעות הם המתי נו באפס מעשה בשדה התעופה .
התובעים עתרו לפיצוי על סך 2,300 ₪ בגין הפסד יום חופשה, הוצאות מיותרות לנסיעות לשדה התעופה וממנו ועוגמת נפש.
3. כל אחת מהנתבעות טענה כי אינה אלא מקשרת וממתווכת, ולפיכך אין יריבות בינה לבין התובעים. שתי הנתבעות טענו כי אינן נושאות באחריות בשל פשיטת הרגל של חברת התעופה.
4. לטענת הנתבעת 1 (להלן: "ארקיע") היאי שימשה כסיטונאית טיסות השכר, רכשה מקומות במטוס מהנתבעת 2 (להלן: "קשרי תעופה") שהיתה מארגנת הטיסה, ומכרה חלק ממקומות בטיסת השכר למגה נופש, אשר מכרה את הכרטיסים לתובעים.
ארקיע טענה עוד כי שלחה הודעות טקסט לטלפונים הניידים של התובעים כפי שאלה היו רשומים אצלה, וזאת בסמוך לשעת חצות בלילה שלפני המראה הטיסה כאשר נודע לה על ביטול הטיסה. משלוח הודעות הטקסט על ידי ארקיע נעשתה לטענתה כמחווה ל תובעים ובשל השעה המאוחרת, בגינה צפתה שמגה נופש לא תספיק לקבל את המידע וליידע את הנוסעים בדבר ביטול הטיסה.
טענת ארקיע היתה כי היא המידע שקיבלה היה כי הטיסה השנייה מיועדת להמריא באותו לילה בשעה 22:15 מנתב"ג, ומעבר לכך לא קיבלה עוד מידע מקשרי תעופה ולא היה לה עוד קשר עם התובעים. ארקיע שלחה הודעה לצד שלישי כנגד קשרי תעופה, ולפיכך זו הינה גם נתבעת וגם צד שלישי בהליך זה.
5. קשרי תעופה טענה כי פשיטת הרגל של חברת התעופה אינה באחריותה או בשליטתה, וכי פעלה למציאת חלופה לטיסה שבוטלה "בכל המאמצים האפשריים", והסדירה עבור התובעי ם טיסה חלופית למחרת, כאשר המצב שנוצר לא נגרם באשמתה וכלל לא היה עליה להסדיר עבור הנוסעים וביניהם התובעים מקום בטיסה חלופית, כך שהיה על התובעים לקבל בהבנה את הקושי שנגרם.
דיון והכרעה
6.    אני מקבלת את הטענה כי נקבעה הוראה של ייחוד העילה בתביעה נגד המוביל האווירי, אך מאחר והנתבעות אינ ן "מוביל" כזה, אין בייחוד העילה כדי לסייע לה ן, והחובות המוטלת עליה ן כלפי התובעים נלמדים מתוך התפקיד שלקחו על עצמם הן בעת הזמנת הטיסה והן לאור הפעולות שנעשו על ידן לאחר שבוטלה הטיסה המקורית.
עוד אני מקבלת את הטענה כי הנתבעות אינן אחראיות לביטול הטיסה המקורית בשל הפסקת פעילות חברת התעופה, אלא שהן לקחו על עצמן, בהתנהגותן, חובות אחרות כלפי התובעים: הנתבעת 1 לקחה על עצמה להודיע לתובעים על ביטול הטיסה המקורית, והנתבעת 2 לקחה על עצמה את האחריות למצוא לתובעים פתרון בדוגמת טיסה חלופית במקום הטיסה שבוטלה.
7.    בית הדין לחוזים אחידים בתיק ח"א (ירושלים) 804/07 דיזנהויז יוניתורס נסיעות ותיירות (1979) בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה (13.10.09), קבע כי הזמנת חבילת תיור הינה בבחינת חוזה לטובת צד שלישי, וסוכנות הנסיעות אינה "יוצאת מהתמונה" מרגע שהיא יוצרת את החבות המשפטית, אלא רק בכך שהיא מממשת חבות מרכזית שלה על פי הסכם ההזמנה, ועליה, בין השאר,  להעביר מידע ללקוח ולהבטיח כי השירות אכן יינתן.
8. בשים לב לשעה בה קבלה ארקיע את ההודעה על ביטול הטיסה המקורית, אני סבורה כי משלוח הודעות טקסט לנוסעים בהתאם למספרי הטלפון שהיו קיימים אצלה (התובע, בעדותו, אישר כי אחד מספרי הטלפון להם נשלחה ההודעה בהתאם לנתוני הנתבעת 1 הוא אכן מספר הטלפון שלו), עמדה ארקיע בחובתה להעביר את המידע ללקוחותיה.
מאחר ואחרי קבלת המידע הראשוני לא הועבר מידע נוסף ומעודכן לארקיע, לא היתה מוטלת עליה החובה להמשיך ולהעביר מידע נוסף לתובעים "בזמן אמת", ולפיכך לא מצאתי פגם בהתנהלותה של ארקיע, שיש בו כדי להטיל עליה חובת פיצ וי כלפי התובעים.
9.    מאידך, אינני סבורה כי קשרי תעופה עמדה בסטנדט השירות הנדרש ממנה. כאשר קשרי תעופה לקחה על עצמה לארגן טיסה חלופית לתובעים, היה עליה להודיע להם את פרטי הטיסה, ולדאוג כי הטיסה תמריא בשעה הייעודה, או לחילופין כי התובעים יקבלו מידע ועדכון שוטף על מנת שלא ימתינו בשדה התעופה לחינם במשך 9 שעות.
נציגת קשרי תעופה טענה בדיון (עמ' 2 לפרוטוקול שורות 22-25) כי:
"ההתנהלות בביטול טיסה בחודשי העומס מאד מסובכת למציאת ט יסה חלופית. יש צורך בקבלת אישורים ומציאת מקומות על הטיסה. עצם העובדה שהטיסה התעכבה כל פעם בעוד שעה ועוד שעה מעידה על כך שלא היתה לנתבעת 2 אפשרות לצפות את העיכובים הנוספים שנדרשו לשם השלמת האישורים."
אפילו נכונים הדברים, עדיין יכולה היתה הנתבעת 2 לוודא כי האישורים התקבלו, או כי אלה צפויים להתקבל במועד, לפני הזמנת הנוסעים והתובעים ביניהם לנמל התעופה. הנתבעת 2 בפועלה כמארגנת טיסה צריכה להכיר את הנהלים, לצפות את הזמן שנדרש לקבלת האישורים, לעדכן וליידע את הנוסעים באשר לשעת הטיסה הצפויה ובמקרה שבו נראה שהדבר עשוי להידרש - להסביר מראש לנוסעים כי ישנה אפשרות שהטיסה לא תצא בשעה המתוכננת וכי עשויים להיות עיכובים נוספים ואף של שעות ארוכות, על מנת שהנוסעים יוכלו להיערך ולהתארגן לשהות ממושכת בשדה התעופה במידת הצורך. אלה החובות שהיו מוטלות על קשרי תעופה בנסיבות המקרה, ואשר היא לא עמדה בהן.
בנסיבות אלה, כאשר קשרי תעופה לא עמדה בחובתה המפורטת לעיל, עליה לפצות את התובעים על הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהפרת חובה זו - בנפרד וללא קשר עם הנזקים שנגרמו להם בשל ביטול הטיסה מחמת חדלות פרעון של חברת התעופה.
הנזקים
11. הוצאות הנסיעה והפסד יום הטיול שנגרמו לתובעים נגרמו בשל הפסקת פעילות חברת התעופה ולא בשל התנהלותה של קשרי תעופה, וכאמור לעיל – אין הנתבעות חייבות לפצותם בגין נזקים אלה.
12. נזק מסוג של "עוגמת נפש" ניתן לפסוק בדרך של אומדן, כאמור בע"א 8279/02, זאב גולן ואח' נ. עזבון המנוח דר מנחם אלברט ז"ל  (2006), פ''ד סב (1) 330, בסעיף 31 לפס"ד:
"הלכה היא כי העדר יכולת לחשב באופן מדויק את היקף הנזק שנגרם לתובע אינו שולל ממנו את זכאותו לפיצויים... מקום  שהוכח קיומו של נזק רשאי בית המשפט לאמוד את גובהו."
אני מקבלת את דרישת את הפיצוי של התובעים בשל עגמת נפש בסכום של 1,000 ₪. עוגמת נפש זו נגרמה בשל העדר מידע שהביא לחוסר אפשרות להתארגן ולהתכונן לנסיבות המיוחדות שנגרמו, ולהקטין את הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהמצב שנוצר.
סוף דבר
12. התביעה נגד הנתבעת 1 נדחית, ובנסיבות המקרה – אינני עושה צו להוצאות לטובת ארקיע.
הנתבעת 2 תשלם לתובעים פיצוי כולל בסך של 1,250 ₪ (הכולל 250 ₪ בגין הוצאות משפט), וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין אצלה, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.
הגשת בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד.
546המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ז' אדר תשע"ג, 17 פברואר 2013 , בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

טחנות קמח קרובים אל הבנים 19, עפולה, ישראל | חינוך קרובים אל נחל גרופית 14, מצפה רמון, ישראל | מהנדסי בניין קרובים אל | לימודי שפות קרובים אל 4, אור עקיבא, ישראל | מראות קרובים אל | הדמיה ממוחשבת קרובים אל 304 12, טבריה, ישראל | שירות - חלפים לרכב קרובים אל | מתקני וציוד הרמה קרובים אל יוסף טרומפלדור 120, בית שאן, ישראל | מהנדסי מכונות קרובים אל אגמון 1, יבנה, ישראל | מורשי טאבו קרובים אל | גני חיות קרובים אל | כלי נשק קרובים אל 15, פדויים, ישראל | גני חיות קרובים אל צאלון 16, ראש העין, ישראל | נייר וקרטון קרובים אל Unnamed Road, Nof HaGalil, ישראל | כלי נשק קרובים אל יאיר שטרן 7, הרצליה, ישראל | גילוי וכיבוי אש קרובים אל אחד העם 102, בית שאן, ישראל | קראטה קרובים אל | לחצנות מתכת קרובים אל | חימום קרובים אל | מדע קרובים אל מחירון סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון גידור | מחירון גידור | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון הריסות ופירוקים | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון עבודות טיח | מחירון מסגרות חרש | מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון עבודות מינהור | מחירון מיכלי הפרדה )שיקוע(, בורות רקב ומפרידי שומן - מפוליאתילן | מחירון חומרי שרברבות | מחירון רצפות סיפון )דק - (Deck | מחירון מחיצות מודולריות למשרדים | מחירון מערכות פיזור אוויר | מחירון זכוכית מרושתת | מחירון חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים | מחירון איטום בחומרים גבישיים | מחירון ויטרינות כניסה | מחירון פרופילי פלדה מרובעים - שחור | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון צבע חוץ | מחירון ספחי תבריג - פקסגול | מחירון *********************************************************************** | מחירון בטון מובא | מחירון תוספות לרצפות צפות | מחירון נורות (אוזרם או פיליפס) | מחירון אריחי ריצוף בעובי 2 ס"מ | מחירון פיגום לטיח חוץ | מחירון גלאי עשן עצמאי | מחירון אביזרים, סיפונים ומחסומי רצפה | מחירון מפלים | מחירון מקרר מים | מחירון ציפוי ואיטום בריכות שחיה, בריכות ומאגרי מים | מחירון קבועות תברואה | מחירון חימום רצפתי | מחירון תבניות לתקרות מפח מגולוון | מחירון פרופילי פלדה RSH - מגולוון | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשים | מחירון דרגנועים (מדרגות נעות) | מחירון תאי תפיסה )קולטנים( מבטון טרום | מחירון חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימיםבפני כב' השופטת שולמית ברסלב תובעת ט.ב מתקדמים בכספים בע"מ ח.פ. 512242413 ע"י ב"כ | 46632-12-12 בפני כב' השופט דניאל בן טולילה המבקשת מדינת ישראל ע"י ב"כ עו"ד סויסה | החלטה בתיק בג"ץ 3302/03 בבית המשפט העליון בג"ץ 3302/03 בפני: כבוד השופט מ' חשין העותרים: 1 | לפני כב' הגורם שיפוטי בתיק מערערים 1. נידל אבו אוואד 2. חברת מטיילי מרלין בע"מ נגד משיבים 1 | החלטה בתיק ע"פ 9275/06 בבית המשפט העליון בירושלים ע"פ 9275/06 בפני: כבוד הרשם יגאל מרזל המ | לפני: הנשיאה ורד שפר נציגת ציבור (עובדים) גב' קרן קנדרו נציג ציבור (מעבידים) מר מוחמד גנאים התוב | בפני כב' השופט בכיר יצחק יצחק מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. הארג אסמרום בקשה לעדכון פרטי ח | בפני כב' הרשמת בכירה צבייה גרדשטיין פפקין תובעים 1. דן רכב ותחבורה ד.ר.ת בע"מ נגד נתבעים 1. | החלטה בתיק רע"פ 4730/11 בבית המשפט העליון רע"פ 4730/11 - א' בפני: כבוד השופט ס' ג'ובראן המ | בית המשפט המחוזי בחיפה מ"ת 39612-04-11 מדינת ישראל נ' סעד(עציר) תיק חיצוני: 2143/11 בפני כב | לפני: כב' השופטת עפרה ורבנר התובע יונה גאורה ע"י ב"כ עו"ד איריס גז - הנתבעת מדינת | החלטה בתיק עע"ם 7859/11 בבית המשפט העליון בירושלים עע"ם 7859/11 - ט' לפני:כבוד הרשם גיא שנ | בפני כב' השופטת עידית וינברגר תובע יבגני גרידין נגד נתבעים החלטה התיק נקבע לישיבת קדם משפט ליום | בית משפט השלום בהרצליה ת"א 154754-09 בר לוי נ' איילון בע"מ - חברה לבטוח ואח' בפני | החלטה בתיק בג"ץ 8472/14 בבית המשפט העליון בג"ץ 8472/14 - א' לפני:כבוד השופט א' שהם העותר:נ | בעניין: פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980   הפקודה ובעניין: ובעניין: בריק סלים, ת.ז. XXXXXX | בפני כב' הסגנית נשיא אטליא וישקין המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמים צדוק זהר <#1#> נוכחים: ב&qu | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 7668/97 בפני: כבוד השופט י' זמיר כבוד הש | בית משפט השלום בירושלים ת"א 56072-11-10 בוטח ואח' נ' "יוני אופנועים" ואח' | בפני כב' השופט חגי טרסי מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. קסאו אסרסה 2. מולוק בירוק 3. אברהם ג | החלטה בתיק בש"פ 7075/09 בבית המשפט העליון בש"פ 7075/09 בפני: כבוד השופט ח' מלצר המבקשת: מד | בפני כב' השופט אברהם טננבוים מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. אברהם זכאים 025294224 מעלה אדומ | בפני כב' הרשמת בכירה רבקה ארד תובעים 1. רשות השידור/ המשרד הראשי נגד נתבעים 1. תלמן רובינוב הודע | בית משפט השלום בירושלים ת"א 5728-12-11 צומו נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ תיק חיצוני: בפני | בית משפט השלום בכפר סבא ת"ט 12607-07-11 בזק בינלאומי בע"מ נ' השכל תיק חיצוני: 01-XX528