מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופטת פנינה לוקיץ'

התובע
עודד נוריאל

נגד

נתבעים

החלטה

מונחות בפני שתי בקשות הדורשות הכרעה, והן: בקשה לתיקון כתב תביעה ובקשה לסילוק על הסף מטעם הנתבעים 7 ו- 8.

1. התובע, שהינו תושב הישוב כפר ורדים ומכהן כחבר מועצה וכיו"ר האופוזיציה במועצת כפר ורדים, הגיש תביעת לשון הרע כנגד ראש מועצת כפר ורדים, הנתבע 1 (להלן: "ראש המועצה"), כנגד מי שמונה על ידי ראש המועצה להיות ראש הפרוייקט של הקמת גן המשחקים שליד כיכר מס' 8 בכפר ורדים, נתבע 2 (להלן: " מוסק"), העיתון "קורא בכפר ורדים" (להלן : " העיתון"), בעליו של העיתון, נתבע 4 (להלן : "סוחריאנו" ), חברת ההוצאה לאור של העיתון, מזכירת המערכת של העיתון, נתבעת 6, חברת הגרפיקה של העיתון, נתבעת 7, ומנהלת חברת הגרפיקה, נתבעת 8.

נתבעת נוספת, ידיעות תקשורת בע"מ , נמחקה בשלב מוקדם יותר של ההליך.

2. כתב התביעה מגולל סיפור ארוך ונפתל הנוגע להקמת גן משחקים בכפר ורדים, שהתובע טוען כי פעל כאזרח להקמתו, בעוד שראש המועצה פעל , לטעמו, לסיכול היוזמה. שיא הארועים כפי שמתואר בכתב התביעה הינו פרסום כתבה הנושאת את השם " הענק וגנו", שנעשה על ידי מוסק בגליון 22 של העיתון ( להלן: " הפרסום") אשר יש בו, לטענת התובע, להוות הוצאת לשון הרע כנגדו. בגין הפרסום נתבעים הנתבעים 2-8.

פרק י"ב לכתב תביעה המקורי, ה מסכם את עילות התביעה, נטען ביחס לראש המועצה כ י " תכנן ויזם את כל מעשי הפגיעה בתובע" באופן ישיר וכן באופן עקיף באמצעות מוסק אשר מונה על ידי ראש המועצה להכשיל את הפרויקט החברתי שיזם התובע. לטעמו של התובע מעשי ראש המועצה נעשו תוך ניצול מעמדו ומטעמים של "הישרדות פוליטית" תוך פגיעה בשמו הטוב של התובע.

3. במהלך ישיבת קדם משפט שהתקיימה ביום 24.10.12 ביקש התובע רשות להגיש בקשה לתיקון כתב תביעה מתוך כוונה לבסס עילת תביעה כנגד ראש המועצה על פרסומים אחרים שאינם מפורטים בכתב התביעה, וכן ביחס לסעדים הנתבעים. בהחלטתי התרתי לתובע להגיש בקשה לתיקון כתב תביעה ביחס לנתבע מס' 1 ( ראש המועצה) וכן ביחס לסעדים הנתבעים .

באשר לבקשה לתיקון כתב התביעה
4. בפתח הדברים אציין כי הבקשה לתיקון כתב התביעה (כמו גם כתב התביעה עצמו) ערוכה באופן שהקשה מאוד על בית המשפט לעמוד על הטענות החדשות והשינויים שביקש התובע להוסיף לכתב תביעתו המקורי . התובע לא פרט בבקשתו כמקובל את התיקונים המבוקשים, ולא הפנה לסעיפים בכתב התביעה אותם הוא מבקש לתקן. אופן עריכת הבקשה וטיוטת כתב התביעה המתוקן שצורפה אליה, חייבו את הצדדים ואת ביהמ"ש לערוך השוואה בין כתב התביעה המקורי לבין טיוטת כתב התביעה המתוקן אשר צורפה לבקשה , במלואם, תוך הצלבה עם הנאמר בתצהירים התומכים בבקשה (אשר הינם גם תצהירי העדים, כפי שיפורט להלן), דבר שהקשה עד מאוד על בחינת הבקשה, דבר שיש בו להסביר, ולו חלקית, את העיכוב במתן ההחלטה.

5. השוואה זו העלתה כי בכתב התביעה המתוקן מבקש התובע להוסיף עילת תביעה נוספת נגד ראש המועצה, הנוגעת להתבטאויות בע"פ שנאמרו של ידי ראש המועצה בפומבי בהזדמנויות שונות, להן היו עדים מר ניר שילה ומר אברהם רייך, אשר תצהירים מטעמם צורפו לבקשה. כמו כן צורף תצהיר התובע במסגרתו הצהיר כי שמע בעצמו את ראש המועצה מכנה אותו רמאי, שקרן ונוכל. כתב התביעה המתוקן, כמו גם התצהירים שצורפו איננו מפרט באילו מועדים ובאיזה נסיבות נאמרו ההתבטאויות המיוחסות לראש המועצה.
בנוסף טוען התובע בטיוטת כתב התביעה המתוקן כי ראש המועצה ידע כי מוסק פנה למקומון "א-לה כפר", שהינו מקומון המופץ בדואר לכל בתי האב בכפר ורדים וישובים קהילתיים סמוכים, וכי היה נוכח בשיחה טלפונית אשר התנהלה בין ראש המועצה לכתבת המקומון הגב' ענת יתח, במסגרתה ניסה לשכנעה לפרסם את הכתבה. התובע צרף תצהיריהם של מר אייל כץ העורך בפועל של המקומון "א-לה כפר", אשר החליט שלא לפרסם את הכתבה, וכן של כתבת העיתון הגב' ענת יתח אשר הצהירה כי אכן שוחחה טלפונית עם ראש המועצה באשר לפרסום הכתבה, והבהירה לו כי הפרסום מותנה באישורו של עורך המקומון ( יוער כי תצהירה של הגב' יתח אינו נושא חתימתה).

6. במסגרת הבקשה לתיקון כתב התביעה נתבקש גם תיקונם של הסעדים הנתבעים, ובכתב התביעה המתוקן עתר התובע לשני הסעדים הבאים : האחד, פרסום התנצלות בעיתון וכן בעיתון יומי בעל תפוצה ארצית. השני, פיצוי כספי ללא הוכחת נזק בסך של 100,000 ₪ (זאת תוך הקטנת הסכום שנתבע בכתב התביעה המקורי) .

דיון והכרעה
7. לאחר שעיינתי בבקשה לתיקון כתב התביעה ובתגובות הנתבעים, וחרף העובדה כי אופן ניסוח הבקשה וטיוטת כתב התביעה המתוקן, אכן הקשו על ברירת "המוץ מן הבר" אני נעתרת לבקשה ומתירה את תיקון כתב התביעה, אולם זאת בכל הנוגע להוספת עילת תביעה כנגד ראש המועצה ביחס להתבטאויות הנטענות בע"פ בלבד. אינני מתירה כל תיקון הנוגע לנתבע מס' 2, שכן בקשה לתיקון כזה נוגדת את החלטתי לאפשר לתובע להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה.

החלטתי להעתר לבקשה חרף העדר פירוט התיקונים המבוקשים בבקשת תיקון כתב התביעה, וחרף העובדה כי התובע לא פרט בבקשתו מדוע הושמטו מכתב התביעה המקורי הטענות החדשות אותן הוא מבקש להוסיף, שכן אני סבורה שלאור מהות התביעה בה מדובר, אין לחסום את דרכו של התובע מלפרוש בפני ביהמ"ש את מכלול האירועים הקשורים לפרשת גן המשחקים, ואשר לטעמו מהווים הוצאת לשון הרע כנגדו.

מודעת אני היטב, והדבר עולה ברורות מכתבי הטענות המקוריים, כי לטעמם של הנתבעים מאחורי ניהול התביעה עומדים שיקולים פוליטיים הקשורים להתנהלות הצדדים במסגרת תפקידיהם במועצת המועצה, ומודעת אני לכך שלא ניתן כל טעם מדוע מלכתחילה לא פירט התובע את מלוא טיעוניו (על אף שערך כתב תביעה המשת רע על 16 עמודים וכולל עשרות סעיפים), אלא ביקש לעשות כן רק לאור טענות הנתבעים, ובעיקר הנתבע 1, להעדר עילה של ממש כנגדו בכתב התביעה.

8. אלא שאני סבורה כי בהתחשב בשלב הדיוני המוקדם בו אנו נמצאים, טרם הגשת תצהירים וטרם שמיעת עדויות, ולאור העובדה כי התיקון המתבקש בענייננו, הנו חלק מליבת השאלות השנויות באמת במחלוקת בין הצדדים, הרי שיש במתן ההיתר לתיקון כתב התביעה פוטנציאל למנוע התדיינויות עתידיות אפשריות בין הצדדים בענינים הנוגעים ל"אותה פרשה" במובנה הרחב .

אינני סבור ה כי בתיקון כתב התביעה האמור יש פגיעה בנתבע ים שלא ניתן לכפר לגביה בפסיקת הוצאות, וזאת לנוכח השלב הדיוני, הרלוונ טיות, וכמובן תוך שמירה על זכויותיהם לתיקון כתבי טענות יהם.

9. יחד עם זאת, לאור העובדה שבטיוטת כתב התביעה המתוקן לא פורטו הנסיבות בהן נאמרו, לכאורה, ההתבטאויות בע"פ של ראש המועצה, ומאחר שסביר להניח שהעדר פירוט זה ינביע בקשה נוספת למתן פרטים נוספים אודות ההתבטאויות הנטענות (בקשה שממילא כלולה בתגובת הנתבע מס' 1), הנני מורה כי תנאי לתיקון כתב התביעה הינו כי התובע יתן פרטים נוספים וטובים יותר בכל הנוגע לאמור בסעיף 6 לפרק יב לכתב התביעה המתוקן, באשר למועד אמירת ההתבטאויות המיוחסות לראש המועצה במידת האפשר, ולכל הפחות, באשר להקשר ו/או הנסיבות שבהן הן נאמרו. התובע יתמוך הודעתו בתצהיר /ים מפורטים, וזאת על מנת שהנתבע 1 יוכל להבין על איזה אירועים מדובר (גם אם לא ביום או בשעה ספציפיים) ולנהל הגנתו בהתאם. כמו כן תוסר מכתב התביעה המתוקן כל התיחסות לנתבע 2 שלא נכללה בכתב התביעה המקורי.

10.בכל הנוגע לסעדים אשר תיקונם מתבקש, אני מתירה לתובע לתקן את כתב התביעה כמבוקש, ולא ברור לי איזו התנגדות יכולה להיות לנתבע 1 להקטנת סכום התביעה, גם באם לא ניתן נימוק של ממש לסיבת התיקון.

באשר לסעד המבוקש של מתן צו לפרסום התנצלות, השאלה באם הענין מצוי בסמכות בית המשפט כלל, ובאיזה תנאים ונוסח יש ליתן צו כזה, הינה שאלה שתתברר בסופו של יום במסגרת פסק הדין ולאחר שאשמע טיעוני הצדדים בענין (ככל שאקבע כי אכן הפרסום היווה לשון הרע ואין לנתבעים הגנה בגינו) .

אינני מקבלת, בשלב זה, את טענת הנתבע 1 כי סעד כזה אינו בסמכות בית המשפט וכל שנאמר על ידי כב' המשנה לנשיאה ריבלין בע"א 751/10 פלוני נ' ד"ר אילנה דיין (8.2.2012) פסקאות 128-131 ובעיקר פיסקה 130, הינו כי קיים ספק באם ישנה סמכות לביהמ"ש להורות על פרסום התנצלות זאת תוך הפנייה לדברים שפורסמו ע"י המלומד שנהר בספרו , דיני לשון הרע (נבו, 1997), בעמ' 360 , דברים שבהקשר שם היו בכלל אמרת אגב (שכן שם לא הורה ביהמ"ש המחוזי על פרסום התנצלות. אמנם המדובר בשאלה משפטית, שניתן לכאורה להכריע בה ללא צורך בשמיעת ראיות, אולם אני סבורה כי יש בכך להקדים את המאוחר, ובחינת הסעד המבוקש תעשה על בסיס נסיבות הענין כולו, כפי שאלו יתבררו בפני.

11. אשר על כן אני מתירה את תיקון כתב התביעה, אולם זאת בכפוף לכך שהתובע יגיש, בתוך 15 יום כתב תביעה מתוקן, תוך תיקון טיוטת כתב התביעה המתוקן כך שיהא ערוך בהתאם להוראות שבסעיף 9 לעיל ותוך צירוף תצהיר/ים כנדרש, וזאת בתוך 30 יום.

כמו כן, נוכח העדר הסבר באשר לאי הכללת העילות כולן בכתב התביעה המקורי, דבר שגרם, ללא ספק, להוצאות נוספות ומיותרות לנתבעים 1 ו-2, אני מחייבת את התובע לשאת בהוצאות נתבעים אלו, בגין הבקשה ותיקון התביעה בסך של 1,500 ₪ לכל אחד מהנתבעים. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום, ואישור על תשלומם יומצא יחד עם כתב התביעה המתוקן ויהווה תנאי להגשת כתב התביעה המתוקן כאמור.

באשר לבקשת הנתבעים 7-8 לסילוק התביעה על הסף.
12. מטעם הנתבעת מס' 7, שהינה משרד הגרפיקה של העיתון שבו פורסם הפרסום (להלן:" ג'רפיקה") והנתבעת מס' 8 (להלן: "ורד " ) הוגשה בקשה לסילוק התביעה על הסף משלושה טעמים :
הראשון הינו כי ג'רפיקה כלל אינה יישות משפטית, אלא עסק פרטי המתנהל על מספר תעודת הזהות של ורד כעוסק מורשה.
השני הינו כי בזמנים הרלוונטיים לתביעה ורד לא היתה בעלים של העיתון, ולא היה לה או למי מטעמה חלק בניהול העיתון ו/או בעריכתו ו/או בקבלת החלטות כלשהן בעיתון.
השלישי ה ינו כי המבקשות עוסקות בעיצוב גרפי בלבד, הן מקבלות לידיהן כתבות ערוכות וכן תמונות וכתוביות כחומרים מוכנים. ההנחיה כלפיהן הינה "לסדר" את הכתבה בעיתון כך שתהיה ברורה וקריאה, וממוקמת בהתאם למימדים הפיזיים אשר הוקצו לה על ידי עורכי העיתון. למבקשות אין כל נגיעה לעניין תוכן הכתבה ו/או לצדדים שכתבו/ערכו/בדקו את תוכן הכתבה, והן אינן אחראיות על תוכנה. לתמיכה בטענות צורפו תצהיריהם של ורד ושל סוחראינו.

בנוסף טוענות המבקשות כי העיתון כלל אינו עומד בקריטריונים הקבועים בחוק להטלת אחריות ומדרך קל וחומר אותו דין חל על המבקשות. הוראות סעיף 12 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ח -1965, כלל אינן חלות בעניינן מאחר שהן אינן חלות על עיתון בעל תדירות הופעה של ארבעים יום או פחות, ובעניינו העיתון הוא בעל תדירות הופעה של אחת לחודש.

13. בתגובתו לטענה כי ג'רפיקה אינה אישיות משפטית, טוען התובע כי עצם העובדה כי השם ג'רפיקה מאוזכר על גבי גיליון העיתון בנפרד משמה של ורד, יש בה כדי להעיד כי מדובר בשתי ישויות משפטיות נפרדות. הראיה לכך, לדידי התובע הינה כי " בשום מקום בעיתון לא אוזכר כי ג'רפיקה והגב' ורד מרק אחד הן" ( סעיף 7.2 לכתב התשובה לבקשה לסילוק על הסף).
בתגובה לטענה כי ורד אינה בעלים של העיתון, הציג התובע העתק אישור בדבר רשיון להוצאת עיתון מס' 58/400, במסגרתו ניתן רשיון לורד מרק להוציא לאור את הירחון " קורא בכפר" ולערוך אותו (נספח א' לתגובה).
התובע דוחה מכל וכל את מכלול טענותיה של ורד ביחס לאופי עבודת הגרפיקה, וטוען כי בניגוד לטענתה, היא נטלה חלק פעיל בעריכת הכתבה וכי יש לראות את עבודה הגרפיקה כחלק בלתי נפרד מה"פרסום" שכן יש בו כדי להשפיע על האופן שבו הצרכן קולט את הפרסום .

יצויין כי בתשובה לתגובת התובע, השיבה ורד, כי אכן נרשמה כבעלים של העיתון יחד עם סוחריאנו וזאת בשנת 2009, אולם זאת מטעמי רישום בלבד, ומבלי שהיא שימשה או משמשת בפועל כבעלים של העיתון.

14. לאחר שעיינתי בבקשה לסילוק התביעה על הסף, בתגובה לה ובתשובה לתגובה אני מקבלת את הבקשה בחלקה בלבד שכך שאני מורה על מחיקת התביעה כנגד נתבעת 7, ג'רפיקה, באשר היא אינה אישיות משפטית נפרדת מורד ועל כן אינה ב רת תביעה.

באשר לשאלת אחריותה של ורד, מבלי להיכנס לגופן של טענות, סבורה אני כי בחינת כתב התביעה מעלה שקיימת שאלה משפטית שלא ניתן להשיב עליה בטרם ידועות העובדות לאשורן ובטח בטרם היותן מוסכמות. עובדות אלה, כגון שאלת מעמדה של ורד בעיתון, הינה שאלה הטענה בירור עובדתי ומשכך אין מקום לסלוק התביעה כנגדה בשל העדר עילת תביעה.
אמנם נכון כי השאלה באיזו מידה ניתן לייחס לעיצוב הפרסום לשון הרע הינה שאלה המוכרעת בעיקרה מעיון בפרסום גופו, אולם אינני סבורה כי יש מקום להורות על מחיקת העילה הנוגעת לאחריות ורד ללשון הרע בפרסום בשל אופן עיצובו, מקום ממילא אינני מסלקת על הסף את התביעה כנגדו בעילה אחרת (שאלת הבעלות בעיתון), שכן אני סבורה כי גם בענין זה יש לאפשר לצדדים לפרוש את מלוא טיעוניהם, על בסיס מכלול הנסיבות שיתבררו (מידת המעורבות של המעצב בבחירות העיצוביות שנעשו, מידת ההכתבה של עורך העיתון וכד'). משכך אני דוחה את הבקשה ביחס לורד. אך ברי, כי במידה ובסופו של יום יתברר כי טענות התובע כנגד ורד חסרות כל בסיס, הן באשר לבעלותה בעיתון והן באשר למעורבותה בשיקולי עריכה שהשפיעו על הוצאת לשון הרע הנטענת בפרסום, הדבר יבוא לידי ביטוי בהוצאות.

בהתחשב בתוצאה, קבלה חלקית בלבד של הבקשה, ומאחר וממילא קיימת זהות בין ג'רפיקה לורד, אין צו להוצאות.

התיק יעלה לעיוני עם הגשת כתב התביעה המתוקן בהתאם להנחיותי אלו, בצירוף אישור בדבר תשלום ההוצאות, וזאת לכל המאוחר בתוך 30 יום, וזאת לצורך מתן הנחיות באשר להמשך ניהול ההליך.

ניתנה היום, כ"ט כסלו תשע"ד, 02 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

כרטיסי אשראי קרובים אל | פיתוח וייעוץ ארגוני קרובים אל | להקות מחול קרובים אל | ציוד ואספקה לחדרי שירותים קרובים אל | כבלים קרובים אל | ציוד לתעשייה קרובים אל | לובינג קרובים אל | טניס שולחן קרובים אל | כלכלה קרובים אל | חשמל קרובים אל | פרחים קרובים אל | רפואה קרובים אל | גינון קרובים אל | מידע עסקי קרובים אל | גנרטורים קרובים אל | מדליות וגביעים קרובים אל | מכשירי מדידה קרובים אל | בתי מלון קרובים אל | טלוויזיות קרובים אל | מבנים קרובים אל מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון מתקני הסקה | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון קירות תמך מקרקע משוריינת | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון כבלים ומוליכים | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון מעליות | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון תאי בקרה עגולים לביוב | מחירון חפירה ו/או חציבה | מחירון לוחות מודולריים מפוליקרבונט )פוליגל( בדרגות שקיפות שונות | מחירון קידוח כלונסאות | מחירון מיכלי דלק | מחירון מראות | מחירון צנרת ומשאבות סחרור | מחירון מערכות אוטומטיות לכיבוי אש במים (ספרינקלרים) | מחירון ריצוף ביריעות P.V.C, גומי ושטיחים | מחירון עבודות הכנה | מחירון חציבה | מחירון מאחזי יד | מחירון תושבת למזגן ושונות | מחירון איטום גגות ביריעות E.P.D.M | מחירון ייצוב, חיפוי ודיפון תעלות ומדרונות | מחירון במות הרמה ומלגזות | מחירון מקררי מים SCROLL | מחירון אביזרים למים קרים וחמים | מחירון שערים | מחירון צינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדה | מחירון תאי בקרה "בזק" | מחירון ריצוף וציפוי מאבן/בטון בתעלות ומדרונות | מחירון הריסת מרצפים, קירות, מחיצות ותקרות | מחירון עבודות אספלט | מחירון לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך | מחירון שוחות בקרה עם תחתית משולבת בטון ופוליאתילן | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים  | מחירון סיכוך בלוחות פוליקרבונט | מחירון עיבוד הקרקע, אדמת גינון וחיפויים | מחירון מכסים, מסגרות ואבני שפה מברזל לפני כב' השופט משה טוינה מספר תהליך: 6 הנדון: תזכורת אחרונה לדוד מימון על פי החלטת בית הדין לעבו | החלטה בתיק בג"ץ 297/04 בבית המשפט העליון בג"ץ 297/04 - א' בפני: כבוד השופטת מ' נאור העותרי | לפני כב' השופטת תמר בר-אשר צבן התובעים נגד הנתבע מרסלו איינהורן בא-כוח התובעים: עו"ד אמיר א | בית משפט לתביעות קטנות בכפר סבא ת"ק 37941-12-11 הראל נ' פרידמן רוזן תיק חיצוני: מספר בקשה:2 | בית משפט השלום בבאר שבע מ"ת 6846-02-12 מדינת ישראל נ' זילצוב (עציר) 05 פברואר 2012 6838-02- | בית משפט השלום לתעבורה בנצרת תת"ע 2378-11-10 מדינת ישראל נ' אסרף תיק חיצוני: 14200635077 מס | בית דין אזורי לעבודה בנצרת ב"ל 10977-06-12 שאבסו נ' ביטוח לאומי הלשכה המשפטית - נצרת עלית ת | בבית המשפט העליון בה"נ 3421/98 - א' בפני: כבוד הרשמת א' אפעל-גבאי המבקשים: 1. סבטלנה ורדי 2. שג | בפני כב' השופטת יעל ייטב תובעת רחל שפיגל נגד נתבעים 1.אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ 2.הראל | בית משפט השלום בנצרת ת"א 3031-09-09 זערורה ואח' נ' שמש ואח' מספר בקשה:16 בפני כב | בית משפט השלום ברמלה ת"א 18800-02-10 כהן נ' קניאס ואח' תיק חיצוני: בפני כב' השופטת | החלטה בתיק ע"א 8293/12 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 8293/12 - ד' לפני:כבוד הרשם גיא שני | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 3790-06-10 מדינת ישראל נ' ג'ת ואח' תיק חיצוני: 1 | החלטה בתיק רע"א 2385/12בבית המשפט העליון רע"א 2385/12 - ג' לפני:כבוד השופטת ע' ארבל המבקשי | בית משפט השלום באשקלון מ"ת 16537-12-10 מדינת ישראל נ' פחימה תיק חיצוני: 3403/10 15 אוגוסט 2 | בית משפט השלום בחדרה תא"מ 44560-10-11 גורבאן נ' עמאש מספר בקשה:1 בפני כב' הרשם שמעון רו | בית משפט השלום בקריות תו"ב 1925-10-10 ועדה מקומית לתכנון ובנייה לב הגליל נ' עאסלה ואח' | בפני כב' השופט אילן רונן תובעים 1. גבריאלי יורם נגד נתבעים 1. היימן חיים בקשה לעדכון פרטי חשבון | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת בכירה ורדה שוורץ תובעת שושנה דולב בן ארי נגד נתבעת או אם סי ניהול ואח | אג"נ, הנדון: הליך הגישור בבית המשפט לתביעות קטנות התיק שבכותרת מתאים להליך של גישור. מטרתו של ה