מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

מספר בקשה:7
בפני
כב' השופט יואב עטר

המבקשים:

כולם ע"י ב"כ עו"ד אלי אלקלעי

נגד

המשיבה
וועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום
ע"י ב"כ עו"ד שגב פלץ

החלטה

בפני בקשה להארכת מועד לביצוע צווי הריסה שהוצאו בתיקים שבכותרת על ידי בית המשפט השלום בבאר-שבע, במועדים שונים בין 6.7.07 לבין 26.8.07, בעניינם של המבנים נשוא הבקשות, אשר נבנו ללא היתר, ובמקרקעין בהם לא ניתן נוכח ייעודם לקבל היתר.

מועד ביצוע צווי ההריסה נדחה מעת לעת על פי החלטות שונות של בית המשפט אשר ניתנו לאחר שהמשיבה, נתנה הסכמתה לכל הבקשות הקודמות שהוגשו בעניין זה.

נטען בבקשה, כי המבקשים ניהלו מו"מ עם הרשות להתיישבות הבדואים בנגב (להלן: "הרשות") וקיבלו את הצעת הרשות למעבר לישוב חורה. נטען בבקשה כי המבקשים עשו כל אשר מוטל עליהם לשם קידום המעבר לישוב קבע, ואף נתנו הסכמתם למעבר לישוב חורה. לטענת המבקשים ביום 16.4.2012, שינתה הרשות טעמה וחזרה בה מסיכומים שהושגו, תוך ששלחה לב"כ המבקשים סיכום פגישה אשר אינו משקף, לטענת ב"כ המבקשים, את הנאמר בישיבה. לטענת המבקשים, משך כשנתיים, הרשות לא קידמה את ביצוע פתרון שהיא זו שהציעה למבקשים, ותחת זאת, הוצע להם לעבור לדיור קבע במקום אשר מאוכלס בפולשים.

לטענת ב"כ המבקשים, המבקשים אינם יכולים ליתן הסכמתם לשינוי המוצע בפתרון הקבע שהוצע להם: "מאחר ששינוי זה אינו מתאים למבנה השבט של המבקשים והמבקשים לא יכולים לגור בסמיכות לאלו שהמשיבה אמורה ליישב בשכונה 16 בחורה".

לאור האמור לעיל עותרים המבקשים למתן ארכה נוספת לכניסת צווי ההריסה לתוקף עד ליום 31.12.2013.

המשיבה בתגובתה מתנגדת להמשך עיכוב ביצוע הצווים. המשיבה הדגישה כי עד כה הסכימה לבקשות קודמות למתן ארכה וזאת לפנים משורת הדין על מנת לאפשר למבקשים להתארגן ולמצוא פתרון ראוי, ואולם, ביום 16.4.2012, הוצע למבקשים פתרון זמין לאכלוסם בשכונה 16 בחורה, והמבקשים, כנטען בבקשה, דחו את הפתרון שהוצע להם.

לטענת המשיבה משבחרו המבקשים לדחות את הפתרון המוצע להם, חרף כל הארכות המועד שניתנו להם עד כה, ומש"מתבצרים הם בעמדתם לפתרון דווקני שאינו יישומי", הרי שהמשיבה סבורה כי אין מקום להארכה נוספת לביצוע הצווים.

דיון

אין מחלוקת, בין הצדדים, כי המבנים נשוא הבקשה, נבנו בניגוד לחוק, ללא היתר, וכי אין כל אופק תכנוני בעניינם, ודינם להיהרס. אין גם מחלוקת בין הצדדים, כי על צווי ההריסה שהוצאו להיות מבוצעים, ועיקר המחלוקת בין הצדדים, נוגעת לבקשת המבקשים להאריך שוב את מועד כניסתם לתוקף, על מנת שימצא פתרון מגורים העונה לרצונותיהם של המבקשים. משזוהי נקודת המוצא, הרי שהטעם העיקרי, בעטיו, ככלל, ניתנות ארכות מכוח סעיף 207, איננו רלוונטי לענייננו.

המדיניות שהתווה ביהמ"ש העליון בהלכותיו, היא שצווים להריסת מבנים יש לבצע במועד וכי על בתי המשפט להאריך מועד ביצועם רק כאשר היתר הבנייה מצוי בהישג יד:
"הלכה היא, כי צו הריסה מיועד לשמש מענה מיידי לבנייה בלתי חוקית ומכאן החשיבות הרבה המיוחסת לביצועו במועד" (רע"פ 974/07 ג'מל אלשמאלי נ' מדינת ישראל, תק-על 2007(1), 2229 , 2230 ((2007)
ור' גם:
"נוכח העובדה שצו ההריסה משמש כאמצעי עיקרי לאכיפת דיני התכנון והבניה... ...אין מקום להמתנה בלתי מוגבלת בזמן עד לסיום הליכי התכנון, כאשר ספק אם אלו יצלחו..." (רע"פ 3774/04 אל סאנע יוסף נ' מדינת ישראל, תק-על (2004(3), 290 , 291 (200
ור' גם:
"אין חולק כי הבנייה שבנה המבקש נעשתה שלא כדין. כפי שמתברר, אין דברים אמורים בתוכנית מתאר מאושרת, ובמצב שרישיון הבנייה נמצא בהישג יד מיידי ורק עיכוב פורמאלי חסר משמעות מעכב אותו באופן זמני. כאן דברים אמורים בתחילתו של תהליך ארוך ומורכב מאוד שסיכויו אינם ידועים; ואפילו תאושר תוכנית המתאר ותכנס לתוקף, יהיה על המבקש להגיש בקשה להיתר בניה, וגם הליך זה דרכו להמשך מספר חודשים. אי הריסתו המיידית של מבנה לא חוקי, שמטרתה לאפשר לבעליו של המבנה לקדם הליכי תכנון הנמצאים בראשיתם, מנוגדת לתכליתו של צו ההריסה המנהלי אשר, כאמור לעיל, נועד לסלק על אתר בניה בלתי חוקית. אכן, בית המשפט מוסמך לעכב את ביצועו של צו הריסה מינהלי, אך סמכות זאת צריכה להישמר למקרים חריגים ויוצאי דופן". רע"פ 1288/04 נימר נימר נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה - ירושלים, פ"ד נח(4), 385 , 387-388 (2004)

ומן הכלל אל הפרט, בית המשפט הורה על הריסת המבנים נשוא הבקשה כבר בשנת 2007. מאז הורה בית המשפט על הריסת המבנים, חלפו למעלה מ – 5.5 שנים. ביצוע הצווים עוכב מעת לעת בשל משא ומתן שהתנהל בין המבקשים לבין הרשות. סבורני, כי לא ניתן לדחות ביצועם של צווי הריסה שנים כה רבות, אך בשל כך שהמבקשים מנהלים עדיין מו"מ, לגבי פתרון זה או אחר בעניינם. נפסק כבר כי: " קיום מו"מ אינו מאפשר לעבור על החוק בייחוד כאשר המו"מ לא הבשיל לכדי החלטה או למתן רישיון בניה למערער" (ע"פ (מחוזי ב"ש) 4541/07 אחואסה מוחמד נ' מדינת ישראל, תק-מח 2008(1), 12753 , 12755 (2008)) . הווה אומר, שעצם העובדה שהמו"מ עודנו מתנהל, אינו מקנה למבקשים חסינות מפני פינוי מבנים שנבנו ללא היתרים, על מקרקעי ציבור, ובלא כל אופק תכנוני אפשרי להכשרתם, קל וחומר, משהמבקשים בבקשתם מאשרים כי במהלך המו"מ אכן הוצע להם פתרון ואולם כנטען בבקשה, פתרון זה: "אינו מתאים למבנה השבט של המבקשים והמבקשים לא יכולים לגור בסמיכות לאלו שהמשיבה אמורה ליישב בשכונה 16 בחורה".

דומה כי די בעצם העובדה שאין כל סיכוי, כי המבנים יוכשרו באופן בו יוכלו להיוותר על תילם, כחוק ובהיתר, בכדי להורות על דחיית הבקשה, גם אם עניינם של המבקש טרם הוסדר לשביעות רצונם, וחשים הם במצוקה, הגם שראוי לציין כי כעולה מתגובת המשיבה הוצע למבקשים פתרון מגורים אותו דחו. ודוק:

“ הצורך לפתור את בעיית יישובם של הבדואים בנגב אינו חדש ומדובר בבעיה ידועה, שהמדינה פועלת כדי להסדירה עוד משנות ה-70. גם העתירה שהוזכרה היא חלק מהתהליך למציאת פתרון לבעיה. מבקשת המבקש עולה מצוקתם הנובעת מעצם יישובם במבנים זמניים ללא תשתיות מסודרות והרצון לעבור לגור במבני קבע, שהוא גם אינטרס של המדינה. ואכן ראוי היה, שהמדינה תפעל לזירוז עניינם.

ואולם, עם כל ההבנה למצוקתם, אין בידי להיענות לבקשת המבקש. כאמור, אף המבקש אינם חולקים על כך, שלמבנה הוצא צו הריסה שיפוטי כדין, שכן נבנה ללא היתר וכי בנייתו לא תוכשר בעתיד. בנסיבות אלה, אין עוד מקום לעכב את ביצועו של צו ההריסה. גם לא מצאתי, כי יש בדברי המדינה שנאמרו במסגרת העתירה שהוגשה לבית-משפט זה, הכשר לבנייה הלא-חוקית, ובוודאי שלא טעם מיוחד ליתן ארכה לביצועו של צו ההריסה שהוצא עוד בשנת 2002.” (רע"פ 9206/05 מחמד אבו קוידר נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אזור הדרום, תק-על 2006(2), 3252 , 3253 (2006)).

וראה גם:

"בהתחשב בכל הנסיבות, ומתוך ראייה כוללת של ההתפתחויות ההיסטוריות שהיו מנת חלקם של הבדואים באזור הנדון, הרי קשה שלא להרגיש מידה של אהדה לאנשים אלה ורצון לסייע בידם במצוקה שנקלעו לתוכה... ...אך אין בתחושה זו כדי להניע אותנו להנציח קיומם של מבנים, שנבנו שלא כחוק, או להורות למשיבים שלא לפעול לשם השלטת החוק בנושא זה" (בג"צ 2678/91 "אלצנעא ואח' נ' היועמ"ש" (פורסם במאגרים).

וראה גם:

"אין לבית משפט זה אפשרות לבחון נכונות מצוקת הדיור של העותרים או השהיית פעולות תכנון מטעם הרשויות, אם מוצדקת היא ואם לאו; אך ככל שהמדובר הוא בעתירה לבטל צווי הריסה אדמיניסטרטיביים אין בידי בית משפט זה להועיל לעותרים. כל אחד מהם הקים מבנים שלא כדין ועל אדמה אשר לפחות בשלב הנוכחי אינה מיועדת לבניה. משכך הדבר היה בסמכותו ואולי מחובתו של המשיב להוציא צווי הריסה מינהליים כשם שפעל, ולא היה בידי העותרים להצביע על כל נימוק או צידוק לפיו יכול בית משפט זה לבטל צווי ההריסה או להגיש לעותרים סעד אחר כמבוקש בעתירתם". (בג"צ 654/88 - עלי סולימאן זברגה נ' יו"ר הועדה המחוזית .תק-על 88(3), 94).

במקרה דנן יפים הדברים פי כמה. המשיבה, אמנם, הסכימה להשהות את ביצוע צווי ההריסה וזאת מספר פעמים, ואולם, אין בכך בכדי להצדיק הותרת מבנים שנבנו בחטא וללא היתר, בשטחים פתוחים, על תילם.

המבקשים לא יכול ים, להניח כי יוכלו להימנע מקיום צ ווי ההריסה עד א ין קץ, רק בשל מגעיהם עם הרשות. דומה כי 5.5 שנים הן פרק זמן ארוך דיו . סבורני, כי משהוצע למבקשים פתרון מגורים, והמבקשים בחרו לדחותו, הרי שגם אם לא הגיעו להסכמה עם הרשויות אודות הפתרון הרצוי בעיני הם, היה על המבקשים, בפרק זמן זה לדאוג לעצמם לפתרון מגורים חליפי חוקי, ולו זמני.

לאור האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה.

לפנים משורת הדין, ניתנת למבקשים ארכה לביצוע צווי ההריסה עד ליום 1.3.2013 בשעה 08:00 לשם התארגנות המבקשים לפינוי המבנים לצורך ביצוע צווי ההריסה. ממועד זה ואילך תהא המשיבה מוסמכת להרוס את המבנים, ככל שלא יהרסו ע"י המבקשים.

המזכירות תעביר החלטה זו לב"כ הצדדים

ניתנה היום, ט"ז שבט תשע"ג, 27 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

חבלים קרובים אל | בתי מרקחת קרובים אל 7079, בית שאן, ישראל | טיפול משפחתי קרובים אל 4, ישראל | אינסטלציה קרובים אל דרך יוליוס סימון, חיפה, ישראל | ביוטכנולוגיה קרובים אל הצורן 8, נתניה, ישראל | גננים קרובים אל נחל חווה 1-3, מצפה רמון, ישראל | יציקה קרובים אל שבעת המינים 10, צפת, ישראל | השקעות קרובים אל שמגר 13, תל אביב יפו, ישראל | מוזיאונים קרובים אל בית וגן 3, נתיבות, ישראל | חניונים קרובים אל שדרות התמרים 35, אילת, ישראל | רואי חשבון קרובים אל דרך הרים, אילת, ישראל | באולינג קרובים אל שדרות דוד בן גוריון 13, אשקלון, ישראל | מצלמות אבטחה קרובים אל אידר 41, חיפה, ישראל | הפקות קרובים אל הרב וולף 5, פתח תקווה, ישראל | שמאים קרובים אל אסתר המלכה, טבריה, ישראל | שיווק ופרסום קרובים אל דרך עכו חיפה, קריית ביאליק, ישראל | פסיכולוגים קרובים אל אגוז 16, עפולה, ישראל | מסעדות קרובים אל הנרייטה סולד 7, פתח תקווה, ישראל | אומנויות לחימה קרובים אל שיבולים, ישראל | טיהור שפכים קרובים אל שלום צלח 12, פתח תקווה, ישראל | חקירות ש.ב.א - שרותי בטחון אישיים בטבריה | גריל אסאדו - גריל ארגנטינאי בבית חנן | סאונד מגיק פלייס ברחובות | מיזוג אוויר תמיר-תכנון וייעוץ הנדסי ומערכות מ"א בירושלים | הפקת אירועים איילת בן דיין עיצוב אירועים בירושלים | מכירת רכב עבד טרקטורונים בכסיפה | ליטוש והברקה פוליש רונן בנתניה | כבישים נתיבי האושר בבן זכאי | טיפול זוגי ליאת הדרכה ויעוץ להורים בעמיקם | פיקוד ובקרה דרור אלקטרוניקה בגן יבנה | עץ שטיחי שמחון בבאר שבע | בעלי חיים האו ומיאו המרכז לחיות הבית בצור הדסה | מעונות יום ומשפחתונים הגן של עליזה בתל מונד | לימוזינה מסיעי צביקה ברחובות | חונכות לבני נוער צהלה תל אביב ברמת גן | זיקוקים אלי - זיקוקין ופירוטכניקה בעץ אפרים | שיער מיי ניו סטייל בראשון לציון | ליטוש והברקה טובי ניקיון ואחזקה בחולון | מורשי טאבו טאבו ישיר קו מנחה בע"מ בתל אביב - יפו | מכשירי מדידה ר.א. מדידות בג'וליסמחירון עבודות אלומיניום | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון פיתוח נופי | מחירון מתקני הסקה | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון עוגני קרקע | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון גידור | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון ראשי מערכת | מחירון גופי תאורה שונים | מחירון מחסומים ושערים חשמליים | מחירון סיכוך בלוחות פוליקרבונט | מחירון ניסורים | מחירון מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות | מחירון ברגי סלע | מחירון שסתום אוויר משולב לביוב | מחירון לוחות פחי פלדה | מחירון ספסלים, שולחנות וביתנים | מחירון מעליות ל-8 נוסעים לבנין ציבור (ללא חדר מכונה | מחירון הכנות לחיבורי מגרש | מחירון שילוט וסימון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון בנית כיסי גרירה | מחירון אביזרים בחדרי אמבטיה ומקלחת ממתכת מצופה כרום | מחירון מתקני משחק ומתקני כושר חיצוניים | מחירון דלתות עץ, דלתות וחלונות מתכת עם זכוכית | מחירון מגוף טריז רחב למים | מחירון איטום נגד גזים רעילים בקרקע מזוהמת | מחירון ברזים וסוללות | מחירון משאבות חום לחימום | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית | מחירון ספוטים | מחירון לוחות PVC ופוליקרבונט (פלרם) | מחירון תשתית אופטית | מחירון תוספות למחירי החיפויים בהרכבה יבשה | מחירון הערות: 1. כל הסעיפים בתת פרק זה אינם כוללים את הזיון ועיגונו לכלונסאות. הזיון נמדד בנפרד בפרק 02 | מחירון ספרינקלרים | מחירון שוחות בקרה | מחירון דודי מים חמים ומערכות סולריות (דודי שמש)מספר בקשה:1 בפני כב' הרשם אורי פוני מבקש שלום שושלב נגד משיבה מוסך דיזל עטרות ירושלים בע"מ | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 15191-02-11 עירית תל-אביב-יפו נ' גבריאל משחקי חשיבה בע&qu | בית משפט השלום בנתניה מק"מ 43661-10-10 מדינת ישראל נ' נאשף 28 יולי 2011 בפני כב' השופטת | בפני כב' השופט ד"ר יובל ליבדרו המאשימה: מדינת ישראל נגד הנאשמים: 1. נמרוד מחלב 2. מחלב פיתו | בית משפט השלום בנצרת ת"פ 22047-03-10 מדינת ישראל נ' מחאג'נה ואח' תיק חיצוני: 02 אפר | בפני כב' הסגן נשיא שמואל טננבוים תובעים 1. כהן אלברט נגד נתבעים 1. בטוח לאומי-סניף ת"א-מח&# | בקשה מס' 2 בפני כב' השופטת עפרה אטיאס בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 ל | בפני כב' השופט גד גדעון תובעים 1. אלמוג קדושים נגד נתבעים 1. שלי ביזדרובסקי 2. יוסי ביזדרובסקי ה | מספר בקשה:1 בפני כב' השופטת דנה עופר מבקשים מועצה מקומית סאג'ור נגד משיבים מ.ס. קבלאן חברה ק | מספר בקשה:24 בפני כב' השופט עודד גרשון בעניין: מונוליד אלקטרו מכניקה בע"מ ע"י עו" | בפני כב' השופטת לובנה שלאעטה חלאילה תובע אריאל סימנטוב נגד נתבעים 1.אברהים אסדי 2.הראל חברה לביט | לפני כב' הרשם הבכיר ניר נחשון התובע: אליאס חלבי -נגד- הנתבעים: 1.אסמרה סלומון 2.סקוריטס סוכנות ב | בפני כב' השופט יחזקאל הראל – סגן הנשיאה תובעים ברתה בכר נגד נתבעים החלטה הנני ממנה בזאת את פרופ& | לפני כב' השופטת אליאנא דניאלי מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. טגו סבהו (אחר/נוסף) בקשה לממונ | בפני כב' השופטת כרמית פאר גינת מאשימה מדינת ישראל נגד נאשמים מוחמד עסלי החלטה בשל אילוצי בית המש | בבית המשפט העליון בג"ץ 414/99 - ד' בפני: כבוד השופט מ' חשין העותרים: 1. מת"ב מערכות תקשורת | לכבוד לשכת הוצל"פ חיפה פל-ים 12, חיפה, 33095 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר ת | לפני כב' השופט מרדכי בן-חיים תובעים 1. מינימקס - מהנדסים בע"מ נגד נתבעים 1. רשות הטבע והגני | העותרת: טסט-קל 1993 בע"מ ע"י ב"כ עו"ד אילן שביט-שטריקס ואח' - נ ג ד - המשיבו | בפני כב' השופט ליאור ברינגר תובעת: ורד פרץ ת.ז. XXXXXX339 נגד נתבעים: 1.מג'יק סרביס אילת בע& | בבית המשפט העליון בש"פ 6605/97 בפני: כבוד השופט י' זמיר המבקשת: מדינת ישראל נגד המשיבים: 1. סלא | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 6233/99 בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין כבוד הש | בית משפט לתביעות קטנות ברמלה י"ב חשון תשע"ב 9.11.11 ת"ק 19134-05-11 רובינשטין ואח'