Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 87

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/cities.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 88

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 87

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/encities.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 88

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 87

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/rucities.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 88

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 87

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/arcities.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 88

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 117

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/fields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 118

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 117

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/enfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 118

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 117

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/rufields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 118

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 117

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/arfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 118

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 147

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/subfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 148

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 147

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/ensubfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 148

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 147

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/rusubfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 148

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 147

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/arsubfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 148

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 179

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/pages.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 180

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 179

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/enpages.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 180

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 179

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/rupages.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 180

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 179

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/arpages.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 180

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 233

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/featured.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 234

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/src/base.php on line 308
בפני כב' השופטת סמדר קולנדר-אברמוביץ התובעים 1.הרי כהן 2.סיון כהן ע"י עו"ד יהודה חימי נגד הנתבע ראובן ארמנד חסון – ע"י ע
מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/src/pdsearch.inc.php on line 52

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/judges.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/src/pdsearch.inc.php on line 53
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופטת סמדר קולנדר-אברמוביץ

התובעים

1.הרי כהן
2.סיון כהן
ע"י עו"ד יהודה חימי

נגד

הנתבע

ראובן ארמנד חסון – ע"י עו"ד ברוך וינברגר

פסק-דין

1. תביעת פינוי שהוגשה בהתאם לפרק טז' 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, על ידי התובעים כהן הרי וסיוון כנגד הנתבע חסון ראובן ארמנד לפינויו מהמושכר, דירה ברחוב ניצה 8 בנתניה.

2. טענות התובעים:
הדירה הושכרה לנתבע בהתאם להסכם שכירות מיום 11.2.10 לפיו תקופת השכירות נקבעה ל- 12 חודשים בלבד מיום 1.3.10 ועד ליום 28.2.11. בסעיף 16 להסכם נקבע שניתנה לשוכר אופציה למשך ארבע תקופות אופציה נוספות של שנה כל אחד בתנאי שיעמוד בתנאי השכירות ויודיע על רצונו לממש את האופציה 60 יום לפני תום תקופת השכירות. הנתבע לא הודיע על רצונו לחדש את האופציה ועל כן הסכם השכירות הסתיים ביום 1.3.11 מיום זה הנתבע למעשה בר רשות בדירה. הנתבע שילם לשנה מראש מיום 1.3.11 וכך אף ביום 1.3.12, אולם התשלום הינו עבור הרשות להתגורר בדירה שכן אין כל חוזה שכירות בתוקף.
התובעים פנו לנתבע וביקשו לקצר את תקופת הרשות מאחר וביקשו למכור הדירה כפנויה. בנו של הנתבע ניהל עימם מגעים ראשית לרכוש הדירה אולם ביקש לעשות כן במחיר נמוך ממחיר השוק. הנתבע הסכים לפנות הדירה ללא כל תנאי ובלבד שתמצא לו דירה חלופית, אולם בנו של הנתבע ניסה לסחוט התובעים ולדרוש סכומים כנגד פינוי מוקדם של הדירה.

הנתבע אף הפר הסכם השכירות שכן לא המציא כתב ערבות כפי שנדרש. כן הנתבע הפר ההסכם בכל הנוגע למזגן, וילון ותאורה.

3. טענות הנתבע:
הנתבע הינו כבן 93 שנה שכר הדירה עם אשתו אשר סובלת ממחלת פרקינסון וסניליות בשלבים מתקדמים המרותקת למיטתה ודרושה לטיפול סיעודי צמוד. הדירה נשכרה לתקופה ארוכה ועל כן סוכם על שכירתה לשנה עם אופציה לארבע תקופת נוספות כל אחת של שנה, דהיינו, עד ליום 28.2.15.
דמי השכירות לשנת השכירות הראשונה שולמו מראש וכך גם לגבי שנת השכירות שלאחר מכן.
בסוף שנת 2010 הודיע בנו של הנתבע, ג'ורג חסון אשר טפל בעניין הוריו לתובע על חידוש השכירות לשנה נוספת. כן נמסרו לתובע דמי השכירות לשנת השכירות השניה.
בתחילת חודש דצמבר 2011 פנה התובע לבן וביקש להקדים את תשלום דמי השכירות לשנת השכירות השלישית המתחילה ביום 1.3.12 ומסתיימת ביום 28.2.13 ואף הציע שאם יוקדם התשלום יפחית מדמי השכירות. משכך הוסכם בין הצדדים על הקדמת התשלום עבור כל שכירת השנה השלישית כנגד קיזוז סך של 1400 ₪.
התובע אף אישר בכתב ידו שקיבל דמי השכירות לשנה קדימה בהתאם לחוזה (המסמך צורף כנספח ג' לתצהיר הנתבע).

בתחילת שנת 2012 פנה התובע והודיע לנתבע שברצונו למכור הדירה. הוא אף ביקש לשכנעו לרכוש הדירה. לאחר מכן אף התקיימה פגישה במשרד עו"ד לב רן בנוכחות בנו של הנתבע . בפגישה הוצע לנתבע סך של 20,000 דולר כנגד פינוי מוקדם אולם בנו סירב. בהמשך יצא מכתבו של עו"ד וינברגר, עו"ד דינו של הנתבע לפיו יסכים לפינוי כנגד הוצאות מעבר בסך 30,000 ₪ ופיצוי כספי בסך 25,000 דולר.

באשר לטענות אודות הפרת ההסכם, אזי בקשר לערבות הבנקאית עקב שכחה לא הוארך תוקף הערבות למשך שנה נוספת ומיד כאשר התגלתה הטעות וביום 1.7.12 הוארך תוקפה לשנה נוספת.
באשר לוילון הנברשת והתקנת המזגן- התובע היה בדירה מספר פעמים ומעולם לא התלונן על כך.

4. בדיון שהתקיים טען ב"כ הנתבע שמאחר והתובעים טוענים שהנתבע הינו בר רשות בדירה, אין פרק טז ההליך המתאים. בהחלטתי קבעתי שמאחר והיחסים שבין הצדדים החלו בהסכם שכירות אשר לטענת התובעים בא לסיומו, מן הראוי לדון בתביעה במסגרת הליך זה. בדיון העידו התובע , בנו של הנתבע וכן עו"ד לב רן מטעם התובע.

5. דיון משפטי:
האם הסכם השכירות הסתיים ? לאחר שעברתי על המסמכים ושמעתי הצדדים סבורני שהתובעים לא עמדו בנטל ההוכחה להוכחת טענתם זו. הנתבע הודיע כדין על מימוש האופציה כאשר התובע אף הסכים להקדמת סכום תשלום שכר הדירה תוך כדי קיזוז סכום מסוים. אף במכתבו מיום (נספח ג') 6.12.11 התובע מציין במפורש:
"אישור לקבלת דמי השכירות לשנה קדימה, לדירה בשד' ניצה צ'ק ע"ס 50,200 ₪ מאשר קבלת הצק בתאריך 6.1.211 לפי תנאי החוזה כולל קיזוז של 1,400 ₪...."

אם סברו התובעים שהסכם השכירות הסתיים שנה קודם והנתבע הינו בר רשות, מדוע מצוין במפורש במכתב זה שהתשלום הינו לדמי שכירות בהתאם לתנאי ההסכם? לא קיבלתי כל הסבר לכך.

6. חיזוק למסקנה זו מוצאת אני במשא ומתן שנוהל בין הצדדים לתשלום פיצוי לנתבע עקב פינוי מוקדם שידרש ממנו. אם אכן נכונה טענת התובעים שלנתבע אין כל זכות בדירה וכי הסכם השכירות הגיע לסיומו מדוע ניהלו עימו מו"מ ואף הסכימו לשלם לו סכומי כסף ניכרים תמורת הסכמתו לפינוי מוקדם של הדירה? אין זאת שהתובעים ידעו והיה ברור להם שהסכם השכירות הינו בתוקף שכן הנתבע מימש האופציה כדין והם אף קיבלו את דמי השכירות עבור אותה שנה.

7. איני סבורה שעלי לדון בטענת התובעים לסחיטה מצד הנתבע, שכן כפי שהוברר הן מעדות התובע, בנו של הנתבע ועו"ד לברן, בין הצדדים התנהל מו"מ לפינוי מוקדם של הנתבע כנגד תשלום סכום הוצאות מעבר ופיצוי ומציאת דירה חלופית. הצדדים לא הגיעו לעמק השווה לענין הסכום ומאחר וההסכם השכירות הינו בתוקף זכאי הנתבע להמשיך ולהתגורר בדירה.

8. באשר לטענות התובעים לגבי הערבות, המזגן, הוילון והנברשת איני סבורה שיש בכך משום הפרת הסכם השכירות. לגבי הערבות בנו של הנתבע הצהיר שכאשר גילה שלא חודש תוקף הערבות פעל מיידית לחידושה. הוא עשה כן טרם הגשת התביעה. אף לענין המזגן הוילון והנברשת- מעדות התובע עלה שביקר בדירה מספר פעמים. משכך סבורני שלא ראה בכך משום הפרות הסכם, שכן לא הוכח בפני שטען בפני הנתבע אודות הפרות אלה.

9. לאור כל האמור לעיל דין התביעה להדחות. לנתבע קיימת אופציה להמשך תקופת השכירות בדירה ועל כן אין כל מקום לקבוע כי עליו לפנות הדירה כאשר לא הפר כלל ההסכם. משכך תביעה זו שהוגשה בהתאם לפרק טז (4) לתקנות סדר הדין האזרחי דינה להדחות.
התובעים ישלמו הוצאות הליך זה לנתבע בסך 5,000 ₪.

ניתן היום, ו שבט תשע"ג , 17 י נואר 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

כבישים קרובים אל | הייטק קרובים אל | טלפונים קרובים אל | ביוטכנולוגיה קרובים אל | ישיבות קרובים אל | ייעוץ מקצועי קרובים אל | נגרים קרובים אל | המרת מטבע קרובים אל | חזנים ומורים לבר מצווה קרובים אל | הנדסאים קרובים אל | דיג קרובים אל | בנקים קרובים אל | מכונות חישוב קרובים אל | בשמים קרובים אל | שיש קרובים אל | רפדים קרובים אל | חיתולים למבוגרים קרובים אל | ייעוץ מערכות מידע קרובים אל | מוהלים קרובים אל | לוחות הוראה ותכנון קרובים אל מחירון עבודות אלומיניום | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון עבודות צביעה | מחירון הריסות ופירוקים | מחירון מתקני הסקה | מחירון בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון | מחירון סלילת כבישים ורחבות | מחירון פנלים מבודדים | מחירון עוגני קרקע | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון ניקוי וחיטוי קווי מים קיימים | מחירון מחסומים ושערים חשמליים | מחירון יחידות עיבוי מקוררות אוויר | מחירון אריחי גרניט פורצלן | מחירון ספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן, PVC ויצקת ברזל | מחירון מחיצות קלות (מתועשות) | מחירון *********************************************************************** | מחירון יחידת מאייד ויחידות עיבוי לחדר קירור (4°C+) | מחירון צביעה ישירה על חלודה | מחירון חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) | מחירון משאבות בטון, מייקו וחול | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית | מחירון מוצרי שיש )אבן( | מחירון קירות תומכים ואקוסטיים | מחירון עבודות ניקוי מבנים | מחירון קירות תמך מסוג "מקרס" | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון משטחים ומשולשי מדרגות | מחירון כיורים וקערות | מחירון תבניות לתקרות | מחירון פרזול לנגרות | מחירון איטום רצפות במערכת ביטומנית במריחות חמות | מחירון תאי בקרה מלבניים לניקוז מבטון טרום | מחירון עיבוד פתחים בקירות מחופים | מחירון חיזוק פינות | מחירון מסננים | מחירון מתקני אוורור וסינון | מחירון פלדת זיון | מחירון מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים | מחירון אביזרים למים קרים וחמיםבית משפט השלום בקריות ת"א 19503-04-10 דורלן בע"מ נ' עיריית באקה - ג'ת תיק חיצוני: | בפני כב' הרשם הבכיר ניר נחשון התובעת: שיש האלונים בע"מ -נגד- הנתבעים: החלטה 1. לפני התנגדות | בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"צ 95 / 7237 בפני: כבוד השופט י' זמיר כבוד השופטת | בפני כב' השופטת אילתה זיסקינד המאשימה מדינת ישראל – ענף תביעות ש"י נגד הנאשם חדר בראדעי ע&q | בפני כב' השופטת עינב גולומב תובעים יעקוב מטר נגד נתבעת כלל חברה לביטוח בע"מ פסק דין 1. כתב | בעניין: מדינת ישראל המאשימה נגד משה בן ישי הנאשם נוכחים: מטעם המאשימה עו"ד מאיה השילוני מטעם הנ | 01 מאי 2013 לפני: כב' הרשמת אפרת קוקה התובע דניאל רוטשטיין, ת.ז. XXXXXX745 - הנתבעת מודיעין אזרח | בית משפט השלום בהרצליה ת"א 43945-08-11 מלכה נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב-"הפול" מס | החלטה בתיק עע"ם 2532/12בבית המשפט העליון עע"ם 2532/12 לפני:כבוד השופט ס' ג'ובראן המבקשים:1 | בפני כב' השופטת רבקה איזנברג תובעת מרים לוי נגד נתבעת ביטוח ישיר איי די איי חב' לביטוח בע&qu | מספר בקשה:27 בפני כב' השופט יצחק כהן , סגן נשיא מבקשים צוק מנרה בע"מ נגד משיבים 1.קייקי כפ | פסק-דין בתיק ע"א 7604/11 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 7604/11 לפ | פסק-דין בתיק עע"ם 5055/08 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בענינים מנהליים עע"ם | בית משפט השלום בטבריה ת"א 787-12-07 פרץ נ' אריה חברה לבטוח בע"מ בפני כב' השופטת רי | בפני כב' הרשם שמעון רומי תובע בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ – ח"צ 520029281 נגד נתבע מוהנד | בית משפט לתביעות קטנות באשדוד ת"ק 2450-03-12 חריר ואח' נ' המצליחים 26 מרץ 2012 בפני כב& | החלטה בתיק ע"פ 4840/15בבית המשפט העליון ע"פ 4840/15 לפני:כבוד השופטת ד' ברק-ארז המערער:דוד | בית משפט השלום בחיפה ת"א 20616-10-10 קלרום רכב וציוד הנדסי בע"מ נ' כהן 17 יולי 2011 בפ | בפני כב' השופטת טל אוסטפלד נאוי המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמת אוגני מנדלסון <#1#> נוכחים: ב& | בפני כב' השופט שמעון שר תובעים 1. ג'בארין נזיה נגד נתבעים 1. מועצה מקומית מעלה עירון 2. כלל | בפני כב' השופטת עפרה אטיאס תובע פדיל סבאג נגד נתבעות 1.א. ג. מ. תפן בע"מ 2.כלל חברה לביטוח | בפני כב' הרשם בכיר צוריאל לרנר תובעים 1. אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ נגד נתבעים 1. יוליאן פרוק | לפני: כב' סגנית הנשיא א. קציר המערער עסאם עלי ת.ז. XXXX090 ע"י ב"כ: עו"ד בולוס -