מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופט יואב פרידמן

תובעים

י. כהן - ליסינג בע"מ

נגד

נתבעים

אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מ

החלטה

1. בקשה להעביר התובענה לבית משפט שלום במחוז הדרום מטעמה של חוסר סמכות מקומית. דין הבקשה לדחיה. הוגשה תגובה. אין להיזקק לתשובה נוספת, שכן אם תינתן רשות להתגונן מדובר בתיק שעל פי סכומו ידון בסדר דין מהיר. כל עוד לא ניתנה החלטה המורה על העברתו לסדר דין רגיל יש אפוא להיזקק לתק' 214יג לתקנות סדר הדין האזרחי, וניתן היה למעשה אף לדחות הבקשה על אתר ככזו שאינה מצריכה תגובה, מכוח תק' 214יג(ב)(1).

2. אין אמנם ממש בטענת התובעת בתגובתה כי קודם יש לדון בבקשת הרשות להתגונן ורק אז לדון בטענת הסמכות המקומית: גם כתב תביעה בסדר דין מקוצר צריך להתכבד ולפרט העובדות המקימות סמכותה המקומית של הערכאה לה הוגשה התביעה (כמצוות תק' 9(6) לתקנות סדר הדין האזרחי) .
הסמכות המקומית נלמדת (או נשללת) מכתב התביעה. לכן, במקרה של מחלוקת עובדתית האם מתקיימת חלופה בתקנות סדר הדין האזרחית המקימה את הסמכות המקומית לערכאה לו הוגשה התביעה, אין לקיים משפט זוטא בנושא הסמכות המקומית ; ויש ללמוד על העובדות הרלבנטיות מכתב התביעה. מאידך, אם לא מדובר במחלוקת אלא בחוסר פירוט נדרש של עובדות רלבנטיות לשם ביסוסה של חלופה רלבנטית המקימה הסמכות המקומית, הרי במקרה של מחלוקת אין למנסח התביעה אלא להלין על עצמו.

3. ולענייננו: אין טענה למי מן הצדדים לקיומה של תנית מקום שיפוט ייחודי. המחלוקת נטושה בשאלה האם עולה מכתב התביעה שמתקיימת אחת מחלופות תק' 3(א) לתקנות סדר הדין האזרחי ביחס לבית משפט זה. אין חולק שדי בהתקיימות אחת מהחלופות.

4. התובעת היא חברה שעיסוקה בסחר ברכב משומש. כעולה מכותרת התביעה ואף מנספחים א' עד ד', מקום עסקה של התובעת ברח' המוסכים בחיפה. בכתב התביעה נטען שהתובעת קנתה רכב מן הנתבעת, שמקום מושבה באשקלון. כתב התביעה ונספח ב' שלו מלמדים שהתובעת הרוכשת שלמה לנתבעת ב 26.10.10 סך של 31,000 ₪ בהעברה בנקאית, מחשבון התובעת שבסניף חלוצי התעשיה (אף הוא בתחום שיפוטו של בית משפט זה) לחשבון הנתבעת בסניף בנק באשדוד.

להסרת ספק – נספח ב' מלמד על סכום גבוה יותר שהועבר, והתביעה מפרטת שרק חלק ממנו, 31,000 ₪ כאמור, נגע לעסקה הספציפית; והיתרה לעסקה אחרת.

5. ממשיכה התביעה כי הרכב היה אמור להיות מועבר לחצרי התובעת בחיפה על ידי נהג מטעם הנתבעת (הצדדים חלוקים בענין אחרון זה, אך אין לדבר חשיבות לצורך הכרעה, ומכל מקום במקרה של מחלוקת נלמדת כאמור הסמכות מטענות עובדתיות ככל שפורטו בתביעה, שם נטען שהרכב היה אמור להימסר בחיפה; כמובן שאם מתברר אחרת בהמשך יכול והדבר יקרין לעניינים אחרים כגון מהימנות גרסה אך איננו מצויים בשלב זה). לגרסת כתב התביעה, עת עשה הרכב דרכו לחצרי התובעת על ידי נהג מטעם הנתבעת, אירעה תאונה והרכב הוכרז אובדן גמור. ממילא לא נמסר לתובעת, ולא הועברה הבעלות בו לתובעת, כך הילוכה של התביעה.

6. סע' 11 לתביעה מציין כי בעקבות נסיבות המקרה באו שני הצדדים לכלל הסכמה שזו תוכנה:
הנתבעת תשיב לתובעת את דמי התמורה ששלמה בגין הרכב, היינו 31,000 ₪. התובעת מצידה ויתרה על הפיצוי המוסכם האמור בסע' 10 להסכם המכר החתום שבין הצדדים. צורפו גם מכתבי התובעת אל הנתבעת לאחר אותו סיכום נטען.

7. כתב התביעה הנו על אותו סכום כספי נטען של 31000 ₪ , כאשר צוין שהנתבעת הפרה התחייבותה ולא השיבה דמי התמורה הנ"ל בטענה שהיא ממתינה לתגמולים בגין תביעתה לחברת הביטוח. משעה שהופרה ההתחייבות הנטענת , תבעה התובעת בנוסף גם את הפיצוי המוסכם.

8. המחלוקת בשאלת הסמכות המקומית מתמקדת הלכה למעשה בחלופה של תק' 3(א)(3) לתקנות סדר הדין האזרחי שעניינה במקום שנועד או שהיה מכוון לקיום ההתחייבות. הנתבעת טענה שחלופה זו הנה באשקלון שם נמסר הרכב בחצרי הנתבעת. כאמור עובדה זו שנויה במחלוקת ובמקרה של מחלוקת נלמדות העובדות לענין הסמכות המקומית מכתב התביעה , בו נטען שהרכב עבר תאונה בדרכו לחצרי התובעת בחיפה, ששם היה אמור להימסר. ממילא ככל שמדובר היה בענין רלבנטי לסוגית הסמכות המקומית, ידה של התובעת על העליונה.

מכל מקום, לצורך חלופת המקום שנועד או היה מכוון לקיום ההתחייבות אין כלל חשיבות למקום שהיה מיועד למסירת הרכב. הנתבעת נתפסה לכלל טעות בענין זה. ההתחייבות בה מדובר ואותה יש לבחון היא ההתחייבות שנטען בכתב התביעה שהופרה (כמובן שאין כלל צורך שהצדדים יסכימו על העובדות . אנו דנים בשאלת הסמכות המקומית בלבד). כתב התביעה בסע' 11 שלו, מדבר בהפרת ההתחייבות נשוא ההסכמה המאוחרת שבין הצדדים , להשבת דמי התמורה, בלא פיצוי מוסכם. זו ההתחייבות שיש לבחון המקום שנועד לקיומה. אין ממש בטענת הנתבעת כי היות ומדובר בהעברה בנקאית הרי המקום שנועד לקיום ההתחייבות הנו סניף הבנק של הנתבעת באשדוד. שוב – הנתבעת מתייחסת בשגגה לעסקת היסוד במסגרתה שלמה התובעת לנתבעת. יכול ויש לה טענות טובות לגופן שמקורן בעסקת היסוד או טענות אחרות , ואיני מחווה כל עמדה (ממילא אין בפני בקשת רשות להתגונן, והנתבעת היא שבחרה להקדים בקשה זו לבקשת רשות להתגונן - שלא לצורך; הרי ממילא אם מתקבלת הבקשה להעברת התיק, מועבר התיק על בקשת הרשות להתגונן שבו, ואם נדחית היא ממילא לא היה טעם לבקש שבקשת הרשות תוגש רק לאחר הכרעה בבקשה. יש להבדיל בין מועד הדיון בבקשה להעברת התיק ביחס להכרעה בבקשת רשות להתגונן, לבין השאלה אם נכון לעכב הגשת בקשת רשות להתגונן).

לצורך סוגית הסמכות המקומית יש כאמור להתייחס לשאלה איזוהי ההתחייבות שלהפרתה נטען בתביעה, והתשובה היא שמדובר בהתחייבות נשוא ההסכמה המאוחרת הנטענת בתביעה, היינו ההסכמות שלאחר התאונה, שה ן יסוד התביעה.
בשאלה היכן הוא המקום שנועד לקיום ההתחייבות יש להיזקק ברגיל לדין המהותי , והוא קבוע בענייננו בסע' 44(א) לחוק החוזים (חלק כללי) הקובע שחיוב שלא הוסכם על מקום קיומו יש לקיים במקום עסקו של הנושה (התובעת), ואם אין לו מקום עסק, במקום מגוריו הקבוע.

משעה שההתחייבות שלהפרתה נטען בתביעה הנה ההתחייבות להשבת דמי התמורה ששולמו לנתבעת, הרי התובעת היא הנושה, את החיוב (התשלום) יש לקיים במקום מושבה שבחיפה, ולכל היותר בהעברה בנקאית לחשבונה, אם כך סוכם. לפי נספח ב' לתביעה מתנהל החשבון כאמור אף הוא בסניף שמקום מושבו בתחום שיפוטה של ערכאה זו. מכל מקום אין טענה בבקשה שלתובעת סניף בנק במחוז הדרום, ולשם היו אמורים להיות הכספים מושבים.

למעלה מן הצורך, התוצאה לא תשתנה אף אם אזקק לעסקת היסוד, שכן אז הילוכה של התביעה הנו להפרת ההתחייבות למסירת הרכב, שאז קמה ממילא חובת השבה בעקבות ביטול , והתובעת טוענת גם לפיצוי המוסכם. גם בחלופה זו החיוב שאת המקום שנועד להתקיימותו יש לבחון הנו החיוב להשיב דמי התמורה ולשלם הפיצוי המוסכם. באין הסכמה על מקום קיומו, יחול הוא במקום עסקו של הנושה – היינו מקום עסקה של התובעת.

9. אני דוחה הבקשה להעברת התובענה לבית משפט השלום באשקלון. את הבקשה לרשות להתגונן יש להגיש בתוך 20 יום והיא תדון בפני רשם.

10. הנתבעת תישא בהוצאות התובעת בבקשה להעברת התובענה בסך כולל של 3000 ₪.

ניתנה היום, כ"ז כסלו תשע"ג, 11 דצמבר 2012, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מוזאיקה קרובים אל ברק 6, זכרון יעקב, ישראל | פנסיונים לבעלי חיים קרובים אל | גלריות וחנויות צילום קרובים אל | חונכות לבני נוער קרובים אל דקל 7, בית שאן, ישראל | וטרינרים קרובים אל | מודדים קרובים אל שדרות האצ"ל 370, קרית שמונה, ישראל | רפדים קרובים אל שביל ישראל, טבריה, ישראל | שידוכים קרובים אל דרך היוצרים 2, נהריה, ישראל | טיולים קרובים אל | לשכות מסחר קרובים אל | אולמות אירועים קרובים אל | נרות קרובים אל | רופאי שיניים קרובים אל | זיקוקים קרובים אל | יועצי מס קרובים אל יוסף טרומפלדור 113, בית שאן, ישראל | בשמים קרובים אל | מידע עסקי קרובים אל חזון אי"ש 5, שדרות, ישראל | איפור קרובים אל | טיפול זוגי קרובים אל | יחסי ציבור קרובים אל מחירון מוצרי נגרות | מחירון עבודות אבן | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות טיח | מחירון עבודות בניה | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון עבודות עפר | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון עבודות איטום | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון מתקני תברואה | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות צביעה | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון איטום קירות ביריעות ביטומניות משוכללות | מחירון מעקות בטיחות והפרדה | מחירון מיכלי דלק | מחירון זכוכית שטוחה אנטיסאן | מחירון ארונות מטבח | מחירון פלדת זיון | מחירון מפרידי שומן מפוליאתילן | מחירון מגוף טריז רחב לביוב | מחירון צנרת גבריט | מחירון צינורות, ספחים ואביזרים פולירול, PP | מחירון ריצוף באריחי גרניט פורצלן | מחירון משתנות מחרס | מחירון דייס (גראוט) | מחירון תוספת מחיר לבטון מעל סוג ב30- | מחירון צנרת ואביזריה | מחירון מוצרי טוף, חלוקי נחל, שבבי עץ צבעוניים, קומפוסט ותערובות | מחירון פרופילי פלדה ריבועיים ומרובעים -  | מחירון תערובות  לטיח | מחירון בידוד תרמי ואקוסטי | מחירון צינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדה | מחירון הריסת מבנים קיימים | מחירון פינוי פסולת | מחירון ריצופים ואביזרי עזר לנכים | מחירון סיד | מחירון איטום אקוסטי במחיצות | מחירון עיבוד הקרקע, אדמת גינון וחיפויים | מחירון מחיצות מודולריות | מחירון צינור פלדה עם עטיפה חיצונית | מחירון תמרור ושילוט | מחירון ה ע ר ה: ראה פירוט הסעיפים בפרק 01 בפני כב' הסגן נשיא יוסף סוהיל תובעים שלו מישייב ת.ז. XXXXXX191 נגד נתבעים 1.גל אלביליה ת.ז. XXXX | בפני כב' הרשם בכיר נועם רף תובעים חלי מלעי נגד נתבעים דוניץ - קרית האמנים בע"מ פסק דין כללי | בפני כב' השופטת ניצה מימון שעשוע התובעת שרה מנסברג נגד הנתבעת שירותי בריאות כללית -בית רבקה נגד | בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה תת"ע 433-07-11 מדינת ישראל נ' שפיגל אור תת"ע 434-07- | לכבוד לשכת הוצל"פ עכו רח' יהושפט 15, עכו, 24513 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: | בפני כב' השופטת לימור ביבי-ממן תובעת נציגות דיירי רח' חטיבת אלכסנדרוני 1-9 רמה"ש נגד נת | בקשה מס' 13 בפני כב' השופטת חנה שניצר-זאגא, סגנית הנשיאה מבקשים 1. אביב ליאור נגד משיבים קבו | החלטה בתיק רע"פ 1520/08 בבית המשפט העליון רע"פ 1520/08 בפני: כבוד השופט א' א' לוי המבקש: פ | בית משפט השלום בנתניה ת"א 12707-11-10 מלמד ואח' נ' חברה לביטוח בע"מ ואח' תיק ח | בפני כב' השופטת אורלי מור-אל תובעים 1.חנה כהן 2.יצחק יהושע נגד נתבעים 1.קשר רנט אקאר בע"מ 2 | בפני כב' השופט יוחנן כהן תובעים 1. יהודה איטח נגד נתבעים 1. נחום סורה 2. נחום גל חופים בע"מ | בפני כב' השופטת רבקה פוקס מבקשים 1. בנק לאומי לישראל בע"מ נגד משיבים 1. נבואני אוסאמה 2. כו | בפני כב' השופט ארז יקואל – סגן הנשיאה התובעת תמי אלמקייס נגד הנתבעים <#2#> נוכחים: התובעת ובא | בפני כב' השופטת פנינה לוקיץ' תובעות 1.זהבה כהן, ת.ז. XXXXX011 2.אורית אלדר, ת.ז. XXXXX044 נג | בפני כב' השופט רחמים כהן תובעים 1. הלה הנדסה בנייה וייזום בע"מ נגד נתבעים 1. לימור שפירא הו | מספר בקשה:6 בפני כב' הרשם הבכיר נועם רף מבקשת הראל חברה לביטוח בע"מ נגד משיב רפאל שלמה לב ה | לפני כב' השופט עמי קובו מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. חאלד עאמר מכתב כללי הרינו להודיעכם כ | בית משפט השלום בירושלים ת"א 4286-09-11 סנפורד ט. קולב ושות' נ' דייויס תיק חיצוני: 09 פב | בפני כב' השופט דניאל קירס המאשימה ועדה מקומית לתכנון הגליל העליון ע"י נציגת היועץ המשפטי למ | בפני כב' הסגנית נשיאה נירה דסקין מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. נעים חוסין הודעה עליך להתיי | בפני כב' השופטת אביגיל זכריה מבקש: פיוטר שפיץ נגד משיבים: החלטה הוגשה תובענה למתן פס"ד הצהר | החלטה בתיק בג"ץ 7829/15 בבית המשפט העליון בג"ץ 7829/15 - ז' לפני:כבוד השופטת ע' ברון העותר | לכבוד לשכת הוצל"פ חיפה פל-ים 12, חיפה, 33095 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר ת