מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופט הישאם אבו שחאדה

בעניין:

מדינת ישראל - מס הכנסה חקירות ירושלים
מר אסף יאיר, מתמחה

המאשימה

נגד

מנחם אילת

ע"י עו"ד שחר טל
הנאשם

גזר דין

1. הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות המפורטות בכתב האישום מתוקן. כתב האישום כולל תשעה אישומים, כאשר שמונה מהם עניינם עבירה של אי הגשת דו"ח במועד לפי סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה (להלן: הפקודה). הנאשם הינו נהג מונית במקצועו ואשר חייב להגיש לפקיד השומה דוחות שנתיים על הכנסותיו האישיות לתקופות הרלוונטיות לכתב האישום וזאת על פי הוראות סעיפים 131 ו-132 לפקודה. כמו כן, הנאשם חייב להגיש לפקיד השומה דו"ח על הונו ונכסיו עד ליום 31.12.06 (להלן: הצהרת ההון), בעקבות דרישה שנשלחה אליו ע"י פקיד שומה מתוקף סמכותו לפי סעיף 135(1) לפקודה. במהלך כל אחת מהשנים 2004 עד 2011 הנאשם לא הגיש דוח על הכנסותיו האישיות. בכל אחד מהאישומים 8,6,5,4,3,2,1 ו-9 מיוחסת לו עבירה לפי סעיף 216(4) לפקודה בגין כל אחת מהשנים הנ"ל. באישום השביעי מיוחסת לנאשם עבירה של אי קיום דרישה לפי סעיף 216(1) לפקודה, בכך שלא מילא אחר דרישת פקיד השומה להגשת הצהרת הון ליום 31.12.06.

2. לא היה הסדר טיעון בין הצדדים והמאשימה עתרה לעונש של מאסר על תנאי, קנס והתחייבות כספית. הנאשם לא חלק על בקשתה של המאשימה להטיל עליו עונש של מאסר על תנאי והתחייבות כספית וטענתו מתמצת בכך כי לאור נסיבותיו האישיות אין להשית עליו קנס כספי.

3. ב"כ המאשימה הדגישה בטיעוניה לעונש כי הנאשם הורשע בשמונה עבירות על סעיף 216(4) לפקודה וכן בעבירה לפי סעיף 216(1) לפקודה. כמו כן, הדגישה כי עבירות מס פוגעות בקופה הציבורית ובנורמה שקובעת שעל כל הנישומים לציית לחוקי המס. הנאשם בחר שלא להגיש דוחות לרשויות המס החל משנת 2004 ועד 2011 ברצף ואף כאשר נדרש ע"י פקיד השומה להגיש הצהרת הון, הנאשם עשה דין לעצמו ולא נעתר לדרישה זו. בסופו של יום, כל הדוחות לשנים 2004 ועד 2011 הוגשו וכך גם הצהרת ההון, וזאת ביום 26.6.12. ב"כ המאשימה טענה כי מתחם העונש ההולם לגבי רכיב המאסר על תנאי נע בין 2 עד 8 חודשי מאסר על תנאי, וכי לגבי רכיב הקנס, מתחם הקנס ההולם בגין כל עבירה לפי סעיף 216(4) לפקודה נע בין 8500 ₪ ל-29,300 ₪, בגין כל עבירה בנפרד. בנוסף, בגין כל עבירה לפי סעיף 216(1) הקנס נע בין 980 ל- 29,300.

4. ב"כ הנאשם טען כי לנאשם נסיבות מיוחדות ואשר בגינן אין מקום להשית עליו קנס. הנאשם סובל ממחלת לב, ואף אושפז בגין כך. לנאשם ילדה בגיל הנעורים אשר התגלה בגופה גידול ממאיר ולכן נאלץ לשהות במחיצתה תקופה ממושכת לצורך טיפולים שונים ומצבה הרפואי של בתו הוביל למתחים וחרדות שליוו את בני ביתו במשך מספר שנים, ובכך נפגעה גם פרנסתו (נ/1 –נ/3). כמו כן, אשתו של הנאשם שקעה בדיכאונות דבר אשר השליך על איכות חיי המשפחה. לנאשם נכות צמיתה בשיעור של 65% והוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כמי שזכאי לקצבת נכות. הנאשם נפגע בצעירותו מפעולת איבה ואף הוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כמי שזכאי לקצבה בשל נכות שנגרמה עקב אותה פגיעה. ב"כ הנאשם הגיש תעודת עובד ציבור שהוכנה ע"י רכז חוליה ברשויות המס (נ/4) ואשר לפיה סך הכנסותיו השנתיות במהלך השנים שבהם לא הגיש את הדוחות לרשויות המס, היננו נמוך, וזאת כשיקול לקולא.

5. מן הראוי לציין, כי העבירה של אי הגשת דוח במועד למס הכנסה הוכרה בפסיקה כעבירה נמשכת. כמו כן, ככלל נפסק לא אחת כי בעבירות מס, שיקולי ההרתעה גוברים על נסיבותיו של הנאשם, אף אם אינם מאיינים אותם וזאת נוכח פגיעתה הקשה של עבריינות המס במשק ובכלכלה. רבים מעברייני המס הם אנשים שיראו כנורמטיבים ביסודם, אשר לא ישלחו יד לכיס הזולת, אך אינם נרתעים משליחת יד לכיס הציבורי, ומכאן המשקל המיוחד להיבט ההרתעתי בענישתם של עברייני המס (רע"פ 5906/12 עזרא נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] ניתן ביום 9.9.12, ע"י כבוד השופט שוהם; רע"פ 1689/09 אוראל נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] ניתן ביום 10.5.09 ע"י כבוד השופט ג'ובראן; רע"פ 6095/06 לוי נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] ניתן ביום 5.11.06 ע"י כבוד השופט ג'ובראן)

6. מתחם העונש ההולם במקרה שבפני הוגדר ע"י באי כוח הצדדים כך שרכיבי העונש שיכללו בו, בהסכמה, הם מאסר על תנאי והתחייבות כספית. המחלוקת בין הצדדים נוגעת אך ורק לעניין השאלה באם להשית על הנאשם קנס כספי, וזאת עקב נסיבותיו האישיות ומצבו הכלכלי. לדעתי אין מקום לקבל את טענת הסנגור שיש להסתפק במאסר על תנאי והתחייבות כספית. בפסיקה נקבע כי יש לנקוט במדיניות ענישה מחמירה בעבירות מס, לרבות הטלת עונשי מאסר בפועל, וזאת אף במקרים שבהם הוסרו המחדלים (רע"פ 6095/06 לוי נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] ניתן ביום 5.11.06). עמדתה של המאשימה שלא לבקש עונש של מאסר בפועל לוקחת בחשבון את נסיבותיו האישיות של הנאשם, ולכן אין זה המקרה המתאים לגישה מקלה נוספת עם הנאשם ע"י כך שלא יושת עליו קנס כספי.

7. לא ניתן להתעלם מהעובדה כי אי הגשת הדוחות נמשכה כשמונה שנים ברציפות. גם אם לנאשם היו נסיבות אישיות חריגות ומיוחדות, אין בכך בכדי להצדיק שהעבירות של אי הגשת הדוחות ימשכו על פני פרק זמן כה משמעותי. בנוסף לכך, בעת שהנאשם נדרש להגיש הצהרת הון, הוא לא שעה לדרישה זו והצהרת ההון הוגשה באיחור של כמעט 5 שנים.

8. מתחם העונש ההולם לגבי עבירה לפי סעיף 216(4), כפי טענתה של ב"כ המאשימה, התקבלה בת"פ (שלום ת"א) 52928/03/11 מדינת ישראל נ' פרץ קומפרסורים בע"מ , ע"י כבוד השופטת מיכל ברק נבו. מן הראוי ליתן את הדעת שבמקרה שבפני מדובר בשמונה עבירות לפי סעיף 216(4) וקיימת גם עבירה נוספת לפי סעיף 216(1). מתחם העונש ההולם לעניין גובה הקנס מקובל עלי. מדובר בכמה עבירות המהוות כמה אירועים (ראו סעיף 40יג(ב) לחוק העונשין תשל"ז –1977). יש ליתן את הדעת להוראותיו של סעיף 40יג(ג) לחוק העונשין תשל"ז –1977 אשר מורה כדלקמן:

"בגזירת העונש לפי סעיף זה, יתחשב בית משפט, בין השאר, במספר העבירות, בתדירותן ובזיקה בינהם, וישמור על יחס הולם בין חומרת מכלול המעשים ומידת אשמו של הנאשם לבין סוג העונש, באם גזר עונש מאסר - לבין תקופת המאסר שעל הנאשם לשאת."

9. בעת קביעת גובה הקנס, לקחתי בחשבון את האינטרס הציבורי בדבר הרתעתו האישית של הנאשם להישנותן של עבירות בהן הורשע (ראו סעיף 40ו לחוק העונשין). כמו כן, לקחתי בחשבון את הנזק שנגרם לחברה מהשתמטות בהגשת דוחות לרשויות המס (ראו סעיף 40ט(3)(4) לחוק העונשין). כמו כן, לקחתי בחשבון את גילו של הנאשם שהינו בן 62 שנים (ראו סעיף 40יא(1) לחוק העונשין) וכן העובדה שהנאשם הודה וחסך זמן שיפוטי יקר וכן העובדה כי הוסרו המחדלים (ראו סעיף 40יא(4) לחוק העונשין), לנאשם שבפני אין עבר פלילי קודם בעבירות מס (ראו סעיף 40יא(11) לחוק העונשין).

10. לאור כל האמור לעיל, הנני משית על הנאשם את העונשים הבאים:

1. 4 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שבמשך 3 שנים מהיום לא יבצע עבירה לפי פקודת מס הכנסה.

2. הנאשם ישלם קנס בסך של 12,000 ₪, או 30 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-20 תשלומים חודשים שווים ורצופים כאשר הראשון שבהם עד ליום 1.1.13 והיתרה ב-1 לכל חודש שלאחריו. היה ואחד התשלומים לא ישולם במועד, אזי יעמוד מלוא סכום הקנס לפרעון מידי.

3. הנאשם יחתום על התחייבות כספית בסך של 20,000 ₪ להימנע במשך 3 שנים מהיום מביצוע עבירה על פי פקודת מס הכנסה. ההתחייבות תיחתם עוד היום במזכירות בית משפט. היה ולא תיחתם ההתחייבות, אזי יאסר הנאשם למשך 50 ימים.

זכות ערעור תוך 45 יום.

ניתן היום, כב' כסלו תשע"ג , 06 דצמבר 2012 , בנוכחות הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

אומנויות לחימה קרובים אל יוסף בורג 3, קרית מלאכי, ישראל | אוניות/ספנות קרובים אל 3, קרית מלאכי, ישראל | צורפים קרובים אל עמל 1, נצרת עילית, ישראל | זואותרפיה קרובים אל 531, גבעת חן, ישראל | ציוד לאירועים קרובים אל אדוריים, קרית גת, ישראל | חיתולים למבוגרים קרובים אל יעקב, גדרה, ישראל | הוצאה לאור קרובים אל סמטת ברקן 117, פרדס חנה כרכור, ישראל | טקסטיל קרובים אל עלומים 16, תל אביב יפו, ישראל | תשמישי קדושה קרובים אל טולידאנו 60, טבריה, ישראל | דוגמנות קרובים אל גולני 46, אשקלון, ישראל | מולטימדיה קרובים אל שביל ישראל, טבריה, ישראל | גריל קרובים אל פלדה 2-10, ערד, ישראל | סוכנויות ידיעות קרובים אל Unnamed Road, Ofakim, ישראל | דפוס קרובים אל שדרות הבנים, מגדל העמק, ישראל | אל פסק קרובים אל דרך הרים, אילת, ישראל | כבישים קרובים אל ויקטור מנביץ', נהריה, ישראל | כרטיסי זיהוי קרובים אל גיורא יוספטל 83, צפת, ישראל | מסעדות קרובים אל Unnamed Road, Ashkelon, ישראל | חדרים נקיים קרובים אל רבקה גובר 20, ראשון לציון, ישראל | ריסוס והדברה קרובים אל | משתלה קסם עולם הגינון בטמרה | מזרנים קלאסיקו מזרנים בירושלים | דיאטה יאיר להב בתל אביב - יפו | מזכירות ביז-אי שרותי אדמיניסטרציה וניהול קשרי לקוחות בנתניה | בית אבות נאות הים - בית אבות סיעודי בקרית ים | מונית מוניות שי חדרה בע"מ בחדרה | פסיכיאטר ד"ר זאב לייב בגבעתיים | כספומט בנק הפועלים בע"מ בתל אביב - יפו | טקסטיל גולף אנד קו בפתח תקוה | חיילים משוחררים קרן גרוס בירושלים | סופרמרקט מינימרקט מורד בירושלים | גלידה דיזרטי בהוד השרון | חבלים שחקים טכנולוגיות רב-חבל ברמלה | פיצריה פיצה מריו ולואיג'י בירושלים | לימוזינה מסיעי צביקה ברחובות | מועדון לקוחות חברים יעוץ ניהול והקמה באשקלון | תאורה סעיד חשמל השמש בע"מ בקרית שמונה | אלקטרומכניקה אסולטק בטירת כרמל | מוקדי טלפוני תקשוב בנתניה | חביות בוטבול דניאל בחיפהמחירון עבודות איטום | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון מוצרי בטון טרום ודרוך | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון תבניות לתקרות | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון חומרי חשמל | מחירון פריקסט | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון עבודות אבן | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון בלוקי  סיליקט | מחירון ריצוף באבנים משתלבות | מחירון זכוכית רפלקטיבי | מחירון הערה: סעיפי "התקנה בלבד" שלהלן, כוללים את כל העבודה הנדרשת להתקנה מושלמת של הכליםהסניטריים וחיבורם למערכת המים והביוב, מלבד אספקת הכלים כמפורט בסעיף, שיהיו על חשבון המזמין. | מחירון מעקות בטיחות והפרדה | מחירון קירות מסך | מחירון קירות תמך מסוג "צוקית" | מחירון תחתיות מגנופלסט ותחתיות מעובדות "אקרבייס" | מחירון משאבות וגנרטורים | מחירון גופי מילוי בתקרות צלעות וגגות משופעים | מחירון צביעת תעלות ומיגון תעלות בפני אש | מחירון חומרי מסגרות ופחחות | מחירון תקרות מבטון טרום | מחירון מיכלי מים | מחירון הריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון | מחירון גופי תאורה שונים | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשים | מחירון צינורות מבטון מזוין | מחירון צינור פלדה מגולוון סקדיול 40 | מחירון תשתיות בחדרי מתח גבוה | מחירון חומרי מסגרות ופחחות | מחירון תאי בקרה | מחירון זכוכית מרושתת | מחירון ספחים ואביזרים | מחירון רצפות מאריחי פלדה | מחירון מעקות בטיחות והפרדה | מחירון פלדת זיון | מחירון פריקסט טרקוטה | מחירון יריעות ביטומניות עם וללא השבחת פולימרים | מחירון תאורת חדרי קירורמספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת דנה עופר המבקש בשיר איוב נגד המשיב בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ פסק | החלטה בתיק ע"א 8148/06 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 8148/06 ע"א 8646/06 בפני: כבוד | לפני: הרשם תומר סילורה התובעת: לשכת המסחר תל אביב ע"י ב"כ: עו"ד דוד בכור - הנתבעת: 3 | בפני כב' השופטת שלהבת קמיר-וייס התובעים 1.נועה מנדליאל (קטינה) ע"י הוריה ואפוטרופסיה הטבעיי | בפני כב' הרשם הבכיר ריאד קודסי תובעים יוסף זיתאוי נגד נתבעים החלטה הנתבעים יסכמו את טענותיהם בתו | 04 נובמבר 2014 לפני: כב' סגן הנשיאה אילן סופר התובע: יחזקאל טומס מושקוביץ, ( ת.ז.-XXXXXX724) ע&q | בית משפט השלום בחדרה ת"ת 42192-05-12 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' טנוס התנגדות לביצוע תביעה | בית משפט השלום בירושלים ת"א 9999-09 מחאמיד נ' ג'בארין ואח' 05 דצמבר 2011  O דחוף (ב | בפני כב' השופטת שוש שטרית, סגנית נשיא המאשימה: מדינת ישראל נגד הנאשם: מוחמד מג'דוב החלטה 1. | בפני כב' השופטת כרמית פאר גינת מאשימה מדינת ישראל נגד נאשמים איבראהים מואסי החלטה 1. נקבע להקראה | בית משפט לתביעות קטנות בקריית גת ת"ק 16765-12-10 סעידה נ' דוידי 20 יולי 2011 בפני כב' ה | לפני כב' השופט דוד שוהם תובעים 1. אבי כהן נגד נתבעים 1. המאגר הישראלי לביטוחי רכב (הפול) הודעת מ | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. מדינת ישראל 2. הכנסת נגד נתבעים 1. מפלגת צומת- התנועה לציונ | בפני כב' השופט רון סוקול העותרת הום טאון בע"מ ע"י ב"כ עוה"ד אמיר בירמן נגד ה | בית משפט השלום לתעבורה בקריית גת 05 אוקטובר 2011 תת"ע 3372-04-11 מדינת ישראל נ' הורוביץ מספ | בפני כב' השופט יצחק כהן-חיפה המבקשת אוברסיז קומרס בע"מ נגד המשיבים נוכחים: ב"כ המבקשת: | בית משפט השלום בירושלים מ"י 24338-07-11 מדינת ישראל נ' סלהב 14 יולי 2011 בפני כב' השופט | החלטה בתיק ע"א 1092/10 בבית המשפט העליון ע"א 1092/10 - ז' בפני: כבוד הרשמת דנה כהן-לקח המע | לכבוד לשכת הוצל"פ עפולה מנחם 42 ,פינת שרת, עפולה, 18400 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו ב | 41099-04-13 בפני כב' השופט שמעון שטיין המבקשת מדינת ישראל נגד המשיב מנצור אלפאחורי (עציר) <#2 | החלטה בתיק בג"ץ 3521/02 בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-המשפט הגבוה לצדק בג"ץ 3521/02 בפני: כ | בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 31087-10-11 ריין נ' הראל חברה לביטוח בע"מ 19 דצמבר 201