Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 87

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/cities.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 88

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 87

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/encities.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 88

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 87

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/rucities.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 88

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 87

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/arcities.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 88

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 117

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/fields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 118

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 117

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/enfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 118

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 117

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/rufields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 118

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 117

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/arfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 118

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 147

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/subfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 148

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 147

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/ensubfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 148

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 147

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/rusubfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 148

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 147

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/arsubfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 148

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 179

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/pages.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 180

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 179

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/enpages.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 180

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 179

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/rupages.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 180

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 179

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/arpages.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 180

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 233

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/featured.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 234

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/src/base.php on line 308
לפני: כב' השופט אורן שגב המערער שמעון בן שושן בזיז ע"י ב"כ עו"ד שלום - המשיב המוסד לביטוח לאומי ע"י ב"כ עו&quo
מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/src/pdsearch.inc.php on line 52

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/judges.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/src/pdsearch.inc.php on line 53
DOC
PDF

פסק דין

לפני:

כב' השופט אורן שגב

המערער
שמעון בן שושן בזיז
ע"י ב"כ עו"ד שלום

-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד בר-נור

פסק דין

זהו ערעור על ועדה לעררים אי כושר מיום 13.4.11 אשר קבעה למערער דרגת אי כושר בשיעור 65%.

לטענת המערער, הועדה לא נתנה דעתה לטענתו כי הוא סובל מריבוי התקפים אפילפטיים ומכך שהציג בפניה דו"ח אשפוז המעיד על כך, וטען כי בריבוי ההתקפים יש כדי להשליך מהותית על כושר עבודתו.

כן טען, כי טעתה הועדה בבססה קביעתה לענין אי הכושר על הפחתת אחוזי הנכות הרפואית מבלי לשקול השפעתם של הליקויים המתקיימים בו על מצבו וכושרו לעבוד. המערער הוסיף עוד , כי הועדה לא נתנה דעתה לתלונותיו בדבר סחרחורות, שיכחה, עצבנות יתר ו הפרעת קשב כפועל יוצא מהטיפול התרופתי שמקבל.

המשיב בתגובתו טען, כי לא נפלה כל טעות משפטית בהחלטת הועדה לעררים וכי הליקויים הנוספים להם טען לא קיבלו כל ביטוי בועדה הרפואית לעררים בפניה עמד, וככל שהם מאוחרים לה, הוא יכול להגיש בגינם בקשה לבדיקה מחדש.

עוד טען, כי קיימת התאמה בין אחוזי הנכות הרפואית ושיעור אי הכושר והחלטת הועדה אף עולה בקנה אחד עם המלצת פקידת השיקום. לפיכך ביקש כי הערעור ידחה בהעדר כל עילה להתערבות בהחלטת הועדה.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בטיעוני ב"כ הצדדים וביתר מסמכי התיק, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להידחות, וזאת מן הנימוקים הבאים:

כידוע, בית הדין מוסמך לדון במסגרת ערעור על החלטות ועדות רפואיות לעררים רק בשאלות משפטיות. כבר נקבע, כי במסגרת סמכותו בוחן בית הדין אם הועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל(ארצי) 10014/98 יצחק הוד – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לד 213 (1999)). עוד נקבע כי קביעת שיעור הנכות וסעיפי הליקוי הרלוונטיים הן קביעות רפואיות מובהקות הנמצאות בתחום סמכותה הבלעדית של הוועדה ובית הדין אינו מוסמך להתערב בהן (עב"ל (ארצי) 217/06 יוסף בן צבי – המוסד לביטוח לאומי, (לא פורסם, 22.6.2006)).

הלכה היא כי אחת מהחובות המוטלת על הוועדה הרפואית לעררים, שהיא גוף מעין שיפוטי היא חובת ההנמקה על מנת לאפשר ביקורת שיפוטית של בית הדין על החלטותיה (דב"ע (ארצי) ם/1318-01 עטיה – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע טו 60). בעניין לביא נפסק לעניין חובת ההנמקה כי "ההנמקה צריכה שתהיה כזאת שממנה ילמד לא רק רופא אחר את הלך המחשבה שהביא להחלטה, אלא גם שבית הדין יוכל לעשות זאת ולעמוד על כך אם הועדה נתנה פירוש נכון לחוק" (דב"ע (ארצי) מג/1356 – 01 לביא – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע יז 130).

ומן הכלל אל הפרט -

הועדה שמעה את תלונות המערער והיתה מודעת לכל הנכויות הרפואיות שנקבעו בו המפורטות בפרוטוקול הועדה. כמו כן, בפני הועדה עמד דו"ח כושר השתכרות מפורט של עובדת שיקום הגב' בוסתן מתאריך 5.1.11 אשר ממליצה לראותו כמי שאיבד כושרו לעבוד בשיעור 65% לצמיתות.

החלטת הועדה עולה אפוא בקנה אחד עם המלצת עובדת השיקום והועדה אף מציינת כי אחוזי הנכות שהיו למערער בעבר בתחום הרפואי ירדו לכאורה, דבר המעיד על שינוי לטובה במצב הגופני של המבוטח.

לאור האמור לעיל, לא מצאתי פגם משפטי בהתנהלות הועדה באופן קבלת החלטתה. הועדה פעלה בגדר שיקול הדעת המקצועי המסור לה עפ"י דין.

התוצאה, אפוא, כי הערעור נדחה וכמקובל תובענות שעניינן ביטחון סוציאלי, חרף דחיית הערעור, איני עושה צו להוצאות.

לאור דברי המערער בפני הועדה לגבי מצבו הרפואי – פתוחה בפניו הדרך להגיש בקשה לבדיקה מחדש לגבי מצבו הגופני העדכני , וזאת במטרה לקבוע האם אכן חלה הרעה במצבו.

יצוין כי הנושאים עליהם התלונן בפני הועדה בתחום הלבבי והתקפי הכיפיון הינם ליקויים לגביהם קיבל נכות ע"י הועדה הרפואית, נושא שהיה בידיעת הועדה, אך כאמור ככל שחלה הרעה נוספת בליקויים אלה, הדרך הנכונה הינה לפנות כדי להיבדק שוב לגבי מצבו כיום.

ניתן היום, ט"ז כסלו תשע"ג , (30 נובמבר 2012 ), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מילוי גז קרובים אל | קיבוצים ומושבים קרובים אל | הכנה לגיוס קרובים אל | מכירות פומביות קרובים אל | עמותות וארגונים קרובים אל | חריטה אומנותית קרובים אל | גנרטורים קרובים אל | להקות מחול קרובים אל | מצבות קרובים אל | שמלות כלה קרובים אל | מצברים קרובים אל | מזכירות קרובים אל | חומרי בניין קרובים אל | אבטחה קרובים אל | מצברים קרובים אל | דלתות קרובים אל | קרוואנים קרובים אל | פירות וירקות קרובים אל | גנרטורים קרובים אל | כימיקלים קרובים אל מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מתקני חשמל | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון מסגרות חרש | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון מתקני תברואה | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון כבלים ומוליכים | מחירון פריקסט | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון עוגני קרקע | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון אגרגרט מחצבה | מחירון מגופים למים | מחירון מדרגות וחגורות בטון | מחירון מערכות פיזור אוויר | מחירון משטחים חסיני שחיקה ו/או עמידים כנגד התקפים כימיים | מחירון בניה בבלוקי פומיס | מחירון איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים | מחירון בדיקות תקינות מרחב מוגן ומערכות הבניין | מחירון קירות מסך | מחירון אגזוזים | מחירון מוצרי נגרות | מחירון ממסרים ומגענים | מחירון קירות מסד | מחירון מתקני הסקה | מחירון ניקוי, שטיפה וצילום של קווי ביוב ותאי בקרה | מחירון אביזרי קצה לכבילת נחושת | מחירון תערובות פולימריות לסלילה | מחירון צביעה, שילוט ותימרור לנכים | מחירון בריכות מים | מחירון מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון תערובות  לטיח | מחירון אביזרי גימור ללוחות גליים | מחירון בידוד למחיצות ותקרות | מחירון ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) וקווי ניקוז | מחירון אביזרים לצנרת P.V.C לביוב ותיעול לפי ת"י 884 | מחירון קונסטרוקציה למחיצות ותקרות מתועשות | מחירון איטום גגות במערכת ביטומנית במריחות חמות | מחירון מערכת הסקה תת ריצפתית | מחירון צינורות פלסטיים | מחירון פיגום חשמלי תלויבית משפט השלום בחיפה ת"א 47033-01-11 סאלח נ' טאהא עראביה ובניו בע"מ ואח' תיק חיצונ | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ע 20416-06-11 אבלין נ' ויזל ואח' מספר בקשה:2 בפני | 25 מרץ 2014 לפני: כב' הרשמת אירית הרמל התובעת 1. הראל חברה לביטוח בע"מ - הנתבעת 1. א.ש. מרק | בית משפט השלום בנצרת מ"י 1588-09-11 מדינת ישראל נ' דסטה 02 ספטמבר 2011 בפני כב' השופט י | בית דין אזורי לעבודה בירושלים ס"ע 45039-07-11 גמרסני נ' רשף בטחון בפני כב' הרשמת חופית | בעניין: עזרא יעש התובע נ ג ד מדינת ישראל משרד האוצר הנתבעת הודעת העוזרת המשפטית לתזכורת – 9.5.2013 ב | החלטה בתיק בג"ץ 7161/12בבית המשפט העליון בג"ץ 7161/12 לפני:כבוד השופט נ' סולברג העותרים:1. | לכבוד לשכת הוצל"פ רמלה ויצמן 3, רמלה, 72415 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר תי | החלטה בתיק ע"א 4737/06 בבית המשפט העליון ע"א 4737/06 - ה' ע"א 1367/07 בפני: כבוד השופ | בפני כב' השופטת שוש שטרית המבקשת: סיון אסרסאי לירז הנתבעת נגד המשיב: אלכסנדר קוטליאר התובע החלטה | בפני כב' הסגן נשיאה אברהם הימן מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. משה חיים הודעה בדבר דחיית מוע | בפני כב' השופט נסר אבו טהה המבקשת מדינת ישראל ע"י ב"כ עו"ד מסעד אליאס מסעד נגד המ | בית משפט השלום בחדרה ת"ט 17816-05-09 בנק המזרחי המאוחד בעמ נ' רונית תיק חיצוני: 1201526096 | בפני כב' הסגן נשיא יוסף סוהיל תובעים 1. תמטם סעאידה 2. נואעם סעאידה 3. חוסין סעאידה 4. חמדה כחיל | לפני כב' השופטת ריבה שרון תובעים 1. חיים בינדר נגד נתבעים 1. הראל חברה לביטוח בע"מ הודעה 1. | פסק-דין בתיק בג"ץ 7222/11 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 7222/11 בפני: כ | בבית המשפט העליון בירושלים בש"פ 97 / 2637 בפני: כבוד השופטת ד' ביניש העורר: סבח האשם נגד המשיבה | בפני כב' השופטת זהבה קאודרס-בנר תובעים 1. ערן אדרי נגד נתבעים 1. רשת עולם הקולנוע (2007) בע" | בפני כב' השופטת סמדר קולנדר-אברמוביץ תובעים 1. יצחק ליזר נגד נתבעים 1. אברהם נבו 2. ראומה נבו הו | החלטה בתיק עע"ם 10996/02 - ב' בבית המשפט העליון בירושלים עע"ם 10996/02 - ב' בפני: כבוד השו | לכבוד לשכת הוצל"פ עכו רח' יהושפט 15, עכו, 24513 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: | בפני כב' השופט נסר אבו טהה מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. משה בן מאיר דהן (עציר) 2. אמיל בן | בית משפט השלום ברמלה ת"פ 24702-11-10 מדינת ישראל נ' צעלוק(עציר) 13 פברואר 2012 בפני כב'