מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופטת עינת רון

בעניין:

מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד יניב פרטוק

המאשימה

נגד

אנדריי מוזייב טוריינס

ע"י ב"כ עו"ד פולינה סורין
הנאשם

גזר דין

על פי הודאתו הורשע הנאשם בעבירות של החזקת סם מסוכן לצריכה עצמית ובעבירה של החזקת סכין.

תמצית עובדות כתב האישום הן כי בתאריך ה- 16.12.09 נעצר רכבו של הנאשם ובחיפוש במקומות שונים בבגדיו של הנאשם נמצא סם מסוכן מסוג חשיש במשקל כולל של 9.82 גרם נטו , עוד נמצא בתוך תיק שהיה ברכב, מתחת למושב הנהג, סם מסוכן מסוג חשיש במשקל של 3.20 גרם נטו וכן סכין בנרתיק אשר נמצא בין כסא הנ הג לכסא הנוסע .

לאחר הודאתו באשמה, כמפורט לעיל ובטרם הטיעונים לעונש, הופנה הנאשם בהסכמת הצדדים אל שירות המבחן לקבלת תסקיר בעניינו.

בתסקיר שירות המבחן נסקר רקעו של הנאשם , שירותו הצבאי ועבודתו .
שירות המבחן מתאר את חייו של הנאשם לפני עלייתו ארצה בשנת 1991 ואת משבר העלייה וקשיי ההסתגלות בארץ.
הנאשם נעדר עבר פלילי כלשהו.
ביחס לעבירות נשוא תיק זה הרי שהנאשם נטל אחריות, לדבריו השימוש בסמים החל על רקע משבר רגשי בעקבות פרידה מבת זוגו, לה היה נשוי שש עשרה שנים ולהם ילד משותף. וביחס לעבירה של החזקת הסכין מסר כי הסכין היה שיי ך לאביה של אשתו ול ו ערך רגשי והוא הניחו ברכב כחלק מחפציו האישיים היות ואותה עת לא היה לו מקום מגורים מסודר.

שירות המבחן התרשם כי לא קיימת בעניינו של הנאשם בעיה על רקע צריכת סמים וכי מדובר היה בשימוש ספורדי בסם על רקע רגשי.

שירות המבחן התרשם מהנאשם, מאורחות חייו ,מהעדר דפוסים עבריינים או אלימים ומיכולתו לבחון את דפוסי התנהגותו ועל כן, להערכת שירות המבחן קיים סיכון נמוך להישנות התנהגות עוברת חוק בעתיד.

שירות המבחן סבור כי חלף זמן מאז ביצוע העבירה ובהעדר מעורבות פלילית נוספת, כמו גם השפעה לרעה של הרשעה על דימויו של הנאשם וההרתעה שהיתה בעצם ההליך המשפטי הביאו להמלצתם כי יש להימנע מהרשעתו של הנאשם, מאחר שבנו סף לכל אלה הרשעה אף עלולה לפגוע בהמשך תעסוקתו כנהג משאית.

כך גם ממליץ שירות המבחן להימנע מהטלת עונש של עבודות שירות אשר יפגע באופן ישיר בפרנסתו של הנאשם אשר משמשת לו כגורם ביטחון עיקרי בחייו וכן ממליץ שלא לפסול את רישיון הנהיגה שלו, שכן אף זו תביא לפגיעה ישירה בפרנסתו.

לאור האמור לעיל שירות המבחן ממליץ לבטל את הרשעתו וממליץ להטיל צו שירות לתועלת הציבור בהיקף של 140 שעות ובנוסף צו מבחן פיקוח אשר מהווה תנאי לביצועו של צו השל"צ.

בטיעוניה לעונש טענה התביעה כי הגם שמדובר בנאשם נעדר עבר פלילי וכי התסקיר שהוגש בעניינו הינו חיובי , הרי שמדובר בעבירות חמורות, הן החזקת הסכין והן החזקת סמים, ובכל אחת מהן טמון סיכון.
התביעה סבורה כי האינטרס הציבורי מחייב הרשעתו של הנאשם, מה גם שלא הוכח כי הרשעה תפגע בו פגיעה ממשית.

התביעה עתרה לעונש של מאסר בפועל שיכול וירוצה בדרך של עבודות שירות אשר יהווה עונש ממשי ומרתיע ,וכן עתרה התביעה למאסר על תנאי ופסילת רישיון הנהיגה .

ב"כ הנאשם הדגישה את עברו הנקי של הנאשם וכי חלפו שלוש שנים מאז ביצוע העבירה וגם במשך תקופה זו לא הסתבך הנאשם בדבר. הנאשם התגבר על המשברים שעבר בחייו, הוא מנהל אורח חיים נורמטיבי, הוא אינו עושה שימוש בסמים, קיבל רישיון למונית ואף עשה קורס של מדריכי כושר.
הנאשם שירת שיר ות צבאי מלא, הגם שלאור היותו עולה חדש ו בגילו לא היה חייב בכך. באת כוחו הגישה מכתב המלצה ממפקדו בשירות המילואים, לפיו מבצע הנאשם את כל תפקי דיו במסירות ובנאמנות תוך דבקות רבה, ומשמש דוגמה לאחרים.
מאחר, שלדעת ב"כ הנאשם מדובר באדם נורמטיבי לגמרי, אשר מעד בהזדמנות אחת ויחידה, בתקופה של משבר, ומאחר שבהרשעה יהיה כדי לפגוע בו ובתעסוקתו באופן משמעותי ביותר, עתרה ב"כ הנאשם לקבל את המלצות שירות המבחן במלואן ולבטל את הרשעתו של הנאשם.

כעולה מעובדות כתב האישום בו הורשע הנאשם הרי שהנאשם החזיק סם מסוכן מסוג חשיש הן על גופו והן במקום מסתור ברכבו ובסה"כ כ-13 גרם חשיש. בנוסף לכך החזיק הנאשם סכין במקום מסתור ברכבו.

על החזקת סמים בכמות כלשהי אין צורך להכביר מילים ועל החזקת סכין מחוץ לחצריו של אדם כבר נאמר רבות בהלכות בתי המשפט על ערכאותיהם השונות ועל הסיכון הטמון במעשה זה ועל כן כי יש לעקרו משורש.

על פי הלכת כתב שהיא ההלכה המנחה לעניין ביטול הרשעה ואף על פי ההלכות שבאו לאחריה, הרי שהכלל שהוא כי משהוכח ביצוע מעשה עבירה על ידי נאשם הרי שיש להרשיעו בדין ורק במקרים חריגים ויוצאי דופן, בהם התקיימו שני מבחנים מצטברים, ניתן יהיה להימנע מכך.

המבחן האחד הוא כי אינטרס הציבור לא ייפגע באופן משמעותי מאי הרשעתו של הנאשם והמבחן האחר והמצטבר הוא כי עתידו ושיקומו של הנאשם יפגעו באופן משמעותי בשל הרשעתו.

בענייננו נסקר האינטרס הציבורי המחייב את בתי המשפט לתרום תרומתם לביעור הנגע של שימוש והחזקה בסמים וכן לביעור הנגע המסוכן של החזקת סכין. אי הרשעתו של הנאשם בדין בנסיבות אלה יהיה בה משום חריגה מן ההלכה הנוהגת ומן הענישה הנוהגת, מבלי שהתקיימו בענייננו טעמים חריגים המצדיקים זאת ובכך יהיה לפגוע באינטרס הציבורי.

בהיות שני המבחנים מצטברים, הרי שדי היה בקביעה זו כדי לדחות את בקשת הנאשם לביטול ההרשעה בעניינו, ברם גם לעניין המבחן השני, אמנם הועלו טענות מספר באשר להיותו של הנאשם נהג משאית, באשר להחזקתו ברישיון למונית ובאשר לרכישת תואר של מדריך כושר ואולם לא הוצגה כל תשתית עובדתית ממשית לפיה ייפגע עתידו בשל הרשעתו.

על כן ומכל הטעמים לעיל – תישאר הרשעתו של הנאשם על כנה.

לאחר כלל השיקולים - האינטרסים הציבוריים מחד גיסא ונסיבותיו האישיות של הנאשם מאידך גיסא, כמו גם הודאתו באשמה והעדר עברו הפלילי, ותוך מתן משקל לזמן שחלף מאז ביצוע העבירות, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

שני חודשי מאסר לריצוי בפועל אשר ירוצו בדרך של עבודות שירות באופן ובמתכונת אשר התווה הממונה על עבוד ות השירות בחוות דעתו מיום 15/10/12.

כן אני גוזרת על הנאשם ארבעה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים לבל יעבור עבירה כלשהי לפי פקודת הסמים המסוכנים ושלושה חודשי מאסר על תנ אי למשך שלוש שנים לבל יעבור עבירה של החזקת סכין.

הנאשם יתייצב לתחילת ריצוי עונשו ביום 29/11/12 בשעה 8.00 ביחידה לעבודות שירות במפקדת מחוז מרכז ברמלה.

מובהר לנאשם כי עליו למלא את כל תנאי עבודות השירות ולעמוד בכל ביקורות הפתע שתערכנה בהן. כל הפרה של תנאי מתנאי עבודות השירות תביא להפסקתן המינהלית ולריצוי העונש בדרך של כליאה ממשית.

סמים וסכין שנתפסו במהלך חקירה זו - יושמדו.

זכות ערעור כחוק.
ניתן היום, ט"ז חשון תשע"ג, 1 נובמבר 2012, במעמד הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

צלמים קרובים אל הבוטנים 32, פרדס חנה כרכור, ישראל | טכנולוגיות ירוקות קרובים אל הרב דוד חג'בי 25, ראש העין, ישראל | מאגרי מים קרובים אל | קאנטרי קלאב קרובים אל רזיאל 4, רמת השרון, ישראל | מיזוג אוויר קרובים אל השרטט 107, עפולה, ישראל | פוליגרף קרובים אל צבעוני 33, בית שאן, ישראל | היפנוזה קרובים אל | חינוך קרובים אל שדרות הרצל 404, דימונה, ישראל | ישיבות קרובים אל Unnamed Road, מעלה עירון, ישראל | מכירות פומביות קרובים אל | מודדים קרובים אל בן יהודה 2, בית שאן, ישראל | חילוץ והצלה קרובים אל | וטרינרים קרובים אל דרך סיירת שקד, אופקים, ישראל | זואותרפיה קרובים אל שדרות האצ"ל 370, קרית שמונה, ישראל | משתלות קרובים אל ענבר 30, קיסריה, ישראל | ציוד לאירועים קרובים אל | דיג קרובים אל מסעף כניסה למנהרות, נצרת, ישראל | חימום קרובים אל | עישון קרובים אל Unnamed Road, Ramat Hasharon, ישראל | מעליות קרובים אל מחירון כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות צביעה | מחירון בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון גידור | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מסגרות חרש | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון עטיפת בטון לצינורות | מחירון איטום קירות מבנים וקירות מרתפים במריחות חמות | מחירון קידוחים | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים | מחירון מחסומי רצפה | מחירון מתקן לייבוש כלים | מחירון בידוד עם קליפות סיבי זכוכית | מחירון שיטת שתי השכבות הרצופות | מחירון צנרת מים | מחירון כבלי נחושת משוריינים | מחירון תשתיות בחדרי מתח גבוה | מחירון ייצוב, חיפוי ודיפון תעלות ומדרונות | מחירון יריעות איטום C.V.P | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשים | מחירון תכונות פלסטיות ותכונות מכאניות | מחירון חציבה | מחירון צינורות פוליפרופילן לשפכים )קרים וחמים( ולמרזבים | מחירון *********************************************************************** | מחירון מוליכי נחושת גלויים | מחירון שסתום אל חוזר לביוב | מחירון מערכת הסקה מוסקת בגז | מחירון מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות | מחירון מכשירי מדידה | מחירון צינורות פולירול למים חמים וקרים 6 20/SDR-PN | מחירון תיבות הסתעפות לטלפונים | מחירון לוחות פוליסטירן מוקצף | מחירון פסיפס | מחירון מונובלוק | מחירון כיורים | מחירון דייס (גראוט)בית משפט השלום בחיפה ת"א 27948-02-11 ברובשטיין נ' רבוע כחול ישראל בע"מ ואח' תיק חי | בפני כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר תובעת בתא"מ 34109-12-10 נתבעת בתא"מ 20444-12-10 לי-בחן | לפני כב' השופט הבכיר שכיב סרחאן התובע בנק הפועלים בע"מ נגד הנתבעים 1.עבדל חאפז שחאדה 2.ח | לכבוד לשכת הוצל"פ עכו רח' יהושפט 15, עכו, 24513 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: | לפני כב' השופטת יסכה רוטנברג תובעים 1. מוטי ליבנה 2. ישיר איי.די.איי חברה לביטוח נגד נתבעים 1. ח | בפני כב' השופט יגאל גריל, ס. נשיא המערערת: מדינת ישראל באמצעות פרקליטות מחוז חיפה (פלילי) ו/או ב | החלטה בתיק ע"פ 1612/10בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ 1612/10 לפני: | לכבוד לשכת הוצל"פ חיפה פל-ים 12, חיפה, 33095 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר ת | מספר בקשה:20 בפני כב' השופטת שרון גלר התובע בנימין בן דור נגד הנתבעת סוזי נחמני ונסה החלטה עיון | בית משפט השלום בנצרת ת"פ 7191-12-08 מדינת ישראל נ' אבו עקאב תיק חיצוני: 2558/06 מגדל העמק 1 | 7.12.2015 בפני כב' השופטת נועה גרוסמן, סגנית נשיא תובעים מנורה חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים | לפני כב' השופט אברהם יעקב - סג"נ העוררת (המשיבה בתיק 16408-01-13) מדינת ישראל נגד המשיבים | בית משפט השלום באשקלון ת"ט 7841-12-11 טטרואשוילי נ' באלי תיק חיצוני: 2203420117 מספר בקשה:2 | החלטה בתיק בג"ץ 5676/12 בבית המשפט העליון בג"ץ 5676/12 - ג' לפני:כבוד השופט א' שהם העותרים | בית משפט השלום ברחובות מ"ת 45627-04-12 מדינת ישראל נ' פרודייקו(עציר) 30 אפריל 2012 45566-04 | בפני כב' השופטת ישראלה קראי-גירון בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980 להלן: &quo | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 35489-08-11 אם. אס. פי גרופ בע"מ נ' דגן תיק חיצוני: | בית משפט השלום בדימונה י' סיון תשע"ב 31 מאי 2012 ת"א 43059-04-12 כהן ואח' נ' פ | החלטה בתיק רע"א 407/08 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 407/08 - א' בפני: כבוד הרשמת גאולה | בית משפט לעניינים מנהליים בבאר שבע עת"מ 2264-07-11 לקסן ישראל בע"מ נ' עיריית אילת ואח& | בפני כב' הרשם בכיר עדי סומך תובעים 1. קשר רנט א קאר בע"מ נגד נתבעים 1. אילן כהן הודעה יתרת | החלטה בתיק בש"א 4014/12 בבית המשפט העליון בש"א 4014/12 לפני:כבוד הנשיא א' גרוניס המבקשים:1 | בפני כב' השופט אורי גולדקורן תובעים 1. ורדה הופמן נגד נתבעים 1. שלומי כהו הודעה מצ"ב כתב הג