מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופטת גיליה רביד

עותרת

תוצרת חקלאית מובחרת בע"מ

נגד

משיבה

עיריית חולון

החלטה

1. בהמשך לבקשת המשיבה לסילוק העתירה על הסף מטעמי שיהוי, מונחת לפני בקשת העותרת להארכת המועד להגשת העתירה.
יודגש, כי לגישתה של העותרת, העתירה הוגשה ללא איחור, בתוך פרק הזמן הקבוע בתקנה 3(ב) לתקנות בתי המשפט לעניינים מנהליים (סדרי דין) תשס"א-2000 (להלן: "התקנות"), ועם זאת , על רקע טיעוני המשיבה ובהמשך לדיון שנערך בישיבת המקדמית – הוגשה הבקשה דכאן מטעמי זהירות בלבד.

2. לטענת ב"כ העותרת, העתירה הוגשה בתוך תקופת 45 יום מאז שניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בבר"מ 1711/13 (להלן: "פסק הדין") שהביא את המחלוקת בין הצדדים להכרעה סופית, ולאחר שהוברר שאין בדעת המשיבה ליישם את קביעותיו לגבי השנים שלא היו נושא לאותו הליך המשפטי. לטענת מייצגי העותרת, לאורך כל ההליך המשפטי (שהתקיים בהתייחס לשנת 2010), המשיבה סירבה לקיים את ההחלטות שניתנו הן על ידי וועדת הערר והן על ידי בית המשפט המחוזי בטענה ששאלת הסיווג שנוי ה במחלוקת ויש להמתין להכרעת בית המשפט העליון. לדבריהם, בהסתמך על מגעיהם עם נציגי המשיבה, הם האמינו שעם קבלת ההכרעה הסופית לא תתעלם המשיבה מקביעות פסק הדין הסופי ותשנה את הסיווג שבו בחרה מלכתחילה, וזאת בהינתן שאין בידה תשתית עובדתית חדשה ושונה מזו שעמד ה בפני בית המשפט . בנסיבות אלה, לטענת העותרת, לא הייתה סיבה ו/או עילה להגיש את העתירה לפני המועד שבו הוגשה.
מייצגי העותרת הוסיפו והדגישו , כי על פי המבחנים שנקבעו בפסיקה לא מתקיים במקרה שלנו שיהוי סובייקטיבי שכן העותרת, כמי שניהלה הליכים משפטיים ממושכים נגד המשיבה, בוודאי לא התנהגה כמי שזונחת את טיעוניה וכמי שמסכימה עם הסיווג "משרדים" שנבחר על ידי המשיבה. לא חל גם שינוי אובייקטיבי, שכן לא ניתן להצביע על פגיעה באינטרס כלשהו של המשיבה, ואף לא נטען לפגיעה כזו. בנוסף, הרי שמתקיים גם המבחן השלישי והוא חומרת הפגיעה בשלטון החוק שכן עניינה של העתירה הוא בהתנהלותה הבוטה של המשיבה באי כיבוד תוצאותיו של הליך משפטי והכרעות שיפוטיות.
לחלופין נטען, כי לבית המשפט הסמכות להאריך את המועד להגשת העתירה אם מצא לכך הצדקה כקבוע בתקנה 3(ג) לתקנות. זאת , בנוסף לסמכותו הכללית של בית המשפט להאריך כל מועד ולפעול בדרך שנראית לו לנכון להכרעה יעילה וצודקת. לטענת באי כוח העותרת, לאור מכלול נסיבות המקרה כפי שפורט בבקשתם, מן הצדק לאפשר את ברור העתירה לגופה ולא לסלקה על הסף.

3. ב"כ המשיבה, בהמשך לבקשה שהגיש לסילוק העתירה על הסף, הביע את התנגדותו הנחרצת לבקשה. לגישתו, העותרת הייתה מודעת היטב לעמדת המשיבה שבאה לביטוי, בין השאר , במכתב ים שנשלח ו לבאי כוחה בתאריך 16.8.12 ו-12.2.2013 , לפיה המשיבה רואה בהליכים המשפטיים שהתקיימו בין הצדדים כהליכים שמחייבים אותה רק לגבי שנת המס 2010. לעותרת לא הייתה סיבה להאמין אחרת והיא בחרה לשקוט על שמריה. לכן, לטענתו, אין מקום לראות במועד מתן פסק דינו של בית המשפט העליון ו/או בתשובת המשיבה שלאחריו, את המועד שממנו יש למנות את התקופה להגשת העתירה.
עוד נטען על ידי ב"כ המשיבה , כי בית המשפט אינו רשאי להידרש לבקשה להארכת מועד בעיתוי הנוכחי משזו הוגשה לאחר שחלף המועד להגשת העתירה על פי התקנות. לדבריו, היה על העותרת להגיש בקשה זו מבעוד מועד בתוך התקופה הקבועה בתקנה 3(ב) לתקנות.

4. אומר כבר עתה, כי לאחר בחינת טענות הצדדים ונסיבות המקרה, הגעתי למסקנה כי יש לדחות את עתירת המשיבה לסילוק העתירה על הסף מטעמי שיהוי, וזאת כפי שינומק להלן:

5. העתירה, כפי נוסחה, מופנית כנגד התנהל ותה של המשיבה אשר, על פי הנטען, מנצלת לרעה את סמכויותיה וממשיכה לסווג את נכס העותרת לצורכי ארנונה בסיווג "משרדים " תוך התעלמות מהכרעות שיפוטיות. על פי הנטען, המשיבה עושה כן למרות העובדה שאין בידה תשתית עובד תית שונה מזו שהוצגה בהליכים המשפטיים שהתקיימו בין הצדדים .
במוקד העתירה נמצאת אפוא בחינת התנהלותה והחלטותיה של המשיבה והאופן שבו היא בוחרת לפעול למול קביעות עובדתיות חלוטות של בית המשפט, וזאת ללא קשר לעובדה, שעליה אין עוררין, שההליך המשפטי בין הצדדים התנהל לגבי שנת 2010 וכי בעניינים פיסקאליים תוקפם של שומה ופסק דין הם לגבי השנה הנדונה בלבד. השאלה העומדת להכרעה היא האם סבירה החלטתה של המשיבה להתמיד בסיווג שניבחר על ידה קודם ל הכרעה השיפוטית ולסרב לשנותו לאורן של קביעות בית המשפט, בהינתן, לכאורה, שאין בידה להצביע על תשתית עובדתית חדשה ושונה מזו שעמדה בפני בית המשפט.
באומרנו כך, הרי שהעיתוי שבו הוגשה העתירה - קרי לאחר שניתן פסק הדין ולאחר שהתחוור לעותרת סופית שאין בדעת ה משיבה ליישמו לגבי השנים הבאות - הוא אכן העיתוי המתאים. לפני מועד זה טרם התגבשה העילה שהיא בבסיס העתירה. אין חולק, שאם נאמר כך, הרי שהעתירה הוגשה במועד וללא שיהוי.

6. לאור קביעתי כאמור, הרי שמתייתר למעשה הצורך לדון בבקשתה החלופית של ה עותרת להארכת המועד להגשת העתירה, ועם זאת, למעלה מן הצורך אומר, כי איני מקבלת כלל וכלל את פרשנותו של ב"כ המשיבה לפיה אין כל אפשרות להיזקק לבקשה להארכת מועד במידה שזו הוגשה לאחר חלוף הזמן הקבוע להגשת העתירה. לא מצאתי ביסוס לפרשנות זו לא בלשון תקנה 3 (ג), לא בפסיקת בתי המשפט ולא בפרקטיקה הנוהגת. הדוגמאות שהובאו על ידי ב"כ המשיבה אינן מלמדות בהכרח כאמור.
[ראה למשל ובשינויים המחויבים בש"א 30767/02 עמ"נ 000241/02 הועדה המקומית לתכנון ובניה "שורקות" נגד מימי גרמנוב , 20.1.2003; עת"מ 1078/03 אוליבטי מחשבים נגד מנהל הארנונה של עיריית הרצליה, 15.7.2004, ועוד).

8. סיכומו של דבר ולאור כל האמור לעיל, אני קובעת כי אין מקום לסילוק העתירה על הסף מחמת איחור בהגשתה.

לשם ייעול המשך ההליך, אני קובעת לתזכורת בנוכחות הצדדים לתאריך 10.12.13 בשעה 11:30

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים וכן תזמנם למועד הדיון הבא.

ניתנה היום, י"ד כסלו תשע"ד, 17 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

קוסמטיקאיות ומכוני יופי קרובים אל | אלקטרוניקה קרובים אל דרך למרחב 45, פרדס חנה כרכור, ישראל | יהלומים קרובים אל מגד 14, פרדס חנה כרכור, ישראל | ציוד משרדי קרובים אל | אביזרי אופנה קרובים אל | ספרים קרובים אל | שיפוצים קרובים אל 431, ראשון לציון, ישראל | קולבים קרובים אל מקס נורדאו 812, בית שאן, ישראל | טיסנים ועפיפונים קרובים אל וייצמן 51, גדרה, ישראל | משכנתאות קרובים אל 39, זנוח, ישראל | מספרות ועיצוב שיער קרובים אל סטרומה 0, מגדל העמק, ישראל | וטרינרים קרובים אל | פטנטים קרובים אל | מזכירות קרובים אל טיילת החוף הצפוני, עכו, ישראל | מיחזור מתכות קרובים אל | מהנדסי תחבורה קרובים אל עין שביב 46, מצפה רמון, ישראל | רפדים קרובים אל מלחמת ששת הימים 8, קרית שמונה, ישראל | מכשירי מדידה קרובים אל | לוחות הנצחה וזיכרון קרובים אל לבונה 1, פרדס חנה כרכור, ישראל | מילוי גז קרובים אל מחירון עבודות טיח | מחירון חומרי שרברבות | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון עבודות טיח | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון גינון והשקיה | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון עבודות עפר | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון מסגרות חרש | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון תבניות לתקרות | מחירון עבודות איטום | מחירון תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס | מחירון מכסים אובליים מברזל יציקה לשוחות בקרה | מחירון ספחים מגולוונים | מחירון איטום חדרים רטובים | מחירון הריסת מרצפים ורצפות בטון | מחירון תושבת למזגן ושונות | מחירון צבעי פנים וחוץ לקירות | מחירון תוספות למחירי החיפויים בקירות | מחירון דלתות נגררות אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב | מחירון זכוכית בטחון עם B.V.P )טריפלקס( | מחירון איטום מחיצות בחדרים רטובים | מחירון קירות תמך מסוג "ספיר" | מחירון תקרות פריקות מאריחי פיברגלס | מחירון איטום מעברים נגד אש | מחירון צינורות | מחירון מצעים | מחירון צנרת בטון עם אטם תקני על ה"זכר" | מחירון אביזרים, סיפונים ומחסומי רצפה | מחירון גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות | מחירון תאי בקרה מלבניים לניקוז מבטון טרום | מחירון מרצפי בטון | מחירון טיח "רביץ" | מחירון איטום נגד גזים רעילים בקרקע מזוהמת | מחירון אביזרי גימור ללוחות גליים | מחירון עמודי יסוד | מחירון פרופילי פלדה RSH | מחירון צביעת מסגרות אומן | מחירון קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה ע"י מכונת HDD | מחירון עבודות צביעה | מחירון אריחי טרצו לריצוף וחיפויבית משפט השלום לתעבורה בתל אביב - יפו ת"ד 10844-10 מ.י. ענף תנועה ת"א נ' סבג 07 יוני 2 | בית משפט השלום ברחובות תא"מ 54170-08-10 לרנר נ' רסקין 11 יוני 2012 בפני כב' השופטת שרון | בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 11999-06-11 ח.ג. מעגל יזמים ובניה בע"מ ואח' נ' סייג | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 44753-03-11 אלדן תחבורה בע"מ נ' קקיאשוילי ואח' | בפני כב' הסגנית נשיאה יעל אילני תובעים 1. שחין אשורוב נגד נתבעים 1. שלב מערכות בעמ הודעה מצ" | לפני כב' הרשמת חופית גרשון-יזרעאלי מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מ | בפני כב' השופטת בדימוס ריבי צוק מאשימה 1. עירית נתניה נגד נאשמים 1. פילפינה ליזר הודעה נפתח בטעו | בית משפט השלום בחיפה תא"מ 35557-05-10 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נ' אבו עואד ואח' | בית משפט השלום בנתניה ת"א 12467-10-10 שמילוב נ' נתניה 22 מרץ 2012 לפני כב' השופטת חנה ש | החלטה בתיק ע"א 9097/03 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 9097/03 - י"ב בפני: כבוד הרשמת | בפני כב' השופטת מירב בן-ארי מבקשים 1. רויטל חמי-זינימן נגד משיבים 1. ברק צ.ב. (1986) פלסטיקה ושי | בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ב"ל 61592-10-10 ווזנה נ' המוסד לביטוח לאומי סניף באר שבע בפני | בפני כב' השופטת ברכה בר-זיו התובע: גאנם נעים ע"י ב"כ עוה"ד א. קליין נגד הנתבעים: | לפני כב' הרשמת בכירה צבייה גרדשטיין פפקין תובעים 1. איזולק בע"מ נגד נתבעים 1. שמש חי אחזקות | החלטה בתיק בג"ץ 9614/03 בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 9614/03 בפני: כבוד הרשם יגאל מרזל | החלטה בתיק רע"פ 2480/14 בבית המשפט העליון רע"פ 2480/14 לפני:כבוד השופט א' שהם המבקשת:סבינה | בפני כב' השופטת מירב קלמפנר נבון תובעים נגד נתבעים החלטה לפני בקשה למחיקת סעיפים מתצהירי העדות ה | לפני כב' השופט נחום שטרנליכט תובעים 1. מאיר דיבה נגד נתבעים 1. איתי מעוז 2. חברת פריים ליס 3. הר | בפני כב' השופט דורון חסדאי מבקשים 1.ס.מ.ח.א. עבודות עפר בע"מ 2.מחמוד סרסור ע"י ב" | בית משפט השלום לתעבורה בחדרה תת"ע 8210-05-11 מדינת ישראל נ' איליה קרטיש 18 יולי 2012 בפני כ | בקשה מס' 4 בפני כב' השופטת עפרה אטיאס מבקשת עמותת "בית ספר עירוני כל ישראל חברים חיפה נ | בית המשפט המחוזי בירושלים 19 מרץ 2012 ת"א 32174-01-12 בן דוד נ' כלל חברה לביטוח בע"מ מ | לפני כב' השופטת יעל הניג תובעים 1. יגאל רוזמן נגד נתבעים 1. שיש ארבל בע"מ 2. צבי טנדלר 3. מ