מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופטת יעל קלוגמן

תובעת

נציגות הבית המשותף גוש 7992 חלקה 43

נגד

נתבעים

1.ארזה אפלרויט
3.כלל חברה לביטוח בע"מ
2.הראל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין חלקי

1. התביעה נסבה על נזק שנגרם למעליות הבית המשותף, ברח' זלמן שז"ר 12, נתניה, כתוצאה מהתפוצצות של פילטר-מים בדירתה של הנתבעת 1, דבר שגרם להצפה ולחדירת כמות גדולה של מים אל פיר המעליות. חב' ישראליפט תיקנה את הנזק, בעלות של 47,560 ₪.

2. עם קרות הנזק פנתה נציגות הבית המשותף (להלן: הנציגות) אל חב' הביטוח "כלל", מבטחת הבניין (להלן: כלל). כלל שיגרה שמאי שהעריך את הנזק, אך היא טוענת שפוליסת הביטוח אינה מכסה אירוע זה, ועל כן אין הנציגות זכאית לשיפוי הנזק במסגרת הפוליסה.
הנציגות פנתה אף אל חב' הביטוח "הראל" (להלן: הראל), שהיא המבטחת של הדיירת אשר בדירתה התפוצץ פילטר המים. הראל שילמה לנציגות 27,984 ₪, כסכום שאינו שנוי במחלוקת.

3. הנציגות הגישה את התביעה דנן כנגד הדיירת, גב' אפלרויט, (הנתבעת 1) וכנגד שתי חברות הביטוח, והיא תובעת תשלום יתרת הסכום של עלות התיקון וכן פיצוי בגין טרחה ועוגמת נפש ושכ"ט עו"ד.

4. בדיון ביום 17.10.13 הצעתי לצדדים הסדר פשרה לסיום המחלוקת, אך לא הושגה הסכמה בין חברות הביטוח.
לפיכך, ובהתאם להחלטה שניתנה בתום הדיון, עלי להכריע תחילה במחלוקת שבין הנציגות לבין כלל, בשאלה: האם הנזק מכוסה על ידי הפוליסה של כלל.

5. מדובר בפוליסה של "ביטוח מקיף לבניין מגורים", אשר הטקסט הרלבנטי מתוכה מצוי במוצג ת/ 1 (להלן: הפוליסה).
לענייננו רלבנטיים סעיפים ז' ו-ח' מתוך חלק א' של הפוליסה, שכותרתו: "הסיכונים המכוסים וחריגיהם".
להלן הטקסט מתוך הסעיפים האמורים, שרלבנטי לענייננו:
"ז. שיטפון, או הצפה, ממקור מים חיצוני, למעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתיקרה
או ספיגתם בהם.
ח. הימלטות או דליפה של מים, נפט, סולר או כל נוזל אחר מתוך מתקני האינסטלציה
וההסקה של הבניין המשותף, לרבות התבקעות או עבירה על גדותיהם של דוודים וצנרת.
אך לא:
(1) עלות המים.
(2) נזקי התבלות, תהליכי קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים, לצנרת ולמתקני
האינסטלציה וההסקה עצמם.
(3) כאשר הנזק נגרם מתוך דירה שאינה תפוסה.
דירה שאינה תפוסה, פירושו שבפועל לא התגוררו בה יותר מ- 60 יום רצופים".

6. הנציגות טוענת כי סעיף ז' לפוליסה הוא שחל על אירוע הנזק דנן. היא טוענת כי התקיים התנאי שבסעיף זה: הצפה של מים ממקור מים חיצוני, ואין מתקיים אף אחד מהחריגים שבסיפא של הסעיף.
כשמדובר במקור מים חיצוני, ובהעדר החריגים, אזי הכיסוי הביטוחי על פי סעיף ז' לא סוייג בכל סייג אחר, ועל כן יש כיסוי ביטוחי לאירוע המדובר.
כלל הסתמכה בכתב הגנתה על סעיף ח' לפוליסה, שעל פיו הכיסוי הביטוחי חל על דליפת מים
מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הבניין המשותף. כלל טענה כי במקרה זה לא היתה הצפת המים מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הבניין, אלא מדירה פרטית שבו, ועל כן אין כיסוי לאירוע.
כנגד זאת טען נציג הנציגות, מר ארד, כי סעיף ז' לפוליסה עומד בפני עצמו, וכי הכיסוי הביטוחי על פיו אינו כפוף לסעיף ח', ועל כן ביקש לדחות טענה זו של כלל.
הוא טען עוד כי חריג מס' (3) שבסעיף ח' מבטל את הכיסוי הביטוחי, כשההצפה אירעה מתוך דירה "שאינה תפוסה", ומכאן עולה שכוונת הפוליסה היא, שהביטוח כן יחול, אם ההצפה אירעה מתוך דירה "תפוסה", כפי שהיה במקרה זה.
על כך השיב נציג כלל, מר ליבמן, כי החריג האמור הוא לסעיף ח' בלבד, כפי שעולה בבירור מנוסח הפוליסה, ואינו רלבנטי לסעיף ז', שעליו נסמכת הנציגות בטענתה כי יש כיסוי ביטוחי לאירוע. במילים אחרות: היותה של הדירה, מקור הנזק, "תפוסה" ולא ריקה, לא יועיל לנציגות, כיוון שהיא נסמכת על סעיף ז' ולא על סעיף ח' לפוליסה.
(הערתי כי חריג מס' (3) האמור הוא מיותר, לנוכח החלת הכיסוי, על פי הרישא של סעיף ח', רק על הימלטות או דליפה של נוזל מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הבניין המשותף, שאז ממילא אין סעיף ח' חל על הצפת מים מתוך דירה בבניין. על כן, הכללתו של חריג זה במסגרת סעיף ח' יוצרת בלבול ואי-הבנה. אולם נקודה זו אינה בעלת חשיבות מכרעת לענייננו).

7. המחלוקת בין הנציגות לבין כלל התמקדה בסופו של דבר בפרשנות של סעיף ז' לפוליסה, תוך זיקה למילים "מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הבניין המשותף", אשר בסעיף ח':
מר ליבמן טען כי "מקור מים חיצוני", לעניין סעיף ז', משמעו - מקור מים שמחוץ לבניין. היינו - לשיטתו, סעיף ז' אינו חל, כאשר ההצפה אירעה ממקור מים שבתוך הבניין, כפי שהיה במקרה זה, ולא ממקור מים שהוא חיצוני לבניין.
מנגד טען מר ארד שאת המילים "מקור מים חיצוני", לעניין סעיף ז', יש לפרש כ: מקור מים חיצוני למתקני האינסטלציה וההסקה של הבניין, ולא כמקור מים שמחוץ לבניין כולו.
היינו - לשיטתו, כשההצפה אירעה ממקור מים שהוא חיצוני למתקני האינסטלציה וההסקה של הבניין, אזי חל סעיף ז' לפוליסה.

8. סברתי תחילה כי פרשנות של "מקור מים חיצוני", כטענתו של מר ליבמן, מותירה, למעשה, את סעיף ז' לפוליסה כמעט ללא תחולה, כיוון שהמקרים שבהם יכולה להיגרם הצפה ממקור מים שמחוץ לבניין הם נדירים מאד.
אולם מר ליבמן ציין דוגמאות למקרים כאלה: התפוצצות של צינור ביוב, או צינור מים, חיצוניים לבניין, שכתוצאה ממנה חדרו מים אל תוך הבניין וגרמו נזק לרכוש שמבוטח בפוליסה. נזק כזה יהיה מכוסה על פי סעיף ז' לפוליסה.
דוגמאות אלה מעוגנות במציאות, ואין מדובר במקרים כה נדירים עד כדי לשלול משמעות מעשית מהכיסוי הביטוחי על פי סעיף ז'.
מר ארד ביקש שאקבל את הפרשנות שהוא נותן לסעיף ז' לפוליסה, הן לגוף העניין והן כיוון שהניסוח המבלבל של סעיפים ז' ו- ח' צריך להיזקף לזכות המבוטח.

9. לאחר שעיינתי בסעיפים האמורים של הפוליסה ובטיעוניהם הנאים של מר ארד ושל מר ליבמן, סבורה אני כי הפרשנות שטען לה מר ליבמן היא הנכונה.
אני מסכימה עם מר ארד, כי הכיסוי הביטוחי על פי סעיף ז' הוא עצמאי ונפרד מהכיסוי על פי סעיף ח'. דווקא משום כך אין זה נכון לפרש "מקור מים חיצוני" שבסעיף ז' בזיקה אל "מתקני האינסטלציה וההסקה של הבניין המשותף", שבסעיף ח', שזו הפרשנות שנקט מר ארד.
יש לציין כי כלל תרמה לפרשנות זו, בכך שבכתב הגנתה (בסעיף 12) היא הסתמכה על סעיף ח' לפוליסה בלבד, לביסוס טענתה כי כיוון שההצפה לא אירעה מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הבניין, אין כיסוי ביטוחי לאירוע. בתגובה לקו-הגנה זה הסתמכה הנציגות על סעיף ז'.
משקיבלתי את טענתו של מר ארד, כי הכיסוי על פי סעיף ז' עומד בפני עצמו, אזי יש לבחון את הפרשנות הראוייה למילים "מקור מים חיצוני" כשאלה "עצמאית", ללא קשר לסעיף ח'.
כפי שצויין, נחה דעתי גם בעניין האפשרות המעשית ליישם את הכיסוי הביטוחי על פי
סעיף ז'; היינו - כי סעיף זה אינו בגדר "התחכמות" של חברת הביטוח, באמצעות ניסוח של כיסוי ביטוחי שיישומו יהיה רק במקרים נדירים.
לצורך פרשנות המילה "חיצוני", בהתייחס למקור המים, נעזרתי בתכלית הפוליסה: "ביטוח מקיף לבניין מגורים". משמע, כשמדובר במקור מים "חיצוני", ללא כל התווייה אחרת, הכוונה היא למקור מים שהוא חיצוני לבניין המגורים.
אני סבורה כי זו הפרשנות הנכונה למונח "חיצוני" אשר במחלוקת.

10. הפועל היוצא של מסקנתי זו הוא שיש לקבל את טענת כלל, כי כאשר ההצפה אירעה מדירה שבתוך הבניין, אין כיסוי ביטוחי בפוליסה לאירוע כזה.

11. על כן אני דוחה את התביעה כנגד כלל.
לא אחייב את הנציגות בהוצאות, כיוון שמדובר במחלוקת-אמת, שהתעוררה רק במהלך הדיון, ואשר נתרמה במידה מסויימת בשל צמצום הטיעון, בכתב ההגנה של כלל, לסעיף ח' לפוליסה בלבד.

12. המזכירות תשלח את פסק הדין החלקי לכל הצדדים.

ניתן היום, ב' כסלו תשע"ד, 05 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מטהרי אוויר קרובים אל טיומקין 32, חדרה, ישראל | מידע עסקי קרובים אל 73, בית הגדי, ישראל | שיווק ופרסום קרובים אל | מוסכים קרובים אל משעול חצב 18-22, כרמיאל, ישראל | מוסכים קרובים אל דוש קריאל גרדוש דוש קריאל גרדוש, ראש העין, ישראל | מיקרופילם קרובים אל משה זרח 353, שדרות, ישראל | טכנולוגיות ירוקות קרובים אל | ספא קרובים אל 854, נחף, ישראל | חיילים משוחררים קרובים אל דרך התעשייה, כרמיאל, ישראל | פסיכיאטרים קרובים אל דוד בוזגלו, אופקים, ישראל | פוליגרף קרובים אל ברנע 53-75, אילת, ישראל | שפים קרובים אל תרפ"ד 6, רמת השרון, ישראל | גלויות וכרטיסי ברכה קרובים אל חת"ם סופר 16, הרצליה, ישראל | אינטרקום קרובים אל הנשיא וייצמן 21, עפולה, ישראל | שיער קרובים אל בן עמי, עכו, ישראל | מתכות קרובים אל 38, בית שמש, ישראל | מיסבים קרובים אל א קודס, אום אל-פחם, ישראל | חוטי מתכת קרובים אל יוסף שפרינצק 70-76, קרית שמונה, ישראל | טניס שולחן קרובים אל הדקל 8, יבנה, ישראל | חניונים קרובים אל דרך הים 91, בוסתן הגליל, ישראל | כבישים יור-אל בע"מ בראשון לציון | מילוי גז אמישראגז באילת | דיו ומדפסות נאנו שיווק והפצה בעפולה | היפנוזה ד"ר ליבה דוד-פסיכיאטר בקרית טבעון | סורגים מסגריית אביב בראשון לציון | באולינג באולינג רעננה בע"מ ברעננה | קוסמטיקאיות ומכוני יופי גולד - קוסמטיק ברמלה | בית מלון מלון סנטרל בתל אביב - יפו | מדחסים המדחס קומפרסורים ברעננה | עמילי מכס אוריאל גונן בקרית אונו | בית מלון פפו אחזקות ותיירות בע"מ באילת | זכוכית מג'יק ציפויים בקרית אונו | תריסים ירמי את שלמה בפתח תקוה | נרות נרות וסבוני אהבה בגבעת השלושה | מהנדס מכונות כהן אמיר בתל אביב - יפו | מדליות וגביעים אוזן אבנר - מקור השלט ברחובות | יהלומים האחים יעקובוב ברמת גן | מהנדס אזרחי ברלב - ינון בע"מ בחיפה | יחסי ציבור דור-און עדנה בגבעתיים | רהיטים טופ ליין במבוא חורוןמחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון פיתוח נופי | מחירון חומרי חשמל | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון פריקסט | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון שינוע והעברת ריהוט | מחירון אגרגרטים (בשער המפעל) | מחירון לוחות לסיכוך וקיר | מחירון פרופילי פלדה RSH - שח | מחירון ספחים לצנרת לחץ מ- C.V.P לפי ת"י 532 | מחירון מוצרי שיש )אבן( | מחירון חומרי גימור מיוחדים למרצפים | מחירון זכוכית מרושתת | מחירון תקרות גבס, אלומיניום ופח | מחירון אביזרי קצה לכבילת נחושת | מחירון בריכות מים | מחירון חומרי נגרות | מחירון יציקות ביניים, עמודי פלדה, ברגי עיגון ושונות | מחירון מתקני מתח גבוה | מחירון משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר", ומשטחים אקריליים "קוריאן" | מחירון ספחים- מחברי הברגה מסוג G.M | מחירון אזעקות )גילוי פריצה( | מחירון ריצוף באבנים משתלבות | מחירון צנרת פוליאתילן להשקיה | מחירון נספחים ואביזרים פולירול | מחירון גופי תאורה (מנורות) ואביזריהם | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מקררי מים צנטריפוגליים | מחירון ברזיות | מחירון קירות תומכים מבטון | מחירון דודי מים חמים | מחירון תוספת לעבודה בגובה, בתוך המבנה )למחיצות מתועשות( | מחירון ריצוף בשטיחים | מחירון מתקני TRX לכושר אימוני כח ויציבה | מחירון איטום במחיצות גבסהחלטה בתיק בג"ץ 1316/03 בבית המשפט העליון בג"ץ 1316/03 - י"ג בפני: כבוד השופט א' גרונ | בפני כב' השופט מוחמד עלי המאשימה עירית קרית ביאליק נגד הנאשם יהודה גאי <#2#> נוכחים: ב"כ | בית משפט השלום בחיפה ה"פ 168-03-12 אושר נ' ערקבי ואח' בפני כב' השופטת עדי חן-ברק מב | בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה פ"ל 4232-01-11 מדינת ישראל נ' דרוקסין תיק חיצוני: 525879/ | בפני כב' השופטת חנה מרים לומפ המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם רון מקדושי החלטה לא אישר – תמציא המ | החלטה בתיק רע"ב 3083/06 בבית המשפט העליון רע"ב 3083/06 - ב' בפני: כבוד השופטת ע' ארבל המבק | החלטה בתיק בג"ץ 6209/14 בבית המשפט העליון בג"ץ 6209/14 לפני:כבוד השופט נ' סולברג העותרים:1 | בפני כב' השופט דוד גדעוני תובע שמואל פסטרנק נגד נתבעים 1. כרמי אברהם 2. איילון חברה לביטוח בע&qu | לפני כב' השופטת אסתר דודקביץ המבקשות: (הנתבעות) שתיהן ע"י ב"כ עוה"ד י' קמין נ | בית משפט השלום בירושלים ת"א 2297-11-10 שיר נ' מדינת ישראל ואח' בפני כב' השופט עבאס | בית משפט השלום בבאר שבע מ"ת 23116-01-12 מדינת ישראל נ' לוין תיק חיצוני: 03480000522012 01 פ | לפני כב' הרשמת רות וקסמן תובעים 1. מירס תקשורת בע"מ נגד נתבעים 1. אריה כהן הודעה   תיק זה נ | לכבוד לשכת הוצל"פ עכו רח' יהושפט 15, עכו, 24513 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: | החלטה בתיק בג"ץ 4597/14בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 4597/14 - ג' לפני: | בפני כב' הסגנית נשיאה ורדה אלשייך מבקשים 1. מזל קשת בע"מ נגד משיבים 1. סקאי אירועים בע" | בפני כב' השופטת ג'ני טנוס מבקשים נגד משיבה משטרת ישראל-רישוי עסקים מחוז צפון החלטה החלטה זו | בבית המשפט העליון בה"נ 6012/00 בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת | בפני כב' השופט דני צרפתי המבקשת חוף לבנון בע"מ נגד המשיבים החלטה 1. בשל אילוצי יומן אני דוח | לפני כבוד ה שופטת רות רז המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם עודה עומר עודה עומר <#1#> נוכחים: ב"כ | החלטה בתיק רע"פ 11066/03 בבית המשפט העליון רע"פ 11066/03 בפני: כבוד השופט א' מצא המבקשת: מ | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 41375-02-12 פלורנס שעה בע"מ נ' א.א.ש.ש. מסעדות בע&q | בפני כב' השופטת רות וקסמן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמת רנא חאג יחיא נוכחים ב"כ המאשימה עו | בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 19848-08-11 עשרי נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב (הפול) תיק חי | בפני כב' השופט חגי טרסי המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם אלון בוטביקה נוכחים: ב"כ המאשימה – עו | בית דין אזורי לעבודה בבאר-שבע ס"ע 34176-01-12 ורד רודיטי נ' רמרש קפה בע"מ מספר בקשה:1