מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בקשה מס' 3

בפני
כב' השופטת אוסילה אבו-אסעד

מבקשת

המועצה מקומית כפר מג'אר

נגד

משיב

איוב עאמר

החלטה

1. לפני בקשה לסילוק התביעה כנגד המבקשת על הסף.

רקע עובדתי:

2. כנגד המבקשת, מועצה מקומית מג'אר (תיקרא להלן: "המבקשת"), הוגשה תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף.

3. לבד מן המבקשת, נתבעה במסגרת התביעה נתבעת נוספת והיא פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ (תיקרא להלן: "פלג הגליל").

4. על פי הנטען בכתב התביעה, ביום 13.12.11, בהיותו הולך באחד מכבישי הכפר מג'אר, התובע נתקל ברגלו במפגע מסוג בור ביוב, שהיה בולט, וכתוצאה מכך נפל ונפגע ונגרמו לו נזקי גוף.

נטען גם, במסגרת כתב התביעה, כי בורות הביוב בכביש היו פתוחים וכי מכסי הבורות לא הונחו כראוי ויצרו בורות, בליטות וכו' וכתוצאה מכך לא אפשרו הליכה בטוחה לעוברים ושבים.

כמו כן נטען כי, הכביש בו הלך התובע לא היה בטיחותי וכי נעדרו בו תנאי בטיחות מינימליים ובכללם נתיב הליכה בטוח.

טענות בעלי הדין:

5. בבקשתה שלפני עתרה המבקשת לסילוק התביעה על הסף.

לטעמה, בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001 (יקרא להלן: "חוק תאגידי מים וביוב"), נחתם בינה לבין פלג הגליל, ביום 29.6.10, הסכם ולפיו נטלה פלג הגליל על עצמה את כל האחריות לתחזוקת מערכת הביוב בתחום שיפוטה של המבקשת.

בנסיבות אלו, כך נטען, ברי כי ככל שיעלה בידי התובע להוכיח כי היו תקלות או פגמים במערכת הביוב או כי נגרם נזק כתוצאה מזרימת מי הביוב או השופכין, הרי שהדבר נתון לאחריותה הבלעדית של פלג הגליל.

בטיעוניה, הפנתה המבקשת לסעיף 12 לחוק תאגידי מים וביוב, שעניינו תביעות שהיו תלויות ועומדות מטעם הרשות או נגדה לפני יום תחילת פעילות החברה. בענייננו, החל מהיום הקובע, 1.7.10, אין למועצה כל אחריות כלפי מערך הביוב והמים ומערך זה הועבר על פי ההסכם לפלג הגליל.

6. פלג הגליל, בכתב תגובה שהוגש מטעמה לבקשת המבקשת, התנגדה לבקשה ועתרה לדחייתה.

לטעמה, על בית המשפט לשמוע ראיות בכל הנוגע לנסיבות קרות התאונה, ורק לאחר מכן להחליט באם התובע נתקל אכן בבור ביוב או שמא בבור אחר שאינו מצוי באחריותה.

בנוסף, טענה פלג הגליל כי עלה מתצהיר תשובות לשאלון שמסר התובע כי במקום התאונה לא היתה תאורה כלל. נושא זה מצוי באחריות המבקשת ובשלב, ובטרם יובאו הראיות בתיק, לא ניתן לדעת מה הוא חלקה של זו באירוע, אם בכלל, ואין מקום לדחות את התביעה נגד המבקשת על הסף.

7. התובע הגיש אף הוא תגובה לבקשה ובמסגרתה עתר לדחיית הבקשה.

נטען על ידו, במסגרת תגובתו האמורה (שהוגשה באיחור, יש לציין), כי פלג הגליל הכחישה בכתב ההגנה שהוגש מטעמה את אחריותה לניהול, הפעלה ופיקוח על תשתיות המים והביוב בכפר מג'אר. בשים לב להכחשתה הנ"ל, עלול התובע להימצא בפני שוקת שבורה ככל שיתברר בסופו של משפט כי אין להטיל על פלג הגליל אחריות מכוח ההסכם שנחתם בינה לבין המבקשת.

נוסף על האמור טען התובע כי כתב התביעה מייחס למבקשת מחדלים נוספים שאינם קשורים לתחזוקה ותפעול של קווי הביוב בכפר. מחדלים אלו אינם קשורים להסכם עם פלג הגליל ובנסיבות העניין אין הצדקה לסילוק התביעה כנגד המבקשת על הסף, בשלב מוקדם זה .

המסגרת הדיונית:
8. טרם דיון פרטני בטענות הצדדים, יש לשוב ולהזכיר את ההלכה בנושא סילוק על הסף של תובענה, כאשר אין מדובר במקרים של חוסר סמכות או מעשה בית דין. תקנה 101(א)(3) לתקנות סדר הדין האזרחי מיועדת למקרים בהם ניתן " לאפשר לנתבע לעשות קפנדריה כאשר מפני טענת חוק או אפילו טענה עובדתית קצרה ניתן לסיים את המשפט בלא אשר ידון בית המשפט בכל השאלות השנויות במחלוקת" (ע"א 316/56 קרמש נ' דבי , פ"ד יא 1336). בית המשפט רשאי, לבקשת הנתבע, לדחות על הסף תובענה בכל נימוק שעל פיו סבור בית המשפט שיוכל לדחות את התובענה מלכתחילה, היינו, בעודה באיבה. הסעיף מיוחד למצבים בהם מתברר שדי בנימוק אחד על מנת לדחות התובענה. עם זאת, אין זכות קנויה לנתבע כי טענה אחת מבין טענותיו תתברר באופן נפרד ובשלב מוקדם של ההליך. כדי להחיל את התקנה על מקרה ספציפי על בית המשפט להשתכנע כי העניין מתאים לדיון נפרד, פשוט וקצר, ולמתן החלטה נפרדת. "בית המשפט ישאל את עצמו, אם מוטב לברר תחילה את אותו נימוק, בנפרד וללא קשר עם שאר העניינים שבמחלוקת, או אם רצוי להימנע מפיצול הדיון. הנימוק יכול שיהא נימוק של חוק או של עובדה. היה נימוק של חוק- אפילו השאלה נכבדה ומסובכת - יטה בית המשפט יותר לדון בו ולהשתמש בכוחו לדחיית תביעה על הסף, מאשר בעובדה...בנימוק של עובדה תהא השאלה, אם העובדות החשובות, לצורך הדיון בבקשה, הן פשוטות ובירורן יצריך זמן קצר בלבד, שאם לא כן, שוב אין טעם לפצל את הדיון" (י' זוסמן סדר הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, עמ' 417).
9. עוד נקבע בפסיקה כי דחייה על הסף היא צעד דרסטי ומרחיק לכת. מגמת בתי המשפט היא שלא לגזור גורלה של תביעה בשלב מקדמי כאמור. זהו אמצעי הננקט בלית ברירה, כאשר פתרון ענייני של המחלוקת לגופה יהא תמיד עדיף. ראה: ר"ע 218/85 אריה חברה לביטוח בע"מ נ' שטמר, 2.5.85; ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין ת"א יפו, פ"ד מ (2) 668; רע"א 8862/08 צין טורס חדשה ואח' נ' אהרוני, 1.12.08).
10. והדברים יפים גם באשר לטענת נתבע לפיה יש להורות על סילוק התובענה על הסף בשל העדר עילה. לעניין זה, נקבע בפסיקה, כי מתדיין זכאי כי יהיה לו יומו בבית המשפט, כך שיעלה בידו להוציא את צדקתו לאור. ההלכה היא, כי בית המשפט ינהג במשנה זהירות בטרם ייעתר לבקשתו של צד למחיקת תובענה שהוגשה כנגדו, בשל העדר עילה. סעד זה הינו סעד מרחיק לכת, ובית המשפט ייעתר לבקשה כאמור רק כאשר שוכנע, כי אף אם הדיון היה נשמע לגופו דינו היה להידחות (ע"א 335/78 יוסף שאלתיאל נ' אריה שני, פ"ד לו(2). 
דיון והכרעה:
  11. על רקע הכללים הנ"ל אבחן להלן את טעונת המבקשת.
כאמור, בעת דיון בבקשה לסילוק על הסף בית המשפט אינו מתייחס לאמיתות העובדות, אלא עורך בדיקה פורמאלית - טכנית של כתבי הטענות, ואין הוא נדרש לחקירה ודרישה של העובדות. בשלב זה לא מתעוררת שאלת נטל או מידת ההוכחה הנדרשת. די בכך שהתובע יראה, כי במידה ויעלה בידו להוכיח את טענותיו המפורטות בכתב התביעה עלול הוא להיות זכאי לסעד המבוקש.
12. לאחר בחינת כתב התביעה ובשים לב לטענות שהועלו במסגרתו בכל הקשור לנסיבות התרחשות התאונה, שאינן קשורות כולן בבור הביוב הבולט לגובה, ונוגעות בחלקן לתנאי הכביש ונתוניו, המצויים לכאורה באחריות המבקשת, לא שוכנעתי, כי יש להורות על סילוק התובענה בשל העדר עילה. אין לנעול את שערי בית המשפט בפני התובע כבר בשלב הזה, ויש לתת לו הזדמנות להוכיח את טענותיו המפורטות בכתב התביעה.
13. לאור כך, ובשלב מקדמי זה של ההליך, בטרם נערך בירור עובדתי של כלל טענות הצדדים, אין מקום לסלק את התביעה על הסף. טענות המבקשת הן למעשה טענות הגנה מפני התביעה לגופה, ולא טענות ממוקדות ונפרדות בהן ניתן להכריע במסגרת בירור עובדתי קצר ונפרד בשלב מקדמי.
התוצאה:
14. לסיכום, אני דוחה את הבקשה ומחייבת את המבקשת לשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 1,000 ₪.
15. המבקשת תגיש כתב הגנתה כנגד התביעה וזאת תוך 30 ימים.
16. המזכירות תמציא העתקים לבעלי הדין ותזמנם לקדם משפט נוסף שיתקיים לפני ביום 2.3.14 שעה 09:00.

ניתנה היום, ב' כסלו תשע"ד, 05 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

גמילה קרובים אל שדרות הר הגמל, מצפה רמון, ישראל | היפנוזה קרובים אל חיים סירני 47, רחובות, ישראל | בניית דגמים קרובים אל אום אל-פחם, ישראל | חתמים קרובים אל יקותיאל אדם, קרית שמונה, ישראל | ליטוש והברקה קרובים אל האדמו"ר מחב"ד 29, קרית גת, ישראל | כלי נשק קרובים אל הנרייטה סולד 21, רמת השרון, ישראל | מולטימדיה קרובים אל אורי אילן 14, קרית שמונה, ישראל | תריסים קרובים אל שדרות בן גוריון 63-65, גדרה, ישראל | קרמיקה קרובים אל Unnamed Road, Kidron, ישראל | מים קרובים אל כנסת ישראל 23, בית שאן, ישראל | מהנדסי בניין קרובים אל 7079, בית שאן, ישראל | דיו ומדפסות קרובים אל עולי הגרדום 30, תל אביב יפו, ישראל | רבנים קרובים אל האלון, כפר הנגיד, ישראל | לשכות מסחר קרובים אל חיבת ציון 86, עפולה, ישראל | בתי משפט קרובים אל Unnamed Road, Dimona, ישראל | טבחים קרובים אל 40, ישראל | פלסטיק קרובים אל עופרים 21, גדרה, ישראל | כלי עבודה קרובים אל המסגר 15-19, אופקים, ישראל | מחסני קירור קרובים אל האר"י 30, נתניה, ישראל | מהנדסי בניין קרובים אל שביל ישראל, ערד, ישראל | יזמות עסקית P-ECOSYS ברעננה | משקאות משקאות הטורקי בכפר סבא | כרטיסי אשראי ארקום מערכות ממוחשבות בע"מ בחדרה | משקפיים אופטיקה הדור השלישי בע"מ בגבעתיים | טניס בי"ס לטניס VAMOS בחיפה | רנטגן מכון רנטגן קופת חולים לעובדים לאומיים בראשון לציון | טכנאי ס.א כוכב המיזוג ברהט | אולמות אירועים אולמי מלון רויאל פלאזה בטבריה | רפואה אלטרנטיבית אדלר ירון ברשפון | היפנוזה דהן ד"ר רחל בחיפה | חשמל אבי אפי - חשמלאי מוסמך בפתח תקוה | יועץ "עמכם" בכפר תבור | לחצנות מתכת לחצנות כסף-רחמים שרעבי בתל אביב - יפו | מצבות שיש ומצבות הגליל בצפת | מוסך מוסך אחים זידאן בבוקעאתא | ליקויי למידה נחמה גרוס בבני ברק | הדמיה ממוחשבת קיי.וי.די. קלירויז'ן דיגיטל בע"מ בחולון | טבח שלומי שלו בפתח תקוה | חנות לי קופר בתל אביב - יפו | מדבקות רומקא"ל בבני ברקמחירון עבודות צביעה | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון אביזרים מפלדה | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון מגופים לביוב | מחירון אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים | מחירון דבקים אבקתיים לריצוף וחיפוי | מחירון כבלי טלפון | מחירון שנאים | מחירון מקררי מים צנטריפוגליים בעלי מיסוב מגנטי | מחירון קידוח גלילים בבטון קשוי | מחירון בריכות מים | מחירון משאבות ביוב | מחירון חציבות ושונות | מחירון אביזרי גימור ללוחות גליים | מחירון מפסקי זרם | מחירון תעלות כבלים | מחירון שוחות בקרה עם תחתית משולבת בטון ופוליאתילן | מחירון איטום גגות ביריעות P.V.C | מחירון איטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מוגנים | מחירון מתקני משחק ומתקני כושר חיצוניים | מחירון חלון מסתובב אופקית או אנכית )עם ציר מרכזי - פיווט( | מחירון בדיקות מעבדה לאבנים וחוזק הדבקות | מחירון ברגי סלע | מחירון התקנת כבלים | מחירון אשפתונים | מחירון דלתות כניסה מפלדה רב זרועיות | מחירון שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות | מחירון ביטומנים מנושבים ואלסטומרים ביישום חם | מחירון קירות שיגומים | מחירון צינורות | מחירון קורות ומעקותבית משפט השלום בירושלים ת"א 12750-10-11 בזלמיט נ' נכסי כלל חברה לביטוח בע"מ תיק חיצוני | בפני כב' הרשם הבכיר ריאד קודסי התובע עדנאן עבד אל גני נגד הנתבע בסים קובעיין פסק דין 1. לפני תבי | בפני כב' הרשם בכיר נועם רף תובעים 1. אייל אסרף נגד נתבעים 1. אייל מזגנים הוראות לתובע שאינו מיוצ | בפני כב' השופטת איילת גרבי המאשימה מדינת ישראל ע"י ב"כ עוה"ד לירון סעד נגד הנאשמי | בפני כב' הסגן נשיאה אברהם הימן מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. אלעד אשר בקשה לעדכון פרטי חשב | מספר בקשה:16 בפני כב' השופט מנחם קליין המבקשת המאגר הישראלי לביטוחי רכב הפול נגד המשיב יאיר זעפר | בפני כב' השופטת זהבה אגי – סגנית נשיאה תובעים 1. ישראל איליאבייב נגד נתבעים 1. אליהו חברה לביטוח | מספר בקשה:25 בפני כב' השופט ד"ר זאיד פלאח מבקשים אלון איסאקוב נגד משיבים מדינת ישראל החלטה | בית משפט השלום בכפר סבא תא"מ 23825-03-10 פתאל נ' אונגר ואח' תיק חיצוני: 21 ספטמבר 2011 | החלטה בתיק בש"פ 833/16 בבית המשפט העליון בש"פ 833/16 לפני:כבוד השופטת ע' ברון המבקשת:מדינת | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 8023-09-11 פלר נ' כלל חברה לביטוח בע"מ תיק חיצוני: 0 | בפני כב' השופט אחסאן כנעאן המבקשת באייה ברטוקן נגד המשיבים 1.מספין טפרה 2.בזק בינלאומי בע"מ | בפני כב' השופט דאוד מאזן תובעים עופר כהן נגד נתבעים 1.קרול שוורץ 2.הראל חברה לביטוח בע"מ פס | בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 16472-11-11 עינצ'י נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ מספ | בפני כב' הנשיאה אורלי סלע תובעים 1. דוד גולן נגד נתבעים 1. נגריית מקסים בע"מ הודעה המחאה 19 | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת רגד זועבי המבקש מוחמד שחברי נגד המשיבה רשות השידור/ המשרד הראשי החלטה | החלטה בתיק ע"א 3073/07 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 3073/07 בפני: כבוד הרשמת שושנה ליבוב | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק מבקשים 1. מ.י. מש רמלה2 נגד משיבים 1. כללי הודעה תיק מהסבה | החלטה בתיק רע"א 11721/05 בבית המשפט העליון רע"א 11721/05 בפני: כבוד השופטת ע' ארבל המבקשים | בפני כב' הרשמת הבכירה קרן מרגולין - פלדמן התובעת שלי שיווק פירות וירקות בע"מ חברות514829316 | החלטה בתיק בג"ץ 7970/09 בבית המשפט העליון בג"ץ 7970/09 - ב' בפני: כבוד השופט י' דנציגר העו | בית משפט השלום בנצרת תא"מ 37563-12-10 בנק ירושלים בע"מ נ' ג'ווזייף תיק חיצוני: 021 | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 8741/99 בפני: כבוד השופט י' אנגלרד העותרים: 1.