מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופט הבכיר צבי סגל

המבקשים:

ע"י ב"כ עו"ד משה לין

נגד

המשיבה:

יהודית סבו
ע"י ב"כ עו"ד עודד הכהן

החלטה

לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין לשכירות בירושלים (כבוד השופטת ד' פיינשטיין), בתיק ש 64386-12-14, מיום 4.3.15, בגדרה נדחו טענותיהם המקדמיות של המבקשים.
עובדות
כעולה מהבקשה, המבקשים הינם הבעלים של דירה בת ארבעה חדרים בירושלים, הידועה כגוש 30049, חלקה 183/3 (להלן: "הדירה").
המשיבה, הינה אישה בת 94 שנים (ילידת 1921), שהחזיקה בדירה כדיירת מוגנת, מבלי לשלם דמי מפתח במשך כ-65 שנים עד לעזיבת הדירה לפני כ-30 חודשים לטובת בית אבות סיעודי (להלן: "המוסד הסיעודי"). לטענת המבקשים, נוכח מצבה הבריאותי של המשיבה היא צפויה לשהות במוסד הסיעודי עד תום ימי חייה.
בחודש אוקטובר 2012 הודיעה בתה של המשיבה, הגב' אסתר גורמנס (להלן: "הבת") למבקשים כי המשיבה עזבה את הדירה ועברה להתגורר במוסד הסיעודי ואף רוק נה את הדירה מכל חפץ.
ביום 26.11.12 שלח ב"כ המשיבה למבקשת 2 מכתב, לפיו המשיבה מעוניינת להעביר את החזקה בדירה לדייר מוצע. עקב כך, ביום 23.12.12 הגישו המבקשים לבית משפט השלום בירושלים תביעה לפינוי הדירה (ת"א 45119-12-12) (להלן: " תביעת הפינוי"). בתחילת שנת 2013 הגישה המשיבה בקשה לחילופי דיירים בתיק ש 15588-01-13, התיקים אוחדו, וביום 1.4.14 ניתן פסק דין הדוחה את תביעת הפינוי ו מורה על חילופי דיירים (להלן: " פסק הדין"), בנימוק שלא הוכח כי במועד בו עברה המשיבה להתגורר במוסד הסיעודי לא הייתה לה כוונה לשוב לדירה. בנוסף נקבע בפסק הדין , כי הדייר המוצע יפקיד את מלוא דמי המפתח, היינו - 1,350,000 ₪, בקופת בית המשפט תוך 30 יום ; אלא , שהכסף לא הופקד. אליבא ד מבקשים, פסק הדין לא קוים מאחר שהתברר כי הדייר המוצע היה דייר פיקטיבי שלא התכוון לממש את העסקה והוצע על ידי הבת רק כדי לאלץ את המבקשים לרכוש את חלקה של המשיבה בסך של 890,000 ₪.
על פסק הדין מיום 1.4.14 לא הוגש ערעור, אולם נוכח החמרת מצבה הבריאותי של המשיבה, ולאחר שחלפו למעלה מ-30 חודשים מאז פינוי הדירה, הגישו המבקשים לבית משפט השלום בירושלים ביום 8.6.14 תביעת פינוי חדשה נ גד המשיבה (ת"א 12358-06-14) (להלן: "תביעת הפינוי החדשה"). ביום 30.12.14 הגישה הבת בקשה חדשה לחילופי דיירים, והציעה דיירת חלופית, אלא שלטענת המבקשים הבקשה לחילופי דיירים הוגשה ללא תצהיר הדייר היוצא. לא זו אף זו, הבת, המתגוררת בגרמניה, חתמה על תצהיר שלא אומת, שעה שאינה רשאית לחתום על תצהיר חילופי דיירים בעת שהמשיבה אינה כשירה לחתום בעקבות מצבה הבריאותי הקשה, המצדיק מינוי אפוטרופוס. מעבר לכך, הבת חתמה על התצהיר ודאגה לאמתו רק בישיבת קדם המשפט שהתקיימה ביום 4.3.15. לחלופין נטען, כי גם אם הייתה רשאית הבת לחתום על התצהיר, הרי שיש ליתן לב"כ הצד שכנגד אפשרות להגיב תוך 30 יום.
בית משפט קמא דחה את טענות המבקשים ביום 4.3.15, וקבע כי ייפוי הכוח הנוטריוני מאפשר לבת לחתום בשם המשיבה, מה גם שמדובר בהליך שכולו לטובת המשיבה והשאלה היחידה שבגינה יש צורך למנות אפוטרופוס היא לגבי השימוש בכספים ככל שיינתן פסק דין לטובתה. בנוסף נקבע, כי המבקשים ידעו אודות הבקשה והיה להם די זמן להגיש את תגובתם, כך שמדובר בהתנגדות מטעמים פורמאליים שאין בהם כדי לקפח את זכויותיהם.
מכאן הבקשה שלפניי.
נימוקי הבקשה
אליבא דב"כ המבקשים, סעיף 14(א) לחוק השליחות, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק השליחות") קובע, כי השליחות מסתיימת ב"גריעת כשרותו" של השולח. נוכח ההתדרדרות במצבה הרפואי של המשיבה, אסור היה לבתה להמשיך ולעשות שימוש בייפוי הכוח, ובמצב דברים זה היה צורך למנות אפוטרופוס למשיבה ולפסול כל בקשה שהוגשה על סמך אותו ייפוי הכוח, שאינו תקף. עוד נטען, כי אין המדובר בטענה פורמאלית אלא בטענה מהותית כבדת-משקל וכי הבת פועלת מטעמים אישיים שאינם קשורים לאינטרס המשיבה . בנוסף נטען, כי נמנעה מהמבקשים האפשרות להשיב תוך 30 יום לתצהירי הדייר היוצא והדייר המוצע, בהתאם למועדים המוקנים להם על פי התקנות. לסיום נטען, כי שגה בית מש פט קמא עת קבע את תיק חילופי הדיירים להוכחות בטרם ניתן פסק דין לפינוי, זאת מאחר שבעשותו כן, גילה בית משפט קמא את עמדתו כלפי תביעת הפינוי, וזאת עוד בטרם אִפשר למבקשים להביא את ראיותיהם בתביעת הפינוי, מה גם שההחלטה ניתנה בטרם הומצא התיק הרפואי של המשיבה במלואו, ובטרם ניתנה החלטה למינוי מומחה לצורך בדיקת המסמכים הרפואיים בשאלת היכולת של המשיבה לחזור ולהתגורר בדירה.
דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בבקשה, על נספחיה; ולאחר שבחנתי את החלטת בית משפט קמא מיום 4.3.15, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות, זאת אף מבלי להיזקק לקבלת תגובה מאת המשיבה. להלן יפורטו נימוקיי.
התביעה המתבררת בבית משפט קמא הינה תביעת המבקשים לפינוי הדירה וכן בקשה מטעם הבת לחילופי דיירים. כפי שציין בית משפט קמא בהחלטתו, המבקשים טענו טרם תחילת שמיעת הראיות , בין היתר, כי הבקשה לחילופי דיירים הוגשה שלא כדין וכי לא הייתה לבת סמכות לחתום על התצהיר, מאחר שייפוי הכוח הנוטריוני אינו בתוקף בעקבות החרפה שאירעה במצבה הבריאותי של המשיבה. בקשה זו נדחתה בהחלטה מיום 4.3. 15 ובגינה הוגשה הבקשה דנא.
סעיף 52(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984 (כפי שתוקן בתיקון 52 תשס"ח-2008) קובע כי "החלטה אחרת של בית משפט שלום בעניין אזרחי ניתנת לערעור לפני בית משפט מחוזי, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט המחוזי. רשות כאמור בסעיף קטן זה לגבי החלטה אחרת תינתן אם שוכנע בית המשפט כי אם הערעור על ההחלטה יידון במסגרת הערעור על פסק הדין ולא באופן מיידי, יהיה בכך כדי להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים או שעלול להיגרם לצד להליך נזק של ממש, או שעלול להתנהל הליך מיותר או בדרך שגויה". תכלית התיקון נועדה לצמצם את האפשרות להגיש בקשת רשות ערעור על החלטות אחרות, מאחר שהדבר גורם בדרך כלל לפיצול הדיון, להשהייתו ולסיבוכו, לעומת המקרים בהם יש בבקשה כזו כדי להכריע את תוצאת פסק הדין (הצעת חוק הממשלה 341 התשס"ח-2004, עמ' 214).
בבקשה דנא לא מתקיים אף אחד מהתנאים הנדרשים לצורך מתן רשות ערעור. מעבר לכך שאין להחלטת בית משפט קמא אופי בלתי הדיר, הרי שהקביעה כי ייפוי הכוח הנוטריוני מאפשר לבת לחתום בשם האם, הינה קביעה עובדתית, שבעקבותיה יכריע בית המשפט בהמשך הדרך. אינני מוצא מקום לאפשר את תקיפת ההחלטה בשלב זה, היינו – בשלב המקדמי, ובטרם שמיעת הראיות ומתן פסק דין סופי (רע"א 7682/06 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' אלוש (ניתן ביום 25.6.2007) (ניתן לפני התיקון לחוק )).
יובהר, כי אין בהחלטה זו משום הבעת עמדה לגופו של עניין, והמבקשים יהיו רשאים לערער על החלטת בית משפט קמא במסגרת ערעור על פסק הדין כולו, ככל שיוגש ערעור.
מכן לטענה השנייה של המבקשים, לפיה בהתאם לסעיף 86 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, עומדים לרשותם 30 ימים להשיב לתצהירים. ניכר כי סעיף זה עוסק בפרוצדורות בין בעלי הדין, היינו – בינם-לבין עצמם , ואינו רלוונ טי למקרה דנא, אשר מצוי כבר בפני בית המשפט. להלן אעמוד על הסעיפים הרלוונטיים לענייננו.
תקנה 241(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: "תקסד"א" ו/או "התקנות") קובעת, כי משהוגשה לבית המשפט בקשה, "המשיב רשאי להשיב לבקשה תוך עשרים ימים מיום שהומצאה לו או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט או הרשם ..." [ההדגשה שלי – צ' ס'].
בבחינת למעלה מן הנדרש אציין, כי תקנה 2 לתקנות הגנת הדייר (סדרי הדין בבתי הדין לשכירות), תשי"ד-1954, שעניינה פגם בסדרי הדין, קובע כי "לא יפסול בית הדין כל הליך על יסוד פגם בסדרי הדין כפי שנקבעו בתקנות הכלליות או על פיהן, אלא אם ראה שעליו לעשות כן כדי למנוע עיוות דין ושאין סעד לטעון טענת הפגם בדרך של דחיית הדיון, או של חיוב בעל הדין השני בהוצאות, או בשתי הדרכים כאחד". גם אם נפל פגם בסדרי הדין בבית משפט קמא, וכלל אינני קובע זאת, הרי שעל פי לשון הסעיף לא ייפסל ההליך, אלא אם עלול להיגרם עיוות דין. כפי שנקבע בבית משפט קמא, המבקשים ידעו אודות הבקשה לחילופי דיירים מבעוד מועד, גם אם התצהיר לא הוגש כדין, ואין בכך כדי לדחות כעת את הדיון ב-20 ימים נוספים, מה גם שכאמור, על פי תקנה 241(ג) לתקסד"א, בית המשפט רשאי לקבוע את מועד הגשת התשובה, על פי שיקול דעתו, כך שלא נפל כל פגם בהחלטת בית משפט קמא ולא מצאתי מקום להתערב בה.
לסיום אתייחס לטענתם האחרונה של המבקשים, לפיה בית משפט קמא קבע את תיק חילופֵי הדיירים להוכחות בטרם ניתן פסק דין לפינוי. עיון בהחלטת בית משפט קמא מלמד, כי בסעיף 2 להחלטה הובהר " כי פסה"ד בתיק זה יינתן רק לאחר פסה"ד בתביעת הפינוי" [ההדגשה שלי – צ' ס'], כך שאין ממש בטענת המבקשים ואף בקביעה זו אינני מוצא מקום להתערב.
הבקשה נדחית, אפוא , ומשלא נתבקשה תגובה אינני עושה צו להוצאות. הפיקדון, ככל שהופקד, יוחזר למפקיד.

ניתנה היום, כ"א אייר תשע"ה, 10 מאי 2015, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מדע קרובים אל ביאליק 4-8, בית שאן, ישראל | גרפיקה קרובים אל הלל יפה 14, חדרה, ישראל | עישון קרובים אל הרמב"ם 637, אופקים, ישראל | תמלול קרובים אל Unnamed Road, Ofakim, ישראל | אולמות אירועים קרובים אל העצמאות 68, אשקלון, ישראל | הוצאה לאור קרובים אל השמש 46, קיסריה, ישראל | מוזיקה קרובים אל הצורן 4, נתניה, ישראל | קידום אתרים קרובים אל בית ישראל 11-13, בית שמש, ישראל | בתי אבות קרובים אל דרך האילנות 32, גדרה, ישראל | מדליות וגביעים קרובים אל שדרות וייצמן 2060, נתיבות, ישראל | דיאטות קרובים אל דרך העצמאות 8, יהוד, ישראל | טיסנים ועפיפונים קרובים אל נחשון 6, כפר סבא, ישראל | חימום קרובים אל שדרות בן גוריון 113, הרצליה, ישראל | מנעולנים קרובים אל קיבוץ גלויות פינת 5, ראש העין, ישראל | מספרות ועיצוב שיער קרובים אל הרצל 89, גדרה, ישראל | מנופים קרובים אל Unnamed Road, ישראל | מזרקות קרובים אל הבנים 38, שדרות, ישראל | סורגים קרובים אל הצבעוני, אביחיל, ישראל | ייעוץ מקצועי קרובים אל 8900, צפת, ישראל | מחצבות קרובים אל שדרות משה דיין, אשדוד, ישראל | אופנה ובגדים בנקוזי בע"מ בתל אביב - יפו | אדריכל נועם דוייב ציירת בפתח תקוה | סאונד יחד הפקות בירושלים | שמלות כלה ציונה דרור מעצבת שמלות ערב בבני ברק | עישון מתוק בהרצל ברחובות | בידור גימבוללה בבת ים | בשמים תמרוקית אדווה בראש העין | בשמים אפריל בטבריה | מגנטים ארטישוק מגנטים באשדוד | זיקוקים צבעים באוויר בנתניה | טיפול משפחתי שחר רזי- פסיכולוגית ברמת גן | דוגמנות סי.יו. - שחקנים ניצבים ודוגמנים בתל אביב - יפו | מוזיאון גלריה רוזנפלד בתל אביב - יפו | כספות מריומה דלתות בטירה | מדרגות "שחם" - י. אריכא ובניו בע"מ באשדוד | מתנות אוקטן - פרחים ומתנות באלומות | צימר טוביאנה אירוח - עזוז בעזוז | בניית דגמים בי.אמ. פרוטוטייפס בנס ציונה | ספרי קודש ליכטנשטיין ובנו בירושלים | טיסנים ועפיפונים שלט רחוק בהרצליהמחירון מוצרי בטון טרום ודרוך | מחירון גינון והשקיה | מחירון חומרי חשמל | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון משטחי בטון | מחירון פיתוח נופי | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון פריקסט | מחירון קירות תמך מקרקע משוריינת | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון גינון והשקיה | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון עבודות איטום | מחירון עבודות טיח | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון נתיכים ומנתקי מבטיחים | מחירון סיכוך ברעפים | מחירון תיקוני בטונים | מחירון מקלחות | מחירון טיח תרמי ואקוסטי לקירות פנים | מחירון מסדים/ארונות ואביזרי זיווד | מחירון צנרת ואביזריה | מחירון איטום נגד גזים רעילים בקרקע מזוהמת | מחירון פרופילי פלדה ריבועיים ומרובעים | מחירון טיח חוץ | מחירון חציבת שקעים בקירות וקורות | מחירון אשפתונים | מחירון עטיפת בטון לצינורות | מחירון קידוחי ספיגה | מחירון יציקות ביניים, עמודי פלדה, ברגי עיגון ושונות | מחירון ניקוי, ליטוש והברקה לריצוף ומדרגות | מחירון כבלי נחושת | מחירון מפרידי שומן מפוליאתילן | מחירון גדרות | מחירון מעקות ומאחזי יד מאלומיניום | מחירון רצפות מאריחי אלומיניום | מחירון חלונות מפרופיל אלומיניום דמוי "בלגי" | מחירון אגניות | מחירון איטום גגות בחומרים פולימריים נוזליים | מחירון סיכוך ברעפים | מחירון ריצוף בשטיחים | מחירון יח' טיפול באוויר מסוג מפוח נחשון דקורטיביות מוזנות מים קרים | מחירון חיבור מנועים ואביזרי פיקוד | מחירון מחממי מים מהירים | מחירון גדרותבפני כב' השופטת שירלי דקל נוה המבקשת מדינת ישראל נגד המשיב גשאו אמבאו <#1#> נוכחים: ב"כ | בפני כב' השופטת ר. למלשטריך- לטר עותר יצחק עודד רון ת.ז. XXXXXX260 ע"י ב"כ עו"ד ש | בפני כב' השופט אבישי קאופמן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמים איבתסאם סוסאן נוכחים: ב"כ המאשי | בית משפט השלום בקריות ת"א 8499-01-11 אחמד עלי ואח' נ' טמבור בע"מ ואח' תיק חיצו | החלטה בתיק רע"א 3149/06 בבית המשפט העליון רע"א 3149/06 בפני: כבוד השופט ס' ג'ובראן המבקשים | בית דין אזורי לעבודה בחיפה ס"ע 33142-05-11 גובראן נ' בית ספר תיכון איטלקי נזירות כרמלית מספ | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ד"ט 388-01-11 איגוד לשכות המסחר נ' מיטראל בע"מ בפנ | בית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע בפ"מ 8112-07-12 אלוקילי נ' מדינת ישראל 02 אוגוסט 2012 בפני | בבית המשפט העליון בג"ץ 6845/00 בפני: כבוד השופט מ' חשין העותרים: 1. איתנה ניב 2. נעמי אורטל נגד | בפני כב' השופטת סבין כהן מבקשים 1. יצחק בן חמו נגד משיבים 1. נכסי כלל חברה לביטוח בע"מ הודע | לפני כבוד השופט אברהם יעקב - סג"נ מבקשים 1. עו"ד צבי פשדצקי נגד משיבים 1. עיריית פתח תקווה | בית משפט השלום באשדוד מ"י 20743-11-11 מדינת ישראל נ' גוביר 11 נובמבר 2011 בפני כב' השופ | בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה תת"ע 954-06-11 מדינת ישראל נ' מרגיו יונל 17 יולי 2011 בפנ | בפני כב' השופטת אוסילה אבו-אסעד מאשימה מדינת ישראל נגד נאשמים חסן חג'אג'רה (עציר) החלטה | בפני כב' השופטת אביגיל זכריה תובעת: רבאב עווד נגד נתבעים החלטה בעניין נתבעים 1ו-2. המועדים שנקבע | בפני כב' הרשמת בכירה ורדה שוורץ תובעים 1. רשות השידור/ המשרד הראשי נגד נתבעים 1. סוזן מסעודה דפן | החלטה בתיק בג"ץ 9253/12 בבית המשפט העליון בג"ץ 9253/12 לפני:כבוד השופט נ' סולברג העותר:אסע | בפני כב' השופט אלון אינפלד בעניין: מדינת ישראל ע"י ב"כ עו"ד אביב דמרי, פמ"ד | בית משפט השלום בקריות ת"פ 44499-07-11 מדינת ישראל נ' רוזבוים 26 יולי 2011 בפני כב' השופ | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 54002-02-11 מדינת ישראל נ' מוסלמי 05 ספטמבר 2011 בפני כב& | בקשה מס' 1, 2 בפני כב' הרשמת הבכירה גילה ספרא - ברנע מבקש רועי חסון נגד משיבה מנורה מבטחים ב | לכבוד לשכת הוצל"פ נתניה הרצל 57, נתניה, 42390 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר | מספר בקשה:1 בפני כבוד הרשמת- השופטת עינת רביד מבקשות נגד משיבים היועץ המשפטי לממשלה החלטה מונחת לפני | מספר בקשה:17 בפני כב' השופטת איריס לושי-עבודי מבקשת ג. ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ נגד משיבים | בפני כב' הסגן נשיאה ארז יקואל תובעים 1. הרצל אליאס 2. ז'קלין אליאס נגד נתבעים 1. גאון - חברה