מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

מספר בקשה:8
בפני
כב' השופט זכריה ימיני

מבקש-נתבעת

שירביט חברה לביטוח בע"מ

נגד

משיבה-תובעת

קרדן רכב בע"מ

החלטה

בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת טענת התיישנות

כללי:
בעלי הדין:
התובעת הינה חברה בע"מ העוסקת בהשכרת כלי רכב, והייתה הבעלים של רכב מסחרי מסוג סיטרואן ממס' רישוי 72-989-36 ( להלן - " הרכב הנפגע").

הנתבעת הינה חברת ביטוח רשומה כחוק בישראל. היא שימשה מבטחת של מונית ממס' רישוי 47-034-25 (להלן - " המונית").

רקע עובדתי:
ביום 4.12.2003 אירעה התאונה, במסגרתה פגעה המונית בחלקה האחורי של הסיטרואן וגרמה לו לנזקים.

המחלוקת באשר לאחריות לתאונה ומידת התרשלות של מי מהצדדים, תידון בשלב מאוחר יותר בהליך. לפי שעה, החלטה זו דנה בבקשת הסילוק על הסף שהגישה הנתבעת מחמת התיישנות התביעה.

נסיבות המקרה: התובעת הגישה תביעתה כנגד נהג המונית וכנגד חברת המוניות בה הועסק, בהיותה הבעלים הרשום של המונית. לאחר שניתן כנגד הבעלים הרשום פסק דין בהיעדר הגנה, נתברר, כי המדובר בחברה שפורקה. לפיכך, נפנתה התובעת לתבוע את הבעלים של הרכב, ויקי חן ( להלן - " חן"). ביום 3.4.2009 ניתן נגד חן פסק דין בהיעדר הגנה.

בתביעה שנערכה במקביל, ת.ק. 6588/04, ניתן פסק דין ביום 25.7.2004, הקובע כי נדחתה התביעה כנגד התובעת ואילו כנגד הנתבעת ונהג הרכב הפוגע - נתקבלה התביעה. מפרוטוקול הדיון, עלה כי הנתבעת היא שביטחה את הרכב הפוגע. לפיכך, כשגילתה מי היא המבטחת, מיהרה לתבוע אותה. מכאן התביעה הנוכחית.

טענות הצדדים:
טוענת המבקשת שיש לסלק את התביעה על הסף מחמת התיישנות, מהסיבות כלדקמן:

טוענת המשיבה שיש לדחות את הבקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת התיינשות, מהסיבות כדלקמן:

א) סעיף 8 לחוק ההתיישנות דן בהתיישנות שלא מדעת. במצב בו: הועלמו עובדות מהתובע; עובדות המהותיות לעילת התביעה; שהיעלמותן היא בנסיבות שלא תלויות בתובע; והתובע לא יכל למנוע נסיבות אלו, הרי שתחל תקופת ההתיישנות ביום בו נודע לו דבר עובדות אלו ( משמע, דחיית מירוץ ההתיישנות). במקרה דנן, בתביעה הראשונה כנגד נהג הרכב הפוגע וכנגד חברת המוניות בה עבד - נתוניו האישיים של הנהג שנמסרו היו שגויים; ולא נמסר על מצב החברה. לפיכך, תחל תקופת ההתיישנות מיום בו ידעה התובעת את העובדות החסרות לה.
ב) סעיף 9 לחוק ההתיישנות דן בהודאה בקיום הזכות, ולפיו, אם יודה הנתבע או יעשה מעשה שיש בו ביצוע מקצת הזכויות, אזי יהיה בכך כדי הודאה ועצירת מירוץ ההתיישנות. במקרה דנן, בפסק הדין שנקבע בבית המשפט לתביעות קטנות, הוטלה אחריות כנגד המבוטחים של הנתבעת, אשר העבירו תשלום עבור הנזקים שיוחסו להם. משמע, יש בתשלום זה כדי ביצוע מקצת הזכות והודאה באחריות וכפועל יוצא עצירת מירוץ ההתיישנות.
5) התובעת לא ויתרה מעולם על זכויותיה. מכל מקום, הגישה הרווחת רואה את ההתיישנות שבחוק כדיונית ולא מהותית, משמע אין בכוחה לבטל את הזכות גופא;
6) טענת הנתבעת לפיה ס' 5(1) לחוק ההתיישנות מהווה עילה לסילוק על הסף איננה מדוייקת. שכן, בסיפא של אותו סעיף מצויין כי המדובר בתביעה שלא הוגשה עליה תובענה. בעוד שבענייננו, מוסכם על הצדדים כי כבר הוגשה תובענה.

דיון ומסקנות:
משמעות דחיית תובענה על הסף
תקנה 101 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, דנה בדחיית תובענה על הסף:
"בית המשפט או רשם שהוא שופט רשאי, בכל עת, לדחות תובענה נגד הנתבעים, כולם או מקצתם, מאחד הנימוקים האלה:
(1) מעשה בית דין;
(2) חוסר סמכות;
(3) כל נימוק אחר שעל פיו הוא סבור שניתן לדחות מלכתחילה את התובענה בנוגע לאותו נתבע."
סילוק תובענה על הסף היא תוצאה קשה לתובע, במיוחד בדרך של דחייה, באופן שיוצר מעשה בית דין וסותם את הגולל על עילת התביעה. לפיכך, יש לנהוג בבקשות לסילוק על הסף בזהירות רבה ולהשתמש בסמכות רק במקרים קיצוניים. ככלל, יעדיף בימ"ש שלא לנקוט באמצעי הדרסטי של שליחת התובע מעל פניו, בטרם דיון ענייני בתובענה. (וראה עוד ב-ע"א 7218/10 שיליאין נ' בנק מזרחי טפחות ( פורסם בנבו, 29.1.2012)).

זכות הגישה לערכאות היא מזכויות היסוד של האדם בחברה דמוקרטית. תקנה 101 מגבילה באופן מסויים זכות זו. הגבלה זו, צריכה להתפרש על דרך הצמצום ובזהירות (וראה עוד ב-ע"א 8945/09 לוין נ' דיסקונט ישראל שוקי הון ( פורסם בנבו, 5.5.2011))

לאור האמור לעיל, סבור בית המשפט, כי המקרה דנן, לא נכנס תחת אצטלת המקרים הקיצוניים המחייבים דחיית תובענה על הסף. בראיית בית המשפט, זכות הגישה בענייננו גוברת על תקנה 101. להלן, ולמעלה מן הצורך, יבהיר בית המשפט, במסגרת הטענות שהועלו, מדוע לא ניתן לסלק תובענה זו על הסף.

טענת התיישנות:
ס' 5 לחוק ההתיישנות דן בתקופת ההתיישנות:
"התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה ( להלן - תקופת ההתיישנות) היא -
(1) בשאינו מקרקעין - שבע שנים;
(2) במקרקעין - חמש-עשרה שנה; ואם נרשמו בספרי האחוזה לאחר סידור זכות קנין לפי פקודת הקרקעות ( סידור זכות הקנין) - עשרים וחמש שנה.

12. לפי סעיף 6 לחוק ההתיישנות, תקופת ההתיישנות תחל ביום בו נולדה עילת התובענה. בסוגייה זו נחלקו הצדדים, כאשר כל אחד מהם הביא תימוכין לשיטתו.

מחלוקת מהותית נוספת - הקשורה קשר הדוק לסוגיית מועד התגבשות העילה - היא עצם קיומו של פסק דין כנגד מבוטח של הנתבעת. זאת, כאשר כל צד טוען אחרת.

13. ב-ע"א 1708/05 גרא, עו"ד נ' רוזנצוויג, עו"ד ( פורסם בנבו, 31.1.2006) נדונה בקשה לסילוק על הסף. נקבע שם, כי: "ההכרעה בסוגיית ההתיישנות הינה תלוית עובדות. הואיל והעובדות לא נתבררו במידה הראויה, והואיל ולא ניתן להסתפק בטיעונים העובדתיים שבכתבי הטענות לצורך הכרעה בשאלה שעל הפרק, ראוי היה שלא לפסוק בסוגיית ההתיישנות על יסוד התשתית המוגבלת הקיימת."

14. באופן דומה, גם בנסיבות דנן, ספק אם יש בידינו כלל הנתונים העובדתיים הנדרשים להכרעה ברורה ומוחלטת, באשר לדחיית התובענה מחמת התיישנות.

התיישנות שלא מדעת:
15. ס' 8 לחוק ההתיישנות מציין:
"נעלמו מן התובע העובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלה."

מגמת הפסיקה היא לראות בסעיף 8 לחוק ההתיישנות כבעל תחולה רחבה, הכוללת את כל רכיבי העוולה הנזיקית, כולל התרשלות. (וראה עוד ב-ע"א 2387/06 פלונית נ' טבע תעשיות פרמצבטיות ( פורסם בנבו, 31.8.2008)).

במסגרת זאת, על התובע להראות כי קיימות עובדות שלא היו ידועות לו, כי אלו הן מהותיות לעילת התביעה, כי הן נעלמו מעיניו מסיבות שאינן תלויות בו, וכי הוא לא יכול היה למנוע אותן סיבות " בזהירות סבירה" (אמת מידה אובייקטיבית של האדם הסביר). היקף הגילוי שצריך להיות בידי התובע להתחלת מירוץ ההתיישנות, הוא קיומו של "קצה חוט" הקושר בין המעשה או המחדל של המזיק לנזק המאוחר. (רע"א 5087/10 מדינת ישראל נ' דוננפלד ( פורסם בנבו, 7.11.2012)).

16. לענייננו, גם בטענה זו, לא סבור בית המשפט כי עומד בפניו כלל הראיות והמידע להכרעה. מהמידע הקיים, אין בידי בית המשפט לקבוע נחרצות, האם הוכיחה התובעת את הטעון הוכחה בכל הנוגע לעובדות שלא היו ידועות לה קודם לכן, קרי, מצב החברה ופרטי הנהג ברכב הפוגע. ומכל מקום, תטען הנתבעת כי ידעה התובעת גם ידעה זהות המבטחת עוד במועד מוקדם, אשר חוק ההתיישנות חל עליו כעת. מצב דברים זה מחייב בירור עבודתי מעמיק.

הודאה בקיום זכות
17. ס' 9 לחוק ההתיישנות דן בהודאה בקיום זכות:
"הודה הנתבע, בכתב או בפני בית משפט, בין בתוך תקופת ההתיישנות ובין לאחריה, בקיום זכות התובע, תתחיל תקופת ההתיישנות מיום ההודאה; ומעשה שיש בו משום ביצוע מקצת הזכות, דינו כהודאה לענין סעיף זה."

18. גם בנושא זה חלוקים הצדדים, כאשר מרבית העובדות אינן ידועות או לוטות בערפל לפי שעה. לפיכך, יבכר בית המשפט לדון ולברר סוגייה זו ביתר פירוט.

סוף דבר:
לאוןר כל האמור לעיל, ההכרעה בשאלת ההתינשות תינתן בפסק הדין, לאחר שמיעת הראיות.

הצד שההכרעה בשאלת ההתיישנות תהיה כנגדו ישלם לצד שכנגד את הוצאות בקשה זו בסך 2,000 ₪ בתוספת הפרשי התמדה ורבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי לביצוע תוך 30 יום מהיום, כאשר לכל תצהיר גילוי מסמכים יצורפו העתקי המסמכים המפורטים בתצהיר גילוי המסמכים.

קדם משפט בתיק זה יתקיים ביום 13.4.15 שעה 11:30.

ניתנה היום, ו' אדר תשע"ה, 25 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

טלפונים קרובים אל הגיא 2, נס ציונה, ישראל | דיאטות קרובים אל שיקמה 1-5, דימונה, ישראל | אולמות אירועים קרובים אל דרך הממריאים, Ben-Gurion Airport, ישראל | רנטגן קרובים אל 34, ישראל | לחצנות מתכת קרובים אל אח"י אילת, קרית שמונה, ישראל | פרחים קרובים אל סתוונית 31, בית שמש, ישראל | בריכות שחיה קרובים אל לח"י 33-45, רמת השרון, ישראל | אופניים קרובים אל נחל חריף, יבנה, ישראל | מולטימדיה קרובים אל כנף, Ben-Gurion Airport, ישראל | ספורט קרובים אל Unnamed Road, Kfar Netter, ישראל | ציוד משרדי קרובים אל 6511, קיסריה, ישראל | קונדטוריות ומאפיות קרובים אל הולנד 16, עפולה, ישראל | חוגים וסדנאות קרובים אל הפרי, אורות, ישראל | מדרגות קרובים אל Unnamed Road, Ofakim, ישראל | חנויות קרובים אל שדרות ששת הימים 13-25, אילת, ישראל | גני חיות קרובים אל Unnamed Road, Umm al-Fahm, ישראל | הנדסאים קרובים אל כנרית 1-33, קיסריה, ישראל | עניבות קרובים אל רפאל איתן, אשקלון, ישראל | טיסנים ועפיפונים קרובים אל 6667 103, בית שאן, ישראל | קפה קרובים אל א.ד. גורדון 35, רמת השרון, ישראל | אביזרים אורטופדיים ב.ס.ד אורטופדיה באשדוד | מגיה יעקב דדוש בנתניה | פסיכיאטר ד"ר רזניק מילה בבת ים | מונית מוניות אבי בקדימה | איתור נזילות שלומי קלדרון (2010) בע"מ בעתלית | שיווק ופרסום צפיחית בבית אל | שיש א.ל. עבודות שיש בחיפה | גנן גינון - מיכאלי משה ברמת גן | פיברגלס מאיר בן ברוך מתקני פלסטיק משורין מתכת בע"מ בבית שאן | חומרי בניין חשמלית עוז בע"מ בתל אביב - יפו | טיפול זוגי תחנה לטיפול הילדים והמשפחה באשדוד | יחסי ציבור גלילי תקשורת במודיעין | עיבוד נתונים החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי בישראל בע"מ בירושלים | דודים דוידוביץ שמחה ברמת השרון | דפוס שביט שיווק במזכרת בתיה | השכרת רכב און ליין בנתיבות | מיטות עיסוי דובל בבת ים | רפד מרכז ריפוד וכיסויים בחדרה | מיכלים ב.א.ט. חברה לתעשיה ופיתוח (1995) בע"מ בעכו | משתלה משתלת הדס כפר מונאש בע"מ בכפר מונשמחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון מתקני הסקה | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון קירות תמך מקרקע משוריינת | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון עבודות צביעה | מחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון עבודות איטום | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון סלילת כבישים ורחבות | מחירון חומרי חשמל | מחירון עיצוב אספלט דקורטיבי | מחירון משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר", ומשטחים אקריליים "קוריאן" | מחירון אביזרים למים קרים וחמים | מחירון ספרינקלרים | מחירון סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים | מחירון פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח | מחירון חיפוי קירות | מחירון צינורות מפוליאסטר משוריין (פיברגלס GRP) | מחירון תבניות לתקרות מפח מגולוון | מחירון מנהל עבודה ומנהל פרויקט | מחירון איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות | מחירון מערכת הסקה מוסקת בגז | מחירון שוחות בקרה | מחירון מדי מים ומקטיני לחץ | מחירון חציבה | מחירון איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות | מחירון צינורות לתיעול )ניקוז( | מחירון משאבות סחרור | מחירון חומרי מסגרות ופחחות | מחירון ברגי סלע | מחירון צבע לסימון דרכים | מחירון קולטני מי גשם | מחירון מסננים | מחירון מערכות כיבוי אש | מחירון חומרי עץ לתבניות ופיגומים | מחירון צינורות עגולים מפלדה -  | מחירון צביעת עץ, גבס ופוליאוריטן | מחירון יריעות איטום EPDM ו- HDPE | מחירון טיח "רביץ" | מחירון ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מיםבבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 7692/01 - א' בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן העותר: פלוני נגד | בקשה מס' 1 בפני כב' הרשמת הבכירה גילה ספרא - ברנע מבקשות נגד משיב בנק דיסקונט לישראל בע" | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 2144-09 כץ נ' כהן 11 י | החלטה בתיק ע"א 8125/07 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 8125/07 בפני: כבוד הרשמת גאולה לוין | בית דין אזורי לעבודה בירושלים ס"ע 19795-08-10 מסאפינט נ' מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון ב | פסק-דין בתיק בג"ץ 999/10 בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 999/10 בפני: כבוד הרשם גיא שני הע | בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 23847-12-10 ציון נ' יוסיף אור 27 יולי 2011 בפני כ | בבית המשפט העליון בג"ץ 5508/00 - ח' בפני: כבוד השופט א' מצא העותרים: 1. יוסף גליקמן 2. דוד חזונ | בית משפט השלום בתל אביב - יפו מ"י 14230-06-12 מדינת ישראל נ' אספהא 10 יוני 2012 דחוף (במקרה | פסק-דין בתיק בג"ץ 852/11 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 852/11 לפני:כבוד | בפני כב' השופט פאול שטרק תובעים 1. אירית לאל נגד נתבעים 1. קלאסה בע"מ נגד מקבל פירדןבתי עץ | בפני כב' השופטת יעל בלכר תובעים 1. רויאל אורגניק בע"מ נגד נתבעים 1. חתמתי ללוידס המשתתפים ב | בפני כב' הרשם הבכיר בן שלו התובע ענאן סאבא ע"י ב"כ עוה"ד ע. דביאת נגד הנתבעים ע&q | בקשה מס' 3 תיק אזרחי 53286.05.14 לפני: כבוד השופט הבכיר גדעון גינת התובעות: 1. זיר"ה (זכויו | בפני כב' הרשמת הבכירה רנה הירש תובעים ניסים תבקה נגד נתבעים 1.רומיק דוידוב 2.הרץ - קשר רנט א-קאר | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 10423-10-11 בלושטיין נ | בפני כב' הרשמת שגית דרוקר תובעים 1. אירית דקל נגד נתבעים 1. שרון אביב הודעה 1. תביעה זו נפתחה דר | בפני כב' השופט א. סלאמה, נשיא המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם מיכאל נפיודוב ת.ז. XXXXXX257 <#2# | בפני כב' השופטת עידית איצקוביץ תובעים 1. קסנש מהרט שם בא כח צד א' ראשון טלפון עבודה בא כח צד | החלטה בתיק עע"ם 2170/13 בבית המשפט העליון בירושלים עע"ם 2170/13 לפני:כבוד הרשם גיא שני המע | בפני כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין התובע: פאיז סעיד 026354852 - הנתבע: המוסד לביטוח לאומי החל | החלטה בתיק בע"מ 387/14 בבית המשפט העליון בע"מ 387/14 לפני:כבוד השופט נ' הנדל המבקש:פלוני נ