מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

ניתנה ביום 25 פברואר 2015

חלבי סלמאן חברה להובלות בע"מ המבקשת
-
תאמר עקילה חסון המשיב

בשם המבקשת: עו"ד בנימין פילובסקי

בשם המשיב: עו"ד רמי חלבי

ה ח ל ט ה

השופטת סיגל דוידוב-מוטולה

לפני בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה (השופטת מיכל פריימן ונציגי הציבור מר פרוספר דהן ומר מיכאל הואש; ס"ע 48444-10-10) מיום 18.11.14, בו חויבה המבקשת לשלם למשיב זכויות סוציאליות שונות בגין תקופת עבודתו אצלה וסיומה.

הרקע לבקשה:
המשיב הועסק במבקשת, כנהג משאית , החל משנת 2003 ועד ליום 27.7.10.

בתביעה שהגיש לבית הדין האזורי, עתר המשיב לחייב את המבקשת ושני נתבעים נוספים לשלם לו פיצויי פיטורים וחלף הודעה מוקדמת, מהטעם שפוטר לאלתר מעבודתו. עוד עתר המשיב לזכאות לגמול שעות נוספות וזכויות סוציאליות שונות, לרבות מכוח צווי ההרחבה בענף ההובלה . סכום התביעה המתוקנת הועמד על סך כולל של למעלה מ- 570,000 ₪.

בית הדין האזורי קיבל את התביעה כנגד המבקשת בחלקה, ודחה את התביעה כנגד הנתבעים הנוספים . בית הדין קבע כי עיקר עיסוקה של המבקשת הינו במתן שירותי הובלה, גם אם היא נותנת ללקוחותיה שירותים נלווים נוספים, ולכן היא מהווה "מפעל הובלה"; עוד קבע בית הדין כי המשיב נהג על משאית שמשקלה מעל 4 טון, ולכן צו ההרחבה משנת 2007 חל עליו. עם זאת קבע כי לא עלה בידי המשיב להוכיח כי שימש כ"נהג רכב משא" במשאיות במשקל של מעל 10 טון, כמשמעותו בצו ההרחבה משנת 2001, ותביעותיו המתבססות על הוראות צו הרחבה זה נדחו; בית הדין קיבל את גרסתו של המשיב לפיה מועד תחילת עבודתו היה יום 1.4.03; עוד נקבע, בהסתמך על עדותו האמינה של המשיב, כי השכר שס וכם עמו היה שכר חודשי נטו בעוד שהמבקשת חילקה את הסכום לרכיבים שונים באופן פיקטיבי . אשר לנסיבות סיום עבודתו, קיבל בית הדין את גרסתו של המשיב שלא נסתרה, וקבע כי הוא פוטר מעבודתו ולכן זכאי לפיצויי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת.

בהתאם, נקבעה זכאותו של המשיב לדמי הבראה בסך של 4,760 ₪, פיצוי בגין אי ביצוע הפרשות לקרן השתלמות בסך של 11,757 ₪ (בהפחתת סכומים שהועברו בפועל) , פיצוי בגין אי ביצוע הפרשות לקרן פנסיה בסך של 11,757 ₪ (בהפחתת סכומים שהועברו בפועל) , תשלום בעד עבודה נוספת בימי שישי (בהתייחס לתקופה ממועד כניסתו לתוקף של תיקון 24 לחוק הגנת השכר) בסך של 3,234 ₪, פיצויי פיטורים בסך של 63,292 ₪ (תוך הפחתת רכיב הפיצויים בקופת הפנסיה), וכן חלף הודעה מוקדמת בסך של 5,820 ₪. שאר רכיבי התביעה, לרבות הטענה להרמת מסך, נדחו.
בהתחשב בכך שרק חלק מן התביעות התקבל, חויבה המבקשת לשלם למשיב הוצאות משפט בסך של 1,000 ₪, וכן שכר טרחת עו"ד בסך של 5,000 ₪.

המבקשת הגישה ערעור על פסק הדין המכוון כלפי קביעות בית הדין קמא בדבר נסיבות סיום עבודתו של המשיב וזכאותו לפיצויי פיטורים וחלף הודעה מוקדמת, לגבי החיוב בדמי הבראה, וכן לעניין תחולת צווי ההרחבה בענף ההובלה. בנוסף, הגישה המבקשת את הבקשה שלפני לעיכוב ביצוע פסק הדין - בהתייחס לכלל הרכיבים למעט דמי הבראה וגמול עבודה נוספת - ולחלופין להאריך את המועד לביצוע פסק הדין ב-60 ימים, או להורות על הפקדת חלק מהסכום הפסוק בקופת בית הדין.

להשלמת התמונה יצוין כי אף המשיב הגיש ערעור מטעמו.

הבקשה וטענות הצדדים:

המבקשת טוענת כי קיים חשש שאם יבוצע פסק הדין במלואו ולאחר מכן יתקבל הערעור, לא ניתן יהיה להיפרע מהמשיב. זאת בהתחשב בסכום הפסוק בכל הנוגע לתשלום פיצויי פיטורים, חלף הודעה מוקדמת וכן פיצוי בגין אי ביצוע הפרשות לקרן השתלמות ולקרן פנסיה, אשר עולה על 100,000 ₪. בכל הנוגע לקרנות ההשתלמות והפנסיה, מציינת המבקשת כי המשיב אינו עובד אצלה יותר, ומכיוון שהופרשו לו לקרנות כספים שעל פי פסק הדין יש לקזזם, יש לקבל מידע לגבי הסכומים המדויקים שנצברו בקרנות ודרוש לה זמן נוסף. עוד נטען כי סכום נוסף העומד לטובת המשיב מצוי בקופה מרכזית לפיצויים, אך הקופה מבקשת לנכות מס בשיעור משמעותי. בנסיבות אלה, כך לטענת המבקשת, הארכת הזמן המבוקש ב- 60 יום תאפשר לה להעביר את הכסף לקופת בית הדין או למשיב, ללא ניכוי מס במקור. עוד מציינת המבקשת כי פנתה למשיב בבקשה לקבלת פירוט הסכומים בקופות, אך נענתה כי לא מוכרות לו הפרשות כלשהן וכי עליה לפנות לקופות עצמן .

במסגרת הודעת הערעור טוענת המבקשת כי סיכויה לזכות בערעור טובים. לעניין פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת שנפסקו למשיב נטען כי המשיב לא הוכיח את גרסתו לפיה פוטר מעבודתו; משעה שהמשיב טען כי עזב את עבודתו לאחר מריבה עם סדרן העב ודה אצל המבקשת, היה עליו לזמן את הסדרן למתן עדו ת; המבקשת הוכיחה כי המשיב עבר קורס נהיגה על רכב גדול יותר ומיד לאחר שקיבל את הרישיון, החל לעבוד אצל מעסיק אחר בשכר גבוה יותר. לעניין תחולת צווי ההרחבה (מכוחם נפסק פיצוי בגין אי ביצוע הפרשות לקרן פנסיה וקרן השתלמות) נטען כי המשיב לא הביא ראיה לכך שהמבקשת הינה "מפעל הובלה", ולא די לקבוע זאת באמצעות שם החברה וציטוטים חלקיים מחקירתו של מנהל המבקשת. לטענתה, הינה חברה העוסקת בלוגיסטיקה, ומהווה מרכז לוגיסטי, שירות אחסנה והובלה של סחורות.

המשיב מתנגד לבקשה וטוען כי יש לפעול לפי הכלל שהגשת ערעור אינה מעכבת ביצועו של פסק דין, במיוחד כאשר מדובר בחיוב כספי. עוד טוען המשיב כי הנו ממתין מזה מספר שנים לקבל לידיו את ה סכומים שנפסקו לזכותו. לגופו של עניין טוען המשיב כי המבקשת לא הצביעה על הצדקה לעיכוב ביצוע פסק הדין. המשיב טוען כי סיכויי הערעור קלושים. לעניין פיצויי פיטורים וחלף הודעה מוקדמת נטען כי בית הדין קמא פסק כי בהעדר תצהיר וחקירה של הסדרן, לא נסתרה גרסתו של המשיב באשר לאירועים שהובילו לסיום עבודתו. כן נטען כי בית הדין התרשם מהראיות והעדויות שהובאו בפניו, וקבע כי לא נסתרה עדותו של המשיב לעניין סיום העסקתו. עוד קבע בית הדין כי המבקשת נמנעה מהבאת עדים מטעמה. עוד נטען כי בית הדין קמא בחן את הראיות שעמדו בפניו ועל בסיסן קבע כי על המבקשת חלים צווי ההרחבה .
המשיב מוסיף וטוען כי המבקשת לא הצביעה על חשש ממשי שיקשה עליה להיפרע ממנו אם תשלם את הסכום הפסוק ולאחר מכן יתקבל ערעורה. עוד נטען כי המבקשת אף לא הראתה שיגרם לה נזק בלתי הפיך כתוצאה מתשלום הסכום הפסוק באופן מידי, ולא הוכ יחה שמאזן הנוחות מצדיק עיכוב ביצוע פסק דין כספי. עוד מציין המשיב כי בקשה דומה לעיכוב ביצוע פסק דין כנגד עובד אחר של המבקשת - נדחתה (ע"ע 27513-10-14; החלטה מיום 25.11.14).

הכרעה:

9. נקודת המוצא הינה כי מי שזכה בדינו, זכאי לממש את פרי זכייתו באופן מיידי והגשת ערעור אינה מעכבת את מימוש פסק הדין. הצדקה לעיכוב ביצוע מותנית, דרך כלל, בהצטברות שני גורמים: האחד - הנזק היחסי שייגרם למבקש מאי היענות לבקשה גדול מן הנזק הצפוי למשיב אם יעוכב הביצוע (מאזן הנוחות); השני - סיכויי הערעור להתקבל טובים (ע"א 8374/13 איי.פי.סי. טכנולוגיות ייבוא ושיווק בע"מ נ. ג'או ויז'ן אינק (10.3.14)). בין שני התנאים מתקיים יחס של "מקבילית כוחות", באופן שככל שסיכויי הערעור טובים יותר כך ניתן להקל בדרישה לנטיית מאזן הנוחות לטובת המבקש, ולהיפך (ע"א 136/14 דן אופ בע"מ נ. קורנוקופיה אקוויטיז בע"מ (10.3.14)).

10. כאשר פסק הדין הינו כספי - גוברת הנטייה שלא לעכב את ביצועו של פסק הדין, שכן ההנחה הינה כי אם המבקש יזכה בערעור יוכל לקבל חזרה את כספו. לפיכך, " עיכוב ביצועו של חיוב כספי יינתן, על דרך הכלל, רק כאשר בית המשפט משתכנע כי קיים חשש של ממש שאם המבקש יזכה בערעור הוא לא יוכל לגבות בחזרה את כספו" (ע"א 5963/13 מנורה חברה לביטוח בע"מ נ. פלוני (16.1.14); להלן: עניין מנורה). לצורך כך לא די בהעלאתן של טענות כוללניות אלא נדרשת הנחת תשתית עובדתית מפורטת ומבוססת, ככלל תוך תמיכתה בתצהיר (ע"א 2730/13 פלוני נ. פלוני (30.5.13)). דרך כלל אין מקום לעיכוב ביצוע "רק בשל העובדה שעסקינן בחיוב כספי בשיעור ניכר" (שם), ועם זאת "ניתן להניח כי כל אדם ממוצע יתקשה בהשבת סכומים בסדרי גודל כה גבוהים, באם יכלה את הסכומים ששולמו בידיו בתקופה שבה ערעור על פסק הדין שמכוחו בוצעו התשלומים תלוי ועומד" (עניין מנורה).

11. לאחר שנתתי דעתי לכלל נסיבות המקרה, לפסק הדין של בית הדין האזורי ולטענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את הבקשה.

אשר לסיכויי הערעור - בית הדין האזורי בדק וקבע, בהסתמך על מכלול הראיות שהובאו בפניו (ובעיקר אי הבאת עדים רלוונטיים מטעם המבקשת) , כי המשיב פוטר מעבודתו. מדובר בקביעה עובדתית בעיקרה, שסיכויי ההתערבות בה נמוכים . אשר לקביעה בדבר תחולת צווי ההרחבה בענף ההובלה - גם זו נובעת מהתרשמותו של בית הדין מהעדים ששמע ומכלל הראיות שהוצגו לו, וכידוע ערכאת הערעור אינה ממהרת להתערב בעניינים מסוג זה. בהתחשב בכל זאת, לא מצאתי כי סיכויי הערעור עומדים בפני עצמם כמצדיקים עיכוב ביצוע.

אשר למאזן הנוחות - המבקשת לא הציגה כל מידע אודות מצבו הכלכלי של המשיב, והסתפקה בטענה כוללנית המתבססת על גובה הסכום הפסוק. גם אם גובה הסכום שנפסק עשוי להוות שיקול בהערכת מידת הקושי בהשבתו במקרה שפסק הדין ייהפך בערעור, לא מצאתי כי במקרה זה די בכך על מנת להצדיק עיכוב ביצוע, בניגוד לכלל שפורט לעיל.
אשר לבקשה החלופית להארכת מועד לביצוע פסק הדין ב – 60 יום לצורך בירור הסכומים המופקדים בקופות (ככל שישנם) – מדובר בנושא שאמור למצוא את פתרונו בין עורכי הדין; קשיים טכניים מסוג זה (ככל שקיימים) אינם מצדיקים עיכוב ביצוע.

51293.7112. סוף דבר - הבקשה נדחית. המבקשת תישא בהוצאות המשיב בגין הבקשה בסך של 2,000 ₪, לתשלום תוך 30 יום מהמצאת החלטה זו לידיה, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

לשם יעילות הדיון , המזכירות תקבע את התיקים מושא החלטה זו יחד עם תיק ע"ע 27513-10-14 העוסק בנושאים דומים. לשם
}}}לשם

ניתנה היום, ו' אדרו' אדר תשע"ה (25 פברואר 2015) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

טחנות קמח קרובים אל | מזכירות קרובים אל | מלגזות קרובים אל | ספרים קרובים אל | מזרנים קרובים אל | קונסטרוקציות מתכת קרובים אל | מספרות ועיצוב שיער קרובים אל הכורם 1, עפולה, ישראל | ספא קרובים אל נחל מחמל, מצפה רמון, ישראל | יועצי מס קרובים אל נפתלי 16, קרית גת, ישראל | יזמות עסקית קרובים אל | אנימציה קרובים אל | מתקני וציוד הרמה קרובים אל | זכוכית קרובים אל | כימיקלים קרובים אל הגפן 9, נתיבות, ישראל | עיבוד שבבי קרובים אל | שערים קרובים אל | צלמים קרובים אל | מתנות קרובים אל | מהנדסי בניין קרובים אל Unnamed Road | פיצוציות קרובים אל קציר 92, כרמיאל, ישראלמחירון סלילת כבישים ורחבות | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון כבלים ומוליכים | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים | מחירון פיתוח נופי | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון מתקני מיזוג אוויר | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון כבלים ומוליכים | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון עבודות מינהור | מחירון עבודות טיח | מחירון הריסות ופירוקים | מחירון מפלים | מחירון איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים | מחירון מיכלי הפרדה (שיקוע), מפרידי שומנים אורגנים, מפרידי דלקים ושמנים | מחירון קורות פלדה לעוגנים זמניים | מחירון אביזרים למים קרים וחמים | מחירון מערכת הסקה תת ריצפתית | מחירון נקודות אינסטלציה | מחירון שלוחות טפטוף | מחירון אריחים לבריכות | מחירון מתקני תברואה | מחירון דודי מים חמים ומערכות סולריות (דודי שמש) | מחירון מסגרות פלדה | מחירון תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חפירה, חציבה, מילוי והידוק | מחירון מיכלי מים | מחירון נגרות חרש | מחירון חיבור מנועים ואביזרי פיקוד | מחירון בדיקות מעבדה לאבנים וחוזק הדבקות | מחירון בדיקות מעבדה לאבנים וחוזק הדבקות | מחירון מגופים לביוב | מחירון קבועות תברואיות ואביזריהן | מחירון רשתות, זכוכית, ציפויי חלונות ושונות | מחירון מנעולים | מחירון התקנת כבלים | מחירון עבודות אספלט | מחירון מוצרים לייצוב קרקע | מחירון לוחות מודולריים מפוליקרבונט )פוליגל( בדרגות שקיפות שונות | מחירון צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים - פקסליין | מחירון משאבות ביוב וניקוז | מחירון תבניות לתקרותהחלטה בתיק עע"ם 2146/12בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בענינים מינהליים עע"ם 21 | בפני כב' השופט יובל ליבדרו ד"ר מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. מיכל בן דוד הודעה לנאשם | בפני כב' השופטת גלית ציגלר מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. שלומי נחום הודעה-אי ביצוע מסירה ה | בית משפט השלום לתעבורה בירושלים ת"ד 4184-04-11 מדינת ישראל נ' זיבת תיק חיצוני: 1293/07 בפני | בית המשפט המחוזי בחיפה עמ"י 7741-08-12 פופוב נ' משטרת ישראל תחנת מעלות תרשיחא תיק חיצוני: ב | מספר בקשה:19 לפני כבוד השופט צבי ויצמן בעניין: פקודת פשיטת הרגל ובעניין: (להלן "ה חייב") ה | בפני השופט יצחק כהן מוחמד עלי עבד לאפי ת"ז XXXXX652 ע"י ב"כ עו"ד אילן יחזקאלי הת | בית משפט השלום בתל אביב - יפו מ"י 47626-07-11 מדינת ישראל נ' קולסניקוב 27 יולי 2011 בפני כב | מספר בקשה:46-43 ו-49 בפני כב' השופטת ריקי שמולביץ המבקשים אסף כהן ואח' ע"י ב"כ עו& | בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 40863-06-11 קשר- בית ספר לנהיגה בע"מ נ' מגדל חברה לביטוח | לפני כבוד ה שופטת, סגנית נשיאה טל אוסטפלד נאוי המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם אהוד אברהם דינר נוכחים: | לכבוד לשכת הוצל"פ ראשל"צ רח' סחרוב 22, ראשון לציון הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט עמית יריב מבקש עזרא בנימין וולף נגד משיבה כסף מדבר בע"מ פסק דין | בעניין: מדינת ישראל המאשימה נ ג ד אלברט לוי ת.ז. XXXXXX725 הנאשם נוכחים: ב"כ המאשימה עו"ד | בפני כב' השופט יואב פרידמן תובעת מאי מרקט מ.י בע"מ נגד נתבעת/מודיעה כלל חברה לביטוח בע" | בית משפט השלום לתעבורה בירושלים פ"ל 10813-11-11 מדינת ישראל נ' טוויל תיק חיצוני: 345/11 מספ | 41883-04-14 בפני כב' השופטת אספרנצה אלון המבקשת מדינת ישראל נגד המשיב מאיר סקורי <#2#> נוכחים | לפני כב' הנשיא רמי כהן מספר תהליך: 2 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 31 אוקטו | לפני: כב' השופטת קרן כהן התובע: אלון רוטשילד ע"י ב"כ עו"ד עמיקם הדר - הנתבע: תנ | בפני כב' שופטת אורית ליפשיץ המבקשת מדינת ישראל ע"י ב"כ החוקר אריה לב נגד המשיב פאקופסא | לפני כב' הרשמת הבכירה רנה הירש תובעת קרדן רכב בע"מ נגד נתבעים 1. גלית מזרחי 2. איי אי ג' | בעניין: מדינת ישראל המאשימה נ ג ד מופק אבו חלתם (עציר) ת.ז. XXXXXX583 הנאשם נוכחים: ב"כ המאשימה | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים עפ"ג 20942-12-11 אלחין נ'