מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

מספר בקשה:4
בפני
כב' הרשמת עידית כלפה

המבקשים:

נגד

המשיב:

יוסף גביזון

החלטה

1. בקשה להורות על ביטול פסק הדין שניתן כנגד המבקשים ביום 10.3.13, בהעדר הגנה.

יצוין כבר כעת, כי לא ברורה הטענה לפיה לכאורה הוגשה הבקשה לביטול רק מטעמו של המבקש, שכן עיון בבקשה לביטול פסק הדין מיום 5.5.13 (הראשונה והמכותרת "בקשה להוצאה לפועל", ואשר הוגשה בטרם היו המבקשים מיוצגים), מלמד כי הבקשה מוגשת בשם שני המבקשים (אף כי תצהיר מטעם המבקשת לא צורף תחילה לבקשה ראשונית זו, אלא תצהיר מטעם המבקש בלבד).

כך, מצוין בכותרת הבקשה בחלק "פרטי המבקש": "כהן דוד וסיגל", בגוף הבקשה מצוין: "אני לא קיבלתי שום דואר ולא חתמתי על שום דואר ואין חתימת מסירה לי וגם לכהן סיגל" "נבקש בכל לשון או בקשה להעתר כי אני לא יודע על מה אני ואשתי סיגל נתבעים" ( כלל ההדגשות מעתה ואלך אינן במקור – ע.כ.).

אף בקשה מאוחרת, מיום 28.5.13, שעניינה עתירה למתן החלטה בבקשה הנ"ל בהעדר תגובה, הוכתרה כמוגשת מטעמם של שני המבקשים ובמסגרתה צוין ברחל בתך הקטנה כי מבוקש גם ביטול הליכי ההוצל"פ בנוגע לשניהם.

מלבד העובדה כי יצירת הפרדה בין שני המבקשים לנוכח מסכת העובדות המתייחסת לשניהם כאחד והיותם זוג נשוי המתנהל יחדיו גם באשר להתנהלות נשוא התובענה, אינה אלא מלאכותית, לא מצאתי מדוע שלא להתיר למבקשת, בנסיבות האמורות לעיל בהן שוכנעתי כי המדובר בהגשת בקשה משותפת, לתקן מחדלה ע"י צירוף תצהיר מטעמה לבקשה, כפי שנעשה בפועל.

2. לגופה של בקשה, ולאחר עיון הרי של נוכח הספק בהמצאת כתב התביעה למבקשים, דין הבקשה לביטול פסק הדין להתקבל.

המבקשים טוענים כי לא קיבלו את כתב התביעה, אלא שעותק פסק הדין נמצא זרוק בלובי הבניין בו מתגוררת בתם, ולאחר שזה נמצא על ידה ונמסר להם, פעלו להגשת בקשת הביטול. יוער בעניין זה כי בקשה הביטול הוגשה כחודש ושלושה שבועות בלבד לאחר מועד מתן פסק הדין, וכי מעולם לא הוצגה כל אסמכתא בדבר המצאת פסק הדין למבקשים, לא כל שכן בדבר מועד ההמצאה.

המבקשים מציינים כי הכתובת בה בוצעה לכאורה ההמצאה (ע"י הדבקה על דלת הדירה, לנוכח סירוב נטען לקבל), אינה ולא היתה מעולם כתובת מגוריהם, כי אם הינה כתובתה של בתם (אשר מצאה כאמור מאוחר יותר עותק פסק הדין בלובי בניין מגוריה) וכי הם מתגוררים ברח' הראשונים 26/3 באשדוד, כתובת שאף רשומה ככתובתם במרשם האוכלוסין. המבקשים טוענים אפוא כי לא קיבלו בפועל את כתב התביעה ומשאינם מתגוררים כלל בכתובת אליה נשלח המוסר לבצע את המסירה, אין המדובר כלל בהמצאה כדין.

המבקשים הציגו אסמכתאות לטענותיהם, הסכם השכירות של בתם בכתובת ההמצאה ואישור מרשם הא וכלוסין באשר לכתובתם הנכונה.

המשיב טוען מנגד כי אין משמעות במקרה זה למקום מגוריהם בפועל של המבקשים שכן בהתאם לתצהיר המוסר המדובר במסירה למבקשים בעצמם.

אלא, שעיון בתצהיר המוסר מלמד כי לא כך הם פני הדברים. בתצהירו מציין השליח כי לאחר פעמיים שהגיע "לכתובת הנתבעים" כדבריו, בהן לא נמצא איש בבית, הגיע בפעם השלישית וכהצהרתו: "ביום 13.1.13 בשעה 17:10, הייתי בכתובת הנתבעים ולאחר שהנתבעים סרבו לחתום על קבלת כתב בי דין, ביצעתי הדבקה על דלת ביתם".

לא הוברר עד כה, על אף מספר הזדמנויות שעמדו לשם כך, כיצד ומדוע סבר השליח כי המדובר בכתובת המבקשים ומדוע לא פעל המשיב לאמת עובדת מגורי המבקשים במקום ביצוע ההדבקה, על מנת למנוע ספקות באשר להמצאה מלאה למבקשים.

כך, אף טענת המשיב בסעיף 22 לתגובתו לפיה המבקשת עצמה הזדהתה בפני השליח עת נפתחה הדלת, אינה מגובה בתצהיר השליח, היא אינה מוזכרת בו כלל ואינה עולה מהאמור בו.

3. אין צורך להכביר מילים בדבר חשיבות המצאתו של כתב טענות פותח לידי בעל דין, וכנגזרת, חשיבות ההקפדה על מתן הזדמנות נאותה לבעל הדין להתגונן בפני תובענה המוגשת כנגדו, המהווה זכות חוקתית.

ר' למשל דברי כב' הש' א' פרוקצ'יה ברע"א 00/ 8292 גבריאל יוספי נ' שמואל לוינסון (ניתנה ביום 27.2.01, לא פורסמה):
"ההתייחסות להליך ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד נעשית על רקע ההכרה הבסיסית בקיומה של זכות גישה חוקתית לכל אדם לערכאות המשפט. זכות זו משקפת הכרה חוקתית בזכותו של הפרט לקיים דיון אמיתי, מלא והוגן בבית המשפט. האופי החוקתי של זכות הגישה לערכאות מקרין על הפרשנות העקרונית הניתנת להוראות סדר הדין, ומשליך על אמות המידה להפעלת שיקול הדעת השיפוטי המיושמות ביחס להסדרים הדיוניים הספציפיים. בכלל זה יש לדבר השלכה גם על המבחנים מתי ובאלו נסיבות ראוי לבטל פסק דין שניתן במעמד צד אחד מבלי שלצד האחר ניתן יומו בבית המשפט להעלות את הגנתו." 

הדברים נאמרים במיוחד על רקע הספק בהמצאת כתב התביעה כדין למבקשים וקבלתו בפועל על ידם, וכמובן מבלי להביע כל עמדה, גם באשר לסיכויי ההגנה הנלמדים לכאורה מן הטענות העובדתיות הנוגדות והצריכות למצער בירור לגופן.

יש לזכור, כי בשלב הנוכחי אין מבקש הביטול נדרש להראות כי הגנתו היא איתנה ובטוחה ודי ל ו אם יראה כי ההגנה אפשרית, כי שמיעת עמדתו בנושא המחלוקת אכן עשויה להוביל את בית המשפט ליתן החלטה שונה מזו שניתנה.

הטענות נותרות בשלב זה שנויות במחלוקת, וודאי מקום שהמדובר בתובענה שמרכיבה העיקרי הינו תביעה בגין נזקים נטענים למושכר בשווי של 97,000 ₪, לא ניתן לקבוע ממצאים שבעובדה בשלב זה ובוודאי שלא ניתן לשלול על אתר הגנת המבקשים.

לפיכך, עולה לכאורה תמונה של הגנה אפשרית, אשר יש בה כדי להצדיק במכלול הנסיבות מתן יומם של המבקשים בבית המשפט ע"י ביטול פסק הדין שניתן נגד ם במעמד צד אחד.

4. לאור על האמור, יש ליתן למבקשים הזדמנות להשמעת טענותיהם, לרבות אפשרות להוכחת גרסתם בראיות והעמדת גרסת המשיב במבחן ההוכחה, ע"י ביטול פסק הדין.
פסק הדין שניתן כנגד המבקשים ביום 10.3.13 מבוטל אפוא.

כתב הגנה יוגש בתוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו.

לאור מועד הגשת הבקשה והספק במסירה, לא מצאתי לחייב בשלב זה בהוצאות ושאלה זו תוכרע בהתאם לתוצאות ההליך.

5. מזכירות בית המשפט מתבקשת להמציא החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"א תשרי תשע"ד, 25 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מהנדסי בניין קרובים אל שביל ישראל, ג'סר א זרקא, ישראל | מדע קרובים אל דרך ירושלים 128, שדרות, ישראל | חגורות קרובים אל | קרוואנים קרובים אל | מיכלים קרובים אל | כרטיסים חכמים קרובים אל | תשמישי קדושה קרובים אל | אוניות/ספנות קרובים אל מסעף ישעי, בית שמש, ישראל | צבעים קרובים אל | פרזול קרובים אל | תינוקות קרובים אל הגנה 17-27, פרדס חנה כרכור, ישראל | קולנוע קרובים אל | אלקטרודות קרובים אל משעול חצב 20, כרמיאל, ישראל | עיבוד שבבי קרובים אל | אינסטלטורים קרובים אל שדרות ירושלים 170, נתיבות, ישראל | עבודות עפר קרובים אל | נגררים קרובים אל קרן קימת לישראל 14, נהריה, ישראל | מעונות יום ומשפחתונים קרובים אל המלאכה 26, כרמיאל, 20100, ישראל | מהנדסי בידוד ואקוסטיקה קרובים אל ישראל | חביות קרובים אל מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות מינהור | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון עבודות איטום | מחירון משטחי בטון | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון פנלים מבודדים | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון עוגני קרקע | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון תבניות לתקרות | מחירון אביזרים למים קרים וחמים | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון רצפות צפות (פריקות) | מחירון איטום מעברים נגד אש | מחירון חומרי זגגות | מחירון לוחות פוליסטרן מוקצף | מחירון מנהל עבודה ומנהל פרויקט | מחירון אביזרים מפלדה | מחירון מגוף טריז רחב לביוב | מחירון בדיקות בטון טרי | מחירון איטום במחיצות גבס | מחירון מיכלי מים | מחירון חומרים לאיטום מישקים | מחירון הערות: 1. כל הסעיפים בתת פרק זה אינם כוללים את הזיון ועיגונו לכלונסאות. הזיון נמדד בנפרד בפרק 02 | מחירון משקופי דלת | מחירון שינוע והעברת ריהוט | מחירון צינורות עגולים מפלדה | מחירון זכוכית שטוחה שקופה | מחירון שוחות בקרה יצוקות באתר | מחירון חומרים לאיטום מישקים | מחירון ש"ע פועלי בנין | מחירון זכוכית בידודית | מחירון ניקוי, שטיפה וצילום של קווי ביוב ותאי בקרה | מחירון מכסים ומסגרות מפיברגלס משוריין | מחירון ארונות אמבטיה עם כיורי משטח מחרס | מחירון קורות יסוד | מחירון סיכוך בלוחות פי.וי.סי | מחירון טיח חוץ | מחירון כיורים וקערות | מחירון צינורות, ספחים ואביזרים פולירול, PPבית משפט לתביעות קטנות בבאר שבע 14 דצמבר 2011 ת"ק 9038-11-11 גוירמן נ' א.ס. אול השקעות ונכס | מספר בקשה:4 בפני כב' השופטת אילונה אריאלי התובעת אנה פיימר נגד הנתבעת איילון חברה לביטוח בע" | בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 40517-10-11 יצחק נ' כלל חברה לביטוח בע"מ תיק חיצוני: 1 | החלטה בתיק בש"א 2098/15 בבית המשפט העליון בש"א 2098/15 לפני:כבוד הנשיאה מ' נאור המבקשים:1. | בפני כב' הרשמת ורדה שוורץ תובעים 1. מרני השקעות בע"מ נגד נתבעים 1. מנחם גולן 2. 123 BID בע& | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת דנה עופר המבקש סאמר דיאב נגד המשיבה רשות השידור/ המשרד הראשי החלטה לפ | בית דין אזורי לעבודה בירושלים ב"ל 48798-03-11 וונונו נ' המוסד לביטוח לאומי בפני כב' השו | בית משפט השלום לתעבורה בחדרה תת"ע 8040-05-10 מדינת ישראל נ' קחלון תיק חיצוני: 10201011979 ב | בית משפט השלום בעכו מ"י 15249-08-11 משטרת ישראל תחנת עכו נ' פדלי 09 אוגוסט 2011 בפני כב' | בפני כב' הסגנית נשיא דינה כהן מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 2. חיים )חגאי( מלכה 038291548 תסק | בית משפט השלום בנצרת בש"ע 47265-07-11 מדינת ישראל נ' אלזידאת 27 יולי 2011 בפני כב' השופ | מספר בקשה:1 בפני כב' סגן הנשיא, השופט דוד לנדסמן מבקשים אבו פריח והיב אבו פריח והיב נגד משיבים מ | החלטה בתיק רע"א 11133/07 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 11133/07 - ד' בפני: כבוד הרשמת גא | החלטה בתיק בש"פ 38/15 בבית המשפט העליון בש"פ 38/15 לפני:כבוד השופט י' עמית המבקשת:מדינת יש | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט יונתן אברהם מבקשים גלפמן יורי נגד משיבים בנק הפועלים סניף חרוד 576 הח | בית המשפט המחוזי בחיפה פר"ק 6432-12-08 צ.א.מ.א. הובלת דלק בע"מ נ' אפיקי אנרגיה לישראל | 11 פברואר 2016 מוחמד יונס סיאערה המערער - א. סלחון חברה לבנין ופיתוח בע"מ המשיבה לפני: השופטת ר | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ד"ט 21455-08-10 איגוד לשכות המסחר נ' אבנט - בדים ואביזר | בית משפט מחוזי באר שבע בפני כב' השופטת רחל ברקאי ה"פ 9365-07-11 25 יולי 2011 בעניין: המבקשת | מספר בקשה:7 לפני כב' השופטת רויטל באום תובעת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נגד נתבעים 1.ד | בפני כבוד ה שופטת איילת גרבי מאשימה מדינת ישראל נגד נאשמים מגדי ורידאת החלטה קובעת למענה לפני ליום 2 | בקשה מס' 1 בפני כב' הרשמת הבכירה גילה ספרא - ברנע מבקש דמיטרי לבינזון נגד משיב משה מוזס החלט